Friday, April 29, 2016

ေယာမင္းႀကီး ဦးဖိုးလိႈင္နွင့္ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္း

0 comments
ေယာမင္းႀကီး ဦးဖိုးလိႈင္နွင့္ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္း

ေယာမင္းႀကီးဦးဖိုးလိႈင္ဟုေခၚေသာ ေယာအတြင္း၀န္ဦးဖိုးလိႈင္သည္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ ထင္ရွားေသာပညာရွင္တစ္ဦးပင္ ျဖစ္သည္။ ေယာမင္းႀကီးသည္ သူ၏တီထြင္မႈမ်ားစြာကိုျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၾကြား၀ါျခင္းမရွိသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သူ၏မ်ားျပားလွစြာေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကိုေရးသားခဲ့သည္။ ယခုေခတ္ႏွစ္တစ္လီႏွစ္ဟုေခၚေသာ အေျမွာက္အလီက်မ္း၊ ဥတုေဘာဇနက်မ္း၊ ကာယႏုပသနာက်မ္း စသျဖင့္ မ်ားစြာေရးသားခဲ့ေလသည္။

ဦးဘိုးလွိုင္ကို ၁၁၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမင္းၿခံၿမိဳ့ အထက္ရြာပုလဲရြာ၌ ဖြားျမင္သည္။ အဖမွာ ယင္းေတာဝန္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ယင္းေတာဝန္ႀကီးသည္ သာယာဝတီမင္း စိတ္ေနာက္စဥ္ အသတ္ခံရသည္။ ဦးဘိုလွိုင္သည္ ငယ္စဥ္ကပင္ မင္းတုန္းမင္းသားထံတြင္ ခစားထမ္းရြက္သည္။

မင္းတုန္းမင္းသား ဘုရင္ျဖစ္လာေသာအခါ သူေကာင္းေျမႇာက္ျခင္းခံရသည္။ အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္တြင္ မေကြးၿမိဳ့စားဝန္ႀကီး၏သမီး ခင္ျဖဴႏွင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္သည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ခင္ျဖဴသည္ အသက္ ႏွစ္ဆယ္မၽွသာရွိေသးသည္။
ဦးဘိုလွိုင္သည္ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္မွ သီေပါမင္းလက္ထက္တိုင္ အတြင္းဝန္၊ ၿမိဳ႕စား၊ အတိုင္ပင္ခံပညာရွိ စေသာရာထူးတို႔ျဖင့္ အမွုထမ္းရြက္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာစာေပေလာက၌ ထင္ရွားေသာ ဝိဇၨာသိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာက်မ္းမ်ားကို ျပဳစုခဲ့သည္။

မင္းမႈထမ္းဘဝ၌ရွိစဥ္ ဦးဘိုးလွိုင္သည္ မင္းအလိုလိုက္၊ မင္းအႀကိဳက္မေဆာင္ခဲ့ေခ်။ ရာထူးစည္းစိမ္ကို မငဲ့ခဲ့။ မွန္ရာကို ေျပာခဲ့၊ ေရးခဲ့၊ ျပဳခဲ့သည္။ ဤတြင္ မၾကာခဏ ဘုရင္ မ်က္သည္ကို ခံခဲ့ရသည္။ သုံးႀကိမ္ထက္မနည္း စည္းစိမ္နုတ္သိမ္းျခင္းခံရသည္။  အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားျခင္း ခံခဲ့ရသည္။


