Wednesday, April 6, 2016

လူထုတုိက္ပြဲဆုိတာ ပါလီမန္လမ္းေၾကာင္းရဲ့အစြယ္အပြား မဟုတ္ဘူး(အပုိင္း ၂) ေမာင္လွဝင္း

0 comments
လူထုတုိက္ပြဲဆုိတာ ပါလီမန္လမ္းေၾကာင္းရဲ့အစြယ္အပြား မဟုတ္ဘူး(အပုိင္း ၂)

ေမာင္လွဝင္းဒါထက္ပုိဆုိးတာကေတာ့ ဒီအယူအဆေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာကေန အေစာကေျပာတဲ့အတုိင္း လူထုတုိက္ပြဲလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ဆန္႔က်င္ ေခ်ဖ်က္တဲ့အထိ ျဖစ္တည္လာျခင္းပါပဲ။ လူထုတုိက္ပြဲေခတ္မမီေတာ့ဘူးလို႔မေျပာေတာ့ဘဲ ပုံစံတမ်ဳိးနဲ႔ (လူထုထိခုိက္နစ္နာမွာ မလုိလားဘူး။ လူထု ေသြးထြက္သံယုိျဖစ္မွာကုိ မလုိလားဘူး) စတဲ့ လူထုအေပၚေစတနာထားသေယာင္ဆင္ေျခမ်ားနဲ႔ လူထုတုိက္ပြဲမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ လာၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ (ဒါေပမဲ့ လူထုတုိက္ပြဲေတြကေတာ့ အရင္က ဆက္တုိက္ေပၚထြက္ခဲ့သလုိ အခုလည္း ဆက္တုိက္ေပၚထြက္ ေနတာပါပဲ။လက္ပံေတာင္းေတာင္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ သံဃာေတာ္ေတြနဲ႔လယ္သမားေတြကုိ မီးေလာင္ဗုံးနဲ႔ၿဖိဳခြဲတာ ခံရတယ္။ ေဒၚခင္ဝင္း ေသနတ္အပစ္ခံရတယ္။ ရြာထဲက ရြာသူရြာသားေတြကုိ ေသနတ္နဲ႔လွမ္းပစ္တာအထိ ရွိခဲ့တယ္။ ဒါေတာင္ လူထုတုိက္ပြဲဟာ ရပ္တံ့မသြားဘူး။ လက္ပံေတာင္းေတာင္မွာေရာ တျပည္လုံးမွာေရာ လယ္သမားတုိက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္တယ္။ စက္ရုံအလုပ္ရုံေတြမွာ အလုပ္သမားတုိက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေနတယ္။ ေက်ာင္းသာားေတြဟာ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ပြဲဆင္ႏႊဲခဲ့ရုံမက အက်ဥ္းေထာင္နဲ႔တရားရုံးေတြမွာပင္လွ်င္ မတရားမႈကုိ ခုခံရင္ဆုိင္တဲ့တုိက္ပြဲေတြကုိ ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲေနရတယ္။)


ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအရ မိမိတို႔ရဲ့လမ္းစဥ္နဲ႔ တုိက္ပြဲပုံသဏၭာန္ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြထဲမွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္လည္း ပါတယ္။ တုိက္ပြဲနည္းနာနဲ႔ေၾကြးေၾကာ္သံမွာကို သိသာထင္ရွားစြာေျပာင္းလဲလာရတယ္။ (မတရားတဲ့ အမိန္႔အာဏာမွန္သမွ် တာဝန္အရဆန္႔က်င္ၾက)ကုိ ဆက္လက္မက်င့္သုံးေတာ့ဘူး။ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ ဆက္လက္ မရပ္ခံေတာ့ဘူး။ အရင္က လႊတ္ေတာ္တြင္း င္ေရာက္ျခင္းမျပဳရာကေန လႊတ္ေတာ္တြင္း ဝင္-ျပင္လမ္းစဥ္ ျဖစ္လာတယ္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကိုမဝင္ခဲ့ရာကေန ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဝင္ေရာက္လာတယ္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ ဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာ ပါမယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိရတဲ့အေျခအေနအထိ တုိက္ပြဲနည္းနာေျပာင္းသြားတယ္။


