Tuesday, December 22, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ ကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၂၁)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ ကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၂၁)
ကားသမားကိုလည္း ေဆးရံုႀကီးမွဆရာဝန္တေယာက္ အေမြကိစၥျဖင့္ မႏၲေလးသြားစရာရွိ၍ တညလံုးကားေမာင္းၿပီး မနက္ မႏၲေလး အေရာက္ပို႔ရန္၊ မႏၲေလးမွ ညေနတြင္ျပန္ထြက္လာမည္ဟုေျပာၿပီး အသြားအျပန္ငွားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကိုေအာင္က သူတို႔သူငယ္ခ်င္း ေမာင္ရဲဝင္း (ယခု ၾသစေတးလ်ေရာက္ေနသူ)ကို အေဖာ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ မႏၲေလးမွတဆင့္ ခရီးဆက္ရာတြင္ လမ္းတြင္ တရက္ႏွစ္ရက္ေလာက္ၾကာႏိုင္ေသးရာ ထိုကာလအတြင္း ကားဆရာကို မ်က္ျခည္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လူလိုသျဖင့္ ေခၚလာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကားေမာင္းရန္လည္း လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္ႏိုင္သျဖင့္ ကားေမာင္းတတ္သူ ေမာင္ရဲဝင္းကို ေခၚလာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမာင္ရဲဝင္းခမ်ာ အဖမ္းခံရၿပီး ေထာင္ ႏွစ္အရွည္ႀကီးက်သြားေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ၾကားရပါသည္။
ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ညေနသံုးနာရီေလာက္မွ ရန္ကုန္မွထြက္ရပါသည္။ ကားဆရာက ဓာတ္ဆီလံုေလာက္ေအာင္လိုက္စုေနသျဖင့္ ထိုအခ်ိန္မွ ထြက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ကားကျမင့္သျဖင့္ အေတာ္အဆင္ေျပပါသည္။ တခုဆိုးသည္မွာ ကားေရွ႔ခန္းကမွန္ေပၚတြင္ ရုပ္ရွင္ေၾကာ္ျငာတခု ေရးကပ္ထားသျဖင့္ ျဖတ္သြားျဖတ္လာမ်ားက ေၾကာ္ျငာသာမက ကားထဲကိုပါစိတ္ဝင္တစား ၾကည့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္။
ထိုကားဆရာမွာ အေတာ္-ေတာ္သည္။ ကားကို ညလံုးေပါက္ေမာင္းရာတြင္ သူအိပ္ခ်င္လာပါက ကားရပ္ၿပီး ကားလမ္းေပၚဆင္း ဒုန္းေျပး ပါသည္။ သံုးေလးေခါက္ေျပးၿပီးမွ ကားေပၚတက္ဆက္ေမာင္းပါသည္။ လမ္းတြင္ ပဲခူးအဝင္တြင္ မွတ္ပံုတင္တခ်က္စစ္ၿပီး ဘယ္ေနရာမွာမွ ထပ္မစစ္ေတာ့ပါ။ ကားေပၚတြင္ ကားစပယ္ရာတဦးလည္း ပါပါသည္။
