Monday, March 23, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ဒုတိယပိုင္း၊ အခန္း(၁ဝ)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ဒုတိယပိုင္း၊ အခန္း(၁ဝ)
ဒုတိယပိုင္း
(၂၄)
           
က်ေနာ္သည္ ထိုမတ္လ (၂၇) ရက္ ညဦး (၇)နာရီတြင္ ပဲခူးေဒသရွိ စစ္ေရးျပကြင္းတြင္ တပ္အားလံုးတပ္ထြက္ရန္ အသင့္တန္းစီစုေဝးေစၿပီး ယခုအခ်ိန္ကစ၍ ဗမာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္တရပ္လံုးက ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ကို စတင္ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ၾကၿပီဟုေၾကညာၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဂ်ပန္တပ္အေပၚစစ္ေၾကညာစာတမ္းကိုဖတ္ျပကာ စကားအနည္းငယ္ေျပာၿပီး တပ္အသီးသီးက ေတာ္လွန္ရန္ႀကိဳတင္ စီစဥ္ထားေသာ ေနရာေဒသအသီးသီး သို႔ လူစုခြဲ၍ခ်ီတက္သြားၾကပါေတာ့သည္၊

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး စေတာ့မည္ဆိုေသာအခါ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ တပ္မႉး၊ တပ္ၾကပ္မ်ားနားလည္သိရွိလာေစရန္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွေကဒါမ်ားကို တပ္မေတာ္ တပ္အသီးသီးသို႔ဝင္ေစၿပီး ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းမ်ား ေပးေစခဲ့သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔ ဆက္ဆံေရးလည္း မ်ားစြာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္၊ ထို႔အျပင္ဘီအိုင္ေအကာလတြင္ စည္းကမ္းေလ်ာ့ရဲ နံမည္ပ်က္စျပဳေနေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္လည္း စည္းကမ္း ေသဝပ္ၿပီး ခိုင္မာေတာင့္တင္းလာပါေတာ့သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး စတင္လာေသာအခါ ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ ရဲရင့္ ေျပာင္ေျမာက္စြာ ေရွ႔တန္းမွတိုက္ခိုက္ၾကေပသည္၊

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ခါနီးတြင္ သူကိုယ္တိုင္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးသေဘာတရား အမိန္႔စာတမ္းမ်ားလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္၊

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ရန္ ဗမာ့တပ္မေတာ္တပ္အသီးသီးကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္မည့္ စစ္တိုင္း အသီးသီးသို႔ ႀကိဳတင္တပ္ျဖန္႔ရာတြင္ အဂၤလိပ္တပ္မ်ားဝင္လာလွ်င္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ခုခံတိုက္ခိုက္ရန္ဟု ဂ်ပန္မ်ားကိုလွည့္ျဖားေျပာဆို တိုင္ပင္ၿပီး တပ္အသီးသီးကို အဂၤလိပ္တိုက္မည့္ဟန္ႏွင့္ တပ္ျဖန္႔ရသည္၊ ဂ်ပန္မ်ားကယံုၾကည္ၿပီး မ်ားစြာေက်နပ္ၾကသည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ထို တပ္ျဖန္႔အမိန္႔တုမ်ားလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္၊

က်ေနာ္သည္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း က်ေနာ့္ဇနီးကို ဦးေလးခန္႔ထံအပ္ႏွံထားရာ ဦးေလးခန္႔က သူမကို သံုးဆယ္ၿမိ့ဳအနီးရြာတရြာရွိ
သူ႔ သူငယ္ခ်င္းအိမ္တြင္သြား၍ ဝွက္ထားေလသည္၊

က်ေနာ္သည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ညဦး ပဲခူးေဒသရွိ မိမိတပ္ဖြဲ႔အသီးသီးစုေဝးေစၿပီး မိမိတို႔သည္ ယေန႔မွစ၍ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို တတိုင္းျပည္လံုးတြင္ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ၾကၿပီဟူေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဂ်ပန္စစ္ေၾကညာခ်က္ကို ဖတ္ျပေျပာဆိုၿပီးေနာက္ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း ပထမ တိုင္း(၄)စစ္ဌာနခ်ဳပ္အေျခစိုက္မည့္ ပဲခူးခရိုင္ အေရွ႔ေျမာက္ရွိ “ျမစ္က်ိဳး” ေဒသသို႔ မိမိတို႔တပ္မ်ားႏွင့္အတူ ခ်က္ခ်င္းပင္ ထြက္ခြာခ်ီတက္ပါေတာ့သည္၊

မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႔မ်ား မိမိတို႔ေတာ္လွန္ေရးတာဝန္က်ရာ ေဒသအသီးသီးသို႔ ခ်ီတက္ၾကပါၿပီ၊ က်ေနာ့္မွာ ထိုညကို တန္ခူးလျပည့္ညဟု ေကာင္းစြာ မွတ္မိေနပါသည္၊ လေရာင္ေအာက္တြင္ ျမင္းေပၚတြင္ထိုင္လိုက္သြားရင္း စိတ္တြင္ မ်ားစြာေပါ့ပါးရႊင္ျမဴး ေပ်ာ္ရႊင္ေနပါသည္၊ က်ေနာ္တို႔သည္ ယခုတေလာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကိုတိုက္ခိုက္မည့္သတင္းေပါက္ၾကားၿပီး ဂ်ပန္ဘက္ႀကိဳတင္လက္ဦးမႈရယူကာ အေရးယူေဆာင္ရြက္လိုက္လွ်င္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးထိခိုက္ကာ ဖရိုဖရဲျဖစ္သြားမွာကို အလြန္စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင့္ၾကေနၾကရာမွ ယခုက်ေနာ္တို႔က လံုးဝလက္ဦးမႈ ရၿပီး ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို အစီစဥ္ရွိစြာ က်က်နနေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္၍ ႏွစ္အခ်ိဳ႔ႀကိဳတင္စီစဥ္ခဲ့ရေသာ အေရးေတာ္ပံုႀကီး အတြက္ မ်ားစြာၾကည္ႏူးဝမ္းသာရေတာ့သည္၊

နံနက္မိုးလင္းေသာအခါ က်ေနာ္တို႔ တိုင္း(၄)ဌာနခ်ဳပ္တပ္ဖြဲ႔မွာ ပဲခူးခရိုင္ေဝါၿမိ့ဳကေလးသို႔ ေရာက္ပါသည္၊ ေစာင့္ႀကိဳေနေသာ ေဝါေဒသ ေျမေအာက္တာဝန္ခံရဲေဘာ္တင္ရီ (ထိုစဥ္က ပဲခူးေနဝင္း)ကို ေတြ႔ရပါသည္၊ ရဲေဘာ္တင္ရီမွာ ေနာင္အခါဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပါလစ္ျဗဴရို လူႀကီးတဦးျဖစ္လာၿပီး ယခုအခါတြင္တရုတ္ျပည္ စစ္ခၽြမ္ျပည္နယ္ ခ်င္တူးၿမိ့ဳတြင္ အနားယူေနထိုင္လ်က္ရွိပါသည္၊

ကိုတင္ရီ၏ေျပာျပခ်က္အရေဝါၿမိ့ဳ သူႀကီးအိမ္တြင္ ဂ်ပန္ (၂)ေယာက္ ေရာက္ေနေၾကာင္းႏွင ေဝါဘူတာရံုတြင္ ဂ်ပန္(၃)ေယာက္ေရာက္ရွိ ေနေၾကာင္း ေဝါတြင္ဂ်ပန္ထိုမွ်သာရွိေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္၊ ထိုဂ်ပန္မ်ားကိုတိုက္ခိုက္ရန္ စီစဥ္ရပါေတာ့သည္၊
            တိုင္း(၄)စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရံုးအဖြဲ႔တြင္ လူ (၂ဝ)ေက်ာ္မွ် လိုက္ပါလာရာ ထိုမွတိုက္ခိုက္ေရးႏွင့္သင့္ေတာ္မည့္ရဲေဘာ္အခ်ိဳ႔ကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး သူႀကီးအိမ္ မွဂ်ပန္ (၂)ေယာက္ကို သြားေရာက္သတ္ျဖတ္တိုက္ခိုက္ရန္ ရဲေဘာ္ (၃)ေယာက္ကို ေရြးၿပီးလႊတ္လိုက္ပါသည္၊ ေနာက္ထပ္ ရဲေဘာ္ (၄)ေယာက္ကိုေရြးၿပီး က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ကာ ဘူတာရံုရွိဂ်ပန္ (၃)ေယာက္ကို သတ္ျဖတ္ရန္သြားပါေတာ့သည္၊

