Thursday, March 5, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ဒုတိယပိုင္း၊ အခန္း(၃)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ဒုတိယပိုင္း၊ အခန္း(၃)
ဒုတိယပိုင္း
(၁၇)
အျဖစ္အပ်က္ကိစၥတခုေရးဖို႔ ေမ့က်န္ရစ္သျဖင့္ ယခုထပ္ၿပီးေရးရပါသည္၊ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ဆန္းေလာက္က က်ေနာ့္ ေတာ္လွန္ေရးစစ္တပ္ အဂၤလိပ္ကိုတိုက္ဖို႔ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ျမန္မာျပည္ဝင္ရာတြင္ ျမန္မာနယ္စပ္ ရြာတရြာအေရာက္တြင္ ယင္းရြာသူႀကီးႏွင့္ ရြာသားမ်ားက က်ေနာ့္တပ္ကို ႀကိဳဆိုလက္ခံၿပီး ေကၽြးေမြးျပဳစုၾကပါသည္၊ ေနာက္ က်ေနာ့္စစ္တပ္ ထိုရြာမွေရွ႔သို႔ထြက္ခါနီးတြင္ ရြာသူႀကီးက က်ေနာ့္ထံလာၿပီး  ေနာင္ က်ေနာ္တို႔ၿမိ့ဳေတာ္ရွိ က်ေနာ့္နန္းေတာ္သို႔(သူ)ထိုရြာသူႀကီးတို႔လာၿပီး ဝင္ေရာက္ခြင့္ေတာင္းပါလွ်င္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳသည့္ က်ေနာ့္အမိန္႔စာတေစာင္ကို သူ႔ (ရြာသူႀကီး)ကိုေပးထားခဲ့ရန္ ေထာက္ခံစာ အတင္းေတာင္းဆိုပါေတာ့သည္၊ က်ေနာ္လည္း ထိုေထာက္ခံစာမ်ိဳး မေပးခ်င္သျဖင့္၊ က်ေနာ့္တြင္  စာေရးရန္စာရြက္ေတြပါမလာလို႔ မေပးႏိုင္ပါဟု ေတာင္းပန္ပါသည္၊ ဤတြင္ ထိုရြာသူႀကီးက သူယူလာေသာ ၂ ျပားတန္ ဗလာစာအုပ္အၾကမ္းကေလးႏွင့္ ခဲတံတိုတေခ်ာင္းထုတ္ေပးပါသည္၊

ဤတြင္ က်ေနာ့္မွာ ေထာက္ခံစာမေရးဘဲမေနႏိုင္ေသာ အေျခအေနဆိုက္လာပါသျဖင့္ က်ေနာ့္မွတ္စု ဗလာစာရြက္မွ စာရြက္တရြက္ ဆုတ္ျဖတ္ယူၿပီး ေအာက္ပါသေဘာပါေသာေထာက္ခံစာကို ေရးေပးလိုက္သည္ကို မွတ္မိေနပါသည္၊

“ကၽြႏု္ပ္ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာဦးစီးေသာ အဂၤလိပ္ကိုေတာ္လွန္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးစစ္တပ္သည္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္က ဗမာျပည္တြင္းရွိ အဂၤလိပ္တို႔ကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ရန္ ယိုးဒယား ျမန္မာနယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ဗမာျပည္အတြင္း ဝင္ေရာက္ခ်ီတက္ရာတြင္ ဗမာျပည္တြင္း နယ္စပ္(ရြာ-အမည္)သို႔ေရာက္ရွိစဥ္ (ရြာသူႀကီးအမည္)ရြာသူႀကီးေခါင္းေဆာင္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္တကြ ကၽြႏု္ပ္၏စစ္တပ္ကိုေကာင္းစြာေကၽြးေမြးျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္ကို ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္တကြ ျမန္မာ့ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္က အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္”“သို႔ျဖစ္ပႈါ ၎ ရြာသူႀကီးဦး သည္ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ကၽြႏု္ပ္၏နန္းေတာ္သို႔ဝင္ေရာက္ခြင့္ ေတာင္းခဲ့ပါလွ်င္ ဝင္ခြင့္ေပးလိုက္ၾကပါရန္ ကၽြႏု္ပ္က ၫႊန္ၾကားခြင့္ျပဳလိုက္ ပါသည္”ဟူေသာ သေဘာပါသည့္ ကၽြႏု္ပ္၏ေထာက္ခံစာကို မလႊဲသာဘဲေရးေပးခဲ့ရပါသည္၊ က်ေနာ္ လက္မွတ္ထိုးေပးခဲ့ပါသည္၊

