Wednesday, December 2, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၉)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၉)
ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ညေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကလည္း အလြန္စည္ကားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေတာရြာကတက္လာသည့္ လူထုမ်ားက သူတို႔ေဒသမ်ားတြင္ နံမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား (ျပဴေစာထီးမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးမ်ား)၏ အႏိုင္က်င့္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဒုကၡအဖံုဖံုတို႔ကို ေျပာျပတတ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္ စစ္တပ္၏အမိန္႔ျဖင့္ထုတ္ခဲ့သည့္အမိန္႔အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လူထုအား အတင္းအက်ပ္လုပ္ေဆာင္ေစခိုင္းသည့္ အမႈမ်ားစတာေတြ ပါတတ္ပါသည္။ တခါတရံ အမိန္႔ထုတ္သည့္တပ္မွဴးႀကီးမ်ား၏ ကေလးကလား စဥ္းစားနည္းမ်ား၊ ေရွ႔ေနာက္မညီသည့္အမိန္႔မ်ားစတာေတြ ေျပာဆိုၾကရင္း ငိုအားထက္ရယ္အားရသည့္အျဖစ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ဒုကၡ ဆင္းရဲမ်ားကို ၾကားရသည္မွာ အလြန္ရင္ေမာဖြယ္ရာ၊ ရင္နာဖြယ္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ အလြန္ၾကင္နာဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။
           
ကြ်န္ေတာ္ ပုသိမ္ၿမိ့ဳကိုေရာက္စဥ္က ထိုကဲ့သို႔ေသာ ညေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပုသိမ္ကလူတခ်ိဳ႔က အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္ သူတို႔ပုသိမ္ၿမိ့ဳမွ အိမ္တိုင္းရွိ အိမ္သာမ်ားကို သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ဆိုကာ ေခ်ာင္းမ်ား၊ ျမစ္မ်ားဘက္လွည့္ေဆာက္ခိုင္းသျဖင့္ ေခ်ာင္းေရ၊ ျမစ္ေရမ်ား အညစ္ အေၾကးမ်ားျဖင့္ ေရာေႏွာသြားကာ သံုးမရျဖစ္သြားရပံုမ်ားအေၾကာင္းေျပာၿပီး ထိုအမိန္႔ထုတ္သည့္အေနာက္ေတာင္တိုင္းမွဴး (ထိုစဥ္က ဗိုလ္မွဴးႀကီးၾကည္ေမာင္ ျဖစ္ပါသည္)အေၾကာင္း ျပႆနာမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာမေလ့လာဘဲ အမိန္႔ခ်လုပ္ေဆာင္ပံုေတြအေၾကာင္းေျပာၿပီး တေသာေသာ ရယ္ေမာၾကရပါသည္။

ေနာင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ၾကည္ေမာင္တပ္ကထြက္ရၿပီးေနာက္ ကြ်န္ေတာ့္ဆီ မၾကာခဏလာလည္ရာ တေန႔စကားစပ္မိ၍ ထိုအေၾကာင္းမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္က သူ႔ကိုေျပာရာတြင္ သူက ဘာမွျပန္မေျပာဘဲ ရယ္က်ဲက်ဲပဲလုပ္ေနပါသည္။

