Saturday, January 31, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ အပိုင္း(၁) အခန္း(၄)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ အပိုင္း(၁) အခန္း (၄)

က်ေနာ္သည္ ဟဲရားဂရိတ္ေခၚ ျမန္မာအထက္တန္းဆရာျဖစ္သင္ စာေမးပြဲေအာင္ၿပီးခဲ့ၿပီး ျမန္မာလိုပညာေရးအရ ေရွ႔ဆက္သင္စရာ အတန္းေက်ာင္းမရွိေတာ့ေပ၊

ထိုအခ်ိန္တြင္ က်ေနာ့္မွာ ပညာဗဟုသုတလဲ အေတာ္ျပည့္စံုႂကယ္ဝလာသျဖင့္ အဂၤလိပ္စာတတ္ခ်င္ေသာစိတ္ အေတာ္ျပင္းထန္ေနပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳတြင္ ကိုယ္ပိုင္အဂၤလိပ္စာတဘာသာ အလြတ္ပညာသင္တန္းဖြင့္ထားေသာ “အိမ္ေက်ာင္း” တခ်ိဳ႔ ရွိပါသည္။ ထိုေက်ာင္းကေလးမ်ား တြင္ အဂၤလိပ္စာတဘာသာကို ဆက္ၿပီးသင္ၾကားလိုေသာဆႏၵရွိပါသည္။

သို႔ရာတြင္ က်ေနာ္မိဘတို႔က က်ေနာ္ဟာ ျမန္မာအထက္တန္းေက်ာင္း ဆရာလည္းျဖစ္လာၿပီ။ သင္စရာအတန္းလဲဆံုးၿပီ။ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္၍ အဂၤလိပ္စာသင္ေက်ာင္းဆက္မထားလိုဘဲ မိဘမ်ားထံ ျပန္လာရန္သာ ေျပာပါေတာ့သည္။ ေနာက္မိဘမ်ားက က်ေနာ္ရန္ကုန္တြင္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ေခါင္းေဆာင္လုပ္ခဲ့သျဖင့္လည္း ရန္ကုန္ၿမိ့ဳတြင္ ၾကာၾကာေနပါက က်ေနာ္ လူလည္ႀကီးတေယာက္ ျဖစ္သြားမွာလည္းစိုးပံုရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္ေက်ာင္းဆက္ေနေရး ဆက္ေျပာေသာ္လည္း မရေတာ့ၿပီျဖစ္၍ က်ေနာ္သံုးဆယ္ၿမိ့ဳ ဇာတိဆိုင္းစုရြာသို႔ မိဘမ်ားထံျပန္ေခါက္ခဲ့ရပါသည္။ က်ေနာ့္ ပညာေရးအတြက္ဝမ္းနည္းစြာႏွင့္ မိဘမ်ားထံ ျပန္ခဲ့ ရပါသည္။

က်ေနာ္မိမိဇာတိျပန္ေရာက္ၿပီး ဘာမွလည္းအေထြအထူးအလုပ္မရွိသျဖင့္ အဂၤလိပ္စာကိုဆက္ၿပီးသင္ရန္ ႀကိဳးစားပါသည္။ သံုးဆယ္ၿမိ့ဳတြင္ ေနထိုင္ေသာ အဂၤလိပ္-ျမန္မာေက်ာင္းဆရာ ဆရာပိုင္ဟုေခၚေသာ ဆရာတေယာက္ႏွင့္သိကၽြမ္းလာၿပီး က်ေနာ့္ကို အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေပး ပါရန္ ပန္ၾကားပါသည္။ ဆရာကလည္းသေဘာေကာင္း၍သင္ၾကားေပးရန္ သေဘာတူသျဖင့္ ဆရာအားလပ္ခ်ိန္ ဆရာ့အိမ္ကိုသြားၿပီး အဂၤလိပ္စာ ဆက္သင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဆရာပိုင္မွာ ကိုယ္ေရးကိစၥမ်ား၍ အခ်ိန္သိပ္မေပးႏိုင္လို႔ စာသင္ခ်ိန္နည္းပါးသည္က တေၾကာင္း။ ေနာက္ ဆရာပိုင္မွာ သက္ႀကီး အရြယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားေပးရေသာနည္းနာ မကၽြမ္းက်င္၍တေၾကာင္း တို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားမႈမွာ သိပ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ မရွိလွပါ၊ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္ ဤအတိုင္း ဆက္လက္သင္ၾကားသြားပါသည္။

