Sunday, April 3, 2016

အစုိးရသစ္နဲ႔လႊတ္ေတာ္သစ္ရင္ဆုိင္ရမယ့္ ျပႆနာ သုံးရပ္( ေမာင္ထြန္းေက်ာ္ျမဳိင္)

0 comments
အစုိးရသစ္နဲ႔လႊတ္ေတာ္သစ္ရင္ဆုိင္ရမယ့္ ျပႆနာ သုံးရပ္
ဒီကေန႔ကာလမွာ “ဖက္ဒရယ္”အေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့အခါမွာ အႏၱရာယ္ႏွစ္ခုရွိေနတာကို သတိျပဳမိၾကလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
ပထမတစ္ခုက “ခြဲထြက္ၾကလိမ့္မယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲလိမ့္မယ္”ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ စစ္အုပ္စုကအာဏာသိမ္းမယ့္အႏၱရာယ္ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယ တစ္ခုကေတာ့ “အတုအေယာင္ဖက္ဒရယ္”ညႊတ္ကြင္းထဲ သက္ဆင္းက်ေရာက္ သြားႏုိင္တဲ့အႏၱရာယ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီလို သတ္ကြင္းေတြ၊ ညြတ္ကြင္းေတြေထာင္ထားတဲ့ အေနအထားေအာက္မွာ လက္ရွိစစ္အုပ္စုက “ဖက္ဒရယ္စကား”ကို ေျပာလာေနတာပါ။

သူတုိ႔ေျပာေနတဲ့ “ဖက္ဒရယ္”ဆုိတာက သမၼတကေျပာတဲ့အခါ “ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံတဲ့ျပည္ေထာင္စုႀကီး”လုိ႔ဆိုၿပီး။ ကာခ်ဳပ္ကေျပာတဲ့အခါမွာ “ဒီမိုကေရစီနဲ႔ Federalကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအေရး”ဆုိၿပီးေတာ့ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာမွ မကြဲဘူး အတူတူပဲ။
ဒီတူညီခ်က္အျပင္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က သူတုိ႔ေျပာေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ဆုိတာကို “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္”ထဲကေနသြားဖုိ႔ျဖစ္တယ္။

ဒီလိုသြားဖို႔ရာမွာလည္း ႀကိဳတင္ကန္႔သတ္ခ်က္ထားက ရွိေသးတယ္။
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုေတြဆုိရင္(NCA) စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးထားသူျဖစ္ေစ/မထိုးရေသးသူျဖစ္ပါေစ (DDR/SSR) လုပ္ငန္းစဥ္ကို လုိက္နာၾကရမယ္။ ဒါမွ “ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအေရး”်ေဆြးေႏြးရာမွာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ခြင့္ရွိမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်က္ကို လက္ရွိကာခ်ဳပ္က “ၿငိမ္းညီလာခံ”ဖြင့္ပြဲနဲ႔ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီနဲ႔ ေတြ႔ဆံုရာမွာ အေလးတင္းၿပီး ေျပာသြားတာေတြ႔ရတယ္။
ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ေျပာဆိုခ်က္ အႏွစ္သာရက လက္နက္ကုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးစကားမေျပာရ/လက္နက္ခ်ၿပီးမွသာ/လက္နက္အပ္ၿပီးမွသာ၊ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းၿပီးမွသာ နိုင္ငံေရးစကား ေျပာခြင့္ေပးမယ္ဆုိတာပါပဲ။ ဒီလို လက္နက္ခ်ရမယ္ဆုိတာကို နွစ္ႀကိမ္ႏွစ္ခါေျပာေနတာဟာ
လက္နက္ကုိင္အင္အားစုေတြဘက္ကိုသာ ရည္ရြယ္ပံုမကဘဲ ေပၚလာမယ့္“အစုိးရသစ္နဲ႔လႊတ္ေတာ္သစ္”ကိုပါ တမင္တကာရည္ရြယ္ၿပီး သတိေပးတာျဖစ္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