ထိုသို႔ က်ေနာ္ေရးေပးေသာေထာက္ခံစာကို ၎ရြာသူႀကီးႏွင့္ သူ၏လူစုရရွိသြားေသာအခါ မ်ားစြာဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ၿပီး ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္း ဝမ္းသာေၾကာင္းေျပာ၍ ေခါင္းညြတ္အေလးျပဳႏႈတ္ဆက္ၾကပါေတာ့သည္၊

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဗိုလ္လက္်ာတို႔က က်ေနာ့္တပ္ရင္း(၄)၏ စစ္ပညာအေျခအေနေကာင္းပံုကိုသိရွိလာၾကၿပီး ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ တပ္ရင္း (ဘယ္တယ္လီယံ)တိုင္း တပ္ရင္း(၄)လို စစ္ပညာ စစ္စည္းကမ္းအေျခအေနမ်ားေကာင္းမြန္လာရန္ စီစဥ္ပါသည္၊

စီစဥ္ပံုမွာ တပ္မေတာ္တြင္ “စံျပ”တပ္ရင္းတရင္းတည္ေထာင္ၿပီး က်ေနာ့္ကို ကိုင္ေစပါသည္၊ ထိုစံျပတပ္ရင္းသို႔ တပ္မေတာ္ရွိ တပ္ရင္းတိုင္းက ေကာင္းမြန္ေသာအရာရွိအၾကပ္ (၂ဝ)ေလာက္မွ်စီေပးပို႔ၿပီး စစ္ပညာ (၆)လမွ်သင္ၾကားရန္၊ ၿပီးလွ်င္ ထိုသူမ်ား မိမိတို႔တပ္ရင္းျပန္ၿပီး မိမိတပ္ရင္းတြင္ တပ္အသစ္တည္ေဆာက္ၾကရန္ျဖစ္ပါသည္၊

ထိုစဥ္က စစ္ပညာေကာင္းစြာတတ္ေျမာက္လိုသူမ်ား စံျပတပ္ရင္းသို႔ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကလိုပါသည္၊ က်ေနာ္သည္ က်ေနာ့္ လက္ေထာက္ ဗိုလ္ေအာင္မင္းကိုေခၚၿပီး က်ေနာ္တို႔(၂)ေယာက္က စံျပတပ္ရင္းတြင္ စစ္ပညာမ်ားပို႔ခ်ပါေတာ့သည္၊ ထိုစဥ္က ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ကာနယ္ေမာင္ေမာင္ (ေနာင္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္) လည္း သူစစ္ပညာအေျခခံရေအာင္ စံျပတပ္ရင္းတြင္လာၿပီး စစ္သင္တန္း တက္ပါသည္၊ စံျပတပ္ရင္းတြင္ နံနက္ပိုင္းညေနပိုင္းႏွင့္ ညပိုင္းတြင္လည္း ညသင္ခန္းစာ(သို႔မဟုတ္) ညတိုက္ပြဲ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္း တို႔ျဖင့္ က်ေနာ့္မွာအလြန္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္လွပါသည္၊ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္တခုလံုးေကာင္းဖို႔အေရးျဖစ္သျဖင့္ တတ္ႏိုင္သမွ်ႀကိဳးစားၿပီး သင္ၾကားပါသည္၊

