Monday, March 2, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ဒုတိယပိုင္း။ အခန္း(၁)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ဒုတိယပိုင္း။ အခန္း(၁)
ဒုတိယပိုင္း
ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး
(၁၆)
ရန္ကုန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဘီအိုင္ေအတပ္မေတာ္ကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းပါသည္။ ဘီအိုင္ေအတပ္မ (၁)ကို ဗိုလ္မႉးႀကီးေဇယ်ကို ဦးစီးေစ၍လည္းေကာင္း။ တပ္မ (၂)ကို ဗိုလ္မႉးႀကီးေနဝင္းကို ဦးစီးေစ၍လည္းေကာင္း။ တပ္မ(၂)တပ္ဖြဲ႔ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ကဦးစီးၿပီး အထက္ဗမာျပည္သို႔ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးေနေသာအဂၤလိပ္တပ္မ်ားကို ဂ်ပန္စစ္တပ္ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး လိုက္၍တိုက္မည္၊ ရန္ကုန္တြင္ က်ေနာ္၏တပ္သာခ်န္ထားၿပီး ေအာက္ဗမာျပည္ ဘီအိုင္ေအတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ က်ေနာ္က ဗိုလ္သင္တန္းတခုဖြင့္ၿပီး စစ္ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားကို သင္တန္းေပး၍ ေနာင္တပ္သစ္မ်ားဖြဲ႔ရာတြင္ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားရရွိေအာင္ စုေဆာင္းထားရန္ တာဝန္ေပးပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဘီအိုင္ေအတပ္ဖြဲ႔မ်ား ဗိုလ္မႉးႀကီးေဇယ်ႏွင့္ ဗိုလ္မႉးႀကီးေနဝင္းတို႔ဦးစီးေသာတပ္မ (၂)တပ္တို႔ အထက္ဗမာျပည္သို႔ အဂၤလိပ္တပ္မ်ားေနာက္သို႔ လိုက္တိုက္ရန္ခ်ီတက္ၾကပါသည္။

က်ေနာ္သည္ က်ေနာ့္တပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိ့ဳၾကည္ျမင္တိုင္လံုၿခံဳေရးကိုကာကြယ္ရန္ တပ္စြဲရပါသည္။ ေအာက္ဗမာျပည္ဘီအိုင္ေအရံုးကို ရန္ကုန္တြင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး တဖက္က ေဂၚရာကုန္းတြင္ ဗိုလ္သင္တန္းဖြင့္ၿပီးသင္ၾကားရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ ဂ်ပန္ဗိုလ္မိုးႀကိဳး(ဆူဇူကီး)တို႔လည္း ရန္ကုန္တြင္ ရွိေနပါသည္။

ထိုအခ်ိန္က က်ေနာ္အလုပ္ အလြန္မ်ားပါသည္။ နံနက္ပိုင္းတြင္ စစ္ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းတြင္ ကိုယ္တိုင္သင္တန္းေပးၿပီး ေန႔လည္ႏွင့္ ညေနတြင္ ေအာက္ဗမာျပည္ ဘီအိုင္ေအတပ္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ကို ဘီအိုင္ေအရံုးဖြဲ႔ၿပီးလုပ္ကိုင္ရသည္။ ညအခါတြင္ ေနာက္ေန႔ ဗိုလ္သင္တန္းတြင္သင္ရန္ မွတ္စုမ်ားျပင္ဆင္ရျခင္းႏွင့္ အလုပ္ေႂကြြးမ်ားကိုလုပ္ရျခင္းျဖင့္ မအားမလပ္တာဝန္ေတြ မ်ားျပားလွပါသည္။

ထိုကာလအတြင္းမွာ ေအာက္ဗမာျပည္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ ဘီအိုင္ေအတပ္မ်ားက ကရင္မ်ားကိုသတ္ျဖတ္ျခင္းဆိုတဲ့ကိစၥျဖစ္ေပၚ လာခဲ့ပါသည္။ ထိုကိစၥ က်ေနာ္မွတ္မိသေလာက္ ယခုျပန္ၿပီးေရးသားပါမည္၊