ထိုအတြင္း သံုးဆယ္ၿမိ့ဳေျမာက္ပိုင္း ဆင္ေျခဖံုးရွိ ပန္းဆြဲရြာ ျမန္မာစာသင္ေက်ာင္းတြင္ မူလတန္းဆရာတေယာက္ကိစၥျဖင့္ ခြင့္ ၂ လ ယူပါသည္။ ထိုေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးက က်ေနာ္ႏွင့္သိရွိေနၿပီး က်ေနာ့္ပညာေရးအေျခအေနအေၾကာင္းလည္း သိေန၍ က်ေနာ့္ကို ထိုေနရာသို႔ ေခတၱယာယီ ဆရာဝင္လုပ္ရန္လာၿပီး ေျပာပါသည္။ က်ေနာ့္ကိုသာမက က်ေနာ့္မိဘမ်ားအိမ္သို႔ပါလို္က္လာၿပီး မိဘမ်ားကိုပါ ေျပာပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ထိုေက်ာင္းတြင္ က်ေနာ္မူလတန္းျပဆရာ ယာယီဝင္လုပ္ပါေတာ့သည္။

ထိုေက်ာင္းမွ ဆရာမ်ားကလည္း က်ေနာ္ရန္ကုန္က အထက္တန္းဆရာျဖစ္စာေမးပြဲေအာင္လာသူျဖစ္၍ ေလးစားၾကပါသည္။ ေန႔လည္ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ခ်ိန္တြင္ ထိုဆရာမ်ားကိုက်ေနာ္က ႏိုင္ငံေရးတရားမ်ားေဟာေျပာပါေတာ့သည္။ ဆရာမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္း စိတ္ဝင္စား ႏွစ္ၿခိဳက္လာၾကပါသည္။ က်ေနာ့္ကိုလည္း မ်ားစြာေလးစားလာၾကပါသည္။ က်ေနာ္လည္း ေနာက္ဆံုး ခြင့္ရက္ကုန္ဆံုးသည္အထိ ထိုဆရာမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာေဟာေျပာသြားပါေတာ့သည္။

ထိုအေတာအတြင္း သာယာဝတီၿမိ့ဳတြင္ တို႔ဗမာသခင္အစည္းအရံုးမွ လူထုတရားပြဲတပြဲလုပ္ရာ က်ေနာ္သြားၿပီးတက္ပါသည္။ တရားပြဲတြင္ စီမံလုပ္ကိုင္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္လူႀကီး သခင္ခင္ေအာင္အား က်ေနာ္ကဝင္ၿပီး က်ေနာ္သခင္အသင္းဝင္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်ေနာ့္ အေၾကာင္းတို႔ကိုမိတ္ဆက္ၿပီး က်ေနာ္သာယာဝတီခရိုင္ တို႔ဗမာအစည္းအရံုးတြင္ အကူအညီေပးလိုေၾကာင္းေျပာရာ သခင္ခင္ေအာင္က မ်ားစြာသေဘာက်သျဖင့္ ယခုတရားပြဲမွာ က်ေနာ္တို႔သခင္အသင္းဝင္ေတြခ်ည္း ျဖစ္တယ္၊ ခင္ဗ်ားနည္းနည္းတက္ၿပီး ေဟာေျပာပါလားဟု ေျပာရာ က်ေနာ္သေဘာတူၿပီး မၾကာခင္ သခင္ခင္ေအာင္က က်ေနာ့္ကို လူထုႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးၿပီး တရားတက္ေဟာ ခိုင္းပါသည္။

