Sunday, December 20, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၁၉)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၁၉)
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၁၈)
ကၽြန္္ေတာ္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ စစ္တပ္က ထြက္ခါနီး၊ စစ္ရံုးခ်ဳပ္၌ ကၽြန္္ေတာ္ ဗိုလ္ေနဝင္းကိုသြားႏႈတ္ဆက္စဥ္ ဗိုလ္ေနဝင္းက ေအးဗ်ာ အျပင္ေရာက္ၿပီးရင္ ကၽြန္္ေတာ့္ဆီ ေအးေအးေဆးေဆးလာေတြ႔လွည့္ပါဦးဟု မွာလႊတ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အတြင္းဝန္ရံုး၌အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကၽြန္္ေတာ့္ဦးေလးကိုလည္း ၾကားပြဲစားတဦးကခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာနာမည္ႏွင့္ ပဲခူးရိုးမက သစ္ကန္ထရိုက္ေလွ်ာက္ပါ။ ရရပါေစ့မယ္ဟု လာေျပာဖူးပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကၽြန္္ေတာ္တို႔တပ္မွဴးႀကီးမ်ားအတြက္ေပးထားသည့္ ေျမကြက္မ်ားတြင္ အိမ္ေဆာက္မည္ဆိုက လိုအပ္သည့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား အစိုးရေဝးႏႈန္းႏွင့္ထုတ္ေပးမည္ဟု ကၽြန္္ေတာ္ႏွင့္အလြန္ရင္းႏွီးသည့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးျမဝင္းက ကၽြန္္ေတာ့္ဇနီးကို လာေျပာပါသည္။ ထိုစရိတ္ကိုလည္း မိမိက စိုက္စရာမလို၊ ငွားရမ္းမည့္သံရံုးမ်ားကို သံုးႏွစ္စာေလးႏွစ္စာ ငွားရမ္းစရိတ္၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ႀကိဳယူၿပီး ေဆာက္ရံုသာျဖစ္သည္။ ထိုေႂကြး သံုးေလးႏွစ္ႏွင့္ေက်သြားပါက မိမိအိမ္ပိုင္တလံုးရၿပီး အိမ္ငွားစရိတ္ဆက္စားရန္သာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ ဤနည္းျဖင့္ တပ္မွဴးႀကီးမ်ား အိမ္တလံုးကေနႏွစ္လံုး၊ သံုးလံုး ေဆာက္ႏိုင္ၾကသည္။ တပ္မွဴးႀကီးမ်ားအား ဗိုလ္ေနဝင္းက ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ သံုးၿပီး ဝယ္ယူသည့္နည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထို နည္းျဖင့္ စစ္တပ္မွထြက္ရသည့္တပ္မွဴးမ်ားကို ၿငိမ္ေအာင္ သူလုပ္ထားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္္ေတာ္ ဘာတခုမွလက္ခံျခင္း မရွိဘဲ ရသည့္ပင္စင္ေလးႏွင့္ပင္ ေလာက္ငေအာင္ေနပါသည္။ ရရွိထားသည့္ေျမကြက္ကိုေတာ့ ကၽြန္္ေတာ္ တပ္ထဲမွာ ေနစဥ္ကတည္းကပင္ ကၽြန္္ေတာ့္ေငြေပးၿပီး ဂရန္ထြက္ေအာင္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေျမကြက္မ်ားကို ဖဲ့ဖဲ့ေရာင္းၿပီး အိမ္စားရိတ္ျဖည့္ရပါသည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္သြားစဥ္ကလည္း ဖမ္းဆီးမည့္လူစာရင္းကို ဗိုလ္ေနဝင္းဆီတင္ရာတြင္ စာရင္းထိပ္တြင္ပါဝင္သည့္ ကၽြန္္ေတာ့္ နာမည္ကို ဗိုလ္ေနဝင္းကပဲ ဖ်က္ပစ္ေပးလိုက္သည္ဟု ၾကားရပါသည္။

