Thursday, December 3, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၁ဝ)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၁ဝ)
၂။ လႊတ္ေတာ္ေရွ႔ေနႀကီး ဦးထြန္းတင္။      ။ ဦးထြန္းတင္မွာ အေတာ္ေစာစြာကပင္ စတင္၍ ဆရာႀကီး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနသူ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေလ့လာသည့္အခ်ိန္တြင္မွ သူႏွင့္သိရွိလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စတင္သိရွိခ်ိန္ကစ၍ (သူအက်ဥ္းက်ခံသြားသည့္ အခ်ိန္မ်ားကလြဲလို႔) ေတာက္ေလွ်ာက္ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးဆက္ဆံ ေနခဲ့ၾကသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္ေတာခိုခဲ့သည့္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္အခ်ိန္ထိပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ဦးထြန္းတင္တို႔ႏွစ္ဦး ဤမွ်ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္ၾကရျခင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ခ်င္းတူညီသည္႔အျပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ဦး၏ အိမ္ခ်င္းနီးသည့္အေၾကာင္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။ သူ၏ အိမ္မွာ စမ္းေခ်ာင္းလမ္းတြင္ရွိၿပီး ကြ်န္ေတာ့္ ဆီဆံုလမ္းအိမ္ႏွင့္ ဟိုဘက္လမ္း သည္ဘက္လမ္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ သူ႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္ကားလည္းရွိရာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သြားစရာလာစရာရွိတိုင္း သူႏွင့္ပင္ သြားရလာရ ပါသည္။

ဦးထြန္းတင္သည္ တရုတ္ေသြးပါရွိၿပီး၊ ဖခင္မွာ အလြန္နာမည္ႀကီးသည့္ ေရွ႔ေနတဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔ညီအစ္ကိုအားလံုးလည္း ပညာတတ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကကာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အၾကား စီးပြားေရးအရ သူက အေခ်ာင္လည္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ သူ႔ ဇနီးျဖစ္သူမွာလည္း ပညာတတ္တဦးျဖစ္ကာ အရာရွိႀကီးတဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဦးထြန္းတင္မွာ သူ၏ ေရွ႔ေနလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ေငြေရးေၾကးေရးကိုပဓာနမထားဘဲ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားဘက္မွ လိုက္ပါေပးေလ့ရွိပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အေကာင္းဆံုးသာဓကမွာ သူကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္အေမြအမႈကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရမ်ား၏ မတရားစြဲဆို၊ အမႈဆင္ျခင္းခံရသည့္အမႈမ်ားဘက္မွ ထာဝစဥ္လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးတတ္ၿပီး တခါတရံ ေရွ႔ေနခပင္ မရရွာပါ။ သူက အိတ္စိုက္ပင္ လုပ္ရပါေသးသည္။

ဤအတြက္ေၾကာင့္ပင္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရေခတ္၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္မ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းခံရၿပီး ကိုကိုးကြ်န္းသို႔ပင္ ပို႔ေဆာင္ အက်ဥ္းခ်ခံရဖူးပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္လည္း တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားကို ၾကားသိရပါသည္။
           
၃။ ေတာ္ဘုရားေလး (သို႔မဟုတ္) မင္းသားႀကီး။     
ေနာက္ပိုင္း ဦးေအာင္ေဇဟုအမည္ေျပာင္းခဲ့ေသာ သီေပါမင္း၏ေျမးေတာ္၊ ေတာ္ဘုရားေလးမွာ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္စတင္သိရွိခ်ိန္ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္းက ဦးသန္႔ဇင္ဟုေခၚပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္က သူႏွင့္စတင္သိရွိကတည္းက မင္းသားႀကီးဟုေခၚရာ ဤအမည္တြင္သြားၿပီး အားလံုးက ဤအတိုင္းပင္လိုက္ေခၚၿပီး သူကလည္း ေက်နပ္ပံုရပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔တေတြ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆရာႀကီးမိႈင္းအိမ္မွာ အစည္းအေဈးမ်ားထိုင္ၾကသည့္ အခါမ်ားတြင္ ဆရာႀကီးက သူတို႔ တို႔ဗမာအစည္းအရံုးအတြက္ နယ္မ်ားကိုလွည့္လည္စည္းရံုးရာမွာ သခင္ထိပ္တင္ကိုယ္ေတာ္ႀကီးကို ထိပ္ဆံုးကေနရာေပး၍ လူထုကိုစည္းရံုးရပံု၊ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္လူထုမ်ားက မင္းသားပါလာတယ္ဆို၍ ဝမ္းသာအားရ လာေရာက္ ႏႈတ္ဆက္ကန္ေတာ့ၾကပံုမ်ားကို ျပန္လည္စားၿမံဳ႔ျပန္ ေျပာျပတတ္ပါသည္။ တဆက္တည္း ဆရာႀကီးက “ေအး-မင္းတို႔လည္း ဂရုစိုက္ၾက၊ ေတာ္ဘုရားေလးကိုေရွ႔တင္ၿပီး စည္းရံုးေရးဆင္းၾကကြာ”လို႔ ရယ္ရႊန္းဖတ္ရႊန္းႏွင့္ ေတာ္ဘုရားေလးကို စတတ္ေနာက္တတ္ပါသည္။ တကယ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔နယ္ဘက္ စည္းရံုးေရးဆင္းရာတြင္ သီေပါမင္း၏ေျမးေတာ္ပါလာသည္ဟူေသာသတင္း ပ်ံ႔ႏွံ႔ေရာက္ရွိသည့္ ေက်းလက္မ်ားက လူထုမ်ား တခုတ္တရ ၿမိ့ဳေပၚတက္လာၿပီး တရားပြဲတက္ၾကပါသည္။

