Sunday, April 3, 2016

ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း ၁ဝ- ႏွစ္ခရီး(၂ဝ၁၆-၂ဝ၂၅)မွန္းဆခ်က္ ၁၁ ခ်က္ (ျမစမ္းေအး)

0 comments
ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း ၁ဝ ႏွစ္ခရီး (၂ဝ၁၆-၂ဝ၂၅) မွန္းဆခ်က္ ၁၁ ခ်က္။
အေမရိကန္အေျခဆိုက္ Stafford သုခမိန္အဖြဲ႔ရဲ့ (၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ၁၆) မွန္းဆခ်က္ပါ။ ဒီအဖြဲ႔ရဲ့ မဟာဗ်ဴဟာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီအေပၚ တစုံတရာ ဩဇာသက္ေရာက္ပါတယ္။

ဥပမာ ယူကရိန္းအေရးအခင္းမွာ အေမရိကန္အေနနဲ႔ ေနတိုးနဲ႔အတူ စစ္အင္အားျပတာပဲလုပ္၊ စစ္တပ္မလႊတ္နဲ႔ ဂ်ာမနီနဲ႔အတူ ႐ုရွားကို စီးပြားေရးအရပိတ္ဆို႔အေရးယူ၊ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္အတူဖိအားေပးဖို႔ အခါေပးခဲ့တယ္။ ဆီးရီးယားအေရးအခင္းမွာ အီရတ္ အာဖဂန္တို႔မွာလို ကိုယ္တိုင္မဝင္နဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ငွားတိုက္ proxy war ၊ အာဆတ္ ျဖဳတ္ခ်ေရးအတြက္ အလယ္အလတ္ဝါဒီ moderate ေတြကို လက္နက္ ေထာက္ပံ့ၿပီး တိုက္ခိုင္း၊ ေဆာ္ဒီ၊ အီရတ္၊ တူရကီ အေရွ႔ကအလယ္ပိုင္း ႀကီးသုံးႀကီးကို မၽွထိန္းထားၿပီး ႐ုရွားကိုတန္ျပန္ဖို႔ ပင္လယ္နက္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔လုပ္ စသျဖင့္ ႏွပ္ေၾကာင္းေပးခဲ့တယ္။ ပထဝီႏိုင္ငံေရးရဲ့အခ်က္အခ်ာ ေဒသဟာ အာရွပစိဖိတ္မွတဆင့္ အႏၵိယသမုဒၵရာနဲ႔ အာဖရိက အေရွ႔ပိုင္းအထိ ျဖစ္လာတယ္လို႔ ဆိုခဲ့တယ္။ ယခု ႐ုရွား၊ ဥေရာပ၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ အေပၚ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ အေမရိကန္ရဲ့အခန္းကို ပုံေဖာ္ထားတဲ့ သူတို႔ရဲ့ အႏုမာနမွန္းဆခ်က္မ်ားကို မွီျငမ္းကိုးကားႏိုင္ဖို႔တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အလားအလာမေကာင္းဘူး။ အေမရိကန္ အင္အားဆုတ္ယုတ္ တျခားေရွ႔တန္းေရာက္ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ဖ႐ိုဖရဲက်ဆင္းဟု သုံးသပ္ထားတယ္။

႐ုရွားၿပိဳကြဲမယ္။ ေမာ္စကိုမွာ အုံႂကြမႈမ်ားေပၚေပါက္မယ္။ ပံ့ပိုးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ကုန္ခန္းေနတဲ့အတြက္ ႐ုရွားဖယ္ဒေရးရွင္းဟာ အစိတ္စိတ္ အျမႊာျမႊာကြဲၿပီး ကြက္လပ္ေတြျဖစ္ေပၚလာမယ္။

ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ ေရနံေဈးက်ဆင္းမႈ ႐ူဘယ္ေငြတန္ဖိုးက်မႈ စစ္ေရးအသုံးစရိတ္ျမင့္မားမႈႏွင့္ ျပည္တြင္းေရးမတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႐ုရွားဗဟိုအစိုးရအဖို႔ ကမၻာ့အႀကီးဆုံးႏိုင္ငံႀကီးကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ အားနည္းလာမယ္။ ႐ုရွားဟာ ႏိုင္ငံစုံအျဖစ္ တရားဝင္ကြဲသြားမွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ တစိပ္တပိုင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ားအျဖစ္ ရက္သီထားေသာ္လည္း တဦးနဲ႔တဦး သဟဇာတ မျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ႐ုရွားရဲ့အင္အားဟာ ေလ်ာ့ပါးသြားမယ္။

