Saturday, December 19, 2015

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ ကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၁၈)

0 comments
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ ကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတၱိ ပဥၥမတြဲ၊ အခန္း(၁၈)
ကၽြန္္ေတာ္ ထိုအိမ္ေလးမွာေနစဥ္ ကၽြန္္ေတာ့္ဆီ ပံုမွန္လာေရာက္လည္ပတ္သူတဦးကေတာ့ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ဂ်ပန္အတူတူသြားခဲ့ဖူးသည့္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ဗိုလ္ေစာေနာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔သည္ ဂ်ပန္မွာ စစ္ပညာသင္စဥ္ကတည္းက ရင္းႏွီးခဲ့ပါသည္။ သူသည္ သခင္ထြန္းအုပ္တို႔အဖြဲ႔မွျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြန္္ေတာ္တို႔တေတြႏွင့္ အေတာ္ေကာင္းမြန္စြာ ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။
သူ႔ကို ဗိုလ္ေနဝင္းက အထူးအရာရွိတေနရာေပးထားေသာ္လည္း အရက္စြဲေနသူတဦးျဖစ္သျဖင့္ ဘယ္ေတာ့မွေလာက္ငျခင္း မရွိဘဲ၊ အၿမဲ က်ပ္တည္းေနတတ္ပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ့္ဆီလည္း မၾကာခဏလာလာၿပီး ေငြေတာင္းတတ္ပါသည္။ တေန႔ သူလာလည္ေသာအခါ ေျခလွမ္းေတာင္မမွန္ဘဲ မူးရူးေနပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္က ခင္ဗ်ား ကၽြန္္ေတာ့္ဆီမူးလာရင္ေတာ့ တံခါးဖြင့္မေပးဘူး ျပန္ေပေတာ့ဟု ႏွင္ထုတ္ လိုက္ပါသည္။ သူက ကၽြန္္ေတာ့္အိမ္ေရွ႔ ေလွကားထစ္တြင္ထိုင္ခ်ၿပီး “ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ က်ဳပ္ကို ႏွင္ထုတ္တယ္ဟုတ္လား၊ ခင္ဗ်ား ကၽြန္္ေတာ့္ကို ႏွင္ထုတ္တယ္ေနာ္”ဟု ထပ္ခ်ည္းတလည္းလည္း ေျပာကာငိုယိုပါေတာ့သည္။ ကၽြန္္ေတာ္လည္း မတတ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ တံခါးဖြင့္ၿပီး အိမ္ေပၚ ေခၚတင္ရပါေတာ့သည္။ ၿပီးေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း ေတာင္းတဲ့ေငြေပးလိုက္ရပါသည္။
သူ႔ဇနီးသည္မွာ အေတာ္ ေတာ္ရွာသူျဖစ္ပါသည္။ သားသမီးမ်ားကို ေဈးေရာင္းေကြ်းၿပီး ေက်ာင္းထားပါသည္။ သားမ်ား အရြယ္ေရာက္ လာေသာအခါ ရွင္ျပဳအလွဴပြဲျပဳလုပ္ရာ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ကိုလည္းဖိတ္သျဖင့္ သြားေရာက္ရပါသည္။ အလွဴပြဲကို ကမာရြတ္မွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တေက်ာင္းတြင္ျပဳလုပ္ရာ ညေနပိုင္း ေမာင္ရင္ေလာင္းမ်ားကိုဆံခ်ၿပီးေသာအခါ ေရစက္ခ်ဖို႔ သူ႔ဇနီးကိုေခၚေသာအခါ သူ႔ဇနီးက သူႏွင့္ ေရစက္အတူ မခ်လိုဟုဆိုလာသည္။ ကၽြန္္မ ဒီဘဝေတာ့ရွိေစေတာ့ သေဘာထားပါတယ္။ သူႏွင့္အတူေရစက္ခ်ရင္ ေနာင္ဘဝ သူႏွင့္ကၽြန္္မ ထပ္ဆံုမွာစိုးလို႔ပါ။ သူႏွင့္ ထပ္မဆံုလိုေတာ့ပါလို႔ ေျပာပါသည္။ ထိုအခါ ဗိုလ္ေစာေနာင္သည္ မ်က္ရည္စက္လက္ႏွင့္ တဦးတည္း ေရစက္ခ်ရ ပါေတာ့သည္။ ကၽြန္္ေတာ္ သူ႔အေၾကာင္း ျပန္စဥ္းစားမိၿပီး သူ႔ကို တႀကိမ္တခါက ႏွင္ထုတ္မိမႈအေပၚ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနမိပါေတာ့သည္။
