Monday, March 23, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ဒုတိယပိုင္း၊ အခန္း(၁၁)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ဒုတိယပိုင္း၊ အခန္း(၁၁)
ဒုတိယပိုင္း

(၂၅)

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးသမိုင္း၏ မွတ္တိုင္တတိုင္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳ ေနသူရိန္ ျပည္သူ႔ အစည္းအေဝးႀကီးတြင္ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္ တိုင္း(၄)တိုင္းမႉး က်ေနာ္ဗိုလ္မႉးေက်ာ္ေဇာက တတိုင္းျပည္လံုးလြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲႀကီးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ညီညြတ္စည္းလံုးၾကရန္ အဆိုကိုတင္သြင္းခဲ့ပါသည္၊

၎က်ေနာ့္၏အဆိုမိန္႔ခြန္းတြင္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ က်ေနာ္တိုဗမာျပည္သူမ်ား၏ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး အေရးေတာ္ပံုအတြင္း က်ေနာ္တို႔ဦးစီးေသာ စစ္တိုင္း(၄)မွ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပံုမ်ားကို အေတာ္အတန္ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္၊ ထိုအဆိုမိန္႔ခြန္းေကာ္ပီ က်ေနာ္ထံတြင္ရွိေနရာ ထိုအထဲမွ အက်ဥ္းထုတ္ႏုတ္ၿပီး စစ္တိုင္း(၄)အတြင္း ၁၉၄၅ ခုႏွစ္က ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကိုတိုက္ခိုက္ခဲ့ပံုအခ်ိဳ႔ကို ေဖာ္ျပ ပါမည္၊

“၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၇)ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအိမ္မွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးက်င္းပပါတယ္၊ ဒီေကာင္စီက က်ေနာ့္ကို တိုင္း(၄)ကို တာဝန္ေပးပါတယ္၊ ပဲခူးေဒသရွိတပ္ေတြကို စုရံုးဖြဲ႔စည္းၿပီး ပဲခူးခရိုင္၊ သထံုခရိုင္၊ ဖာပြန္ခရိုင္၊ ေတာင္ငူေတာင္ပိုင္းနယ္ ေဒသေတြမွာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ဖို႔ ရက္ခ်ိန္းႏွင့္တကြ အမိန္႔ေပးလိုက္ပါတယ္၊ အဲဒီေကာင္စီကပဲ ေအာက္ဗမာျပည္အတြက္ ေတာ္လွန္ရန္ တိုင္း (၇)တိုင္း ခြဲေပးပါတယ္၊”

“တိုင္း(၁) က သာယာဝတီႏွင့္ ျပည္၊ တိုင္း(၂) က ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေရွ႔ပိုင္း၊ တိုင္း(၃) ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚအေနာက္ပိုင္း၊ တိုင္း(၅) က တနသၤာရီ တိုင္း၊ တိုင္း(၆) က ပ်ဥ္းမနား၊ မိတီၳလာႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ တိုင္း(၇) က အာလံ၊ သရက္၊ ေရနံေျမ ျဖစ္တယ္၊” “ေနာက္ အထက္ဗမာျပည္တိုင္း ကိုေတာ့ ဗိုလ္မႉးဗထူးကိုတာဝန္ေပးပါတယ္၊” “တိုင္း(၄)က အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းျဖစ္ၿပီး က်ေနာ္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရးမႉးႏွင့္ လူထုစည္းရံုးေရး တာဝန္ခံအျဖစ္ သခင္ခ်စ္ကိုတြဲဖက္တာဝန္ ေပးလိုက္ပါတယ္၊”

ထိုစဥ္က သခင္ခ်စ္မွာ ဦးဗေဆြ - ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔၏ ေနာင္ဆိုရွယ္လစ္ပါတီျဖစ္လာမည့္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီမွ ျဖစ္ပါသည္၊ သခင္ခ်စ္ သည္ ေနာင္ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႔ ေျပာင္းၿပီးေနာက္ပါတီ၏ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ထမ္းေဆာင္ရင္း အစိုးရႏွင့္တိုက္ပြဲတပြဲတြင္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ပဲခူးရိုးမ က်ဆံုးသြားရေသာ ထင္ရွားေသာ ေတာ္လွန္ေရးအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးတဦး ျဖစ္ပါသည္၊