ေမာ္စကိုရဲ့အာဏာ သိသိသာသာအားနည္းသြားၿပီး တရားဝင္ေကာ တရားမဝင္ပါ အစိပ္စိပ္အျမႊာျမႊာျဖစ္ဖို႔ဦးတည္ေနတဲ့အတြက္၊ ႐ုရွားဖယ္ဒေရးရွင္းဟာ လက္ရွိပုံစံအတိုင္းရွင္သန္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိဘူး။

ဒါ့ေၾကာင့္ အေမရိကန္အေနနဲ႔ စစ္အင္အားသုံးၿပီး (႐ုရွားရဲ့)ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားလုံၿခံဳေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရလိမ့္မယ္။ ႐ုရွားႏ်ဴကလီးယားလက္နက္အေဆာက္အအုံဟာ က်ယ္ေျပာတဲ့ ေဒသတေလွ်ာက္ ျပန္႔က်ဲေနတယ္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံေရးအရအကြဲအၿပဲ ျဖစ္လာရင္ လက္နက္ေတြ၊ လက္နက္အစိတ္အပိုင္းေတြ ျဖန္႔က်က္မႈစနစ္ေတြနိဂုံးခ်ဳပ္သြားၿပီး ကမၻာ့အႏၲရာယ္အႀကီးဆုံး အင္အားကြက္လပ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာမယ္။

ေပၚေပါက္လာမယ့္ ႐ုရွားႏ်ဴကလီးယားအစုအပုံႀကီးဟာ လာမယ့္ဆယ္စုႏွစ္အတြက္ အႀကီးမားဆုံးအက်ပ္အတည္း’ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ အေမရိကန္အေနနဲ႔ ဘာလုပ္မလဲဆိုတာတြက္ထားရမယ္။ လိုအပ္ရင္ ျပန္႔က်ဲေနတဲ့လက္နက္ေတြ အစိတ္အပိုင္းေတြ ဒုံးေတြ လုံၿခံဳေရးအတြက္ ေျမျပင္တပ္ ေစလႊတ္ဖို႔လည္းလိုမယ္။

ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္တဲ့အင္အားဟာ အေမရိကန္မွာသာရွိေသာ္လည္း စစ္ေရးအရ ေနရာအက်ယ္ႀကီးကိုထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔နဲ႔ ဒုံးတလုံးမွ မပစ္လႊတ္ေစဖို႔ အာမခံဖို႔မလြယ္ဘူး။ အေမရိကန္အေနနဲ႔ ဆိုးသြမ္းပစ္ခတ္မႈအႏၲရာယ္ကိုလက္ခံၿပီး ေလာေလာဆယ္ မေမၽွာ္ေတြးႏိုင္ေသးတဲ့ စစ္ေရးအရေျဖရွင္းမႈတရပ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ၿပီး စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းေသာအစိုးရအျဖစ္ ဖန္တီးေပးၿပီး ဒုံးလက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေစမလား ေ႐ြးရေတာ့မယ္။

ဂ်ာမနီမွာ ျပႆနာမ်ားမယ္
ဂ်ာမနီရဲ့ပို႔ကုန္အေပၚမွီခိုမႈစီးပြားေရးက ဥေရာပတိုက္တဝွမ္း ကုန္သြယ္ေရးလစ္ဘရယ္ျပဳမႈႏွင့္အတူ ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ ယူ႐ိုေငြေၾကးမွတဆင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရ ႂကြယ္ဝလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆိုးဝါးလာတဲ့ ယူ႐ိုေငြေၾကးကပ္နဲ႔ ေပၚထြက္လာတဲ့ ‘ယူ႐ိုသံသယဝါဒ’ Euroscepticism လႈိင္းေၾကာင့္ ဂ်ာမနီဟာ အဆိုးဝါးဆုံးဆုံး႐ႈံးမယ့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာတယ္။

ႏိုင္ငံရဲ့ ျပည္တြင္းဝယ္လိုအားက နစ္ေနတဲ့ ဂ်ာမန္ပို႔ကုန္စီးပြားေရးနဲ႔ လူဦးေရက်ဆင္းမႈကို ျပန္မဆယ္ႏိုင္ဘူး။ အက်ိဳးဆက္က ဂ်ပန္ပုံစံ စီးပြားေရးေႏွးေကြးမႈ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။

