Tuesday, January 13, 2015

“၂၀၁၅ ႏွစ္သစ္မွာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္သစ္တရပ္ေပၚထြန္းဖို႔ ဝိုင္းဝန္းၾကိဳးပမ္းၾကပါစို႔”

0 comments
“၂၀၁၅ ႏွစ္သစ္မွာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္သစ္တရပ္ေပၚထြန္းဖို႔ ဝိုင္းဝန္းၾကိဳးပမ္းၾကပါစို႔”
ယေန႔ေခတ္ဟာ ၂၁ ရာစု ေခတ္ဦးျဖစ္တယ္။ ၂၀ ရာစု ေခတ္ဦး ေခတ္လယ္လို စစ္နဲ႔ေတာ္လွန္ေရးေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ကမာၻစစ္ၾကီးႏွစ္ခုကိုျဖတ္သန္းၿပီးေနာက္ စစ္နဲ႔ေတာ္လွန္ေရးကာလမွာ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္ၿပိဳကြဲၿပီး ကိုလိုနီ-ကိုလိုနီတပိုင္းနိုင္ငံမ်ား လြတ္လပ္လာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ေရွ႕မ်ဳိးဆက္ေတြ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ လံုးပမ္း တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကလို႔ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ေရးကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ရရွိခဲ့တယ္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာလည္း လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ ေအာင္ပြဲရပါတီအျဖစ္နဲ႔ေပၚထြန္းခဲ့တယ္။
စစ္ေအးေခတ္၊ စစ္ေအးလြန္ေခတ္တို႔ကိုျဖတ္သန္းၿပီး ယခု ၂၁ ရာစုေခတ္ဦး အရင္းရွင္စနစ္ အက်ပ္အတည္းမ်ားနဲ႔အတူ ကမာၻမႈေခတ္၊ နည္းပညာေခတ္ၾကီးမွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ အစြန္းႏွစ္ဖက္ကြာျခားမႈကို တကမာၻလံုးရင္ဆိုင္ေနၾကရတယ္။ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သတင္းထုတ္လုပ္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ နည္းပညာအေဆာက္အအံုနဲ႔ အခင္းအက်င္းတရပ္လံုး ဘက္စံု ေျပာင္းလဲသြားၿပီျဖစ္တယ္။ ေရွ႕ေလွ်ာက္လည္း အေကာင္းေကာအဆိုးပါ ၾကီးၾကီးမားမား ဆက္လက္ေျပာင္းလဲဦးမွာ ျဖစ္တယ္။
ယေန႔ေခတ္ကို တခ်ဳိ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေခတ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။ အင္အားၾကီးႏိုင္ငံမ်ားၾကား ထိပ္တိုက္တိုးမႈကိုေရွာင္ရွားၿပီး တတိယကမာၻစစ္ ဥႆံုစစ္ပြဲကိုေရွာင္လႊဲကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနဲ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကလို႔ပဲ။ တဖက္မွာ ကုန္သြယ္ေရးစစ္၊ ေငြေၾကးစစ္၊ ဆိုက္ဘာစစ္၊ ေလယာဥ္တင္ စစ္သေဘၤာအင္အားျပစစ္၊ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ၊ စစ္လက္နက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ နည္းပညာၿပိဳင္ဆိုင္ မႈေတြလည္းတိုးလာတယ္။ ေဒသႏၲရစစ္ေတြလည္း တိုးပြားလာတယ္။ စစ္မဟုတ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမဟုတ္တဲ့ မေရမရာအေျခအေနတရပ္နဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရတယ္။
ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ၊ ပထဝီစီးပြားေရးအရ အေရးပါတဲ့ ႏိုင္ငံငယ္ေလးေတြ၊ ခ်ည့္နဲ႔ေနတဲ့ နိုင္ငံေလးေတြဟာ အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးၿပိဳကြဲကာ အလြယ္တကူပဲ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ ဆံုးရံႈးကာ အပူကြက္ေဒသေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ေနတယ္။
ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပအေျပာင္းအလဲကို မ်က္ေျခမျပတ္ဘူး။ နိုင္ငံတိုင္းလိုလိုမွာ ထိန္းညွိမႈေတြအေျပာင္းအလဲေတြလုပ္ေနတဲ့ ၂၁ ရာစုမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ေနာက္က်က်န္ေနလို႔မျဖစ္ဘူး။ အတိတ္တုန္းကလို ဆြမ္းၾကီးေလာင္းပြဲလည္း မမီ၊ ထီးတင္ပြဲလည္းမမီ ျဖစ္မွာစိုးပါတယ္။
