Wednesday, December 16, 2015

(ေစ့စပ္ေရးပရိယာယ္ ႏွင့္ ၂၀၀၈ ဒိုင္အာခီ)

0 comments
(ေစ့စပ္ေရးပရိယာယ္ ႏွင့္ ၂၀၀၈ ဒိုင္အာခီ)
ေစ့စပ္ေရးဆိုတာ ေအာင္ပြဲနဲ႔လက္နက္ခ်တာနွစ္ခုၾကားက အေျခအေနတရပ္ျဖစ္တယ္။ မတူညီတဲ့အက်ိဳးစီးပြားႏွစ္ရပ္ၾကား ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္ျဖစ္ေနတဲ့အေနအထားမွာ နွစ္ဖက္လက္ခံႏုိင္တဲ့အေနအထားတရပ္ရေအာင္ ေစ့စပ္ၾကရတာပဲ။ ဓမၼတာပဲ အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနတဲ့အင္အားစုႏွစ္ရပ္ၾကား ေစ့စပ္ရတာခက္ၿပီး အက်ိဳးစီးပြားခ်င္းနီးစပ္တဲ့ အင္အားစုႏွစ္ရပ္ၾကား ေစ့စပ္ရတာ
နိႈင္းယွဥ္ျခင္းအရလြယ္တယ္။ အေရးႀကီးတာက အေျဖမေပၚတဲ့ေစ့စပ္ေရးဟာ ၾကာရွည္မခံဘူး။
သာမန္စီးပြားေရး လူမႈေရး ပုဂၢိဳလ္ေရးကိစၥေတြမွာ အေလ်ာ္အစားလုပ္လို႔ရတဲ့အတြက္ ေစ့စပ္ရတာသိပ္မခက္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမွာေတာ့ ေလာင္းကစားဆန္ဆန္ လုပ္လို႔မရဘူး။ လူထုလူတန္းစား အက်ိဳးစီးပြားဆိုင္ရာ မူျပႆနာကို ၫွိရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ နက္နဲသိမ္ေမြ႔တယ္။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔မေျဖရွင္းႏိုင္ရင္
ပဋိပကၡျပင္းထန္လာၿပီး စစ္ျဖစ္တာပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ စစ္ဆုိတာ ႏိုင္ငံေရးရဲ႕အဆက္လို႔ ေျပာတာျဖစ္တယ္။

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲဆုိတာဟာ လမ္းေပၚကလူထုတိုက္ပြဲနဲ႔ စစ္ေျမျပင္ကလက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲကို စားပြဲဝုိင္းေပၚ ေ႐ႊ႕လာတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပဲမွာ NLD အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိမႈက ၈ ေလးလုံးဒီေရနဲ႔ ၉၀ ရလဒ္ကို အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ရွင္သန္လာေစတယ္။ ဗမာျပည္ ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ လိုလားခ်က္ေတြ ေအာင္သီးေအာင္ပြင့္ေတြကို နင္းေခ်ပစ္လို႔မရဘူး။ ၂၀၀၈ ကို လူထုက လက္မခံဘူးဆိုတာကို ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္တယ္။
ျပည္တြင္းစစ္ကို ဖက္တြယ္ႀကီးထြားလာတဲ့ အခြင့္ထူးခံစစ္အုပ္စု (စစ္အုပ္စု စစ္အာဏာရွင္စနစ္ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္လူတန္းစား) ကတဖက္ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ အဖိႏွိပ္ခံလူထုႀကီးတရပ္လုံးက တဖက္ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ပဋိပကၡရဲ႕ လတ္တေလာဆံုခ်က္ဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေရးျဖစ္တယ္။ ၂၀၀၈ မဖ်က္သိမ္းနိင္ေသးခင္ျပင္ဖုိ႔ႀကိဳးစားတယ္။ ျပင္မရေအာင္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း (တမတ္သား)နဲ႔ အသာစီးယူ ပိတ္ဆို႔ထားတဲ့အတြက္ ၄၃၆ နဲ႔ ၅၉ (စ)တို႔ကို စတင္ျပင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတယ္။ မရဘူး။ လက္မွတ္ ၅ သန္းက အေဟာသိကံျဖစ္သြားတယ္။