ေဝါၿမိ့ဳဘူတာရံုအနား ေရာက္ေသာအခါ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲဂ်ပန္စစ္သား ၄ - ၅ ေယာက္က ဘူတာရံုပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ ပစၥည္းေတြ ခ်လိုက္ စီလိုက္လုပ္ေနတာ ေတြ႔ရပါသည္၊ က်ေနာ္သည္ တိုက္ပြဲဆက္တိုက္ရန္ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီး က်ေနာ္ႏွင့္ပါလာသူရဲေဘာ္ (၄)ေယာက္မွ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာသူကို အနားသို႔ေခၚလိုက္ၿပီးက်ေနာ္က ပလက္ေဖာင္းေပၚက ၄၊ ၅ ေယာက္ကို ငါကကပ္ၿပီးပစၥတိုနဲ႔ ပစ္ၿပီး ဓားနဲ႔လည္းခုတ္သတ္မယ္မင္းတို႔က ဘူတာရံုက ဂ်ပန္ (၃)ေယာက္ကိုသြားသတ္ၾကဟု အမိန္႔ေပးလိုက္ပါသည္၊

သို႔ေသာ္ ခ်က္ခ်င္းလိုပင္ ထိုရဲေဘာ္ က်ေနာ့္ဘက္ျပန္လွည့္လာကာ က်ေနာ့္ကို တေနရာသို႔ေမးထိုးျပပါသည္၊ က်ေနာ္သူျပရာသို႔ ၾကည့္လိုက္ရာ ဘတ္စ္ကား (၃)စီးေလာက္ ဘူတာရံုအနားရပ္ထားရာ ထိုဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ ဂ်ပန္တပ္ခြဲတခြဲစာေလာက္ ထိုင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္၊ ထိုအတြင္း သူႀကီးအိမ္ဘက္မွ ေသနတ္သံေတြ ေပၚထြက္လာသည္၊ က်ေနာ္တို႔ရဲေဘာ္ေတြသူႀကီးအိမ္က ဂ်ပန္ (၂)ေယာက္ကို သတ္ျဖတ္ေနဟန္ရွိပါသည္၊

ထိုအတြင္း ဂ်ပန္အရာရွိတဦးသည္ ထိုင္ေနေသာကားေပၚမွဆင္းလာကာ အရာရွိအဝတ္အစားႏွင့္ပင္ရွိေနေသးေသာက်ေနာ့္ထံ အျမန္ခ်ဥ္း ကပ္လာၿပီး ေသနတ္သံၾကားရာေနရာသို႔လက္ၫိႈးၫႊန္ၿပီး ဘာျဖစ္တာလည္းဟုေမးပါသည္၊ က်ေနာ္ကရုတ္တရက္ပင္ “ႀကိဳယင္” (စစ္ေလ့က်င့္ေနတာဟု အဓိပၸါယ္ရသည့္ ဂ်ပန္စကား)ဟု ေျပာလိုက္ေတာ့မွ ျပန္တက္သြားသည္၊

က်ေနာ္သည္ဂ်ပန္ကမ်ားေန၍ ေဝါၿမိ့ဳလုပ္ႀကံမႈကို ဆက္လုပ္ရန္မသင့္ အျမန္ဆုတ္ခြာမွျဖစ္မည္ဟု စဥ္းစားမိသည္၊ ဂ်ပန္တပ္ခြဲတခြဲ လြန္ခဲ့တဲ့ညက ေဝါကိုေရာက္ေနတာ ကိုတင္ရီ မသိ၍ျဖစ္မည္ဟုယူဆၿပီး မူလတပ္စုရာေနရာသို႔ အျမန္ျပန္ဆုတ္ၿပီးက်ေနာ္၏ တိုင္း(၄) စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကို မူလရည္ရြယ္ေသာ ျမစ္က်ိဳးေဒသသို႔အျမန္ဆုတ္ခြာလာရပါေတာ့သည္၊ က်ေနာ္သည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး ပြဲဦးထြက္တြင္ တိုင္း(၄)စစ္ဌာနခ်ဳပ္က တိုက္ပြဲကေလးတပြဲ ေဖာ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အထမေျမာက္ခဲ့ေပ၊

ဤသည္တို႔မွာ ၁၉၄၅ ခုနစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ဗမာျပည္ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ရာတြင္ စစ္တိုင္း(၄)၏ အျဖစ္အပ်က္အခ်ိဳ႔ပင္တည္း၊

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေသာဗမာျပည္ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေသာ အေရးေတာ္ပံုတြင္စစ္တိုင္း(၄)မွ ေတာ္လွန္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ပံုမ်ားကို ေရးသားရပါေတာ့မည္၊

0 comments:

Post a Comment