Saturday, December 12, 2015

ဘီဘီစီေခါင္းစဥ္အေပၚ ဘယ္လိုသေဘာထားသလဲဆိုတာ(မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ)

0 comments
ဘီဘီစီေခါင္းစဥ္အေပၚ ဘယ္လိုသေဘာထားသလဲဆိုတာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ဘယ္လိုနားလည္ သိျမင္ခံယူသလဲနဲ႔ ဘယ္ပံုအဓိပၺါယ္ဖြင့္သလဲ ဆိုတဲ့အေပၚမွာတည္တာပါ။

ဗမာျပည္မွာရွိေနတဲ့အမ်ိဳးသား(လူမ်ိဳးစုေတြ) တစုနဲ႔တစု သူတျပန္ကိုယ္တျပန္ ခ်ေနၾကတာ မရွိဘူး။ နယ္စပ္ျခင္းထိစပ္ေနမို႔ သိတ္မေျပာပေလာက္တဲ့ျပႆနာတခ်ိဳ႔ရွိခဲ့တာ ဝါဒေရးရာကိစၥနဲ႔ ကြဲၾကၿပဲၾကတာရွိေပမယ့္ တေလ်ွာက္လံုး မၿပီးနိုင္မစီးနိုင္ တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္ေနတာမရွိ။

ဗမာျပည္တြင္းစစ္ဆိုတာလည္း ဗမာလူမ်ိဳးနဲ႔ အျခားလူမ်ိဳးစုေတြ ျဖစ္ေနၾကတာမဟုတ္ပဲ ”ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရးအေျခခံ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒီ လက္ဝါးႀကီးအုပ္စစ္အရွင္းစနစ္”ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ စစ္အုပ္ကတဘက္ ဗမာအပါအဝင္အျခားလူမ်ိဳးစုေတြကတဘက္ ျဖစ္ေနတဲ့ျပႆနာပဲ။

ဆိုေတာ့ မသင့္မျမတ္ျဖစ္ေနၾကတာ လူမ်ိဳးစုတစုနဲ႔အၾကားမွမဟုတ္သလို ဗမာလူမ်ိဳးနဲ႔ အျခားလူမ်ိဳးစုေတြၾကားမွာ ျဖစ္ေနတာလည္းမဟုတ္ဘူး။

ျဖစ္ေနတာက ”ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရးအေျခခံ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒီစစ္အရင္းရွင္အုပ္စု”ကတဘက္ အျခားရွိသမ်ွေသာ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား ေျမေပၚဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ားကတဘက္ အဲ့သလို ဘက္ႀကီး ၂ ဘက္မွာျဖစ္ေနတာ။

ဆိုေတာ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုတာ စစ္အုပ္နဲ႔ အစုတစုစု ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ဖြဲ႔ ဒါမွမဟုတ္ နိုင္ငံေရးတပါတီတီ ေျပလည္ေရး အေပးအယူတည့္ေရးမဟုတ္ဘူး။ အဲ့သလို ၂ စုၾကား ၂ ဖြဲ႔ၾကား ၂ ပါတီၾကားကိစၥေလာက္ကို အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္သြင္းၿပီး ေျပလည္ေအာင္လုပ္ရင္ သူတို႔ၾကားမွာ သင့္ျမတ္ေျပလည္ေကာင္း ေျပလည္နိုင္စရာရွိေပမယ့္ သမိုင္းနဲ႔ခ်ီၿပီးဖိနွိပ္ခံေနရလို႔ သမိုင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ေတာ္လွန္ ခုခံေနရမႈေတြကေတာ့ ေပ်ာက္သြားေျပလည္သြားဖို႔ မျဖစ္နိုင္ဘူး။  ဆက္ရွိၿမဲရွိေနမွာေသခ်ာတယ္။ ဖိနွိပ္မႈေတြ တြန္းလွန္ခုခံမႈေတြ၊ စစ္ေတြ ေသြးထြက္သံယိုေတြ ျပႆနာေတြနဲ႔ ဂ်ာေအး သူ႔အေမရိုက္ ျဖစ္ေနဦးမွာပဲ။


ေနာက္တခ်က္က တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုတာ အတိုဆံုးခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ”လူဟာ သူက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ျပစ္မႈ အတြက္ ထိုက္သင့္တဲ့ျပစ္ဒဏ္အေပး ခံကိုခံယူေစရမယ္” ေနာက္မွ သက္ညွာတဲ့သေဘာနဲ႔(အစိုးရ) အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီး အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးတာတို႔ဘာတို႔ လုပ္တန္လုပ္ရမွာပဲ။

တိုင္းျပည္နဲ႔ခ်ီၿပီးႀကီးမားတဲ့ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူေတြေတာင္ တရားအစီအရင္ မခံရဘူးဆို အဲ့ဒီ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမိုးကို ဘယ္ သာမန္ရာဇဝတ္သားေလးကေတာင္ ဂရုစိုက္အေလးထားေနမယ္ မဟုတ္ဘူး။ ဗမာျပည္မွာ ရာဇဝတ္မႈဒီေလာက္ထူေျပာၿပီး က်ဴးလြန္သူေတြ ဒီေလာက္ လြတ္ေျမာက္ေနတာကိုပဲၾကည့္။ ဘယ္နွေလာင္းၿပိဳင္သတ္မႈႀကီးေတြ လက္သည္မေပၚတာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးတန္နဲ႔ခ်ီ ၿပီးၿမိ့ဳလည္ေကာင္ႀကီးမိလည္း ပိုင္ရွင္မရွိတာ၊ ရဲ ၂ ေယာက္ သတ္ပလိုက္တဲ့ ရာဇဝတ္ေကာင္ကလည္း ေသဒဏ္က်တာမ်ားအဆန္းလုိက္လို႔ လို႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရးကို ေလွာင္ပြဲဖြဲ႔သြားတာေတြကိုၾကည့္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူကို တရားဥပေဒနဲ႔အညီ တရားစီရင္တယ္ဆိုတာ လက္စားေျခတာမဟုတ္သလို အာဃာတထားၿပီး အညွိဳးနဲ႔ေျခမႈန္းတာလည္းမဟုတ္ဘူး။ က်ဴးလြန္ခဲ့သူေအဖို႔ ေနာင္က်ဥ္ေစေရးနဲ႔ ေနာက္ေနာင္ အလားတူက်ဴးလြန္သူေတြ ထြက္ေပၚမလာေရးကိုေရွးရႈတဲ့ မ်ွတတဲ့တရားစီရင္ေရးျဖစ္ဖို႔ လုပ္ရတာမ်ိဳးပဲ။ ဒါမွ တရားဥပေဒဆိုတာလည္းတည္သလို တည္တဲ့တရားဥပေဒလည္း လူတိုင္းအေပၚ အညီအမ်ွစိုးမိုးမွာပဲ။

အဲ့သလိုမဟုတ္လို႔ကေတာ့ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးတို႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုတာ စကားလံုးေတြအေနနဲ႔ပဲ ေျပာဖို႔ကာင္းပါတယ္။ နားေထာင္လို႔ပဲေကာင္းပါတယ္။
၁၂/၁၁/၂ဝ၁၅

0 comments:

Post a Comment