“က်ေနာ္ႏွင့္သခင္ခ်စ္တို႔ (၂)ေယာက္ အမိန္႔ရရခ်င္း ပဲခူးကိုေျပးၿပီး က်ေနာ္က စစ္တပ္ေတြကို တိုက္ဖို႔ျပင္ဆင္ သခင္ခ်စ္က ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးမွာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ဘယ္လိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာကို ရွင္းျပစိုင္းျပင္း ၾကတယ္၊”

က်ေနာ္တို႔တိုက္ပြဲတြင္ အထူးဂရုစိုက္သည့္အခ်က္တခုမွာ က်ေနာ္တို႔တပ္မေတာ္သည္ ဖက္ဆစ္ရန္သူကိုတိုက္လွ်င္ ျပည္သူမ်ား၏ရြာထဲမွ ေနၿပီး ဘယ္ေတာ့မွ မတိုက္ရျဖစ္သည္၊ ထိုသို႔တိုက္မိလွ်င္ေနာင္ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္တို႔က ရြာကိုဝင္ၿပီးဖ်က္ဆီးကာ ျပည္သူေတြကိုသတ္ျဖတ္ ႏိုင္သည္၊ က်ေနာ္တို႔သည္ လူထုကိုကာကြယ္ရမည္ျဖစ္သည္၊

တိုင္း(၄) တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္က တပ္ရင္း (၉)ရင္း ရွိေနရာ ၎ကို တပ္ရင္းသစ္၊ နာမည္သစ္မ်ားေပးၿပီး ေဒသ (၉)ခု ခြဲကာ ေတာ္လွန္ရန္ စီစဥ္သည္၊
မိမိတို႔တပ္ရင္းတရင္းတြင္ အင္အား ၅ဝဝ မွ ၁ဝဝဝ အၾကားရွိပါသည္၊ ၎ထဲတြင္ ရပ္ရြာေဒသမွေျပာက္က်ားတပ္မ်ား မပါပါ၊
            တိုင္း(၄)နယ္တြင္ တပ္ရင္း (၉) ခု တပ္ျဖန္႔ထားပံုမွာ -
            (၁) ၁ဝ၁ - တပ္ရင္း - ေညာင္ေလးပင္၊ ဒိုက္ဦး၊ ေရႊက်င္
            (၂) ၁ဝ၂ - တပ္ရင္း - ပဲခူးေခ်ာင္းဖ်ား၊ သနပႁင္၊ ေဝါႏွင့္ စစ္ေတာင္း
            (၃) ၁ဝ၃ - တပ္ရင္း - ပဲခူး ကဝနယ္ႏွင့္ ဟံသာဝတီအေရွ႔
            (၄) ၁ဝ၄ - တပ္ရင္း - သထံုခရိုင္
            (၅) ၁ဝ၅ - တပ္ရင္း - စစ္ေတာင္းျမစ္ အေရွ႔ဘက္ကမ္း
            (၆) ၁ဝ၆ - တပ္ရင္း - ပဲခူးၿမိ့ဳကိုစီးနင္းတိုက္ခိုက္ရန္ ပဲခူးအေနာက္ေတာင္ေျခမွာ ျဖန္႔ထားပါသည္၊
            (၇) ၁ဝ၇ - တပ္ရင္း - (၈) ၁ဝ၉ တပ္ရင္း ၂ ရင္းကို ေမာ္လၿမိဳနယ္ႏွင့္ တနသၤာရီခရိုင္တို႔မွာ တိုက္ပြဲဝင္ဖို႔ႀကိဳတင္ၿပီးေစလႊတ္ရာ ခက္ခက္ခဲခဲျဖင့္ ကုန္းလမ္းေရလမ္းခရီးမ်ားျဖင့္ သြားၾကရပါသည္၊ တခ်ိဳ႔ထိုနယ္မ်ားသို႔မေရာက္ဘဲလမ္းတြင္ အဖမ္းအဆီးခံရသည္ဟု ၾကားရပါသည္၊
            (၉) ၁ဝ၈ - တပ္ရင္း - ဘီးလင္းႏွင့္ ဖာပြန္လမ္းမွာ တိုက္ခိုက္ဖို႔ ျဖန္႔ထားပါသည္၊