ဂ်ာမနီဟာ ေနာက္ဆယ္စုအတြင္း ဆိုးဝါးတဲ့ စီးပြားေရးေနာက္ျပန္လွည့္မႈကို ခံစားရလိမ့္မယ္။ ပိုလန္ဟာ ဥေရာပရဲ့ေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္လာမယ္

ဂ်ာမနီရဲ့ အေရွ႔ဘက္ကိုနည္းနည္းၾကည့္ရေအာင္၊ အေျခအေန သိပ္မဆိုးလွပါဘူး။
စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရဲ့အခ်က္အခ်ာမွာေရာက္ေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးဩဇာတက္လာတာက ပိုလန္ပဲ။
ပိုလန္ရဲ့ လူဦးေရက်ဆင္းမႈဟာ တျခားဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားေလာက္ မမ်ားဘူး။ ပိုလန္ဟာ ႐ုရွားရဲ့ အေနာက္ဘက္နယ္နိမိတ္ျခင္းကပ္ေနတဲ့ ဥေရာပရဲ့ အႀကီးဆုံးနဲ႔ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးဆုံးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာၿပီး၊ ေဒသတြင္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ကိုးစားခံရကာ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးဂုဏ္သိကၡာ ျမင့္တက္လာလိမ့္မယ္။
ပိုလန္ဟာ အေမရိကန္နဲ႔ နီးကပ္ၿပီးေရရွည္တည္တံ့တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္ျဖစ္လာဖို႔အေၾကာင္းရွိတယ္။

ဥေရာပ ၄ မ်ိဳး
သိပ္မၾကာခင္ကာလက ဥေရာပညီၫြတ္ေရးဟာ တားမရတဲ့သမိုင္းတြန္းေဆာ္မႈအျဖစ္ ႐ႈျမင္ျခင္းခံရတယ္။ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးအတားအဆီးမ်ားဖယ္ရွားကာ ဥေရာပတိုက္အတြင္း ေဒသစြဲ လူမ်ိဳးစြဲကင္းစင္သြားလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁ဝ ႏွစ္ အတြင္း ဒီအထင္ဟာ မႈန္ဝါးသြားခဲ့ၿပီ။ လာမယ့္ဆယ္စုႏွစ္မွာ တသီးတျခားပိုျဖစ္လာတဲ့ ဥေရာပ ၄ မ်ိဳး ျဖစ္လာေျခရွိတယ္။ အေနာက္ဥေရာပ အေရွ႔ဥေရာပ စကင္ဒီေနးဗီးယန္းနဲ႔ ၿဗိတိသၽွကၽြန္းစုတို႔ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ဟာ ယခင္အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအတိုင္း ရွိၿမဲရွိမွာျဖစ္ေသာ္လည္း ယခင္ကလို နီးနီးကပ္ကပ္ဆက္စပ္မႈ ရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

ဥေရာပသမဂၢဟာ ပုံစံတမ်ိဴးနဲ႔ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ဥေရာပရဲ့ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရး အဆက္အဆံျပဳမႈဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အကန္႔အသတ္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံစုံပုံစံအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း တည္ရွိမွာျဖစ္ၿပီး အဝန္းအဝိုင္းလည္း ငယ္မယ္၊ မလုပ္မေနရမူလည္း ရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ျမင့္ျမင့္မားမား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ဥေရာပသမဂၢထဲမွာ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႔ဆက္ရွိေနႏိုင္ေသာ္လည္း ဥေရာပကို ကိုယ္ စားျပဳႏိုင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

မထင္မွတ္ဘဲ တူရကီနဲ႔အေမရိကန္ ရင္းခ်ာတဲ့မဟာမိတ္ ျဖစ္လာမယ္။
အာရပ္ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားဟာ ၿပိဳလဲမယ့္အေျခအေနရွိတယ္။ ကာလတိုအတြင္း ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္မႈအဆုံးသတ္မယ့္ပုံ မေပၚဘူး။ ဒီ အေပၚက အျမတ္ထြက္မွာက အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းအားျဖင့္ တည္ၿငိမ္ကာ ပင္လယ္နက္မွ ဆီးရီးယား အီရတ္အထိ နယ္နိမိတ္ရွိတဲ့ တူရကီပဲ။

