Thursday, August 2, 2012

ေခတ္ေမာင္း အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၃ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္(အျပည့္အစံု)

0 comments

ခတ္ေမာင္း အတြဲ ၁၊ အမွတ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
ဗမာျပည္တြင္းက ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားတက္ႂကြ ၾကသူေတြၾကားထဲမွာ civil society ဆိုတဲ့ စကားလံုး ရင္းႏီွးသံုးစြဲလာတဲ့ပမာဏ မ်ားလာတာကို ဒီဘက္ႏွစ္ပိုင္းကာလမ်ားမွာ အထူးသတိထားမိတယ္။ civil society ကို လူမႈအေျချပဳ လူထုအဖြဲ႔အစည္း၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းစသျဖင့္ အလ်ဥ္းသင့္သလို ဘာသာျပန္သံုးစြဲေနႀကတယ္။ စစ္အာဏာ႐ွင္ အရိပ္မည္းေအာက္ စစ္အလိုက် ႏိုင္ငံေရးသာ ခပ္ယဲ့ယဲ့တည္႐ိွရတဲ့၀န္းက်င္မ်ိဳးျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးဆိုတဲ့ေ၀ါဟာရကို အႏွစ္အသား အဓိပၸာယ္အျပည့္အ၀ေပၚလြင္ေအာင္ ကိုယ္ေရာင္ထင္႐ွားမျပႏိုင္ရတဲ့ကာလမွာ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္႐ိွသူေတြကိုယ္တိုင္ လူမႈေရး အရပ္ဘက္စတဲ့ ဗမာစကားလံုးမ်ားရဲ့အကာအကြယ္နဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေျခေၿပာင္းေရး တက္ႂကြလႈပ္႐ွားမႈေတြဟာ ၾကက္ေျခနီသဖြယ္ ေရေဘးမီးေဘး ကယ္ဆယ္ေရး ပရဟိတ လူမႈေရးအလုပ္မ်ားအသြင္ ယူေနၾကရတယ္။

Civil society ကို လူမႈေတြ အရပ္ဘက္ေတြဆိုၿပီး တိုက္႐ိုက္ဖလွယ္ရင္းသားက ႏိုင္ငံေရးကင္း႐ွင္း ပါတယ္ဆိုတဲ့ စစ္ေခါက္႐ိုးက် အဖိႏိွပ္ခံ႐ွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္မႈနဲ႔သာ တကယ့္ကို လူမႈေရးအလုပ္ ပရဟိတအလုပ္မ်ားလႈပ္႐ွားလည္ပတ္ေနတဲ့အ၀န္းအ၀ိုင္းကို civil society လို႔ အနက္ေပး စြဲထင္မွတ္ယူ ၾကမွာကိုစိုးရိမ္တယ္။ ဒီေတာ့ civil society ကို ႏိုင္ငံေရးအဓိပၸာယ္နည္းၿပီး လူမႈေရးအဓိပၸာယ္ ပိုမ်ားေစႏိုင္တဲ့ ဘာသာျပန္ဖလွယ္မႈမ်ိဳးတြမလုပ္ပဲ ဒီမိုကေရစီ၊ ဆို႐ွယ္လစ္၊ လစ္ဘရယ္ စတဲ့ ေ၀ါဟာရမ်ားလိုပဲ တိုက္႐ုိက္ေခၚေ၀ၚသံုးႏံႈးမယ္၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆို လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အေျခတင့္အေနျမင့္ တိုးတက္ထြန္းကားေျပာင္းလဲဖို႔ဆိုတာ လူမႈေရးျပႆနာမဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာသာ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ civil society ဆိုတာကို စီးပြား လူမႈ ဒႆနတို႔အားလံုးေပါင္းစုစည္းရာ ႏိုင္ငံေရးေ၀ါဟာရအျဖစ္ ရဲရဲကိုင္တြယ္ သေဘာထားသင့္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

