Sunday, April 3, 2016

စာတည္းအဖြဲ႔အမွာ(အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္ အတြဲ၂၊ အမွတ္၄)

0 comments
စာတည္းအဖြဲ႕အမွာ
(၁)
အစိုးရေဟာင္းနဲ႔ အစိုးရသစ္
အေဟာင္းထြက္ အသစ္တက္လာတဲ့ပြဲက ေျပေျပေခ်ာေခ်ာႀကီးေတာ့ မဟုတ္။ အမ်ားညီလိုက္ၾကရၿပီး ‘ဤ’ကို ‘ကၽြဲ’ ဖတ္လိုက္ရတဲ့သေဘာ ေဆာင္ေနပါတယ္။

(သန္႔ရွင္းေသာ)အစိုးရေဟာင္းက ေအာင့္သက္သက္နဲ႔ထြက္သြားရေပမယ့္ ကိုယ့္အရွက္ကိုယ္ခြဲၿပီး ျမက္ပင္ပါမက်န္ လက္ကုန္ႏႈိက္သြားခဲ့ၾကတယ္။ ဒါ့အရင္ လြတ္ေတာ္တြင္းမွာ တင္လာသမၽွေဖာ္ထုတ္ခ်က္ေတြကို စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက မတ္တတ္ရပ္တားရတဲ့အထိ အရွက္ ဟက္တက္ကြဲခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္တယ္။

အစိုးရသစ္ဘက္မွာလည္း တာထြက္ေကာင္းလွသည္ေတာ့ မဟုတ္။ ဒုသမၼတတဦးနဲ႔ ဝန္ႀကီးနွစ္ပါးကိစၥေၾကာင့္ ရွင္းရလင္းရလုပ္ခဲ့ရတယ္။

(၂)
စစ္အာဏာရွင္စနစ္က တည္ရွိဆဲ
အေပၚယံၾကည့္ရင္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က ခံစစ္ပဲ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေအာက္စည္းမွာေရာက္ေနတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳမႈနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ့ေထာက္ခံမႈက အစိုးရသစ္ဘက္မွာရွိတယ္။
ဒါေပမဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႀကီးက စစ္အုပ္စုဘက္မွာရွိေနၿပီး ဒီဥပေဒကို ဒီခ်ဳပ္ကလက္ခံထားရတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္က ‘တပ္မေတာ္နဲ႔ထိပ္တိုက္တိုးမယ့္ဟာဆို ဘာမွ မလုပ္ဘူး’ လို႔ ေျပာခဲ့ဟန္ရွိတယ္။

တဖက္မွာ စစ္အုပ္စုက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးကို အက်အနျပင္ဆင္ထားတာျဖစ္လို႔ အခြင့္သာတဲ့အခါ ပါဝါမာကို ေကာင္းေကာင္းအသုံးခ်လိမ့္မယ္ဆိုတာကို မေမ့ဖို႔လိုတယ္။

ေနာက္- ကာခ်ဳပ္ေျပာခဲ့တဲ့မိန္႔ခြန္းေတြကို ၾကည့္ရင္-
- ၂၀၀၈ ေျခဥကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမယ္။
- တပ္မေတာ္ရဲ့ မူ ၆ ခ်က္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္သြားမယ္။
- တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းေစဖို႔ဆိုရင္ လက္နက္ခ်မွျဖစ္မယ္... ဆိုတာေတြပဲ။

ခု မတ္လ ၂၇ မိန္႔ခြန္းမွာ ‘ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲမႈကိုဦးတည္လာမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳးေတြကို တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ေရာက္ရွိခံမွာမဟုတ္’ဆိုတဲ့ အဆင့္အထိေျပာၿပီး ဒီခ်ဳပ္ကိုေရာ တိုင္းရင္းသားေတြကိုပါ သတိေပးသြားခဲ့တယ္။

ဒါ့အျပင္ သေဘာထားတင္းမာတဲ့ လက္မ႐ြံ႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတေယာက္ကို ဒုသမၼတင္လိုက္တာကလည္း မေျပလည္ခ်င္တဲ့သေဘာ ျပေနတယ္။