“အဲဒီတပ္ေတြ သက္ဆိုင္ရာနယ္ ေဒသေတြေရာက္ဖို႔အတြက္ ဂ်ပန္ေတြရဲ့မ်က္စိေအာက္မွာ ဘယ္လိုသြားရတယ္ဆိုတာေျပာရရင္ အလြန္ ေၾကာက္မက္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးပါ၊ ေျပာလို႔မဆံုးပါဘူး၊ တခ်ိဳ႔ပင္လယ္ထဲမွာလိႈင္းေလလြင့္ၿပီး တပ္ကြဲသြားတာ ေတြလည္းရွိတယ္၊ တခ်ိဳ႔ ရည္မွန္းခ်က္ေနရာမေရာက္မီ ရန္သူကဖမ္းမိၿပီး သတ္ျဖတ္လိုက္တာေတြလည္းရွိတယ္၊ လမ္းခရီးမွာ ဒုကၡအဖံုဖံုကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရတာပါ၊”

“တခ်ိဳ႔ဖ်ားနာလို႔ ပဲခူးေဒသမွာဝွက္ထားခဲ့လို႔ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ရဲေဘာ္ေတြနဲ႔ ခြင့္ရက္ေစ့လို႔ ပဲခူးျပန္လာတဲ့ရဲေဘာ္ေတြ စုစုေပါင္း (၅ဝ)ေလာက္ကို ဂ်ပန္ကင္ေပက ေျခရာခံလိုက္ဖမ္းၿပီး ပထမထမင္းအငတ္ထား၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွိပ္စက္၊ ေနာက္ဆံုးကမ္းပါးထိပ္မွာ ႀကိဳးတုပ္ၿပီးလွံစြပ္ထိုးသတ္၊ ေရထဲပစ္ခ်ခဲ့တယ္၊ တခ်ိဳ႔မေသမရွင္နဲ႔ ေသြးေတြယိုစီးၿပီး ေခ်ာင္းထဲက်ကာ မရႈႏို္င္၊ မရႈိက္ႏိုင္၊ မခ်ိမဆန္႔နဲ႔ မရႈမလွအေသဆိုးနဲ႔ ေသခဲ့ၾက ရတယ္၊”

“က်ေနာ္တို႔ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို စတင္ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္မယ့္ရက္ဟာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၇)ေန႔ ျဖစ္တယ္၊ ဂ်ပန္တပ္ကလည္း က်ေနာ္တို႔ လႈပ္ရွားမႈကိုေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတယ္၊ မတ္လ (၂၃)ရက္ကစၿပီး က်ေနာ္တို႔တပ္မႉးေတြဟာ ဘယ္သူမွ ညမအိပ္ရဘူး၊ မိမိတို႔ရဲ့ ေတာ္လွန္ေရးရက္ မေရာက္မီ ဂ်ပန္လက္ဦးမွာစိုးလို႔ အၿမဲအသင့္ျပင္ထားရတယ္၊ ဒီတုန္းကသာ တဦးတေယာက္က သစၥာေဖာက္လိုက္လွ်င္ ဘယ္ေလာက္ ဆိုးဝါးသြားမယ္ဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္၊”

“က်ေနာ္တို႔ဟာ အဂၤလိပ္ကိုတိုက္ဖို႔ တပ္ထြက္ေတာ့မယ့္ဟန္ေဆာင္ၿပီး တပ္ထဲမွာ ေတာ္လွန္ေရးရက္နီးလာေတာ့ ပြဲတၿခိမ့္ၿခိမ့္ ညစဥ္ခံေန ရတယ္၊ ေနာက္ မတ္လ (၂၈)ရက္ေန႔မွာ တပ္ထြက္ ႏႈတ္ဆက္ထမင္းစားပြဲႀကီးတခုက်င္းပရန္ ဟန္ျပစီစဥ္ခဲ့ရေသးတယ္၊” (စစ္ႀကီးၿပီးၿပီး က်ေနာ္ စစ္တပ္အျပင္ေရာက္မွ ထိုစဥ္က ထမင္းစားပြဲႀကီးအတြက္ ဟန္ျပစီစဥ္ခဲ့ရာမွာ ကုန္က်ခံခဲ့ရတဲ့ရဲေဘာ္ႀကီးတေယာက္က က်ေနာ့္ထံ လာၿပီးေႂကြြးေတာင္းလို႔ က်ေနာ္ကေတာင္းပန္ၿပီး ေငြအနည္းငယ္စိုက္ထုတ္ေပးခဲ့ရသည္ကို က်ေနာ္မွတ္မိေနပါသည္၊)