တကယ္ေတာ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီးၾကည္ေမာင္မွာ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ျပင္းထန္သူ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္သားသာျဖစ္သျဖင့္  တိုင္းျပည္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္တတ္၊ မကၽြမ္းက်င္ပါ။ ထို႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီလုပ္ဟန္လည္း မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိေစတနာႏွင့္လုပ္တာပဲဟုသေဘာထားကာ အက်ိဳးဆက္ဘယ္လိုရွိမရွိ၊ လူထုကိုလည္း မေမး၊ မစဥ္းစား စြတ္လုပ္မိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္လည္း ႀကိဳးစားပန္းစား သူတတ္သမွ်၊ မွတ္သမွ်လုပ္ရွာပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဤကဲ့သို႔ေသာ စစ္သားလူရိုးႀကီးမ်ိဳးကိုပင္ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အာဏာရွင္စနစ္က မႀကိဳက္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ကိုၾကည္ေမာင္သည္ ႏွစ္မေစ့ခင္ပင္ ပင္စင္ယူခဲ့ရၿပီး ပင္စင္လစာေလးျဖင့္ အေတာ္ခ်ိဳ႔ခ်ိဳ႔တဲ့တဲ့ေနရွာပါသည္။ မိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းေတာင့္တင္း၍သာ အေပၚယံ ဟန္မပ်က္ ေနႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သူပင္စင္ယူၿပီးေနာက္ ကြ်န္ေတာ့္ စမ္းေခ်ာင္း၊ ဆီဆံုလမ္းအိမ္ကိုလည္း မၾကာခဏလာလည္တတ္ပါသည္။ တခါတရံ သူ႔ဇနီး ၾကည္ၾကည္ ေရာ သားသမီးမ်ားပါ ပါလာတတ္ပါသည္။ တခါေတာ့ သူေရာက္လာၿပီး “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကြ်န္ေတာ္ ဒီေန႔ ဘာနဲ႔လာခဲ့သလဲသိလား” ဟု ေမးပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္က “ဘာနဲ႔လာခဲ့သလဲဗ်”ဟု ျပန္ေမးေတာ့၊ သူက “ကြ်န္ေတာ္ အိမ္ကထြက္ေတာ့ MI ႏွစ္ေကာင္ အိမ္ေရွ႔မွာ ကားနဲ႔ ထိုင္ေစာင့္ေနတာ ေတြ႔တယ္။ ဒါနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္လည္း အဲဒီကားေပၚတက္ၿပီး ကဲ - မင္းတို႔လည္း ငါသြားမယ့္ေနရာကိုလိုက္မွာပဲ၊ ဒီေတာ့ ငါ့ကိုအဲဒီေနရာသာလိုက္ပို႔ကြာလို႔ ေျပာၿပီး ကြ်န္ေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အိမ္လိုက္ပို႔ခိုင္းလိုက္တာ”ဟု ေျပာၿပီး တဟားဟားရယ္ေနပါေတာ့သည္။

သူက အဲသလို လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းကိုလည္း မႀကိဳက္၊ မၾကည္ညိဳ၊ ဗိုလ္ေနဝင္းလုပ္ေနသည့္ မဆလဆိုတာကိုလည္း မႀကိဳက္။ သူ႔တိုင္းမွာ ဗိုလ္ေနဝင္းတို႔ကလာက်င္းပသည့္ လယ္သမားေဆြးေႏြးပြဲႀကီးမ်ားကိုလည္း မတက္ေရာက္၊ ေရွာင္ေနတတ္တာေတြကို ဗိုလ္ေနဝင္းကၿငိဳးထားၿပီး သူ႔ကို တပ္ကထုတ္ပစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါသည္။

ကိုၾကည္ေမာင္အေနႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ကိုဆန္႔က်င္တာလည္း ကြန္ျမဴနစ္ေတြမွာဒီမိုကေရစီမရွိဟု ထင္ျမင္ေနတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္သူက အေမရိကန္ဒီမိုကေရစီကိုလည္း အေတာ္အထင္ႀကီးပါသည္။ သူ၏ အဓိကအားနည္းခ်က္မွာ ဗမာျပည္သူေတြ ႏိုင္ငံေရးအရ တိုးတက္လွည့္ေျပာင္းသြားသည့္ေခတ္ ၁၉၄၂ - ၄၅ အတြင္း သူ ဗမာျပည္မရွိဘဲ၊ ဂ်ပန္တြင္ စစ္ပညာသင္သြားေနရသည့္အတြက္ ဗမာျပည္သူမ်ား၏ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သူမကၽြမ္းဝင္၊ မရင္းႏွီးျဖစ္သြားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုအေပၚ သူ၏ေစတနာကိုမူ ကြယ္လြန္သြားခ်ိန္အထိ တတ္စြမ္းႏိုင္သမွ်၊ စြမ္းအားရွိသမွ် ေဖာ္ျပသြားခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ယာယီဥကၠ႒အျဖစ္ႏွင့္ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးသြားခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ဒီခ်ဳပ္၏ က်န္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး အက်ဥ္းက်ေနပါသည္။

