Saturday, February 21, 2015

သခင္ ခင္ေအာင္ေျပာျပတဲ့ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံး (ဗမာႏုိင္ငံ)၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ အပုိင္း(၁) ထြန္းဝင္းၿငိမ္း

0 comments
ျပည္သူ႔အေရး/ facebook  မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္။
၂ဝ၁၅-ေဖေဖၚဝါရီ ၁၁ ရက္။
သခင္ ခင္ေအာင္ေျပာျပတဲ့ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံး (ဗမာႏုိင္ငံ)၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ အပုိင္း (၁) န႔ဲ (၂)
ျပည္သူ႔အေရးဂ်ာနယ္၊ အတြဲ - ၁၊ အမွတ္ - ၂၁ ဆရာဆာင္းပါး ..

သခင္ ခင္ေအာင္ေျပာျပတဲ့ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံး (ဗမာႏုိင္ငံ)၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္
တုိးတက္ေရးသခင္အုန္းျမင့္မကြယ္လြန္မီ ႏွစ္အနည္းငယ္က သမုိင္းဆုိင္ရာမွတ္တမ္းအခ်ိဳ႔ကုိ သူ႔ထံမွ ရရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ ထုိစဥ္က စာနယ္ဇင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ေဖာ္ျပရန္ ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ ယင္းသမုိင္းဆုိင္ရာမွတ္တမ္းမိတၱဴမ်ားကုိ ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟုနားလည္မိပါသည္။ ထုိအထဲတြင္ သခင္ ခင္ေအာင္၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အာရွလူငယ္ အစည္းအ႐ုံး(ဗမာႏုိင္ငံ)၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ဟူေသာ လက္ေရးစာမူပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းစာမူမွာ သမုိင္းကုိ ကုိယ္တုိင္ထဲထဲဝင္ဝင္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၾကသူမ်ား၏ တန္ဖုိးရွိေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးျခင္း မရွိေသးေသာစာမူလည္းျဖစ္သျဖင့္ တင္ျပလုိရင္းျဖစ္ပါသည္။

လွ်ဳိ႕ဝွက္တဲ့ပန္းတုိင္
အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံး(ဗမာႏုိင္ငံ)မွာ ဂ်ပန္ေခတ္ ၄၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လထဲမွာဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ အစည္းအ႐ုံးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အာရွလူငယ္ အစည္းအ႐ုံးရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က ျမန္မာလူငယ္မ်ားရဲ့ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၱနစတဲ့ ဗလငါးတန္တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ ေပးဖုိ႔ တကယ္ကုိ အတိအလင္းေၾကညာထားပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ လူသိနတ္ၾကားေၾကညာထားတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္အျပင္ မေၾကညာဘဲ ဖုံးကြယ္ဝွက္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္မွာလည္း ၂ မ်ဳိး ရွိပါတယ္။ တစ္ခုက ဂ်ပန္ဘက္က သူ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အဓိကထားရွိတဲ့ ဂ်ပန္သေဘာထားရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားေရး၊ ျမန္မာ့အက်ဳိးစီးပြားကုိအဓိကထားတဲ့ ျမန္မာဘက္ကႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ႏုိင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္(၂)ရပ္ဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု မတူညီၾကဘဲ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ္လည္း ဗလငါးတန္ဆုိတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚမွာေတာ့ အလားတူညီေနၾကတဲ့အတြက္ ဂ်ပန္နဲ႔ဗမာဟာ ယာယီအားျဖင့္ပူးတဲြလုပ္လုိ႔ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ အခ်ိန္တုန္းက အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးကုိ စတင္ ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကာလက ဖုံးကြယ္ထားသည့္ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ ၂ ရပ္စလုံးကုိ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးမွာ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ခဲ့တဲ့ အမႈေဆာင္တစ္ဖြဲ႔လုံးဟာ လုံးဝမသိခဲ့ၾကပါဘူး။ Top Secret လုိ႔ ေခၚတဲ့ ထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးသုံးဦးေလာက္သာသိတဲ့ အလြန္ လွ်ဳိ႕ဝွက္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ မေၾကညာဘဲ ဖုံးကြယ္ထားတဲ့ အာရွလူငယ္ အစည္းအ႐ုံးရဲ့ ႏုိင္ငံေရးပန္းတုိင္ကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႏုိင္ငံေရးနည္းပရိယာယ္ (နည္းဗ်ဴဟာ)ကုိ လိမၼာပါးနပ္စြာအသုံးျပဳၿပီး ဘယ္လုိ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္သြားသလဲဆုိတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ တင္ျပလုိတာျဖစ္ပါတယ္။