“လက္နက္အရင္ခ်ရမယ္၊ ၿပီးမွ ႏုိင္ငံေရးစကား ေျပာခြင့္ေပးမယ္” ဆုိတာ အုပ္စုိးသူအစုိးရအဆက္ဆက္ မေျပာင္းမလဲ တစ္ဖက္သတ္ အေသကုိင္စြဲခဲ့ၾကတဲ့၊ ကုိင္စြဲေနၾကဆဲျဖစ္တဲ့ သေဘာထားနဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
အုပ္စုိးသူအစုိးရအဆက္ဆက္ ရပ္တည္ကိုင္စြဲခဲ့ၾကတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚလစီရဲ႕ အတြင္းသေဘာနဲ႔ အႏွစ္သာရလည္း ျဖစ္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ကာခ်ဳပ္ကဒီသေဘာထား၊ ဒီရပ္တည္ခ်က္အတုိင္း လိုက္နာကိုင္စြဲဖုိ႔ “အစိုးရသစ္နဲ႔လႊတ္ေတာ္သစ္”ကို ဖိအားေပးေနတာ၊ လမ္းေၾကာင္းေပးေနတာပါ။

ဒီသေဘာထား၊ ဒီရပ္တည္ခ်က္အတိုင္း အေသကုိင္စြဲထားလို႔ကေတာ့ “ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး”ဟာ ထာဝစဥ္ ေဝးကြာၿမဲေဝးကြာေနမွာပဲျဖစ္တယ္ဆုိတာကို ျဖတ္သန္းလာခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၇၀ နီးပါး ျပည္တြင္းစစ္သမုိင္းက လက္ေတြ႔သက္ေသျပသေနပါတယ္။
အုပ္စုိးသူအစိုးရအဆက္ဆက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရရွိခဲ့ၾကတာဟာ ဒီသေဘာထား၊ ဒီရပ္တည္ခ်က္ကို အေလ်ာ့မေပးစတမ္း တစ္ဖက္သတ္အေသကုိင္စြဲထားခဲ့ၾကလုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီေပၚလစီရဲ႕အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ (ဖဆပလ)အစိုးရမွ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရအထိ ဘယ္လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းနဲ႔မွ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” မရရွိခဲ့ၾကပါဘူး။ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ နာမည္လွလွေလးေတြတပ္ထားတဲ့ လက္နက္ခ်ပြဲေတြ/လက္နက္စြန္႔လႊတ္ အပ္ႏွံပြဲဆုိတာေတြေတာ့ စည္စည္ကားကား ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ နိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ေတာ့ တုိင္းျပည္မွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း တကယ္တမ္းမရခဲ့သလို၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလည္း ေပၚေပါက္မလာခဲ့ပါဘူး။

အခုေနာက္ဆံုးေပၚႏွပ္ေၾကာင္းကေတာ့ တုိင္းရင္းသားလူငယ္ေတြက “လက္နက္မကိုင္ခ်င္ၾကေတာ့ဘူး -Laptop ပဲကုိင္ခ်င္ၾကေတာ့တယ္”ဆိုတာပါပဲ။ “လက္နက္အရင္ခ်ရမယ္၊ ၿပီးမွ ႏုိင္ငံေရးစကားေျပာခြင့္ေပးမယ္”ဆုိတဲ့ေပၚလစီရဲ႕ ဒုိင္ေၾကာင္တစ္ခုျဖစ္ပါ တယ္။
ဖက္ဒရယ္စကားေျပာလို႔ရလာေတာ့ ဖက္ဒရယ္အေၾကာင္း ကိုယ့္႐ႈေထာင့္နဲ႔ကုိယ္၊ အသီးသီးကိုယ္စီကိုယ္ငွ ေျပာလာၾကပါတယ္။ ဒါဟာ တစ္ဖက္ကေျပာရင္ ေကာင္းတဲ့ကိစၥပါ။ သေဘာထားေတြ၊ အျမင္ေတြ၊ ဆႏၵေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း သိရတာမုိ႔ ႀကိဳဆုိၾကရမယ့္ကိစၥပါ။ ဒီလိုေျပာေနတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္တည္း အထက္မွာ သတိေပးခဲ့တဲ့ အႏၱရာယ္နွစ္ခု တည္ရွိေနတာကိုလည္း အားလံုးက အသိအမွတ္ျပဳထားၾကဖုိ႔ လိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ “၈ ျပည္နယ္မူနဲ႔ ၁၄ ျပည္နယ္မူ”ဆိုတဲ့ ကြဲလြဲမႈေတြ၊ ျပည္နယ္ဖဲ႔ြစည္းေပးဖို႔ေတာင္းဆိုေနတ့ဲအသံေတြ၊ ဒါ့အျပင္ “ပ လက္ဝ နယ္ထဲက ထြက္မသြားရင္တုိက္ထုတ္မယ္”ဆုိတဲ့ အေျပာအဆုိမ်ိဳးေတြ၊ ရွမ္းနီအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(SNA)ဆုိတာေတြ၊ (KRA- Kachin Republic Army)ဆုိတဲ့ ဖြဲ႔စည္းလာမႈေတြ၊ မူလ(DKBA)အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတယ္ ဆုိတာေတြ၊ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီရဲ႕ “ကရင္နီျပည္နယ္/ကရင္နီျပည္၊ ကယန္းေဒသဟူ၍ ေျပာဆိုေနျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္” ဆိုတာေတြ ၾကားေနသိေန၊ ဖတ္ေနၾကရတယ္မဟုတ္ပါလား။

