Wednesday, February 25, 2015

တိတ္ဆိတ္စြာအိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ေအာက္ေျခပင္ျမစ္မ်ား (ျမသန္းတင့္)

0 comments
တိတ္ဆိတ္စြာအိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ေအာက္ေျခပင္ျမစ္မ်ား (ျမသန္းတင့္)
ကၽြန္ေတာ္ေရွ႕တြင္ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါင္း ၇ဝ ေလာက္က “ဂႏၳေလာက” မဂၢဇင္းေတြရွိသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္(၇ဝ)ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပင္ မေမြးေသး။ ဂႏၳေလာကမဂၢဇင္းသည္ ပထမထုတ္ေဝစဥ္က ဝတၳဳစာအုပ္အရြယ္ စာအုပ္ေသးေသးကေလးျဖစ္သည။္ ေနာက္ေတာ့ က်မ္းစာအုပ္အရြယ္ ရွည္ရွည္ေမ်ာေမ်ာကေလး ျဖစ္လာသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္မွ ယခုေခတ္မဂၢဇင္းေတြအရြယ္နီးပါးသုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သစ္ပင္တုိင္းသည္ ေအာက္ေျခပင္ျမစ္မွစရသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။ ေအာက္ေျခပင္ျမစ္မရွိေသာသစ္ပင္သည္ မည့္သည့္အခါမွ ၾကာရွည္ရွင္သန္နိင္မည္မဟုတ္။ ေအာက္ေျခပင္ျမစ္သည္ ေျမႀကီးထဲတြင္ တိတ္ဆိတ္စြာလူးလြန္႔ေနရာမွ ေျမေပၚအလင္းေရာင္သို႔ ထြက္လာသည္။ ထိုအခါက်မွသာလွ်င္ ပင္စည္သည္ တျဖည္းျဖည္းဖြြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့ကာ အကိုင္းအခက္၊ အရြက္အလက္ေတြ ျဖာထြက္လာသည္။ ထို႔ေနာက္မွ အသီးအပြင့္ေတြ ေဝလာျခင္းျဖစ္သည္။

ဂႏၳေလာကမဂၢဇင္း စာအုပ္ေသးေသးကေလးကို လွန္ေလွာၾကည့္လိုက္ေသာအခါတြင္ ျမန္မာလို ေဆာင္းပါး၊ ဝတၱဳ၊ ကဗ်ာတို႔ကို ဘာမွ မေတြ႔ရ။ အဂၤလိပ္လိုေရးထားသည့္ ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႔ကိုသာေတြ႔ရသည္။ ယင္းတို႔မွာလည္း စာေပေဆာင္းပါးစစ္စစ္ဟု မေခၚသာ။ထိုစဥ္က ျမန္မာျပည္သို႔ေရာက္လာေသာ အဂၤလိပ္စာအုပ္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းတိုမ်ားနွင့္စာအုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ ထိုစဥ္က ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္စ ျဖစ္ေသာ ဘားမားဘြတ္ကလပ္ေခၚ ျမန္မာျပည္စာအုပ္ကလပ္အေၾကာင္းသတင္းမ်ား၊ ကလပ္အစည္းအေဝးအေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ား ေလာက္သာ ျဖစ္သည္။