သီေပါမင္းလက္ထက္တြင္ ဦးဘိုးလွႈိင္သည္ အရာက်ခဲ့ျပန္သည္။
ဦးဘိုလိႈင္္သည္ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္အရအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုေတာ္လွန္လ်က္ ျပည္သူ႔အာဏာျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္မွုကိုႀကိဳဆိုသည့္ "ရာဇဓမၼ သဂၤဟက်မ္း"ကို ေရးသားျပဳစုခဲ့ရာ ဘုရင္ကမႏွစ္သက္နိုင္ေအာင္ျဖစ္ေနသည္။
ထိုအေတာအတြင္း ဘုရင္မင္းျမတ္သည္ လြန္စြာအသုံးအျဖဳံးႀကီးသည္။ "ဘ႑ာေတာ္ဆိုသည္မွာ ဆင္းရဲသားတို႔၏ေခၽြးႏွဲစာမွ ညႇစ္ထုတ္ယူ ထားသည္ျဖစ္၍ ေက်ာက္ခဲသလဲကဲ့သို႔ သေဘာမထားသင့္ပါ"ဟု ဆိုကာ ဘုရင့္ဘ႑ာေရးအာဏာကိုကန႔္သတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည္။
ဤတြင္ မိဘုရားက "ရွင္ဘုရင္လုပ္ရတာ ငလိႈင္ေပးသေရြ႔နဲ႔ စားရမတဲ့လား၊ ဒီလိုျဖင့္ ရွင္ဘုရင္ေတာင္ မလုပ္ခ်င္ပါဘူး"ဟူ၍ ေဒါသမာန္ ပါပါျဖင့္ေျပာရာ သီေပါမင္းကပါနားေယာင္လ်က္ ဦးဘိုးလွိုင္ကို ရာထူးမွခ်လိုက္သည္။
ဤအႀကိမ္သည္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ရာထူးက်ျခင္းျဖစ္သည္။
ထပ္မံ ရာထူးခန႔္အပ္ထားျခင္း မခံရေတာ့ေပ။ သို႔ရာတြင္ ဦးဘိုးလွိုင္သည္ မမွုခဲ့၊ စိတ္ဓာတ္မက်ခဲ့။ ေအးခ်မ္းစြာ ၿခံဥယ်ာဥ္အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္လ်က္ မိမိဝါသနာပါေသာ က်မ္းျပဳျခင္းအလုပ္ကို လြတ္လပ္စြာ ဖိ၍လုပ္ကိုင္ခဲ့ေလသည္။

ဦးဘိုးလွိုင္သည္ ျမန္မာ၊ ပါဠိ၊ သကၠတစာေပတို႔အျပင္ မ်ိဳးျခားစာေပမ်ားကိုလည္း ဆည္းပူးေလ့လာသည္။ အမွန္တရားကိုစူးစမ္းရွာေဖြ၍လည္း ထုတ္ေဖာ္ေလ့ရွိသည္။ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္တြင္ "ကမၻာသည္ လုံးသည္၊ ျပားသည္"ဟူေသာျပႆနာ ေပၚေပါက္ခဲ့ရာ "ကမၻာသည္ လုံးသည္"ဟူေသာ အယူအဆဘက္မွ ရဲဝံ့စြာမားမားမတ္မတ္ရပ္ခဲ့သည္ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေနာင္မင္းသားႏွင့္ ဦးဘိုးလွိုင္တို႔သည္ အလြန္အတြဲညီၾကသည္။ သူတို႔သည္ ေခတ္သစ္ကိုထူေထာင္လိုသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံကို အျခားေသာတိုးတက္နိုင္ငံမ်ားနည္းတူ တိုးတက္ေစလိုသည္။ သို႔မွလည္း နယ္ခ်ဲ့ရန္ကို တြန္းလွန္နိုင္မည္ဟု ျမင္ထားၾကဟန္တူသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ေခတ္မီတိုးတက္ေရးကို အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
ဦးဘိုးလွိုင္က သေဘာတရားေရးဆရာ၊ ကေနာင္မင္းသားက လက္ေတြ႔ဆရာျဖစ္ရာ အလြန္လိုက္ဖက္ညီၾကသည္။
ဘာသၽွကာရဆရာ စီရင္ေသာ လိကာဝတီဂဏန္းက်မ္းကို သကၠတဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသို႔ ဦးဘိုးလွိုင္ျပန္ဆိုခဲ့သည္မွာ ကေနာင္မင္းသား၏တိုက္တြန္းခ်က္အရ ျဖစ္ေပသည္။

ထိုစဥ္က ကေနာင္မင္းသားႀကီး၏စီမံကိန္းအရ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီနိုင္ငံမ်ားသို႔ ျမန္မာ၏ပညာေတာ္သင္မ်ား ေစလႊတ္ခဲ့သည္။
ယင္းတို႔အထဲတြင္ ဦးဘိုးလွိုင္၏တပည့္မ်ားစြာလည္း ပါဝင္သည္။ ဦးဘိုးလွိုင္သည္ ထိုသူတို႔၏အကူအညီျဖင့္ အေနာက္တိုင္းဝိဇၨာသိပၸံ ပညာရပ္တို႔ကို ေကာင္းစြာေလ့လာဆည္းပူးခြင့္ ရခဲ့သည္။ တစ္ဖန္ ယင္းတို႔ကိုေလ့လာဆည္းပူး႐ုံျဖင့္ အားမရ၊ ျမန္မာလူထုလက္သို႔ ေရာက္ေအာင္လည္း ဆီေလၽွာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုျပဳစုေပးခဲ့သည္။

ဦးဘိုးလွိုင္ေရးသားျပဳစုခဲ့ေသာက်မ္းမ်ားမွာ ေႏွာင္းလူတို႔ ရွာေဖြေတြ႔သမၽွ စုစုေပါင္း ၁၄ က်မ္း ျဖစ္သည္။