၂၀၁၅ မဲဆြယ္ကာလမွာ လူထုႀကီးက လမ္းမေတြေပၚလၽွံထြက္လာၿပီး မဲ႐ုံေတြမွာ အုံ႔နဲက်င္းနဲ႔ NLD ကို ေထာက္ခံမဲေပးလိုက္ျခင္းက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို မလိုလားဘူး။ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားေၾကာင္း တရားဝင္ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ လူထုဆုိတာ ဗမာျပည္တြင္းမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ အဖိနိပ္ခံလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လုံးကို ေျပာတာျဖစ္တယ္။ အလိုေတာ္ရိမွအပ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစုံ ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအသိနိုးၾကားေနတဲ့လူထုဟာ တိုက္ပဲြဝင္ဖု႔ိအသင့္ျဖစ္ေနတဲ့စစ္သည္ေတာ္မ်ားနဲ႔တူတယ္။ အဲဒီလို စစ္သည္ေတာ္မ်ားကိုအားျပဳၿပီး
ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းဟာ ၿဗိတိသၽွနယ္ခ်ဲ႔နဲ႔ ေစ့စပ္ခဲ့တာပဲ။ ဒီလူထုႀကီးကို တစည္းတလုံးတည္းေသာ အင္အားစုႀကီးအျဖစ္ စည္း႐ုံးတည္ေဆာက္ထားႏုိင္လို႔၊ လူထုလူတန္းစားနဲ႔အမ်ိဳးသားအသီးသီးပါဝင္တဲ့ တပ္ေပါင္းစုႀကီးတရပ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားႏိုင္လို႔ေစ့စပ္ေရးစားပြဲမွာ တဖက္အင္အားစုက တေလးတစားဆက္ဆံလာတာျဖစ္တယ္။

နယ္ခ်ဲ႔သမားက ဖဆပလကို တန္းမထားဘူး။ ဆင္းမလား (စကၠဴျဖဴ) စီမံကိန္းနဲ႔ ဘုရင္ခံအမႈေဆာင္အဖြဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အသက္သြင္းတယ္။ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ကို လက္နက္ကိုင္တိုက္လာခဲ့တဲ့လူထုႀကီးက ၁၉၄၆ အေထြေထြသပိတ္ႀကီးနဲ႔တုံ႔ျပန္ေတာ့မွ ဖဆပလ ကို ဘုရင္ခံအမႈေဆာင္အဖြဲ႔ထဲပါဖု႔ိ ဖိတ္တယ္။ တဖက္မွာ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုေသြးခြဲမႈ ေအာင္ျမင္သြားတယ္။ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး အက္ေၾကာင္းထင္ၿပီး ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရး ကံဆုိးမိုးေမွာင္က်တာပဲ။ ႏွစ္ဖက္စလုံးက အခ်ိန္မီျပင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတယ္။

တႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရးရဖို႔လႈံ႔ေဆာ္ခ်က္နဲ႔ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္း ဘိလပ္ (လန္ဒန္)သြားၿပီး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးတယ္။ ရရင္ရမရရင္ခ်ဆိုိတဲ့ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔ လူထုက အားျပေတာ့မွ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္နဲ႔ လြတ္လပ္ေရးလမ္းျပေျမပုံတခုရလာတယ္။ နယ္ခ်ဲ႔သမားက ဒိုမီနယံ dominion အဆင့္ (လက္ေအာက္ခံ) လြတ္လပ္ေရးကိုေပးဖို႔ ရည္႐ြယ္တယ္။
ရွမ္ျပည္နယ္နဲ႔ေတာင္တန္းေဒသ frontier area တို႔ မပါဘူး။ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးတဲ့ေဒသမ်ားအျဖစ္ နယ္ခ်ဲ႔လက္ေအာက္မွာပဲ ဆက္ထားဖို႔ျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ႀကိဳးပမ္းမႈနဲ႔ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့တယ္။ တိုင္းျပဳဳျပည္ျပဳေ႐ြးေကာက္ပဲြမွာ ဖဆပလ အျပတ္အသတ္ႏုိင္တယ္။

