Sunday, February 1, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ အပိုင္း(၁) အခန္း(၇)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ အပိုင္း(၁) အခန္း(၇)
(၅)

က်ေနာ္တို႔ဒုတိယအသုတ္ တိုက်ိဳၿမိ့ဳတြင္ တပတ္ခန္႔လည္ပတ္ၿပီးေနာက္ ထိုမွ က်ေနာ္တို႔စစ္ပညာသင္ရမည့္ တရုတ္ျပည္မွ ဂ်ပန္တို႔သိမ္းၿပီး တိုက္ယူထားေသာ ဟိုင္နန္ကၽြန္းသို႔သြားရန္ ျပင္ဆင္ၾကပါသည္။

က်ေနာ္တို႔ကို စစ္ပညာသင္ရန္ ဗမာျပည္မွခိုးထုတ္ၾကေသာဂ်ပန္အဖြဲ႔၏ေခါင္းေဆာင္မွာ စူဇူကီး(ေခၚ)ဗိုလ္မိုးႀကိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္စစ္တပ္မွ ဗိုလ္မႉးႀကီးတဦး ျဖစ္ပါသည္။

က်ေနာ္တို႔ ဒုတိယအသုတ္ ၇ ေယာက္သည္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းသို႔ တိုက်ိဳမွဂ်ပန္ေရတပ္၏တိုက္ေလယာဥ္ငယ္မ်ားျဖင့္ သြားၾကရသည္ထင္ ပါသည္။ ေလယာဥ္တြင္ က်ေနာ္တို႔အတြက္ထိုင္ခံုမရွိ ၾကမ္းေပၚတြင္လဲေလ်ာင္းၿပီးသာ စီးသြားရသည္။

ဟိုင္နန္ကၽြန္းသို႔ က်ေနာ္တို႔ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ဝ ရက္မွာ ေကာင္းစြာေရာက္ၾကသည္။ ေနာက္က်ေနာ္တို႔ စစ္ပညာသင္ယူရမည့္စခန္းသို႔ က်ေနာ္တို႔ ေရာက္ပါေတာ့သည္။ စခန္းတြင္ဂ်ပန္စစ္ပညာသင္ရန္ ေစာစြာကတည္းကေရာက္ေနေသာ သခင္ေအာင္ဆန္း။ သခင္လွၿမိဳင္ (ဗိုလ္ရန္ေအာင္)တို႔ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဗမာျပည္သို႔ ျပန္ၿပီးေခၚယူလာေသာ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ဂ်ပန္ျပည္သို႔ ေရာက္လာ ၾကသည့္ က်ေနာ္တို႔အရင္ ပထမအသုတ္မွလူမ်ား သခင္လွေဖ (ဗိုလ္လက္်ာ)။ ကိုထြန္းရွိန္ (ဗိုလ္ရန္ႏိုင္)။ သခင္ေအးေမာင္ (ဗိုလ္မိုး)။ သခင္ဗဂ်မ္း(ဗိုလ္လေရာင္) တို႔ကို ဝမ္းေျမာက္စဖြယ္ေတြ႔ရေတာ့သည္။ ဗမာျပည္သတင္းမ်ား အျပန္အလွန္ေျပာၾကေတာ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ၎ပထမသုတ္မွလူမ်ားမွာ  ဟိုင္နန္ကၽြန္းသို႔ ၁၉၄၁ ခု ဧၿပီလ အတြင္းကတည္းက ေရာက္ေနၾကသည္။

က်ေနာ္တို႔ စစ္ပညာသင္ယူရမည့္စခန္းမွာ ဟိုင္နန္ကၽြန္းရွိ ဂ်ပန္ေရတပ္စခန္း၏အေနာက္ အတြင္းဘက္ ၄ မိုင္ေလာက္ကြာေသာေနရာ “စန္းယ”ဟူေသာရြာအနီးတြင္ ရွိပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း အၾကမ္းရွိသည္။ ဂ်ပန္ေရတပ္မွ ရိကၡာမ်ားကားျဖင့္သယ္ယူ စားေသာက္ၾက ရပါသည္။