ဦးသိန္းစိန္ စစ္အစုိးရရဲ့လႊတ္ေတာ္ ေပၚလာၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္း အထူးသျဖင့္ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ ဒီခ်ဳပ္ဝင္ေရာက္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္တြင္းေရာက္သြားၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ လႊတ္ေတာ္တြင္းတုိက္ပြဲကုိ အဓိကတုိက္ပြဲ ပုံသဏၭာန္အျဖစ္ထားေရးဆုိတဲ့ အယူအဆတရပ္ ေပၚလာပါတယ္။ ဒီအယူအဆကုိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ျဖစ္ေပၚေစ၊ ပ်ံ႔ႏွံ႔ေစတယ္လို႔ မဆုိပါ။ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးအဝန္းအဝုိင္းမွာ ဒီအယူအဆစိမ့္ဝင္လာတယ္ဆုိတာကုိပဲ ေျပာခ်င္တာပါ။ ဒီအယူအဆကေန လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ လူထုတုိက္ပြဲေတြ ဒီေန႔ကာလမွာ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ လႊတ္ေတာ္တြင္းတုိက္ပြဲက အဓိက တုိက္ပြဲ သဏၭာန္ျဖစ္လာလို႔ပဲ-ဆုိတဲ့အထိေျပာၾကားလာတာျဖစ္လို႔ ဒီအယူအဆကုိ ေဝဖန္ေျပာၾကားဖုိ႔လုိအပ္လာတာပါ။


လႊတ္ေတာ္တြင္းတုိက္ပြဲေတြက ျပည္တြင္းလူထုဆႏၵေတြနဲ႔ လူထုတုိက္ပြဲေတြကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္ျပမႈေတြ အမွန္ပဲရွိပါတယ္။ ေရာင္ျပန္ဟပ္မျပႏုိင္တဲ့အခ်ိန္ကာလလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္တြင္းတုိက္ပြဲေတြက ျပင္ပလူထုတုိက္ပြဲေတြနဲ႔ လူထု အေျခအေနေတြကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ တစုံတရာျပဳတာေတြလည္း အမွန္ရွိပါတယ္။ အက်ဳိးမျပဳတဲ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္က ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားထိခုိက္ေစတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြပဲခ်မွတ္လို႔ ျပည္သူလူထုက လႊတ္ေတာ္ကုိဆန္႔က်င္ သပိတ္ေမွာက္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကုိ စင္ၿပိဳင္လႊတ္ေတာ္အျဖစ္အၿပိဳင္က်င္းပၿပီး တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့တာလည္း ရွိခဲ့ဖူးတာပဲ၊(ျပင္သစ္ျပည္မွာ ၁၇၈၉ ခုႏွစ္တုန္းက မတရားတဲ့ လူဝီ(၁၆)ဘုရင္ရဲ့ အထက္လႊာေတြပါဝင္တဲ့လႊတ္ေတာ္၂ ရပ္ကုိ ဆန္႔က်င္ကာ တတိယလႊတ္ေတာ္ထဲမွ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ေတြက တင္းနစ္ကြင္းထဲမွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က်င္းပၿပီး တုိက္ပြဲဆင္ခဲ့ဖူးတယ္။ လြတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ပတုိက္ပြဲေပါင္းစပ္သြားၿပီး ဘုရင္က အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္တဲ့အခါ လူထုႀကီးတရပ္လုံးက လက္နက္နဲ႔ ျပန္လည္ ခုခံတြန္းလွန္ၿပီး ပဲရစ္တၿမို့လုံးနဲ႔ ဗာစတီးအက်ဥ္းေထာင္ကုိပါ သိမ္းပုိက္ႏုိင္လုိက္တာလည္း ရွိပါတယ္။)


အဲသလုိပဲ လႊတ္ေတာ္ကုိ ႏုိင္ငံေရးစကားေျပာစင္ျမင့္အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့တာေတြလည္း ရွိတယ္။ ဗမာျပည္မွာ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦးက ကြန္ျမဴနစ္အမတ္ေတြ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲမွာပါဝင္ကာ လႊတ္ေတာ္ကုိ ႏုိင္ငံေရးစကားေျပာစင္ျမင့္အျဖစ္ အသုံးခ်ခဲ့တာရွိတယ္။ ရုရွားေတာ္လွန္ေရးမွာ လီနင္တို႔ ေဘာ္ရွီဗစ္ေတြက လႊတ္ေတာ္ကုိသပိတ္ေမွာက္တာလည္း ရွိခဲ့တယ္။ စကားေျပာစင္ျမင့္အျဖစ္ အသုံးခ်ခဲ့တာလည္း ေတြ႔ႏုိင္တယ္။ (၁၉ဝ၅-၁၉ဝ၆)


ဆုိလုိတာက တုိင္းျပည္ရဲ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန၊ လူထုလႈပ္ရွားမႈအေျခအေန၊ အုပ္စုိးသူရဲ့အေနအထား စသည္တို႔ကုိတြက္ခ်က္ခ်ိန္ဆၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိ ဘယ္လုိသေဘာထားမလဲ၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းတုိက္ပြဲအေပၚ ဘယ္လုိသေဘာထားမလဲဆုိတာ တြက္ခ်က္ဆုံးျဖတ္ရတယ္-ဆုိတဲ့အခ်က္ပါ။