မင္းသားႀကီးမွာ လူပံုပန္းကေလးက ႏြဲ႔ႏြဲေနာင္းေနာင္း ပုပုပ်ပ္ပ်ပ္ကေလးသာ ျဖစ္သည္။ စကားေျပာအလြန္ခ်ိဳသာေအးေဆးၿပီး ရိုးသား ပြင့္လင္းသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အလြန္ခ်စ္စရာေကာင္းသူ ျဖစ္ပါသည္။ လူပံုက ေအးေအးေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ္လည္း၊ စိတ္ဓာတ္ကေတာ့ အလြန္မာေၾကာခိုင္မာသူျဖစ္ၿပီး သူ႔တသက္တာလံုး ျပည္သူမ်ားဘက္က တစိုက္မတ္မတ္ရပ္ခံသြားသူသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်၊ ညွဥ္းပန္းမႈမ်ားလည္း ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ေဒါက္တာဆင္ဖိုး။      
ကြ်န္ေတာ္တို႔အၾကားတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမဟုတ္ဘဲ အၿမဲတန္းကန္႔လန္႔ကန္႔လန္႔ပါေနသူတဦး ရွိပါေသးသည္။ သူကေတာ့ ေဒါက္တာဆင္ဖိုး ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ဆရာႀကီးမိႈင္းအား ပုဂၢိဳလ္ေရးအရအလြန္ေလးစားၾကည္ညိဳသူတဦးျဖစ္ကာ၊ ဆရာႀကီး၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆရာဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေမတၲာျဖင့္ သူဘာသာသူသတ္မွတ္ၿပီး လာေရာက္ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးေနသူ ျဖစ္ပါသည္။

သူသည္ လန္ဒန္သို႔ ပညာေတာ္သင္ ေစလႊတ္ျခင္းခံရေသာ္လည္း လန္ဒန္ရွိ “ကားလ္မာ့က္စ္” ၏အုတ္ဂူကို သြားေရာက္အေလးျပဳမိသျဖင့္ ဘြဲ႔မရရွိဘဲ ျပန္လာရသူျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း ကိုယ္ပိုင္ေဆးခန္းေလးဖြင့္ထားရာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ေတာျပန္မ်ားႏွင့္ သူတို႔မိသားစုမ်ား စသည့္ ေငြေရးေၾကးေရးမေခ်ာင္လည္သူမ်ားအားလံုး၏ အားထားမွီခိုရာေဆးခန္းေလးျဖစ္လာ ပါေတာ့သည္။ သူက ေဆးအလကား ကုသ ေပးရံုသာမက တခ်ိဳ႔လူနာမ်ားကို ဆိုက္ကားခပင္ ဆီးေပးရသည့္အျဖစ္မ်ိဳး မၾကာခဏႀကံဳရပါသည္။ အလြန္ေစတနာႀကီးသည့္ ဆရာဝန္တဦး ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာႀကီးမိႈင္းအား ပံုမွန္လာေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး အခ်ိန္မွန္မွန္ အားေဆးထိုး၊ အားေဆးသြင္းႏွင့္ လုပ္ကိုင္ကုသေပးပါသည္။ ဆရာႀကီး ဤမွ်အထိ အသက္ရွည္၍အနာမဲ့စြာ ေနထိုင္သြားႏိုင္မႈမွာ ေဒါက္တာဆင္ဖိုး၏ေက်းဇူးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာႀကီး၏ ႏိုင္ငံျခားခရီးမ်ားတြင္ လည္း သူက လိုက္ပါေစာင့္ေရွာက္ေပးပါသည္။