က်ေနာ္ကထြက္ၿပီး ယခုျမန္မာျပည္ကို အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႔တို႔လာသိမ္းပိုက္ၿပီး ကၽြန္လုပ္ထားေၾကာင္း။ က်ေနာ္တို႔ထံမွ ပစၥည္းေတြကို ေသြးစုပ္ေနေၾကာင္း။ က်ေနာ္တို႔အဂၤလိပ္ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္ေအာင္ အဂၤလိပ္ေတြကို တိုက္ထုတ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကို ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေဟာေျပာရာ လူထုက ေတာ္ေတာ္သေဘာက် ၾကပါသည္။ ထိုမွစၿပီး သာယာဝတီခရိုင္တရားပြဲမ်ားတြင္ ေဟာေျပာရန္ က်ေနာ့္ကို ဖိတ္ပါသည္။ ထိုတရားပြဲတြင္ က်ေနာ္တို႔ရြာမွ သခင္မ်ားလည္းတက္ေရာက္သျဖင့္ ရြာျပန္ေရာက္ေသာအခါ ၎တို႔ကက်ေနာ့္ကို ေလးစားလာ ၾကပါသည္။

က်ေနာ့္ဇာတိတြင္ က်ေနာ္ေနထိုင္စဥ္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥတခု ျဖစ္ပ်က္လာပါသည္။ သံုးဆယ္ၿမိ့ဳတြင္ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ ေတာ္ေသာ သာယာဝတီအေရးပိုင္ရံုး ရံုးအုပ္စာေရးႀကီး ဦးဘအံုး-ေဒၚတင္တို႔အိမ္ ရွိပါသည္။ က်ေနာ္မွာ ထိုအိမ္သို႔ဝင္ထြက္ သြားလာ ေနပါသည္။ သူတို႔တြင္ က်ေနာ့္ထက္အသက္ ၂ ႏွစ္မွ်ငယ္ေသာ သမီးတေယာက္ႏွင့္သားငယ္တေယာက္ ရွိပါသည္။ သမီးမွာ မသန္းစိန္ဆိုသူ ျဖစ္ပါသည္။ မိဘမ်ားက သမီးမူလတန္းေအာင္ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းဆက္မထားဘဲ အိမ္မွာပဲထားပါသည္။

က်ေနာ္ႏွင့္ မသန္းစိန္မွာ ရင္းႏွီးသိကၽြမ္းလာ၍ က်ေနာ္က ႏိုင္ငံေရးတရားေတြေဟာေျပာၿပီး ႏိုင္ငံေရးစာအုပ္မ်ားလည္း ေပး၍ ဖတ္ေစခဲ့ ပါသည္။ မသန္းစိန္ႏွင့္ က်ေနာ္မွာ ရင္းႏွီးခင္မင္လာၿပီး ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ တဦးႏွင့္တဦး စိတ္ရင္းသေဘာထားျခင္းတူညီလာသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ေနာက္ တဦးႏွင့္တဦးခင္မင္ရာက ေမတၱာရွိလာၾကပါသည္။ က်ေနာ္က ေမတၱာရွိေၾကာင္းဖြင့္ေျပာၿပီးေနာက္ မၾကာခင္ပင္ သမီးရည္းစား ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။ က်ေနာ္တို႔မ်ားစြာ ေပ်ာ္ရႊင္မိၾကပါသည္။

က်ေနာ္သည္ သခင္ခင္ေအာင္တို႔ႏွင့္ေပါင္းၿပီး က်ေနာ့္ဇာတိရြာတြင္ တို႔ဗမာအစည္းအရံုးသခင္ပါတီ၏ ဗမာ့လက္ရံုးတပ္ကေလးတခုကို လူ ၁၄-၅ ေယာက္ျဖင့္ စတင္ထူေထာင္ပါသည္။ က်ေနာ့္မွာ ရဲတပ္စစ္ေလ့က်င့္ခန္းသာတက္ဖူးၿပီး ဗမာ့လက္ရံုးတပ္ စစ္သင္တန္းမတက္ဖူး၍ စစ္သင္တန္းေပးရန္ သခင္ခင္ေအာင္ကိုအကူအညီေတာင္းရာ သခင္ခင္ေအာင္က သူတို႔အိမ္တြင္အတူေနေသာ သခင္သန္းတင္ဆိုေသာ ရဲေဘာ္တေယာက္ကိုေစလႊတ္ၿပီး သင္တန္းေပးေစပါသည္။ ထိုသခင္သန္းတင္ဆိုသည္မွာ ေနာင္ က်ေနာ္ႏွင့္ ဂ်ပန္စစ္ပညာသင္သြားဘက္ ရဲေဘာ္ ျဖစ္ပါသည္။