႐ုပ္ေသး အစုိးရေခတ္
၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ေမလကုန္ေလာက္မွာ ဂ်ပန္စစ္တပ္ဟာ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိ လုံးဝသိမ္းယူၿပီး ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဂၤလိပ္နဲ႔ မဟာမိတ္တပ္ ေတြဟာလည္း ျမန္မာနယ္စပ္ကုိေက်ာ္လြန္ေအာင္ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ၾကၿပီး အိႏ္ၵိယျပည္နဲ႔တ႐ုတ္ျပည္နယ္ထဲကုိ ေရာက္ကုန္ၾကပါၿပီ။ ရန္ကုန္မွာ လည္း ေဒါက္တာဘေမာ္ရဲ့ဆင္းရဲသားဝံသာႏုအဖြဲ႔နဲ႔ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးမွသခင္မ်ားပါ ပါဝင္တဲ့ ဂ်ပန္ရဲ့ ႐ုပ္ေသးအစုိးရကုိလည္း ဖြဲ႔စည္းၿပီးစ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ဆင္းရဲသားဝံသာႏုအဖြဲ႔ (ဓါးမ)နဲ႔ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး (သခင္)အဖြဲ႔အစည္း ၂ ရပ္စလုံးကုိဖ်က္သိမ္းပစ္ၿပီး “တုိ႔ဗမာ ဆင္းရဲသားအစည္းအ႐ုံး”အမည္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ထူေထာင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ကာလလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တုိ႔ဗမာဆင္းရဲသား အစည္းအ႐ုံးဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ကိစၥကုိ သခင္ႏုက စည္း႐ုံးေရးမွဴးအျဖစ္တာဝန္ယူၿပီး သခင္ခ်စ္နဲ႔အတူႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ကာလလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အဲဒီႏွစ္ မုိးဦးက်စ ဇြန္လထဲမွာ သခင္စုိးနဲ႔သခင္တင္ျမတုိ႔ကလည္း ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ ေျမေအာက္စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းတုိ႔ကို စတင္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ကာလလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိသိန္းေဖနဲ႔ သခင္တင္ေရႊတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ကလည္း မဟာမိတ္နဲ႔ အဆက္အသြယ္လုပ္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အိႏ္ၵိယျပည္ကို ကုန္းလမ္းခရီးမွထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဗုိလ္ေအာင္ဆန္းကလည္း ဗမာ့တပ္မေတာ္ကုိ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္အမည္နဲ႔ စနစ္တက် ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေနတဲ့အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရအဖြဲ႔ထဲမွာ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ သခင္ျမနဲ႔သခင္သန္းထြန္းတုိ႔ဟာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥေတြနဲ႔ ပ်ားပန္းခပ္မွ်အလုပ္မ်ားေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြမွာ ကုိယ့္တာဝန္နဲ႔ကုိယ္ အလုပ္မ်ားေန ၾကတာခ်င္းအတူတူမွာ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနၾကရတဲ့ သခင္ျမနဲ႔သခင္သန္းထြန္းႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ အလုပ္မရလုိ႔ မေက်မခ်မ္းျဖစ္ေနၾကတဲသခင္အခ်ိဳ႔ရဲ့ အဆဲအဆုိအႀကိမ္းကုိပါ ခံေနၾကရတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဂ်ပန္ဟာ ျမန္မာျပည္ကုိ လြတ္လပ္ေရးေပးမယ္ဆုိၿပီး မေပးသည့္အျပင္ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံးကုိ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေနတဲ့ ဂ်ပန္နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ၎ရဲ့ ႐ုပ္ေသးအစုိးရထဲမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနတာကိုမေက်မလည္ျဖစ္ေနတဲ့ လူငယ္အခ်ိဳ႔ရဲ့ အထင္ေသး အထင္ လြဲမွားျခင္းတုိ႔ကုိပါ ခံေနၾကရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ ဆုိလုိတာကေတာ့ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ မုိးဦးက်အခ်ိန္ေလာက္ ျမန္မာျပည္ကုိ ဂ်ပန္သိမ္းၿပီးစမွာ ဒီမုိကေရစီေမွာင္က်ၿပီး ျမန္မာျပည္ရဲ့ ႏုိင္ငံေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ စီးပြားေရးျပႆနာအရပ္ရပ္တုိ႔ကုိ ရင္ထဲမွာရွိတဲ့အတုိင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လြတ္လပ္စြာမေျပာႏုိင္မလုပ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေအာက္မွာ ေရာက္ေနရတဲ့အျပင္ ဂ်ပန္လုပ္ခ်င္တာလုပ္ေနျခင္းကုိလည္း ဟန္႔တားကန္႔ကြက္ႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးတန္ခုိးၾသဇာ မရွိတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အခ်င္းခ်င္းအၾကားနဲ႔ ေအာက္ေျခၾကားမွာ ႏုိင္ငံေရးအရမေက်မလည္ျဖစ္တာကုိ ေပၚေပါက္ေနျခင္းကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာေပၚေပါက္လာခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာဟာ ဂ်ပန္က ျမန္မာျပည္မွာ အာရွလူငယ္ အစည္းအ႐ုံးဖြဲ႔စည္းေပးဖို႔ လာခုိင္းတဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့မွ တစ္စုံတစ္ရာ အတုိင္းအတာအထိ ေျပလည္မႈရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့…