စံျပတပ္ရင္းတြင္ က်ေနာ္ စစ္ပညာသင္ၾကားပို႔ခ်ေနရင္း တျဖည္းျဖည္းသိလာရသည္မွာ တပ္ရင္းအသီးသီးက မိမိတို႔တပ္ရင္းကို တပ္သစ္ တည္ေဆာက္ဖို႔ လူေကာင္းမ်ားကို စံျပတပ္ရင္းသို႔ေရြးခ်ယ္ေပးပို႔ရမည့္အစား အမ်ားမွာ မိမိတပ္ရင္းတြင္ ေျပာရခက္ဆိုရခက္ေသာ လူဆိုးလူညံ့မ်ားကိုသာ လူေကာင္းျဖစ္လာေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ေပးပို႔သူမ်ားလည္းပါလာသျဖင့္ က်ေနာ္ မ်ားစြာစိတ္ထိခိုက္ရသည္၊ ထိုအမ်ားအားျဖင့္ ညံ့ေသာသူမ်ားျဖင့္ တပ္သစ္ဖြဲ႔ဖို႔ေလ့က်င္ေပးရန္မွာ က်ေနာ့္အတြက္ အလြန္ခက္ခဲပင္ပန္းေသာအလုပ္ ျဖစ္ေနပါသည္၊

တပ္ရင္းမႉးမ်ားမွာ မိမိတပ္ရင္း ေနာက္တပ္သစ္တည္ေဆာက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ထက္ ေလာေလာဆယ္ မိမိလက္ေအာက္ ေျပာရခက္ဆိုရခက္ လူမ်ားကို လူေကာင္းေတြျဖစ္လာေရးရည္ရြယ္ၿပီး ပို႔ၾကပါသည္၊ လူေကာင္းမ်ားလည္း ပါေတာ့ပါပါသည္၊ ထိုအထဲတြင္ စစ္ပညာေကာင္းစြာ မသင္ၾကားဖူးေသးေသာ ပညာတတ္တခ်ိဳ႔လည္း ပါလာပါသည္၊

က်ေနာ္လည္း ေတြ႔ႀကံဳရေသာအခက္အခဲေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္စိတ္ညစ္ေနလို႔မျဖစ္ တတ္ႏိုင္သမွ်ႀကိဳးစားရေတာ့မည္ဟုဆံုးျဖတ္ၿပီး မ်ားစြာ အပင္ပန္းခံႀကိဳးစားၿပီး သင္ၾကားပို႔ခ်ပါသည္၊ လူဆိုးမ်ားကိုလည္း တပ္မေတာ္ထဲဝင္ၿပီး လူဆိုးလုပ္ေနလို႔မသင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ဟာ ျပည္သူထဲမွာ စံျပေတြျဖစ္ေအာင္ မ်ိဳးခ်စ္သူရဲေကာင္းေတြျဖစ္ေအာင္လုပ္ျပၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္တို႔ကို ႏိုင္ငံေရးတရားမ်ား ေဟာေျပာၿပီး သင္ၾကားရသည္၊ ထိုသို႔ က်ေနာ္တို႔ႀကိဳးစားသျဖင့္ အထိုက္အေလ်ာက္အက်ိဳးရွိလာသည္၊

စံျပတပ္ရင္းတြင္ မူလလူဆိုးမ်ားထဲမွလည္းေကာင္း၊ မူလ စစ္ပညာေကာင္းစြာမသင္ၾကားရေသာ သူမ်ားထဲမွလည္းေကာင္း စံျပတပ္ရင္းတြင္ ထူးခၽြန္သူမ်ားေပၚထြက္လာပါသည္၊ ထိုအထဲမွ က်ေနာ္ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးကိုမွတ္မိေနပါသည္၊ တဦးမွာ မူလက လူဆိုးတဦးျဖစ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ေအာင္ေဇယ် ျဖစ္သည္၊ ဗိုလ္ေအာင္ေဇယ်မွာ လူေကာင္းတဦးျဖစ္လာၿပီး တပ္မေတာ္၏ တပ္မႉးေကာင္းႀကီးတေယာက္ ျဖစ္လာ ေတာ့သည္၊ ယဥ္ေက်းမႈအေျခခံ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း စစ္ပညာအေျခခံမတတ္ေျမာက္သျဖင့္ တပ္မႉးေကာင္းျဖစ္လာဖို႔ခက္ခဲသူမ်ားမွာ အမ်ားမွာလည္း စစ္ပညာတတ္ၿပီး တပ္မႉးေကာင္းေတြျဖစ္လာၾကသည္၊ ထိုအထဲမွ က်ေနာ္မွတ္မိသူတဦးမွာ ဗိုလ္လြန္းတင္ ျဖစ္သည္၊ ဗိုလ္လြန္းတင္သည္ ေနာင္တပ္မေတာ္ တပ္မႉးေကာင္းႀကီးတဦး ျဖစ္လာေတာ့သည္၊