စခန္းတြင္ အရွည္ေပ ၂၅ဝ အက်ယ္ ၃၅ေပေလာက္ရွိ လူေန ဗဟိုတန္းလ်ားႀကီးတခုႏွင့္ လက္နက္ရံု။ မီးဖိုေခ်ာင္အေဆာင္။ ထမင္းစား ေဆာင္။ ေရခ်ိဳးရန္ေနရာ။ ျမင္းေဇာင္းကေလးတခု ရွိပါသည္။ ဗဟိုလူေနတန္းလ်ားႀကီး၏ေခါင္းရင္းဘက္ အစြန္ခန္းမ်ားတြင္ ဂ်ပန္စစ္သင္တန္း ဆရာမ်ားေနၿပီး က်န္တန္းလ်ားႀကီးအပိုင္းတခုလံုး က်ေနာ္တို႔သင္တန္းသားမ်ား ေနထိုင္ၾကပါသည္။ တန္းလ်ားႀကီးတြင္ တဖက္လွ်င္ ၁၅ ေပခန္႔ က်ယ္ေသာ လူ ေနႏိုင္။ အိပ္ႏိုင္ေသာ စင္ျမင့္ရွည္ႀကီး၂ ခု မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွိၿပီး အလယ္တြင္ ၅ ေပေလာက္က်ယ္ေသာ လမ္းေလွ်ာက္လမ္း ရွိပါသည္။ ေအာက္ေျခသမံတလင္း ခင္းထား၍ စင္ျမင့္မွာ ၃ ေပ ေလာက္သာျမင့္ပါသည္။ အခန္းတြင္း စစ္သင္တန္း ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို ထိုလူေနၿပီး အိပ္ႏိုင္ေသာစင္ျမင့္ေပၚတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ၾကပါသည္။ ၎လူေနစင္ျမင့္ရွည္ႀကီး၂ ခုေပၚတြင္ ဂ်ပန္တို႔ လုပ္ေလ့ လုပ္ထျဖစ္ေသာ ေကာက္ရိုးေမြ႔ရာခင္းထား၍ ႏူးညံ့သန္႔ရွင္း ေနပါသည္။

က်ေနာ္တို႔ စခန္းေရာက္ၿပီးမၾကာမီ ခ်က္ခ်င္းလိုပင္ (တတိယအသုတ္ႏွင့္ စတုတၳအသုတ္မ်ား မေရာက္မီ) စစ္သင္တန္းမ်ား စရန္ စီစဥ္ ပါေတာ့သည္။

က်ေနာ္တို႔ သင္တန္းသားမ်ားကို ၃ ဖြဲ႔ခြဲဖြဲ႔လိုက္ပါသည္။ “ဒိုင္းအိပန္”ေခၚ ပထမအဖြဲ႔။ “ဒိုင္းနိဟန္”ေခၚ ဒုတိယအဖြဲ႔။ “ဒိုင္းစန္ပန္”ေခၚ တတိယအဖြဲ႔တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ထို ၃ ဖြဲ႔ခြဲထားေသာ္လည္း စစ္ပညာအေျခခံႏွင့္ တပ္စုတိုက္ပြဲ။ တပ္ခြဲတိုက္ပြဲစေသာ ကြင္းဆင္းစစ္ေလ့က်င့္ေရး တိုက္ပြဲမ်ားမွာ အတူတူတဖြဲ႔တည္းသင္ၾကားရပါသည္။