ဒီကိစၥတြင္ က်ေနာ္ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ တာဝန္မကင္းခဲ့ပါ၊ ျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာဟာ ဗမာျပည္ေတာင္ပိုင္း ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေျမာင္းျမခရိုင္ အတြင္းျဖစ္သည္။ ကာလက ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ အလယ္ေလာက္မွာျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္တပ္မ်ားက ဂ်ပန္တပ္ႏွင့္ဘီအိုင္ေအတပ္တို႔ရဲ့ထိုးစစ္ေၾကာင့္ အိႏိၵယသို႔ အျပင္းဆုတ္ခြာေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔က သူတို႔ရဲ့ဆုတ္ခြာမႈကိုအေထာက္အကူျပဳေစရန္ဝါဒျဖန္႔ခဲ့တာက တို႔မတတ္သာလို႔ ဆုတ္ခြာရတယ္၊ (၃)လအတြင္း ျပန္လာၾကမယ္၊ ဒီအတြင္း မင္းတို႔ ဂ်ပန္ကိုတတ္ႏိုင္သေလာက္ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ၾကဟု လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့ၾက သည္။ လက္နက္တခ်ိဳ႔ကိုလည္း ထုတ္ေပးထားခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔ကို လိုလားအားကိုးၾကေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအမ်ားရွိရာ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚမွာ ကရင္ပုန္ကန္မႈစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္က ကရင္အမ်ိဳးသား ေရႊထြန္းၾကာ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုစဥ္က ေရႊထြန္းၾကာတို႔ ကရင္သူပုန္တပ္ဖြဲ႔ဟာ လက္နက္ကိုင္ (၁ဝဝ)ခန္႔ေလာက္သာ ရွိေသးသည္ထင္ပါသည္။ ေျမာင္းျမၿမိ့ဳမွာ ဂ်ပန္တပ္ မရွိပါဘူး၊ ေဒသခံဘီအိုင္ေအတပ္ကေလးသာ ရွိပါသည္။ သူတို႔ ကရင္သူပုန္သြားတိုက္ရာ မႏိုင္ပါ၊ ဗမာရြာတခ်ိဳ႔လည္း အတိုက္ခံရမွာ ေၾကာက္ရြံ႔ေနၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္း ေျမာင္းျမၿမိ့ဳမွာပင္ ျမန္မာအမ်ား ကရင္လာတိုက္မွာပူပန္ေနၾကသည္။ ၿမိ့ဳေပၚရွိ ကရင္အနည္းစုကလည္း ျမန္မာေတြက သူတို႔ကိုလာတိုက္မွာ စိုးၾကသည္။ ေျမာင္းျမ ဘီအိုင္ေအအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ခံေတြကေရာ စစ္ဘက္တာဝန္ခံတို႔ကပါ က်ေနာ့္ထံ အကူအညီေတာင္းၾကသည္။