ယခုခ်ိန္ဟာ ျပည္တြင္းျပည္ပ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို မျဖစ္မေန တည္ေဆာက္ရမယ့္အခ်ိန္ပဲ။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို အားသြန္လုပ္ရမယ့္အခ်ိန္ပဲ။ စစ္အာဏာရွင္အသိုင္းအဝိုင္း အေဟာင္းအသစ္ထဲက အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့အစိတ္အပိုင္းကလည္း ဒါကို ျမင္ပံုရတယ္လို႔ယူဆပါတယ္။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔အတြက္လည္း ေရြးစရာလမ္းမရွိလို႔ပဲ။ လြတ္လပ္ေရး ၆၇ ႏွစ္ကာလ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ တိုင္းျပည္ဟာ ျပႆနာေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္နဲ႔ ဘက္စံုခၽြတ္ျခံဳက်သြားကာ လူထုက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တူးတူးခါးခါးရြံမုန္းတာကို ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် စိတ္မသက္မသာရင္ဆိုင္ေနရလို႔ပဲ။ နည္းလမ္းေဟာင္းအတိုင္း သြားလို႔မရေတာ့ဘူး။ နည္းအသစ္နဲ႔လိမ္လို႔လည္း မရေတာ့ဘူး။ ေနာက္တခါ အာဏာသိမ္းၿပီး ေသြးခင္းတဲ့လမ္းကိုေလွ်ာက္ရင္ တန္ဖိုးၾကီးၾကီးေပးဆပ္ၿပီးမွ သမိုင္းတရားခံအျဖစ္ ဇာတ္သိမ္းရ ပါလိမ့္မယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ထိုမွ အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို အေျမာ္အျမင္ၾကီးၾကီးနဲ႔ တည္ေဆာက္ရပါလိမ့္မယ္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့၊ (ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ) အမ်ဳိးသားတန္းတူမႈရွိတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအသစ္နဲ႔အစားထိုးဖို႔ လိုပါတယ္။
ကြဲလြဲမႈေတြကို အၾကမ္းဖက္နည္းနဲ႔မေျဖရွင္းဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ အျပန္အလွန္ေထာက္ထားကာ အေပးအယူရွိရွိ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေျပာင္း ညွိႏိႈင္းဖို႔လိုပါတယ္။
ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ အမ်ဳိးသားျပည္သူအသီးသီးအတြက္ တရားမွ်တ လြတ္လပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဒီမိုကေရစီအေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားရရွိခံစားေစဖို႔ အာမခံခ်က္ ရွိရပါမယ္။
နိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး၊ အမ်ဳိးသားအင္အားစုအသီးသီး၊ တသီးပုဂၢလ ျပည္ခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့ စစ္ဘက္-စစ္ထြက္အင္အားစုမ်ား၊ အားလံုးပါဝင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ဒီမိုကေရစီေရးကိုလိုလားတဲ့ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးအင္အားစုၾကီးတရပ္ကို ဝိုင္းဝန္းတည္ေဆာက္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။
ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနနဲ႔ တတပ္တအား ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႀကီးစိုးတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္အေမွာင္ကမာၻထဲမွ ရုန္းထြက္ဖို႔၊ ၂၁ ရာစုနဲ႔အမီ ထြန္းေျပာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္သစ္တရပ္ေပၚထြန္းဖို႔ စုစုစည္းစည္း ဝိုင္းဝန္းၾကိဳးပမ္းၾကပါစို႔။ ။
(ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝဘ္ဆိုက္ကစာကို Nanda Tintswe ဆီကေန ကူးယူေဖာ္ျပတာျဖစ္ပါတယ္)

0 comments:

Post a Comment