ထိုအခ်ိန္က ဗိုလ္မွဴးႀကီးၾကည္ေမာင္လိုပင္ ကြ်န္ေတာ္႔ဆီကို မၾကာခဏလာတတ္သည့္တပ္မွဴးႀကီးတဦးမွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေမာင္ (စာေရးဆရာ ျမတ္ထန္) ျဖစ္ပါသည္။ သူက ရွမ္းျပည္ေတာင္ႀကီးတြင္ တပ္မင္းလုပ္ေနစဥ္ ဗိုလ္စၾကာေရာက္လာၿပီး ေခတၲတည္းခိုကာ သူ႔အိမ္မွတဆင့္ ထိုင္းသြားၿပီး ဦးႏုတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းသြားသျဖင့္ ဗိုလ္ေနဝင္းအႀကီးအက်ယ္စိတ္ဆိုးကာ ဖမ္း၊ ျဖဳတ္၊ ေထာင္ခ်ၿပီးမွ အၿငိမ္းစား ေပးျခင္းခံရသူ ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ ဗိုလ္စၾကာ၏အႀကံအစည္ကို သူဘာမွ သိတာမဟုတ္။ သူတို႔တေတြ ဂ်ပန္စစ္တကၠသိုလ္တက္ေနစဥ္ ဗမာျပည္မွာ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးေပၚေပါက္ၿပီး ဂ်ပန္စစ္ရံႈးကာ လက္နက္ခ်ရသည္။ ထိုစဥ္ ဂ်ပန္တြင္ေသာင္တင္ေနေသာ သူတို႔အားလံုးကို ထိုစဥ္က ဂ်ပန္ျပည္ရွိ ဗမာျပည္၏စစ္သံမွဴးဗိုလ္စၾကာက ကယ္ထုတ္ေခၚလာ၍ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေက်းဇူး မ်က္ႏွာျဖင့္ သူ႔ဆီဝင္လာေသာဗိုလ္စၾကာကို သူက ဧည့္ခံလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ေနဝင္းက ကိုတင္ေမာင္ကိုသာ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ရံုမက သူ႔ဇနီးကိုပါ ဖမ္း၊ ေထာင္ခ်ပစ္သည္။ ကိုတင္ေမာင္ကို ကြ်န္ေတာ္သည္ အေစာပိုင္းကတည္းက ရင္းႏွီးသိရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကႏၵီစာခ်ဳပ္အၿပီး ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ အမွတ္ ၃ ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္ ဒုရင္းမွဴးျဖစ္စဥ္ သူက ဒုတပ္ခြဲမွဴးျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတူတူပင္ ေမၿမိ့ဳ၌ဖြင့္လွစ္ေသာ အထူးစစ္သင္တန္းကို တက္ခဲ့ၾကရ ပါသည္။ (ဤအေၾကာင္းအရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို သူ၏ တိုင္းျပည္က ႏုႏု၊ မုန္တိုင္းက ထန္ထန္စာအုပ္တြင္ေရးသားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။)

ထိုစဥ္က ကြ်န္ေတာ္တဦးတည္း အိမ္ေထာင္က်ေသးၿပီး က်န္အရာရွိမ်ားမွာ လူပ်ိဳလူလြတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ကိုတင္ေမာင္ (သူ႔ ပထမဇနီး) ေမပယ္လ္ႏွင့္ ေမတၲာရွိေနၾကေသာ္လည္း မိန္းကေလးမိဘမ်ားကသေဘာမတူသျဖင့္ လက္မထပ္ရေသးဘဲရွိေနပါသည္။ ထိုစဥ္က ခ်စ္ဒုကၡေရာက္ေနသူေနာက္တဦးကေတာ့ ကိုလွေဖ (ေနာက္ပိုင္း ေတာခိုသြားသူ)ပါ။ ကိုလွေဖကလည္း တင္တင္ (လူထုေဒၚအမာ ညီမ)ႏွင့္ မိဘမ်ားကခြင့္မျပဳသျဖင့္ လက္မထပ္ႏိုင္ျဖစ္ေနရပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ဇနီးမွာ သူတို႔၏ပုဏၰားတိုင္ ျဖစ္ေနၿပီး၊ တေန႔တမ်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ မရိုးႏိုင္ေအာင္ သူတို႔၏ေသာကအတက္အက်ကို နားေထာင္ေနရပါသည္။ ေနာင္ေတာ့လည္း သူတို႔ႏွစ္တြဲစလံုး ေဘးဘီအကူအညီျဖင့္ လက္ထပ္ျဖစ္သြားၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေမပယ္လ္မွာ သက္ဆိုးမရွည္ပါ။ သူ၏ ေနာက္ဇနီးမွာ ရွမ္းအမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္႔အိမ္တြင္ ကိုၾကည္ေမာင္၊ ကိုတင္ေမာင္ႏွင့္ ေနာက္တဦး ကိုတင္ထြန္း (ဗိိုလ္မွဴးႀကီးတင္ထြန္း)တို႔ဆံုမိၾကလွ်င္ ေရွးေဟာင္း ေႏွာင္းျဖစ္သာမက ဗိုလ္ေနဝင္းအေၾကာင္း၊ သူ႔ဇနီးခင္ေမသန္းအေၾကာင္း သူတို႔သိလာသမွ်ၾကားလသမွ် ေကာလာဟလအစံုေျပာၿပီး တေဝါေဝါႏွင့္ ပြဲက်ေနတတ္ၾကပါသည္။ ဗိုလ္စိန္ဝင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာေတာ့ ဖြတ္-မိေက်ာင္းျဖစ္၊ ျမစ္မခ်မ္းသာဆိုၿပီး ဗိုလ္စိန္ဝင္း ကို႔ရိုးကားယားလုပ္သမွ်ေတြကိုေျပာၿပီး ရယ္ေနတတ္ၾကပါသည္။ ထိုျပင္ ထိုစဥ္က ဗိုလ္ေနဝင္းအနီး အနားျပာလုပ္ေနေသာ ဗိုလ္စန္းယု အေၾကာင္းလည္း ပါတတ္ပါသည္။