ကၽြန္္ေတာ္တို႔ မနက္လင္းအားႀကီးတြင္ မႏၲေလးသို႔ဝင္ပါသည္။ ပါတီမွ ေနာက္ဆက္သားတေယာက္က ကားတစီးငွားထားၿပီး မႏၲေလး ေတာင္ေျခမွေစာင့္ေနမည္ဟုဆိုသျဖင့္ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္ကငွားလာေသာကားကို မႏၲေလးေတာင္ေျခတေနရာတြင္ ရပ္ခိုင္းၿပီး ကၽြန္္ေတာ္၊ လွလွ၊ ကိုေအာင္ႏွင့္ ပါတီမွ ပထမဆက္သားရဲေဘာ္တို႔ ကားေပၚမွဆင္းကာ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ကိစၥရွိ၍ ခဏသြားဦးမည္၊ ညေနျပန္ဆံုမည္ဟု ေမာင္ရဲဝင္းကိုႏႈတ္ဆက္ၿပီး ထြက္ခဲ့ပါသည္။ (ေမာင္ရဲဝင္းက ထိုကားဆရာႏွင့္ မခြဲမခြာေနၿပီး ညေနက်မွ တယ္လီဖုန္း တေနရာမွဆက္ကာ ကၽြန္္ေတာ္တို႔တေတြ မလာႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ သူပဲ ရန္ကုန္ျပန္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာကာ ကားဆရာႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ျပန္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။)
ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ထိုကားေပၚမွဆင္းၿပီး၊ နည္းနည္းေလးေလွ်ာက္သြားေတာ့ ထို-ေနာက္ဆက္သားကိုေတြ႔ကာ သူငွားထားေသာ ဂ်စ္ကားျဖင့္ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ေတာက္ေလွ်ာက္ လာရိႈးသို႔ဆက္တက္ခဲ့ပါသည္။ ေမၿမိ့ဳသို႔ မနက္ ၁ဝ နာရီေလာက္ေရာက္ရာ၊ ကားဆရာမွာ ကားကို ေမၿမိ့ဳ နာရီစင္ႀကီးအနီးတြင္ ရပ္ၿပီးေနရာ ကၽြန္္ေတာ္တို႔မွာ ရင္တထိတ္ထိတ္ႏွင့္ ေနရပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္သည္ ေမၿမိ့ဳတြင္ တိုင္းမွဴးအေတာ္ၾကာ လုပ္ခဲ့ရာ ေမၿမိ့ဳတြင္ အသိမိတ္ေဆြမ်ားသျဖင့္ အသိႏွင့္တိုးမွာစိုးေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ရုတ္တရက္ မ်က္ႏွာသိႏွင့္တိုးက သူတို႔လာ ႏႈတ္ဆက္လွ်င္ မသိဟန္ေဆာင္၍ျငင္းလႊတ္ရန္ ကၽြန္္ေတာ္က ကိုေအာင္ႏွင့္လွလွကို သင္ၾကားထားပါသည္။ မထင္မွတ္သည့္ ေနရာတြင္ မထင္မွတ္သူႏွင့္ဆံုေတြ႔ပါက ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္တတ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ကဇြတ္ျငင္းလွ်င္ သူတို႔ဘယ္လိုမွ တတ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာျပထားရပါသည္။ လမ္းတြင္ တေယာက္ေယာက္ကိုမိသြားလွ်င္ က်န္သူက ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ဆက္ေလွ်ာက္ဖို႔၊ ဖမ္းမိသူကို ဂရုမစိုက္ဖို႔ကိုလည္း မွာထားရပါသည္။
ကၽြန္္ေတာ္တို႔ နယ္စပ္ေခ်ာင္းကိုျဖတ္ရမည့္ကိစၥရွိသျဖင့္ ကူးတို႔မရွိပါက ကိုယ့္ဟာကိုယ္ျဖတ္ရန္ လူတိုင္းအတြက္ ေလေခါင္းအံုးတလံုးစီလည္း ေဆာင္ခိုင္းထားပါသည္။
ကၽြန္္ေတာ္တို႔ငွားလာေသာကားသည္ လာရိႈးေရာက္ခါနီး တနာရီခရီးခန္႔အလိုတြင္ ပ်က္ပါေတာ့သည္။ ဘယ္လိုမွ ျပင္မရေတာ့သျဖင့္ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ႀကံဳတဲ့ကားတားစီးၿပီး ခရီးဆက္ရန္ ဒရိုင္ဘာက ေျပာလာပါေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္္ေတာ္တို႔သည္ ႏွစ္သုတ္ခြဲလိုက္ ပါသည္။
