Wednesday, January 7, 2015

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြကို သမၼတနဲ႔ကာခ်ဳပ္ ဘာေတြေျပာသလဲ(တူေမာင္ညိဳ)

0 comments
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြကို သမၼတနဲ႔ကာခ်ဳပ္ ဘာေတြေျပာသလဲ(တူေမာင္ညိဳ)
(၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္)

        
(NLD) ပါတီဥကၠ႒သာ “ဗိုလ္ရႈခံ”တက္ေရာက္ခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရ မီဒီယာမ်ားက ဦးစားေပးေဖာ္ျပမည့္သတင္းဓါတ္ပံုႏွင့္ သတင္းဖုိးကပ္စ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ေသခ်ာေပါက္ျဖစ္လိမ့္မည္။ အခုေတာ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ ၁၂ ဖြဲ႔ ႏွင့္ အဲဒီအထဲကမွ (KNU) ႏွင့္ (KNU) ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေဆးဖုိး ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

“ဗိုလ္ရႈခံ” တက္ေရာက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကို အေလးထားေဖာ္ျပျခင္းမျပဳခဲ့။ ေဖာ္ျပျပန္လွ်င္ လည္း (NLD)ပါတီဥကၠ႒ “ဗိုလ္ရႈခံ”မတက္သည့္ကိစၥ ေမာင္းခတ္ေၾကာ္ျငာသလုိျဖစ္ေတာ့မည္။ ၿပီးေတာ့ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ(USDP)နဲ႔(တစည)ပါတီ“ဗိုလ္ရႈခံ”တက္ေရာက္သည္ကို ေဖာ္ျပေနျပန္လွ်င္လည္း ဒါက ထူးျခားသည့္သတင္းမဟုတ္။ ဒီပါတီေတြက မဖိတ္လည္း အမိန္႔အရ/တာဝန္အရတက္ၾကမည္ သာျဖစ္သည္။

“အျပကိစၥ” ကို ဒီေလာက္နဲ႔ပဲရပ္ၿပီး “အေျပာေတြ”ဘက္လွည့္ၾကပါစို႔။
        
သမၼတက ဘာေတြ ေျပာသလဲ

ပထမအခ်က္ - “မိမိတို႔အေပၚယံုယံုၾကည္ၾကည္ႏွင့္ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ေပးသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းကို ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း”တ့ဲ။ ဒီေျပာစကားကို ထပ္ေလာင္းေျပာရတယ္ဆိုတာ “ဗိုလ္ရႈခံ”မတက္တဲ့သူေတြကုိရည္ရြယ္ၿပီး စကားနာထုိးျခင္း ျဖစ္သည္။ “ဗိုလ္ရႈခံ”သုိ႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ မတက္ေရာက္ၾကသူမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ (CNF)၊ (KIA)၊ (KNPP)၊ (TNLA) တို႔ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ (NLD) ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ (SNLD)ပါတီဥကၠ႒ ခြန္ထြန္းဦးတို႔ျဖစ္သည္။ သမၼတ၏စကားနာထိုးမႈသည္ လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထက္ (NLD)ပါတီဥကၠ႒ကို ရည္ညြန္းလိုရင္းျဖစ္ပံုရသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆုိင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ တကယ္ဆုိလို႔ရွိရင္ ဘယ္ဟာေအာင္ျမင္သလဲဆုိ က်မ သိပ္ၿပီး အေျဖရခက္တာပဲ၊ စဥ္းစားလုိ႔မရဘူး၊ ေျပာၾကပါ၊ ဘယ္ဟာေအာင္ျမင္လဲ --အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေျဖစရာကို မရွိဘူး” လို႔ေျပာသြားေသာ (NLD)ပါတီဥကၠ႒၏ အေျဖစကားကလည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္အဖို႔ နာသာခံခက္ ျဖစ္မွာမလြဲပါဘူး။
ယခုလည္း က်ပ္သန္းေထာင္ခ်ီ ျဖဳန္းတီးၿပီးျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ “ဗိုလ္ရႈခံ”ကို ကိုယ္တုိင္တက္ေရာက္မလာဘဲ၊ လက္ေအာက္ ပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ပဲ လႊတ္လိုက္ပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္ - သမၼတ၏ေျပာစကားေတြထဲတြင္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥ”လံုးဝ မပါ။ ေလသံမွ်ပင္မဟခ့ဲေခ်။

“၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ”က်င္းပေရးကိုသာ ဒုတိယအေရးႀကီးသည့္အခ်က္အျဖစ္ ထည့္ေျပာသြား ပါသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမေဒသတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ေရးကိုပါ ထည့္ေျပာသြားသျဖင့္ အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ားတြင္ ထုိသုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပႏုိင္ရန္ ႀကဳိတင္စီစဥ္ၿပီးျဖစ္ပံုရသည္။

အျခားတစ္ခ်က္မွာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အင္္အားစုမ်ားႏွင့္ “ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ” လက္ရွိ သက္တမ္းအတြင္း ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့သည္ကို သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္တစ္ေယာက္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံသြားၿပီျဖစ္သည္။ “၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္  မည္သူတာဝန္ယူသည္ ျဖစ္ေစ မိမိတုိ႔စတင္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အုတ္ျမစ္မ်ား ခုိင္ခုိင္မာမာခ်မွတ္ခဲ့ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း”ဆုိသည့္စကားမ်ားက သက္ေသပင္။

သုိ႔အတြက္ လာမည့္ “ေဖေဖၚဝါရီ ၁၂ ရက္” ေန႔တြင္ တျပည္လံုးအပစ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ရန္ ဖုတ္ပူမီးတုိက္လုပ္ၾကပါရန္ နတ္သံေႏွာသြားပါသည္။

ထုိ႔အျပင္  ဝန္ခံသလိုလို၊ သံေဝဂရတာလိုလို သမၼတ၏ မေရရာေသာမိန္႔ခြန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ယခုလုိလည္းေျပာပါသည္။

“မိမိတို႔ဆႏၵမ်ားကို တစ္ဖက္မွလက္ခံေအာင္ အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္၍ မျဖစ္ႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ မည္သည့္ဘက္ကမွ အႏုိင္မရသည္ကို မိမိတို႔ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း” တဲ့။


ကာခ်ဳပ္က ဘာေတြေျပာသလဲ

ယင္းသို႔သမၼတက ေၾကာင္ဟုိဒင္းကဲ့သို႔ ေျပာေနေသာ္လည္း ကာခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုၾကရာတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ေျပာပါသည္။

-“ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို လက္မခံလွ်င္ ခ်န္ခဲ့၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း”
-“တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုပါဝင္၍ တူညီေသာခံစားခြင့္မ်ားလည္းရွိၿပီးျဖစ္သျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ထိခုိက္ေစမည့္ကိစၥရပ္မ်ားေရွာင္ရွား၍ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာေနထိုင္ၾကရန္လိုေၾကာင္း ”
-“ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တုိင္းျပည္ေကာင္းေအာင္ အားလံုးဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကိုထိခိုက္ေအာင္လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳဘဲ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း”

ကာခ်ဳပ္ေျပာစကားမ်ားသည္ ရင့္သီးေမာက္မာလြန္းလွသည္။

-လက္မခံလွ်င္ ခ်န္ခဲ့မည္”တဲ့ ။
ဘယ္သူေတြက တားေနလို႔လဲ/ဘယ္ကိုသြားေနလို႔လဲ။ ေခါင္းမာသည့္သေဘာ၊ တန္းတူရည္တူ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမည္ဆုိသည့္သေဘာထားမရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

