Monday, March 30, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ တတိယပိုင္း၊ အခန္း(၁)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ တတိယပိုင္း၊ အခန္း(၁)
တတိယပိုင္း
တတိယပိုင္း ျပည္တြင္းစစ္
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္၊ ဗမာျပည္သူတို႔၏ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲႀကီး ေအာင္ပြဲရ ၿပီးဆံုး ခါနီး၊ လူမ်ား စိတ္ရႊင္လန္းၾကည္ႏူးေနသည့္အခ်ိန္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ဗားဂရာလမ္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္ကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ သခင္စိုးႏွင့္ သခင္သန္းထြန္းတို႔ႀကီးမႉးၿပီး က်င္းပေလသည္။

ကြန္ဂရက္သို႔ က်ေနာ့္အားဖိတ္ၾကားသျဖင့္ က်ေနာ္လည္း တက္ေရာက္ရသည္။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ၁၉၃၉ ခု ၾသဂုတ္လ(၁၅)ရက္ေန႔ ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကတည္းကစၿပီး   ေျမေအာက္တြင္ လွ်ိဳ႔ဝွက္ေနၿပီး ဗမာျပည္ေတာ္လွန္ေရးကိုဦးေဆာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရသည္။ ယခု ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတြင္ အတိအလင္း ေျမေပၚတက္ၿပီး ေျပာင္ေျပာင္ပင္ ေတာ္လွန္ေရးကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကြန္ဂရက္ကို ဗမာျပည္တြင္မက ႏိုင္ငံျခားကပါအာရံုစိုက္ၾကသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာ ေျမေပၚတြင္ ေတာ္လွန္ေရးကို တိတိလင္းလင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာပါတီႀကီး ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။

ကြန္ဂရက္တြင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ေနၾကေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္အတြင္းမွပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေျပာက္က်ားေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း အေျမာက္အမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္ေတာင္းျမစ္တဖက္ကမ္း ရန္သူဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔၏ ေနာက္ေက်ာမွ တိုက္ခိုက္ေနၾက ေသာ တပ္သားမ်ားလည္း ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကသည္။

ကြန္ဂရက္သဘာပတိသခင္သန္းထြန္း မိန္႔ခြန္းေပးရာတြင္ လြန္ခဲ့တဲ့သံုးႏွစ္ပတ္လံုး ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳးႏွင့္ ေျမေအာက္ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ခဲ့ရတဲ့ က်ဳပ္တို႔ပါတီဟာ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္တို႔ကို ဗမာျပည္မွာေအာင္ႏိုင္ၿပီး တိတိလင္းလင္းေပၚထြက္လာပါၿပီ။ က်ဳပ္တို႔ပါတီဟာစစ္ႏိုင္တဲ့ ပါတီအျဖစ္နဲ႔ မားမားမတ္မတ္ႀကီးေပၚထြက္လာပါၿပီ။ က်ဳပ္တို႔အခု ေတြ႔ဆံုစည္းေဝးတာဟာ ပထမကြန္ဂရက္လို တထိတ္ထိတ္တလန္႔လန္႔နဲ႔ စည္းေဝးတာမဟုတ္ဘဲ စစ္ႏိုင္သူေတြအေနနဲ႔ တိတိလင္းလင္း ေျမေပၚမွာစည္းေဝးၾကတာျဖစ္တယ္ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။

ဗမာျပည္ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ အသက္ဆံုးရံႈးၾကရတဲ့ဗမာ့သားေကာင္းရတနာမ်ားႏွင့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတြင္က်ဆံုးခဲ့ရတဲ့ ရဲေဘာ္ အေပါင္းကို ကြန္ဂရက္ႀကီးက ဝမ္းနည္းေၾကာင္းမွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပၾကသည္။

ကြန္ဂရက္တြင္ သဘာပတိသခင္သန္းထြန္းက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ သခင္စိုးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ သခင္သိန္းေဖ (တက္ဘုန္းႀကီး)တို႔ကို အထူးခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျုပစကားေျပာခဲ့သည္။

သခင္သန္းထြန္းကေျပာသည္မွာ “ေခါင္းေဆာင္ႀကီးသခင္စိုးဟာ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္တို႔ႀကီးစိုးတဲ့ သံုးႏွစ္တာ ကာလပတ္လံုး ေျမေအာက္ ပုန္းေအာင္းကာ က်ဳပ္တို႔ပါတီလုပ္ငန္းေတြကို ေရွ႔ေဆာင္ျခင္းျပဳခဲ့တယ္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ရဲလွံစြပ္ဖ်ားေအာက္က ပြတ္ကာသီကာနဲ႔ အႏွံ႔အျပား လွ်ိဳ႔ဝွက္သြားေရာက္ၿပီး ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့တယ္။ သခင္စိုးရဲ့ေရွ႔ေဆာင္မႈမွန္လို႔ က်ဳပ္တို႔ပါတီဟာ စစ္ႏိုင္သူတို႔ရဲ့ပါတီျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ သခင္စိုးကို က်ဳပ္တို႔ကေရာ ဗမာျပည္ကပါ အခ်ီးေျမွာက္ႏိုင္ဆံုး ခ်ီးေျမွာက္မႈကို ျပဳၾကရမယ္ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ ကိုသိန္းေဖကိုလည္း သခင္သန္းထြန္းကခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားရာမွာ “က်ဳပ္တို႔ပါတီလုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔လက္မွ ဗမာျပည္လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ အသက္ဆံဖ်ားစြန္႔စားသြားေရာက္ၿပီး ကမၻာ့ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႔က ဗမာ့ေတာ္လွန္ေရး ကို ကူညီလာေအာင္ေဆာင္ရြက္တဲ့သူဟာ တက္ဘုန္းႀကီးကိုသိန္းေဖပဲ

“က်ဳပ္တို႔ဟာ ဗမာျပည္တြင္း ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္သံကြန္ခ်ာေအာက္မွေနၾကရလို႔ တိုးတက္ေနေသာကမၻာနဲ႔ အဆက္ျပတ္ၿပီး က်ဳပ္တို႔ရဲ့အယူအဆ၊ အေတြးအေခၚေတြ မၾကာခဏ မွားယြင္းေဖာက္ျပန္ခဲ့တယ္။ က်ဳပ္တို႔ဟာ တိုးတက္ေနတဲ့ကမၻာ့ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ့ေျခလွမ္းကို မလိုက္ႏိုင္ဘူး။ သို႔ေပမယ့္ ကမၻာ့ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ရင္ေပါင္တန္းလိုက္ေနတဲ့ကိုသိန္းေဖဟာ ႏိုင္ငံျခားကေနၿပီး က်ဳပ္တို႔ရဲ့အယူအဆ လြဲတာေတြကို အၿမဲတေစ ျပဳျပင္ေပးခဲ့တယ္
“မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ေရာ၊ မဟာမိတ္စစ္တပ္နဲ႔ေရာ ဗမာျပည္သူျပည္သားတို႔ တဦးနဲ႔တဦးသေဘာေပါက္နားလည္ၾကတာလည္း ကိုသိန္းေဖရဲ့ လံု႔လေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ကိုသိန္းေဖေက်းဇူးဟာ ဗမာျပည္အေပၚမ်ားပါတယ္။သခင္စိုးလိုပဲ က်ဳပ္တို႔ရဲ့ပါတီကေရာ ဗမာျပည္ကပါ ခ်ီးေျမွာက္ ၾကရမယ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သခင္သန္းထြန္းက ဆက္၍ေျပာသည္မွာ “က်ဳပ္တို႔ေအာင္ႏိုင္ေနတဲ့ စစ္ပြဲဟာမၿပီးေသးဘူး။ စစ္ေတာင္းျမစ္အေရွ႔ဘက္ကမ္းမွာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ ေတြရွိေနေသးတယ္။ ဒီဘက္ကမ္းကူးဖို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးၿခိမ္းေျခာက္ေနတယ္။ ရွမ္းျပည္မွာလည္း နယ္ေတြအမ်ားႀကီး ဂ်ပန္လက္ေအာက္က မလြတ္လပ္ေသးဘူး။ အာရွတိုက္ေတာင္ပိုင္းတခုလံုးမွာလည္း ဂ်ပန္တို႔မဆုတ္ခြာေသးဘူး။ ဂ်ပန္ကြ်န္းမႀကီးကို မဟာမိတ္တို႔ မႈန္႔မႈန္႔ ညက္ညက္ေၾကေအာင္ ဗံုးႀကဲေပမယ့္ ဂ်ပန္တို႔ဟာတရုတ္ျပည္တြင္ (၅)သန္းေလာက္ အခိုင္အခံ့တပ္စြဲလ်က္ရွိေနေသးတယ္။ က်ဳပ္တို႔ရဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္အရ တရုတ္ျပည္မွာ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္တို႔ ဦးမက်ိဳးသေရြ႔ ကမၻာ့ဖက္ဆစ္စနစ္ဟာလည္း က်ဆံုးဦးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ က်ဳပ္တို႔ ဂ်ပန္လက္ေအာက္မွာ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္တုန္းကထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာတိုးၿပီး ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရးကိုလုပ္ၾကရမယ္။ ေရွ႔အဖို႔မွာ က်ေနာ္တို႔လုပ္ငန္းဟာ ပို၍ႀကီးက်ယ္လာမယ္။ ပို၍ အားထုတ္ရမယ္ဟု ေျပာပါသည္။