တူရကီအေနနဲ႔ သူ႔နယ္စပ္မွာေပၚေပါက္ေနတဲ့ ပဋိပကၡမ်ားမွာ ပါဝင္စြက္ဖက္ဖို႔တြန္႔ဆုတ္ေနေသာ္လည္း မလႊဲမေရွာင္သာ ပါဝင္ရလိမ့္မယ္။ အင္ကာရာရဲ့ အင္အားနဲ႔ေျပာေရးဆိုခြင့္တိုးလာတာနဲ႔အမၽွ(တူရကီဟာ) အေမရိကန္ရဲ့ မရွိမျဖစ္တဲ့မိတ္ဖက္ျဖစ္လာမယ္။

ပင္လယ္နက္ရဲ့ တဖက္မွာတည္ရွိၿပီး တစုံတရာ အင္အားႀကီးမားကာ ရန္လိုတဲ့ႏိုင္ငံႀကီးတခုရဲ့ စစ္အေျခဆိုက္စခန္းဟာ တူရကီရဲ့ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္တဲ့ အာေမးနီးယားမွာရွိေနတဲ့အတြက္ တူရကီအဖို႔ တစုံတရာေသာကာကြယ္ေရးမ်ဥ္းကို ရယူခ်င္လိမ့္မယ္။ တူရကီအေနနဲ႔ ေမာ္စကိုရဲ့အႏၲရာယ္ကို သူ႔ရဲ့ေနာက္ေက်ာမွဖယ္ရွားေပးဖို႔ အေမရိကန္အကူအညီကို လိုခ်င္လိမ့္မယ္။

တူရကီအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးအေၾကာင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္အကူအညီကို ဆက္လက္လိုအပ္ေနမယ္။ အေမရိကန္ရဲ့ ေက်းဇူးျပဳမႈအတြက္ အဖိုးအခအေနနဲ႔ ႐ုရွားကိုထိန္းခ်ဳပ္ေရးမွာ ပါဝင္လာရလိမ့္မယ္။ တူရကီအေနနဲ႔ စစ္ခင္းတဲ့အထိလုပ္ေဆာင္လာလိမ့္ မယ္လို႔ အေမရိကန္အေနနဲ႔ မယူဆဘူး။ အဲဒီလိုျဖစ္ဖို႔လည္း မရည္႐ြယ္ဘူး။ ပင္လယ္နက္အေရးမွာ တနည္းနည္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ေတာ့ လိုလားပါတယ္။

တ႐ုတ္ျပည္ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ျပႆနာႀကီး
တ႐ုတ္ျပည္အဖို႔ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ကို ႀကံဳံရလိမ့္မယ္။ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးလာတာနဲ႔အမၽွ အာဏာရကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက လစ္ဘရယ္လမ္းကို လိုက္လိမ့္မယ္မဟုတ္ဘူး။ အဓိပၸာယ္က ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္မႈကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ အာဏာကိုဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားတာနဲ႔အမၽွ ျပည္တြင္းမွာ ဖိႏွိပ္မႈတိုးပြားလာမယ္။

ပီကင္းဟာ ပိုႀကီးေကာင္းႀကီးမယ့္ ေနာက္ထပ္ျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ တ႐ုတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဟာ ပထဝီအရ ညီမၽွမႈမရွိေသးဘူး။ ကမ္း႐ိုးတန္းၿမိဳ့ႀကီးမ်ား စည္ပင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေနေသာ္လည္း တ႐ုတ္ျပည္အတြင္းပိုင္းကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္သို႔ ေပါက္ေရာက္မႈနည္းၿပီး ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းအရ ဆင္းရဲတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ၿမိဳ့ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမွာ ဒီျပႆနာဟာ ပိုဆိုးလာမယ္။ ပိုမိုၿမိဳ႔ျပဆန္လာတဲ့ ယန္စီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသမွအပ အတြင္းပိုင္းေဒသမ်ားဟာ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားကဲ့သို႔ အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေမၽွာ္လင့္ခ်က္ဟာ ပ်က္ျပားသြားၿပီ။
ကမ္း႐ိုးတန္းနဲ႔ ကုန္းတြင္းပိုင္းအၾကား ႀကီးထြားလာတဲ့ အက္ေၾကာင္းဟာ ပိုႀကီးတဲ့အကြဲအၿပဲအတြက္ မေကာင္းတဲ့နိမိတ္ပဲ။