ထိုကာလမ်ိဳးတြင္ ကြ်န္ေတာ့္အိမ္ပတ္လည္ရွိေထာက္လွမ္းေရးမ်ား အလြန္အလုပ္ရႈပ္သြားတတ္ၾကပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္ ဤကာလအတြင္းက ရင္းႏွီးခဲ့သည့္အျခားရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားကိုလည္း ဤေနရာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ေရးသားလိုပါသည္။ သူတို႔အား ကြ်န္ေတာ္ အထူးပင္သတိရလြမ္းဆြတ္မိပါသည္။

၁။ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္။    ။ ကြ်န္ေတာ္ သူ႔ကို ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ကာလမွာ စတင္သိရွိရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ တပ္ကထြက္ခါနီးႏွင့္ထြက္ခါစကာလမ်ားတြင္ သူ၏လင္းယုန္ဂ်ာနယ္က ကြ်န္ေတာ့္အေၾကာင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရးသားခဲ့တာ ေတြကို သတိထားမိသည္။ ကြ်န္ေတာ္က သူ႔ကို ဦးတင္ေအာင္လို႔ပဲ ေခၚပါသည္။

သူသည္ ကြ်န္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ တရုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရးအမ်ိဳးသားေကာ္မတီတြင္ ဒုဥကၠတဦးအျဖစ္ ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔တြင္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအဖြဲ႔ဝင္တဦးအျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အတူတကြ အစည္းအေဈးမ်ားထိုင္ျခင္း၊ နယ္မ်ားသို႔ခရီးထြက္ေဟာေျပာ စည္းရံုးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ၾကရသျဖင့္ ရင္းႏွီးခင္မင္လာမိ ၾကပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ သူ႔အေပၚသတိျပဳခ်က္မွာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူအေပၚ မ်ားစြာခ်စ္ျမတ္ႏိုးၿပီး သူ႔ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ မိမိေခတ္မွာ မိမိပခံုးေပၚ က်လာတဲ့တာဝန္ေတြကို ေက်ပြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေရးကို မ်ားစြာအေလးထားၿပီး၊ အမႈကိစၥတာဝန္ေတြကို ႀကိဳးႀကိဳးစားစားေဆာင္ရြက္ပံုကို ေတြ႔ရသည္။ ပင္ကိုယ္စိတ္ေနစိတ္ထားကလည္း အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး ကြ်န္ေတာ့္အေပၚ အလြန္ညွာတာေလးစား ဦးစားေပးဆက္ဆံတာ ေတြကို ခရီးသြားစဥ္တေလွ်ာက္လံုး ေတြ႔ခဲ့ရသည္။

အလြန္ေက်ာ္ၾကားသည့္စာေရးဆရာႀကီး ျဖစ္ေသာ္လည္း စာေပေရးသားျခင္းထက္ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္ေတြကို မပ်က္မကြက္ဦးလည္မသုန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္သူတဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘက္ကရပ္တည္ၿပီး ေရးသားမႈမ်ားေၾကာင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်၊ ေနာက္ဆံုး ကိုကိုးကြ်န္းသို႔ပင္ ပို႔၊ အက်ဥ္းခ်ျခင္းခံရေပသည္။ စီးပြားေရးအရလည္း ခက္ခဲက်ပ္တည္းပံုရပါသည္။ ဤသည္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သူသည္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္၊ ေတာ္လွန္ေရးတာဝန္မွန္သမွ်ကို မတြန္႔မဆုတ္၊ ဇြဲသတၲိ ႀကီးမားစြာ မဆုတ္မနစ္ လံုးပန္းအားထုတ္ လုပ္ေဆာင္သြားခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး ကိုကိုးကြ်န္းက လြတ္လာခ်ိန္တြင္ သူ႔က်န္းမားေရး သိသိသာသာဆိုးဝါးက်ဆင္းေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