စံျပတပ္ရင္းမွ တပ္မႉးေကာင္းေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း စံျပတပ္ရင္းမွာ မူလရည္မွန္းသေလာက္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေပ၊

ဤသို႔ျဖင့္ စံျပေလ့က်င့္ေရး တပ္ရင္းသင္တန္းမ်ား ၿပီးဆံုးပါေတာ့သည္၊ ၿပီးလွ်င္ စံျပတပ္ရင္းကိုဖ်က္သိမ္းပါေတာ့မည္၊ က်ေနာ့္အားလည္း စံျပတပ္ရင္းၿပီးလွ်င္ မဂၤလာဒံုဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္သြားရမည္ဟု သတင္းထြက္လာပါသည္၊ ထိုအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တို႔ကလည္း ေနာင္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ဗမာ့တပ္မေတာ္တိုးခ်ဲ႔ရန္ စီစဥ္ႀကိဳးစားေနရာ ေနာက္ထပ္ေျခလ်င္တပ္ရင္းသစ္ (၃)ရင္းဖြဲ႔ဖို႔ ဂ်ပန္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရလာပါသည္၊ ဂ်ပန္မ်ားက တပ္ရင္းသစ္ေတြကို လက္နက္တပ္ဆင္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔က အဂၤလိပ္တိုက္ေရးဟု ဂ်ပန္မ်ားကိုအယံုသြင္းခဲ့ပါသည္၊

ေနာက္ထပ္ တပ္ရင္းသစ္ (၃)ရင္းကို မဂၤလာဒံုတြင္ တရင္း၊ ပဲခူးတြင္ တရင္း၊ ပ်ဥ္းမနားတြင္တရင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္၊ ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳတြင္ ကရင္တပ္ခြဲအခ်ိဳ႔ရွိရာ ၎ကိုလည္း ကရင္တပ္ရင္းအျပည့္တရင္း ဖြဲ႔စည္းရန္ စီစဥ္ပါသည္၊

ထိုတပ္ရင္းသစ္ (၄)ရင္းကို စစ္ပညာမ်ားသင္ၾကားေရးကိုအုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲရန္ က်ေနာ့္အား တာဝန္ေပးပါသည္၊ က်ေနာ္သည္ ထိုတပ္ရင္းမ်ား ရွိရာေဒသသို႔သြားၿပီး တပ္ရင္းမႉးမ်ားႏွင့္တပ္သားမ်ားကို စစ္ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးစီစဥ္ရပါေတာ့သည္၊

က်ေနာ္သည္ ထိုတပ္ရင္းမ်ားအတြက္ စစ္ပညာသင္တန္း အပတ္စဥ္သင္တန္းအခ်ိန္ဇယားမ်ားကို အခ်ိန္မီ ေရးဆြဲေပးျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႔ စစ္ပညာမ်ားကို သင္နည္းမွတ္ခ်က္မ်ားေရးေပးျခင္း မွတ္စုစာတမ္းမ်ားေရးၿပီး ေပးပို႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္၊ ၎တပ္ရင္းမ်ားကိုလည္း မၾကာခဏသြားၿပီး သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းကို ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္းမ်ားလည္းလုပ္ရေပသည္၊ သို႔ျဖင့္ တပ္ရင္းသစ္မ်ား စစ္ပညာသင္ၾကားမႈအေျခအေနမွာ အေတာ္ေခ်ာေမြ႔လာပါေတာ့သည္၊ ေနာက္ သင္တန္းမ်ားလည္းၿပီးဆံုးခါနီး ျဖစ္လာပါေတာ့သည္၊