က်ေနာ္တို႔ ဂ်ပန္ကို ဤသို႔ ပရိယာယ္မ်ားဆင္ၿပီး ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ တျပည္လံုး ေအာင္ျမင္စြာဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါတယ္၊

“က်ေနာ္တို႔ဟာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ မေသမခ်င္းတိုက္ခိုက္ပါမည္ဟု က်မ္းသစၥာ တၿပိဳင္တည္းဆိုၾကပါတယ္၊ ေနာက္ တန္ျဖဳတ္ၿပီး တပ္ဖြဲ႔အသီးသီးဟာ တာဝန္က်ရာနယ္ေျမကို ခ်ီတက္ၾကတယ္၊ အဲဒီေန႔ဟာ တန္ခူးလျပည့္ေန႔ျဖစ္ၿပီး လဟာထိန္ေနတာပဲ၊ လသာထဲမွာ လယ္ျပင္ေတြျဖတ္ၿပီးခ်ီတက္သြားတဲ့ က်ေနာ္တို႔တပ္ေတြ ျမင္းေတြကိုေတြ႔ျမင္ခဲ့ရတာဟာ တသက္ေမ့ႏိုင္မယ္ မဟုတ္ေတာ့ပါ၊”

“အဲဒီလို ခ်ီတက္သြားတဲ့တပ္ေတြနဲ႔ ႀကိဳတင္လႊတ္ထားတဲ့တပ္ေတြေပါင္းၿပီး စတင္ေတာ္လွန္တဲ့ မတ္လ (၂၇)ရက္ညကစၿပီး အႏွံ႔အျပား တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကပါတယ္၊ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၂၄ နာရီ - တရက္အတြင္းဧရိယာ ၁ဝ စတုရန္းမိုင္အတြင္းမွာ တိုက္ပြဲတပြဲ အနည္းဆံုး ျဖစ္လ်က္ရွိတယ္၊ အဲဒီတိုက္ပြဲေတြဟာ မ်ားျပားလြန္းလွပါတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ့တပ္စိတ္၊ တပ္စုကေလးေတြဟာ ေနရာအႏွံ႔ အျပားက အခ်ိန္မေရြးတိုက္ခိုက္လ်က္ရွိတယ္၊”

“ဥပမာေျပာရရင္ စတင္ေတာ္လွန္တဲ့ မတ္လ (၂၇) ရက္ ညတညထဲမွာပဲ -
(၁) ဒိုက္ဦးၿမိ့ဳကို (၁ဝ၁) (က) တပ္က ဝင္စီးတယ္၊
(၂) ၁ဝ၁ (င) တပ္ဟာ ေဖာင္ေတာ္သီနဲ႔ ပုရြက္ရြာကိုဝင္စီးတယ္၊ ဂ်ပန္ (၈) ေယာက္ က်တယ္၊ (၂) ေယာက္ ဒဏ္ရာ ရတယ္၊
(၃) အမွတ္ ၁ဝဝ ႏွင့္ ၁ဝ၈ (က) တပ္ဟာ ျမစ္က်ိဳးအုတ္ဖိုကိုဝင္စီးတယ္၊
(၄) ၁ဝ၈ (ဂ) တပ္ဟာ ေရႊက်င္ကိုဝင္စီးတယ္၊ ဒီတပ္ဟာ ၁ဝ ရက္ လံုးလံုးေရႊက်င္ကို သိမ္းထားႏိုင္ခဲ့တယ္၊
(၅) ၁ဝ၃ တပ္ရင္းဟာ ဒီညမွာပဲ အံုးႏွဲနဲ႔ ကဝကိုဝင္စီးတယ္၊ ေနာက္ ဒါးပိန္တယ္လီဖုန္းရံုးကိုဝင္ေရာက္စီးနင္း မီးရိ_႔လိုက္တယ္၊”