က်ေနာ္ထိုသိိုု႑ေနထိုင္ရင္း မိမိသည္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကိုလုပ္ရေတာ့မည္ကို သိနားလည္လာပါသည္။ ထိုစဥ္က က်ေနာ္ အဂၤလိပ္စာ မတတ္ေသးသည္ကိုေတြးမိၿပီး မ်ားစြာစိတ္အားငယ္လာပါသည္။ အဂၤလိပ္စာမတတ္မခ်င္း မိမိလူ႔ဘဝမျပည့္စံုေသးဟုယူဆၿပီး မ်ားစြာ စိတ္အားငယ္ခဲ့ပါသည္။

က်ေနာ့္ကို အဂၤလိပ္စာသင္ရန္ အႀကီးအက်ယ္ လံႈ႔ေဆာ္လာေသာအေၾကာင္းမွာ ၁၃ဝဝ ျပည့္အေရးေတာ္ပံု ေက်ာင္းသားအေရးအခင္း လႈပ္ရွားမႈတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ ယခုသာယာဝတီခရိုင္တြင္ ႏိုင္ငံေရး စတင္လုပ္ေဆာင္လာေသာအခါ ထိုစိတ္ဓာတ္ ထပ္မံ ျပင္းထန္ လာပါသည္။

ထိုအတြင္း BA Bed ဆရာျဖစ္ ဘြဲ႔ရဆရာမႀကီးေဒၚမမက ရန္ကုန္ၿမိ့ဳတြင္ အဂၤလိပ္စာအလြတ္သင္ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနရာ ေတာ္ေတာ္ေအာင္ျမင္ ေကာင္းမြန္ေနသည့္သတင္းကိုလည္း က်ေနာ္ၾကားသိလာရာ ထိုအခြင့္ေကာင္းႀကံဳခိုက္ ထိုေက်ာင္းသို႔ က်ေနာ္ သြားေရာက္ သင္ၾကားလိုစိတ္ ျပင္းထန္လာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ့္မိဘမ်ားကို ထိုအေၾကာင္းေတြတင္ျပၿပီး က်ေနာ္ရန္ကုန္သြႈား ထိုေက်ာင္းတြင္ အဂၤလိပ္စာသင္လိုေၾကာင္း ပန္ၾကားေျပာဆို ပါသည္။ မိဘမ်ားက က်ေနာ္ရန္ကုန္ကိုသြားၿပီး ထပ္မံေက်ာင္းေနမွာကို နည္းနည္းမွသေဘာမတူပါ၊ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္က ထိုအခြင့္ေကာင္းမ်ား ႀကံဳဖို႔မလြယ္ေၾကာင္း က်ေနာ္အဂၤလိပ္စာတတ္မွ က်ေနည့္ဘဝ ပိုအဆင္ေျပ ျပည့္စံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြဲႏွင့္အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပင္းထန္စြာေတာင္းပန္ ေျပာၾကားလာရာ မိဘမ်ားမွာ က်ေနာ့္အေပၚ သနားလာသည္ထင္သည္။ ေနာက္ဆံုးခြင့္ျပဳေတာ့သည္။

ခြင့္ရလ်င္ရခ်င္း က်ေနာ္ရန္ကုန္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ရွိ အေဒၚ့အိမ္ကိုသြားၿပီး ဆရာမႀကီးေဒၚမမ၏ အဂၤလိပ္စာအလြတ္သင္ေက်ာင္းသို႔ အျမန္ တက္ေရာက္သင္ၾကား ပါေတာ့သည္။

