Saturday, February 21, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ အပိုင္း(၁) အခန္း(၁၇)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ အပိုင္း(၁) အခန္း(၁၇)
BIA  တပ္ႀကီးဖြဲ႔ၿပီ၊ က်ေနာ္တို႔သည္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိ့ဳေတာ္တြင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (ဘီအိုင္ေအ) ကို စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကပါသည္။

၁၊ ထို႔ေန႔မွာ က်ေနာ့္တသက္တာ မေမ့ႏိုင္ေသာေန႔ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ (၂၇/၃/၅၉) ေန႔က ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ေန႔မွာ ေဆာင္းပါးတေစာင္ကို ဟို္င္နန္ကၽြန္းမွာေနစဥ္ကေရးခဲ့တဲ့ က်ေနာ႔္ဒိုင္ယာရီကိုမွီၿပီး ေရးခဲ့ ဖူးပါသည္။ ဒီေဆာင္းပါး ယခုက်ေနာ့္ထံမွာရွိေနပါသည္။ အဲဒီထဲမွာ ထိုေန႔အေၾကာင္းေရးထားရာ က်ေနာ္အခ်က္အခ်ိဳ႔ကို တင္ျပပါမည္၊

၂၊ ဗမာျပည္ ၁၃ဝဝျပည့္ (၁၉၃၈-၃၉)နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရး အေရးေတာ္ပံုႀကီးက က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသားတို႔အား သင္ခန္းစာတရပ္ေပးခဲ့၏၊ ၎မွာ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႔စနစ္တိုက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးသက္သက္ျဖင့္ ေအာင္ပြဲမရႏိုင္။ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳမွသာ ၿပီးဆံုး ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နယ္ခ်ဲ႔ကိုလိုနီစနစ္မွ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားလက္နက္ကိုင္စစ္တပ္ ထူေထာင္ဖြဲ႔စည္း ရန္ ဤေခတ္အမ်ိဳးသားတာဝန္ က်ေနာ္တို႔မ်ိဳးဆက္အေပၚ က်ေရာက္လာေပ၏၊

၃၊ “ေျခာက္လက္မရွည္ေသာဓားေႁမွာင္ပင္ ကိုင္ခြင့္မရခဲ့ေသာ ျမန္မာအမ်ိဳးသားတို႔အဖို႔ လက္နက္ကိုင္တပ္တတပ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ရန္မွာ ထိုစဥ္က စဥ္စားမရေလာက္ေအာင္ခက္ခဲလွေသာ ျပႆနာႀကီးတရပ္ျဖစ္၏၊ ထိုရာဇဝင္သစ္ကို ေရးသားရန္တာဝန္ကား က်ေနာ္တို႔ေခတ္သို႔ က်ေရာက္ေနၿပီ၊”

၄၊ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စြန္႔စားေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္တို႔၏ဟိုင္နန္ကၽြန္းတြင္ ျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္လူငယ္တစု စစ္ပညာ သင္ၾကားေနရ၏”ဟုေရးသားထားသည္။

၅၊ ဤတြင္ က်ေနာ္တို႔ စိတ္လႈပ္ရွားဝမ္းေျမာက္ၿပီး မေမ့ႏိုင္ေသာေန႔တေန႔ ရွိေသး၏၊ ၎မွာ ၁၉၄၁ ခု ေမလေလာက္တြင္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းတြင္ က်ေနာ္တို႔ စစ္သင္တန္းစၿပီး တပတ္ေလာက္ၾကာၿပီးေနာက္ ေလ့က်င့္ေရးအတြက္ က်ေနာ္တို႔ကို ကိုယ္ပိုင္လက္နက္ရိုင္ဖယ္မ်ား ဂ်ပန္ဆရာတို႔က အခမ္းအနားျဖင့္ေပးအပ္ေသာေန႔ျဖစ္၏၊ က်ေနာ္တို႔လက္နက္ စကိုင္ရေသာေန႔ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔ ဝမ္းေျမာက္မႈျဖင့္ စိတ္လႈပ္ရွားစြာျဖင့္လက္ခံယူခဲ့သည္ကို မွတ္မိေနေပသည္။ “ဤလက္နက္ျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႔စနစ္ႀကီးကိုတိုက္ရဖို႔သာလွ်င္ မဟုတ္ေလာ၊ ဤလက္နက္သည္ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးလက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲအတြက္ မ်ိဳးေစ့ပင္မဟုတ္ေလာ” ဟုေရးသား ထားသည္။