“ေနာက္ ဒီျပင္တပ္ရင္းေတြလည္း တညထဲမွာပဲ ဒီလို ဆိုင္ရာဆိုင္ရာနယ္ေတြမွာ ဝင္စီးၾကတယ္၊ ဒီအခ်ိန္မွာ ေအာက္ဗမာျပည္တျပည္လံုး ဒီလိုပဲတိုက္ေနၾကတာပဲ၊ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီးေနာက္ ၁၂ ရက္ေလာက္အထိ ရန္သူဟာအငိုက္မိတုန္း၊ က်ေနာ္တို႔တပ္ေတြဟာ တရံုးရံုး တိုက္စစ္ဆင္ေနတယ္၊”

“သထံုနယ္မွာဆိုရင္လည္း က်ိဳက္ထို၊ အေပါင္စတဲ့ ၿမိ့ဳႀကီးေတြကိုဝင္စီးၾကတယ္၊ က်ိဳက္ထိုမွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ့အႀကီးဆံုးေအာင္ပြဲတခုက ၁ဝ၄ (ခ) တပ္က မီးရထားလမ္းကို ဖ်က္ထားတယ္၊ ရန္သူဂ်ပန္ အျပည့္ပါလာတဲ့မီးရထားကို လက္ပစ္ဗံုးနဲ႔ ေတာင္ေပၚကေန ဆီးပစ္တယ္၊ စက္ေသနတ္ေတြနဲ႔လည္းပစ္လို႔ ဂ်ပန္ေတြ အတံုးအရံုးေသေက်ကုန္တယ္၊ ဒီသတင္းဟာ အဲဒီတုန္းက အေတာ္ပဲပ်ံ႔ႏွံ႔ခဲ့တယ္၊”

“အဲဒီရက္အတြင္း ပဲခူးႏွင့္ ပဲႏြယ္ကုန္းအၾကား စစ္ေတာင္းႏွင့္မုတၱမအၾကား မီးရထားလမ္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းကိုအဓိကထားၿပီး တိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္၊ မိုင္ ၂ဝ အတြင္း က်ေနာ္တို႔တပ္ေတြဟာ မီးရထားလမ္းႏွင့္ တယ္လီဖုန္းႀကိဳးေတြကိုဖ်က္၊ ေမာ္ေတာ္ကားကိုေခ်ာင္းပစ္၊ အဲဒီ (၃)မ်ိဳးစလံုး တေန႔တႀကိမ္ မွန္မွန္လုပ္ၾကတယ္၊ ေနာက္ အဲဒီကားလမ္းမ်ားႏွင့္ မီးရထားလမ္းမ်ားကို မသံုးရဲေအာင္ျဖစ္သြားေတာ့တယ္၊”

“ေနာက္ ဧၿပီလလယ္ကစလို႔ ဂ်ပန္ေတြ ပရမ္းပတာနဲ႔ဆုတ္ခြာတဲ့အထိ က်ေနာ္တို႔တိုက္ပြဲေတြဟာ အလြန္ခက္ခဲလာပါတယ္၊ အထူသျဖင့္ ပဲခူး  နယ္ဟာ ဂ်ပန္ေတြ ေနာက္ဆံုးဆုတ္ခြာမယ့္ လမ္းက်တဲ့ေနရာျဖစ္လို႔ က်ေနာ္တို႔တပ္ေတြက အလံုးအရင္းႏွင့္ ထိုေဒသမွာ ဖိၿပီးတိုက္ရပါတယ္၊ ပဲခူး၊ စစ္ေတာင္းနယ္ဟာ ပုလင္းလည္ပင္းနဲ႔တူေနပါတယ္၊ တျပည္လံုးကဂ်ပန္ေတြ ဆုတ္ခြာရာမွာ ထိုေဒသကို အားလံုးျဖတ္သန္းဆုတ္ခြာ ရပါတယ္၊ ဒီၾကားထဲက က်ေနာ္တို႔တပ္ေတြဟာ တေန႔မွ တိုက္ပြဲမျပတ္ခဲ့ပါဘူး၊ က်ေနာ္တို႔တပ္ေတြဟာ ပဲခူး -မႏၱေလးႏွင့္ ပဲခူး -ေမာ္လၿမိဳင္ မီးရထားလမ္းမ်ားႏွင့္ မီးရထားေတြကို ဂ်ပန္ေတြမသံုးႏိုင္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးပစ္ၾကတယ္၊”