တဖန္ သခင္သန္းထြန္းက ဆက္၍ေျပာၾကားရာမွာ “၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လေလာက္ကပင္ က်ဳပ္တို႔ဟာ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားဘက္မွ တိုက္မယ္လို႔ ဆိုင္ရာေတြကိုအေၾကာင္းၾကားခဲ့ဖူးတယ္။ က်ဳပ္တို႔ရဲ့ က္ကမ္းခ်က္ကို အစိုးရက လက္မခံဘူး။ ဂ်ပန္ ဗမာျပည္ဝင္လာတဲ့အခါ က်ဳပ္တို႔ကို လက္မဲ့ ပစ္ထားခဲ့တယ္။ က်ဳပ္တို႔အဖို႔ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ ျဖစ္သလို လုပ္ခဲ့ရတယ္။ သို႔ေပမယ့္ က်ဳပ္တို႔ယံုၾကည္ခ်က္ကို မစြန္႔ဘဲ ဖက္ဆစ္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ခဲ့ၾကရတယ္။ အခုလည္း တိုက္ေနၾကတယ္။ ေနာက္လည္း ဖက္ဆစ္ေတြ မက်မျခင္းတိုက္ရမယ္

“ဂ်ာမန္နာဇီစနစ္နဲ႔ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္စနစ္တို႔ကိုတိုက္ၾကတာဟာ သာမန္စစ္ပြဲကေလး မဟုတ္။ ကမၻာမွာ အဆိုးဝါးဆံုးစနစ္နဲ႔ ကမၻာ့ျပည္သူ ျပည္သားတို႔တိုက္ၾကတဲ့ “လြတ္လပ္ေရးစစ္”သာ ျဖစ္တယ္။ ႏွစ္တရာ တေထာင္ ကမၻာတခုလံုး ကြ်န္မျဖစ္ေအာင္ တိုက္တဲ့စစ္ျဖစ္တယ္။

“ဗမာျပည္သူျပည္သားေတြက ကိုယ့္လြတ္လပ္ေရးအတြက္တိုက္ၾကတာမွာ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံေတြက လာကူတာျဖစ္တယ္။ “ျပည္သူ႔စစ္”တနည္း “လြတ္လပ္ေရးစစ္”ျဖစ္တယ္။

“ဂ်ာမန္တို႔ရံႈးေအာင္ ဘယ္သူလုပ္သလည္း။ ဆိုဗီယက္တပ္နီေတာ္ႀကီးက လုပ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ တန္ခိုးႀကီးတယ္။ ဒုတိယ တခ်က္က ဥေရာပတိုင္းျပည္ေတြမွာ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးလာႏိုင္ၾကၿပီး၊ ဖက္ဆစ္ကိုတိုက္ခဲ့တဲ့ တကယ့္မ်ိဳးခ်စ္ေတြ ေသြးစည္းမိၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔စည္းကုန္ၾကၿပီ။ ဒီ အစိုးရေတြထဲမွာ လူထုအက်ိဳးေဆာင္ျဖစ္တဲ့ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ အခ်က္အခ်ာကိုင္တဲ့ဝန္ႀကီးေတြ ျဖစ္ေနၿပီ။ ဖက္ဆစ္ကိုတိုက္ႏိုင္ရင္ တိုက္ႏိုင္သေလာက္ ျပည္သူေတြတန္ခိုးႀကီးတာပဲ။ တရုတ္ျပည္မွာလည္း ကြန္ျမဴနစ္ေတြက ဂ်ပန္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္တိုက္ေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ေတြလႊမ္းမိုးတဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူေတြတန္ခိုးႀကီးတာပဲ။ ဗမာျပည္မွာလည္း ျပည္သူေတြ တန္ခိုးႀကီး ခ်င္ရင္ ဖက္ဆစ္ေတြကိုနာနာတိုက္ေပးရမယ္