အျခားတစ္ဖက္ကေနေျပာရရင္ ဒီလိုေပၚေပါက္လာေနတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြဟာ အထက္မွာတင္ျပခဲ့တဲ့ အႏၱရာယ္အလားအလာ နွစ္ရပ္အတြက္ အေၾကာင္းျပစရာ၊ လက္ညွိဳးထိုးစရာ၊ ဆင္ေျခေပးစရာ အကြက္အကြင္းေတြအျဖစ္အသံုးခ်မယ္ဆိုရင္ အသံုးခ်လုိ႔ရေနတဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ဟာ ႏုိင္ငံေရးကဆုတ္ခြာလို႔ မျဖစ္ေသးဘူးဆိုတဲ့ ဆင္ေျခလိမ္ေပးစရာေတြအျဖစ္ေပါ့။
ဒီလို အေၾကာင္းအခ်က္ေတြဗန္းျပၿပီး “ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲေစမည့္၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲေစမည့္၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာလက္လြတ္ဆံုး႐ႈံးေစမည့္ အေရးအေပၚအေျခအေန”အတြက္ စစ္အုပ္စုက လိုအပ္သလိုအသံုးခ် မသြားဘူးလို႔ ဘယ္သူမွ အာမ မခံနိုင္ပါဘူး။ စစ္တပ္နဲ႔ကာခ်ဳပ္အဖုိ႔ကေတာ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ပုဒ္မ ၂၀(စ)ကို သံုးဖို႔ ဆင္ေျခဆင္လက္ေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဒီအေျခအေနအေၾကာင္းအခ်က္ေတြကို လက္ညွိဳးထုိးျပၿပီး “အတုအေယာင္ဖက္ဒရယ္”ဆုိတဲ့ ညြတ္ကြင္းထဲ ဆြဲသြင္းနိုင္တဲ့အႏၱရာယ္ကလည္း မေသးပါဘူး။ “စစ္တပ္ကကုိင္တြယ္ရင္ လံုၿခံဳမႈရွိတယ္” ေျဗာင္ဖြင့္ေျပာေနတဲ့သူေတြလည္းရွိေနတယ္ မဟုတ္ပါလား။
ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေရးကို ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားမယ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္လို႔ဆုိတဲ့အခါမွာ အဓိက ပထမဆံုးလိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ အုပ္စုိးသူ အစုိးရအဆက္ဆက္ တစ္ဖက္သတ္အေသ ရပ္တည္ကုိင္စြဲခဲ့ၾကတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚလစီနဲ႔ ျပတ္ျပတ္သားသားလမ္းခြဲႏိုင္ဖုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေပၚလစီဟာ ပံုစံတမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေနာင္တက္လာမယ့္ “အစုိးရသစ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္သစ္” အေပၚမွာ အရိပ္ထုိးေနမယ္/ လႊမ္းမုိးေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေရးဟာ ရွည္ၾကာၿမဲ ရွည္ၾကာေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ေျဖရွင္းရမယ္ဆုိတာကို အသိအမွတ္ျပဳ႐ံု၊ လက္ခံ႐ုံနဲ႔တင္မရပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ တန္းတူရည္တူရွိၿပီး ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းတက်ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္က“ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို နိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ေျဖရွင္း”ဖို႔ အသိအမွတ္ျပဳတယ္၊ လက္ခံတယ္လို႔ေတာ့ တြင္တြင္ေျပာေနတာပါပဲ။ “ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္”လို႔ေတာင္ ေလလံုးထြားေနတာပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ေျပာေနတဲ့ နိုင္ငံေရးျပႆနာကို နိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းရမယ္ဆုိတာက သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲအတည္ျပဳထားတဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ေဘာင္” ထဲအရင္ဝင္ၿပီးမွ/လက္နက္ခ်ၿပီးမွသာ ေျဖရွင္းႏုိင္မွာျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကို ေလးေလးနက္နက္ သတိျပဳၾကဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ “အရင္ မေျပာႏုိင္တာေတြ အခုေျပာခြင့္ရေနၿပီ” ဆို႐ံုေလာက္နဲ႔ ေက်နပ္တင္းတိမ္ေနၾကလို႔ မျဖစ္ေသးပါဘူး။