ထိုအတြင္း ၁၉၄၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက က်ေနာ့္ကိုေခၚၿပီး ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ သခင္စိုးႏွင့္ သူေဆြးေႏြးညွိ ႏႈိင္းလုပ္ကိုင္ရန္ သခင္စိုးကို က်ေနာ္က ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒးဒရဲေဒသမွ ပဲခူးရွိက်ေနာ့္အိမ္သို႔ေခၚယူလာရန္ႏွင့္ အေသးစိတ္အစီအစဥ္ကို သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ေတြ႔ဆံုစီစဥ္ရန္ ၫႊန္ၾကားပါသည္၊

က်ေနာ္သည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးနီးကပ္လာၿပီကို သိလာရသျဖင့္ မ်ားစြာစိတ္အားတက္ႂကြလာပါသည္၊ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ သခင္သန္းထြန္းထံ သြားပါသည္၊ သခင္သန္းထြန္းက က်ေနာ့္ကို သခင္စိုးႏွင့္ေတြ႔ရန္စီစဥ္ေပးမည့္ ေဒးဒရဲၿမိ့ဳမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္လူႀကီး သခင္ျမသြင္အိမ္သို႔ လမ္းၫႊန္လိုက္ပါသည္၊ စာတေစာင္လည္း ေပးလိုက္ပါသည္၊

က်ေနာ္သည္ သခင္စိုးေခၚယူဖို႔ အေစာင့္အေရွာက္အတြက္ လူ ၃၊ ၄ ေယာက္ကို စစ္တပ္ထဲက လူကိုမေရြးခ်ယ္ဘဲ ပို၍ႏႈတ္လံုရန္ က်ေနာ္တို႔ ဘီအိုင္ေအတပ္ဖ်က္စဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ဗိုလ္လက္်ာတို႔ မွာၾကားခ်က္အတိုင္း လူတခ်ိဳ႔ကို ဘီဒီေအတပ္ထဲဆက္မထည့္ဘဲ အျပင္တြင္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္လွ်ိဳ႔ဝွက္ခ်န္ခဲ့ေသာ ပဲခူးကိုႀကီးျမင့္ (၎မွာ အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသားျဖစ္ၿပီး ဘီအိုင္ေအကာလက ပုသိမ္ခရိုင္တာဝန္ခံတပ္မႉးႀကီးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေနာင္ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္လူႀကီးတဦး ျဖစ္လာသူ) ၂၊ ဒလ ဗိုလ္ထြန္းစိန္ ၿမိ့ဳမေက်ာင္းသားေဟာင္း၊ ဘီအိုင္ေအအတြင္း က်ေနာ္၏အတြင္းေရးမႉး ေနာင္ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္တဦး (ကြယ္လြန္ ၃၊ ကိုႀကီးျမင့္၏သူငယ္ခ်င္း ကိုေဖညြန္႔ (အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသား၊ သထံုခရိုင္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့သူ) ၄၊ က်ေနာ္ နာမည္မမွတ္မိ၊ ကိုႀကီးျမင့္စည္းရံုးထားသူ ဘီအိုင္ေအတပ္မႉးေဟာင္းတဦး ျဖစ္ခဲ့ဟန္ရွိသူ - ေပါင္း (၄) ဦး ျဖစ္ပါသည္၊

