Friday, April 22, 2016

သိကၡာရွိရွိအိမ္ျပန္ခ်င္သတဲ့လား(မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ)

0 comments

(သိကၡာရွိရွိအိမ္ျပန္ခ်င္သတဲ့လား)
သိန္းစိန္ အေရခြံလဲၿပီး သမၼတတက္လုပ္လာကတည္းက “ျပည္ပေရာက္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ သိကၡာရွိရွိအိမ္ျပန္ဖို႔“ဆိုတဲ့ေဝါဟာရ တယ္ေခတ္စားတာကလား။

ေျပာသူေတြက အဖြဲ႔လိုက္ႀကီးေတြကိုညႊန္းေနတာလား တေယာက္ျခင္းေတြကို ေျပာေနတာလားလည္း မကြဲျပားဘူး။ လက္နက္ခ်ၿပီးျပန္ခ်င္တာလား၊ အခြင့္လႊတ္ခံအျဖစ္နဲ႔ အညံ့ခံခ်င္တာလားလည္း မကြဲျပားဘူး။

အလားတူပဲ သိန္းစိန္လက္ထက္မွာ ျပည္နိုင္ငံေတြဆီ ေရသြန္သလို တရေဟာထြက္ခြင့္ရလာသူေတြနႈတ္ကေန သံေယာင္လိုက္ၿပီး ႀကိဳက္လံုးေတြပစ္ပစ္ၿပီး ခ်ဴဆီသြင္းသြားတာေတြလည္း ေတြ႔ပါတယ္။ ဒီကလူေတြႀကိဳက္လံုးပစ္ၿပီးသာေျပာၾကေပမယ့္ သိကၡာရွိရွိရဲ့အနက္ကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေရေရရာရာမရွိတာ လက္ေတြ႔အရသိခဲ့ရဖူးတယ္။ ဘာလဲဗ် သိကၡာရွိရွိအိမ္ျပန္ဖို႔ဆိုတာ ေသခ်ာလင္းပါဦးဆိုေတာ့ အင္းအဲနဲ႔ၿပီးသြားတာ မ်ားပါတယ္။ ေရာက္လြယ္ေအာင္ေျပာရရင္ သိကၡာရွိရွိျပန္ခ်င္ကို ေျပာသူေရာ တဆင့္ျပန္ႀကိဳက္လံုးပစ္ေျပာသူေရာ ဘူးလံုးနားမထြင္းလုပ္ၿပီး စစ္အုပ္စုကို အေတြးအေခၚညိဳျမ“လုပ္ေနတဲ့သေဘာျဖစ္ေနတယ္။

တခ်ိဳ႔ေျပာတဲ့ “သိကၡာရွိရွိ“က ကိုယ့္ကိုယ္ကို ရာဇဝတ္ေကာင္ဇာတ္သြင္းၿပီး စစ္အစိုးရဆီကေန “အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္“ကို နိုင္ငံေရးသူဖုန္းစားလို လက္ဝါးျဖန္႔ကာျဖန္႔ကာ အသံတစာစာနဲ႔ ေတာင္းရမ္းေနၾကတာျဖစ္ေနတယ္။

ခုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ၿပီး ဦးထင္ေက်ာ္ဦးစီးတဲ့ အရပ္တပိုင္းအစိုးရကို “သိကၡာရွိရွိအိမ္ျပန္ခ်င္“ဆိုၿပီး နားပူနားဆာလုပ္ၾကျပန္ၿပီ။

အဲ့ဒီစကားလံုးကို မိမိယံုၾကည္ရာလမ္းစဥ္နဲ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အေစာဆံုးစြန္႔ခြာၿပီး တတိယနိုင္ငံေတြမွာ မိသားစုလိုက္အေျခက်ေနသူ(တခ်ိဳ႔) ေတြဆီက ပိုေတာင္ထြက္တတ္ပါေသးတယ္။