ေၾကာင္လက္သည္းဝွက္ စည္း႐ုံးေရး
ဂ်ပန္ကင္ေပတုိင္ (ေထာက္လွမ္းေရး) အဖြဲ႔မွ ၁။ မစၥတာ တုိမုိရား၊ ၂။ ကပၸတိန္ကာဝနဲ႔ ၃။ မစၥတာနာဂါအိဆုိတဲ့ ဂ်ပန္သုံးေယာက္မွာ ၁။ Mr.Tomora ၂။ Captain Kawa ၃။ Mr. Nagaii တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၂ ခု၊ ဇြန္လ အလယ္ေလာက္မွာ ရန္ကုန္ကုိေရာက္လာပါတယ္။ ယင္း ဂ်ပန္သုံးေယာက္သည္ ေဒါက္တာဘေမာ္နဲ႔ ပထမ ေတြ႔ဆုံၿပီး ျမန္မာျပည္မွာ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးတစ္ခု ဖြဲ႔စည္းလုိေၾကာင္းေျပာၾကားရာ ေဒါက္တာဘေမာ္က ယင္းျပႆနာမွာ စည္း႐ုံးေရးကိစၥျဖစ္၏။ တုိ႔ဗမာဆင္းရဲသားအစည္းအ႐ုံးဖြဲ႔ေရးကုိလုံးပမ္းေနတဲ့သခင္ႏုနဲ႔ ေတြ႔ဆုံ တုိင္ပင္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္အႀကံေပးလုိက္သျဖင့္ ဂ်ပန္ ၃ ဦးသည္ သခင္ႏုနဲ႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုၾကျပန္ပါတယ္။ သခင္ႏုမွာ တုိ႔ဗမာဆင္းရဲသား အစည္းအ႐ုံး ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ေရးအတြက္ လုံးပန္းေနရသျဖင့္ ယင္း အာရွလူငယ္ဖြဲ႔စည္းေရးကုိတာဝန္မယူလုိ၍ ၎၏ကိုယ္စား ယင္းကိစၥကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သခင္သန္းထြန္းအား တာဝန္ ထပ္မံလႊဲလုိက္ျပန္ပါတယ္။ အာရွလူငယ္အဖြဲ႔အစည္းကုိ ဂ်ပန္ေတြ လာေတြ႔လိမ့္မယ္ ဆုိတာကုိ ေဒါက္တာဘေမာ္ထံမွတစ္ဆင့္ သိၿပီးျဖစ္လုိ႔ သခင္ႏုက သခင္သန္းထြန္းကုိ ဂ်ပန္ေတြလာေတြ႔မယ့္အခ်ိန္ သူနဲ႔အတူအေတြ႔ခံဖို႔ အလံျပဘုရားလမ္းမွာရွိတဲ့ သခင္ႏု႐ုံးခန္း (နိပြန္ကုတ္) အေဆာက္အအံုကုိ ႀကိဳတင္ဖိတ္ေခၚထားႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္သန္းထြန္းမွာ သူ႔ရဲ့ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္ေတြကုိ မအားမလပ္ေအာင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနရတဲ့ၾကားမွပင္ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံး ဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ကိစၥကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရျပန္ပါတယ္။ သခင္သန္းထြန္းဟာ ကုိလုိနီေခတ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ့ ကန္ေတာ္ႀကီးေစာင္းမွာရွိတဲ့ မူဆလင္ကုလားေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းဆရာလုပ္ကုိင္ရင္း ရန္ကုန္စီရင္စု တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးရဲ့ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္နဲ႔လည္းေကာင္း၊ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအ႐ုံးမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အတူ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကုိင္လာခဲ့သူျဖစ္ေတာ့ အာရွလူငယ္စည္း႐ုံးေရးကိစၥကုိ ၎အား ေရြးခ်ယ္ရန္ သခင္ႏုက တာဝန္ေပးလုိက္တာဟာ တကယ့္ ေနရာမွန္ လူမွန္ အံကုိက္ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။

