Thursday, November 6, 2014

ျပည္သူမ်ားနဲ႔အတူ ေခါင္းေမာ့ရင္ေကာ့ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ပါေစ (တူေမာင္ညိဳ)

0 comments
ျပည္သူမ်ားနဲ႔အတူ ေခါင္းေမာ့ ရင္ေကာ့ေက်ာ္လႊားႏုိင္ပါေစ (တူေမာင္ညိဳ)
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၆ )

(ဗိုလ္) ဦးေရႊမန္းရဲ႕လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို ျပင္ဆင္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ေျပာဆုိေနတာဟာ သိပ္ကို စိတ္ကူးယဥ္လြန္းတဲ့ ေျပာဆုိမႈသာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ထဲစိတ္ကူးယဥ္ၿပီးေျပာဆုိေနရင္ေတာ့ ဘာမွေျပာစရာအေၾကာင္းမရွိေပမယ့္ ဒီလိုျပင္ဆင္ႏုိင္မယ္လို႔ အမ်ားျပည္သူလက္ခံေအာင္ ေျပာဆိုေနတာဆုိရင္ေတာ့ ဒီလိုေျပာဆုိမႈဟာ အမ်ားျပည္သူကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အမွားေတြေပးေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”  ကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာျပင္ဆင္လုိ႔ (လံုးဝ)မရဘူးလား။ ရပါတယ္။ ဒီလိုျပင္ဆင္ေရးက ဗုိလ္သိန္းစိန္၊ ဗိုလ္ေရႊမန္း၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ စိတ္ႀကိဳက္ရလဒ္သာ အၿမဲထြက္ေနေစမယ့္ ျပင္ဆင္ေရးပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

လႊတ္ေတာ္ကဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ “၁၀၉ဦး ေကာ္မတီ”၊ “၃၁ ဦး ေကာ္မတီ”တုိ႔ရဲ႕ ျပင္ဆင္ေရးေျခလွမ္းေတြမွာ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေတြ ဘာေတြလုပ္ႏုိင္ခဲ့လို႔လဲ။ ႀကံ့ဖြံ႔အမတ္ေတြ စိတ္ႀကိဳက္ပဲဆံုးျဖတ္ခဲ့တာမဟုတ္ပါလား။ ဒီခ်ဳပ္က တင္ျပထားတဲ့ ျပင္ဆင္လိုတဲ့ပုဒ္မေပါင္း (၁၆၈)ခု အနက္ ပုဒ္မဘယ္ေလာက္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးထဲပါဝင္ခဲ့သလဲ။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ျပင္ဆင္ဖို႔ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ထားတဲ့ပုဒ္မေတြ ျပင္ဆင္ႏုိင္မယ့္ စာရင္းထဲပါဝင္ရဲ႕လား။

ပုဒ္မ ၄၃၆(က)နဲ႔(ခ)ကို မထိနဲ႔လို႔ ကာခ်ဳပ္က သူေစလႊတ္ထားတဲ့ “စစ္သားအမတ္”ေတြကတဆင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာမၾကာခင္ကပဲ ေျဗာင္ေျပာၿပီး မဟုတ္လား။

“၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကဦးစီးၿပီး ဆႏၵသေဘာထားရယူခဲ့တဲ့ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ခရုိင္ေပါင္း (၆၀)၊ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၂၆၇) ၿမိ႕နယ္တုိ႔မွာရယူခဲ့တဲ့ ပ်မ္းမွ် (၉၇%) ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲလိုေၾကာင္း ဆႏၵျပဳခ်က္ေတြဟာ အခုေတာ့ ဘယ္ေရာက္သြားၿပီလဲ။

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ ၅သန္းနီးပါး (၄၉၄၁၉၉၈) ရဲ့ဆႏၵကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဆိုသူက ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ မရွိဘူးလုိ႔ ဆုိၿပီးလ်စ္လ်ဴျပဳခဲ့ၿပီးၿပီ မဟုတ္ပါလား။ 

