Thursday, February 5, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ အပိုင္း(၁) အခန္း(၈)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ အပိုင္း(၁) အခန္း(၈)
(၆)

ဟိုင္နန္ကၽြန္းတြင္ က်ေနာ္တို႔ စစ္ပညာသင္ၾကားရာတြင္ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔တြင္ ဂ်ပန္အရပ္သား (၅)ေယာက္ေလာက္လည္း ပါဝင္သည္။ သူတို႔က ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ ေဗာ္လံတီယာပါဝင္လိုသူေတြ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အထဲတြင္ ဂ်ပန္စစ္သားေဟာင္း စစ္ျပန္အသက္ (၃ဝ)အရြယ္ မစၥတာ“ဟထရိ” ဆိုသူလည္း ပါဝင္သည္။ (ထိုသူေတြကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်ေနာ္တို႔မေတြ႔ရေတာ့ေပ)

ဟိုင္နန္ကၽြန္းတြင္ က်ေနာ္တို႔ကို ဂ်ပန္မ်ားသင္ၾကားေပးေသာ စစ္ပညာဘာသာရပ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္သည္။
(၁) အေျခခံစစ္ေရးျပလႈပ္ရွားမႈမ်ား
    (က) လက္နက္မပါ စစ္ေရးျပလႈပ္ရွားမႈ
    (ခ)  လက္နက္ပါ စစ္ေရးျပလႈပ္ရွားမႈ
(၂) တိုက္ပြဲ။ ကြင္းျပင္စစ္ေရးတိုက္ပြဲမ်ား။ ေလ့က်င့္မႈမ်ား
    (က) ကိုယ္စီတိုက္ပြဲ
    (ခ)  တပ္စိတ္တိုက္ပြဲ
    (ဂ)  တပ္စုတိုက္ပြဲ (အမ်ားဆံုး)
    (ဃ) တပ္ခြဲတိုက္ပြဲတို႔ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားရသည္။
(၃) ည တိုက္ပြဲမ်ား (အဓိက တခုထႈား သင္ၾကားသည္။)
(၄) စစ္ ေျမပံုတိုက္ပြဲမ်ား
    (က) တပ္ရင္းတိုက္ပြဲ
    (ခ)  တပ္မဟာတိုက္ပြဲ
    (ဂ)  တပ္မတိုက္ပြဲ
    (ဃ) အျခားတိုက္ပြဲမ်ား
(၅) စစ္လက္နက္မ်ား
    (က) လက္နက္ငယ္မ်ား (ေျခလ်င္တပ္ခြဲသံုးလက္နက္မ်ား)
    (ခ)  လက္နက္ႀကီးမ်ား (စိန္ေျပာင္း- အလတ္။ အႀကီး။ အေျမာက္ - တင့္ကားပစ္။ ရိုးရိုးေျမျပင္ပစ္အေျမာက္။ တပ္မသံုးအေျမာက္)
(၆) အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း
    (က) တံတားေဆာက္ျခင္း၊ (၎မွာ ေခ်ာင္းငယ္မ်ား ေမာ္ေတာ္ကားျဖတ္ရန္။ ေတာသစ္ပင္တို႔ျဖင့္ ျဖစ္သလိုယာယီတံတားထိုးျခင္း)
    (ခ)  မိုင္းမ်ားခြဲျခင္း
(၇) အေထြေထြ
    (က) ေရကူးျခင္း စသည္မ်ား ျဖစ္သည္။
(၈) စစ္ေရးဆိုင္ရာစိတ္ဓာတ္သြင္းေပးျခင္း
    (က) စစ္သားေကာင္းစိတ္ဓာတ္၊
            · အႏိုင္မခံ အရံႉးမေပး ရဲရင့္ႀကံ႔ခိုင္ေသာသူရသတၱိစိတ္ဓာတ္၊
            · အမိန္႔ႏွင့္စည္းကမ္းကို လိုက္နာေသာစိတ္ဓာတ္၊
    (ခ)  မိမိလက္နက္ကိုမိမိ အသက္လို ရိုေသဂရုစိုက္ေသာစိတ္ဓာတ္စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