၆၊ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၂၆)ရက္ေန႔သည္ နယ္ခ်ဲ႔ေအာက္တြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားတို႔၏ ပထမလက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္ႀကီးBIA  ကို စတင္ဖြဲ႔စည္းေသာ ေန႔ႀကီးျဖစ္သည္။

၇၊ က်ေနာ္တို႔သည္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္တိုက္ပြဲဝင္ရန္ လက္ေမာင္းေသြးေဖာက္၍ သစၥာေရေသာက္ခဲ့ၾကသည္။ က်ေနာ္တို႔သည္ လြတ္လပ္ေရးရသည္အထိ ဆံုးခန္းတို္င္တိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ဟု သစၥာအဓိဌာာန္ျပဳခဲ့ၾကသည္။
၈၊ က်ေနာ့္မွာ ထိုစဥ္က မ်ားစြာစိတ္လႈပ္ရွားၾကည္ႏူးမိ၏၊ က်ေနာ္တို႔သည္ နယ္ခ်ဲ႔ကိုတိုက္ေရးအတြက္ စစ္ပညာလည္းရရွိခဲ့ၾကၿပီ၊ လက္နက္မ်ားလည္း ကိုင္ၾကရၿပီ၊ ေနာက္ဆံုး က်ေနာ္တို႔လိုလားခ်က္ႀကီးျဖစ္ေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္ႀကီးကိုဖြဲ႔စည္းႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္ရာ မ်ားစြာစိတ္ၾကည္ႏူးမႈကို ခံစားရပါသည္။

၉၊ က်ေနာ္တို႔သည္ ျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္မွ ကိုလိုနီျဖစ္ခဲ့ရေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၁ဝဝ)ခန္႔အတြင္း အဆက္ျပတ္ေနခဲ့ေသာ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ႀကီးကို တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ၊ က်ေနာ္တို႔၏ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ ေနာက္ဆံုးေအာင္ပြဲအတြက္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ႀကီးထူေထာင္မိ ၾကၿပီး မၾကာမီေအာင္ပြဲရလိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းၿပီး က်ေနာ္တို႔မ်ားစြာ ၾကည္ႏူးအားတက္မိၾကသည္။

၁ဝ၊ ေနာက္ ထိုေန႔အခမ္းအနားပြဲႀကီးမွာ က်ေနာ္တို႔အားလံုး ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းတက္ႂကြစြာ ဆင္ႏႊဲၾကသည္။ ထိုအခမ္းအနားျမင္ကြင္းကို က်ေနာ့္ေဆာင္းပါတြင္ ၾကည္ႏူးစြာေရးသားထားပံုမွာ

၁၁၊ ထိုအခမ္းအနားတြင္ က်ေနာ္မွတ္မိေနေသာျမင္ကြင္းတခုမွာ တက္ေရာက္ၾကေသာ စစ္သားသစ္ပရိသတ္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႔မွာ ေသာက္ၾက စားၾက။ ကၾကခုန္ၾက အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသည္။ လူအုပ္တအုပ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ဝိုင္း၍ထမ္းၾကၿပီး ကၾကခုန္ၾက၏၊ ေျမွာက္လိုက္ခ်လိုက္ လုပ္ေနၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွာလည္း လူအုပ္ႀကီးေပၚတြင္ ေျမာက္လိုက္က်လိုက္ျဖစ္ေန၏၊

၁၂၊ ေနာက္ေန႔ကစၿပီး တပ္တခ်ိဳ႔စတင္ၿပီး စစ္ထြက္ၾကေတာ့၏၊
မွတ္ခ်က္၊  ၊ အထက္ပါဘီအိုင္ေအတပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္က်မ္းသစၥာခံယူပြဲေန႔ကို ထိုစဥ္က က်ေနာ္တို႔ဆရာတေယာက္ “အီဇုမိယ” ေရးေသာ မီနာမီကီကန္စာအုပ္ ျမန္မာျပန္စာမ်က္ႏွာ ၉၅ ႏွင့္ ၁ဝ၄ တြင္ ၂၈/၁၂/၄၁ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ တပ္မေတာ္သမိုင္းမွတ္တမ္း (၁) နိဒါန္းတြင္ ၂၇/၁၂/၄၁ ဟုဆိုသည္။ က်ေနာ္တို႔စြဲမွတ္ေနသည့္ ေန႔သည္ ၂၆/၁၂/၄၁ သာျဖစ္သည္။