-“ဥပေဒႏွင့္အညီ”တဲ့။
 ဘယ္ဥပေဒကိုလည္းေျပာေနတာလဲ။ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ကို ဥပေဒတြင္းပါတီမ်ားက လက္မခံ အသစ္ေရးဆြဲရန္ /ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။ ျပည္သူ ၅သန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ေပးရန္ လက္မွတ္ထိုး ဆႏၵျပထားၿပီ။ “တည္ဆဲဥပေဒ”ဆုိလွ်င္လည္း ထုိ ဥပေဒမ်ားကို လက္ခံႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိ၊ “မတရားသင္းဥပေဒ”အပါအဝင္ အျခား ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ဥပေဒမွန္သမွ် ဖ်က္ပစ္သိမ္းရမည္။

-“တူညီေသာခံစားခြင့္မ်ားလည္း ရွိၿပီးျဖစ္သျဖင့္”တဲ့
“တန္းတူေရးနဲ႔ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေရး၊   ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး” ဆုိတာေတြ ေတာင္းဆုိမေနနဲ႔”ဆုိသည့္စကားကို တုိက္ရုိက္မေျပာလို၍ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဘယ္မွာ “ရွိၿပီးျဖစ္သျဖင့္”လဲ။ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ထဲ၌ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ျပည့္ျပည့္ဝဝ မရွိဘူးဆုိတာ ဦးေႏွာက္ပံုမွန္ရွိသူတုိင္း သိပါသည္။

ခ်ဳပ္ရလွ်င္ “ကာခ်ဳပ္”က စစ္သားမို႔၊ ထားဝယ္သားမုိ႔ စကားျပတ္ျပတ္ေျပာတယ္ ဆုိရေအာင္လည္း၊ ယခုလာေတြ႔ၾကသူေတြထဲတြင္ သူ႔ လက္ေအာက္ငယ္သား၊ တပည့္တပန္း၊ စစ္ဗိုလ္စစ္သား တစ္ေယာက္မွ်မပါရွိေခ်။

သမၼတက “မိမိတို႔ဆႏၵမ်ားကို တစ္ဖက္မွလက္ခံေအာင္ အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္၍ မျဖစ္ႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ မည္သည့္ဘက္ကမွ အႏုိင္မရသည္ကို မိမိတို႔ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း”တစ္ဖက္မွ ေျပာဆုိေနေသာ္လည္း“ကာခ်ဳပ္”က ဘီလူးႀကိမ္း ႀကိမ္းေမာင္းေနသည္။

“သမၼတႏွင့္ကာခ်ဳပ္” သေဘာထား မတူၾကသျဖင့္ ဤသို႔အေျပာအဆို ကြဲျပားျခားနားေနၾကျခင္းမ ဟုတ္။ သမၼတ၊ ကာခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒စသျဖင့္ ကုိယ္စီကိုယ္ငွ၊ က်ရာတာဝန္အလိုက္ ခြဲေျပာ ဆုိေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
သုိ႔ျဖင့္ သမၼတက “ေခ်ာ့” ၿပီး၊ ကာခ်ဳပ္က “ၾကမ္း” ျပသည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးက “ဟုိလိုလို ဒီလိုလို မခ်ိဳမခ်ဥ္ေျပာၿပီး” ၊ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က “ခပ္စပ္စပ္၊ခပ္ရမ္းရမ္းေျပာ” သည္။

ဤနည္းအားျဖင့္ သိုးအုပ္ကဲ့သို႔ျပဳမူေနေသာ အတုိက္အခံဆုိသူမ်ားအား “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ”ဟု ဆုိေသာ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ၿခံထဲသုိ႔ အတင္းေမာင္းသြင္းေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ အာေတြ႔ေနသည့္ “ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္”၏ အႏွစ္သာကို လည္း “ကိုပါႀကီးႏွင့္ေဒၚခင္ဝင္း”တုိ႔၏ အသက္ေသြးမ်ားက အထင္အရွားသက္ေသျပေနပါသည္။

ညြန္း

-       ၃၀-၁၂-၂၀၁၄၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
-       ၆-၁-၂၀၁၅၊ ေၾကးမံုသတင္းစာ         

0 comments:

Post a Comment