ဒိုင္းအိပန္ေခၚ ပထမတပ္ဖြဲ႔သည္ ဗဟိုအဓိကတိုက္ခိုက္ေရး ပင္မစစ္တပ္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းေခါင္းေဆာင္ရန္အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး သမရိုးက် ဆန္ေသာတိုက္ပြဲမ်ားကို အေလးထားသင္ယူရသည္။ ဒိုင္းနိဟန္ေခၚ ဒုတတိယတပ္ဖြဲ႔သည္ အဓိက ရန္သူ႔နယ္အတြင္းလႈပ္ရွားရေသာ ျပည္တြင္းသူပုန္လႈပ္ရွားမႈအတြက္ပါရည္ရြယ္ၿပီး မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးေသာအတတ္ပညာမ်ား စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးနည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ားပါ အထူးသင္ၾကားေပးသည္။ ဒိုင္းစန္ပန္ေခၚ တတိယတပ္ဖြဲ႔သည္ ေတာ္လွန္ေရးကိုဦးေဆာင္ႏိုင္မႈအတြက္ စစ္တပ္ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား စစ္ဘက္ နယ္ဘက္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာတို႔ကို အထူးသင္ၾကားေပးသည္။

က်ေနာ္တို႔ ဂ်ပန္စစ္ပညာသင္ ပထမအသုတ္ႏွင့္ ဒုတိယအသုတ္တို႔ စစ္ပညာသင္တန္းစတင္ၿပီး မၾကာမီပင္ ဂ်ပန္စစ္ပညာသင္ တတိယ အသုတ္ျဖစ္ေသာ ကိုလွေမာင္ (ဗိုလ္ေဇယ်)။ သခင္စံျမ(ဗိုလ္ေတာက္ထိန္)။ သခင္ခင္ေမာင္ဦး(ဗိုလ္တာရာ)တို႔၃ ဦး က်ေနာ္တို႔စခန္း ဟိုင္နန္ကၽြန္းသို႔ ထပ္ၿပီးေရာက္လာသျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ေရာေႏွာၿပီး က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ စစ္ပညာမ်ားဆက္သင္ရသည္။

က်ေနာ္တို႔စစ္ပညာသင္ၾကားမႈ ၂ လေလာက္ၾကာၿပီးေသာအခါ ဂ်ပန္စစ္ပညာသင္ စတုတၳအသုတ္ျဖစ္ေသာ သခင္ထြန္းအုပ္။ သခင္ရႈေမာင္ (ဗိုလ္ေနဝင္း)။ သခင္စံလိႈင္(ဗိုလ္ေအာင္)။ သခင္ထြန္းခင္(ဗိုလ္ျမင့္ေဆြ)။ သခင္ေငြ(ဗိုလ္ေစာေအာင္)။ သခင္သစ္(ဗိုလ္ေစာေနာင္)။ သခင္ထြန္းလြင္(ဗိုလ္ဗလ)။ သခင္ေက်ာ္စိန္(ဗိုလ္မိုးညိဳ)။ ကိုလွ(ဗိုလ္မင္းေရာင္)။ ကိုသန္းညြန္႔(ဗိုလ္ဇင္ေယာ္)။ ကိုေမာင္ေမာင္(ဗိုလ္ဉာဏ)။ ေပါင္း (၁၁)ေယာက္တို႔ ေနာက္ဆံုး ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုက္လတြင္ ထပ္ၿပီး ဂ်ပန္သို႔ေရာက္လာရာ ၎တို႔ထဲတြင္ သခင္ထြန္းအုပ္မွလြဲ၍ က်န္လူ (၁ဝ)ေယာက္စလံုးတို႔သည္ စစ္ပညာသင္ယူရန္ ဟိုင္နန္ကၽြန္း က်ေနာ္တို႔စခန္းသို႔ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္တြင္ေရာက္လာၿပီး ဂ်ပန္စစ္ပညာသင္ ပထမ။ ဒုတိယ။ တတိယ အသုတ္တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး စစ္ပညာမ်ားသင္ယူၾကသည္။ ၎စတုတၳအသုတ္မွာ က်ေနာ္တို႔ ေရွ႔ဦးအသုတ္မ်ားႏွင့္ မပူးေပါင္းမီ သူတို႔ (၂)လေလာက္ေနာက္က်ေန၍ သူတို႔ခ်ည္းေနာက္က်ေနေသာ စစ္သင္ခန္းစာမ်ားကို သီးသန္႔ (၂) ပတ္ေက်ာ္ေလာက္ အျမန္သင္ၾကားေပးၿပီးမွ က်ေနာ္တို႔ေရွ႔ဦးအသုတ္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး သင္ၾကားရသည္။