မူလတုန္းက ဂႏၳေလာကသည္ ဘားမားဘြတ္ကလပ္မွထုတ္ေဝသည့္ စာအုပ္ေၾကာ္ျငာကတ္တေလာက္ သေဘာမွ်သာျဖစ္သည္။ ဘားမားဘြတ္ကလပ္၏လိပ္စာမွာ ရန္ကုန္ယူနီဘာစီတီေကာလိပ္တြင္ရွိသည္။ ထိုစဥ္ကထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ဂႏၳေလာကမဂၢဇင္း ဆိုဒ္ေသးေသးကေလး၏ အစိမ္းေရာင္အဖံုးအတြင္းဖက္ ဘားမားကလပ္အေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ေခါင္းစဥ္တြင္ "ဘားမားဘြတ္ကလပ္အေၾကာင္း"ဟု ေရးထားသည္။ ေအာက္တြင္ အမွတ္စဥ္ထိုး၍ ဘားမားဘြတ္ကလပ္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အဂၤလိပ္လိုေရးထားသည့္ ထိုေၾကာ္ျငာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားသည္။
၁။ ဘားမားဘြတ္ကလပ္္လီမိတက္သည္ စာအုပ္ဆုိင္တဆုိင္ျဖစ္သည္။
၂။ အဂၤလန္မွ မွာယူေသာစာအုပ္မ်ားအတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔က လန္ဒန္စာအုပ္ဆိုင္ လက္လီေစ်းနွုန္းအတိုင္း ေရာင္းခ်သည္။ အဂၤလန္မွ ရန္ကုန္သို႔ပို႔သည့္ စာပို႔ခနႈန္း၊ တင္ပို႔ခႏွုန္း စသည္တို႔ကို မယူ။ သို႔ရာတြင္ အထက္ျမန္မာျပည္သို႔ ပို႔သည့္စာအုပ္မ်ားအတြက္ ရန္ကုန္မွ အထက္ျမည္မာျပည့္သို႔ပို႔ရသည့္ တင္ပို႔ခနွုန္းကို ယူသည္။
၃။ ကၽြႏု္တို႔တိုက္မွစာအုပ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေစ်းႏွဳန္းမ်ားကို အိႏၵိယေငြေၾကးျဖင့္တြက္ခ်က္၍ ေရာင္းခ် သည္။ တသွ်ီလင္လွ်င္ ဆယ့္နွစ္ပဲႏႈန္းထား၍ တြက္ခ်က္သည္။ ေငြလဲလွယ္ႏွုန္းျဖင့္ လိုအပ္လာလွ်င္  အိႏၵိယက်ပ္ေငြ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲကိုလိုက္၍ ေျပာင္းလဲသည္။
၄။ အမွာစာအရ အဂၤလန္မွ မွယူေပးရေသာစာအုပ္မ်ားအတြက္ လက္လီေရာင္းေစ်းကိုသတ္မွတ္ရာအတြက္ လက္ရွိ ေငြလဲလွယ္နွုန္းေအာက္ အနီးကပ္ဆံုးဖာသင္ျဖင့္ လဲယူသည္။
၅။ အေမရိကန္နွင့္ ဥေရာပတိုက္မွထုတ္ေဝေသာစာအုပ္မ်ားကိုလည္း အထက္ပါနႈန္းထားျဖင့္လဲလွယ္၍ ေရာင္းခ်သည္။
၆။ စာအုပ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔လည္းေကာင္း၊ ဘားမားဘြတ္ကလပ္ဝင္မ်ားသို႔လည္းေကာင္း ေရာင္းခ်သည္။
၇။ ျမန္မာျပည္တြင္ စာေကာင္းေပေကာင္းမ်ားကိုဖတ္ရွဳျခင္း အေလ့အက်င့္ရရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဘြတ္ကလပ္ကို ၁၉၂၅ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္သည္။ အသင္းဝင္မ်ားအား မ်က္ေမွာက္ေခတ္စာေပႏွင့္ ထိေတြ႔ေနေစရန္ ဘြတ္ကလပ္က ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
၈။ လူထုအေနျဖင့္ တစုလွ်င္ တဆယ္က်ပ္ျဖင့္ ဘြတ္ကလပ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည္။ ကလပ္ဝင္တိုင္းသည္ အစုဝင္တဦးအေနျဖင့္ ကလပ္မွရရွိေသာအျမတ္အစြန္းကို ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
၉။ စာၾကည့္တိုက္မ်ား စာေပအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျခားေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ကလပ္သို႔ဝင္ႏုိင္သည္။
၁ဝ။ "အသင္းဝင္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ဘြတ္ကလပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းလိုေသာအခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္း ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္"ဟု ေဖာ္ျပကာ ယူနီဘာစီတီေကာလိပ္၊ စာတိုက္ေသတၱာအမွတ္တခုကို ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၉၂၆ ခုနွစ္၊ မတ္လထုတ္ "ဂႏၳေလာက"မဂၢဇင္း စာအုပ္ငယ္ (ထိုစဥ္က  ဂႏၳေလာကဟုပင္ ျမန္မာလို အမည္မရွိေသး။ The World of Books ဟု အဂၤလိပ္လိုေဖာ္ျပထားသည္) ေခါင္းႀကီးပိုင္းေနရာတြင္ ဘားမားဘြတ္ကလပ္၏ ပထမအႀကိမ္နွစ္လည္အစည္းအေဝးအစီရင္ခံစာ အေၾကာင္းကို အက်ယ္တဝင့္ေရးထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

