Tuesday, January 13, 2015

လက္ပံေတာင္းအေရး ေခ်ာေမြ႔ေျပလည္စြာေျဖရွင္းလုိလွ်င္ (တူေမာင္ညိဳ)

0 comments
လက္ပံေတာင္းအေရး ေခ်ာေမြ႔ေျပလည္စြာေျဖရွင္းလုိလွ်င္ (တူေမာင္ညိဳ)
(၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္)
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း က်ေနာ္ေရးခဲ့သမွ်ေဆာင္းပါးမ်ားအနက္ ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါး၏အေၾကာင္းအရာသည္ လက္ပံေတာင္းအေရး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေဆာင္းပါးထဲတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္ (၃) ခ်က္ကိုအဓိကထား ေရးသားတင္ျပခဲ့ပါသည္။
ယင္းအခ်က္မ်ားမွာ 
(၁) လက္ပံေတာင္းအေရးေျဖရွင္းလွ်င္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားသည္ အဓိကႏွင့္ပထမျဖစ္ရမည္၊ 
(၂) လက္ပံေတာင္းအေရးသည္ လက္ပံေတာင္းေဒသခံျပည္သူမ်ား၏အေရးကိစၥ သက္သက္မွ်မဟုတ္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္အေရးျဖစ္သည္၊
(၃) လက္ပံေတာင္းအေရး ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းမည္ဆုိလွ်င္ “ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ေသြးထိုးမႈပေယာဂေၾကာင့္” ဟူေသာ အျမင္မွားႏွင့္အစြဲမွားကို အုပ္စုိးသူအစုိးရ၊ ဦးပုိင္လီမီတက္ႏွင့္ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီတုိ႔ဘက္မွ ခ်က္ခ်င္းစြန္႔လႊတ္ရမည္၊
ေဖာ္ျပပါအခ်က္ (၃)ခ်က္ကိုသာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ဆုိလွ်င္ လက္ပံေတာင္းအေရးသည္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား မုခ်ေပၚထြက္လိမ့္မည္။ လက္ပံေတာင္းေဒသခံျပည္သူမ်ား ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ေက်နပ္ႏွစ္ၿခိဳက္ႏုိင္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ကာ အုပ္စုိးသူအစုိးရ၊ ဦးပုိင္ကုမၸဏီႏွင့္ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီတုိ႔လည္း လုပ္ငန္းအက်ိဳးခံစားရေပလိမ့္မည္။ 
ျမန္မာျပည္၏ေျမျပင္၊ ေရျပင္၊ ေဝဟင္ပုိင္နက္ နယ္ပယ္မ်ားထဲမွအရာကိစၥမွန္သမွ်ကို ေျဖရွင္းၾကရာတြင္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စုေပါင္းေနထုိင္ၾကၿပီး စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္ၾကသည့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား၏ ေရွရွည္ႏွင့္လက္ငင္းအက်ိဳးစီးပြားဘက္မွသာ အစဥ္အၿမဲရပ္တည္ၾကရမည္။
အုပ္စုိးသူအစုိးရအႀကိဳက္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ သယံဇာတမုဆုိးကုမၸဏီမ်ားအႀကိဳက္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား အျမတ္အစြန္းရရွိေရးအတြက္သာ ရည္ရြယ္ေသာ တစ္ဖက္သတ္ေျဖရွင္းမႈကို လံုးဝလက္မခံႏုိင္ပါ။ သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရသည္ လက္ပံေတာင္းေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ေရရွည္/ေရတိုအက်ိဳးစီးပြားကို မ်က္ကြယ္ေက်ာခုိင္းလ်က္၊ ၎တို႔ “ေက်းဇူးရွင္”၏ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေရးကိုသာ အစဥ္ေရွ႕ရႈ႕အေလးထား ကာကြယ္ေပးေနပါသည္။ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ားကိုသာမက လက္ပံေတာင္းေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေသြးမ်ားကိုပါ မိုက္မုိက္မဲမဲ ပူေဇာ္ဆက္သေနပါသည္၊ အညွာအတာကင္းမဲ့စြာ စေတးပစ္ေနပါသည္။ 
ထုိနည္းတူပင္ လက္ပံေတာင္းအေရးကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး မိမိတစ္ကုိယ္ေရတစ္ကာယ နာမည္ႀကီးထင္ေပၚေရး၊ လက္ပံေတာင္းအေရးကို တရုတ္လူမ်ိဳးနဲ႔ တရုတ္ျပည္ဆန္႔က်င္ေရးအျဖစ္ သရုပ္ဖ်က္ပံုေဖၚ၊ ခုတံုးလုပ္၍ လူမ်ိဳးေရးရန္တုိက္ေပးမႈအျဖစ္ က်ဥ္းက်ဥ္းေျမာင္းေျမာင္း လုပ္ေဆာင္လာမႈမ်ားကိုလည္း အားေပးျခင္း၊ သည္းခံျခင္း လံုးဝမျပဳႏုိင္ပါ။