ေနာက္သခင္ဗစိန္။ သခင္ထြန္းအုပ္တို႔၏ တို႔ဗမာသခင္အစည္းအရံုးမွ သခင္ေအာင္သန္း(ဗိုလ္စႀကာ)သည္ တဦးတည္းလိုက္ပို႔ေသာ ဂ်ပန္တဦးႏွင့္အတူ ဟိုင္နန္ကၽြန္းသို႔ တတိယသုတ္မေရာက္မီကေလးတြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး က်ေနာ္တို႔ႏွင့္လာေပါင္းကာ စစ္ပညာသင္သည္။

ေနာက္ကိုေဆာင္း(ဗိုလ္ထိန္ဝင္း)မွာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္တြင္(ေဖာ္မိုဆာတြင္ကြယ္လြန္ခဲ့ေသာ) သခင္သန္းတင္ႏွင့္သခင္ထြန္းအုပ္တို႔ကဲ့သို႔ ဟိုင္နန္ကၽြန္းသို႔ ဂ်ပန္စစ္ပညာသင္ရန္ေရာက္မလာဘဲ စစ္ပညာမသင္ျဖစ္ၾကေပ၊

ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းတြင္ စစ္ပညာသင္ယူရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း တပ္ဖြဲ႔(၃)ဖြဲ႔။ ဖြဲ႔စည္းၿပီး စစ္ပညာသင္ယူၾကသည္။
တပ္ဖြဲ႔(၁) တြင္ -သခင္ေအးေမာင္(ဗိုလ္မိုး)၊ သခင္ဗဂ်မ္း(ဗိုလ္လေရာင္)၊ သခင္စံလိႈင္(ဗိုလ္ေအာင္)၊ သခင္စံျမ(ဗိုလ္ေတာက္ထိန္)၊ သခင္လွၿမိဳ(ဗိုလ္ရန္ေအာင္)၊ သခင္ထြန္းလြင္(ဗိုလ္ဗလ)၊ သခင္ေရႊ(ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ)၊ သခင္စိုး(ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္)၊ သခင္တင္ေအး (ဗိုလ္ဘုန္းျမင့္)၊ ကိုေအာင္သိန္း(ဗိုလ္ရဲထြဋ္)၊ ကိုလွ(ဗိုလ္မင္းေရာင္)၊ ကိုေမာင္ေမာင္(ဗိုလ္ဉာဏ)၊ ကိုသန္းညြန္႔(ဗိုလ္ဇင္ေယာ္) တို႔ ပါဝင္သည္။

တပ္ဖြဲ႔(၂) တြင္ - ကိုထြန္းရွိန္(ဗိုလ္ရန္ႏိုင္)၊ သခင္ေစာလြင္(ဗိုလ္မင္းေခါင္)၊ သခင္သန္းတင္(ဗိုလ္ျမဒင္)၊ သခင္ထြန္းေရႊ(ဗိုလ္လင္းယုန္)၊ သခင္ခင္ေမာင္ဦး(ဗိုလ္တာရာ)၊ ကိုလွေမာင္(ဗိုလ္ေဇယ်)တို႔ ပါဝင္သည္။