ေဒသႏၲရအကြဲအၿပဲဟာ တ႐ုတ္သမိုင္းတေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံေရးဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ဖို႔ တြန္းေဆာ္ေပးတဲ့အရာျဖစ္ခဲ့တယ္။ မေျပးေသာ္ကန္ရာရွိဆိုသလို ပီကင္းရဲ့ေပၚလစီျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးမတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈကို ထိန္းဖို႔အတြက္ ကုန္းတြင္းပိုင္းသို႔ ႂကြယ္ဝမႈလႊဲေျပာင္းေရးေပၚလစီကို ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမ်ားက ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားအရ ပုန္ကန္လာေခ်ရွိတယ္။ အာရွရဲ့ ေပၚထြန္းလာမယ့္ေရတပ္အင္အားဟာ ဂ်ပန္ျဖစ္မယ္။

ဂ်ပန္ရဲ့ ေရေၾကာင္းအစဥ္အလာဟာ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္။ ကၽြန္းႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ သြင္းကုန္အေပၚအားျပဳရတယ္။ တ႐ုတ္က ကိုယ္ပိုင္ပုံစံႏိုင္ငံေတာ္ေရတပ္ကို တည္ေဆာက္ေနတယ္။ ဂ်ပန္ကမွီခိုအားထားေနတဲ့ အေရွ႔တ႐ုတ္ပင္လယ္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ အႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္းရွိ ေရေၾကာင္းလမ္းမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ တ႐ုတ္ရဲ့ရန္လိုတဲ့သေဘာထား ပိုမိုေဖာ္ျပလာေနတယ္။

ဂ်ပန္အဖို႔ တျခားေ႐ြးစရာလမ္း ရွိလိမ့္မယ္မဟုတ္ဘူး။ သူ႔ရဲ့ ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုကာကြယ္ဖို႔နဲ႔ တ႐ုတ္ကိုတန္ျပန္ဖို႔အတြက္ ေဒသတြင္းအင္အား တိုးခ်ဲ႔ရလိမ့္မယ္။ အေမရိကန္အင္အားက်ဆင္းေနတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ လုပ္ရလိမ့္မယ္။

ေလာေလာဆယ္မွာ လမ္းေၾကာင္းလုံၿခံဳေရးအတြက္ အေမရိကန္ကိုပဲ မွီခိုေနရေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္ပအေရးအခင္းမ်ားမွာ အေမရိကန္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈအေပၚ ဂ႐ုစိုက္ၾကည့္ခဲ့ရင္ အေမရိကန္က သြင္းကုန္အေပၚအားျပဳေနရတာ မဟုတ္ေတာ့တဲ့အေလ်ာက္ အေမရိကန္အေပၚ မွီခိုဖို႔ဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လာမယ့္ႏွစ္မ်ားမွာ ဂ်ပန္ဟာ သူ႔ရဲ့ေရတပ္အင္အားကို တိုးျမႇင့္လိမ့္မယ္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကၽြန္းစုေၾကာင့္ စစ္ျဖစ္မွာမဟုတ္ေပမယ့္ စစ္ပြဲအျဖစ္ ကူးဆက္သြားႏိုင္တယ္။

ေဒသႏၲရအင္အားမ်ားက ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကၽြန္းစုအျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ စစ္ရွိန္ျမႇင့္သင့္မသင့္ ဆုံးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီ ကၽြန္းမ်ားဟာ ေပါက္ကြဲလြယ္တဲ့ပါဝါအငအားရဲ့လကၡဏာကို ေဖာ္ျပေနတုန္းပဲ။

အေရးမပါတဲ့ကၽြန္းမ်ားေပၚမွ ထုတ္လုပ္ေရးစရိတ္နည္းပါးၿပီး အျမတ္အစြန္းမရႏိုင္တဲ့စြမ္းအင္အတြက္ စစ္တိုက္ၾကဖို႔ဆိုတာ အဓိက အေၾကာင္းရင္း မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ေဟာင္းအိုေနၿပီျဖစ္တဲ့သုံးပြင့္ဆိုင္ကစားပြဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္အားယုတ္ေလ်ာ့ေနတဲ့႐ုရွားက သူ႔ရဲ့ေရေၾကာင္းအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း က်ဆင္းေနတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ဂ်ပန္က တဦးရန္မွတဦးကာကြယ္ဖို႔ သူတို႔ရဲ့စြမ္းရည္ကိုျမႇင့္ဖို႔ စိတ္ဝင္စားၾကတယ္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္နဲ႔ အေရွ႔တ႐ုတ္ပင္လယ္မွာ လက္နက္က္ိုင္ပဋိပကၡ မျဖစ္ပြားေသာ္လည္း အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ အင္အားႀကီးမ်ား အေရွ႔အာရွသို႔ ျပန္လာေနၿပီ။