က်ေနာ့္မွာလည္း တပ္မဟာဆိုေပမယ့္ တပ္ရင္း (Battalion) တရင္းသာရွိသည္။ က်ေနာ့္တပ္ အားလံုးနီးပါးမွာလည္း ထိုင္းနယ္စပ္က ဖြဲ႔လာသည့္ ထိုင္းရွမ္းႏွင့္ထိုင္းဗမာမ်ိဳးဆက္ေတြျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစကား အားလံုးလိုလိုမတတ္ၾက၊ တပ္ခြဲမႉးမ်ားသာ ျမန္မာစကားတတ္ၾကသည္။ တပ္ကူလႊတ္သင့္ မလႊတ္သင့္စဥ္းစားေနစဥ္ ထိုကာလက က်ေနာ့္ရံုးကို မၾကာခဏလာတတ္ၿပီး က်ေနာ့္ကို အကူအညီမ်ား။ အႀကံဉာဏ္မ်ား ေပးေနတတ္သည့္သခင္ဗိုလ္ဆိုေသာ သခင္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ေတြ႔စဥ္ ထိုကိစၥတိုင္ပင္ၾကည့္ေတာ့ “ဒီတပ္မ်ိဳးေတြ မလႊတ္ႏွင့္ ဒီကိစၥၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းတာေကာင္းတယ္၊ ရန္ကုန္ သရက္ေတာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတိုက္မွာ ကရင္ဘုန္းႀကီးဦးပၢဝ ဆိုတာရွိတယ္၊ သူဟာ ႏိုင္ငံေရးလည္း နားလည္ ကရင္အမ်ိဳးသားလည္းျဖစ္ၿပီး ကရင္ေတြအေပၚလည္း အေတာ္ၾသဇာရွိတယ္၊ ထိုဆရာေတာ္ကိုကာကြယ္ဖို႔ တပ္နည္းနည္းေပးၿပီး ထိုေဒသအတြင္းလွည့္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရားေဟာေျပာနားခ်ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္တယ္”လို႔ အႀကံျပဳပါသည္။ ထိုစဥ္သခင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေထာင္ထဲေရာက္ေနေသာ္လည္း သခင္ဗိုလ္ဟာ နံမည္သိပ္မႀကီးေသးလို႔ အျပင္မွာက်န္ရစ္ၿပီး လုပ္စရာရွိတာလုပ္ေနရာမွာ က်ေနာ္ တာဝန္ႀကီးမွန္းသိလို႔ မၾကာခဏအကူအညီေတြေပးေနတာ ျဖစ္ပါသည္။ (က်ေနာ္ ၁၉၉ဝ ေလာက္မွာသိရတာက သခင္ဗိုလ္ဟာ ၁၉၃၉။ ၾသဂုတ္လမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ေခါင္းေဆာင္ ၄ ။ ၅ ဦးႏွင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းရာမွာပါဝင္ခဲ့သည့္ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ပါသည္)

က်ေနာ္သည္ က်ေနာ့္တပ္မွ သင့္ေတာ္မည့္တပ္စု (လူသံုးဆယ္ခန္႔)တစုကိုဆြဲထုတ္ၿပီး က်ေနာ္၏ ဗိုလ္သင္တန္းမွ အေတာ္မြန္ရည္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတဦးကို လက္ဖတင္နင္ ဗိုလ္ရာထူးေပးၿပီး တပ္စု၏အႀကီးအကဲခန္႔ကာ သခင္ဗိုလ္အစီအစဥ္အတိုင္း ဆရာေတာ္ဦးပၢဝႏွင့္ ထိုကရင္ေဒသမ်ားသို႔ လႊတ္လိုက္ပါသည္။ ရြာေတြလွည့္ၿပီး တရားေဟာၾကသည္။ ဒီၾကားထဲ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ ေရႊထြန္းၾကာက တပ္မႉးႏွင့္စကားေျပာလိုေၾကာင္းေခၚ၍ တပ္သားႏွစ္ေယာက္လႊတ္လိုက္ရာ သတ္ပစ္ျခင္းခံရပါသည္။ ေနာက္တႀကိမ္ တဦးလည္း ဒီလိုပဲအသတ္ခံရပါသည္။ ဆရာေတာ္က စိတ္မပ်က္ဘဲ ဆက္ေဟာေျပာေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေျခအေန အေတာ္ေအးခ်မ္း လာစျပဳလာသည္။