က်ေနာ္ ရန္ကုန္မသြားမီ သာယာဝတီရွိ သခင္ခင္ေအာင္ထံသြားၿပီး က်ေနာ္ ေခတၱရန္ကုန္တြင္ေက်ာင္းသြားေနမည့္အေၾကာင္း သတင္း သြားပို႔ခဲ့ပါသည္။
ဆရာမႀကီးေဒၚမမသည္ က်ေနာ္၏ စာသင္ၾကားေရးစိတ္အားထက္သန္မႈကို သေဘာက်ပံုရၿပီး သူကိုယ္တိုင္ က်ေနာ့္ကို အဂၤလိပ္စာ တေန႔ကို ၁နာရီခြဲ (၂)နာရီမွ် သင္ၾကားေပးပါေတာ့သည္။

က်ေနာ္သည္ အဂၤလိပ္စာသင္ရင္း တေန႔တေန႔ေတြ႔ရေသာ အဂၤလိပ္ေဝါဟာရစကားလံုးအသစ္ အလံုး ၂ဝေလာက္၏ အဓိပၸါယ္မ်ားကို အလြတ္မခံ အကုန္ညက္ညက္ေက်ေအာင္ က်က္မွတ္ေလ့က်င့္ပါသည္။

က်ေနာ္၏ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားမႈမွာ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာေနပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ စာကို အားခဲသင္ၾကားေနစဥ္ တဖက္ကလည္း အေဒၚ့အိမ္မွ အိမ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ကူညီလုပ္ကိုင္ေနရရာ က်ေနာ့္အဖို႔တေနကုန္ အားလပ္ခ်ိန္မရွိ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္၏စိတ္အားထက္သန္မႈေၾကာင့္ ရႊင္ရႊင္လန္းလန္းရွိေနပါသည္။

ဤလိုႏွင့္ က်ေနာ္သင္ၾကားလာရာ (၆)လမွ် ၾကာေသာအခါ က်ေနာ့္အဂၤလိပ္စာမွာ တဟုန္ထိုးသိသာထင္ရွားစြာ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ လာပါေတာ့သည္။ က်ေနာ္ဤအတိုင္း သင္ၾကားသြားပါလွ်င္ ေနာက္ (၆လ)ၾကာလွ်င္ က်ေနာ္မုခ် အဂၤလိပ္စာတတ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ့မည္ဟု ေကာင္းစြာ ယံုၾကည္လာပါေတာ့သည္။ လူလည္းထက္သန္ တက္ႂကြေနပါေတာ့သည္။ က်ေနာ့္ဦးေႏွာက္လည္း ေတာ္ေတာ္ေကာင္းေနသည္ ထင္ပါသည္။

က်ေနာ္ ထိုေန႔ကို ေကာင္းစြာမွတ္မိေနပါသည္။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလဆန္း ၈ ရက္ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ့္ အဂၤလိပ္စာဖတ္စာအုပ္ျဖစ္ေသာ “မြန္တီခရစၥတို” ဆိုတဲ့ အဂၤလိပ္စာအုပ္ကေလး ကုန္ဆံုးေသာေန့ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္ဖတ္စာအုပ္အသစ္ကို ကိုင္ရေတာ့မည္ျဖစ္၍လည္း ဝမ္းသာေနပါသည္။

က်ေနာ္ထိုေန႔ ေန႔လည္ ဆရာမႀကီးေဒၚမမ၏ေက်ာင္းရွိရာ ၾကည့္ျမင္တိုင္ မအူပင္လမ္းအတိုင္းေလွ်ာက္၍ က်ေနာ့္အိမ္ ဇလြန္လမ္းရွိရာသို႔ အျပန္တြင္ မအူပင္လမ္းဆံုႏွင့္ရွမ္းလမ္းမႀကီးတို႔ ဆံုတဲ့ေနရာေရာက္ေသာအခါ ရဲစစ္ေလ့က်င့္ေရးတာဝန္ခံသင္ၾကားေပးသူ ရန္ကုန္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ကိုညိဳဆိုေသာသူက လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တဆိုင္က လမ္းဆံုသို႔ထြက္လာၿပီး က်ေနာ့္ကို ၿပံဳးရႊင္စြာႏႈတ္ဆက္ကာ လမ္းေထာင့္တေနရာသို႔ ေခၚသြားပါသည္။