၁၉၇၃-၇၄ ခုႏွစ္၊ မဆလ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုေရးဆြဲၿပီး ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပဖို႔ စိုင္းျပင္းေနစဥ္ ကၽြန္္ေတာ့္အိမ္သို႔ စမ္းေခ်ာင္း လအက ဥကၠ႒ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဆြဆိုသူေရာက္လာၿပီး ထိုဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ ႀကီးၾကပ္သည့္ေကာ္မရွင္တြင္ဥကၠ႒လုပ္ရန္ လာဖိတ္ပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္လည္း စိတ္တိုတိုႏွင့္ပင္ “ေဟ့-မင္းတို႔လက္ထက္မွာ လူေတြ ဒီေလာက္ဒုကၡေရာက္ေနတာ ဒီလိုအစိုးရမ်ိဳးကို ငါက ပခံုးနဲ႔ထမ္းတင္ေပးရဦးမွာလား။ ငါ့အေနနဲ႔ဘာမွမတတ္ႏိုင္လို႔ ထိုင္ၾကည့္ေနတာ။ တတ္ႏိုင္ရင္ မင္းတို႔အစိုးရျဖဳတ္ခ်ဖို႔ေတာင္ ငါ့မွာဝတၲရားရွိတယ္”ဟု ေျပာခ်လိုက္ပါသည္။ သူလည္း ျပန္သြားၿပီး အထက္အဆင့္ဆင့္ကို တိုင္ၾကားပါေတာ့သည္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ဒီတခ်ီေတာ့ ကၽြန္္ေတာ္ အဖမ္းခံရေတာ့ မည္ဟု ထင္ေနၾကပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္လည္း အေတာ္သတိထားေနထိုင္ၿပီး အေျပာအဆိုလည္း ဆင္ျခင္ပါသည္။ ထိုေန႔ကေတာ့ စိတ္ေပါက္ လာၿပီး ေျပာခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုသတင္း ဗိုလ္ေနဝင္းဆီ ေရာက္သြားေသာအခါ ဗိုလ္ေနဝင္းက “ဟုတ္သားပဲကြ၊ မင္းတို႔က သြားစတာကိုး။ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာဆိုတာ ေႁမြေပြးကြ။ သူ႔ထိမွ ေပါက္တာ။ သူ႔ဟာသူ ေအးေအးေနပေစ”ဟုဆိုေၾကာင္း ၾကားရပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ့္ဆီလည္း ဘယ္သူမွ ထပ္လာျခင္း လည္း မရွိေတာ့ပါ။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ျဖစ္လာသလည္းဆိုလွ်င္ ထိုဆႏၵခံယူပြဲမဲရံုကို ကၽြန္္ေတာ့္ေဘးအိမ္ကကားရံုတြင္ လာဖြင့္ၿပီး ကၽြန္္ေတာ္တို႔အိမ္သားေတြ မဲလာမထည့္မခ်င္းေစာင့္ကာ ညေနအခ်ိန္ကုန္မွ မဲရံုပိတ္ပါသည္။ ေနာက္မဲစာရင္းထြက္လာေသာအခါ မဲမထည့္သူေျခာက္ေယာက္ဟု ကၽြန္္ေတာ္တို႔အိမ္သားမ်ားကို စာရင္းျပထားတာေတြ႔ရပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ကို မဲထည့္ရန္လာမေခၚဝံ့ပါ။ တျခားမဲရံုမ်ား လူကုန္လာထည့္သျဖင့္ အေစာႀကီးပိတ္သြားၾကေသာ္လည္း ကၽြန္္ေတာ္တို႔အိမ္နားကမဲရံုမွာမူ လူကုန္လာမထည့္ေသးသျဖင့္ ေစာင့္ရသည္ဆိုၿပီး အခ်ိန္ကုန္သည္အထိေစာင့္ၿပီးမွ မဲရံုသိမ္းရပါေတာ့သည္။

ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ဆီဆံုလမ္းမွ အိမ္ေလးမွာပင္ ကၽြန္္ေတာ့္သမီးအငယ္စန္းစန္းကို အိမ္ေထာင္ခ်ေပးပါသည္။ စန္းစန္းက သူ႔အစ္မကို သူ သြားဆရာဝန္ေလးတေယာက္ (ထိုစဥ္က အလုပ္သင္ဆရာဝန္ေလး)ႏွင့္ ေမတၲာရွိေနေၾကာင္း၊ သူ႔အေၾကာင္းစံုစမ္းၾကည့္ၿပီး ႀကီးႀကီးမားမား အျပစ္မရွိလွ်င္ ထိုသူႏွင့္ သူလက္ထပ္လိုေၾကာင္း ေျပာလာပါသည္။ ထိုစဥ္က စန္းစန္းမွာ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၌ နည္းျပဆရာမ လုပ္ေနပါသည္။ လွလွက သူ႔ သူငယ္ခ်င္း သြားေကာလိပ္၌ ဆရာမလုပ္ေနသူမွတဆင့္ ထိုသူငယ္အေၾကာင္းစံုစမ္းရာတြင္ ဗန္းေမာ္မွျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္စတိုင္ပင္ႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ေနရသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရိုးသားႀကိဳးစားသူျဖစ္ေၾကာင္းသိလာရသျဖင့္ ကၽြန္္ေတာ္တို႔လည္း ထိုအိမ္ေလးမွာပင္ အက်ဥ္းရံုးလက္ထပ္ေပး ခဲ့ပါသည္။

သမီးငယ္လက္ထပ္ၿပီး တႏွစ္အၾကာတြင္ သားအငယ္ ေက်ာ္ေဇာဦးက သူႏွင့္ေမတၲာရွိေနသည့္ စီစီဆိုသည့္မိန္းကေလးႏွင့္ လက္ထပ္ လိုေၾကာင္းေျပာလာသျဖင့္ ကၽြန္္ေတာ္တို႔မွာ ေနာက္မဂၤလာကိစၥကို စီစဥ္ရပါေတာ့သည္။ စီစီမွာ ဖတဆိုးေလးျဖစ္ၿပီး အေမတခု၊ သမီးတခုႏွင့္ ႀကီးျပင္းလာရသူ ျဖစ္သည္။ မိခင္ျဖစ္သူမွာလည္း အစ္မႀကီးျဖစ္သူႏွင့္ တစီးပြားတည္းအတူေနလာသူျဖစ္သည္။ ကန္ေတာ္ႀကီး ထီလုပ္ငန္း ပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ပဲခူးဘက္တြင္လည္း ေဆးလိပ္ခံုမ်ားရွိၾကသည္။ (ေနာင္မွ ကၽြန္္ေတာ္သိရသည္မွာ စီစီ၏ဖခင္မွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ တဦးျဖစ္ၿပီး ေတာခိုရာသို႔ပါသြားကာ ပ်ဥ္းမနား၌ ငွက္ဖ်ားႏွင့္က်ဆံုးသြားသူ ျဖစ္ပါသည္)

ကၽြန္္ေတာ့္ဇနီးမွာ ထိုကာလက အေၾကာက္ဆံုးကိစၥမွာ မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္စာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔သည္ မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္စာရပါက စိတ္အေတာ္ ညစ္သြားတတ္ပါသည္။ တခါတရံ တလတည္း ဖိတ္စာႏွစ္ေစာင္သံုးေစာင္ ရတတ္ပါသည္။ ခင္မင္ေလးစားေသာအားျဖင့္ ဖိတ္ၾကားၾကတာျဖစ္သျဖင့္ မသြား၍လည္း မေကာင္းပါ။ သြားျပန္ကလည္း မဂၤလာပြဲႏွင့္အညီ ထိုက္ထိုက္တန္တန္လက္ဖြဲ႔မွ ေကာင္းေပသည္။ လက္ဖြဲ႔သည့္စနစ္သည္ မရွိသင့္ေတာ့ပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံက ကိုယ့္သားသမီးမ်ားမဂၤလာေဆာင္ေတာ့ မဂၤလာဖိတ္စာတြင္ “လက္ဖြဲ႔ျခင္း သည္းခံပါ”ဟူေသာ စာတန္း ထည့္ရိုက္ခဲ့ပါသည္။ သမီးစန္းစန္းတုန္းကေတာ့ ဘာမွျပႆနာမေပၚပါ။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ပဲဦးစီး၊ ကၽြန္္ေတာ္တို႔စိတ္ႀကိဳက္ပဲလုပ္ရသျဖင့္ အဆင္ေခ်ာခဲ့ပါသည္။ အိမ္မွာ အက်ဥ္းရံုးလက္ထပ္လို႔လည္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ကၽြန္္ေတာ့္သား မဂၤလာပြဲက်ေတာ့ မိန္းကေလးဘက္ကေျပာစရာေတြ ျဖစ္လာပါသည္။ စီစီ့ ႀကီးေဒၚႀကီးမွာ သူ႔သမီးတဦးလည္း မဂၤလာေဆာင္ၿပီးၿပီျဖစ္ရာ ေဟာ္တယ္ႀကီးတခုခုတြင္ေဆာင္ရမည္ဟု ဆိုလာပါသည္။ ႀကီးေဒၚႀကီးဘက္က ၾကည့္ေတာ့လည္းသမီးက် တခမ္းတနားလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး တူမက်မွ ျဖစ္ကတတ္ဆန္းလုပ္ေပးသည္ဟု အေျပာခံရမွာစိုးဟန္ ရွိပါသည္။