တပ္ဖြဲ႔(၃) တြင္ - သခင္ေအာင္ဆန္း(ဗိုလ္ေတဇ)၊ သခင္လွေဖ(ဗိုလ္လက်ာ္)၊ သခင္ေအာင္သန္း(ဗိုလ္စၾကာ)၊ သခင္ရႈေမာင္(ဗိုလ္ေနဝင္း) တို႔ ပါဝင္သည္။
မွတ္ခ်က္(၁) - ဗိုလ္ေနဝင္းကို တပ္မေတာ္သမိုင္းစာအုပ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔၏ အဖြဲ႔(၃)တြင္ ထည့္ထားပါသည္။ က်ေနာ္မွတ္မိသေလာက္က ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ တပ္ဖြဲ႔(၂)  ျပည္တြင္းသူပုန္အဖြဲ႔တြင္ပါဝင္သည္ဟု မွတ္မိေနပါသည္။
မွတ္ခ်က္(၂) - သခင္ေအာင္ဆန္း၏ဗိုလ္နာမည္ကို ဗိုလ္ေတဇဟု နာမည္ေပးထားေသာ္လည္း အမ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟုသာ ေခၚၾက ပါသည္။
ဟိုင္နန္ကၽြန္း စစ္ပညာသင္တန္းေလ့က်င့္ေရးမႉး ဂ်ပန္ဆရာတို႔၏ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ

(၁) စစ္ေလ့က်င့္ေရးမႉးခ်ဳပ္အျဖစ္ (ကပၸတိန္)ဗိုလ္ႀကီးကာဝါရွီးမား ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဂ်ပန္ျပည္ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္တြင္ စစ္သူရဲေကာင္း အမွတ္(၆)ဘြဲ႔ရ သူရဲေကာင္းျဖစ္သည္။ တရုတ္တို႔ႏွင့္တိုက္ပြဲမွာ မ်က္ႏွာတြင္ဒဏ္ရာရသျဖင့္ ပါးတဖက္ေစာင္းၿပီး အရုပ္ဆိုးေနသည္။ ဂ်ပန္ျပည္သူႏွင့္ ဂ်ပန္စစ္တပ္၏ခ်စ္ခင္ေလးစားျခင္း ခံရသူျဖစ္သည္။ စိတ္သေဘာထား ႀကံ႔ခိုင္တည္ၿငိမ္ ေျပျပစ္သူျဖစ္ၿပီး တကယ့္ စစ္သားေကာင္းတေယာက္၏ သြင္ျပင္လကၡဏာရွိသူျဖစ္သည္။ သူ႔ကိုက်ေနာ္တို႔ကအရုပ္ဆိုး၍“သူရဲ” ဟု နာမည္ဝွက္ေပးၿပီး ေခၚေဝၚၾက သည္။ ေလးလည္းေလးစားၾကသည္။

(၂) က်ေနာ္တို႔အမွတ္(၁)တပ္ဖြဲ႔ ဂ်ပန္ေလ့က်င့္ေရးမႉးမွာ လက္ဖတင္နင္ (ဗိုလ္)ဟာတိုရီ ျဖစ္သည္။ သူသည္စကားနည္းၿပီး ေအးေအး ေဆးေဆးေနတတ္သူ ျဖစ္သည္။ စစ္ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ မ်ားစြာအာရံုစိုက္ၿပီးလုပ္ကိုင္သူ ျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲ စစ္သင္တန္းမ်ားၿပီးလွ်င္ ထိုတိုက္ပြဲႏွင့္သင္တန္းအားလံုးအေပၚ ရွည္လ်ားစြာ ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားေပးတတ္သည္။ က်ေနာ္တို႔ ဂ်ပန္စကားနားမလည္လို႔သာ နားလည္ၾကရင္ တန္ဖိုးမ်ားစြာရွိမည္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ကာဝါရွီမားလို မခန္႔ညားေသာ္လည္း ေအးေဆးေသာ ဂ်ပန္စစ္သားေကာင္း၏ သြင္ျပင္လကၡဏာရွိသူျဖစ္သည္။ သူေဒါသထြက္တာကို မေတြ႔ဖူးေခ်၊ သူ႔ကိုက်ေနာ္တို႔က “မင္းသားႀကီး”ဟု နာမည္ဝွက္ေပးထားၿပီး ခ်စ္ခင္ ၾကသည္။