ဒီေနရာမွာ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြရဲ့ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔တုိက္ပြဲပုံသဏၭာန္ကုိ အဆုံးအျဖတ္ျပဳသူဟာ အုပ္စုိးသူလူတန္းစားပဲ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိလည္း အေလးအနက္ထားရမွာပါ။ မိမိတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔၊ ဒါမွမဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ႏုိ္င္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးတဲ့နည္းနဲ႔ တုိင္းျပည္ရဲ့ျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းလုိစိတ္ဘယ္ေလာက္ပဲ ရွိေနေစ၊ အုပ္စုိးသူက ဒါကုိ ခြင့္မျပဳဘဲ လက္နက္နဲ႔ ဖိႏွိပ္မႈျပဳလုပ္ရင္ မိမိတို႔ဆႏၵသေဘာထားအတုိင္း တုိက္ပြဲပုံသဏၭာန္ကုိေရြးခ်ယ္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။


မ်က္ေမွာက္ အေနအထားကုိ ၾကည့္ပါ။
တုိင္းျပည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနတာ ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားနဲ႔လူတန္းစားေပါင္းစုံျပည္သူေတြ မတရားဖိႏွပ္ခံေနရတာ စစ္အုပ္စုက စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ တုိင္းျပည္ကုိအုပ္ခ်ဳပ္ထားလို႔ျဖစ္တယ္။ စစ္အုပ္စုဟာ သူတို႔ရဲ့ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ တရားဝင္ေအာင္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အကာအကြယ္ယူထားတယ္။ အဲသလုိအေျခအေနမွာ တုိင္းျပည္ရဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဟာ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒအရျဖစ္သလုိ လႊတ္ေတာ္နဲ႔အစုိးရတို႔ဆုိတာကလည္း လက္ရွိအေနအထားအရ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံဥပေဒေအာက္မွာ ျဖစ္ေနတယ္။ဒါ့အျပင္ တုိင္းျပည္ရဲ့အျမင့္ဆုံးအာဏာကုိရယူထားတဲ့ ကာလုံကလည္း ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္လို႔ နည္းနည္းပါးပါးေတာင္ အတို႔အထိမခံတဲ့အေနအထားမ်ဳိးပါ။ ဒါကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္း တုိက္ပြဲဝင္တဲ့နည္းလမ္းတခုတည္းနဲ႔ ဘယ္လုိမွ ေအာင္ျမင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျပင္ပလူထု သေဘာထားဆႏၵေကာက္ခံရယူၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပတာေတာင္ ပယ္ဖ်က္ခံလုိက္ရတဲ့အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ေရးရဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြရႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္ပျပည္သူလူထုရဲ့အားနဲ႔ လူထုတုိက္ပြဲေတြရဲ့အရွိန္အဟုန္ေတြ ရရွိဖုိ႔ မုခ်လုိပါတယ္။


ပုိရွင္းေအာင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိစည္းရုံးေရးေကာ္မတီရဲ့ (ႏွစ္ ၂ဝ နိဂုံးခ်ဳပ္နဲ႔ ေရွ႔လုပ္ငန္း)ထဲမွာ အတိအလင္းေဖာ္ျပခဲ့တာကုိ ကုိးကားတင္ျပပါရေစ။


(ပါလီမန္ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ တစတစ ျပဳျပင္ေရး NLD လုပ္မွာကုိ မိမိတို႔ မကန္႔ကြက္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္မည္ဟု မထင္ပါ။
NLD က ပါလီမန္ထဲဝင္ၿပီး “၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ”ကုိ ဘယ္ကစၿပီး ျပဳျပင္ဖုိ႔လုပ္မလဲဆုိတာကုိ ေစာင့္ၾကည့္ပါမည္။ ပါလီမန္ ျပင္ပလမ္းေၾကာင္းမွေနၿပီး အားေပးပါမည္။


ဗကပ သေဘာထားကုိ ရွင္းေအာင္ တင္ျပပါမည္။
- ပါလီမန္ပလမ္းေၾကာင္းသည္ အဓိကျဖစ္သည္။
- ပါလီမန္လမ္းေၾကာင္း၏ အရန္မဟုတ္၊ အစြယ္အပြားမဟုတ္ဟု ခံယူသည္။
- ပါလီမန္လမ္းေၾကာင္းအတြင္းမွ NLD ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အျပဳသေဘာျဖင့္ေဝဖန္သြားမည္။ ကဖ်က္ယဖ်က္ လုပ္မည္မဟုတ္။)


(ၿပီး)

0 comments:

Post a Comment