ဗမာျပည္ကြနျ္မဴနစ္ပါတီက လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ စကားေျပာစင္ျမင့္ရ႐ုံ ေနရာတခ်ိဳ႕မွာသာ ေ႐ြးျပဳိင္တယ္။
ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ဗမာျပည္သူလူထုလိုလားတာက လုံး၀လြတ္လပ္ေရးျဖစ္တယ္။ ဖဆပလ -ကြန္ျမဴနစ္ညီၫြတ္ေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ လုံး၀လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ရရင္ရမရရင္ခ်ဖုိ႔ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ဗမာျပည္ကြနျ္မဴနစ္ပါတီတို႔ ျပင္တယ္။ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံရတယ္။
ဗိုလ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံရတဲ့အတြက္ လူထုရဲ့ေဒါသဟာ နယ္ခ်ဲ႔သမားေပၚမွာ စုပုံလာတယ္။ ရရင္ရမရရင္ခ်ဆုိတာ လက္ေတြ႕ျဖစ္လာေတာ့မယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမရွိေတာ့တဲ့အခါ ဖဆပလ လက္ယာဂိုဏ္းကဦးေဆာင္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႔သမားနဲ႔ အေလ်ာေပးေစ့စပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ အမွီအခိုမကင္းတဲ့လြတ္လပ္ေရးကို စာခ်ဳပ္သုံးရပ္(နု-အက္တလီ၊ လက္်ာ-ဖရီးမင္း၊ ျမ-ခ႐ြန္ဘီ)နဲ႔ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဖဆပလ-ကြန္ျမဴနစ္ညီၫြတ္ေရး ေရစုန္ေမ်ာသြား႐ုံတင္မက အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးလည္း တစတစၿပိဳကြဲသြားပါေတာ့တယ္။

ဗမာျပည္သူေတြမွာ ေစ့စပ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ခါးသည္းတဲ့သမိုင္းသင္ခန္းစာ ရွိခဲ့ပါတယ္။
သမိုင္းရဲ့သေရာ္ခ်က္လို႔ပဲ ဆိုရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီသင္ခန္းစာကို စစ္အုပ္စုက သူ႔အက်ိဳးစီးပြားအရ ဆန္႔က်င္ဘက္က အသုံးခ်ပါတယ္။ ေသြးခြဲဖိႏွိပ္၊ အခ်ိဳသတ္ အေပ်ာ့ဆြဲ၊ လက္နဲ႔ေရးေျခနဲ႔ဖ်က္၊ အယုံသြင္းအလစ္တိုက္လုပ္တယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ NLD ဟာ ၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမွာကတည္းက
တရားဝင္အခြင့္အာဏာရထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီပါ။ စစ္အုပ္စုက ဒါကို ညစ္နည္းေပါင္းစုံနဲ႔ ေခ်ဖ်က္ခဲ့သလို အသိအမွတ္ျပဳေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးဖိ့႔ကိုလည္း ျငင္းဆန္ေနခဲ့ပါတယ္။ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမမည္တဲ့ အထက္စီးယူ ဆက္ဆံခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္ေအာက္မွာသာ NLD ကို လႈပ္ရွားခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာစစ္အုပ္စုခြင့္ျပဳတဲ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအသြင္ကူးေျပာင္းေရး သူႏုိင္ - ကိုယ္ႏုိင္ ျဖစ္စဥ္ပါ။