 "ဘားမားဘြတ္ကလပ္လီမိတက္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးကို ၁၉၂၆ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ ရက္ေန႔က ကလပ္တည္ရာ ရန္ကုန္ယူနီဘာစတီ ေကာလိပ္ေက်ာင္းတိုကတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ဒါရိုက္တာမ်ားနွင့္စာရင္းစစ္မ်ား၏ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာမ်ားကိုရိုက္ႏွိပ္ၿပီးေနာက္ အစည္းအေဝးတြင္ေဝငွၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေနာက္ ဥကၠ႒က ကုမၸဏီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ အလားအလာမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းအတိုခ်ဳပ္တင္ျပပါသည္"ဟု ေဖာ္ျပပါသည္။

ဥကၠ႒၏မိန္႔ခြန္းတြင္ အျခားေသာအခ်က္မ်ားအျပင္ ဘားမားဘြတ္ကလပ္တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္းပါရွိသည္။

မူလအစကတည္းကပင္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔စီမံကိန္း ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳးသည့္ စမ္းသပ္မႈတခုသာျဖစ္ေၾကာင္းကို ဖံုးကြယ္ျခင္း မျပဳလိုပါ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတခု၏ စမ္းသပ္မႈတိုင္းတြင္ မည္မွ် တိတိက်က်၊ တင္းတင္ၾကပ္ၾကပ္လုပ္ရသည္ဆိုေစ စြန္႔ရပါေသးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နွစ္ဦးစလံုးရုိးသားမႈရွိသည့္ ေရႊတြင္းတူးသမားႏွစ္ဦးကို ၾကည့္ပါေလ။ တဦးမွာ ေရႊတြင္းတူးသည့္လုပ္ငန္းတြင္ သမဏိရွည္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳရွိသူ ျဖစ္ပါသည္။ သူက မိမိ၏ေရႊတြင္းတူးသည့္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ ေရႊအမ်ားအျပားထြက္နိင္သည့္ေနရာတခုကို ေတြ႔ထားၿပီဟု ဆိုပါသည္။  ေနာက္တဦးမွာ ဘူမိေဗဒႏွင့္ေျမႀကီး၏ အေနအထားကိုၾကည့္ျပီး ထိုထိုေသာေနရာတြင္ ေရႊကို မုခ်ေတြ႔မည္ဟု ေျပာပါသည္။ ထို ႏွစ္ဦးက သင့္အား အရင္းအႏွီးထည့္ရန္ လာေရာက္ေျပာၾကလွ်င္ သင္သည္ အေတြ႔အႀကံဳရွိၿပီးသူ၏စကားကိုသာ ယံုကာ သူ႔ထံတြင္ ဆုတ္ဆိုင္းျခင္းမရွိ အရင္းအႏွီးျမဳပ္ႏွံမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းတြင္ ဒုတိယလူ၏အေနအထား မ်ိဳးတြင္ရွိေနပါသည္။ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာျပည္တြင္ စာအုပ္ဝယ္သူဆို၍ အနည္းငယ္ရွိသည္ ဆိုသည္မွာမွန္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္ဝန္ခံပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လူအမ်ားက စာအုပ္မ်ားကိုဖတ္လာၾကေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္လွ်င္ စာဖတ္လာၾကလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။