NCA လက္မွတ္မထိုးတဲ့တိုင္းရင္းသားေတြကို ဖိတိုက္လာေနတာကလည္း သံသယရွိစရာေတြပါ။ ဒါေတြဟာ ဒီေန႔စစ္အုပ္စုသြားေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္တယ္။

(၃)
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရးလမ္းေၾကာင္း (၂) ခု
လစ္ဘရယ္လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ရယ္ဒီကယ္လမ္းေၾကာင္း....တို႔ အၿပိဳင္ေပၚေနတယ္။ ျပည္သူေတြက ႏိုးၾကားေနၾကၿပီျဖစ္တယ္။ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္လည္း ႀကီးတယ္။
တဖက္မွာ စစ္အုပ္စုက စစ္ေရးတိုးခ်ဲ႔ေနၾကတာကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္သူေတြပီပီ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနၾကသလို၊ တၿပိဳင္တည္းမွာ အစိုးရသစ္က သူတို႔ေပးထားတဲ့ကတိေတြ တည္ရဲ့လား၊ တည္ႏိုင္ပါ့မလား။ တမတ္သားက ဘယ္လိုမ်ားကန္႔လန္႔တ္ိုက္ေလမလဲလို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။

ဒီခ်ဳပ္သြားေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေနပါၿပီ။ တကယ္က

စစ္အစိုးရျပဳတ္က်သြားတာ ေကာင္းတဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။

အရပ္သားတပိုင္းအစိုးရ ျဖစ္တည္လာတာလည္း ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ ႀကိဳဆိုႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ၂၀၀၈ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကိုနာခံလုပ္ေနရမယ့္လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ၂၀၀၈ ကိုဖ်က္သိမ္းခ်င္သူေတြရဲ့ ဖ်က္သိမ္းေရးလမ္းေၾကာင္းက မတူႏိုင္ပါဘူး။ သို႔တိုင္ ဦးတည္ခ်က္တူညီၾကတာမို႔ မိတ္ဖက္ ရပ္တည္သြားလို႔ရပါတယ္။

အစိုးရသစ္ရဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အားေပးစရာေတြ႔ရင္အားေပးပါမယ္။ ေဝဖန္စရာရွိရင္ ေဝဖန္ပါမယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္လူတန္းစားရဲ့ ေဖာက္ျပန္မွားယြင္းတဲ့ေပၚလစီအရပ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေရးအရ အေတြးအေခၚအရ စည္း႐ုံးေရးအရ လုပ္ရပ္အရ ဘက္စုံကေနတိုက္ရင္း လူထုအားကိုစုစည္းထားဖို႔လိုတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပုံဥပေဒျပႆနာဆိုတာ အရင္းစစ္ရင္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာပါပဲ။ ၄၃၆ တို႔ ၅၉(စ) တို႔ဟာ ႏိုင္ငံေရးေတြပဲ။ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာဟာ ေရမေရာတဲ့နိုင္ငံေရးျပႆနာျဖစ္တယ္။

ဒီေန႔ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအေပၚမွာ ဘယ္လိုသေဘာထားသလဲဆိုတာ နိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြကို စမ္းသပ္တဲ့ စံျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလၽွာက္မယ့္လမ္းက အဆန္းမဟုတ္ဘူး။ သမိုင္းမွာ ဗကပ ေလၽွာက္ခဲ့တဲ့လမ္းေၾကာင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ျပည္နယ္ျပည္မ မေ႐ြး တိုင္းရင္းသား-ဗမာ မခြဲျခားဘဲ တျပည္လုံးရွိ လူတန္းစား (၄)ရပ္(အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ၿမိဳ႕ေနဆင္းရဲသားနဲ႔ အမ်ဳိးသားဓနရွင္)အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ရပ္တည္သြားမယ္။

ျပည္သူကိုယုံၾကည္ၿပီး ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ၿပိဳပ်က္သည္အထိ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဆင္သြားၾကပါမယ္။
စာတည္းအဖြဲ႕ ၃၀၊ ၃၊ ၂၀၁၆
(ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဝဘ္ဆုိဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္)

0 comments:

Post a Comment