အဓိကအခ်က္က တန္းတူရည္တူပါဝင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ရရွိဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။
က်ယ္ျပန္႔ေလးနက္တဲ့ တန္းတူရည္တူရွိမႈကုိ အဓိကဘက္အျဖစ္ အေလးထားၾကမယ္၊ဦးတည္ၾကမယ္ဆိုရင္ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကိုေဖာ္ေဆာင္တဲ့
ပံုစံေရြးခ်ယ္ေရးျပႆနာဟာ သိပ္မခက္ခဲႏုိင္သလို၊ က်ယ္ျပန္႔ေလးနက္တဲ့ တန္းတူရည္တူရွိမႈနဲ႔ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကသာလွ်င္ အရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္နိုင္မွာျဖစ္ၿပီး တတုိင္းတျပည္လံုးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္္ေရးဆုိတဲ့ မင္းလမ္းမႀကီးကိုလည္း အခုိင္အမာေဖာက္လုပ္ ခ်ီတက္ႏုိင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကို ကုိင္တြယ္မယ္ဆုိရင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စဥ္းစားရမွာပါ။ ျပည္တြင္္းစစ္ျပႆနာထဲမွာ အဓိကပါဝင္ေနတဲ့အစိတ္အပုိင္းနွစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီျပႆနာနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျပႆနာကို ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီျပႆနာနွစ္ရပ္ကို “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္”ကို အေျခခံၿပီး စဥ္းစားေနရင္ လုပ္ေဆာင္ေနမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လုိမွအေျဖမရႏုိင္ပါဘူး။

ဒီေတာ့ ေပၚေပါက္လာမယ့္ “အစိုးရသစ္နဲ႔လႊတ္ေတာ္သစ္” အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကို တကယ္တမ္းေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႕ဆိုရင္ ဒီမုိကေရစီျပႆနာ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျပႆနာနဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခ ခံဥပေဒျပႆနာဆုိတဲ့ သံုးနားညီႀတိဂံသဖြယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာသံုးရပ္စလံုးကို တၿပိဳင္နက္တည္း ေျဖရွင္းရမယ္ဆုိတဲ့အေနအထားကို ေရာက္ရွိေနပါတယ္။
“အစုိးရသစ္နဲ႔လႊတ္ေတာ္သစ္”အတြက္ လႊဲဖယ္လုိ႔မရႏုိင္္တဲ့ စိန္ေခၚမႈနဲ႔ အခြင့္အလမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
“အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲဖို႔” ဆုိတဲ့ေၾကြးေၾကာ္သံအတြက္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္အရာဟာလည္း အဆိုပါ ျပႆနာသံုးရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ေမာင္ထြန္းေက်ာ္ျမဳိင္
(ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဝဘ္ဆုိက္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္)

0 comments:

Post a Comment