ဘီအိုင္ေအတပ္ဖြဲ႔ၿပီးေနာက္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္မ်ားသည္ ဗိုလ္အမည္မ်ားသို႔ေျပာင္းလိုက္သည္။ ထိုစဥ္ ဘီအိုင္ေအဖြဲ႔ရာတြင္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဗိုလ္မိုးႀကိဳး (ဗိုလ္မႉးႀကီးဆူဇူကီး)ကတာဝန္ယူၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကစစ္ဦးစီးမႉးအျဖစ္ တာဝန္ယူၾကသည္။

(၁၃) က်ေနာ္တို႔ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းတြင္ ဂ်ပန္စစ္ပညာသင္စဥ္က ျမင္းစီးသင္ျခင္းႏွင့္ေရကူးသင္ျခင္းအေၾကာင္းတို႔ကို မွတ္မိ၍ေရးရပါမည္၊

က်ေနာ္တို႔ကို ျမင္းစီးသင္ရန္ ဂ်ပန္စီးျမင္းႀကီးႏွစ္ေကာင္သံုးေကာင္ကို ဟိုင္နန္ကၽြန္း က်ေနာ္တို႔စစ္တန္းလ်ားသို႔ ကားႀကီးမ်ားႏွင့္ သယ္ယူ လာၾကၿပီး ယာယီျမင္းေဇာင္းတြင္ထားပါသည္။ ျမင္းႀကီးမ်ားမွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ တဝုန္းဝုန္းျဖင့္ ျမင္းေဇာင္းကေလးထဲတြင္ ညအခါ လႈပ္ရွားေနသံကို ၾကားေနရေပသည္။

ထိုည အိပ္ရာဝင္ခါနီး တန္းစီရာတြင္ ဂ်ပန္မ်ားက က်ေနာ္တို႔အထဲက ျမင္းစီးဖူးသူမ်ားရွိပါသလား။ ရွိရင္ေရွ႔ေျခတလွမ္းတက္ၾကဖို႔ေျပာရာ က်ေနာ္တို႔အထဲက တေယာက္ႏွစ္ေယာက္ ထြက္ရပ္ပါသည္။ ျမင္းစီးဖူးသူအလြန္နည္းေနသျဖင့္ က်ေနာ္လဲ မခံခ်င္၍ ေရွ႔သို႔တလွမ္းတက္ၿပီး ရပ္လိုက္ပါသည္။

ေနာက္ေန႔ စစ္ေရးျပကြင္းတြင္ ျမင္းမ်ားကိုဆြဲလာၿပီး ပထမျမင္းစီးဖူးသူမ်ားကို အရင္သင္ပါသည္။ က်ေနာ႔္ကို သင္ၾကားရမည့္အလွည့္တြင္ ျမင္းႀကီးေပၚသို႔ က်ေနာ့္ကို တက္ေစပါသည္။ ျမင္းေပၚတက္ကတည္းက က်ေနာ္ျမင္းမစီးတတ္သည္ကို ဂ်ပန္ဆရာသိႏိုင္ေပသည္။