"ယင္းသို႔ေသာယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ပိုက္ဆံေၾကးေငြကို ပံုေလာင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။"

စြန္႔ရသည့္အတုိင္းအတာ ႀကီးမားေလေလ ထိုသို႔စြန္႔ရျခင္းအတြက္ရရွိသည့္အက်ိဳးအျမတ္သည္ ႀကီးမားေလေလ ျဖစ္ရမည္ဟု ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားက ဆိုၾကပါလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းတြင္မူ ထိုသို႔စြန္႔ရသည့္အတိုင္းအတာ အေလွ်ာက္ ေငြေရးေၾကးေရးအက်ိဳးအျမတ္ကိုခံစားရမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ အာမ,မခံလိုပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေငြေရးေၾကးေရးအက်ိဳးအျမတ္ရရန္ မဟုတ္ပါ။ ႏုိင္ငံေရးအက်ိဳးအျမတ္ရရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ျမန္မာနိင္ငံသည္ ဘုရင္ဧကရာဇ္၏ ဓနသဟာယႀကီးထဲတြင္ သည့္ထက္သည္ ႀကီးမားေသာအခန္းက႑မွပါဝင္လိုက္သည္ဆိုပါက၊ ထို႔ထက္ပို၍ ေျပာရလွ်င္ ေခတ္သစ္ကမၻာတြင္ ျမန္မာျပည္သည္ လြတ္လပ္ေရးကိုရရွိလိုသည္ဆိုပါက ျမန္မာျပည္သည္ ျပင္ပကမၻာေလာကႀကီးကို မီေအာင္လုပ္နိင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားရွိဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

ေခတ္သစ္ယဥ္ေက်းမႈ၏ လႈပ္ရွားမႈသစ္ထဲတြင္ ေခတ္ႏွင့္အမီလိုက္ႏုိင္ရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စမ္းသပ္မႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး ဆိုသည္မွာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာပါတီႏုိင္ငံေရး၏အဓိပၸာယ္ျဖင့္ ေျပာျပျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေဘာ္လစ္ရွီဗစ္ ျဖစ္ေစ၊ ဗဟုသုတသမားျဖစ္ေစ၊ စိတ္သေဘာထားက်ယ္ျပန္႔ရန္သာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေကာင္းစြာပညာတတ္ရန္သာ အေရးႀကီးပါသည္။ ယင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံေရးစမ္းသပ္မႈ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

"သို႔ရာတြင္ ယေန႔အခ်ိန္၌ ႏုိင္ငံေရးစမ္းသပ္မႈတခုသည္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္  စီးပြားေရးစမ္းသပ္မႈတခုလည္း ျဖစ္ဖို႔လိုပါသည္။ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမပါေသာနိင္ငံေရးတိုးတက္မႈဆိုသည္မွာ စိတ္ကူးယဥ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ယင္းသည္ စိတ္ကူးယဥ္ျခင္းကဲ႔သို႔ အႏၱရာယ္ႀကီးလွပါသည္။ မၾကာမီကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအားထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ပညာမတတ္ေသာလူမ်ားလက္သို႔ေပးအပ္မိပါလွ်င္ စီးပြားေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈကို နိင္ငံျခားအရင္းအႏွီး၏လက္သုိ႔ ဝကြက္အပ္ထားခဲ့လွ်င္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဆိုသည္မွာလည္း စိတ္ကူးထဲတြင္သာရွိၿပီး တေန႔တြင္ မုခ်ပ်က္စီးမည္သာျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းစက္မႈလုပ္ငန္းကိုတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းအရင္းအႏွီးကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ရန္မွာ လူမ်ိဳးတိုင္း၊ လူတန္းစားတိုင္းမွ လက္ေတြ႔ႏုိင္ငံေရးသမားတို႔၏ အဓိကလုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္ပါသည္"