ထိုအခ်ိန္မွာ ဗိုလ္မိုးႀကိဳးတို႔ရဲ့ မီနာမီကီကန္မွဂ်ပန္ေတြ ထိုကိစၥသိသြားၿပီး ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကို သူတို႔လုပ္မည္ဆိုကာ ဆရာေတာ္မပါေတာ့ဘဲ (ဟိုင္နန္ကၽြန္းမွာ က်ေနာ္တို႔ဆရာမဟုတ္ခဲ့တဲ့) စစ္တပ္ရာထူး လက္ဖတင္နင္ဗိုလ္ႏွင့္ ဘီအိုင္ေအတပ္ရာထူး (ဗိုလ္မႉးႀကီး)ကာနယ္ျဖစ္သူ (နံမည္ေကာင္းစြာမမွတ္မိ) “အီဂ်ီမား”ထင္သည္။ သူကိုယ္တိုင္ေခါင္းေဆာင္ၿပီး က်ေနာ့္တပ္စုကေလးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရားေဟာဖို႔ ဆရာေတာ္သြားတဲ့ေဒသေတြဆီ ထြက္သြားပါသည္။

(၁၉၄၂) ေမလဆန္း တညမွာ က်ေနာ္အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ မီနာမီကီကန္မွဗိုလ္မိုးႀကိဳးက လႊတ္လိုက္သည့္ဂ်ပန္ႏွစ္ေယာက္ က်ေနာ့္အိမ္ကင္းကို အတင္းဆြဲလာၿပီး က်ေနာ့္ကိုႏႈိးၿပီး ေျပာျပသည္မွာ - ေျမာင္းျမေဒသမွာ လွည့္လည္သြားေနတဲ့ကာနယ္အီဂ်ီမား က်ဆံုးသြားၿပီ။ နယူးေဒလီ ေရဒီယိုက ဂ်ပန္တပ္တတပ္ကို ၿဗိတိသွ်လိုလားေသာကရင္ေပ်ာက္ၾကားေတြက ခ်ံဳခိုတိုက္ခိုက္ရာ ဂ်ပန္ကာနယ္တဦးက်ဆံုးသြားေၾကာင္း အသံလႊင့္လို႔ တိုက်ိဳက သက္ဆိုင္ရာကတဆင့္ ကာနယ္ဆူဇူကီး (ဗိုလ္မိုးႀကိဳး)ကို အျမန္ဒီကိစၥ အေရးယူခိုင္း၍ မနက္ဖန္ ဗိုလ္မိုးႀကိဳး ဒီေဒသ သြားမယ္၊ ခင္ဗ်ားပါလိုက္ရမယ္၊ ခင္ဗ်ားတပ္ေတြ ခ်က္ခ်င္း နက္ဖန္ထြက္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ရမယ္ဆိုလို႔ က်ေနာ့္တပ္ခြဲသံုးခြဲေက်ာ္ေလာက္ တပ္ျပင္ၿပီး ေနာက္ေန႔ဗိုလ္မိုးႀကိဳးနဲ႔ လိုက္ရပါသည္။

ေျမာင္းျမသြားၿပီး တိုက္ပြဲျဖစ္ရာေနရာကို သြားၾကည့္ပါသည္။ က်ဆံုးသြားေသာ ဂ်ပန္ကာနယ္၏အေလာင္းကို ရွာေဖြရယူၿပီး မီးသၿဂိဳဟ္ကာ အရိုးအိုးကိုယူပါသည္။ ထိုေနာက္ ဗိုလ္မိုးႀကိဳးသည္ ကရင္သူပုန္မ်ားအေျခစိုက္ရာေဒသရြာမ်ားကို လက္စားေခ်တိုက္ခိုက္ရန္ ႏွစ္ပတ္မွ် ခ်ီတက္သြားလာခဲ့ပါသည္။ ထိုအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေနေသာ က်ေနာ့္တပ္စုကေလးသည္ အေတာ္အထိနာၿပီး ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ကေလးလည္း က်ဆံုးသြားၿပီထင္ပါသည္။

ဗိုလ္မိုးႀကိဳးက သူပုန္ရွိသည္ဟုယူဆရေသာရြာမ်ားကို အတင္းတက္သိမ္းပိုက္ခိုင္းၿပီး ခုခံရင္ အားလံုးကိုတိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ဖို႔ က်ေနာ့္ တပ္မႉးေတြကို တိုက္ရိုက္အမိန္႔ေပးသည္။ တခါတရံ က်ေနာ္ကတဆင့္ အမိန္႔ေပးသည္။