သခင္သန္းထြန္းကုိ ရဲေဘာ္တုိ႔အေနႏွင့္ လူပုဂ္ၢိဳလ္အရလည္းေကာင္း သူ႕ရဲ့ ႏုိင္ငံေအယူအဆသေဘာထားတုိ႔ကုိလည္းေကာင္း ႀကိဳက္ခ်င္မွ ႀကိဳက္ၾကေပမယ့္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ျမန္မာတစ္မ်ဳိးသားလုံးရဲ့အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးျပဳသြားတဲ့ သူ႔ရဲ့ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကုိေတာ့ ေမ့ေပ်ာက္ပစ္လုိ႔မရႏုိင္ပါဘူး။ ျမန္မာ့သမုိင္းမွာ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ျငင္းပယ္ထားလုိ႔လည္း မရႏုိင္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ျမန္မာ့သမုိင္းမွာထင္ရွားခဲ့တဲ့ ၁၃ဝဝ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံႀကီးျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အစအဆုံး ေခါင္းေဆာင္မႈေပးခဲ့တဲ့ သခင္ျမ၊ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ သခငႏု၊ သခင္သိန္းေမာင္၊ သခင္ေလးေမာင္ စတဲ့ သခင္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ တန္းတူ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့တဲ့ သခင္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးမွာလည္း သူသည္ ဗုိလ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ သခင္စုိးတုိ႔နဲ႔အတူ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အျပင္ ပဲခူး စံျပတပ္ရင္းမွ ပထမဆုံးဖြဲ႔တဲ့ ဖတပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ့ အတြင္းေရးမွဴးလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အခု သခင္သန္းထြန္း တာဝန္ယူဖြဲ႔စည္းေပးရတဲ့ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးဆုိတာဟာလည္း ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖုိ႔ ပထမဆုံး စတင္ တည္ေဆာက္တဲ့ကတုတ္က်င္း သုိ႔မဟုတ္ ေျမေအာက္အဖြဲ႔အစည္းကေလးတစ္ခု ျဖစ္ပါ တယ္။

သခင္သန္းထြန္းဟာ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးမွာ ဥကၠ႒နဲ႔အတြင္းေရးမွဴးေနရာအျပင္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မွာပါ လုံးဝမပါခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြင္းထဲမွာ ကုိယ္တုိင္ပါဝင္မကစားဘဲ ေနာက္ပုိင္းကေနၿပီး သြန္သင္ၫႊန္ၾကားစီစဥ္ေပးရတဲ့ ေဘာလုံးအသင္းရဲ့ နည္းျပဆရာလုိပါပဲ။ သခင္ သန္းထြန္းဟာ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးမွာ ကုိယ္တုိင္မပါဝင္ခဲ့ေပမယ့္ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကုိ ႀကိဳတင္သိျမင္ၿပီးေတာ့ အဲဒီ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးကုိ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အရန္တပ္ခဲြတစ္ခုအျဖစ္ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြဲ႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ ေနရာေတြမွာ ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္ရွိသူ လူငယ္ေတြ၊ ရာထူး၊ ဂုဏ္ပကာသနေတြကုိမမက္ေမာဘဲ ဖက္ဆစ္ကုိလုိနီကၽြန္ဘဝက ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေအာင္ အသက္ကုိအေသခံၿပီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့တုိက္ခုိက္မယ့္ လူငယ္ေတြကုိေရြးၿပီး စည္း႐ုံးေရးမွဴးေတြအျဖစ္ ေနရာခ်ထား ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေစာေစာကကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးရဲ့ မေၾကညာဘဲဖုံးကြယ္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ဆုိတာဟာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိေတာ္လွန္ဖုိ႔ဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ “ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ဖုိ႔ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးကုိ ဖြဲ႔တယ္” ဆုိတာကုိေတာ့ သခင္သန္းထြန္းက ဘယ္သူ႔ကုိမွဖြင့္မေျပာဘဲ ေၾကာင္လက္သည္းဝွက္သလုိ အျပင္မထုတ္ဘဲဝွက္ထားခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိဖြင့္ေျပာရတာကလည္း မေျပာရင္မျဖစ္တဲ့ အေျခအေနေရာက္လာလုိ႔ ေျပာရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအေျခအေနက ဘာလဲဆုိတာကေတာ့ -