"သို႔ရာတြင္ ယခုလက္ရွိ ျမန္မာျပည္အေျခအေနတြင္ စာအုပ္လုပ္ငန္းသည္ ေသာ့ခ်က္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးတခု ျဖစ္ပါသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္း အားလံုး၏တိုးတက္မႈတြင္ အဓိကေသာ့ခ်က္လုပ္ငန္းႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏စမ္းသပ္မႈသည္ ႏုိင္ငံေရးစမ္းသပ္မႈသာမက စီးပြားေရးစမ္းသပ္မႈတခုလည္းျဖစ္သည္ဟုေျပာျခင္းမွာ ထိုအဓိပၸာယ္ျဖင့္ေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္"

"ကၽြန္ေတာ္တို႔၏စမ္းသပ္မႈေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာအခ်က္တရပ္ ရွိပါသည္။ ယင္းမွာ ျမန္မာႏွင့္ဥေရာပတိုက္သားတို႔သည္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ၾကသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုသည့္ကိစၥသည္ အေတာ္ခက္ခဲသည့္ စကားလံုးတလံုး ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုသည့္အလုပ္သည္ ဥေရာပတိုက္သားတို႔အျမင္တြင္ မိုက္မဲမႈတခုဟုျမင္ၿပီး၊ ျမန္မာတို႔အျမင္တြင္ အတားအဆီးတခုဟုျမင္ေနၾကပါသည္။ တဖက္တြင္ မယံုၾကည္မႈရွိေနၿပီး၊ တဖက္တြင္ အထင္လြဲမႈတို႔ ရွိေနၾကပါသည္။ ဤႏွစ္ခ်က္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ လုပ္ငန္းကိုအစပ်ိဳးမိၾကပါၿပီ။ ကလပ္ဝင္ တဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္တို႔သည္ ျမန္မာမ်ားျဖစ္ျပီး ကလပ္၏အရင္းေငြ ေလးပံုသုံးပံုတို႔မွာ ျမန္မာတို႔ ထည့္ဝင္သည့္ေငြမ်ား ျဖစ္ပါသည္။"

"ဥေရာပတိုက္သားႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ၾကားတြင္ရွိသည့္ အျပန္အလွန္မယံုၾကည္မႈသည္ ျပႆနာ၏ဘက္တဖက္သာ ရွိပါေသးသည္။ အျခားဘက္တဖက္မွာ ေရာင္းသူႏွင့္ဝယ္သူၾကားက မယံုၾကည္မႈျဖစ္ပါသည္။ တနည္းေျပာရလွ်င္ စားသံုးသူႏွင့္ထုတ္လုပ္သူၾကားတြင္ရွိသည့္ အျပန္အလွန္မယံုၾကည္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာလည္း လက္ရွိ ကမၻာ့စီးပြားေရးေလာက၏ စရိုက္လကၡဏာခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဤတြင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ စမ္းသပ္မႈတခုကိုလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔စာအုပ္လုပ္ငန္းသည္ သမဝါယမအသင္းတခုမဟုတ္ပါ။ ဒါရိုက္တာမ်ား၏အလုပ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းသည္ စီးပြားေရးအရ အျမတ္အစြန္းရရွိသည့္လုပ္ငန္း ဟုတ္ မဟုတ္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီဟုေခၚေသာ ေကာ္မတီတခုကိုဖြဲ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ထိုေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တိုလုပ္ငန္းသည္ အတန္းအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိ မရွိ ၾကည့္ရႈရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေကာ္မတီတြင္ ဥေရာပတိုက္သားစာအုပ္ဝယ္သူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိၾကည့္ရန္ ေကာ္မတီဝင္တဦးႏွင့္ ျမန္မာစာအုပ္ဝယ္သူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိၾကည့္ရန္ ေကာ္မတီဝင္တဦးတုိ႔ရွိပါသည္။ သိၾကသည့္အတုိင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ယူနီဘာစီတီေကာလိပ္သုိ႔ စာအုပ္တင္သြင္းရာင္းခ်သူကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယူနီဘာစီတီေကာလိပ္ ေက်ာင္းမွ စာအုပ္ဝယ္သူတုိ႔၏လုိအပ္ခ်က္ကုိေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေကာ္မတီဝင္တဦးကုိလည္းခန္႔အပ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