ကၽြန္္ေတာ္၊ လွလွႏွင့္ ဒုတိယဆက္သားေလးက တသုတ္၊ ကိုေအာင္ႏွင့္ ပထမဆက္သားကတသုတ္ခြဲၿပီး လာရိႈးမွာဆံုမည့္ေနရာ အခ်ိန္းအခ်က္လုပ္ကာ ကၽြန္္ေတာ္တို႔အသုတ္က ဝီလီဂ်စ္ကားေလးတစီးကိုတားၿပီး တက္စီးလာခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုကားကို ေမာင္းလာသူမွာ အေတာ္ရည္မြန္သူျဖစ္ၿပီး ကားပိုင္ရွင္ကို္ယ္တိုင္ပင္ ျဖစ္ဟန္တူသည္။ ကားေနာက္တြင္လည္း လူလတ္ပိုင္းတဦးအိပ္လိုက္လာရာ သူက ထထိုင္ၿပီး ကၽြန္္ေတာ္တို႔အား ေနရာေပးပါသည္။ ကားက လာရိႈးဂိတ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ဂိတ္ေစာင့္က ကားေမာင္းလာသူအား-မနက္က အတိုင္းပဲလားဟုေမးရာ၊ ထိုသူက ဟုတ္တယ္။ မနက္က လူအတိုင္းပဲဟု ေျဖသျဖင့္ ဘာမွ စစ္ေဆးဘဲ လႊတ္လိုက္ပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ လာရိႈးအဝင္အထြက္ဂိတ္ အလြန္က်ပ္သည္ဟုၾကားထားသျဖင့္ ရင္တမမ လာခဲ့ရာ၊ ယခုလို ေခ်ာေမာသြားေတာ့ အေတာ္စိတ္ေအးသြား ပါသည္။
ကားေမာင္းသူမွာ ကၽြန္္ေတာ္တို႔အား ဘာမွေမးျမန္းစပ္စုျခင္းမရွိဘဲ လာရိႈးၿမိ့ဳထဲေရာက္လာေသာအခါ ဘယ္ပို႔ေပးရမလည္းဟု ကၽြန္္ေတာ္တို႔အား ေမးပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔က ကားဂိတ္ (တကၠစီဂိတ္)တခုခု ပို႔ေပးပါဟုေျပာေတာ့ သူကတေနရာတြင္ ကားကိုထိုးရပ္ၿပီး ဒီကေန ေရွတည့္တည့္ဆင္းၿပီးေလွ်ာက္သြားရင္ ဂိတ္ေတြ႔လိမ့္မယ္ဆိုကာ ကၽြန္္ေတာ္တို႔အား ခ်ထားခဲ့ပါသည္။ (ေနာင္မွ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ သိရသည္မွာ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း၊ ေတြ႔ရွိသူမ်ားကအေၾကာင္းၾကားရန္ အစိုးရက ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္တကြ သတင္းစာမ်ားက ေၾကညာေသာအခါ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္မွ မႏၲေလးသို႔အလာငွားလာေသာ ကားသမားက လက္ဦးမႈရွိရွိ အစိုးရကို အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာျပသျဖင့္ ထိုမွတဆင့္ မီးခိုးႂကြက္ေလွ်ာက္လိုက္ရာတြင္ ထိုကၽြန္္ေတာ္တို႔ လာရိႈးအဝင္ ကားႀကံဳေခၚတင္ခဲ့ေသာသူလည္း အဖမ္းခံရကာ ေထာင္က်ၿပီး စီးပြားေတာင္ပ်က္သြားရွာသည္ဟု ၾကားရပါသည္။)