သာတူညီမွ်ဆုိတဲ့ဝါဒေအာက္မွာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ့ အလံျပဘုရားလမ္းမွာရွိတဲ့ သခင္ႏုရဲ့႐ုံးခန္း နိပြန္ကုတ္အေဆာက္အအံုမွာ ဂ်ပန္ေတြနဲ႔ေတြ႔စဥ္အခါက အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံး ဖြဲ႔ေပးဖုိ႔တာဝန္ကုိ သခင္သန္းထြန္းက သေဘာတူလက္ခံလာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးဖြဲ႔ဖုိ႔ ဂ်ပန္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ မစၥတာတုိမုိးရားက ရွင္းျပတာကေတာ့ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးကုိ ျမန္မာျပည္တစ္ျပည္တည္းမွာသာဖြဲ႔စည္းတာ မဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ ၎တုိ႔ သိမ္းပုိက္ထားၿပီးျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္ျပည္၊ ကုိရီးယား၊ ယုိးဒယား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္နဲ႔အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံေတြမွာ အလားတူ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးမ်ား ဖြဲ႔စည္းၿပီးပါၿပီတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးတစ္ခု ျမန္မာျပည္မွာလည္း အျမန္ဆုံး ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ရန္ ၎တုိ႔ လာေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္တယ္တဲ့။ အဲဒီ လူငယ္အစည္းအ႐ုံးဖြဲ႔ႏုိင္ေအာင္ ဝုိင္းဝန္းကူညီဖုိ႔တုိက္တြန္းပါတယ္တဲ့။ အာရွ လူငယ္အစည္းအ႐ုံးမွာ ႏုိင္ငံတကာ လူငယ္အစည္းအ႐ုံးတစ္ခုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၎၏အမည္ကုိလည္း ျမန္မာျပည္လူငယ္မ်ားအသင္းဟူ၍ မေခၚသင့္ေၾကာင္း၊ “အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံး(ဗမာႏုိင္ငံ)”ဟု ေခၚတြင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ လူငယ္အစည္းအ႐ုံး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၂ ခုရွိေၾကာင္း၊ ပထမရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဂ်ပန္အစုိးရကခ်မွတ္ထားတဲ့ အေရွ႔ေတာင္အာရွ သာတူညီမွ်ဝါဒသေဘာတရားကုိ ျမန္မာလူငယ္မ်ား သေဘာေပါက္နားလည္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာလူငယ္မ်ား၏ ဗလငါးတန္တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာျပပါတယ္။

သခင္သန္းထြန္းသည္ အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးဖြဲ႔စည္းေပးဖုိ႔တာဝန္ကုိ လက္ခံလာၿပီးေနာက္ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမွာ ပါဝင္လုပ္ကုိင္မယ့္ ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႔ကုိ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိလည္း သခင္သန္းထြန္းသည္ သူ႔အိမ္မွာ ေခၚယူေတြ႔ဆုံၿပီး ေဆြးေႏြးပါတယ္။ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္မေတြ႔မီ တစ္ရက္ကပင္ သခင္ဗဟိန္းက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သခင္သန္းထြန္း အာရွလူငယ္အစည္းအ႐ုံး ဖြဲ႔စည္းမည့္အေၾကာင္းနဲ႔ ၎ အစည္းအ႐ုံးမွာ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ကိစၥကုိ ေျပာျပေဆြးေႏြးရန္အတြက္ သခင္သန္းထြန္းနဲ႔ ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္တြင္ လာေရာက္ေတြ႔ရန္ ေျပာထားပါတယ္။
(ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္)


0 comments:

Post a Comment