Saturday, January 3, 2015

တတိုင္းျပည္လံုးသို႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ နွစ္သစ္ကူးသဝဏ္လႊာ

0 comments
တတိုင္းျပည္လံုးသို႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ နွစ္သစ္ကူးသဝဏ္လႊာ
( - - ၂ဝ၁၅)
()
ရဲေဘာ္တို႔ မိတ္ေဆြတို႔၊ ျပည္သူလူထုအေပါင္းတို႔
နွစ္သစ္တႏွစ္ ကူးခဲ့ျပန္ပါၿပီ။ နွစ္သစ္ကူးကာလမွာ ျပည္သူေတြအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာေတြ လုပ္ေပးႏိုင္မလဲလို႔ စဥ္းစားပါတယ္။ နိုင္ငံေရးပါတီတရပ္အေနနဲ႔ တိုင္းျပည္အေျခအေနနဲ႔ကုိက္ညီမယ္ လမ္းစဥ္တခုဟာ အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ လမ္းစဥ္ကိုေတာ့ ၂ဝ၁၄ နွစ္ဦးပိုင္း၊ ပါတီရဲ့ အထူးကြန္ဖရင့္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ဆက္လက္ျဖည့္စြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔လည္းလုိအပ္ပါတယ္။
အခု ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အေျခအေနေတြေပၚမွာ ထပ္ဆင့္တင္ျပမႈေတြ လုပ္လုိက္ပါတယ္။
()
၂ဝ ရာစုဟာ စစ္နဲ႔ေတာ္လွန္ေရးေခတ္ ျဖစ္တယ္။
၂၁ ရာစုကုိေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေခတ္လို႔ ဆုိၾကတယ္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ စစ္နဲ႔ဲေတာ္လွန္ေရးေခတ္ထဲမွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ပါတီဟာ လူမႈေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖို႔ ထူေထာင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကလႊတ္ေတာ္ထဲဝင္ဖို႔ ထူေထာင္ခ့ဲတာ မဟုတ္ပါ။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာက်ေတာ့ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔  ကိုယ့္ကိုေထာက္ခံသူမ်ားရဲ႔ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့၊ လႊတ္ေတာ္ထဲကို ဝင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္စဦးွမွာပဲ ဖဆပလ အစိုးရကပါတီကိ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ၊ ဥပေဒျပင္ပေရာက္ေအာင္လုပ္ပစ္တာ ခံခဲ့ရပါတယ္။ ပါတီဟာ ေခတ္ရဲ့ေတာင္းဆိမႈအတိုင္း တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ဒီတာဝန္ေက်ခဲ့တယ္လို႔ ဆုိခ်င္ပါတယ္။

ရာစုႏွစ္ရဲ႔ ပံု ပံု သက္တမ္းရိွလာတဲ့ ပါတီစိန္ရတုကာလမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေခတ္ဆိုတဲ့ အသံက က်ယ္ေလာင္လာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တု႔ိအေနနဲ႔ ေခတ္ေျပာင္းလဲမႈကုိ မ်က္ျခည္ျပတ္မခံပါ။ ဘယ္လို ေျပာင္းေနသလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ေျပာင္းသလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲဆုိတာကုိလည္း အၿမဲတြက္ဆေနပါတယ္။

အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္မွာ ပြင့္ဆုိင္၊ ပြင့္ဆိုင္၊ ၁၂ ပြင့္ဆုိင္၊ ၁၄ ပြင့္ဆုိင္ဆိုၿပီး အာဏာပုိင္ေတြဘက္ကေရာ၊ အတုိက္အခံေတြဘက္ကပါ စိတ္ကူးဉာဏ္ကြန္႔သေလာက္ ေဖာ္ထုတ္ေနၾကတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဒါကုိလည္း ဘယ္ေလာက္အရာေရာက္မလဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ စိတ္ရင္းမွန္ရင္ ထြက္လမ္းေတြ႔ၾကမွာပါ။

အုပ္စိုးသူေတြဘက္ကလည္း ၂ဝဝ၈ ၪပေဒနဲ႔ေတာ ေရွ႔ဆက္သြားလု႔ိမရႏိုင္ဘူးဆုိတာ လက္ေတြ႔က သိလာေနၿပီ။ သူတို႔ရဲ့ ၂ဝဝ၈ ေအာက္ ေခါင္းလွ်ိဳခိုင္းတဲ့နည္းနဲ႔ေတာ့ ျပႆနာေတြေျဖရွင္းလို႔မရႏိုင္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ လက္ေတြ႔မွာ စက္ရံုအလုပ္ရံုက အလုပ္သမားေတြရဲ့ကိစၥ၊ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ့ ေျမယာကိစၥေတြ ေျဖရွင္းလို႔မရႏိုင္ျဖစ္ေနတယ္။

လက္ပေတာင္းကိစၥဟာ တပ္မေတာ္ရဲ့ဦးေဆာင္မႈ အခန္းကျမစ္ဖ်ားခံလာၿပီး ေျမယာေတြကုိ သူတို႔အပို္င္ သိမ္းတဲ့ကိစၥေတြထဲက တခုပါ။ တခါ ေက်ာင္းသားေတြ ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒဆိုတာႀကီးကလည္း ကိုလိုနီေခတ္ကပင္ အသိအမွတ္ျပဳေပးထားတဲ့ ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရးေတြ နင္းေခ်ဖ်က္ဆီးခံရတာပါ။