ကၽြန္္ေတာ္တို႔ တကၠစီတစီးငွားၿပီး ေဟာ္တယ္တခုသို႔ ပို႔ခိုင္းရပါသည္။ ထိုေဟာ္တယ္ တည္းခိုခန္းတြင္ အခန္းတခုငွားၿပီး ကၽြန္္ေတာ္ႏွင့္ လွလွ သားအဖႏွစ္ေယာက္တည္းခိုၿပီး၊ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ႏွင့္ပါလာေသာ ဆက္သားေလးက အျပင္ထြက္ စနည္းနာရန္ႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားဝယ္ရန္ ထြက္သြားပါသည္။ သူျပန္လာေတာ့ ညတိုင္းတည္းခိုခန္းမ်ားကို စစ္ေဆးတတ္ေၾကာင္း၊ မေန႔ညကတင္ ထိုတည္းခိုခန္းကို စစ္ေဆးေရး ဝင္ေသးေၾကာင္း၊ သူႏွင့္မ်က္ႏွာသိတေယာက္တိုးေနသျဖင့္ သူ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူမတည္းခိုဘဲ တေနရာသြားတည္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ မနက္ ၈ နာရီမွ ေပၚမလာလွ်င္ မိမိတို႔ဘာသာ နမ့္ခမ္းကားဂိတ္သို႔သြားရန္ မွာၾကားပါသည္။ သူေျပာျပ၍ သိရေသးသည္မွာ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ေနာက္မွာက်န္ခဲ့သည့္ ကိုေအာင္ႏွင့္ ဆက္သားတဦးမွာ ရဲကားတစီးကိုတားစီးလာေၾကာင္း၊ သူတို႔လည္း ၿမိ့ဳအဝင္ ဘာမွအစစ္အေဆး မရွိေၾကာင္း၊ ေခ်ာေမာေၾကာင္း၊ အခုလည္း တျခားတည္းခိုခန္းတခုတြင္ တည္းေနေၾကာင္း၊ မနက္ ၈ နာရီတြင္ ကားဂိတ္တြင္ဆံုရန္ ခ်ိန္းထားေၾကာင္းေျပာၿပီး ထြက္သြားပါေတာ့သည္။
ကၽြန္္ေတာ္တို႔ သားအဖ တညလံုး ၾကက္အိပ္၊ ၾကက္ႏိုး အိပ္ၾကပါသည္။ မနက္ ၇ နာရီခြဲေလာက္တြင္ ထိုဆက္သားေလးေရာက္လာရာ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ အေတာ္ဝမ္းသာသြားပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔သံုးဦး ေဟာ္တယ္အနီးရွိဆိုင္တဆိုင္တြင္ မနက္စာစားၾကၿပီး တကၠစီျဖင့္ပင္ နမ့္ခမ္း ကားဆိပ္သို႔ သြားေရာက္ၾကပါသည္။ ကားဆိပ္တြင္ ကိုေအာင္တို႔ ေရာက္ႏွင့္ေနၿပီးျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ကားလက္မွတ္ ဝယ္ၿပီး အသုတ္ႏွစ္သုတ္ခြဲ ကားႏွစ္စီးေပၚတက္ၾကပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ကားေပၚ တြင္ နမ့္ခမ္းမွ လာရိႈးသို႔ လာသီခ်င္းဆိုသည့္ ရွမ္းမိန္းမပ်ိဳေလးတအုပ္ ပါလာပါသည္။ ကေလးမေလးမ်ားမွာ ရုပ္ရည္သားသားနားနားႏွင့္ သြက္သြက္လက္လက္ကေလးမ်ားျဖစ္ရာ လမ္းတေလွ်ာက္ေတြ႔ရသည့္ စစ္ေဆးေရးသမားမ်ားသည္ ထိုကေလးမေလးမ်ားႏွင့္သာ တရင္းတႏွီးႏႈတ္ဆက္ေရာေႏွာ ေျပာဆိုေနသျဖင့္ ကၽြန္္ေတာ္တို႔တေတြအေတာ္ ကံေကာင္းခဲ့ပါသည္။ က်န္ခရီးသည္မ်ားကို မည္သူ႔ကိုမွ်ဂရုမစိုက္လွေတာ့ဘဲ ဝတ္ေက်တန္းေက်သာ စစ္ေဆးတာေတြ႔ရပါသည္။
ကၽြန္္ေတာ္တို႔ လားရိႈးကအထြက္ နာမည္ႀကီးလွသည့္ ေအဒီ (AD) ဂိတ္တြင္ ကားေပၚမွ ခရီးသည္အားလံုးဆင္းရၿပီး စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ အစစ္ေဆးခံရပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔သားအဖႏွစ္ေယာက္ စစ္ေဆးသူေရွ႔ေရာက္ေသာအခါ လွလွက သူ႔လက္ကိုင္အိတ္ထဲမွ မွတ္ပံုတင္ အထုတ္လိုက္တြင္ အိတ္ထဲတြင္ပါသည့္ ဆရာဝန္သံုးနားၾကပ္ထြက္က်လာရာ စစ္ေဆးေနသူစာေရးက ေမာ့ၾကည့္လိုက္ၿပီး ေၾသာ္- အစ္မႀကီးက