(၇)
ဟိုင္နန္ကၽြန္း ဂ်ပန္စစ္သင္တန္း စတင္ျခင္းႏွင့္ျပင္းထန္ပင္ပန္းဆင္းရဲျခင္း၊

က်ေနာ္တို႔ ပထမအစီအစဥ္မွာ (၃)လမွ် စစ္သင္တန္း အျပင္းအထန္သင္ၾကားၿပီး ျမန္မာျပည္ျပန္၍ အဂၤလိပ္တို႔ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ႏဲႊရန္ဟု နားလည္ထားၾကသည္။
က်ေနာ္တို႔သည္ သာမန္အားျဖင့္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍သင္ၾကားရမည့္ အထက္ေဖာ္ျပပါစစ္ပညာမ်ားကို အခ်ိန္တိုအခ်ိန္ (၃)လႏွင့္ တက္သုတ္ရိုက္ၿပီး အျပင္းသင္ၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။
က်ေနာ္တို႔ ဟိုင္နန္ကၽြန္းစစ္သင္တန္းကို ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ေမလအလယ္ေလာက္က စတင္ၾကသည္ထင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔သည္ အခ်ိန္ကိုလုၿပီး စားခ်ိန္။ အိပ္ခ်ိန္အနည္းငယ္ကေလးမွတပါး ေန႔ေရာညပါ ဒလစပ္ သင္ၾကားရ၏၊ နံနက္မိုးလင္းစအခ်ိန္မွ ညေန ေနဝင္ခါနီး အထိ ထမင္းစားခ်ိန္မွအပ သင္ၾကားရ၏၊ အခ်ိန္လုၿပီး အျပင္းအထန္သင္ၾကားရသျဖင့္ က်ေနာ္တို႔မွာ မ်ားစြာပင္ပန္းၾကရ၏၊ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္တို႔မွာ စစ္ပညာကို အားတက္သေရာ ငန္းငန္းတက္ေလ့လာၾက၏၊ က်ေနာ္တို႔သည္ ၁၃ဝဝ ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအေတြ႔အႀကံဳ အရ အဂၤလိပ္ေအာက္မွလြတ္လပ္ေရးရဖို႔ က်ေနာ္တို႔ အမ်ိဳးသားစစ္တပ္ရွိဖို႔လိုအပ္သည္မဟုတ္ပါလား၊ စစ္တပ္ဖြဲ႔ဖို႔ ဂ်ပန္သို႔စစ္ပညာသင္ရန္ ခဲခဲယဥ္းယဥ္းစြန္႔စြန္႔စားစားလာခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ပါလား၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဘယ္ေလာက္ပင္ပန္းပင္ပန္း က်ေနာ္တို႔အလုအယက္ ႀကိဳးစားၿပီးသင္ယူ ၾကသည္။

စစ္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတြင္ အပင္ပန္းဆံုးေလ့က်င့္ခန္းမွာ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးေနေသာရန္သူကို အမိအရ လိုက္လံၿပီးတိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းရေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမွာ ခရီေဝးေျပးလႊားလိုက္ရသျဖင့္ က်ေနာ္တို႔အေမာဆံုးအပင္ပန္းဆံုး ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာစစ္ေလ့က်င့္ခန္းတခုအေၾကာင္း (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ေရးသားခဲ့ေသာ “ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး” ဟူေသာေဆာင္းပါးတြင္ က်ေနာ္ ေရးသားထားပံုတခုမွာ (၂ဝ/၆/၄၁) ေန႔ က်ေနာ့္ဒိုင္ယာရီတြင္ က်ေနာ္တို႔ ၁၅ ကီလို (၁ဝ မိုင္) မွ်လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ၿပီး(၅ မိုင္)ရွည္လ်ား ေသာ တိုက္ပြဲေလ့က်င့္ခန္းတခုႏွင့္ ပတ္သက္၍နိဂံုးတြင္ေရးသားထားသည္မွာ “ ဤတိုက္ပြဲသည္ က်ဳပ္တို႔အလြန္ေက်နပ္သည္။ ဤမွ် ရွည္လ်ားစြာ မရပ္မနားဘဲတိုက္ခဲ့ရသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ဘယ္စစ္သားမွ မေၾကာက္ေတာ့ေပ၊ ဂ်ပန္အေကာင္းဆံုးစစ္သားမစၥတာ ဟထရီပင္ ေနာက္ဆံုးေနရာကို အားခဲၿပီးလာရသည္။ ဗမာျပည္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္သည္။ က်ဳပ္တို႔ပင္ပန္းသျဖင့္က်ရေသာ ေခၽြးေပါက္သည္ ဗမာျပည္ အတြက္ ေအးခ်မ္းဖို႔အရိပ္အေယာင္ မိုးေရမိုးေပါက္ျဖစ္ရေခ်မည္၊ က်ဳပ္တို႔ ထိုေလ့က်င့္ခန္းကို အေက်နပ္ႀကီးေက်နပ္သည္။ ဗမာအားလံုး ၅ မိုင္ စစ္တလင္းအဆံုးကို အတူတူေရာက္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ ဇြဲသတၱိကို လူတိုင္းဝမ္းထဲက ေက်နပ္ၾကသည္။
စစ္တန္းလ်ားသို႔ေရာက္ေသာအခါ ၇ နာရီ ထိုးေနၿပီ၊ ၎ေလ့က်င့္ခန္းမွာ နံနက္ (၉) နာရီခြဲတြင္ စ၍ ည ၇ နာရီၿပီးသည္။” ဟု ေရးထား ပါသည္။