တခါမွာလည္း ကၽြန္္ေတာ့္ဆီကို ထူးျခားသည့္ဧည့္သည္တေယာက္ သံုးဘီးကားႏွင့္ေပါက္ခ်လာပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ဗိုလ္ေနဝင္းက ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ဖြဲ႔စည္းမည့္အေၾကာင္း ေၾကညာထားခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုဧည့္သည္မွာ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ ဇနီးႀကီး (ကြာရွင္းထားသူ)ေဒၚတင္တင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္ ေမၿမိ့ဳမွာ တိုင္းမွဴးတာဝန္ထမ္းေနစဥ္က ေဒၚတင္တင္ အေတာ္ခ်ိဳ႔ခ်ိဳ႔ငဲ့ငဲ့ေနရေၾကာင္းၾကားရသျဖင့္ ထိုစဥ္က ဖဆပလ ပညာေရးဝန္ႀကီးဦးသန္းေအာင္ဆီသို႔ သူ႔ကို ကၽြန္္ေတာ္ စာေရးေပးၿပီး စရိတ္ပါေပးကာလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ ဦးသန္းေအာင္စီစဥ္ေပးသျဖင့္ ေမၿမိ့ဳတြင္ပင္ ေဒၚတင္တင္ ဆရာမအလုပ္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေဒၚတင္တင္မွာ သားႏွစ္ေယာက္ကိုလည္း ေက်ာင္းထားရပါေသးသည္။ ေနာင္ေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္းက ကေလးမ်ားေက်ာင္းစရိတ္ ေထာက္ပံ့ဟန္ ရွိပါသည္။
ထိုေန႔က ေဒၚတင္တင္က ကၽြန္္ေတာ့္ကို ဝမ္းသာအားရႏွင့္ေျပာသည္မွာ ကိုကိုတို႔က(ဗိုလ္ေနဝင္းကို သူ႔အေခၚ)အခု ဆိုရွယ္လစ္လို႔ေျပာေနၿပီ။ အဲေတာ့ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာကို ပစ္ထားမွာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္္မဝမ္းသာလို႔လာေျပာတာဟု ဆိုပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္လည္း သူ႔ကိုဧည့္ခံၿပီး အလာပသလႅာပေျပာကာ ခဏတျဖဳတ္ေနၿပီး သူျပန္သြားပါသည္။ သူျပန္သြားမွ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ေရအိုးစင္က ေငြဖလားေလးထဲတြင္ ေငြတရာက်ပ္ႏွင့္ သူေမၿမိ့ဳမွာေနစဥ္က ကၽြန္္ေတာ္ထုတ္ေပးလိုက္ေသာ ခရီးစရိတ္ေႂကြးကိုလာဆပ္ေၾကာင္း စာေလးတေစာင္ ေရးထည့္ထားတာ ေတြ႔ရပါသည္။ သူက ျပန္ကာနီး အျပင္ထြက္ခ်င္သည္ဆို၍ ကၽြန္္ေတာ့္သမီးတေယာက္က အိမ္သာပို႔ေပးၿပီး သူ႔ကိုထားခဲ့သည့္ခဏတြင္ သူက ေငြကိုထားျခင္းျဖစ္ဟန္ ရွိပါသည္။