Civil society အေပၚ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ ခ်ည္းကပ္မႈ ႐ွဴ႔ေထာင့္တခ်ိဳ႔အေၾကာင္းမသြားခင္ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ထိုက္တန္တဲ့လူထုႀကီးျဖစ္လာဖို႔ ပ်ဴိးေထာင္ေလ့က်င့္ရမယ္ဆိုတဲ့ ေဖာက္ျပန္တဲ့အယူကို အရင္စမ္းစစ္ကည့္ၾကရေအာင္။ စည္းကမ္း႐ိွတဲ့သူေတြ ပညာရည္ျပည့္၀ေနတဲ့သူေတြဖစ္လာမွ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ထိုက္တန္လာမယ္၊ ဒီမိုကေရစီကိုက်င့္သံုးလာႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့အေတြးအျမင္ဟာ အရင္း႐ွင္စံနစ္အဆင့္ေတာင္မ႐ိွတဲ့ ေစာင့္ေ႐ွာက္သူနဲ႔အေစာင့္ေ႐ွာက္ခံ႐ိွမႈ(ဆိုတဲ့)ပေဒသရာဇ္အယူကို နားလွည့္ပါး႐ိုက္လုပ္သြပ္သြင္းမႈ အဓိပၸာယ္ဖြင့္မႈမ်ိဳးပဲ။ ဘာလို႔ နားလွည့္ပါး႐ိုက္လုပ္ဆိုၿပီး သံုးစြဲရသလဲဆို စည္းကမ္း႐ိွဖို႔ ပညာရည္ျပည့္၀ဖို႔ဆိုတာလိုလားအပ္ေၾကာင္း အၿငင္းပြားဖြယ္ မ႐ိွ၊ သို႔ေပသိ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ စည္းကမ္း႐ိွလာတဲ့လူသူေတြ ပညာရည္ျပည့္၀လာတဲ့သူေတြကို စည္းကမ္း႐ိွႏွင့္ၿပီး ပညာရည္ျပည့္ႏွင့္ၿပီးလူတစ္စုက အကဲျဖတ္သံုးသပ္အမွတ္ေပးၿပီး အပိုဆုေၾကးသေဘာမ်ိဳးခ်ီးၿမႇင့္ရတာမ်ဴိးမဟုတ္၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုး တစ္ေယာက္အခြင့္အေရး တစ္ေယာက္အသိမွတ္ျပဳလို႔ တေျပးညီ အတူတကြက်င့္ႀကံၾကရမယ့္ အက်င့္တရားႀကီး မဟုတ္လား။

အခုျဖစ္ေနပံုက ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္ကေဖာ္ေဆာင္ေနရာမွာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းမႈခိုင္မာဖို႔အလို႔ငွာ လူထုႀကီးကို civil society ဂုဏ္အင္မ်ားနဲ႔ညီလာေအာင္ပညာေပးၾကလို႔အနက္ေပးခ်င္တဲ့ လူတန္းစားပ်က္အေတြးအေခၚက ထိပ္ေရာက္ေနတယ္။ ေဖာက္ျပန္မႈဒီဂရီ နည္းနည္းေလ်ာ့တဲ့အျမင္ကေတာ့ civil society အျဖစ္ ျဖစ္ထြန္းခိုင္မာလာတာနဲ႔အမွ် ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းမႈေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ဖို႔ ခဲယဥ္းေပလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ပဲ။

ဒီအျမင္ႏွစ္မ်ိဳးလံုး တူညီတဲ့အေျခခံကစ ေဖာက္ျပန္မႈကေတာ့ State ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာနဲ႔အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ကိုညီမွ်ျခင္းခ်ျခင္း စစ္အေမြဆိုးကို လက္သင့္ခံျခင္းပဲ။ အာဏာပိုင္ခြင့္ျပဳသေလာက္ လႈပ္သာ႐ွားသာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းနယ္ပယ္ကို ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းအျဖစ္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိလက္သင့္ခံျခင္းပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအႏွစ္သာရအဓိပၸါယ္ကို ဒီလို တလြဲလက္ခံတဲ့သူေတြဖြင့္တဲ့ civil society ရဲ႔ အဓိပၸါယ္ကေရာ အသင္ၾကားခံ အျပဳစုအပ်ိဳးေထာင္ခံနလဗိန္းတံုးလူစုႀကီးအျဖစ္မွသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုတဲ့အေပါက္အျပင္ ဘာ႐ိွမွာလဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဗမာ့နည္းဗမာ့ဟန္ civil society အေပၚခ်ည္းကပ္မႈဟာ တိုးတက္အသြင္ေဆာင္ဖို႔ေနေန(သာသာ)အရင္း႐ွင္စံနစ္ ထြန္းကားျဖစ္ထြန္းမႈအဆင့္မွ်ပင္ မမီွ၊ ပေဒသရာဇ္ စိတၲဇနာမ်ဴိးပဲ။

