Wednesday, March 18, 2015

တရုတ္ႏုိင္ငံကိုေတာင္းပန္လွ်င္ ျပည္သူမ်ားကိုလည္း ေတာင္းပန္ဖုိ႔လုိသည္ (တူေမာင္ညိဳ)

0 comments
တရုတ္ႏုိင္ငံကိုေတာင္းပန္လွ်င္  ျပည္သူမ်ားကိုလည္း ေတာင္းပန္ဖုိ႔လုိသည္ (တူေမာင္ညိဳ)(၂ဝ၁၅ မတ္လ ၁၇ ရက္)
(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအဖို႔ ေဒြးေရာဥပါဒ္ေရာ ေဒါင္လိုက္အလ်ားလုိက္ ဝင္ေနသည့္ကာလဟု ေျပာရမည္။
“လက္ပံေတာင္း၊ ေလာက္ကိုင္၊ လက္ပံတန္း” စေသာ ဗုဒၶဟူးနံမ်ား “ခုိက္”ေနပံုရသည္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ လုပ္သမွ် အရာရာနဲ႔ အေၾကာင္းေၾကာင္း ပက္က်ိသြားသကဲ့သုိ႔ျဖစ္္ေနသည္။

ယခုေနာက္ဆံုးျဖစ္ေပၚလာသည့္ကိစၥမွာ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ေလာက္ကိုင္ဘက္တြင္ မုိက္မုိက္ကန္းကန္းဗံုးႀကဲသည့္ကိစၥ၌ ဗံုးဆံသည္ တရုတ္ျပည္ပုိင္နက္ထဲ က်သြားသည္။ ႀကံစုိက္ခင္းထဲမွ တရုတ္ျပည္သား ၅ ဦးေသၿပီး၊ ၈ ဦးဒဏ္ရသည္။ ထုိကိစၥကို တရုတအစုိးရက ေတာင္းပန္ရမည္၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည္၊ တာဝန္ရွိသူကိုထုတ္ေဖာ္အေရးယူေပးရမည္ဟု ေတာင္းဆိုသည္။

မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က   ပဏာမေတာင္းပန္စာ ထြက္လာသည္။
ယင္းေနာက္ ဆက္တုိက္ဆုိသလို ေလာက္ကိုင္ဘက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္တပ္မမွဴး ၃ ဦးကို လက္ရွိတာဝန္မွ ထုတ္ပယ္ ေရြ႔ေျပာင္းလိုက္သည္ဟု သိရသည္။ ေလာက္ကုိင္ျပႆနာသည္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအဖို႔ ထင္သည္ထက္ပိုဆိုးေနၿပီ။

ပထမေတာ့ တရုတ္ေၾကးစားစစ္သားေတြပါသလုိလို၊ အခ်ဳဳပ္အျခာအာဏာထိပါးသလိုလို၊ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္စစ္ပဲ တုိက္ေနသလိုလို အသံက်ယ္က်ယ္ ဟစ္သည္။ ေနာက္ေတာ့ ထုိအသံ တိုးတိမ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ဖုန္ၾကားဆင္း ကုိးကန္႔ဘက္မွ (UWSA) ‘ဝ’တပ္ဖြဲ႔ ပါဝင္ကူညီတိုက္ခုိက္သည္ဟု သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ရွိသူက ေျဗာင္သတိေပးသည္။ တာဝန္ယမည္ဟု ၿခိမ္းေခ်ာက္သည္။ ေနာက္ေတာ့ အျခား ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးက ယင္းသုိ႔ေျပာၾကားသည္မွာ မွားယြင္းေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းထံေတာင္းပန္သည္။ ရလဒ္က ထုိကိစၥအေပၚအေၾကာင္းျပဳၿပီး (UWSP)နွင့္ ဆက္ဆံေရးအေပၚလႊာ တင္းမာသြားသည္။