ေနာက္သူကေျပာသည္မွာ က်ဳပ္တို႔ဗမာျပည္အေရးေတာ့ ေပၚလာၿပီ၊ ခင္ဗ်ား ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဘာမဆိုလုပ္မယ္မဟုတ္လား ဟု ေမးပါသည္။ က်ေနာ္က လုပ္မည့္အေၾကာင္း စိတ္အားတက္ႂကြစြာျပန္ေျပာေသာအခါ သူက ဆက္ေျပာတာက က်ေနာ္တို႔အဂၤလိပ္ကို တိုက္ဖို႔ စစ္ပညာကို ဂ်ပန္ကသင္ေပးမည္ဆို၍ ဂ်ပန္ျပည္ကို မ်ိဳးခ်စ္လူငယ္ေတြ ေစလႊတ္မယ္၊ ခင္ဗ်ားလိုက္မယ္မဟုတ္လား ဟုေမးပါသည္။ က်ေနာ္က စိတ္အားတက္ႂကြလာေသာ္လည္း တဖက္ကအဂၤလိပ္စာသင္ေနတာကိုသတိရၿပီး က်ေနာ္လိုက္ခ်င္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ အဂၤလိပ္စာသင္ေနတာ ေနာက္ (၆လ)ဆိုရင္ တကယ္တတ္ေတာ့မွာ။ ေနာက္ (၆ လ)ေလာက္ၾကာမွ သြားလို႔မျဖစ္ဘူးလားလို႔ ျပန္ေမးပါတယ္၊ သူကရယ္ေမာၿပီး အဂၤလိပ္စာသင္တာက ဘယ္ေတာ့မဆို သင္ႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာက အခ်ိန္အခြင့္အခါသင့္သလို လုပ္ၾကရ တာဗ်။ အခြင့္သင့္တုန္းသြားၾကရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာသည္။

က်ေနာ္က ေနာက္မွစဥ္းစားမိသည္။ ဂ်ပန္သြားေရးကိစၥ ဘယ္ပါတီကလုပ္ေနတာလဲ သိဖို႔လိုသည္။ ဦးေစာလည္းဂ်ပန္ႏွင့္ဆက္ေနသျဖင့္ ဦးေစာတို႔ကမ်ားလႊတ္တာလားဟု သံသယဝင္လာပါသည္။ သူက ဘယ္ပါတီကလႊတ္တယ္ဆိုတာ လွ်ိဳ႔ဝွက္ခ်က္ျဖစ္လို႔ မေျပာႏိုင္ဟုဆို ပါသည္။ က်ေနာ္လည္း ဒီကိစၥအေရးႀကီးသည္။ ငါ့ဘာသာငါစံုစမ္းမယ္ဆိုၿပီး က်ေနာ္လိုက္မလိုက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေနာက္ ၂ရက္မွာ ခင္ဗ်ား အိမ္ကိုလာေျပာမယ္ဗ်ာ၊ က်ေနာ့္ကိုစိတ္ခ်ပါ၊ ဒီကစၥ က်ေနာ္လွ်ိဳ႔ဝွက္ထားပါ့မယ္ဟုေျပာ၍ လူခ်င္းခြဲၾကသည္။ သခင္ပါတီကလႊတ္တာ မဟုတ္ရင္ မသြားဘူးဟု စိတ္ထဲရွိထားပါသည္။

ေနာက္ေန႔တြင္ က်ေနာ္သည္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတက္ေနေသာ သခင္ျမထံသြားေတြ႔ပါသည္။ သခင္ျမသည္ လႊတ္ေတာ္မွထြက္ၿပီး က်ေနာ့္ကို ေတြ႔ပါသည္။ က်ေနာ္က ကိုညိဳေျပာျပေသာ ဂ်ပန္သြားေရးကိစၥကိုအတိုခ်ံဳးေျပာျပၿပီး က်ေနာ္သည္ ဂ်ပန္သြားေရးကိစၥကို သခင္ျမတို႔၏ သခင္ပါတီမွေစလႊတ္မွသာ သြားလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္လာၿပီးေမးျမန္းရေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။