မၾကာမီတြင္ ဘြ႔ဲမရရွိေသးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိေစာင့္ၾကည့္မည့္ ေကာ္မတီဝင္တဦးကုိလည္း ခန္႔အပ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဤသို႔ ယင္းသို႔ေသာေကာ္မတီတမ်ိဳးသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းအား စားသုံးသူတုိ႔အလုိက်ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အပံ့ျဖစ္လိမ့္မည္။ စားသုံးသူတုိ႔၏အက်ိဳးစီးပြားကို လ်စ္လ်ဴရွုရာမေရာက္ေအာင္ အာမခံခ်က္တခုျဖစ္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယုံၾကည္ပါသည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ယေန႔ေခတ္လုပ္ငန္းတုိင္းႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ေရာင္းသူဝယ္သူတုိ႔၏အၾကား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အက်ိဳးစီးပြားျခင္းဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္္ေနသည့္ထုိျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မည္ဟုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ယူဆပါသည္"

“ဤအယူအဆမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ ေရွ႔ေဆာင္ေရွ႔ရြက္ျပဳေနေသာအယူအဆမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအယူအဆမ်ားသည္ ခုိင္မာေသာအယူအဆမ်ားျဖစ္္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ယုံၾကည္ပါသည္။ အနည္းဆုံး ေငြေၾကးအနည္းငယ္ကုိ အရဲစြန္႔ထည့္ဝင္ရန္ေလာက္ေတာ့ခုိင္မာသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ထင္ပါသည္။ ထုိယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကပါက မျဖစ္နိင္စရာအေၾကာင္းမရွိဟုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ယုံၾကည္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ ကုိယ္စီ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနၾကသျဖင့္ တကယ္ျဖစ္္မျဖစ္္ဆုိသည့္အခ်က္မွာမူ တကယ္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္မူ ထုိလုပ္ငန္းမွအက်ိဳးအျမတ္ ရရန္၊ ရမည္ဟုကားေမွ်ာ္မွန္းၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါမူ ပုဂၢလိက၏ေငြေၾကးျဖင့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ ဆက္လက္လုပ္ရန္ႀကံရြယ္ခ်က္မရွိပါ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ အက်ိဳးအျမတ္ရွိမွသာ ဆက္လက္ အသက္ရွင္နိင္ ပါသည္။ စာအုပ္ေစ်းႏွုန္းမ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်ရံုျဖင့္သာ မဟုတ္ဘဲ၊ အစုဝင္သူတုိင္းအား ထုိက္သင့္သည့္အျမတ္ေငြေၾကးေပးနိင္မွာသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ အသက္ရွင္မည္ျဖစ္္ပါသည္။ ေျပာခဲ့သည့္အတုိင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလပ္သည္ သမဝါယမအသင္းတခုမဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီ၏အမည္ကညြန္ျပသည့္အတုိင္း ကလပ္တခုသာျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေငြေရးေၾကးေရး တခုတည္းကုိသာ ေမွ်ာ္ကုိးသည့္လုပ္ငန္းတခုမဟုတ္ဟူေသာယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ကလပ္ဝင္မ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္း ျဖစ္္ပါသည္”