ရာစုတစုရဲ႕တစိတ္ၾကာ (၂၅ ႏွစ္) စစ္အုပ္စုရဲ့ သဲသဲမဲမဲဖိနိပ္မႈကို လူထုႀကီးနဲ႔တကြ
သူရဲေကာင္းရာေထာင္တို႔ဟာ ေသြးေခၽြးအသက္ေပါင္းမ်ားစြာရင္းႏွီးၿပီး ခုခံအန္တု ခဲ့ၾကပါတယ္။ NLD ကိုယ္၌ကလည္း ငုံ႔ခံေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဖာက္ထြက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတာေတြလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ လက္ခုပ္ထဲကေရ မဟုတ္ဘူး။ အာလူးပူပူတလုံးျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရပ္က ျပသလိုက္တာပါပဲ။

သမိုင္းက တပတ္ျပန္လည္လာတယ္။ ထပ္တူေတာ့ မဟုတ္ဘူး။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔စစ္အုပ္စု တရားဝင္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈကို ဗမာျပည္သူတရပ္လုံးတင္မက နိုင္ငံတကာကပါ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာေလာကရဲ့ အာ႐ုံက်ရာသတင္း ျဖစ္ေနတယ္။

စစ္အုပ္စုဘက္က တရားဝင္ကိုယ္စားျပဳသူက (လႊတ္ေတာ္နာယကကို ဖယ္ထား) ႀကံ႕ဖြံ႕ဥကၠ႒လည္းျဖစ္ သမၼတလည္းျဖစ္တဲ့ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ တပ္ခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တို႔ႏွစ္ဦး ျဖစ္တယ္။ ဦးသိန္းစိန္က ေ႐ြးေကာက္ပဲြျပဳတ္ lame duck ျဖစ္တယ္။ အာဏာအလႊဲအေျပာင္း ေခ်ာေမြ႕ေရးအတြက္ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ courtesy သေဘာ ေတြ႔တာပဲ။ ပိုအေရးပါတာက၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔သစၥာခံထားတဲ့ တပ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ျဖစ္တယ္။ ၂၀၀၈ ေအာက္မွာ ေရွ႕ေလၽွာက္ စခန္းသြားရမွာက တပ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္နဲ႔ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တပ္ခ်ဳပ္ကေလးက နံပါတ္ဝမ္း မဟုတ္ေသးဘူး (၉၀ တုန္းက တပ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဗုိလ္ေစာေမာင္ကိုသတိရစရာပါ) ။ စစ္သုံးစစ္ဆုိတဲ့ ေရခဲကၽြန္းေမ်ာႀကီးရဲ႕ ေရေပၚေပၚေနတဲ့အပိုင္းပဲ ရွိေသးတယ္။
ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္က ေတြ႔ဆုံမႈေတြ၊ စကားပါးမႈေတြ၊ သံခင္းတမန္ခင္း ေဘးတီးမႈေတြ၊ ေျခပုန္းခုတ္မႈေတြ စတဲ့စတဲ့ ထဲထဲဝင္ဝင္ႀကိတ္ဝိုင္းေတြနဲ႔ ပြဲစည္ေနဦးမယ့္ ကာလပါပဲ။ ေနာက္ ၄ လအၾကာ တရားဝင္အာဏာမလႊဲေျပာင္းခင္ကာလၾကား အခ်ိန္မေ႐ြး အခ်ိဳးေျပာင္းနိင္ေသးတယ္။

အိုဘားမားက ပြဲမဖ်က္ဖို႔သတိေပးတဲ့သေဘာနဲ႔ ‘ေအာင္ျမင္တဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲ သမိုင္းတြင္မယ့္ေရြးေကာက္ပြဲ’ လုိ႔ ဦးသိန္းစိန္ကုိေကာ ေဒၚစုကုိပါ ဖုန္းဆက္ခ်ီးက်ဳးစကားဆိုတယ္။ သူ႔ရဲ့ ဒုတ္နဲ႔မုန္႔ပၚလစီကို ထပ္ ရွင္းျပခ်င္တဲ့သေဘာပဲ။ လူကိုယ္တိုင္ လာဦးမယ္လို႔လည္း ဆိုတယ္။