ခုေရာ သိန္းစိန္လက္ထက္မွာေရာ ျပန္သူေတြျပန္ေနၾကတာပဲမဟုတ္လား။ တခ်ိဳ႔မ်ား ၃ ႀကိမ္ေလာက္ေတာင္ျပန္ၿပီး တခ်ိဳ႔ၾက အိမ္ဦးနဲ႔ၾကမ္းျပင္လုပ္ေနတာ လမ္းေတာင္ ေရထြက္မတတ္ျဖစ္လွပါၿပီ။ တခ်ိဳ႔က မိသားစုနဲ႔ျပန္ဆံုဖို႔၊ လူမႈေရးခရီး၊ အလြမ္းေျပ၊ စီးပြားေရးလုပ္ရန္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္၊ သားသမီးေတြေဆြျပမ်ိဳးျပ စသည္ျဖင့္ရိုးရိုးအေၾကာင္းေတြနဲ႔ျဖစ္ၿပီး ကိုမိုးသီးဇြန္တို႔လိုလူေတြကေတာ့ “နိုင္ငံေရးျပန္လုပ္ဖို႔“ စသည္ျဖင့္ေပါ့။

အဲ့လူေတြ အဲ့လို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ျပန္ေနၾကတာေရာ သိကၡာမရွိ ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ အသေရယုတ္ယုတ္ ျပန္ေနၾကတယ္လို႔ေျပာမလား။ ဟုတ္တယ္ဆိုရင္ေရာ ဘယ္လိုဟုတ္တာလဲ။ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေရာ ဘယ္လိုမဟုတ္တာလဲ။ ဟုတ္တယ္မဟုတ္ဘူးကို ရွင္းျပတဲ့ေနရာမွာ “သိကၡာရွိရွိ“ကို ဘယ္လိုအနက္ဖြင့္မလဲက အဓိကပါ။ သိကၡာရွိရွိကို သိကၡာရွိရွိအနက္ဖြင့္မွရမွာပါ။

“အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ျပန္ဖို႔“ ဆိုတာေလာက္ အနက္ဖြင့္ရင္ေတာ့ လူမေလးေခြးမခန္႔နိုင္ငံေရးဆိုၿပီး အဟားခံရမွာပါ။

တခ်ိဳ႔ၾက စစ္အုပ္စုဆီအခစားဝင္ၿပီး ဒူးေထာက္ၿပီး ႀကီးေတာင္ႀကီးပြားေနၾကပါၿပီ။ အညံ့ခံသူ လက္နက္ခ်သူ ဟိုဟာနဲ႔ဒီဟာနဲ႔ ဘာနဲ႔ညာနဲ႔လဲစားသူလည္း စားေနပါၿပီ။ အဲ့သလိုလူေတြ အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုေတာ့ ခုေျပာေနတဲ့သိကၡာရွိရွိထဲ ထည့္မေျပာလိုပါ။ သူတို႔ကိစၥကတျခားပါ။

ျပန္ခဲ့သူေတြ ျပန္ခဲ့ပါၿပီ။ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္သူေတြျပန္ေနပါတယ္။ တေခါက္တက်င္းျပန္သူေတြလည္း ျပန္ေနပါတယ္။ သူတို႔ျပန္ၾကတာက သူတို႔အေၾကာင္းနဲ႔ သူတို႔အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ သူတို႔ကိစၥနဲ႔သူတို႔ျဖစ္ၿပီး ခင္ဗ်ားတို႔က်ေနာ္တို႔ မျပန္ၾကတာ မျပန္ၾကေသးတာ မျပန္ျဖစ္ၾကေသးတာကလည္း ကိုယ့္အေၾကာင္းနဲ႔ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ကိုယ့္ကိစၥနဲ႔ကိုယ္ မဟုတ္လား။ သိကၡာရွိျခင္းမရွိျခင္းေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေျပာလို႔မရပါ။ “ျပန္သူေတြသိကၡာမရွိ၊ မျပန္သူေတြ သိကၡာရွိရွိမျပန္ရလို႔ မျပန္တာ“ဆိုတဲ့သေဘာလည္း မယူအပ္ပါ။

သိကၡာရွိရွိဆိုတာကို ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္ “အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေတြေပးၿပီး ေလဆိပ္မွာ ပန္းစည္းေတြ ပန္းကံုးေတြ အိုးစည္ဗံုေမာင္းေတြနဲ႔ ရန္သူကိုေခ်မႈန္းၿပီး ျပည္သူကိုလြတ္ေျမာက္ေစတဲ့ ျပည္သိမ္းစစ္သည္ေတြ ၿမိ့ဳေတာ္ႀကီးဆီဝင္လာသလို“အနက္ဖြင့္ရင္ေတာ့ ေနရင္းစြဲနိုင္ငံမွာပဲ “သိကၡာရွိရွိေနပါ“။