ထိုသို႔ေသာစရိုက္လကၡဏာမ်ိဳးရွိေနျခင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ ထိုက္သင့္ေသာအကူအညီႏွင့္ အားေပးေထာက္ခံမႈရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးစြာအားျဖင့္ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိမႈ၊ လက္ေတြ႔စာရင္းအင္းအေတြ႔အႀကံဳရွိမႈ စာေပဗဟုသုတႏွံ႔စပ္မႈ၊ တြန္႔တိုျခင္းမရွိေသာရက္ေရာမႈ၊ သတၱိရွိမႈႏွင့္ရႊင္လန္းထက္သန္ေသာအေကာင္းျမင္မႈတို႔အတြက္ ကုမၸဏီမွအေျပအလည္ျပန္ဆပ္ႏုိင္ဖြယ္မရွိေအာင္ ေက်းဇူးႀကီးလွေသာ ဦးဘစိန္(တီပီအက္စ္)အား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ဒုတိယအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ကလပ္စက္ယႏၱရားႀကီး ရပ္တန္႔ မသြားေအာင္ အၿမဲအစည္းအေဝးတက္ေရာက္၍အားေပးၾကေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီဝင္လူႀကီး စီ၊ ဒဗလ်ဳဒန္ွႏွင့္ ဦးဆက္တို႔ေက်းဇူးကိုလည္းေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရံုးတည္ရာဌာနကို သာမာန္ငွားချဖင့္ငွားရမ္းေသာ ဦးဘဒင္ (အမ္အယ္စီ)ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ အလုပ္၏ပမာဏနွင့္အရည္အေသြးကို ခ်င့္တြက္ျခင္းမျပဳဘဲ ကလပ္၏ေငြေရးေၾကးေရးကိုေထာက္ရႈ၍ စာရင္းစစ္ခယူကာ စာရင္းမ်ားကိုစစ္ေပးေသာ စာရင္းစစ္ မစၥတာစီတန္ဝွက္ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပလိုပါသည္”

ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘားမားဘြတ္ကလပ္၏ ပထမႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးတြင္ေျပာၾကားေသာ ဥကၠ႒၏မိန္႔ခြန္းကိုဖတ္ၿပီးေနာက္ ေဟာင္းႏြမ္း ဝါက်င့္ေနေသာစာအုပ္ကေလးကို လွန္ေလွာၾကည့္သည့္အထဲတြင္ စာအုပ္ေၾကာ္ျငာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ စာအုပ္အဖံုး စိမ္းစိမ္းေပၚတြင္ ဦးဘဥာဏ္ဆြဲသည့္ မိခင္နွင့္ကေလးငယ္ရုပ္ပံုတို႔ မပါေသး။ ျမန္မာစာက႑မပါေသး၊ ဝတၱဳ၊ ေဆာင္းပါး၊ ကဗ်ာ စသည္တို႔ မပါေသး၊ "ေျမအုတ္တို႔ၿပိဳေလရာ ေက်ာက္အုတ္ျဖင့္တည္ေဆာက္အံ့"ဆုိသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမပါေသး။

အဖံုးစိမ္းစိမ္းကေလးေပၚတြင္ ေကာ္မရွင္နာလမ္း (ယခု  ဗုိလ္ခ်ုဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း) ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးေရွ႔က ယူနီဘာစီတီေကာလိပ္ေက်ာင္းႏွင့္ ထိုေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ဘားမားကလပ္၊ ကလပ္တည္ေနရာကိုျပသည့္ ေျမပံုကေလးသာ ပါသည္။

ထိုစဥ္က ေအာက္ေျခပင္ျမစ္သည္ ေျမႀကီးထဲတြင္ တိတ္ဆိတ္စြာပင္အိပ္ေပ်ာ္ေနဆဲပင္ ရွိေသးသည္။ ေခတ္စမ္းသည္ ထိုေအာက္ေျခပင္ျမစ္ ပင္စည္မွလူးလြန္႔ ဖူးပြင့္လာေသာ အဖူးအပြင့္တပြင့္ျဖစ္ေလသည္။


ျမသန္းတင့္

၁၉၉၄ ၾသဂုတ္လ သရဖူမဂၢဇင္းမွ
ေတြ႔တာယူတာက ဒီေနရာကပါ။ http://www.kaungkin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=307%3A2010-06-06-12-55-24&catid=35%3A2009-04-17-01-29-53&Itemid=61


0 comments:

Post a Comment