သူ မၾကာခဏ ေျပာတတ္သည့္စကားတခြန္း ရွိပါသည္။ “ေလာကမွာ ေရမခ်ိဳးလို႔ေသတဲ့မသာ မရွိဘူး။ ေရခ်ိဳးမွားလို႔ ေသတဲ့မသာပဲရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ လန္ဒန္မွာေနခဲ့တဲ့ကာလတေလွ်ာက္ တခါမွ ေရမခ်ိဳးခဲ့ဘူး” ဆိုေသာစကား ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ မၾကာခဏ သတိရေနမိပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ ယခုေနရေသာအရပ္မွာ ေဆာင္းတြင္းမွာ အလြန္ေအးတတ္သျဖင့္ (ဒါေတာင္ တရုတ္ျပည္တြင္ အေတာ္ေႏြးေသာအရပ္ ျဖစ္သည္) ကြ်န္ေတာ္ ေရခ်ိဳးေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ ေရခ်ိဳးခါနီးတိုင္း သူ႔စကားကို သတိရေနတတ္မိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ဦးတင္ေရႊ (မံုရြာ)။      
ကိုတင္ေရႊကို ကြ်န္ေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ စတင္ေလ့လာခ်ိန္ကစ၍ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း တေယာက္အျဖစ္ သိရွိခဲ့ရပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ေရွ႔ေနႀကီး ဦးထြန္းတင္ႏွင့္ေတာ့ အေစာကတည္းက သိရွိရင္းႏွီးၿပီးျဖစ္ဟန္တူပါသည္။ ေနာင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းရာမွာလည္း ထိုအဖြဲ႔ႀကီးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အကူအညီေပးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔တရပ္ကိုဖြဲ႔စည္းရာ ထိုအဖြဲ႔တြင္ ကိုတင္ေရႊပါဝင္လာပါသည္။ ထိုအဖြဲ႔ထဲတြင္ ထူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကိုတင္ေရႊႏွင့္ဦးစိုးမင္း(ဗလစ)တို႔မွာ အသြက္လက္ဆံုး၊ အလုပ္အမ်ားဆံုးျဖစ္ကာ အေထြေထြတာဝန္မ်ားကို အေသးအမႊားအထိ အားလံုး သိမ္းက်ံဳးလုပ္ေဆာင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုး အေတာ္ပင္အားထားရသူ ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔တြင္ ဝင္လႈပ္ရွားေသာအခ်ိန္တြင္ ဆရာႀကီးမိႈင္းမွာ က်န္းမာေရးအရ အေတာ္က်ဆင္းစျပဳလာၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ အဖြဲ႔၏အစည္းအေဈးမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္၏ စမ္းေခ်ာင္း၊ ဆီဆံုလမ္းအိမ္တြင္သာ ျပဳလုပ္တာမ်ားလာပါေတာ့သည္။ တခါတရံ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နယ္မ်ားမွျပန္လာသည့္အခါ (သို႔မဟုတ္) ဆရာႀကီး စိတ္ရႊင္လန္းေစခ်င္သည့္အခါမ်ားတြင္သာ ဆရာႀကီး၏ ခ်မ္းသာလမ္းအိမ္၊ ဆရာႀကီး၏အိပ္ရာေဘးတြင္ျပဳလုပ္ၾကၿပီး အေၾကာင္းအရာအားျဖင့္လည္း ေပါ့ေပါ့ပါးပါး အေၾကာင္းအရာမ်ားသာ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ နယ္မ်ားမွ လူထုမ်ားက ဆရာႀကီးအား ဆုေတာင္းေမတၲာပို႔သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ လမ္းခရီးအတြင္းႀကံဳရသည့္ ရယ္စရာ၊ ေမာစရာမ်ားသာ ေျပာဆိုၾကပါသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ကိုတင္ေရႊသည္ ကြ်န္ေတာ့္အိမ္သို႔ မၾကာခဏ ဝင္ထြက္သြားလာရာမွ ကြ်န္ေတာ့္မိသားစုမ်ားႏွင့္ပါ သိကၽြမ္းခင္မင္ရင္းႏွီးလာ ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ဇနီးက တခါတရံ ေနာက္ေျပာင္ၿပီး သူ႔ကို လူပ်ိဳႀကီးဟု ေခၚလာပါသည္။ ဦးထြန္းတင္ကလည္း တခါတရံ ေခၚေဝၚ ေနာက္ေျပာင္တတ္ပါသည္။ ဤလို ေနာက္ဖန္မ်ားလာေတာ့ သူက ကြ်န္ေတာ့္မွာ လက္ထပ္မယ့္ဇနီးေလာင္း ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီးမွလက္ထပ္မယ္လို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေျပာျပပါသည္။
ထိုစဥ္က ကိုတင္ေရႊသည္ ရန္ကုန္ရွိ ဆိုဗီယက္သံရံုးတြင္ ဘာသာျပန္တဦးအျဖစ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအခ်ိန္က ဆိုဗီယက္ရုရွားမွာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးသမားဟု နာမည္ဆိုးႏွင့္ေက်ာ္ၾကားေနသျဖင့္ ကမၻာ့လက္ဝဲေလာက၏ ေဝဖန္ရႈတ္ခ်ျခင္းကိုခံေနရရာ ကိုတင္ေရႊမွာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးသမားမ်ားလက္ေအာက္တြင္ မေနလို၊ အလုပ္မလုပ္လိုသျဖင့္ ရေတာင့္ရခဲ ထိုအလုပ္မွ ႏုတ္ထြက္လိုက္ ပါေတာ့သည္။