ဘာေတြ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးတယ္ဆုိတာကို ႏွစ္ဖက္စလုံးကထုတ္မေျပာဘူး။ ဦီးသိန္းစိန္က
‘ေအးခ်မ္းစြာအာဏာလႊဲေျပာင္းတဲ့အစဥ္အလာေကာင္း’လို႔ ေျပာတယ္။ တပ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္က ‘ေကာင္းမြန္တယ္ တိုင္းျပည္အက်ိဳးရွိမယ့္ကိစၥ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မယ္’ လို႔ေျပာတယ္။ ကာခ်ဳပ္႐ုံးက တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း တရားဥပေဒစိုးမိုး စည္းလုံးညီၫြတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္းပူေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္သေဘာတူတယ္’ လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္တယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ NLD ဘက္က တရားဝင္ထုတ္ျပန္တာ မရွိဘူး။ ဒီဇင္လာ ၄ ရက္ေန႔  က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊ(ၿငိမ္း)တို႔ လၽွိဳ႔ဝွက္ေတြ႔ဆုံေၾကာင္း သတင္းထြက္လာတယ္။
႐ံႉးေနတဲ့ျမင္းလည္း ဆက္ေလာင္းလို႔မရ၊ အာဏာသိမ္းဖို႔ရာ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ေတြလည္းဖန္တီးလို႔မရတဲ့အတြက္ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္ကအဘ ေရွ႔ျပန္ထြက္လာရတဲ့ သေဘာပါပဲ။

‘စု - သန္း’ သေဘာတူညီခ်က္ဟာ (ႀကိတ္ဝုိင္းပင္ ျဖစ္ပါေစ) ဗမာျပည္အနာဂတ္ကို ပံုေဖာ္မယ့္သေဘာပဲ။ သူ႔အရပ္နဲ႔သူ႔ဇာတ္လို႔သေဘာထားၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ပါတယ္။

-၂၀၀၈ ျပင္-ဖ်က္ေရးကို အဓိကထားေဆြးေႏြးေစခ်င္ပါတယ္။
- NLD ဦးေဆာင္ဖဲြ႔စည္းမယ့္အစိုးရသစ္ဟာ အားေကာင္းတဲ့အစိုးရ၊ လုပ္ခြင့္ကိုင္ခြင့္ရွိတဲ့အစိုးရျဖစ္ဖု႔ိလည္း လိုပါတယ္။
- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔လုံၿခံဳေရးျပႆနာ၊ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးျပႆနာ၊ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္သစ္ျပႆနာမ်ားကို တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ လူထုလူတန္းစား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ၫွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ေျဖရွင္းသြားမွသာ အာမခံခ်က္ရွိႏိုင္ပါမယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အထက္ပါမူေတြကိုင္ၿပီး ေဆြးေႏြးဖို႔၊ ျပည္သူကိုခ်ျပ အသိေပးဖို႔လိုပါမယ္။
နိုင္ငံေရးအရနိုးၾကားေနၿပီး အသင့္ျဖစ္ေနတဲ့ လူထုႀကီးရဲ့ေထာက္ခံအားေပးမႈနဲ႔သာ ေအာင္ျမင္တဲ့ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

နယ္ခ်ဲံဗိတိသၽွေအာက္က ဒိုင္အာခီ diarchy အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလို၊ ဂ်ပန္ေခတ္က ေဒါက္တာဗေမာ္ ႐ုပ္ေသးအစိုးရလိုမ်ိဳး ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရမ်ဳိးကိုေတာ့ လူထုက လက္မခံဘူးဆိုတာ သမိုင္းက သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
(ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဝဘ္ဆုိက္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္)

0 comments:

Post a Comment