“ဒီစစ္ဟာ ေတာ္လွန္ေရးစစ္ ျဖစ္တယ္
“က်ဳပ္တို႔ ေၾကညာခ်က္စာတမ္း (၁)မွာ လြတ္လပ္ေရးသည္ပထမ၊ ဒီမိုကေရစီေရးသည္ဒုတိယ၊ ဆိုရွယ္လစ္ေရးသည္တတိယလို႔ ဆိုခဲ့ ပါတယ္

“တရုတ္ျပည္မွာ ဂ်ပန္အုပ္စိုးေနတာက တဝက္၊ ခ်န္ေကရွိတ္က ေလးပံုတပံု၊ ကြန္ျမဴနစ္က ေလးပံုတပံုျဖစ္ေနတယ္။ တရုတ္ျပည္မွာ လြတ္လပ္ေရးရရင္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္မယ္။ လြတ္လပ္ေရးစစ္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးစစ္ဟာ ဆက္စပ္ေနတယ္

“ဥေရာပကိုၾကည့္၊ ဘာျဖစ္ေနသလည္း။ လြတ္လပ္ေရးစစ္ပြဲဆင္ရင္း ျပည္သူျပည္သားေတြမလိုလားတဲ့အစိုးရေတြ ျပဳတ္ကုန္ၿပီ
“ဒါေတြကိုၾကည့္ရင္ ဒီစစ္ဟာ ျပည္သူ႔စစ္၊ လြတ္လပ္ေရးစစ္၊ ျပည္သူေတြႏိုင္တယ္။ တိုက္ႏိုင္သေလာက္ ျပည္သူေတြတန္ခိုးႀကီးမယ္

“အဂၤလိပ္ဟာ ဂ်ာမဏီက အလဲထိုးထားလို႔ ကြဲေနၿပီ။ အဂၤလိပ္ ျပန္ထလာႏိုင္တာဟာ ျပည္သူျပည္သားေတြက သူတို႔မလိုလားတဲ့ ခ်ိန္ဘာလိန္အစိုးရကိုျဖဳတ္ခ်ၿပီး စစ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ မစၥတာခ်ာခ်ီကိုတင္၊ ဆိုဗီယက္ရုရွားနဲ႔ေပါင္း၊ စစ္အတြက္ ပစၥည္းေတြ သိပ္ထြက္ေအာင္လုပ္ၿပီး ဂ်ာမန္ကိုတိုက္ၾကလို႔ နာလန္ျပန္ထူလာတာပဲ
“အဂၤလိပ္အရင္းရွင္စနစ္ဟာ နဖူးၿပဲဒူးကြဲျဖစ္ရံုမက ဘိုင္ျပတ္ေနတဲ့လက္ေဝွ႔သမား ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒီေတာ့ က်ဳပ္တို႔အထူးစိုးရိမ္စရာမလို။ က်ဳပ္တို႔ ကသာ ဒီစစ္ဟာ ျပည္သူ႔စစ္၊ လြတ္လပ္ေရးစစ္ဆိုၿပီး ဖိသာတိုက္၊ တိုက္သေလာက္ ျပည္သူေတြႏိုင္မွာပဲ

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာရမယ္ဆိုရင္ လြတ္လပ္ေရးကိစၥဟာလည္း ေအးခ်မ္းသာယာတဲ့နည္းနဲ႔ ၿပီးစရာလမ္းေတြရွိတယ္

“လက္နက္မပါရင္ လြတ္လပ္ေရးရပါ့မလား ေမးစရာရွိတယ္။ အခုတိုက္ေနတာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ေနတာပဲ။ လက္နက္နဲ႔ ဖက္ဆစ္ကိုတိုက္ႏို္င္သေလာက္ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အဂၤလိပ္နဲ႔စကားေျပာရာမွာ ေအးခ်မ္းသာယာႏိုင္သမွ် သာယာမယ္

“ဒါ့ေၾကာင့္ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးဟာ ေရာေနတယ္။ ခြဲလို႔မရဘူး။ ျပည္သူေတြလြတ္လပ္ေရးလိုခ်င္ရင္ ဖက္ဆစ္ကို အစြမ္းကုန္တိုက္ဖို႔ပဲ

“ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေနတုန္း က်ဳပ္တို႔မွာ အေရးႀကီးတဲ့လုပ္ငန္းရွိတယ္။ တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးပဲ။  က်ဳပ္တို႔တိုင္းျပည္ဟာ ျပာက်ေနၿပီ။ ဒါကို ဘယ္သူျပန္လည္ထူေထာင္မလဲ။ ျပည္သူေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္ရမယ္။ ဒီေတာ့ က်ဳပ္တို႔ဗမာျပည္မွာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးဟာ အဓိကလုပ္ငန္းပဲ

“ဒါကိုလုပ္ဖို႔အတြက္ က်ဳပ္တို႔ဟာ  အမ်ိဳးသားအစိုးရလိုတယ္။ အမ်ိဳးသားအစိုးရေပၚဖို႔ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအျမန္ရပ္စဲဖို႔လိုတယ္

“က်ဳပ္တို႔ရဲ့ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ -
(၁) စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အျမန္ရပ္ဆိုင္းဖို႔
(၂) ယာယီအမ်ိဳးသားအစိုးရဖြဲ႔စည္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအျမန္ဆံုးက်င္းပၿပီး တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ႀကီးေခၚဖို႔
(၃) တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ႀကီးက ဗမာႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေရးဆြဲဖို႔ျဖစ္တယ္

“က်ဳပ္တို႔လုပ္ငန္းမွာ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဟာ အဓိကပဲ။ ေနာက္တတိယက ယာယီအစိုးရဖြဲ႔စည္းေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ တျခားပါတီနဲ႔ပူးေပါင္းဖို႔အသင့္ပါပဲ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါတို႔မွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဒုတိယအႀကိမ္ကြန္ဂရက္တြင္ သခင္သန္းထြန္းေျပာၾကားခဲ့ေသာသဘာပတိမိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏုတ္ ခ်က္မ်ာ;ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ ပါတီတြင္း၌ လြတ္လပ္ေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာရယူႏိုင္သည္ဆိုေသာ ဘေရာက္ဒါဝါဒ စတင္ဝင္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ကြန္ဂရက္ကို ဆက္လက္က်င္းပရာတြင္ အဆို (၁၃)ခ်က္ကို တေယာက္ၿပီးတေယာက္တင္သြင္းၾကရာ အေရးႀကီးေသာအဆိုမ်ားမွာ -
(၁) ႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအဆို။
(၂) ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆို (က)စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရပ္ဆိုင္းၿပီးေနာက္၊ ယာယီအစိုးရအဖြဲ႔တြင္ တိုင္းျပည္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေရး။
(ခ)ဘုရင္ခံ၏တန္ခိုးအာဏာမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလက္ထဲေရာက္လာေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္။ (ဂ)ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေရးဆြဲရန္ လႊတ္ေတာ္ႀကီးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကို တႏွစ္အတြင္းေခၚႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္။
(၃) လူမ်ိဳးေရး၊ လူနည္းစုျပႆနာအဆို။ လြတ္လပ္ေသာဗမာႏိုင္ငံသည္ ဗမာလူမ်ိဳးတို႔၏တိုင္းျပည္မဟုတ္ဘဲ ဗမာ၊ ကရင္၊ ကခ်င္စသည္တို႔ မိမိတို႔သေဘာအေလ်ာက္ေပါင္းစည္းထားေသာ အိမ္ေထာင္စုႏိုင္ငံျဖစ္ရမည္။ ဗဟိုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ ရွိရမည္။ လႊတ္ေတာ္တရပ္မွာ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္ျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္ေနာက္တရပ္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္ကို လူမ်ိဳးခ်င္း တန္းတူထား၍ တမ်ိဳးလွ်င္ (၁ဝ)ေယာက္က် ကိုယ္စားလွယ္ေျrSာက္ရမည္။ ဥပမာ - ဗမာ ၁ဝ ဦး၊ ကရင္ ၁ဝ ဦး၊ ရွမ္း ၁ဝ ဦး၊ ရခိုင္ ၁ဝ ဦး၊ ခ်င္း ၁ဝ ဦး၊ ကခ်င္ ၁ဝ ဦးစီ ျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ားသာမက လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ားပါ ခန္႔ထားရမည္။
(၄) ဗမာ့တပ္မေတာ္အဆို။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအား ၫွဥ္းဆဲသည့္ ဗ်ဴရိုကေရစီစစ္တပ္မဟုတ္ဘဲ၊ တိုင္းသူျပည္သားတို႔၏အခြင့္အေရးကို ေရွ႔ကေန၍ အေသခံကာကြယ္ေပးသည့္ဒီမိုကေရစီတပ္၊ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္အဆင့္အတန္းသို႔ တက္လွမ္းရေပမည္။
မွတ္ခ်က္။ က်ေနာ္သည္ အထက္ပါ သဘာပတိမိန္႔ခြန္းႏွင့္အဆိုမ်ားကို ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သားမ်ား၏ သမိုင္းမွန္ကူကြက္(၂)စာအုပ္မွ ထုတ္ႏုတ္ကိုးကား ေဖာ္ျပပါသည္။
           