လက္နက္ကိုင္ရၿပီ၊

ဟိုင္နန္ကၽြန္းစစ္သင္တန္းတြင္ က်ေနာ္တို႔ လက္နက္စၿပီးကိုင္ရေသာေန႔ကို က်ေနာ္တို႔အမွတ္ရေန၏၊ ထိုကိစၥ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ က်ေနာ့္ေဆာင္းပါးတြင္ က်ေနာ္ေရးသားထားပံုမွာ “က်ေနာ္တို႔စစ္သင္တန္းစ၍ဆင္းၿပီး တပတ္ေလာက္ၾကာေသာအခါ(၄ မိုင္) မွ်ေဝးေသာ ဂ်ပန္ေရတပ္မွ က်ေနာ္တို႔ကိုင္စြဲရမည့္ လက္နက္ေသတၱာႀကီးမ်ားကိုထမ္း၍ လက္နက္တိုက္သို႔သြင္းရ၏၊ လက္နက္ ကိုင္ရေတာ့မည္ျဖစ္၍ က်ေနာ္တို႔ရဲေဘာ္မ်ားဝမ္းေျမာက္ေနၾက၏၊ ေနာက္ေန႔တြင္ စစ္ေလ့က်င့္ခန္းဆင္းရန္ စစ္သားတေယာက္အျဖစ္ ကိုယ္ပိုင္ကိုင္စြဲရမည့္ရိုင္ဖယ္ေသနတ္မ်ားကို အခမ္းအနားျဖင့္ လက္ခံယူရ၏၊”

“ထိုေန႔စစ္သင္တန္းမွ ေခတၱရပ္ၿပီး ရွိသမွ် ဝတ္ေကာင္းစားလွမ်ားဝတ္ဆင္၍ လက္ခံရ၏၊ အမဲဆီမ်ားေပက်ံေနေသာ ခ်က္ကိုစလိုဗက္လုပ္ ရိုင္ဖယ္ႏွင့္လွံစြပ္မ်ားကို အစီအစဥ္ျဖင့္ တဦးစီေခၚ၍ေပး၏၊ ေနပူထဲတြင္တန္းစီ၍ အခမ္းအနားျဖင့္လက္ခံၾကရ၏၊”

“က်ေနာ္သည္ ပူအိုက္ၿပီး ေခၽြးမ်ားစိုရႊဲေနသည္ကိုဂရုမျပဳႏိုင္။ လက္ထဲသို႔ ပထမဆံုးေရာက္လာေသာ ရိုင္ဖယ္ေသနတ္ႏွင့္လွံစြပ္တို႔အျပင္ ပခံုးႀကိဳးသိုင္းတို႔ကို လက္ႏွစ္ဘက္ႏွင့္ကိုင္လ်က္ မိမိတန္းစီရာသို႔ ျပန္ရပ္ေန၏၊ ရဲေဘာ္အားလံုး မ်က္လံုးမ်ားဝင္းေတာက္ေနၾက၏၊ ေပ်ာ္ရႊင္ ေနၾက၏၊ က်ေနာ့္မွာ ဝမ္းသာျခင္း တုန္လႈပ္ျခင္းျဖင့္ ကတုန္ကယင္ျဖစ္ခဲ့၏၊ ယင္းကိုယခုအထိ သတိရေနမိ၏၊”