တ႐ုတ္ျပည္အငယ္စား ၁၆ ခု ေပၚလိမ့္မယ္
တ႐ုတ္စီးပြားေရး ေႏွးေကြးက်ဆင္းၿပီး ထုတ္လုပ္ေရးစြမ္းရည္တိုးတက္မႈတန္းေနမယ္။ ဒါဟာ လက္တဆုပ္စာႏိုင္ငံမ်ားအဖို႔ သတင္းေကာင္းပဲ။ တ႐ုတ္က ေလာဘတႀကီးဝါးမ်ဳိထားတဲ့ ပဏာမအဆင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဟာ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၁.၁၅ ဘီလီယံ (သန္းေထာင္ေပါင္း) ရွိ စီးပြားထြန္းသစ္စ ႏိုင္ငံ ၁၆ ႏိုင္ငံသို႔ ေ႐ႊ႔ေျပာင္းသြား လိမ့္မယ္။

တ႐ုတ္စီးပြားေရးတုံ႔ဆိုင္းေနျခင္းက မေမၽွာ္မွန္းႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး အက်ိဴးဆက္မ်ားျဖစ္ေပၚေစတယ္။ မက္စီကို၊ ႏိုက္ကရာဂြာ၊ ဒိုမီနီကန္ရီပတ္ပလစ္၊ ပီ႐ူး၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ယူဂန္ဒါ ကင္ညာ၊ တန္ဇန္နီးယား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္၊ ျမန္မာ၊ သီရိလကၤာ၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဖီလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ဟာ လာမယ့္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာၿပီး စီးပြားေရး စန္းထလာမယ္။

အေမရိကန္အင္အား က်ဆင္းမယ္
ေနာက္ ၁ဝ ႏွစ္မွာ ကမၻာႀကီးဟာ စည္းစနစ္ပိုမိုကင္းမဲ့လာၿပီး မေရမရာျဖစ္လာတာနဲ႔အမၽွ ကမၻာ့ျပႆနာမ်ားရဲ့စိမ္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရာမွာ အေမရိကန္အေနနဲ႔ အားတက္သေရာ ဦးေဆာင္မႈေပးေနမယ့္အစား ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္နဲ႔ယွဥ္ၿပီး တုံ႔ျပန္ရလိမ့္မယ္။

စီးပြားေရးႀကီးထြား ျပည္တြင္းစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈျမင့္တက္ ပို႔ကုန္နိမ့္က်ၿပီး ကမၻာ့အတည္ၿငိမ္ဆုံးေနရာမွာ လုံလုံၿခံဳၿခံဳရွိေနတဲ့အေမရိကန္အဖို႔ ကမၻာ့အက်ပ္အတည္းမွ တသီးတျခားခြဲၿပီး ႏွပ္ေလို႔ရပါတယ္။

ကမၻာ့အေရးအခင္းမ်ားမွာ အေမရိကန္ပါဝင္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေလ ကမၻာႀကီးဟာ မွန္းရခက္ေလျဖစ္မယ္။ စည္းစနစ္ကင္းမဲ့ေနတဲ့ ကမၻာႀကီးအျဖစ္ ေဒသအမ်ားအျပားမွာ အုပ္ထိန္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာမယ္။ အေမရိကန္ရဲ့အင္အားက မေျပာင္းမလဲ ဆက္လက္ႀကီးထြားေနမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း သိပ္ျမင္ေတြ႔ရမွာ မဟုတ္သလို သိပ္သုံးဖို႔လည္းမလိုဘူး။
ရည္ၫႊန္း ။ Startfor has 11 chilling predctions for what the world will look like in 10 years. ျမစမ္းေအး (၇ မတ္ ၂ဝ၁၆)
(ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဝဘ္ဆုိက္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္)

0 comments:

Post a Comment