တတုိင္းတျပည္လံုးႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏အက်ိဳးစီးပြားကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တေဒသ အက်ိဳးစီးပြားကိုျဖစ္ေစ ထိပါး၊ ပ်က္ျပားနစ္နာေစမည့္ အေရးကိစၥမွန္မွ်ကို က်ယ္ျပန္႔ေသာအေျမာ္အျမင္၊ မွန္ကန္ျပည့္ဝေသာ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ သြားၾကရမည္သာျဖစ္သည္။ 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ေကာ္မတီမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္ (၁/၂ဝ၁၅) ကို ထုတ္ျပန္လာပါသည္။ 
ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္၊ ျပန္ၾကားဝန္ႀကီးဦးရဲထြဋ္ႏွင့္ (RFA)အင္တာဗ်ဴးလည္း နားေထာင္ရပါသည္။ ထုိသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁/၂ဝ၁၅)ႏွင့္ သမၼတေျပာခြင့္ရ ဦးရဲထြဋ္တို႔၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားအျမင္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉)ေန႔က (RFA)သတင္းဌာနမွေမးျမန္းရာတြင္ “ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ေၾကးနီထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈမန္ေနဂ်ာ Mr. Dong Yunfei ” ၏ ေျဖၾကားေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ တစ္စိတ္တည္းတစ္ဝမ္းတည္း၊ တစ္က်ိတ္တည္းတစ္ဉာဏ္ထဲ ျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
သမၼတေျပာခြင့္ရ ဦးရဲထြဋ္အေနျဖင့္ “လက္ရွိအစုိးရ၊ စစ္တပ္(ဦးပုိင္ကုမၸဏီ)ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ( ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ)တုိ႔ိုအား ထိခုိက္ေနသည့္ အေပၚ အေတာ္ပင္မေက်ႏုိင္မခ်မ္းႏုိင္၊ မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ေနၿပီး၊ ကိုဟန္ဝင္းေအာင္အေပၚလည္း အညွိဳးအာဃာတ ႀကီးမားေနပံုေပၚပါသည္။ တကယ္ေတာ့လက္ပံေတာင္းေဒသခံျပည္သူမ်ား ဤသို႔ ႏုိးထတုိက္ပြဲဝင္လာၾကရသည္မွာ မည္သည့္ျပင္ပ ပေယာဂေၾကာင့္မွ်မဟုတ္။ လက္ပံေတာင္းေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေရရွည္ႏွင့္လက္ငင္းအက်ိဳးစီးပြားကို လက္ရွိအစိုးရ၊ စစ္တပ္ပုိင္ဦးပုိင္ကုမၸဏီႏွင့္ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီတုိ႔က တစ္ဖက္သတ္အႏုိင္က်င့္၊ လွည့္ျဖား၊ လုယက္မႈမ်ား၏တုိက္ရုိက္အက်ိဳးဆက္ ရလဒ္သာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။
လယ္ေျမယာေျမ သည္ လယ္သမား၏ဘဝႏွင့္အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈျဖစ္သည္၊ လယ္ေျမ၊ယာေျမကို အဓမၼလုယက္သိမ္းပုိက္ျခင္းသည္၊ လယ္သမား၏ ဘဝႏွင့္အသက္ကိုရန္ျပဳျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္းသာျဖစ္ၿပီး “တံဇဥ္” ကိုင္ေသာ လယ္သမားမ်ားအား “ဓါးလြတ္”ကုိင္၍ ေတာ္လွန္ အံတုေစျခင္း လမ္းမႀကီးေပၚသုိ႔တြန္းပို႔ေပးလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ အဓမၼလုယက္သိမ္းပုိက္မႈကို ခုခံတုိက္ပြဲဝင္ျခင္းသည္ တရားမွ်တ၍ ထာဝစဥ္ မွန္ကန္ေသာတရားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖင့္ လက္ပံေတာင္းေဒသခံ ေတာင္သူမႀကီးေဒၚခင္ဝင္းသည္ မတရားမႈကို ငံု႔မခံေသာစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ အသက္ေပးရင္ဆုိင္သြားခဲ့သည္။ 
ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီအား အထူးသတိေပးလုိက္ပါသည္။