“က်ေနာ္တို႔ လက္နက္ကိုင္ၾကရၿပီမဟုတ္လား၊ ဤလက္နက္သည္ ဘယ္သူကေပးေပး။ ဘယ္ကရရ အေၾကာင္းမဟုတ္၊ ဤလက္နက္ျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႔စနစ္ႀကီးကိုတိုက္ရဖို႔သာလွ်င္ မဟုတ္ေလာ၊ ဤလက္နက္သည္ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရး လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ အတြက္ မ်ိဳးေစ့ပင္မဟုတ္ပါေလာ၊”

ဂ်ပန္မ်ားက က်ေနာ္တို႔ကိုေျပာသည္မွာ မိမိလက္နက္ကို အၿမဲရိုေသေလးစားစြာကိုင္တြယ္ရန္ႏွင့္ အၿမဲသန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ ေျပာင္လက္ေန ေအာင္ တိုက္ခၽြတ္ထိန္းသိမ္းထားရမည္ဟု ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္တို႔ လက္နက္ကိုင္ရၿပီးေနာက္ မၾကာခဏ ဂ်ပန္ဆရာတို႔က လက္နက္ စစ္ေဆးပြဲမ်ား လုပ္တတ္သည္။ မိမိလက္နက္ ေျပာင္လက္သန္႔ရွင္းေနၿပီး ေသနတ္ေျပာင္းကို ေထာင္ၾကည့္ေသာအခါ ေသနတ္ေျပာင္းဟာ ေျပာင္လက္ေနရမည္၊ မဲေမွာင္ေနေသာ အကြက္မရွိရ၊ ေနာက္ဆံုး လက္နက္မသန္႔ရွင္းလွ်င္ ကိုင္စြဲသူမွာ စစ္သားေကာင္းမပီသဟူေသာ အယူအဆျဖင့္ ထိုသူ၏ဂုဏ္သိကၡာပင္ ထိခိုက္ေစေတာ့သည္။
လက္နက္ရိုေသမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ေနာ္တို႔ ယခုအထိစြဲမွတ္ေနေသာအျဖစ္အပ်က္တခုကို က်ေနာ္မွတ္မိေန၏၊ တေန႔စစ္ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ က်ေနာ္တို႔ထဲမွ ရဲေဘာ္တေယာက္ သူကိုင္ေသာစက္ေသနတ္ကေလးမွ ဝက္အူတခုျပဳတ္က်ၿပီး လက္နက္မွာ ကိုင္လို႔မေကာင္းျဖစ္ေန၏၊ ထိုရဲေဘာ္က ထိုကိစၥကို ထိတ္လန္႔စြာႏွင့္သတင္းပို႔၏၊ ဤတြင္ ဆရာက သင္တန္းတခုလံုးကိုရပ္စဲေစၿပီး ထိုဝက္အူကေလးကို ရွာေဖြရန္ လုပ္ေတာ့၏၊ က်ေနာ္တို႔စစ္ေလ့က်င့္ေနေသာ ေဘာလံုးကြင္းေလာက္က်ယ္သည့္ ေျမကြက္လပ္ေပၚတြင္ ကြက္လပ္အစြန္းတဖက္ ႏႈတ္ခမ္းစပ္ တြင္ က်ေနာ္တို႔အားလံုး လက္တကမ္းတန္းစီရပ္ၿပီး ေျမႀကီးေပၚေလးဘက္ေထာက္ေစကာ မိမိေရွ႔တည့္တည့္ကြက္လပ္ေျမႀကီးေပၚ လက္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္စမ္းသပ္ေစၿပီး တျဖည္းျဖည္း ေလးဘက္ေထာက္သြားကာ ရွာေဖြခိုင္း၏၊ ကြက္လပ္ဆံုး၍မေတြ႔ေသးရင္ က်န္ေသးေသာ ကြက္လပ္ ဘက္သို႔ တဆင့္တိုးခ်ဲ႔တန္းစီၿပီး ေလးဘက္ေထာက္ ခ်ီတက္ရွာေဖြခိုင္း၏၊ ဤနည္းျဖင့္ ကြင္းအဆံုးနားေရာက္ေသာအခါ ထိုဝက္အူကို ရဲေဘာ္ တေယာက္က ရေတာ့၏၊ ဤတြင္မွ လက္နက္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းၿပီးေတာ့၏၊

