Tuesday, December 22, 2015

ျပႆနာ ၃ ရပ္ တကယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္“အာဏာ သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္” ျဖစ္ပါေစ (တူေမာင္ညိဳ)

0 comments
ျပႆနာ ၃ ရပ္ တကယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ “အာဏာ သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္” ျဖစ္ပါေစ (တူေမာင္ညိဳ)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၁
(NLD) ပါတီက “အာဏာ” ကို “တာဝန္”လို႔ ေျပာဆုိသံုးစြဲေနတာဟာ လူတခ်ိဳ႔က ကိုယ့္ေယာကၡမကုိ အေဖ၊ အေမလို႔ ေခၚၾက သလိုမ်ိဳးပါပဲ။ အေရးႀကီးတာက အာဏာလုိ႔ေျပာေျပာ၊ တာဝန္လို႔ပဲေခၚေခၚ မၾကာခင္ “အစုိးရ” ျဖစ္လာေတာ့မယ္ (NLD) ပါတီဟာ ၁၉၄၈ ကေန ကေန႔အထိ အုပ္စုိးသူအဆက္ဆက္ အရယူျခင္းမျပဳႏုိင္ခဲ့တဲ့ “ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး - ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး”ရရွိေအာင္ ယူေဆာင္ ေပးႏုိင္မလားဆုိတဲ့ ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။
သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရအပါအဝင္ အဆက္ဆက္ေသာအုပ္စုိးသူမ်ားဟာ တစ္ဖက္မွာ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလိုလားသူေတြအျဖစ္ပံုေဖာ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြကို ၿငိမ္ခ်မ္းေရးမလိုလားသူေတြ၊ ဆူပူေသာင္းက်န္းသူေတြ၊ ခြဲထြက္ေရး သမားေတြအျဖစ္ သရုပ္ဖ်က္ေလ့ရွိပါတယ္။
အုပ္စုိးသူအဆက္ဆက္ဟာ ပါးစပ္က“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး”ဆိုတဲ့စကားလံုးကို အျမွဳပ္ထြက္ေအာင္ေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး၊ တကယ့္လက္ေတြ႔ လုပ္ရပ္ကေတာ့ လက္နက္ကုိင္အင္အားစုအသီးသီးအား “အျပဳတ္ေခ်မႈန္းဖို႔နဲ႔လက္နက္ခ်” ေစဖို႔သာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအတြက္ စစ္ေရးအရ ထုိးစစ္ဆင္ေခ်မႈန္းေရးကို အဓိကမ႑ိဳင္အျဖစ္ထားၿပီး၊ ေသြးခြဲ၊ သပ္ရိႈ၊ လွည့္စား၊ ၿဖိဳခြဲေရးနည္းလမ္း ေပါင္းစံုနဲ႔လိုအပ္သလို ေပါင္းစပ္က်င့္သံုးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရႏုိင္ဘဲ၊ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ကေန႔အထိ ရွည္ၾကာေန ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
(နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရနဲ႔ သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရ လက္ထက္ေတြမွာေတာ့ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္နည္းတူ ျပည္တြင္းစစ္ကို မရပ္စဲႏုိင္တဲ့အျပင္ ေအာက္ပါထူးျခားခ်က္ေတြ ေပၚထြန္းလာတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။
(၁) လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြမ်ားလာျခင္း (အုပ္စိုးသူမ်ားရဲ႕ေသြးခြဲသပ္ရိႈမႈေပၚလစီရဲ့အထြက္ရလဒ္)
(၂) လက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ေဒသအလုိက္မိမိတို႔ စုိးမိုးခ်ဳပ္ကုိင္ထားတဲ့နယ္ေျမေတြမွာ သစ္ေတာ၊ေရႊ၊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ၊မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ စီးပြားကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို စစ္ဖက္၊ အရပ္ဖက္ အုပ္စုိးသူအာဏာပုိင္အဆင့္ဆင့္ေတြနဲ႔ အေပးအယူလုပ္ၿပီး လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ကိုင္လုပ္ေဆာင္လာၾကျခင္း
(၃) ၿမဳိ႕ႀကီးျပႀကီးေတြမွာ ရာဇဝတ္မႈႀကီးေတြ ထူေျပာလာျခင္း၊ ရာဇဝတ္မႈေတြကို အုပ္စိုးသူေတြက ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏုိင္ျခင္း မရွိျခင္း၊ (ဥပမာ - ၅ေလာင္းၿပိဳင္သတ္ျဖတ္မႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးပုိင္ရွင္မဲ့သိမ္းဆည္းရရွိမႈ၊ မုဒိန္းမႈ၊ လူသတ္မႈ၊ လုယက္မႈ၊ မိတၱီလာ၊ လားရိႈး၊ မႏၱေလး စတဲ့ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္လုယက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ ျဖစ္ပြားလာျခင္း --- စသျဖင့္)
အထက္ပါအခ်က္ေတြဟာ (မဆလ) ေခတ္၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္၊ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီအစိုးရေခတ္ကာလတို႔မွာ မရွိခဲ့ဖူးတဲ့အခ်င္းအရာေတြျဖစ္ၿပီး၊ ဒီအခ်က္ေတြဟာ (နဝတ-နအဖ)စစ္အစုိးရနဲ႔ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရတုိ႔ ခ်မွတ္က်င့္သံုးေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေပၚလစီေတြရဲ့ တုိက္ရုိက္အထြက္ရလဒ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး”ဆိုတာဟာ အုပ္စုိးသူအစိုးရနဲ႔ နားလည္မႈယူထားတဲ့ ေဒသခံလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ေတြအၾကား သက္ဆုိင္ရာေဒသအလိုက္တည္ရွိေနတဲ့ သဘာဝသယံဇာတေတြကို ထင္သလိုတူးေဖာ္ေရာင္းခ်ႏုိင္ဖို႔နဲ႔ စီးပြားကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေတြမွာ စိတ္ႀကိဳက္ခ်ယ္လွယ္ခ်ဳပ္ကုိင္ အျမတ္ထုတ္ႏုိင္ဖို႔သက္သက္ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။