ျပန္ခ်င္သူျပန္ပါ။ မျပန္ခ်င္သူ မျပန္ပါနဲ႔။ ျပန္ျခင္းမျပန္ျခင္းကို “သိကၡာရွိျခင္းမရွိျခင္း“နဲ႔ မတိုင္းေစခ်င္ပါ။ ဘာေရေရရာရာမွ အနက္မဖြင့္နိုင္တဲ့ သိကၡာရွိရွိကိုလည္း မဖြင့္ပါနဲ႔။

ကိုယ့္ဘာသာျပန္ခ်င္တာနဲ႔ အရွက္ေျပ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိုလည္း မေတာင္းေပးပါနဲ႔။ က်ေနာ္တို႔ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီး ထြက္ေျပးလာသူေတြ မဟုတ္ပါ။ သိကၡာရွိရွိ အိေျႏၵရရေလးေနေပးၾကပါ။

(စာၾကြင္း။ က်ေနာ့္ “သိကၡာရွိရွိအိမ္ျပန္“ကေတာ့ “မတရားသင္းအက္ဥပေဒလို ဒီမိုကေရစီမက်တဲ့ နိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကိုကန္႔သတ္ထားတဲ့ ဥပေဒဆိုးေတြမရွိေတာ့အခါ မိမိေမြးရာတိုင္းျပည္သို႔ျပန္ျခင္း“ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလို ဥပေဒဆိုးဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ခင္ဗ်ားတို႔က်ေနာ္တို႔ ဘယ္ေနရာေရာက္ေနေရာက္ေန ေရာက္တဲ့ေနရာကေန တတ္နိုင္တဲ့နည္းေပါင္းစံု သ႑န္ေပါင္းစံုနဲ႔ သိကၡာရွိရွိေတာင္းဆို တိုက္ပြဲဆင္ေနရမွာပဲ။)
 
(သိကၡာရွိရွိအိမ္အျပန္နဲ႔ အိမ္အျပန္သိကၡာရွိရွိ)
သူမ်ား “သိကၡာရွိရွိအိမ္ျပန္“ကို မိႈခ်ိဳးမ်ွစ္ခ်ိဳးေျပာၿပီး ကိုယ့္ “သိကၡာရွိရွိ“ကိုလည္း အနက္ဖြင့္မွရမယ္။
နိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ေတြအေပၚ ခ်မွတ္က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္တဲ့ မတရားသင္းအက္ဥပေဒလို၊ ခြဲျခားကန္႔သတ္ခ်က္ႀကီးလြန္းတဲ့ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒလို၊ အေတြးအေခၚအယူအဆနဲ႔ လြတ္လပ္စြာနိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားတဲ့ နိုင္ငံေရးဥပေဒလို၊ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးနဲ႔ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကို အဟန္႔အတားလုပ္ထားတဲ့ လူဝင္မႈဥပေဒလိုမ်ိဳး ဥပေဒဆိုးေတြမရွိေတာ့တဲ့အခါ က်ေနာ္တို႔ သိကၡာရွိရွိအိမ္ျပန္လို႔ရါၿပီ။

အဲ့ဒီဥပေဒေတြမရွိမွ သိကၡာရွိရွိအိမ္ျပန္နိုင္မွာပါ။ အဲ့ဒီဥပေဒေတြ မရွိေတာ့ဖို႔ဖ်က္သိမ္းပစ္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ ေရာက္တဲ့ေနရာက ရတဲ့ပံုသ႑န္နဲ႔ ျဖစ္နိုင္တဲ့နည္းနာေတြသံုးၿပီး နိုင္ငံေရးသိကၡာရွိရွိ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဆင္ရမွာပါ။

ဒီအေျခအေနကိုေရာက္ၿပီဆို က်ေနာ္တို႔ “သိကၡာရွိရွိအိမ္ျပန္နိုင္ရံုမက အိမ္အျပန္သိကၡာလည္းအျပည့္ရွိပါၿပီ“
ဒါ က်ေနာ့္သိကၡာရွိရွိအိမ္အျပန္နဲ႔ အိမ္အျပန္သိကၡာရွိရွိပါ။
ဧၿပီ ၂၂၊ ၂ဝ၁၆
 

0 comments:

Post a Comment