ယခုအခါ ေလာက္ကုိင္ကိစၥသည္ တပ္ဗိုလ္တပ္သား အက်အဆံုးအထိအခုိက္မ်ားသည္သာမက၊ တပ္မမွဴး ၃ ဦး ထုတ္ပယ္ရသည့္ အေနအထားသို႔ တဆင့္တက္သြားခဲ့ၿပီ။ ဤသုိ႔ တၿပိဳင္ထဲ တပ္မမွဴး ၃ ဦးထုတ္ပစ္ရျခင္းသည္ ပထမဆံုးႏွင့္အမ်ားဆံုးျဖစ္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ဤသည္မွာ ၾကည္းတပ္ဖက္ကသာျဖစ္သည္။ ဗံုးႀကဲေလတပ္က မည္သူေတြ ျဖဳတ္ထုတ္ခံၾကရဦးမည္မသိ။ ထုိ႔အျပင္ေသဆံုးသူ၊ ဒဏ္ရသူမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးမည္မွ်ေပးရမည္ကိုမူ မသိရေသး။ ေလ်ာ္ေၾကးမည္မွ်ေပးရသည္ကို ျပည္သူမ်ားသိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ ေပးဖုိ႔လိုသည္။

ယင္းေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ ခရုိနီကုမၼဏီမ်ားထံမွ အလွဴေငြေကာက္ခံမည္ဟုၾကားရသည္။ ဒါမ်ိဳးဆုိလွ်င္ ေဒၚစႏၵာဝင္းတုိ႔မိသားစုက လက္ေႏွးမည္ဟု မထင္။ “ခ်စ္ေသာ တပ္မေတာ္ႀကီး”အတြက္ လံုးကနဲ၊ ခဲကနဲ လွဴႏုိင္ၾကလိမ့္မည္။ ဦးေတဇ၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္တို႔ကလည္း လက္ပိုက္ၾကည့္ေနၾကမည္မဟုတ္ပါ။

ရုပ္ရွင္၊ သဘင္၊ ဂီတနယ္ပယ္မွ လူမင္း၊ ဇာဂနာ စေသာ တက္ႂကြသူမ်ားကလည္း သူတို႔အႏုပညာျဖင့္ ရန္ပံုေငြရွာေပးၾကေပလိမ့္မည္။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ  လယ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္ေနသူ မစုစုေႏြးတုိ႔ကလည္း မေႏွးပါဝင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ရေပသည္။ ေလာက္ကုိင္အေရးမွာသူတုိ႔သည္ “ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္တပ္မေတာ္ႀကီးႏွင့္”တေသြးထဲ၊ တသားထဲရွိခဲ့ၾကသူမ်ားမဟုတ္ပါေလာ။ သုိ႔ပါ၍ ယခုလုိ ေလ်ာ္ေၾကးေငြလိုအပ္ေနခ်ိန္တြင္ သူတုိ႔သည္ မသိဟန္ခ်င္ေဆာင္ေနၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

ယင္းသို႔ ျပည္ပ( တရုတ္ႏုိင္ငံ)ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ ထိခိုက္နစ္နာရမႈကကို အခ်ိ္န္မဆုိင္းပဲ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ႏုိင္လွ်င္ ျပည္တြင္း၌ မိမိ ျပည္သူမ်ား အေပၚျပဳမူခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ခဲ့သည့္လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္  ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ႏုိင္ရမည္။ ေသဆံုးခဲ့ရသူမ်ား၊ ထိခိုက္ခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးႏုိင္ရမည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ကြပ္ကဲအမိန္႔ေပးခဲ့သူမ်ား၊ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသူမ်ား ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္၍ ထိေရာက္စြာအျပစ္ေပး အေရးယူႏုိင္ရမည္။

အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းပီသမႈပဲဆုိဆုိ၊ ေဆြးမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးပဲေျပာေျပာ ျပည္ပႏုိင္ငံတစ္ခုအေပၚအေရးထားမႈ၊ ေလးစား သမႈ၊ လုိက္လုိက္ေလ်ာေလ်ာျပဳမူႏုိင္သည္ဆုိလွ်င္ အမိအဖသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္သူမ်ားအေပၚ ပုိ၍အေလးထားႏုိင္ရမည္သာျဖစ္သည္။  
သုိ႔ပါ၍ ပဏာမအဆင့္အေနျဖင့္ ကိုပါႀကီး၊ ေဒၚခင္ဝင္း၊ ကခ်င္ေက်ာင္းဆရာမေလးႏွစ္ဦးကိစၥႏွင့္ လတ္တေလာ ဟုိးေလးတေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ “မတ္လ ၅ ရက္၊ ၁ဝ ရက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ာ”၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ၊  ျပည္သူမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ “ေအာင္တံခြန္- ၃” သေဘၤာနစ္ ျမဳပ္မႈစသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍  ေတာင္းပန္မႈ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုထုတ္ေဖာ္ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ားကို ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအေနျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။


0 comments:

Post a Comment