(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀက့ံဖြံ႔အစိုးရ၊ ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ (MPC) ကေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္”ဆိုတာဟာ အထက္မွာ ေဖာ္ျပလိုက္တဲ့ ေဒသဆုိင္ရာသယံဇာတနဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားေတြကို အုပ္စုိးသူအစိုးရနဲ႔ ေဒသခံလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔ ခြဲေဝစားသံုးႏုိင္ဖုိ႔ သေဘာတူညီခ်က္ယူေရးသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုခြဲေဝစားသံုးႏုိင္ဖို႔ အဲဒီေဒသမွာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” လိုအပ္ပါတယ္။
အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္ျပားေနတယ္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပားေနတယ္၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈေတြ တဖန္ ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာတယ္ဆုိတာဟာ အုပ္စုိးသူအစုိးရနဲ႔ ေဒသခံလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြအၾကားအတူတကြ ခြဲေဝစားေသာက္ေနရာက အက်ိဳးစီးပြားအေဝမတည့္မႈကို ေပၚေပါက္လာရတဲ့ ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈေတြကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ျပေနတာမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး”လိုလားတယ္လို႔ေျပာဆိုလာရင္ ဘယ္သူ႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုအပ္တာလဲလုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္ၿပီး ေလးေလးနက္နက္ဆန္းစစ္ရမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္ျပားတယ္/ပစ္ခတ္မႈေတြ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားတယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူနဲ႔ဘယ္သူ႔အၾကား ဘယ္လို အေၾကာင္းအခ်က္အေပၚမွာမူတည္ၿပီး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈေတြ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာတာလဲဆုိတဲ့အခ်က္ကို ေလ့လာရမယ္။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တကယ္တန္းရခ်င္ရင္ မခက္ခဲပါဘူး။ သေဘာထားနဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္သာ မွန္ကန္ဖုိ႔လိုရင္းျဖစ္ပါတယ္။
မ်ားမၾကာမီ (NLD)ပါတီက ဖြဲ႔စည္းမယ့္ “အစုိးရသစ္” ေပၚေပါက္လာပါေတာ့မယ္။ (NLD)ပါတီက ဖြဲ႔စည္းမယ့္ “အစိုးရသစ္” မွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မွန္ကန္တဲသေဘာထားနဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတယ္လို႔ယူဆပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါကဆႏၵပုိင္းအရ ေျပာရတာပါ။ လက္ေတြ႔ပုိင္းမွာေတာ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ၆ ရပ္” ကို “အစုိးရသစ္” ဘယ္လိုကုိင္ တြယ္မလဲဆိုတာ ႀကီးမားတဲ့စိမ္ေခၚမႈျဖစ္ပါတယ္။
တေန႔ကပဲ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရက “ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ”ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ စတင္က်င္းပမယ္လုိ႔ ေၾကညာသြားပါတယ္။ ဒါဟာ“အစုိးရသစ္”ကို လက္ရွိ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ညွပ္ပူးညွပ္ပိတ္လုပ္တာပါ။ သူတုိ႔ ခ်ထားတဲ့လမ္းအတုိင္းေလွ်ာက္ေအာင္ က်ံဳးသြင္းတာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို သူတို႔လမ္းခင္းခဲ့တဲ့စတင္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ နာမည္ေကာင္း ယူဖုိ႔ဆုိတဲ့အခ်က္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ (NLD)ပါတီ “အစိုးရသစ္”အဖြဲ႔ရဲ႕ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး - ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚလစီကို စြက္ဖက္တာ၊ လႊမ္းမိုးဖို႔လုပ္တာသာျဖစ္ပါတယ္။
(NLD)ပါတီ “အစိုးရသစ္” အဖြဲ႔မွာ ကုိယ္ပုိင္ျဖစ္ၿပီး၊ လြတ္လပ္အမွီခုိကင္းတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး - ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚလစီနဲ႔သေဘာထား ခိုင္ခုိင္မာမာရွိဖို႔လိုပါတယ္။
ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး - ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးဆုိတာ ဒီမုိကေရစီျပႆနာ၊ တန္းတူေရးနဲ႔ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့့္ ျပႆနာ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးျပႆနာေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏုိင္/မရႏုိင္ ဆိုတာဟာ ဒီျပႆနာႀကီး ၃ ရပ္ကို ေလးေလးနက္နက္၊ ပီပီျပင္ျပင္ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းရွိသလား/မရွိဘူးလား ဆုိတဲ့အခ်က္မွာတည္ပါတယ္။
သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရအပါအဝင္ အဆက္ဆက္ေသာအုပ္စုိးသူမ်ားဟာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါ။ (NLD)ပါတီက ဖြဲ႔စည္းမယ့္ “အစိုးရသစ္”အေနနဲ႔ ဘယ္အစိုးရမွ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးကို ရရွိေအာင္၊ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ေလာ။
(NLD)ပါတီ “အစိုးရသစ္” ရရွိလာမယ့္ “အာဏာ (သုိ႔မဟုတ္) တာဝန္”သည္ ထုိျပႆနာႀကီး ၃ ရပ္ (ဒီမုိကေရစီေရး၊ တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့့္ရွိေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး)ကို ပီပီျပင္ျပင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါေစသတည္း။

0 comments:

Post a Comment