- ပါတီကြန္ဂရက္ၿပီးဆံုးခါနီးတြင္ က်ေနာ္ မက်န္းမမာျဖစ္လာ၍ သဘာပတိကိုခြင့္တိုင္ၿပီး ေဆးရံုသို႔ေခတၲတက္ရပါသည္။
- တရက္ႏွစ္ရက္ၾကာၿပီးေနာက္ ပါတီကြန္ဂရက္မွရဲေဘာ္အခ်ိဳ႔ ကြန္ဂရက္ၿပီးဆံုး၍ ေဆးရံုရွိက်ေနာ့္ကို လာေရာက္ၾကည့္ရႈၾကပါသည္။

သူတို႔က အားရဝမ္းသာစြာႏွင့္ ပါတီကြန္ဂရက္ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရာတြင္ က်ေနာ့္ကိုလည္း ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္လူႀကီးတဦးအျဖစ္ေရြးတင္ၾကသည္ဟု ေျပာျပၾကပါသည္။

က်ေနာ္ကေတာ့ သူတို႔လိုဝမ္းမသာႏိုင္ဘဲ တာဝန္ႀကီးေလးလာ၍ စိတ္ေလးသြားပါသည္။

က်ေနာ့္အား ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ေလာက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကိစၥေဆြးေႏြးၫွိႏိႈင္းရန္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး အတြက္ စည္းရံုးလုပ္ကိုင္ေနေသာကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္သခင္စိုးကို ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေျမေအာက္မွ ပဲခူးသို႔ သြား၍ေခၚယူခဲ့ရန္ ၫႊန္ၾကား သျဖင့္ ထိုတာဝန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါသည္။ သခင္စိုးကိုေခၚယူျခင္း၊ ျပန္ပို႔ျခင္းတာဝန္မ်ားလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သေဘာတူ ညီခ်က္ျဖင့္ သခင္စိုး၏ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒသင္တန္းႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်ေနာ္တလမွ်တက္ၿပီး ေလ့လာခဲ့ရပါသည္။

ထိုသင္တန္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားၿပီးသည့္အခါ သခင္စိုးက က်ေနာ့္ကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္အျဖစ္သိမ္းသြင္းခဲ့ပါသည္။ ထိုမွစ၍ က်ေနာ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဝင္တဦးျဖစ္လာပါသည္။

က်ေနာ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္တဦးျဖစ္လာေသာ္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏သီးျခားတာဝန္မ်ားကို က်ေနာ္ထမ္းေဆာင္ရျခင္းမရွိဘဲ တိုင္းျပည္ တာဝန္ေတြသာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရပါသည္။

သို႔ေသာ္ က်ေနာ့္ကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္လူႀကီးအျဖစ္ တင္ၾကျခင္းမွာ ကြန္ဂရက္တက္ေရာက္ၾကသူ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ႀကီးမ်ားက က်ေနာ္တိုင္းျပည္အတြက္လုပ္ကိုင္ခဲ့တာေတြ အထူးသျဖင့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ က်ေနာ္၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္တို႔ကို သိျမင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾက၍ ေရြးတင္ၾကသည္ထင္ပါသည္။

က်ေနာ္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ ေလးေလးနက္နက္ျဖတ္သန္းမႈမရွိဘဲ ဗဟိုေကာ္မတီလူႀကီးျဖစ္လာရသျဖင့္ ေရွ႔တြင္ မိမိသည္ လူႀကီးတဦး ျဖစ္လာၿပီး တာဝန္ေတြ ေက်ႁပြန္စြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါ့မလားဟု စိတ္ပူစိုးရိမ္မိပါသည္။ သို႔ေသာ္ တတ္ႏိုင္သမွ်ႀကိဳးစားသြားမည္ဟုလည္း စဥ္းစားမိပါသည္။


0 comments:

Post a Comment