“ဂ်ပန္ေတြ ပရမ္းပတာဆုတ္ခြာသည့္အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ ေအာင္ပြဲေတြဆင္ခဲ့ပါတယ္၊ က်ေနာ္တို႔က ပဲခူး-မႏၱေလးလမ္း၊ ပဲခူး-စစ္ေတာင္း လမ္းကို ျဖတ္ေတာက္လိုက္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ထင္တဲ့အတိုင္း ဂ်ပန္ေတြဟာ လမ္းရိုးရိုးက မဆုတ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေရာက္တဲ့ေနရာက စစ္ေတာင္းျမစ္ကိုျဖတ္၊ ေနာက္ ေမာ္လၿမိဳင္ကို ဆုတ္ရလိမ့္မယ္လို႔ရည္ရြယ္တယ္၊ သူတို႔ဆုတ္လမ္းဟာ ပဲခူး-မုတၱမလမ္း၊ ဖာပြန္- ဘီးလင္း လမ္း၊ ေနာက္ စစ္ေတာင္းျမစ္ရိုးတေလွ်က္တလမ္း ဆုတ္ၾကတယ္၊ က်ေနာ္တို႔က ဒီအခ်က္ကိုႀကိဳတင္ျမင္လို႔ သထံုနယ္ကမိမိတပ္ေတြကို ဒီလမ္း (၃)လမ္းမွာ အသင့္ခ်ထားတယ္၊ မဟာမိတ္ေတြပဲခူးသိမ္းၿပီးေလာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဂ်ပန္ေတြ ဒီလမ္း (၃)လမ္းက က်ေနာ္တို႔ထင္တဲ့ အတိုင္း ပရမ္းပတာဆုတ္ခြာတဲ့အခ်ိန္ပဲ၊ ဒီအခ်ိန္မွာ ေစာင့္ေနတဲ့က်ေနာ္တို႔တပ္ေတြက ေန႔ညမစဲ ဒလစပ္တိုက္ခိုက္ၾကေတာ့တာပဲ၊ တိုက္ပြဲေတြဟာ မ်ားလွပါတယ္၊ ေျပာမဆံုးပါ၊ ဒီအထဲကတိုက္ပြဲသ႑န္သာဓက တခုကိုေျပာပါ့မယ္၊”

“ဘီးလင္း-ဖာပြန္လမ္း ဆည္ေတာ္ရြာအနီးတိုက္ပြဲမွာ ရန္သူဂ်ပန္ (၁၅ဝ)မွ် လွည္း ၃ စီး၊ ျမင္း ၆ ေကာင္ႏွင့္ စက္ေသနတ္ႀကီးေတြနဲ႔ ဆုတ္လာၾကပါတယ္၊ ေတာစပ ္ႏွစ္ဘက္ေတာင္ေစာင္းေပၚက အသင့္ေစာင့္ေနတဲ့ က်ေနာ္တို႔တပ္ေတြက ပစ္ကြင္းသတ္ကြင္းထဲ ဝင္လာတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ လက္ပစ္ဗံုး၊ ရိုင္ဖယ္၊ စက္ေသနတ္ကေလး၊ ေနာက္ေတာ္မီဂန္းစတဲ့ ရွိသမွ်လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ေတြကို စုၿပံဳၿပီး တခဲနက္ပစ္သြင္းလိုက္တာပဲ၊ အင္မတန္ကံေကာင္းတဲ့ ရန္သူ (၁ဝ)ေလာက္ပဲ လြတ္သြားတယ္၊ အားလံုးအတံုးအရံုး စုပံုေသက်န္ရစ္တာပဲ၊”

အဲဒီတိုက္ပြဲေတြမွာ က်ေနာ္တို႔တပ္ တိုက္ပံုခိုက္ပံုေတြကိုလိုက္ၾကည့္ရႈသည့္ မဟာမိတ္ ၁၃၆ ေလထီးဆင္းတပ္မွ မဟာမိတ္တပ္မႉးမ်ားသည္ က်ေနာ္တို႔တပ္ တိုက္ခိုက္ၾကပံုကို ခ်ီးက်ဴးပါေတာ့သည္၊ (ဤသည္မ်ားကို ေတြျမင္သိရွိခဲ့ၾကသည့္ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲကို စစ္ပြဲျဖင့္ ဆက္၍မဖိေတာ့ဘဲ ေဆြးေႏြးၿပီးေပးခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါသည္၊)

“အဲဒီလမ္း ၃ လမ္းမွာ ဂ်ပန္နဲ႔ျဖစ္တဲ့တိုက္ပြဲေတြဟာ တနဂၤေႏြ ၂ ပတ္အတြင္း ရန္သူဂ်ပန္ (၈ဝဝ - ရွစ္ရာ)ေလာက္ကို သတ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္၊ ၂၇၁ ေယာက္ကို ဒဏ္ရာအႀကီးအက်ယ္ ရေစတယ္၊ ဒီအထဲမွာ ဂ်ပန္ဘုရင္ရဲ့ သူရဲေကာင္းတံဆိပ္ရတဲ့ဗိုလ္မႉးႀကီး(ကာနယ္)တေယာက္ ပါဝင္တယ္၊ ေမာ္ေတာ္ကားေတြလည္း အမ်ားအျပားဖ်က္ႏိုင္ခဲ့တယ္၊”
“အဲဒီလို က်ေနာ္တို႔က ထိုးစစ္ဆင္ၿပီးေနာက္မွာ ဂ်ပန္တို႔ကျပန္ၿပီး တိုက္စစ္ဆင္လာတယ္၊ ဂ်ပန္တို႔ထင္ျမင္ခ်က္ဟာ မဟာမိတ္တပ္ေတြ ရန္ကုန္သိမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္ မဟာမိတ္တပ္ေတြအေနနဲ႔ သထံု၊ ေမာ္လၿမိဳင္တို႔ကို ဆက္ၿပီးထိုးလာမယ္ထင္ၿပီး ဂ်ပန္ဟာေမာ္လၿမိဳင္ကို ေတာက္ေလွ်ာက္ဆုတ္ခြာခဲ့တယ္၊”

“ဒါေပမယ့္ ဆက္မလိုက္လာမွန္း သိရတာကတေၾကာင္း၊ ပဲခူးရိုးမမွာက်န္ေနတဲ့ ဂ်ပန္ႏွစ္ေသာင္းခန္႔ကို စစ္ေတာင္းျမစ္ကိုျဖတ္ကူးႏိုင္ရန္ အတြက္ တေၾကာင္း၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ကမ္းတဝိုက္ကရွိေနတဲ့ က်ေနာ္တို႔တပ္မေတာ္ကို ေခ်မႈန္းပစ္ဖို႔ စစ္ေတာင္းျမစ္အေရွ႔ဘက္ကမ္း ေရာက္ေနတဲ့ သူတိုရဲ့ (၁၈)နံပါတ္တပ္မနဲ႔ (၅၃)နံပါတ္တပ္မ - ဒီဝီဇံတပ္မႀကီး၂ တပ္ကို ေမာ္လၿမိဳင္ကျပန္လႊတ္ၿပီး ပထမဆံုး စစ္ေတာင္းျမစ္ ကမ္းရွိ က်ေနာ္တို႔တပ္ကို ေခ်မႈန္းေတာ့တာပဲ၊ အဲဒီတုန္းက က်ေနာ္တို႔အင္အားဟာ စစ္ေတာင္းျမစ္ကမ္းေပၚမွာ စုစုေပါင္း (၅ဝဝ)ေလာက္သာ ရွိၿပီး ရန္သူ႔အင္အားဟာ တစ္ေသာင္းေလာက္ရွိလိမ့္မယ္၊ က်ေနာ္တို႔တပ္ေတြဟာ ဒီေလာက္အင္အားႀကီးမားတဲ့ ရန္သူ႔အင္အားအလယ္မွာ ပိတ္ဆို႔တာခံေနရပါတယ္၊”

“တေနရာမွာေတာ့ စစ္ေတာင္းျမစ္ကမ္းႏွင့္ ဘီးလင္း-ဖာပြန္လမ္းအၾကားရွိ ေတာနက္ႀကီးထဲမွာ (၁ဝ)ရက္ေက်ာ္ေက်ာ္ အငတ္အျပတ္ခံၿပီး ရန္သူရဲ့ပိတ္ဆို႔ျခင္းကို ခံေနရပါတယ္၊ ဒီတုန္းက ရဲေဘာ္ေတြ မိုးရြာႀကီးထဲမွာ မိုးကာမရွိ ဆန္နည္းနည္းနဲ႔ ေတာထဲမွာရွိတဲ့ သစ္ရြက္အခ်ိဳ႔ ေရာျပဳတ္စားခဲ့ရတယ္၊ ဒီေတာနက္ထဲမွာ ေမွ်ာ့ျခင္တို႔ရဲ့ေဘး၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါထူထပ္တဲ့ေဘးေတြကိုလည္း ခံခဲ့ရတယ္၊”

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ့ အမိန္႔အရ စစ္ေတာင္းျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းကို ေဖာက္ထြင္းဆုတ္ခြာဖို႔ တေသာင္းေသာရန္သူေတြအၾကားက ခဲခဲ ယဥ္းယဥ္း ေဖာက္ထြက္လာခဲ့ရတယ္၊ တခ်ိဳ႔ရဲေဘာ္ေတြဖ်ားနာၿပီး ဒီေတာထဲမွာပဲ ပိုးစိုးပက္စက္ ေသေက်က်န္ရစ္ခဲ့တာလည္းရွိပါတယ္၊”

“ဒီတိုက္ပြဲေတြမွာ ေနာက္ခံတပ္အျဖစ္က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ သထံုနယ္ဒုတိယစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ေအာင္ေဇယ်ဟာ တိုက္ပြဲမွာ မခ်ိမဆန္႔ဒဏ္ရာနဲ႔ ရန္သူ႔လက္ ပါသြားရရွာပါတယ္၊”

“တျခားတေနရာျဖစ္တဲ့ က်ိဳက္ထိုႏွင့္မုတၱမအၾကားမွာရွိတဲ့ က်ေနာ္တို႔တပ္သား (၂ဝဝ)ေက်ာ္ဟာ ဒီလိုရန္သူေတြအၾကားကအခု က်ေနာ္စကား ေျပာေနခ်ိန္အထိ ေဖာက္ထြင္းမထြက္ႏိုင္ေသးဘဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဒုကၡေတြကိုခံေနရလွ်က္ ရွိပါတယ္၊ တခ်ိဳ႔ရုပ္ဖ်က္ၿပီး မထင္မရွားေနခဲ့ရတယ္၊”

“က်ေနာ္တို႔ရတဲ့သတင္းအရ တခ်ိဳ႔ရန္သူဖမ္းမိသြားၿပီး ရက္ရက္စက္စက္ လွံစြပ္နဲ႔ကစား၊ ဓားနဲ႔ကစားခံရၿပီးမွ အပိုင္းပိုင္းအစိတ္စိတ္ ေသေက် ၾကရပါတယ္၊ သထံုနယ္မွာ က်ဳပ္တို႔ရဲ့ရဲေဘာ္ေတြသာမက ျပည္သူျပည္သားေတြပါ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းခံရလို႔ တခါမွ မႀကံဳဖူးတဲ့ လူသတ္ပြဲ၊ လုယက္ပြဲ၊ ကာမဓားျပပြဲေတြဟာ မၾကားဝံ့ေအာင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေတြကိုၾကားရေတာ့ သထံုနယ္ကျပန္ဆုတ္လာတဲ့ တပ္သားတပ္မႉးေတြဟာ ငါတို႔ တာဝန္က်တဲ့နယ္မွာ ငါတို႔တာဝန္မေက်လို႔ အခုလိုက်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ျပည္သူျပည္သားေတြ ရဲေဘာ္ေတြ ဒုကၡေရာက္ရတယ္ဆိုၿပီး ယူႀကံဳးမရ ျဖစ္ၾကရပါတယ္၊”

“ဒီအေၾကာင္းအရာေတြဟာ က်ေနာ္တို႔တပ္ေတြနဲ႔ မဟာမိတ္တပ္ေတြ မေတြ႔ဆံုရေသးခင္ကျဖစ္ခဲ့တဲ့ တိုက္ပြဲေတြပါ၊ ေနာက္ မဟာမိတ္တပ္ေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔တပ္ေတြ ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ ပူးေပါင္းၿပီးတိုက္တဲ့တိုက္ပြဲေတြကိုလည္း အက်ဥ္းခ်ံဳးၿပီးနည္းနည္း ေျပာလိုပါတယ္၊”


0 comments:

Post a Comment