Saturday, November 22, 2014

ရွင္ႀကီးဆိုးနဲ႔ က်ားငစဥ္းလဲအၾကားတြင္ ခယဝပ္တြား၊ ဗ်ာမ်ားေနေသာသူမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး (တူေမာင္ညိဳ )

0 comments
ရွင္ႀကီးဆိုးနဲ႔ က်ားငစဥ္းလဲအၾကားတြင္ ခယဝပ္တြား၊ ဗ်ာမ်ားေနေသာသူမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး (တူေမာင္ညိဳ )
(၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၁ ရက္)
ဗိုလ္ေရႊမန္းႏွင့္ဗိုလ္သိန္းစိန္အင္တာဗ်ဴး ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ဆုိသလို ထြက္လာသည္။ ေျပာစကားေတြနဲ႔ေလသံကိုယွဥ္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ဗိုလ္သိန္းစိန္ နားေတာ့မည္ဆုိတဲ့အခ်က္ကို လူတုိင္းလြယ္လြယ္ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီထဲ၌ ဗိုလ္ေရႊမန္းကိုယွဥ္ၿပီး ၂ဝ၁၅ တြင္ သမၼတအျဖစ္အေရြးခံမည့္သူမရွိသည္မွာ ထင္ရွားသည္။ ဗိုလ္သိန္းစိန္ကား သူ၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ားတြင္ ဗိုလ္ေရႊမန္းပီပီျပင္ျပင္ကႏုိင္ဖို႔ ဇာတ္ပုိ႔ႏုိင္မည့္အကြက္မ်ားကိုသာ အျပန္အလွန္အတုိင္အေဖာက္ညီညီ သရုပ္ေဆာင္ေပးသြားေတာ့မည္မွာ ထင္ရွားေနသည္။

ဗိုလ္ေရႊမန္းေျပာစကားေတြထဲတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာသည့္အခ်က္ ၂ ခုသာေတြ႔ရသည္။

-၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို တည္ဆဲ “၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ” အတုိင္းသာ က်င္းပသြားမည္။
- သူ “သမၼတ” လုပ္မည္။

က်န္တာေတြက ဟုိလိုလုိ၊ သည္လိုလို၊  “ပုဒ္မ ၄၃၆” ျပင္ဆင္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရရာတိက်သည့္စကားမေျပာ၊ တစ္ဖက္ကို တြန္းပို႔ထိုးခ်ၿပီး မဲဆြယ္သကဲ့သုိ႔အေျပာကေလးျဖင့္ သူဘက္သူေျဗာင္ယက္၍ ဤသို႔ေျပာသည္။

“၄၃၆ကိစၥ အဓိကျပင္ဆင္ဖုိ႔မွတ္ယူႀကိဳးစားေနေၾကာင္း”၊“ေအာင္ျမင္ျခင္း/မေအာင္ျမင္ျခင္းကေတာ့က႑တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း” ဆုတ္သာ တက္သာခပ္ဆြဆြေလးေျပာၿပီး၊ “ေအာင္ျမင္ျခင္း/မေအာင္ျမင္ျခင္းကေတာ့ သမၼတႏွင့္ကာခ်ဳပ္တုိ႔အေပၚမွာမူတည္တယ္လို႔ သံုးသပ္ေၾကာင္း” ေျပာသည္။ ဤအေျပာက အတုိက္အခံမ်ားသည္ (ဒီခ်ဳပ္ကိုရည္ရြယ္ပံုေပၚသည္) သူ႔အေပၚ အဓိကယုံၾကည္ကိုးကြယ္ေနရံုမွ်မက သမၼတ ဗိုလ္သိန္းစိန္ႏွင့္ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔ကိုလည္း မ်က္ကြယ္မျပဳၾကႏွင့္ သူတုိ႔ထံလည္းအသနားခံၾကလို႔ ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ေရႊမန္းက “ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး”သည္ သမၼတႏွင့္ကာခ်ဳပ္တို႔အေပၚမူတည္ေၾကာင္းေျပာၿပီး၊ သမၼတႏွင့္ကာခ်ဳပ္တုိ႔ ဘက္သို႔ ျပင္ဆင္ေရးေဘာလံုးကို ပုတ္ထုတ္လိုက္သည္ကို ဗိုလ္သိန္းစိန္က (VOA)ႏွင့္အင္တာဗ်ဴးတြင္ “၄၃၆ျပင္ဆင္ေရး”သည္  လႊတ္ေတာ္မွာသာ အဓိကတာဝန္အရွိဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ ျပန္လည္တြန္းပုိ႔သြားျပန္သည္။
           
ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ေစလႊတ္ထားတဲ့ စစ္သားအမတ္ေတြကလည္း “ပုဒ္မ ၄၃၆ မျပင္ဆင္ေရး”ကို လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တစ္ဖက္က တင္သြင္းေနၿပီး၊ ကာလံု၏လုပ္ပုိင္ခြင့္ထဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းပစ္ႏုိင္ေရး ျပ႒ာန္းခ်က္အသစ္တစ္ရပ္ထည့္သြင္းေပးရန္ တင္ျပ ေနၾကသည္။