ဒါေတြအားလုံးကို သူတို႔မေျဖရွင္းတတ္ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြဟာ တပ္မေတာ္ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္း အက်ပ္အတည္းဆိုက္မွာကို ေဖာ္ျပေနတာပါ။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္ဟာ စိန္ေခၚမႈအသစ္ေတြကို ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္တယ္၊ အင္အားႀကီးနိုင္ငံေတြ မ်က္စိက်ေနတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးမရွိဘဲ အက်ပ္အတည္းေတြကုိ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ။

ဒီအမ်ိဳးသားေရးကိစၥႀကီးမာ ဗကပအေနနဲ႔ တတပ္တအား ပါဝင္ေျဖရွင္းလုိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တု႔ိမွာ အေျခခံမူေတြရွိၿပီးျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္၊ စည္ပင္ဝေျပာေရးအတြက္၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္၊ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳတယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူလုပ္လုပ္ ဘယ္ႏွပြင့္ထုိင္ထိုင္ အသိအမွတ္ျပဳပါမယ္။ ဒီအထဲမွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ့ ကိုယ္စားျပဳအခန္းက႑လည္း ထည့္သြင္းထားဖို႔လိုတယ္။

သို႔ေသာ္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာေတာ့ ပါးစပ္ကတိေတြ ဘယ္ေလာက္ေပးေပး ျပည္သူေတြရဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ အေကာင္အထည္ ေပၚလာမယ္ မထင္ပါ။

ေနာက္တေၾကာင္းက ဗကပ ဟာ တျခားတရားဝင္ပါတီေတြနဲ႔ မတူတဲ့အေျခအေန အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႔ ရွိေနေသးတယ္ဆုိတာလည္း တင္ျပထားခ်င္ပါတယ္။
လြတ္လပ္ေရးေခတ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဆိုရွယ္လစ္ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း ဆြဲသုံးခဲ့တဲ့ မတရားသင္း ဥပေဒႀကီးေၾကာင့္ မတရားသင္း ျဖစ္ေနတာ နွစ္ေပါင္း ၆ဝေက်ာ္၊ ၇ဝ ဝန္းက်င္ ရွိခဲ့ပါၿပီ။

ဗကပ ဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မာ ယူဂ်ီ(ေျမေအာက္)ပါတီအျဖစ္ ကိုယ္တိုင္ေၾကညာထားတဲ့ပါတီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္စိုးသူေတြက တရားဝင္ပါတီထူေထာင္ခ်င္ရင္ လိုက္နာရတဲ့အခ်က္ေတြ သတ္မွတ္ထားတာရိွတယ္။ ဥပမာ-ပါတီဝင္စာရင္းေပးရမယ္ဆိုတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ရိွတယ္။

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတြ ဗမာျပည္ထဲဝင္လာေတာ့ သူတို႔ ဘယ္လိုျပဳစုထားသလဲမသိတဲ့ဗကပ စာရင္းဆိုတာ ပါလာတယ္။ အဲ့ဒီစာရင္းနဲ႔ ဖမ္းဆီးႏွိပ္ကြပ္လာလို႔ ေရွာင္ရတိမ္းရ၊ မေရွာင္ႏိုင္္သူေတြ အဖမ္းခံရ၊ အသတ္ခံၾကရတယ္။ ဖဆပလ ေခတ္မွာလည္း တျပည္လံုးက ပါတီရံုးေတြမွာ
သူတို႔ ေစာင္ၾကည့္ၿပီးျပဳစုထားတဲ့စာရင္းေတြနဲ႔ ၁၉၄၈ မတ္လမွာ ဖမ္းဆီးႏိွပ္ကြပ္လာတာကို ခံခဲ့ရတယ္။

ဒီေတာင္းဆိုခ်က္မ်ိဳး ဖဆပလ ေခတ္တုန္းကလည္း မၾကားဖူးပါ။ နိုင္ငံျခားမွာလည္း ရိွတယ္မထင္ပါ။ ယူဂ်ီပါတီတရပ္က ပိုၿပီးေတာင္ ေပးလို႔မျဖစ္ပါ။

ျပႆနာေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းတာဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းပါတယ္။ နွစ္ဘက္ လႈပ္သာရွားသာေအာင္ လမ္းေပါက္ဖြင့္ေပးႏုိင္ရင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြေရာ လက္နက္ကုိင္ထားသူေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြပါ တုိင္းျပည္အက်ိဳး ေဆာင္ႏိုင္ၾကမွာပါ။

ဒါေပမယ့္ ၿငိမးခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ကလည္း အုပ္စုိးသူအစိုးရအေပၚမွာပဲမူတည္ေနပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ပါတယ္။

နွစ္သစ္မွာ ျပည္သူေတြအားလုံး လိုအင္ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝႏိုင္ၾကပါေစ။
ေလးစားစြာျဖင
ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
၂ဝ၁၅ ခ၊ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔
(၁၊ ၁၊ ၂ဝ၁၅)


0 comments:

Post a Comment