လက္နက္ကို ရိုေသေလးစားမႈမွာ အေရးႀကီး၏၊ စစ္ပြဲတြင္လက္နက္တခုခၽြတ္ယြင္းသြားလွ်င္ ထိုလက္နက္ကိုင္သူ ရဲေဘာ္သာ ႀကီးစြာထိခိုက္ သြားရံုမက တခါတရံအဆင္မသင့္လွ်င္ တတပ္လံုးႏွင့္စစ္ပြဲကိုပါ ထိခိုက္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍ မိမိလက္နက္ကို မိမိအသက္လို ဂရုစိုက္ထိန္းသိမ္း ေစရ၏၊

“၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔”က်ေနာ္၏ေဆာင္းပါးတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေရးသားထားသည္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
“ထိုအတြင္း (ဟိုင္နန္ကၽြန္း စစ္သင္တန္းအတြင္း) ဂ်ာမဏီက ရုရွားကိုစစ္ေၾကညာေၾကာင္း သတင္းၾကားရ၏၊ ဂ်ပန္ဆရာမ်ား မ်က္ႏွာ မေကာင္းလွ၊ ၎တို႔သည္ ၁၉၃၆-၃၉ ခုႏွစ္မ်ားအၾကားတြင္ ရုရွားတို႔ႏွင့္ မြန္ဂိုးလီးယား-မန္ခ်ဴးနယ္စပ္တို႔႔ နယ္ျခားစစ္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏၊ ထိုကတည္းက ရုရွားတို႔ကို တုန္လႈပ္ခဲ့ဟန္တူ၏၊ ၎တို႔၏ အာရွစစ္ဆင္ေရး မူလအစီအစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ခ်ိန္ဆေနရဟန္တူ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ဗမာျပည္ျပန္ေရးျပႆနာမွာ တမ်ိဳးတဖံုျဖစ္လာ၏၊ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ေနာ္၏မွတ္တမ္းတြင္….(၂၂/၆/၄၁) ဂ်ာမန္ႏွင့္ရုရွား စစ္ျဖစ္ေသာသတင္းၾကားရ၏၊ ထိုကိစၥေၾကာင့္ က်ဳပ္တို႔လုပ္ငန္းႀကီး ေရွ႔မည္မွ်ရွည္လ်ားဦးမည္ကို မခန္႔မွန္းႏိုင္ေခ်၊ ၎တို႔ ကိုယ္တိုင္ ဝမ္းတြင္းသေဘာ အေတာ္စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔က ထိုကိစၥဘာမွပူစရာမရွိ၊ ဂ်ာမဏီက ရုရွားကို လ်င္ျမန္စြာ ႏိုင္လိမ့္မည္၊ က်ဳပ္တို႔အလုပ္သာလုပ္ဟု ဟန္ျပစကားေျပာသည္။

ေနာက္မၾကာမီ မစၥတာမီနာမီ (ဗိုလ္မိုးႀကိဳး)ဟိုင္နန္ကၽြန္းသို႔လာၿပီး “ရုရွားဂ်ာမန္စစ္ေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးအလြန္အလုပ္ရႈပ္ေနေၾကာင္း။ က်ေနာ္တို႔စစ္သင္တန္းကို ေရွ႔သို႔တိုးၿပီးသင္ၾကားရမည္”ဟုေျပာသြားသည္။ ဤကိစၥကိုထိုစဥ္က က်ေနာ္တို႔ပူပင္ေသာကေရာက္ခဲ့ရသည္။ အကယ္၍ တစံုတခုေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ကို(ဗမာျပည္) ျပန္မလႊတ္ခဲ့ေသာ္ လက္စတံုးေဖ်ာက္ဖ်က္ၾကလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အရိပ္အေျခကို ထိုစဥ္က အၿမဲ အကဲခတ္ေနခဲ့ရ၏၊”

0 comments:

Post a Comment