ယင္းတို႔မွာ-

လိကာဝတီ ဂဏန္းက်မ္း(၁၂၂၅ ခုႏွစ္)
ေလာကဓာတ္ ေဆးက်မ္း(၁၂၃၀ ခုႏွစ္)
လိပိဒိပိယာက်မ္း(၁၂၃၁ ခုႏွစ္)
သဒၵသဂၤဟ က်မ္း(၁၂၃၁-၁၂၃၅ ခုႏွစ္)
အႆေဗဒက်မ္း
ဝိမုတၱိရသက်မ္း(၁၂၃၃ ခုႏွစ္)
မဟာ သမၼတ ဝိနိစၧယက်မ္း(၁၂၃၄ ခုႏွစ္)
ကာယာႏုပႆနာက်မ္း(၁၂၃၇ ခုႏွစ္)
ဝိပႆနာ ဉာဏ္ဆယ္ပါး(၁၂၃၉ ခုႏွစ္)
ရာဇဓမၼ သဂၤဟက်မ္း(၁၂၄၀ ခုႏွစ္)
နဝသိဒၶႏၲ လက္ရိုးက်မ္း(၁၂၄၁ ခုႏွစ္)
ဥတုေဘာဇန သဂၤဟက်မ္း(၁၂၄၂ ခုႏွစ္)
အလကၤာနိႆယက်မ္း(၁၂၄၂ ခုႏွစ္)
မဟာသုဇာတက က်မ္း(၁၂၄၃ ခုႏွစ္) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ယင္းတို႔အနက္ ေလာကဓာတ္ေဆးက်မ္းသည္ ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္ ပါေမာကၡ အင္ဒရီ မရီ အမ္ပီယာ (Andre Marie Ampere) ေရးသည့္ ဓာတုေဗဒပညာရပ္ဆိုင္ရာက်မ္းကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပန္ဆိုေသာ က်မ္းျဖစ္သည္။
ျပင္သစ္ျပန္ ဖန္ခ်က္ဝန္ေထာက္ မင္းထင္ပညာသိဒၶိေက်ာ္၏အကူအညီျဖင့္ ျပန္ဆိုသည္။ ယင္းက်မ္း၌ ဓာတုေဗဒပညာရပ္ကိုသာမက ႐ူပေဗဒပညာရပ္ကိုပါ တင္ျပထားသည္။ ဓာတုေဗဒသေဘာျဖစ္ေသာ ဓာတ္အေၾကာင္း၊ ဓာတ္စင္တို႔အေၾကာင္း စသည္တို႔ကို တင္ျပသည့္နည္းတူ ႐ူပေဗဒသေဘာျဖစ္ေသာ အလင္း၊ အပူ၊ လၽွပ္စစ္၊ အသံ စသည္တို႔အေၾကာင္းကိုလည္းတင္ျပထားသည္မွာ စုံလင္လွေပသည္။

ယင္းက်မ္းသည္ ဘာသာျပန္ဆိုပုံကို က်စ္လစ္သိပ္သည္း၍ အဓိပၸါယ္တိက်သည္ဟု ဆိုၾကသည္။
ခဲရာခဲဆစ္ျဖစ္ေသာ သိပၸံေဝါဟာရတို႔ကို ျမန္မာအဂၢိရတ္က်မ္းတို႔၌ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ပါဠိ၊ သကၠတ ေဝါဟာရတို႔ႏွင့္ ညႇိုႏွိုင္းျပန္ဆိုထားသည္။
ဥပမာ- အခဲကို ဃန၊ အရည္ကို ဒဝ၊ အခိုးကို ဓုမ၊ ျဒပ္စင္ကို သုဒၶ၊ ေအာက္စီဂ်င္ကို ရီတိဇ စသည္ျဖင့္ ျပန္ဆိုထားသည္။
ထိုေခတ္လူတို႔ ႏွစ္သက္လက္ခံေသာေဝါဟာရမ်ားကို ဦးစားေပးအသုံးျပဳထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

လိပိဒိပိကာက်မ္းသည္ ေမာ့စ္ ဥပေဒကို အေျခခံထားလ်က္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေၾကးနန္းရိုက္နည္းကိုတီထြင္ျပဳစုေသာက်မ္းျဖစ္သည္။
ထိုက်မ္းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕၌႐ုံးစိုက္ေသာ ၿဗိတိသၽွကိုယ္စားလွယ္ ေမဂ်ာမကၠေမဟန္က အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆိုသည္။
ျမန္မာမင္းပိုင္ေနျပည္ေတာ္အတြင္း ေၾကးနန္းသြယ္တန္းဆက္သြယ္ၿပီးေနာက္ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးအလုပ္သမားတို႔အက်ိဳးငွာ ျပဳစုျခင္း ျဖစ္သည္ဆိုသည္။