ဒါ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့ “ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ၄၆ ေယာက္” နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ဘာမွလုပ္ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူးဆုိတာကလည္း လူတုိင္းသိရွိ၊ နားလည္သေဘာေပါက္ေနတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ျပင္ဆင္ေရးဆုိတာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအမတ္အမ်ားစုနဲ႔ ကာခ်ဳပ္အေပၚမွာ လံုးလံုးလ်ားလ်ား တည္ေနပါတယ္။ ဒီလိုျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး ေရွ႔ဦးလိုအပ္ခ်က္အျဖစ္  “ ၄ပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆံုေရး” ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ “၁၄ ဦး ၁၀ မိနစ္စီ စကားေျပာပြဲ” နဲ႔ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရက တုန္႔ျပန္ခဲ့ၿပီမဟုတ္ပါလား။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့အခါ ျပင္ဆင္ႏုိင္မလား။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဟာ ဘယ္လိုပဲ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိသည္ ျဖစ္ပါေစ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ကို မျပင္ဆင္ႏုိင္ပါဘူး။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ (၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲ)တုန္းကလုိ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရဖုိ႔ဆုိတာလည္း မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ေစာသန္းျမင့္တို႔ (NBF) ၂၂ပါတီအုပ္စုက ဆန္႔က်င္ျပေနၿပီမဟုတ္ပါလား။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လုပ္ႀကံဖန္တီးလာဦးမယ့္ ညစ္နည္းအဖံုဖံုကို ထည့္မေျပာေသးပါဘူး။ (PR) ဆုိတာကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အသည္းအသန္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနရၿပီ မဟုတ္ပါလား။

ေဘာထားႀကီးေနရံု၊ တည္ေဆာက္ေရးစိတ္ထားေမြးျမဴရံု၊အေရးႀကီးဆံုး အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးမူကိုရင္ဝယ္ပုိက္ထားရံုနဲ႔  “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို  ျပည္သူေတြလိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္း၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစံႏႈန္းေတြျပည့္ဝတဲ့  အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေအာင္ သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒(ဗိုလ္)ဦးေရႊမန္း၊ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တို႔က ျပင္ဆင္ေပးပါ့မလား။


“NLD က အတားအဆီးေတြေက်ာ္လႊားတဲ့ေနရာမွာ အင္မတန္ကၽြမ္းက်င္ပါတယ္” တဲ့။
ဟုတ္ကဲ့။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဟာ မီးကြင္းစတဲ့ အတားအဆီးအခက္အခဲေတြကို ၾကာပြတ္ကိုင္သူရဲ့အမိန္႔ေပးမႈနဲ႔အတူ စည္းကမ္းေသဝပ္စြာ၊ ကၽြမ္းက်င္ လိမ္မာစြာ ေက်ာ္လႊားသြားတတ္တဲ့ ဆပ္ကပ္ရံုႀကီးထဲက ျခေသၤ့ႀကီးလိုေတာ့လည္း မျဖစ္ေစလုိပါ။

ဒါ့အျပင္၊  လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးေရွ႔ေမွာက္မွာ တန္းစီးေခါင္းငံု႔ကာ “ေလးစားလိုက္နာပါ့မယ္”လို႔  က်မ္းက်ိန္ၿပီးေတာ့လည္း မေက်ာ္လႊားေစခ်င္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။ ျပည္သူမ်ားနဲ႔အတူ ေခါင္းေမာ့ရင္ေကာ့ၿပီး ေက်ာ္လႊားေစခ်င္တာပါ။ အခုေတာ့ ကိုပါႀကီးတုိ႔၊ ဆြမ္လြတ္ ရြယ္ဂ်ာတို႔ေတာ့ “၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒေဘာင္”ထဲမွာ စစ္တပ္ရဲ့အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီး၊ ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ရက္ရက္စက္စက္ခံခဲ့ၾကရပါၿပီ။ လယ္ယာေျမမတရားသိမ္းပုိက္ျခင္းခံရတဲ့အျပင္၊ လယ္သမားေတြလည္း အဓမၼဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံေနၾကရပါၿပီ။

0 comments:

Post a Comment