သူ႔တြင္ တာဝန္သိစိတ္လည္း ႀကီးမားပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေရနံေခ်ာင္းဘက္တြင္ ညတရားပြဲေဟာေနစဥ္အတြင္း လူတစုက စစ္ဝတ္စစ္စားမ်ားႏွင့္ တရားပြဲအားေႏွာင့္ယွက္ရန္ ေရာက္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ဦးတင္ေအာင္ေဟာၿပီး၍ ကြ်န္ေတာ္ေဟာေနစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးတင္ေအာင္သည္ တရားေဟာစင္ျမင့္ေပၚမွ မသိမသာဆင္းခ်သြားၿပီး တရားပြဲႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္အတူ ထိုလူစုကို တေနရာသို႔ေခၚသြားကာ အက်ိဳးအေၾကာင္းေမးျမန္းေျဖရွင္းၿပီး သူတို႔ကို ျပန္သြားေစခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္လည္းေကာင္း၊ တရားပြဲလာ ပရိသတ္သည္ လည္းေကာင္း တစံုတရာ သိရွိျခင္းလည္းမရွိ၊ ထိခိုက္ျခင္းလည္းမရွိဘဲ တရားပြဲေခ်ာေမာစြာ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ေန႔က်မွ ကြ်န္ေတာ္သိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေႏွာင့္ယွက္သူမ်ားမွာ တည္ၿမဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု သိရပါသည္။ တရားပြဲမထိခိုက္ေအာင္ ဦးတင္ေအာင္က ၾကားဝင္ၿပီး ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။

သူ႔တြင္ သည္းခံစိတ္လည္း ႀကီးမားပါသည္။ သူ၏ “ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္း”စာအုပ္ကို တခ်ိဳ႔သူမ်ားက ဤကိစၥမွာ သမိုင္းကိစၥ ျဖစ္သည္။ စာေပနယ္ပယ္ကိစၥမဟုတ္ဘဲ မကၽြမ္းက်င္သည့္သမိုင္းကိစၥကို ဝင္ေရးရမလားဟု ျပစ္တင္ေဝဖန္ၾကပါသည္။ သူက ျပန္ေခ်ပျခင္း မျပဳေသာ္လည္း စိတ္ေကာင္းပံုမရပါ။ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္အရေတာ့ ဦးတင္ေအာင္မွာ လက္ဝဲႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးတဦးျဖစ္သျဖင့္ ထူးျခားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မ်ားပါႏိုင္ၿပီး၊ သမိုင္းပညာအေနႏွင့္ ပိုမိုႂကြယ္ဝလာႏိုင္သည္ဟု ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ကို တင္ျပေျပာဆိုေပးသည့္အခါတြင္ေတာ့ သူစိတ္သက္သာရာရ၊ ေက်နပ္သြားပံုရပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္သူ၏ ထူးျခားခ်က္ႀကီးတခု ထပ္မံေတြ႔ရွိရသည္မွာ သူသည္ ျပည္သူလူထု၏ရန္သူရန္ဘက္မ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား တင္းတင္း မာမာသေဘာထားၿပီး ေဝဖန္တိုက္ခိုက္တတ္ေသာ္လည္း တျခားျပည္သူျပည္သားမ်ား၊ မိမိႏွင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားအေပၚ တြင္မူ လြန္စြာစိတ္ရွည္ၿပီး ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းစြာဆက္ဆံတတ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔နယ္ခရီးမ်ားတြင္ သူ၏စာဖတ္ပရိသတ္ကလည္း တတပ္တအားပါဝင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၇၈ ခုႏွစ္ သူကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ကြ်န္ေတာ္ ေတာတြင္းေရာက္ေနပါၿပီ။ ရန္ကုန္တြင္က်န္ခဲ့ေသာ ကြ်န္ေတာ့္ဇနီးက သူ႔စ်ာပန အလြန္ စည္ကားေၾကာင္းေျပာျပ၍ ေနာက္မွ ကြ်န္ေတာ္သိရပါသည္။ အခ်ိန္မတန္မီ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ရသည့္ သူ႔အား ကြ်န္ေတာ္ႏွေျမာမိပါသည္။


0 comments:

Post a Comment