Wednesday, January 14, 2015

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ လႊတ္ေတာ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ ၁၆၈ ခ်က္(တူေမာင္ညိဳ)

0 comments
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ လႊတ္ေတာ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ ၁၆၈ ခ်က္(တူေမာင္ညိဳ)
(၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္)
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေျပလည္မႈအတြက္ ေသာ့ခ်က္သည္ “ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး”ျဖစ္သည္ဟု အားလံုးက လက္ခံ ထားၾကသည္။
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး မည္သည့္အခါ ေပၚေပါက္လာမည္နည္းဟူေသာေမးခြန္းကိုေျဖဆိုရာ၌ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး၏အာဏာပုိင္ႏွင့္ အတုိက္အခံဆိုသည့္ ဘက္နွစ္ဖက္အနက္ အဓိကဘက္ျဖစ္သည့္ အုပ္စုိးသူ အာဏာပုိင္မ်ားဘက္မွ မလိုက္ေလ်ာသ၍ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးသည္ မည္သုိ႔မွ် ေပၚေပၚလာႏုိင္စရာအေၾကာင္း မရွိေခ်။
သို႔ပါ၍ အုပ္စုိးသူမ်ားသည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို လံုးဝမလိုလားသေလာ။ မဟုတ္ပါ။ အုပ္စိုးသူမ်ားသည္ သူတုိ႔ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အေျခအေန၏ လိုအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိုအသံုးခ်ရန္ လက္ေႏွးေနမည္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ အုပ္စုိးသူအာဏာပုိင္မ်ား၏ လက္ရွိအုပ္စိုးမႈအေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဖိအားေပးမႈမ်ား စံုၿပံဳ သက္ေရာက္လာေသာအခါ (သို႔မဟုတ္) အုပ္စုိးသူအာဏာပုိင္မ်ားက ျပည္တြင္းျပည္ပအား တစံုတရာလွည့္ျဖားရန္ လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာအခါ (သုိ႔တည္းမဟုတ္) အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားအၾကား ညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲသြားေစလိုသည့္အခါမ်ားတြင္ “ဟန္ျပေဆြးေႏြးပြဲ (သုိ႔မဟုတ္) အတုအေယာင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား”ကို အာဏာပုိင္မ်ားဘက္မွ ယာယီထြက္ေပါက္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လမ္းလႊဲရန္အျဖစ္လည္းေကာင္း အသံုးခ်ေလ့ ရွိသည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္အုပ္စုအာဏာသိမ္းသည္မွ ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္အတြင္းေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ [“၄၈ ပြင့္ဆုိင္” အထိ] ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားသည္ “ဟန္ျပေတြ႔ဆံုမႈ သုိ႔မဟုတ္ အတုအေယာင္ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား”သာျဖစ္သည္။ 
အုပ္စုိးသူမ်ားသည္ အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ား၏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ေတာင္းဆုိသည္မ်ားကို ယခင္ကလုိ ေျဗာင္လ်စ္လ်ဴရႈ ျငင္းပယ္သည့္နည္းလမ္းထက္ ယခုအခါ အတိုက္အခံမ်ား၏ပင္မေတာင္းဆိုခ်က္ ပ်က္ျပား သြားေစရန္ အတိုက္အခံမ်ားအၾကား ရွင္းလင္း၍မဆံုးႏုိင္ေသာရႈပ္ေထြးမႈမ်ား တသီတတန္းႀကီးျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို တန္ျပန္အဆိုျပဳမႈမ်ားျဖင့္ အသံုးခ်လာေနသည္။ 
“မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ႔တုိက္” သကဲ့သုိ႔ “ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကိုလည္း တန္ျပန္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈျဖင့္တုိက္ခုိက္” လာေနသည္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ “၄ ပြင့္ဆုိင္”ေတာင္းဆိုမႈကို အုပ္စုိးသူအာဏာပုိင္မ်ားဘက္မွ “အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး အင္အားစု ငါးဖြဲ႔ေတြ႔ဆံုပြဲ (သို႔မဟုတ္) ၆ ပြင့္၊ ၁၂ ပြင့္၊ ၁၄ ပြင့္ ၊ ၁၈ ပြင့္၊ ၄၈ ပြင့္” စေသာ ဟန္ျပေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရးမႈမ်ား/တန္ျပန္အဆုိျပဳမႈမ်ားျဖင့္ ျပန္လွန္တုိက္ခိုက္သည္သာမက အတိုက္အခံမ်ား၏ ပင္မေတာင္းဆိုခ်က္ ေဝဝါးပ်က္စီးသြားေစၿပီး အတိုက္အခံမ်ားအၾကား ရွင္းလင္း၍မဆံုးႏုိင္ေသာရႈပ္ေထြးမႈမ်ား တသီတတန္းႀကီး ျဖစ္ေပၚေစလာရန္အထိပင္ ပစ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ပါ၍ အုပ္စုိးသူအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပအေျခအေနမ်ားအေပၚမူတည္၍ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးေတာင္းဆိုမႈကို ေျဗာင္ျငင္းပယ္ႏုိင္သည္။ လုိအပ္မႈရွိလာသည့္အခါမ်ားတြင္ ယာယီထြက္ေပါက္ အျဖစ္အသံုးခ်ႏုိင္သည္၊ ထုိ႔အျပင္ တန္ျပန္အဆုိျပဳမႈမ်ား (အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးအင္အားစုငါးဖြဲ႔ ေတြ႔ဆံုပြဲ (သို႔မဟုတ္) ၆ ပြင့္၊ ၁၂ ပြင့္၊ ၁၄ ပြင့္ ၊ ၁၈ ပြင့္၊ ၄၈ ပြင့္ ) ျဖင့္ ထုိးႏွက္ႏုိင္သည္ကို သတိရွိၾကရပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ အျခားပံုစံ မ်ိဳးစံုျဖင့္လည္း လုပ္ႀကံဖန္တီးလာႏုိင္ေသးသည္ကို ႀကိဳတင္တြက္ဆထားရမည္။ 
အုပ္စိုးသူမ်ားသည္ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊လႊတ္ေတာ္” စသျဖင့္ ၎တို႔စိတ္ႀကိဳက္ ဖန္တီးထားႏုိင္သကဲ့သုိ႔ပင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အင္မတန္ႏွစ္သက္ လုိလားေတာင္းဆုိေနသည္ “ပင္လံုကဲ့သုိ႔ညီလာခံ”ကုိပင္ အတုအေယာင္ ျပဳလုပ္လာႏုိင္ရာ အလားအလာရွိေနသည္။ အမ်ိဳးသားညီလာခံ(က်ိကၠဆံ/ေညာင္ႏွစ္ပင္) အတုအေယာင္ျပဳလုပ္ ခဲ့ဖူးေသာ အုပ္စိုးသူမ်ားအတြက္ “ပင္လံုညီလာခံအတု”ဖန္တီးရန္ အခက္အခဲမရွိႏုိင္၊ “ဖက္ဒရယ္” ကို စကားလံုး အျဖစ္သာအသံုးခ်၍ (UNFC)ထဲမွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားကို လွည့္စားခဲ့ၿပီမဟုတ္ပါလား။ 
ယေန႔အုပ္စုိးသူမ်ား၏လုပ္ရပ္သည္ “ အျဖဴၾကားမွ၊ အျဖဴ႐ွာရ၊ အနက္ထဲမွ၊ အနက္႐ွာရ၊ ခက္လွပါဘိ” ဟူေသာ ဆရာဒဂုန္တာရာ၏ မာယာကဗ်ာထဲက စာပုိဒ္ကဲ့သုိ႔ပင္၊ အုပ္စိုးသူမ်ားသည္ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္မ်ိဳးစံုျဖင့္ ပရိယာယ္ ေဝဝုစ္မ်ားလွသည္။ သုိ႔အတြက္ ေတာ္လွန္ေရးသတိ မျပတ္ရွိၾကရလိမ့္မည္။ သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ အုပ္စုိးသူအာဏာပုိင္ မ်ား၏ အသံုးေတာ္ခံဘဝသုိ႔ သက္ဆင္းက်ေရာက္သြားေပလိမ့္မည္။

0 comments:

Post a Comment