ထိုစဥ္က လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္မ်ားလည္းေပးေနသျဖင့္ ကၽြန္္ေတာ့္ဆီ ေထာက္ခံစာလာေတာင္းသူမ်ားလည္း မ်ားလွပါသည္။ ဂ်ပန္ ေခတ္က လစာထုတ္စာရင္းအတိအက်ရွိသည့္တိုင္းမွာ တိုင္း ၄ တတိုင္းပဲရွိသျဖင့္ ကၽြန္္ေတာ္၏ေထာက္ခံခ်က္မွာ အေတာ္ပင္ အေရးပါ ေနပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္ကလည္း အေသအခ်ာစစ္ေဆးၿပီး ကၽြန္္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ယံုၾကည္မွ ေထာက္ခံခ်က္ေပးေသာေၾကာင့္ ကၽြန္္ေတာ့္ ေထာက္ခံခ်က္ပါသူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေမာ္ကြန္းဝင္ရၾကတာ မ်ားပါသည္။
ကၽြန္္ေတာ့္ကိုလည္း လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္လာယူရန္ ဖိတ္စာတခါရဖူးပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္ တက္မယူခဲ့ပါ။
တခါ၌လည္း ဗိုလ္ေနဝင္းက ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ဂ်ပန္ျပည္ စစ္ပညာသင္စဥ္က ဆရာတာကာဟာရွီကိုဖိတ္ေခၚၿပီး ဂ်ပန္ျပန္အားလံုးႏွင္႔ စုေဝး ေတြ႔ဆံုပြဲ တပြဲလုပ္ရန္စီစဥ္ပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ့္ကိုလာဖိတ္သူမွာ ထိုစဥ္က ေထာက္လွမ္းေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္ခ်စ္ခင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္က ဖိတ္စာကိုလက္ခံထားလိုက္ၿပီး ထမင္းစားပြဲသို႔သြားမတက္ခဲ့ပါ။ ကၽြန္္ေတာ္ မတက္ေရာက္သျဖင့္ တာကာဟာရွိီက(ထိုအခ်ိန္က စီးပြားေရးသမားျဖစ္ေနပါၿပီ) ကၽြန္္ေတာ့္အတြက္ လက္ေဆာင္အခ်ိဳ႔ေပးထားခဲ့သျဖင့္ ထိုလက္ေဆာင္မ်ားကိုလာေပးရင္း ဗိုလ္ခ်စ္ခင္က ေျပာျပသည္မွာ ထိုေန႔က ဧည့္သည္မ်ားစံုလင္ေသာအခါ သူ ဗိုလ္ေနဝင္းကို အိမ္ေပၚတက္ေခၚေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ေနဝင္းက ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာေရာ လာသလားဟု သူ႔ကိုေမးေၾကာင္း၊ သူက မလာေၾကာင္းေျပာေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္းကစိတ္ဆိုးၿပီး သူက ဘယ္သူ႔အားကိုးနဲ႔ ဒီေလာက္ မိုက္ေနရတာတုန္းဟုဆိုေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ တဆက္တည္း ဗိုလ္ခ်စ္ခင္ကဆက္ေျပာသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေပၚ(ကၽြန္္ေတာ့္ကိုဆိုလို) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက(ဗိုလ္ေနဝင္းကို ဆိုလို) သံေယာဇဥ္မျပတ္ရွာပါဘူး။ ေနာင္ သူဖိတ္ရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လာျဖစ္ေအာင္လာပါဟုလည္း ေျပာသြားခဲ့ဖူး ပါသည္။
ဗိုလ္ေနဝင္းကလည္း ဘယ္သူ႔ကိုမဆို ႏွစ္ဘက္မ်က္ႏွာလုပ္တတ္သူ ျဖစ္ပါသည္။ (ဦးႏု၏ တာေတစေနသားတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းစဥ္ သူအဖမ္းခံေနရစဥ္မွာေတာင္ ဦးႏုက ဗိုလ္ေနဝင္းပါဟန္မရွိဟုထင္ေၾကာင္း ေရးသားထားတာကိုၾကည့္ပါ။ ဦးႏုကို သူ ဘယ္ေလာက္ အယံုသြင္းထားလည္း မသိပါ)

0 comments:

Post a Comment