(၃) အမွတ္(၁)တပ္ဖြဲ႔၏ ဒုတိယေလ့က်င့္ေရးမႉးမွာ လက္ဖတင္နင္ (ဗိုလ္)အီဇူးမီးယား ျဖစ္သည္။ သူက က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ သင္တန္းခ်ိန္အတြင္းမွာ ေရာ သင္တန္းခ်ိန္အပမွာေရာ ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံတတ္ေသာသူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ စစ္ဗိုလ္ရုပ္လကၡဏာထက္ ေက်ာင္းဆရာတေယာက္၏ သြင္ျပင္လကၡဏာရွိသူ ျဖစ္သည္။ အေျပာအဆို ေျပျပစ္ေခ်ာေမာသူျဖစ္သည္။

(၄) က်ေနာ္တို႔အမွတ္(၁)တပ္ဖြဲ႔တြင္ ဂ်ပန္တပ္ၾကပ္ႀကီးေလ့က်င့္ေရးဆရာ “ေမာရိ”ႏွင့္ “ကိုႏိုဆု” ဟူေသာဆရာ ၂ ေယာက္လည္းရွိသည္။ ေမာရိမွာ နည္းနည္းခက္ထန္ၿပီး ကိုႏိုဆုမွာ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္သူျဖစ္သည္။

(၅) အမွတ္(၂)တပ္ဖြဲ႔၏ ဂ်ပန္ေလ့က်င့္ေရးဆရာေတြကိုေတာ့ က်ေနာ္ေကာင္းစြာ မသိေခ်၊ ေလ့က်င့္ေရးမႉးမွာ လက္ဖတင္နင္ (ဗိုလ္)ဟာရာ ျဖစ္သည္။ ထူးျခားေသာအသြင္အျပင္မေတြ႔ရ။ သာမန္ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ပဲဟုသာ အေဝးမွထင္ရသည္။

(၆) အမွတ္(၃)တပ္ဖြဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔တပ္ဖြဲ႔၏ေလ့က်င့္ေရးမႉးမွာ လက္ဖတင္နင္ (ဗိုလ္)ဆူဇူကီး ျဖစ္သည္။ လူနည္းနည္းပိန္ၿပီး အရပ္ပုသည္။ သူသည္ တည္တည္ၾကည္ၾကည္မေနတတ္ သြက္သြက္လက္လက္သြားလာ လႈပ္ရွားတတ္သည္။ ရယ္ရယ္ေမာေမာႏွင့္ ေရာေရာေႏွာေႏွာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေျပာဆိုေနထိုင္တတ္သည္။ ၎သည္ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ႏွင့္မတူ ကုန္သည္ႏွင့္ပိုၿပီးတူသည္။
သူသည္ စစ္ႀကီးၿပီးေနာက္ ဗမာျပည္သို႔ အလုပ္ကိစၥႏွင့္တေခါက္ေရာက္လာရာ က်ေနာ့္မွာတပ္မေတာ္မွပင္စင္ယူၿပီး ရန္ကုန္။ စမ္းေခ်ာင္းအိမ္ တြင္ေနစဥ္ က်ေနာ့္အိမ္သို႔လာေရာက္လည္ပတ္သျဖင့္ က်ေနာ္က ေနာက္ေန႔ ညစာဖိတ္ေကၽြးလိုက္သည္။ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြႏွင့္ လာေရာက္စား ေသာက္သြားသည္။

(၇) ဂ်ပန္စစ္ပညာသင္ဆရာမ်ားအေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံုရွိေနၾကေသာ္လည္း ၎တို႔တြင္ တူညီေသာစိတ္ဓာတ္အေျခခံတခု ရွိေနပံုရသည္။ ၎မွာ ကာနယ္ဆူဇူကီး (ဗိုလ္မိုးႀကိဳး)မွအစ အားလံုးလိုလိုတြင္ မိမိတို႔ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားထက္ျမင့္ျမတ္သည္ဟူေသာ အယူအဆလြဲမႈတခု အနည္းအမ်ားရွိေနၾကပံုရ၍ အေျခခံေမာက္မာၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment