Saturday, August 18, 2012

ရခိုင္ျပည္နယ္အဓိကရုဏ္း ဦးသိန္းစိန္၏အင္တာဗ်ဴးအေပၚသံုးသပ္ခ်က္ အပိုင္း(၁) ေအာင္ထူး(ေရွ႔ေန)

0 comments

ရခိုင္ျပည္နယ္အဓိကရုဏ္း ဦးသိန္းစိန္၏ အင္တာဗ်ဴးအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ အပိုင္း(
ေအာင္ထူး(ေရွ႔ေန) (ယူတာကဒီေနရာက) http://www.facebook.com/notes/aung-htoo/ရခိုင္ျပည္နယ္အဓိကရုဏ္း-ဦးသိန္းစိန္-အင္တာဗ်ဴးအေပၚသံုးသပ္ခ်က္-အပိုင္း-၃/498894480140609

၂၀၁၂ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ဦးသိန္းစိန္က ဗြီအိုေအမွဦးသန္းလြင္ထြန္း၏ေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရ၏သမတပင္ျဖစ္ေစဦး၊ လြတ္လပ္ေသာသတင္းဌာနမ်ားကို တန္ဘိုးထားေၾကာင္းျပသၿပီး ေမးခြန္းမ်ားကို တေလးတစားေျဖၾကားသြားခဲ့သည့္အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဦးသိန္းစိန္ ကိုယ္တုိင္၏ႏႈတ္ဖ်ားမွေန၍ "လူသားအျမင္မ်ိဳးရွိလာေအာင္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုေရွ႔တန္းကေနတင္ၿပီး စဥ္းစားတတ္လာေအာင္ အခ်ိန္ယူၿပီးလုပ္သြားရမယ္ဟု ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုလာသည္ကို ႀကိဳဆိုရမည္လည္းျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၁၉၆၂ ခုနွစ္မွစ၍ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္လႊမ္းမိုးခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း humanity ဟု ေခၚသည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအယူအဆ၊ human rights ဟုေခၚသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေတြးအေခၚ စသည့္စကားလံုးမ်ားအား တန္ဘိုးထားေၾကာင္းျပသသည့္အေနျဖင့္ အာဏာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္၏ႏႈတ္ဖ်ားမွရြတ္ဆိုသံမ်ား မၾကားခဲ့ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအဓိကရုဏ္းနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ ဦးသိန္းစိန္က "တိုင္းျပည္ရဲ့ထူးျခားတဲ့အေနအထားအရ ၾကည့္ရမယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုထိပါးတာ လက္မခံနိုင္ဘူး။ ဒါဟာ အမ်ိဳးသားေရးျပႆနာျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးရႈေဒါင့္ကေနၾကည့္ရမယ္စသည္တို႔ကို တလံုးမွ သံုးၿပီး ခုခံေခ်ပႏိႈင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။

ယခု ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္၏အတိအလင္းထုတ္ေဖၚခ်က္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိကရုဏ္းနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ လူသားခ်င္းစာနာမႈအယူအဆႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေတြးအေခၚတို႔အား ေရွ႔တန္းကေနတင္ၿပီး စဥ္းစားရမည္ဆိုသည့္အခ်က္မွာ အျငင္းမပြားေတာ့ဟုဆိုနိုင္သည္။ အင္တာဗ်ဴးအေသးစိပ္ကိုကို ဤလင့္ခ္တြင္ နားဆင္ပါ။ http://www.youtube.com/watch?v=2L2-QRCs5s0

ယခုကဲ့သို႔စစ္အစိုးရ၏ထိပ္သီးႀကီးကိုယ္တိုင္က ၀န္ခံေျပာဆိုလာၿပီျဖစ္သျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွေန၍ စစ္အစိုးရေလသံအတိုင္းေျပာဆိုေနၾကေသာ အခ်ိဳ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ "လူ႔အခြင့္အေရးခ်ည္းဘဲ ေျပာေနလို႔မရဘူး။ ကိုယ့္နိုင္ငံရဲ့ထူးျခားတဲ့အေျခအေနကိုလည္းၾကည့္ရမယ္ဟူေသာ မေရရာသည့္ဆင္ေျခမ်ိဳးမေပးသင့္ေတာ့။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားအား အားေပးသည့္သေဘာေဆာင္သည့္ ေျပာဆိုမႈ၊ ျပဳမူမႈမ်ားအား အျမန္ဆံုးရပ္တန္းကရပ္သင့္ၿပီျဖစ္သည္။

စာေရးသူသည္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာျပသနာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားဂုဏ္သိကၡာဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတေစာင္ေရးသားတင္ျပခဲ့ၿပီး အဓိကရုဏ္းအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္အေနျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္ စုစုေပါင္းရွစ္ခ်က္ကိုတင္သြင္းခဲ့သည္။ ပထမဆံုးအခ်က္မွာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ျဖစ္သည္။ ယင္းကို ေအာက္တြင္ ရႈေစလိုပါသည္။

(က) ယခုအခ်ိန္၌ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ (တနည္းအားျဖင့္) လူအျဖစ္ အသက္ရွင္ခြင့္ရနိုင္သည့္ အေျခခံစားနပ္ရိကၡာမ်ားပင္မရရွိဟူေသာသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနပါသည္။ ဤသည္မွာ လံုး၀မျဖစ္သင့္ပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးရႈေဒါင့္မွၾကည့္လွ်င္မျဖစ္သင့္သလို ေမတၱာတရားႀကီးမားသည္ဟုဂုဏ္ယူၾကေလ့ရွိေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုးကူညီေစာင့္ေရွာက္နိုင္ရန္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

တင္ျပခ်က္ကိုေထာက္ကာ စာေရးသူအား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားဘက္ကလိုက္ၿပီးေရးသည္ဟု ထိုစဥ္ကေ၀ဘန္သူ တခ်ိဳ႔ရွိခဲ့သည္။ ေျဖရွင္းခြင့္ မႀကံဳခဲ့ပါ။ ရင္းနွီးေသာမိတ္ေဆြတခ်ိဳ႔တေလကလည္း စာေရးသူအားခင္ဗ်ား ဒီကိစၥႀကီး သြားၿပီး မေရးနဲ႔ဗ်၊ သိတ္ရႈပ္တယ္”ဟု သေဘာရိုးျဖင့္ သတိေပးၾကပါသည္။ ေ၀ဘန္သူတခ်ိဳ႔ကို မည္သို႔မွ် အာဃာတမရွိသလို၊ ေစတနာရိုးျဖင့္သတိေပးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရပါမည္။ သို႔ရာတြင္ ကမာၻေလာကႀကီးတြင္ တရားမွ်တမႈဖံုးလႊမ္းေစလိုပါက အမွန္တရားကိုထုတ္ေဖၚရမည္ဟု ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ယခု ေနာက္ထပ္ေဆာင္းပါးတေစာင္ ထပ္ေရးျခင္းျဖစ္သည္။

ရိုဟင္ဂ်ာလည္း လူျဖစ္ပါသည္။ ကုလားဟု အလြယ္တကူေခၚေနၾကသူမ်ားလည္း လူျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္လည္း လူျဖစ္ပါသည္။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလံုးကို လူ ဟူ၍ အရွိအတိုင္းျမင္ေစလိုေသာေစတနာျဖင့္ စာေရးသူက အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့သည့္ေဆာင္းပါးကို ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွ်သာမက ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာနွင့္အညီ သေဘာထားေစခ်င္၊ ဆက္ဆံေစခ်င္၍လည္းျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကိုလက္ခံလွ်င္ ဤသည္ကို ျငင္းဆန္ရန္ မသင့္ပါ။

လူ႔အခြင့္အေရးကို အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ဆက္စပ္၍လည္း တန္ဘိုးထားသင့္ပါသည္။ ယေန႔ကမာၻတခြင္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေသာ Globalization ေခတ္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဤသည္ကို မည္သူမွ် အျငင္းမပြားပါ။ စစ္အာဏာရွင္ေန၀င္းႀကီးစိုးခဲ့သည့္အခ်ိန္ကလို ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ကိုယ္တံခါးပိတ္ထားၿပီး ၀ါးလံုးေခါင္းထဲမွာ လသာလို႔ရေသာေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ကမာၻတခြင္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေသာေခတ္ႀကီးတြင္ အားေကာင္းခ်က္မ်ားရွိသလို အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအေတြးအေခၚအယူအဆ ကမာၻတ၀ွမ္းသို႔အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ပ်ံ႔ႏွံ႔သြားသည္ကိုမူ အားေကာင္းခ်က္အျဖစ္ တကမာၻလံုးကအျငင္းမပြားဘဲ လက္ခံၾကပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးကို လက္ခံက်င့္သံုးေသာလူမ်ိဳးသည္ ကမာၻတြင္ဂုဏ္တင့္ပါသည္။လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာက်င့္သံုးေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးအျဖစ္ကမာၻကအသိအမွတ္ျပဳေစခ်င္ပါသည္။သမိုင္းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ အားေကာင္းေကာင္းက်င့္သံုးခဲ့ေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳး”ေမတၱာတရားႀကီးမားေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ရခိုင္လူမ်ိဳး”အျဖစ္ ကမာၻကရႈျမင္ေစခ်င္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာေၾကာင္းျပျခင္းသည္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ အမ်ိဳးသားဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ျမင့္တက္သြားေစသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳး၏ လူမ်ိဳးဂုဏ္သိကၡာကိုသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားအားလံုး၏ အမ်ိဳးသားဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ျမွင့္တင္ေစ်ခင္သည္။ စာေရးသူက အမ်ိဳးသားေရးကို ဤသို႔ရႈျမင္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၏လွပေသာ ေရေျမေတာေတာင္မ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ား၊ သဘာ၀ကြ်န္းငယ္ကြ်န္းစုမ်ားအား လူသတ္ကြင္းမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းမသြားေစလိုပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ေဒသမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ပူပင္ရန္မလိုအပ္ေသာေနရာမ်ား၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးရွိသည့္၀န္းက်င္မ်ားအျဖစ္ ကမာၻက ရႈျမင္ေစလိုသည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံျခားခရီးသည္မ်ား လာေရာက္ၾကပါမည္။ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား ၀င္လာၾကပါမည္။ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား အားေကာင္းေကာင္း ေပၚလာပါမည္။ ကုန္ေရာင္းကုန္၀ယ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းပါမည္။ စာေရးသူက ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ဤသို႔ ေျမွာ္မွန္းပါသည္။

(အပိုင္း ကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္)
ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)
ၾသဂုတ္လ (၁၆) ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္

0 comments:

Post a Comment