သခင္ျမသည္ ရုတ္တရက္ျပန္ေျဖရန္ ခက္ေနပံုရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နက္ဖန္နံနက္ သူတည္းခိုေနေသာေရႊေတာင္တန္းအိမ္သို႔ လာၿပီးေတြ႔ဖို႔ႏွင့္ သူ႔လိပ္စာ က်ေနာ့္ကိုေပးလိုက္ပါသည္။
ေနာက္တေန႔နံနက္ က်ေနာ္သခင္ျမအိမ္ခန္းသို႔သြားၿပီး သခင္ျမႏွင့္ေတြ႔ဆံုပါသည္။ သခင္ျမတည္းခိုေသာအခန္းမွာ ေရႊေတာင္တန္းရွိ တိုက္တတိုက္ေအာက္ဆံုး ေျမညီထပ္ရွိ အခန္းတခန္းျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္ေဇာႀကီးတခ်ပ္ခင္းထားသည္ကို မွတ္မိေနပါသည္။

သခင္ျမထြက္လာၿပီး က်ေနာ့္ကိုလက္ခံေတြ႔ဆံုၿပီး က်ေနာ့္အေၾကာင္းအနည္းငယ္ေမးျမန္းၿပီး ဂ်ပန္စစ္ပညာသင္ သြားေရးကိစၥဟာ တို႔လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္ဟု တိတိလင္းလင္းေျပာၿပီး ဂ်ပန္လိုက္သြားဖို႔လည္းတိုက္တြန္းပါသည္။ က်ေနာ္လည္း စိတ္ထဲၾကည္လင္ ဝမ္းေျမာက္ သြားၿပီး က်ေနာ္နက္ဖန္ ကိုညိ့ဳကို ဂ်ပန္သြားမယ္လို႔ ေျပာလိုက္ပါေတာ့မယ္ဟု ေျပာပါသည္။ သခင္ျမက ဂ်ပန္သြားေရးကို ကိုညိဳတို႔ ဆက္စီစဥ္ပါလိမ့္မယ္ဟု ေျပာပါသည္။ က်ေနာ္သခင္ျမအိမ္မွ ျပန္လာခဲ့ပါသည္။

က်ေနာ္ ေနာက္ေန႔ ကိုညိ့ဳအိမ္သြားၿပီး က်ေနာ္ဂ်ပန္သြားမည္ဟု ကတိေပးပါသည္။ ကိုညိဳကဝမ္းသာၿပီး ဂ်ပန္သြားဖို႔ ရက္မေဝးေတာ့ပါဘူး ေျပာၿပီး ေနာက္ထပ္ေတြ႔ဆံုရန္ ရက္ခ်ိန္းလိုက္ပါသည္။ ေနာက္ ကိုညိဳေျပာလိုက္တာက ဂ်ပန္သြားရင္ သေဘၤာႏွင့္သြားရမွာ၊ သေဘၤာေပၚ သေဘၤာေဘးက ေလွခါးနဲ႔တက္ရမွာ။ ဂ်ပန္သေဘၤာသားေတြနဲ႔ေရာၿပီးတက္ရာမွာ သူတို႔လို ျမန္ျမန္တက္ႏိုင္ေအာင္ အိမ္ကေလွခါးမွာ အတက္ ေလ့က်င့္ထားရင္ေကာင္းမယ္ ေျပာပါတယ္၊ ဆက္ၿပီးေျပာတာက သေဘၤာအတက္မွာဖမ္းမိသြားရင္ေတာ့ ေရထဲခုန္ခ်လိုက္ဟုေျပာရာ က်ေနာ္က ဟာ က်ေနာ္ေရမကူးတတ္ဘူးလို႔ေျပာေတာ့ ကိုညိဳက စိတ္တိုၿပီး ဒီေတာ့ ေသလိုက္ေပါ့ဗ်ာလို႔ ခပ္တည္တည္နဲ႔ေျပာေတာ့ က်ေနာ္လည္း တရားအတိုင္းလည္း ဟုတ္မွန္ေန၍ ဟုတ္ပါၿပီဗ်ာဟု ျပန္ေျပာခဲ့ရသည္။