က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒးဒရဲၿမိ့ဳကိုသြားၾကၿပီး သခင္ျမသြင္၏စီစဥ္မႈျဖင့္ သခင္စိုးရွိရာေဒးဒရဲၿမိ့ဳမွ ေရေၾကာင္းေမာ္ေတာ္ျဖင့္ ၅ နာရီခန္႔ သြားရသည့္ “ဂြကေလးရြာ”သို႔ ေမာ္ေတာ္ျဖင့္ သြားၾကပါသည္၊ က်ေနာ္တို႔ ဂြကေလးရြာ ေျမတိုင္းစာေရးျဖစ္သူအိမ္သို႔ ေရာက္ပါသည္၊ ေျမတိုင္းစာေရးနာမည္ကို ေမ့ေတ့ေတ့ျဖစ္ေနပါသည္၊ ကိုစံတင္ဟုထင္ပါသည္၊ ဇနီးျဖစ္သူမွာ ေဒၚေငြစံ ျဖစ္ပါသည္၊ အိမ္မွာေတာင့္တင္းျခင္း မရွိ ႏွစ္ထပ္သြပ္မိုး တလိုင္းအိမ္ကေလး ျဖစ္သည္၊
ထိုအိမ္တြင္ သခင္စိုးက က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔ကို ဝမ္းေျမာက္စြာႀကိဳဆိုပါသည္၊ က်ေနာ္က က်ေနာ့္အဖြဲ႔တြင္ပါလာသူမ်ား ဗမာ့တပ္မေတာ္ တပ္ၾကပ္ယူနီေဖာင္းမ်ားဝတ္ထားေသာ္လည္း လက္ရွိတပ္ထဲက တပ္ၾကပ္ေတြမဟုတ္ဘဲ ဘီအိုင္ေအတပ္ တပ္မႉးေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး တပ္အျပင္တြင္ခ်န္ထားကာ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေနသူေတြျဖစ္ေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေပးပါသည္၊

ဤတြင္ သခင္စိုးကေျပာျပသည္မွာ သူခ်က္ခ်င္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံ မလိုက္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဂြကေလးရြာတြင္ ၁ လမွ် ႏိုင္ငံေရးသင္တန္း ေပးစရာကိစၥေတြရွိေနေၾကာင္း ထိုကိစၥကိုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံအေၾကာင္းၾကားၿပီး၍ သေဘာတူခ်က္ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း က်ေနာ္တို႔ ကိုလည္း အားလံုး ဒီႏိုင္ငံေရးသင္တန္းမွာ တက္ေရာက္ေစလိုေၾကာင္း ထိုအေၾကာင္းကိုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံ အေၾကာင္းၾကားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္၊

က်ေနာ္တို႔လည္း သခင္စိုးကို ဘာမွမျငင္းေတာ့ဘဲ သူ႔ထံမွ ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းတက္ဖို႔လုပ္ရပါသည္၊ သင္တန္းမစမီ က်ေနာ္က ရြာအေျခအေန ကို ေမးၿပီး လံုၿခံဳံေရးစီမံကိန္းတခုကို ေရးဆြဲပါသည္၊ ၎မွာ က်ေနာ္မွတ္မိသေလာက္ သင္တန္းအတြင္း သေဘၤာတစင္းစင္းလာသည္ကို အေဝးႀကီးကလွမ္းျမင္ႏိုင္ေသာ က်ေနာ္တို႔အိမ္အနီးတေနရာတြင္ အေစာင့္တေယာက္ထားၿပီး သေဘၤာျမင္လွ်င္ က်ေနာ္တို႔ထံ အျမန္ အေၾကာင္းၾကားရန္ ထိုစဥ္ သင္တန္းတက္ေနသူမ်ားက က်ေနာ္တို႔ကိုသာထားရစ္ခဲ့ၿပီး ရြာထဲသို႔ အျမန္ေရွာင္တိမ္းသြားၾကရန္ႏွင့္ အကယ္၍ ဂ်ပန္မ်ားက အိမ္ေပၚတက္ၿပီး ေနာက္ဆံုးက်ေနာ္တို႔ကို ဖမ္းဆီးဖို႔အထိျဖစ္လာေသာ္ က်ေနာ္၊ ကိုႀကီးျမင့္၊ ကိုေဖၫြန္တို႔ သံုးေယာက္က ဂ်ပန္မ်ားကို ခုခံပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မည္၊ က်န္သူမ်ားက အိမ္ပထမထပ္ ေခါင္မိုးသြပ္ျပားေပၚမွ သိပ္မျမင့္လွေသာ ေျမေပၚခုန္ခ်ၿပီး ထြက္ေျပး ၾကရန္ ျဖစ္သည္၊

ထိုစီမံကိန္းကို သခင္စိုးအားျပသရာ မ်ားစြာေက်နပ္သျဖင့္ အားလံုးကိုသိရွိထားရန္ ျပသလိုက္ပါသည္၊


0 comments:

Post a Comment