သို႔ျဖင့္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒျပင္မည္ဆုိသည့္ ဒီခ်ုပ္ပါတီအေနျဖင့္ ဗိုလ္ေရႊမန္းႏွင့္ဗိုလ္သိန္းစိန္တုိ႔ (ရွင္ႀကီးနဲ႔က်ား)၏ အၾကားတြင္ ဗ်ာမ်ားေနရၿပီ။ ရွင္ႀကီးကလည္း ရွင္ႀကီးေကာင္းမဟုတ္၊ ေအာ့ေက်ာလန္“ရွင္ႀကီးဆုိး”၊ က်ားကလည္း “ငစဥ္းလဲ”။ ရွင္ႀကီးကလည္း က်ားတာဝန္၊ က်ားကလည္းရွင္ႀကီးဘက္က အဓိကဟုဆုိေနၾကသျဖင့္ က်ေနာ္တို႔၏ဇာတ္လိုက္  မေဗဒါ ပါဝင္ကျပေနေသာ လႊတ္ေတာ္အလြမ္းဇာတ္သည္ မ်က္ရည္မဆည္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ရေပေတာ့မည္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးဦးဉာဏ္ဝင္းကေတာ့ ဤသို႔ေျပာရွာပါသည္။
“အစကတည္းကလည္း အန္ကယ္လ္တုိ႔ အၿမဲတမ္းေျပာတယ္။ သခ်ၤာနည္းနဲ႔တြက္ၾကည့္ပါ ၄၃၆ လည္း က်ေနာ္တို႔ မႏုိင္ပါဘူး။ ၅၉(စ) လည္း မႏုိင္ပါဘူး။ ဒီလိုဆိုရင္ ဘာျဖစ္လို႔လုပ္ေနလဲ။ က်ေနာ္တုိ႔က ဒီမိုကေရစီကိုယံုၾကည္လို႔လုပ္တာ။ ဒီမိုကေရစီဆုိတာ ျပည္သူ႔ဆႏၵအဓိကပဲ။ အဲေတာ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵေတြဒီလိုရွိတယ္ဆိုၿပီး က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္းေရာ၊ လႊတ္ေတာ္အျပင္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ ဒါေတြကိုႏိႈးေဆာ္တယ္။ ဒီဥစၥာဟာ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ့ႀကိဳးစားခ်က္” တဲ့။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီသည္ လူထုအင္အားကို မစုိ႔မပို႔သံုးၿပီး စစ္တပုိင္းအုပ္စုိးသူမ်ားကို “အားျပသလိုလုိ”ႏွင့္“တရားခ်”ေနသည္၊ “စိန္ေခၚသံ ေပးသလိုလုိ” ႏွင့္ “ေတာင္းပန္တုိးရိႈး” ေနသည္။ မည္သုိ႔ပင္ေျပာေနေစကာမူ “ျပင္ျပင္/မျပင္ျပင္ ဝင္ကိုုဝင္မယ္”လုိ႔ ေျပာကတည္းက ဂိတ္ဆံုးသြားၿပီဆုိသည္ကို အားလံုးက ရင္နာနာႏွင့္သိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ယခုေတာ့ ျပင္ဆင္ေရးတပ္ဦးေခါင္းေဆာင္ကုိယ္တုိင္က “ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္လည္း သူ႔ (Process) အရ သူ သြားရမွာျဖစ္သလို ၅၉(စ)ကို မျပင္ခင္ ၄၃၆ ကိုျပင္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔အဆင့္နဲ႔သူရွိသလို၊ လုပ္ငန္းစဥ္အရ ဒီလိုျဖစ္ဖို႔သဘာဝက်တယ္”လုိ႔ ေျပာေနသည္။ ေျဖာင့္မတ္ေသာဥကၠ႒ႀကီး၏အစီအစဥ္အတုိင္းမသြားလွ်င္ပင္ “သဘာဝမက်”ဟု ဆိုလိုခ်င္သေလာ။

အုပ္စုိးသူမ်ားကိုဖိအားေပးရာတြင္ လူထုအင္အား/ လူထုဆႏၵကို မစုိ႔မပို႔သံုး၍မျဖစ္/ျပ၍မျဖစ္၊ အုပ္စိုးသူမ်ားနာခံက်ိဳးႏြံသြားသည္အထိ ပီပီျပင္ျပင္ျပတ္ျပတ္သားသားေပးဖုိ႔ လိုအပ္သည္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ေပးခဲ့ေသာ လူထုဆႏၵ ၅ သန္းနီးပါးကို အုပ္စုိးသူမ်ားက ပမာမထား၊ လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့သည္မဟုတ္ပါလား။

က်ေနာ္တို႔ျပည္သူမ်ားသည္ အတိုက္အခံပါတီအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္အားကိုးေနလွ်င္ အရာရာကို သည္းခံျခင္းျဖင့္သာ ေက်ာ္ျဖတ္ရေပေတာ့မည္။ အုပ္စုိးသူမ်ား၏သဒၵါသေရြ႔ႏွင့္သာ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲေနၾကရေပေတာ့မည္။


ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ တျပည္လံုးအႏွံ႔ေပၚ ေပါက္ျဖစ္ပြားေနေသာ လႈပ္ရွားမႈမီးပြားကေလးမ်ားကို လူထုအေရးေတာ္ပံုမီးေတာက္ႀကီးအျဖစ္ ေပၚေပါက္ကူးစက္ေလာင္ၿမိဳက္ေစၿပီး မိမိတုိ႔၏လိုလားခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆုိတုိက္ပြဲဝင္မွ ျဖစ္လိမ့္မည္။ စစ္တပုိင္းအုပ္စုိးသူ ရွင္ႀကီးဆိုးနဲ႔ က်ားငစဥ္းလဲမ်ားအၾကားတြင္ ခယဝပ္တြား၊ ဗ်ာမ်ားေနေသာအတိုက္အခံမ်ားကိုပါ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ကယ္တင္ေပးၾကရလိမ့္မည္။

0 comments:

Post a Comment