က်ေနာ္အိမ္ျပန္သြားၿပီး ကိုညိဳခ်ိန္းသည့္ရက္ကို ေစာင့္ေနပါသည္။ ထိုအတြင္း သူမွာလိုက္တဲ့အတိုင္း ေလွခါးအတက္ကို အိမ္သားေတြ အလစ္တြင္ေလ့က်င့္ပါသည္။ တႀကိမ္တြင္ ေလ့က်င့္ေနစဥ္ က်ေနာ့္အေဒၚ မီးဖိုေခ်ာင္ကအထြက္တြင္ေတြ႔ျမင္သြားၿပီး ဒါေလာက္ ေဆာ့ရသလားဟု ႀကိမ္းေမာင္းသြားပါသည္။

က်ေနာ္ထိုရက္အတြင္း က်ေနာ္တို႔ေက်ာင္းသားေတြကို ၁၃ဝဝျပည့္ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ ရက္က ဗမာျပည္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႔အစိုးရ ရိုက္ႏွက္ၿဖိဳခြဲ ခဲ့ေသာ အတြင္းဝန္ရံုးႀကီး၏ အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္ စပတ္လမ္း (ယခုဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း)ေနရာကိုသြားၾကည့္ၿပီး အဂၤလိပ္အစိုးရအေပၚ မုန္းတီးေရးစိတ္ဓာတ္ကို ျမွင့္တင္ခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ ကိုညိဳခ်ိန္းသည့္ရက္ကို ေရာက္လာၿပီး ကိုညိဳႏွင့္ေတြ႔ပါသည္။ သူက ခင္ဗ်ားနက္ဖန္ည သေဘၤာဆင္းရမည္ဟုေျပာၿပီး အေသးစိတ္ အစီအစဥ္ေတြ ေျပာပါသည္။ ေနာက္ ကိုညိဳက ခင္ဗ်ားေပ်ာက္သြားရင္ ခင္ဗ်ားမိဘက အႀကီးအက်ယ္လိုက္ရွာၿပီး မေတြ႔ရင္ တိုင္ၾကားမႈေတြ ျဖစ္မွာစိုးရတယ္၊ ဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားက ခင္ဗ်ားမိဘထံကိုစာေရးပို႔လိုက္ပါ၊ က်ေနာ္ဟာ “မိဘတို႔ထက္ပိုၿပီး ခ်စ္တဲ့သူေနာက္လိုက္သြားပါသည္” ဟူတဲ့သေဘာ စာေရးပါဟုမွာၾကားၿပီး ႏႈတ္ဆက္ကာ လူခ်င္းခြဲၾကပါသည္။

ထိုရဲတပ္ဗိုလ္ ျမန္မာေက်ာင္းဆရာ ရဲေဘာ္ႀကီးကိုညိဳဆိုသူမွာ ေနာက္က်ေနာ္တို႔ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ BDA တြင္ ပါဝင္လာၿပီးေနာက္ ဗိုလ္မႉးသူရျဖစ္လာၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ကိုယ္ေရးအတြင္းဝန္ျဖစ္လာသူ ျဖစ္သည္။ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားသူလည္းျဖစ္သည္။ ေနာင္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမႉးျဖစ္လာၿပီး မၾကာမီ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖင့္ BDA ကာလအတြင္း ေစာစြာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ကြယ္လြန္က်ဆံုးသြားရသူ မ်ိဳးခ်စ္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္သည္။

က်ေနာ္ အေဒၚအိမ္ျပန္သြားၿပီး ကျပာကယာပင္ မိဘမ်ားထံစာေရးပါသည္။ မိဘထက္ခ်စ္သူေနာက္ လိုက္သြားၿပီ စကားလံုးကို အဘက္ဘက္က လိုအပ္သျဖင့္ ေရးထည့္လိုက္ရသည္ကို စိတ္မေကာင္းပါ၊ ေနာက္ က်ေနာ္ ရက္ရွည္ခရီးထြက္မည့္အေၾကာင္းတနည္းတဖံု က်ေနာ့္ရည္းစား မသန္းစိန္ထံလည္းစာေရးသင့္သည္ထင္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ လွ်ိဳ႔ဝွက္ေရးလံုၿခံဳေရးေၾကာင့္ မေရးေတာ့ပါ၊

0 comments:

Post a Comment