ဒီလိုနဲ႔တပတ္ေလာက္ၾကာေအာင္ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ပြဲေတြ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ က်ေနာ္က ခုခံတဲ့ရြာသားေတြကိုသာတိုက္ခိုက္ဖို႔ မခုခံရင္ တရားေဟာၿပီး လက္နက္ေတြအပ္ခိုင္း သိမ္းခဲ့ဖို႔ တပ္မႉးေတြကို ေျပာပါသည္။
တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား သိပ္မ်ားလိမ့္မည္ဟု က်ေနာ္မထင္ခဲ့ပါ၊ ေနာက္ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ၿပီး လအခ်ိဳ႔ၾကာမွ ရြာသားမ်ား အေတာ္ ေသေၾကေၾကာင္း ၾကားရပါသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ ဗိုလ္မိုးႀကိဳးအမိန္႔ေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ္လည္း ထိုစဥ္က က်ေနာ့္တပ္အားလံုးနီးပါး ျမန္မာစကားမတတ္ၾကဘဲ အေတြ႔အႀကံဳ အေလ့အက်င့္လည္း သိပ္မရွိေသးလို႔ ပိုဆိုးရသည္ဟုထင္ပါသည္။

ထိုစဥ္က ဗိုလ္မိုးႀကိဳးက တပ္မႉးႀကီးျဖစ္ၿပီး က်ေနာ္က သူ႔ရဲ့စစ္ဦးစီးအျဖစ္မ်ိဳးေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ထိုစဥ္က ဘီအိုင္ေအ တပ္ရဲ့ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္သည္ ထိုႏွစ္ (၅ဝ)ေက်ာ္ကာလက အသက္ (၂၃)ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားမ်ိဳးခ်စ္ ေတာ္လွန္ေရးစစ္သားတဦးမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္သားအျဖစ္ အမိန္႔နာခံေရးသာ အဓိကထားခဲ့ရပါသည္။

သို႔ေသာ္ က်ေနာ့္တာဝန္ မကင္းခဲ့ပါ၊ ထိုစဥ္က က်ေနာ္သာ ႏိုင္ငံေရးအသိတစံုတရာသာရွိပါက ထိုကိစၥကို အေတာ္ေရွာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ခုခံတဲ့ရြာသားေတြကို သတ္ျဖတ္တဲ့အထိမေရာက္ေစဘဲ ဗိုလ္မိုးႀကိဳးေက်နပ္ေအာင္ ရြာအခ်ိဳ႔မီးရႈိ႔ျပတာလုပ္ပစ္လွ်င္ ၿပီးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤကား ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚတြင္သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္ထိုစဥ္က တပ္မေတာ္ဗိုလ္မႉးရာထူးႏွင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤေနရာတြင္ ထိုကာလအျဖစ္အပ်က္ တခုကို သတိရလာ၍ ေျပာျပခ်င္ပါေသးသည္။
ဗိုလ္ေဇယ်က သူကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မျဖစ္မီကကိစၥတခုကိုေျပာျပသည္မွာ သူသေဘၤာႏွင့္တေနရာခရီးထြက္ရာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွလာေနေသာ သေဘၤာတစီးေပၚတြင္ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္တဦးကိုေတြ႔ရာတြင္ ထိုစစ္ဗိုလ္ကိုႂကြြားျပသည့္အေနႏွင့္ မိမိသေဘၤာေပၚရွိ အၿငိမ့္မင္းသမီးကိုဆြဲၿပီး ခါးကို ဖက္ျပလိုက္သည္။ သေဘၤာခ်င္းျဖတ္မိေတာ့မွ သူ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ဟုထင္သူမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျဖစ္ေနသျဖင့္ သူေခ်ာက္က်သြားေၾကာင္း က်ေနာ့္ကို ေျပာျပဖူးပါသည္။

ဗိုလ္ေဇယ်မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမဝင္ခင္က ဤသို႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးေနထိုင္လာခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေနာက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ သူ႔ဘဝ အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလည္းေကာင္းမြန္သြားသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတေခါင္းေဆာင္တေယာက္အျဖစ္ ပါတီ၏ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ေတာခိုၿပီးေနာက္ အစိုးရစစ္တပ္မ်ားႏွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ရာတြင္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဗမာျပည္ေတာတြင္းတေနရာတြင္ ေၾကကြဲစြာ က်ဆံုးသြားရေသာ ျပည္သူတို႔၏ေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္ပါသည္။

က်ေနာ္တို႔ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ေလာက္က ပ်ဥ္းမနားၿမိ့ဳတြင္ေနထိုင္ေနၾကစဥ္ ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္ႀကီးလည္း ေလယာဥ္ပစ္စက္အေျမာက္ တပ္ရင္းမႉး အျဖစ္ရွိေနရာ တေန႔တြင္ ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္ထံသို႔ သူ႔မိခင္ႀကီးလာ၍ လည္ပတ္ေနသည္ဟု က်ေနာ္ၾကားရသည္။ ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္က ယခင္က သူ႔မိခင္အေၾကာင္းလည္း က်ေနာ့္အားေျပာထား၍ သူ႔မိခင္အေၾကာင္းက်ေနာ္သိေနရာ ထိုသားအမိကို က်ေနာ္က ညစာထမင္းစားပြဲ ေကၽြးလိုသျဖင့္ က်ေနာ့္ကို တေလွ်ာက္လံုးေစာင့္ေရွာက္ျပဳစုေကၽြးေမြးေနေသာ ကိုပါကို ထမင္းတနပ္ ေကာင္းစြာေကၽြးရန္ညႊန္ၾကားၿပီး ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္တို႔သားအမိကို က်ေနာ္က ထမင္းစားဖိတ္ကာညစာေကၽြးေမြးပါသည္။

ထမင္းစားပြဲတြင္ က်ေနာ္က ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္မိခင္ကို က်ေနာ္ႏွင့္ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္မွာ အလြန္ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြႀကီးေတြျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ မိခင္ႀကီးကလည္း သူသိေနေၾကာင္းေျပာျပသည္။ ထမင္းစားပြဲတြင္ အားလံုးေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး စားေသာက္ၾကသည္။ သူတို႔သားအမိ အေတာ္ခ်စ္ခင္ၾကပံုရသည္။ ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္မိခင္မွာ ေက်းလက္သူျဖစ္ေသာ္လည္း အသားအရည္ျဖဴၿပီး ဝဝၿဖိဳးၿဖိဳးႏွင့္ အရပ္အေမာင္းလည္းေကာင္းသည္။ စကားေျပာရာတြင္လည္း မြန္မြန္ရည္ရည္ရွိသည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ဟု ယူဆရသည္။ က်ေနာ္တို႔မိတ္ေဆြ ရဲေဘာ္ႀကီးဗိုလ္ျမင့္ေအာင္အတြက္ အလြန္ေၾကကြဲဖြယ္ရာကိစၥ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ျဖစ္ရပံုမွာ ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္ႀကီးသည္ သူငယ္စဥ္ဘဝက ပညာေရးမလိုက္စားႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ တခါတရံသိမ္ငယ္စိတ္ဝင္ၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္ပံုရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ အရက္နည္းနည္းမူးသည့္အခါ တစံုတရာအနာအဆာေတြ႔ရလွ်င္ စိတ္ဆိုးၿပီးဆူဆူပူပူလုပ္တတ္ရာ ရဲေဘာ္ေတြ စိတ္ညစ္ ရသည္။ ဗိုလ္လေရာင္ႀကီးရွိလွ်င္ ဗိုလ္လေရာင္ႀကီးက ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္ကိုေခ်ာ့ေမာ့ၿပီး ေျပျပစ္ေစရသည္။
တခါတြင္ ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္ႀကီးဤကဲ့သို႔ စိတ္ဆိုးၿပီးဆူဆူပူပူ လုပ္မိသည္။ ထိုကိစၥ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသိေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ထိုကိစၥမ်ိဳး ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္ႀကီးမွပေပ်ာက္သြားေအာင္ရည္ရြယ္ၿပီး ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္ႀကီးအားေခၚကာ ျပစ္တင္ဆူပူေလသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဤသို႔ဆူပူဖူးသည္မရွိခဲ့ဖူးသျဖင့္ အားလံုးကဝိုင္းၿပီး ထိုကိစၥသိၾကသည္။

ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္ႀကီးသည္ သူမ်ားစြာၾကည္ညိဳေလးစားေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက သူ႔ကို ပထမဆံုးေခၚယူၿပီး ျပစ္တင္ဆူပူသည္ကို မ်ားစြာ နာၾကည္း မ်ားစြာရွက္သြားပံု ရသည္။ မ်က္ရည္ေတြႏွင့္ငံု႔ခံၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္အခန္းမွထြက္လာသည္။

မၾကာမီ ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္ႀကီးအခန္းမွ ေသနတ္သံၾကားရ၍ က်ေနာ္တို႔ေျပးဝင္သြားေသာအခါ ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္ႀကီးမွာ ဦးေခါင္းမွ ေသြးေတြ ထြက္ေနၿပီး အားလွ်ားေမွာက္ေသဆံုးေနသည္ကို က်ေနာ္တို႔ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ေတြ႔ရေတာ့သည္။ ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္ႀကီးသည္ သူ႔ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ႀကီးျဖင့္ သူ႔နားထင္ေတ့ၿပီး သူ႔ကိုယ္သူပစ္သတ္လိုက္ပံုရသည္။ က်ေနာ္တို႔အားလံုး မ်က္ရည္ေတြႏွင့္ ယူႀကံဳးမရ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲရပါေတာ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလည္း အလြန္ေၾကကြဲစြာႏွင့္ အျခားဘက္လွည့္ထြက္သြားပါသည္။ ထိုမွစၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ တဦးတေယာက္ ကိုမွ် ေခၚယူၿပီး ျပစ္တင္ေျပာဆိုျခင္းမ်ားလုပ္သည္ဟု မၾကားရေတာ့ေခ်၊

ထိုစဥ္က က်ေနာ္တို႔ရဲေဘာ္အားလံုးမွာ ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္ႀကီးအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲ စိတ္ထိခိုက္ၾကရေပသည္။ ရဲေဘာ္အားလံုးမွာ ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္ႀကီး တိုက္ပြဲတြင္မဟုတ္ဘဲ ယခုလို မေတာ္တဆက်ဆံုးရျခင္းကို မ်ားစြာႏွေျမာဝမ္းနည္းၾကသည္။

က်ေနာ့္စိတ္တြင္ ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္၏မိခင္ႀကီးက သူ႔သားကြယ္လြန္ရေသာကိစၥကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ေလမလည္းဟုေတြးၿပီး စိတ္ပူေနမိသည္။ သူ႔မိခင္ႀကီးႏွင့္က်ေနာ္မွာ သူ႔ဈာပနၿပီးသည့္ေနာက္ ေနာက္ထပ္တခါမွ် မေတြ႔ရေတာ့ေခ်၊ ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္ႀကီးမွာ က်ေနာ့္ဇာတိ သာယာဝတီ။ သံုးဆယ္ၿမိ့ဳ။ ဆိုင္းစုရြာရွိ က်ေနာ့္မိဘမ်ားအိမ္သို႔ က်ေနာ္တခါေခၚသြား၍ ေရာက္ခဲ့ဖူးသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။


0 comments:

Post a Comment