ထိုဆိုဗီယက္သံရံုးအလုပ္မွႏုတ္ထြက္ၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း ကြ်န္ေတာ့္အိမ္သို႔ ေရာက္လာကာ အလုပ္ထြက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အားရပါးရ ေျပာျပ ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ဤလုပ္ရပ္မွာ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ႔စီးပြားေရးအတြက္ပူပန္မိရာ ခင္ဗ်ားဘာလုပ္စားမလည္းဟု ေမးမိရာ သူက ေရွ႔ေနလိုက္မည္ဟု ဆိုပါသည္။

သူေရွ႔ေနလိုက္ရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးသမား အမႈသည္မ်ား၊ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သူမ်ားထံမွ အခေၾကးေငြမယူရံုမက ထိုသူမ်ားအတြက္ စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္မ်ားပင္ ဝယ္ျခမ္းေပးတတ္ေသးသည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ သူက တဖက္က ေရွ႔ေနလိုက္ရင္း၊ တဖက္က စာေပစာတမ္း၊ ဘာသာျပန္မ်ား ေရးသားထုတ္ေဝရာ အေတာ္ေအာင္ျမင္တာကို ေတြ႔ရပါသည္။

သူႏွင့္ကြ်န္ေတာ္ ရန္ကုန္ခရိုင္အတြင္းေရာ နယ္ၿမိ့ဳမ်ားသို႔ပါ အတူတူခရီးထြက္ စည္းရံုးေရးဆင္းရဖူးသျဖင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးလာပါသည္။ သူႏွင့္ သူ၏ဇနီးေလာင္းမျမသူတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွ လက္ထပ္ၾကမည္ဟုစီစဥ္ထားေသာ္လည္း ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္သြားေသာအခါတြင္မူ လက္ထပ္လိုက္ၾကရပါေတာ့သည္။ သူတို႔ လက္ထပ္ၿပီးေနာက္ သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံ ကြ်န္ေတာ္တို႔အိမ္သို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္သမီးမ်ားက ကိုတင္ေရႊ၏ဇနီးကို မမ-မမဟု ေခၚေဝၚႏႈတ္ဆက္ရာ ကိုတင္ေရႊက ကြ်န္ေတာ့္သမီးမ်ားကို မင္းတို႔က ငါ့ကိုေတာ့ဦးေလးေခၚၿပီး သူ႔ကိုေတာ့ မမ-မမနဲ႔ေခၚေနတာ မတရားဘူးဟုေျပာရာ ကြ်န္ေတာ့္သမီးမ်ားက ဒါကေတာ့ မမက လွတာကိုးလို႔ ျပန္ေျပာပါသည္။ ဒါကိုေတာ့ သူက သေဘာက်ပံုရပါသည္။ တဟဲဟဲရယ္ေနတာ ေတြ႔ရပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ ေတာခိုလာၿပီးေနာက္ သူႏွင့္ေဈးကြာသြားရာ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ကိုတင္ေရႊအဖမ္းခံရၿပီးေနာက္ ေထာင္ထဲမွာပင္ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ ျပည္သူ႔ဘက္က ထာဝစဥ္ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး စကားေျပာဆိုရာတြင္ ႃပံဳးႃပံဳးႃပံဳးႃပံဳးႏွင့္ အလြန္သေဘာ သကာယေကာင္းလွသည့္ သူ႔ကို ကြ်န္ေတာ္အၿမဲအမွတ္ရေနမိပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္ သူတို႔အားလံုးကို အမွတ္ရေနမိပါေတာ့သည္။


0 comments:

Post a Comment