စီစီမွာ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ လူႀကီးမ်ားအၾကား အေတာ္ဗ်ာမ်ားသြားပါေတာ့သည္။ ေနာက္ေတာ့ ေဒၚသိန္း (စီစီ့ ႀကီးေဒၚႀကီး)က ေဟာ္တယ္မွာ အခမ္းအနားက်င္းပေရးကိုအေလွ်ာ့ေပးၿပီး ကၽြန္္ေတာ္တို႔က “လက္ဖြဲ႔ျခင္း သည္းခံပါ”ကို ကၽြန္္ေတာ္တို႔  ေယာက္်ားေလးဘက္ကဖိတ္သည့္ ဖိတ္စာ တဝက္တြင္ပင္ရိုက္ႏွိပ္ရန္ အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ရပါသည္။ မဂၤလာေဆာင္ကို စီစီတို႔အိမ္ ေက်ာက္ေျမာင္းအိမ္တြင္ပင္ က်င္းပျဖစ္ခဲ့ ပါသည္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္္ေတာ့္သားသမီးမ်ား အကုန္ဘြဲ႔ရကုန္ၿပီး၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ျဖစ္ကာ၊ အိမ္ေထာင္က်သူမ်ားလည္း က်သြားကုန္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ့္ဆီဆံုလမ္းအိမ္မွာလည္း အိမ္ကေလးကေသးငယ္ၿပီး ေဘးပတ္လည္ ေထာက္လွမ္းေရးဝိုင္းေနသျဖင့္ အိမ္မွ ကၽြန္္ေတာ္ တရက္ေပ်ာက္မရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္္ေတာ္အိမ္ႀကီးႀကီးတလံုးဝယ္ရန္စဥ္းစားၿပီး ကၽြန္္ေတာ္အိမ္ရွာရာ စမ္းေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းျမလမ္းထဲတြင္ပင္ အိမ္အႀကီးႀကီးတလံုးရွာေတြ႔ပါသည္။ ေပ ၅ဝ ပတ္လည္ေျမကြက္တြင္ ဟိုဘက္ဒီဘက္ ၁ဝ ေပစီခ်န္ကာ အျပည့္ ေဆာက္ထားသည့္ ႏွစ္ထပ္အိမ္ႀကီးျဖစ္သည္။ ေရွး ကၽြန္္းကုမၸဏီက မန္ေနဂ်ာတဦးကေဆာက္ခဲ့သျဖင့္ သစ္မ်ားက အေကာင္းစားမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြန္္ေတာ့္ဆီဆံုလမ္းအိမ္ေလးကိုေရာင္း၊ အိမ္မွာရွိသမွ်ပစၥည္းအားလံုးခ်ေရာင္းကာ ကၽြန္္ေတာ္ ထိုအိမ္ႀကီးကို ေငြတသိန္းနဲ႔ ဝယ္လိုက္ပါေတာ့သည္။ ကၽြန္္ေတာ္ လက္ေဆာင္ရထားသည့္ပစၥည္းမ်ား၊ တံဆိပ္မ်ား၊ ဘြဲ႔မ်ား၊ ႏိိုင္ငံျခားကပါလာေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္း မ်ားစသျဖင့္ အိမ္တြင္ရွိသမွ်အကုန္ ခ်ေရာင္းရပါသည္။


0 comments:

Post a Comment