ဂ်ပန္ဆရာက ေရွ႔ကျမင္းစီးၿပီးသြားရာ က်ေနာ္ကလည္း ျမင္းစီးၿပီး ေနာက္ကလိုက္သည္။ သာမန္ရိုးရိုးသြားျခင္းျဖစ္၍ က်ေနာ္ အခက္အခဲ မရွိလွဘဲ ေနာက္ကစီးၿပီး လိုက္ႏိုင္ေပသည္။ မီတာ ၄ဝ ေလာက္သြားၿပီးေနာက္ ေရွ႔ကဂ်ပန္ဆရာက သူ႔ျမင္းကို ဗမာအေခၚ သံုးေခ်ာင္းေထာက္ အသားက်အေျပးစီးလိုက္ရာ က်ေနာ့္ျမင္းလည္း သံုးေခ်ာင္းေထာက္ အေႏွးေျပးလိုက္ပါေတာ့သည္။ က်ေနာ့္မွာ ျမင္းကို ဤသို႔သံုးေခ်ာင္းေထာက္အေႏွးေျပး တခါမွမစီးဖူးသျဖင့္ က်ေနာ့္ခါးႏွင့္တင္ပဆံုမွာ အလိုက္သင့္ႂကြၿပီးမေပးတတ္ဘဲ ခါးႏွင့္တင္ပဆံုမွာ ေဆာင့္ကာေဆာင့္ကာျဖင့္ က်ေနာ္ျမင္းေပၚတြင္ ဒယိမ္းဒယိုင္ျဖစ္လာၿပီး လူမထိန္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ ထိုးက်သြားပါေတာ့သည္။ အနီးကဂ်ပန္ႏွင့္ ရဲေဘာ္မ်ားေျပးလာၾကၿပီး က်ေနာ့္ကိုဆြဲထူၾကသည္။
က်ေနာ့္မွာ ကံအားေလ်ာ္စြာဘာမွ ထိခိုက္နာက်င္မႈမရွိဘဲ မတ္တပ္ရပ္လိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုခဏအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလည္း က်ေနာ့္အနီးေရာက္လာၿပီး ခင္ဗ်ားျမင္းစီးဖူးတာ ဟုတ္ရဲ့လား။ ဘယ္တုန္းကစီးဖူးတာလဲဟု ေမးပါသည္။ က်ေနာ္က က်ေနာ္ျမင္းစီးဖူးတာ က်ေနာ့္ကိုရွင္ျပဳတုန္းကစီးဖူးတာဟုျပန္ေျပာေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်က္ႏွာတမ်ိဳးေျပာင္းသြားၿပီး ဟာခင္ဗ်ားမခံခ်င္တာနဲ႔ စြန္႔စားမႈကို အရမ္း မလုပ္သင့္ဘူး၊ မေတာ္တဆက်ိဳးပဲ့သြားရင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲဟု က်ေနာ့္ကိုျပစ္တင္ေဝဖန္သြားသည္။

ေနာက္ဂ်ပန္မ်ားက က်ေနာ္တို႔ကို ေရကူးသင္ရာတြင္လည္း ဟိုင္နန္ကၽြန္းပင္လယ္ကမ္းစပ္ကို က်ေနာ္တို႔ကိုေခၚသြားၿပီး အဝတ္အစားဆိုလို႔ ေဘာင္းဘီတိုသာဝတ္ေစၿပီး ေရကူးရာတြင္ လက္ႏွင့္ေျခေထာက္ေတြ ဘယ္လိုလႈပ္ရွားရသည္တို႔ကိုရွင္းလင္းေျပာျပၿပီး ဂ်ပန္တဦးက ကမ္းေပၚမွ ေရထဲခုန္ခ်ၿပီး ေရကူးပံုကိုျပသပါသည္။ ေနာက္က်ေနာ္တို႔ထဲက တေယာက္ႏွစ္ေယာက္စီကိုလည္း ပင္လယ္ထခုန္ခ်ခိုင္းၿပီး ထိုဂ်ပန္ဆရာ ေရကူးတာ ေနာက္ကလိုက္ၿပီး ကူးေစပါသည္။ က်ေနာ္တို႔လည္း ေၾကာက္ေၾကာက္ရြံ႔ရြ႔ံႏွင့္ခုန္ခ်ၿပီး ျဖစ္ကတတ္ဆန္း အရမ္း ကူးခတ္ၾကရာ လက္ပန္းက်ၿပီးေမာပန္းလာမွ ေဘးကဂ်ပန္ဆရာက လက္တြဲၿပီး က်ေနာ္တို႔ကိုဆြဲေခၚလာပါသည္။ ဘယ္လိုကူးခတ္ရမည္ကို သင္ၾကားပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ႏွစ္ရက္သံုးရက္သင္ၾကားလာရာ က်ေနာ္တို႔ မီတာ ၄-၅ ဆယ္ေလာက္ ကူးတတ္လာမွ ေရကူးျခင္း ရပ္စဲပါေတာ့သည္။


0 comments:

Post a Comment