အစိုးရအမႈထမ္းလားဟု ေမးပါသည္။ လွလွက ဟုတ္ကဲ့။ ကၽြန္္မ နမ့္ခမ္းျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးေျပာင္းလာတဲ့ (AS) လက္ေထာက္ ဆရာဝန္ပါ။ ကၽြန္္မမွာ (Transfer Order) ေရႊ႔ေျပာင္းအမိန္႔လည္း ပါပါတယ္။ ဒီမွာ ၾကည့္ဦးမလားဟုဆိုေသာအခါ ထိုစာေရးက ပ်ာပ်ာသလဲႏွင့္ ဟာ-မလိုပါဘူး၊ မလိုပါဘူး။ သြားပါ အစ္မႀကီး ရပါတယ္ဟု ဆိုပါသည္။ လွလွက ကၽြန္္ေတာ့္လက္ဆြဲၿပီး ဒါကေတာ့ ကၽြန္္မကိုလိုက္ပို႔တဲ့ ကၽြန္္မဦးေလး၊ ကၽြန္္မတို႔သြားေတာ့မယ္ေနာ္၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဟုႏႈတ္ဆက္ရာ ထိုစာေရးကေလးက အစ္မႀကီး ေရွ႔ကကင္းေတြမွာလည္း (Governmavt Service) အစိုးရအမႈထမ္းလို႔သာ ေျပာပါ။ ဘာမွ စစ္ေဆးမွာ မဟုတ္ပါဘူးဟု မွာလိုက္ရွာပါ ေသးသည္။
(၁၉၈ဝ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ပါတီတြင္းသို႔ လူသစ္ရဲေဘာ္အခ်ိဳ႔ေရာက္လာရာ သူတို႔ AD ဂိတ္အျဖတ္ အေတြ႔အႀကံဳကို ကၽြန္္ေတာ္တို႔အား ျပန္ေျပာျပဖူးပါသည္။ သူတို႔အား ထိုဂိတ္တြင္စစ္ေဆးသူမ်ားက-ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ဒီဂိတ္က သိပ္နတ္ႀကီးတာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာတို႔ တမိသားစုလံုး ဒီကလြတ္ထြက္သြားတာေလ။ ဂိတ္တဂိတ္လံုးလည္း အလုပ္ျပဳတ္ထြက္သြားတာပဲ။ သူတို႔နဖူးမွာ စာကပ္ထားတာမွ မဟုတ္တာ၊ ကၽြန္္ေတာ္တို႔က ဘယ္လိုလုပ္သိႏိုင္မွာလည္း။ ခင္ဗ်ားတို႔လို ေကာင္းေရာင္းေကာင္းဝယ္သမားေတြဆိုရင္ေတာ့ ဘာပူစရာ ရွိသလည္းဗ်ာ။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔က လႊတ္ေပးပါတယ္ဟု ေျပာလႊတ္လိုက္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔လည္း ေဆးရံုသို႔ အလုပ္ေျပာင္းလာသည့္ဆရာဝန္ဟုဆိုလိုက္သျဖင့္ ေစတနာဗလပြျဖင့္ နတ္လမ္းညႊန္လိုက္ေသာ ထိုစာေရးေလးအား သတိရသနားေနမိ ပါသည္။)
ကၽြန္္ေတာ္တို႔ လမ္းတေလွ်ာက္လံုး တံတားတိုင္း၊ ၿမိ့ဳအဝင္အထြက္တိုင္း ကားေပၚမွဆင္း လမ္းေလွ်ာက္ရၿပီး ဂိတ္တြင္ ထိုင္ေစာင့္ေနသူမ်ား ေရွ႔ကျဖတ္ကာ မွတ္ပံုတင္ျပအစစ္ေဆးခံၿပီးမွ ကားေပၚျပန္တက္ရပါသည္။ ထိုေန႔မွာ တနလၤာေန့ျဖစ္သျဖင့္ ရံုးပိတ္ရက္ ဖြင့္စေန႔ျဖစ္သျဖင့္ စစ္ေဆးသူအားလံုး Holiday Mood ဝင္ကာ၊ ေပါ့တီးေပါ့ဆစစ္ေဆးၾကပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ၾကားထားတာနဲ႔မတူပါ။ နမ့္ခမ္းက အဆိုေတာ္ ကေလးမေလးမ်ားမွာ ထိုေဒသတြင္ ေရပန္းစားသူမ်ားျဖစ္ဟန္ရွိပါသည္။ သူတိုေလးေတြၾကား ကၽြန္္ေတာ္တို႔သားအဖ မေယာင္မလည္ ေရာေလွ်ာက္ပါလာရာ သူတို႔ေလးေတြႏွင့္ႏႈတ္ဆက္ဖို႔၊ စကားစျမည္ေျပာဖို႔သာ စိတ္အားသန္ေနၾကသည့္ ထိုကင္းသမားမ်ား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဂိတ္ေစာင့္မ်ားက ကၽြန္္ေတာ္တို႔သားအဖအား ငဲ့ေစာင္း၍ပင္ မၾကည့္ပါ။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ထုတ္ျပေသာ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားမ်ား ကိုလည္း ေသေသခ်ာခ်ာမၾကည့္ပါ။ ဟိုလွည့္ဒီလွန္လုပ္ၿပီး ကၽြန္္ေတာ္တို႔အား ျပန္ေပးၿပီး၊ လက္ျဖင့္ အျမန္ကားေပၚျပန္တက္ရန္သာ ညႊန္းေနပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ႏွင့္ပါလာေသာဆက္သားကေလးမွာလည္း ရွမ္းကေလးပင္ျဖစ္ရာ ထိုအဆိုေတာ္အုပ္ႏွင့္ ရွမ္းလို တရင္းတႏွီး ဆက္ဆံေျပာဆိုေနသျဖင့္ သူ႔အတြက္လည္း အဆင္ေျပေနပါသည္။
ကိုေအာင္တို႔ႏွစ္ေယာက္လည္း ေနာက္ကားႏွင့္ပင္ပါလာရာ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ေရွ႔က စစ္ေဆးေရးတခုၿပီး၍ထြက္လွ်င္ သူတို႔ကားက ေနာက္က ဝင္လာတတ္ပါေတာ့သည္။ ဤသို႔သြားေနရာက ကၽြန္္ေတာ္တို႔ နမ္တြန္႔တံတားကိုေက်ာ္ၿပီးေသာအခါ ကိုေအာင္တို႔ႏွစ္ေယာက္အား တံတားတဖက္ထိပ္ အေပၚဘက္တြင္ရွိေသာ တဲတန္းလ်ားဆီသို႔ စစ္ဗိုလ္တေယာက္ကေခၚသြားတာကို ေတြ႔လိုက္ရပါေတာ့သည္။ ထိုစစ္ဗိုလ္က သူတို႔ႏွင့္ ရယ္ရယ္ေမာေမာေျပာေျပာဆိုဆို စကားတေျပာေျပာႏွင့္ ေခၚသြားေနတာ ေတြ႔ရသျဖင့္ စိတ္ထဲအနည္းငယ္ေအးရ ေသာ္လည္း စိတ္ေတာ့တထင့္ထင့္ ျဖစ္ေနပါသည္။ (ေနာင္မွ သိရသည္မွာ ကိုေအာင့္ သူငယ္ခ်င္း DSA ဆင္းတေယာက္ျဖစ္ၿပီး ကိုေအာင့္ကို ေတြ႔သျဖင့္ ဝမ္းသာအားရေခၚသြားၿပီး စကားစျမည္ေျပာတာသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုေအာင္က အလုပ္ျပဳတ္သြားသျဖင့္ စိတ္ညစ္ၿပီး ထြက္လည္ ေနေၾကာင္းေျပာျပၿပီး ျပန္ဆင္းလာခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ကိုေအာင္မွာ ဘြဲ႔ရၿပီးခါစက ကမာရြတ္စီးကရက္စက္ရံုတရံုတြင္ အလုပ္သင္အရာရွိ အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေနခဲ့ၿပီး ၁၉၇၄ - ၇၅ အလုပ္သမားအေရးအခင္းအၿပီးတြင္ အလုပ္ျပဳတ္ခဲ့ပါသည္။)
ဤလိုႏွင့္ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ခရီးႏွင္လာရာ ေန႔လည္ထမင္းကို ကြတ္ခိုင္တြင္ဝယ္စားၿပီး နမ့္ခမ္းသို႔ေရာက္ခါနီး ၁ဝ မိုင္ခန္႔အလိုတြင္ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ဆက္သားကေလးက ကားရပ္ခိုင္းၿပီး ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ဒီမွာပဲဆင္းေတာ့မည္ဟုေျပာဆိုၿပီး ကားေပၚက ဆင္းၾကပါေတာ့သည္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ဆင္းေသာအခါ ကားစပယ္ယာက ေၾသာ္ ခင္ဗ်ားတို႔က ဒီလိုကိုးလို႔ ဆိုလိုက္ပါသည္။ ထိုေနရာမွာ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ေျမေအာက္ရဲေဘာ္မ်ား သံုးေနက်လမ္းျဖစ္သျဖင့္ ကားစပယ္ယာေလးက ဤသည္ကိုရည္ရြယ္၍ ေျပာဟန္ရွိသည္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔သံုးၿပီးေနာက္ ထိုလမ္းကို မည္သူမွ် မသံုးေတာ့။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔လည္း ရင္ထဲဒိတ္ကနဲျဖစ္သြားေသာ္လည္း ဟန္မပ်က္ကားေပၚမွဆင္းကာ ကားလမ္းဘယ္ဘက္ရွိ ေတာင္ကုန္း တကုန္းေပၚရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရွိရာသြားေသာလမ္းသို႔ ဆင္းေလွ်ာက္ၾကပါသည္။
ကၽြန္္ေတာ္တို႔ စီးလာသည့္ကား မ်က္စိေအာက္မွေပ်ာက္သြားမွ လာရာလမ္းျပန္လွည့္ၿပီး ကားလမ္းျဖတ္ကာ ကားလမ္းညာဘက္ေဘးရွိ ေတာအုပ္တြင္းဝင္ကာ လူသြားလမ္းေလးအတိုင္းဆက္ေလွ်ာက္ေတာ့ နယ္စပ္ေခ်ာင္းကိုေရာက္သြားၿပီး ကမ္းတြင္လည္း ကူးတို႔ေလွေလးတစီး ကပ္ထားတာ ေတြ႔ရပါသည္။ ေလွသမားလည္း အဆင္သင့္ပင္ေတြ႔ရပါသည္။
ကၽြန္္ေတာ္တို႔သည္ ထိုေခ်ာင္းကို ကူးတို႔ေလွေလးႏွင့္ျဖတ္ၿပီး ကမ္းေပၚတက္ကာ ေတြ႔ရသည့္လမ္းကေလးအတိုင္း ေလွ်ာက္လာရာ စပါးခင္းႀကီးတခုေဘး လယ္ကန္သင္းေပၚတက္ေလွ်ာက္လိုက္စဥ္ “ေဖေဖေရ၊ ေဖေဖေရ”ဟုေအာ္ၿပီး လက္ႀကီးေျမွာက္ ေဝွ႔ယမ္းၿပီး ေျပးလာသည့္ ကၽြန္္ေတာ့္သားအငယ္ေက်ာ္ေဇာဦးကို ေတြ႔လိုက္ရပါေတာ့သည္။ သူက ကၽြန္္ေတာ္တို႔ထက္ တလခန္႔ေစာ၍ ပါတီသို႔ ထြက္ခြာသြားသူျဖစ္ရာ သူ႔ကိုေတြ႔လိုက္ရေသာအခါ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ပါတီသို႔ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာလံုၿခံဳစြာဆိုက္ေရာက္ၿပီဆိုတာကို သိလိုက္ရပါေတာ့သည္။
ကၽြန္္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ေက်ာ္ေဇာဦး၊ သူႏွင့္အတူပါလာၿပီး ႀကိဳေစာင့္ေနေသာ ပါတီေျမေအာက္ဌာနေကဒါတဦးျဖစ္သည့္ ရဲေဘာ္ေဇာ္ဝင္းတို႔ အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာေနစဥ္မွာပင္ ကၽြန္္ေတာ့္သားအႀကီးကိုေအာင္ႏွင့္ ဆက္သားရဲေဘာ္တို႔ ေရာက္ခ်လာပါသည္။ ထိုေနရာသည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေရွ႔တန္းစခန္းေထာက္ရွိရာ မန္ဟိုင္းရြာေလး ျဖစ္ပါသည္။
ထိုေန႔သည္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂ဝ ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။
ကၽြန္္ေတာ္သည္ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အေကြ႔အေကာက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ႏွစ္ရွည္လမ်ားခြဲခြာခဲ့ရသည့္ “အိမ္” (ပါတီ) သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ပါေတာ့သည္။ ။

0 comments:

Post a Comment