ကာယာႏုပႆနာက်မ္းသည္ အီတာလ်ံဘာသာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ခႏၶာေဗဒက်မ္း(Anatomy)ကို ဗုဒၶဘာသာကမၼဌာန္းတရားႏွင့္ ယွဥ္ျပေသာက်မ္းျဖစ္သည္။

မဟာသုဇာတကက်မ္းမွာမူ ေဗဒင္ပညာရပ္တို႔ကို နကၡတၱေဗဒ (Astronomy) ႏွင့္ ယွဥ္ျပေသာက်မ္းျဖစ္သည္။

အထင္ရွားဆုံးမွာ "ဥတုေဘာဇန သဂၤဟက်မ္း" ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆုံး ရာထူးက်ၿပီးေနာက္ ေရးသားျပဳစုေသာက်မ္းျဖစ္သည္။
ပါဠိ၊ သကၠတေဆးက်မ္းမ်ားႏွင့္ အေနာက္တိုင္းေဆးက်မ္းတို႔ကိုမွီျငမ္းျပဳကာ ျမန္မာ့မူ၊ ျမန္မာ့ဟန္မပ်က္တင္ျပထားေသာ ေဆးက်မ္းျဖစ္သည္။
ထိုေခတ္ ျမန္မာျပည္သူတို႔အတြက္ က်န္းမာေရးလမ္းညႊန္ျဖစ္သည္ဟုဆိုလၽွင္ သင့္ေပသည္။ ထိုက်မ္းကို ဦးဘိုးလွိုင္သည္ မကြယ္လြန္မီ ၃ ႏွစ္ အလိုတြင္ ေရးသားၿပီးစီးခဲ့သည္။

သူ ကြယ္လြန္ၿပီးတစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ၁၂၄၆ ခုႏွစ္တြင္ သီေပါဘုရင္ ပုံႏွိပ္တိုက္၌ရိုက္နိုပ္ခဲ့သည္။
ဥတုေဘာဇနသဂၤဟက်မ္းသည္ ေဆးပညာအေနျဖင့္ အဖိုးထိုက္ေသာက်မ္းတစ္က်မ္းလည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစကားေျပ အေရးအသား အေနျဖင့္လည္း အဖိုးထိုက္ေသာက်မ္းတစ္က်မ္း ျဖစ္သည္။ စံျပဳထိုက္ေသာ က်မ္းျဖစ္သည္။ အေရးအသားမွာ အပိုအလို မပါ။
လြန္စြာ က်စ္လစ္သိပ္သည္းသည္။ တိက်သည္။ ရွင္းလင္းသည္။ ျပတ္သားသည္။ ထိုက်မ္း၌ ကာဗြန္ကို မီးေသြး၊ Acid ကို ငရဲမီး၊ Beer ကို ဗ်စ္ခါး စသည္ျဖင့္ ျပန္ဆိုထားသည္။ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆို၍မထိမိေသာ ေဝါဟာရမ်ားကိုမူ ဟိုက္ဒေရာ္ဂ်င္ (Hydrogen)၊ ေအာကၠစီဂ်င္ (Oxygen)၊ နိုက္ထရကာစစ္ (Nitric Acid)၊ ကေလာ္ရစ္ အာစစ္ (Chloric Acid)၊ ဝွစၥကီ (Whisky)၊ ျဗႏၲီ (Brandy)၊ ရြန္ (Rum)၊ ဝိုင္ (Wine)၊ ဇင္ (Gin) စသည္ျဖင့္ အသံလွယ္ ျပန္ဆိုထားခဲ့သည္။ နည္းမွီး အတုယူဖြယ္ပင္ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ မကၡရာ မင္းသားႀကီးသည္ ရီး၏ စြယ္စုံက်မ္း ( Ree's Encyclopedia)မွ သိပၸံပညာရပ္အခ်ိဳ႔ကို ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုသည္ဟု ဆိုသည္။
သို႔ရာတြင္ အခိုင္အခံ့ကား မက်န္ခဲ့ေပ။

မကၡရာ မင္းသားႀကီးနည္းတူ အျခား ျပန္ဆိုသူမ်ား ရွိေကာင္းရွိဦးမည္လား မဆိုနိုင္ေပ။ သို႔ရာတြင္ အခိုင္အခံ့ကား မက်န္ခဲ့ေပ။ အခိုင္အခံ့ ရပ္တည္က်န္ရွိေနသည္ကား ဦးဘိုးလွိုင္၏သိပၸံစာေပတို႔သာ ျဖစ္သည္။

ဤတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားထဲ၌ အေနာက္တိုင္းသိပၸံစာေပကို အခိုင္အခံ့တည္ရစ္ေအာင္ ပထမဆုံး ျပန္ဆိုျပဳစုခဲ့သူမွာ ဦးဘိုလွိုင္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေသာ္ ရအံ့ထင္သည္။

ဦးဘိုးလွိုင္သည္ ယင္းသို႔ပညာအရာ၌ စံတင္ထိုက္သည္သာမက စိတ္ဓာတ္အရာတြင္လည္း စံတင္ထိုက္သည္။

သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္ထံပါးတြင္ အမွုထမ္းရပါလ်က္ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကို ဂ႐ုမျပဳ။ ျပည္သူတို႔ဘက္မွေန၍ မွန္ရာကို ေျပာခဲ့၊ ေရးခဲ၊ ျပဳခဲ့သည္မွာ လြန္စြာအံ့ခ်ီးဖြယ္ရာ ျဖစ္ေပသည္။ ဦးဘိုးလွိုင္သည္ သူရသတၱိႏွင့္ျပည့္စုံသည္သာမက၊ အလြန္ေျဖာင့္မတ္၏။ ပြင့္လင္း၊ ျပတ္သားသည္။ ထို႔ျပင္ ခြင့္လႊတ္တတ္ေသာသေဘာလည္း ရွိ၏။ ကုန္းေခ်ာေသာသူမ်ားကို မည္သည့္အခါမွ ရန္တုန႔္မမူခဲ့ေပ။

တစ္ခါေသာ္ ဦးဘိုးလွိုင္အား အရာက်ေအာင္ မင္းတုန္းမင္းအားကုန္းေခ်ာခဲ့ေသာ ေတာင္ထားဝယ္ဗိုလ္ကေလး ရတနာ့ဂူဘုရားပြဲေတာ္၌ မီးက်ဥ္သင့္၍ ေသဆုံးသြားသည္။ ထိုအခါ မင္းမွုထမ္းတစ္ဦးက "ဝန္မင္းကို ကုန္းေခ်ာတဲ့သူ ေသပါေရာ့လား။ ေရွးက ဝိပါတ္ ၇ ရက္၊ ကာလဝိပါတ္ ေနာက္ပိုးတတ္ဆိုတာ မွန္ပါေရာ့လား" ဟု ဝမ္းသာအားရ ေျပာလာသည္။ ဤတြင္ ဦးဘိုးလွိုင္က "သူေသတာ ငါႏွင့္ မဆိုင္ပါဘူးကြယ္။ သူလည္း သူ႔ကံနဲ႔သူ။ ငါလည္း ငါ့ကံနဲ႔ ငါပါ။ သည္ဟာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းလို႔ ေနာက္ထပ္ မည္သူ႔ကိုမၽွမေျပာေလႏွင့္ေနာ္" ဟူ၍ တားျမစ္ခဲ့ေလသည္။

ဦးဘိုးလွိုင္သည္ အသက္၅၄ ႏွစ္အရြယ္၊ ၁၂၄၅ ခုတြင္ ကြယ္လြန္သည္။
ကြယ္လြန္ခါနီး တစ္လခန႔္အလိုတြင္ သူ၏ ငယ္သူငယ္ခ်င္း ဦးတူကို အိမ္သို႔ေခၚထားသည္။ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့စြာျဖင့္ ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္မ်ားကို ေျပာဆိုၾကသည္။ ဗုဒၶတရားေတာ္ကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ ျပဳၾကသည္။
ယင္းသို႔ ျပဳရင္းပင္ ဦးဘိုးလွိုင္သည္ ေသျခင္းတရားကို တုန္လွုပ္ေၾကာက္ရြံ့ျခင္း မရွိ။ ေအးေအးေဆးေဆး ရင္ဆိုင္သြားခဲ့သည္။

သူကြယ္လြန္သည္မွာ ကာလၾကာၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔အမည္၊ သူ႔စာ၊ သူ႔စိတ္ဓာတ္၊ သူႀကိဳးပမ္းခ်က္တို႔ကား မကြယ္ေပ။
ယေန႔တိုင္ ရွင္သန္ဆဲပင္ ျဖစ္ေပသည္။

မူရင္းအတိုင္းျပန္လည္ေဝမွ်ပါသည္။

ထာဝရ ေအးခ်မ္းၾကပါေစ…

0 comments:

Post a Comment