မိမိတို႔ျပည္တြင္းေရးကိစၥ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း၊ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ သြားပုပ္ေလလြင့္ဝင္ေရာက္ေျပာဆုိျခင္း၊ ရုိင္းျပ ေစာ္ကားျခင္း၊ တရုတ္လူမ်ိဳး ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားကိုယ္တုိင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း လံုးဝမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
(RFA) သတင္းဌာနသို႔ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ မိမိတို႔ျပည္တြင္းေရး၊ မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ား အေရးတြင္ ရမ္းရမ္းကားကား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကို ရပ္တန္းက ရပ္လိုက္ပါ။ သင္တို႔ စုိက္ထုတ္ထားသည့္အရင္းအႏွီးမ်ား မဆံုးရႈံးေရး၊ သင္တို႔ကုမၸဏီ အျမတ္အစြန္းရေရးကိစၥမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ သင္တုိ႔ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာအစိုးရႏွင့္ တိုက္ရုိက္သက္ဆုိင္ေသာကိစၥမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ထုိသူမ်ားႏွင့္သာ ၿပီးျပတ္ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါ။ သုိ႔ပါ၍ ေနာက္ေနာင္တြင္ မိမိတို႔ျပည္တြင္းေရးကိစၥ၊ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ား၏အေရးကိစၥမ်ား၌ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မည္သည့္နည္းလမ္း၊ မည္သည့္ပံုစံႏွင့္မွ် ဝင္ေရာက္ပါဝင္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ 
ထုိ႔အျပင္ သမၼတ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရအေနျဖင့္ “ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး - ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္” ဟူ၍ ပါးစပ္မွေျပာေန ေသာ္လည္း၊ လက္ေတြ႔ေျဖရွင္းမႈမွာ ေသနတ္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေနသည္။ ယခုလည္း သမၼတေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမွတဆင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေနသည့္ အစုိးရ၏သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ေျဖရွင္းမည့္နည္းလမ္းသည္လည္း “ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ေသြးထိုးမႈ ပေယာဂေၾကာင့္” ဟူေသာ အျမင္မွား၊ အစြဲမွားပဲျဖစ္ေနသည္။
သုိ႔ပါ၍ အစုိးရ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဝမ္ေပါင္ကုမၼဏီတုိ႔၏ လက္ပံေတာင္းအေရးေျဖရွင္းလိုသည့္ လက္ရွိသေဘာထားႏွင့္ အစီအမံအႀကံအစည္သည္ အျမင္တုိေသာ၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားတစ္ခုတည္းကို တစ္ဖက္သတ္ၾကည့္ျမင္ေသာ၊ အၾကမ္းဖက္ ေသြးထြက္ သံယုိမႈကို အစဥ္ဖိတ္ေခၚဦးတည္ေနသည့္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းနည္းလမ္းသာ ျဖစ္ေနပါသည္။
ဤအျမင္ႏွင့္သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရ စြဲကုိင္ထားသမွ် လက္ပံေတာင္းျပႆနာ သာမက အျခား မည္သည့္ျပႆနာကိုမွ် ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ မရွင္းလင္းႏုိင္သည့္အျပင္ ပိုမုိႀကီးမား၊နက္ရိႈင္းက်ယ္ျပန္႔သည့္ ျပႆနာမ်ားကိုပါ ပင့္ဖိတ္ေခၚေဆာင္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ 
အႀကံျပဳခ်က္ 
အစုိးရႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားဘက္မွ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအက်ိဳး တကယ္တန္းေရွ႕ရႈၿပီး၊ ေခ်ာေမြ႔ေျပလည္စြာေျဖရွင္းလုိလွ်င္ ေအာက္ပါအခ်က္ (၂) ခ်က္ကို တိတိက်က် လုိက္နာရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
- ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေရရွည္ႏွင့္လက္ငင္းအက်ိဳးစီးပြားသည္ အဓိကႏွင့္ပထမျဖစ္ရမည္ဟူေသာအေျခခံေပၚတြင္ ရပ္တည္ ၾကရမည္၊ 
- အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္ေျဖရွင္းေရးကိုအစဥ္ဦးတည္ေနသည့္ “ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ေသြးထိုးမႈပေယာဂေၾကာင့္” ဟူေသာ အျမင္မွားႏွင့္ အစြဲမွား သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကို အုပ္စုိးသူအစုိးရ၊ ဦးပုိင္လီမီတက္ႏွင့္ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီတုိ႔ဘက္မွ ခ်က္ခ်င္းစြန္႔လႊတ္ရမည္။ 
လက္တေလာ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
- လက္ပံေတာင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီက တိတိက်က် လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္
- ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း လက္ရွိပဋိပကၡကိုေပၚေပါက္ေစခဲ့သည့္ ကုမၸဏီဘက္မွ ၿခံစည္းရုိးအတင္းအဓမၼကာရံ ေနျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းထားရန္
- ယင္းသို႔ ေဒသခံျပည္သူမ်ား နစ္နာဆံုးရႈံးေနရသည့္အခ်က္အလက္မ်ားေဖာ္ထုတ္ေရးတြင္ ေဒသခံလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ လက္ပံေတာင္းေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာပညာရပ္နယ္ပယ္အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္ေစရန္၊ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားဘက္မွ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
- လက္ပံေတာင္းေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္“ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ”တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။
- ထုိေကာ္မတီသည္ လက္ပံေတာင္းေဒသခံမ်ား၏ နစ္နာဆံုးရႈံးရမႈမ်ား၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ အျခားနစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာေရး ဆုိခြင့္၊ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ ရွိရမည္။
- ထုိေကာ္မတီသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ နစ္နာမႈအရပ္ရပ္ကိုျပဳစု၍ ဆံုးရႈံးနစ္နာရသည့္လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ ၿခံေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ေျမ၊ စားက်က္ေျမႏွင့္ သီးပင္စားပင္မ်ား၊ ေရတြင္းေရကန္မ်ား၏အဖိုးစားနားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ာလိုလားသည့္္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ေရး စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္။
- ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေဒၚခင္ဝင္းေသဆံုးရမႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ားထိခိုက္နာက်င္ရမႈအေပၚ ေနာက္ေနာင္မျဖစ္ ေပၚေစေရး သီးျခားကိစၥရပ္အျဖစ္ေဆြးေႏြးရန္ 
ညြန္း
- လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္မည့္ ေကာ္မတီ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္ (၁/၂ဝ၁၅)၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၆-၁- ၂ဝ၁၅)
- သမၼတေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ႏွင့္(RFA) အင္တာဗ်ဴး (၆-၁-၂ဝ၁၅) 
- ျမန္မာဝမ္ေပါင္ေၾကးနီထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈမန္ေနဂ်ာ Mr. Dong Yunfei ႏွင့္ RFA သီးသန္႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခန္း
(အပိုင္း ၁ ၊ ၂) (၂၉/၃ဝ - ၁၂ -၂ဝ၁၄)

0 comments:

Post a Comment