ဒီလို စိတၲဇနာကိုေဖ်ာက္ဖို႔ စလုပ္သင့္တာကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သညာတြင္တဲ့ State ကို ဖ်က္ဖို႔ပဲ။ မ႐ိွရာကို အ႐ိွလုပ္ စိတၲဇအသြင္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ State ဆိုတာ ပ်က္သုန္းၿပိဳကြဲပါမွ State က ေမြးဖြားေပးတဲ့ မိုးက်ေ႐ႊကိုယ္ႏိုင္ငံေရးပါ ကြယ္ေပ်ာက္သြားမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုဖ်က္ရမယ္ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုသလဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ တစ္ဦးခ်င္းစီႏိုင္ငံသား citizen တို႔ အေျခတူ မွ်ေျခရယူရာအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း စိတၲဇပဲ။ ႏိုင္ငံသားတို႔တစ္ဦးခ်င္းစီအေနနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းစီအက်ဴိးအတြက္ရည္မွန္းကာ ကုန္ထုတ္ကုန္သြယ္ၾက ယွဥ္ၿပိဳင္ၾက ထိေတြ႔ဆက္ဆံၾက စသျဖင့္ ျပဳမူေနၾကတာကို civil society လို႔ ပိုင္းျခားၿပီး၊ ဒီလို လူတစ္ဦးခ်င္းစီ ထိေတြ႔ဆက္ဆံတဲ့အျပဳအမူေတြ ထင္တိုင္းမႀကဲႏိုင္ပဲ အခြင့္တူညီမွ်မႈ႐ိွေရးအတြက္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကေန ထိန္းခ်ဴပ္မႈအေပၚ သေဘာတူပဋိဥာဥ္ခံရာ ဘံုအဖြဲ႔အစည္းႀကီးကို ႏိုင္ငံေတာ္ State ရယ္လို႔ ယူဆ ပိုင္းျခားထားတာပဲ။

ႏိုင္ငံေတာ္က အခြင့္တူမႈကိုအာမခံဖို႔ရာ အုပ္ခ်ဴပ္ေရး ဥပေဒျပဳေရး တရားစီရင္ေရးအာဏာေတြဖန္တီးရတယ္လို႔ သတ္မွတ္ျပန္တယ္။ ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေရး၊ ဥပေဒနဲ႔ တရားစီရင္ေရးတို႔ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အ၀န္းအ၀ိုင္းအျဖစ္နဲ႔ civil society ရဲ႔ အေပၚဘက္မွာ ကြဲျပားတည္႐ိွေၾကာင္း အာ႐ံုအမွား ရလာၾကတာပဲ။ civil society အတြင္းမွာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီဟာ တစ္ကိုယ္ရည္အက်ိဳးကိုေဖြ႐ွာၿပီး၊ ဒီလို တစ္ကိုယ္ရည္အက်ိဳးေဖြ႐ွာမႈမွာ အျခားေသာသူရဲ႔ တစ္ကိုယ္ရည္အက်ိဳးကို မထိခိုက္ရေလေအာင္ဆိုၿပီး State ရယ္လို႔ သီးျခား ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္းဟာ ပုဂၢလိကအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ထိန္းခ်ဴပ္ျခင္းနဲ႔ အာမခံျခင္းဆိုတဲ့ အတြင္း၀ိေရာဓိအျပစ္ႀကီး တပါတည္းတြဲပါလာတယ္။ ေနာက္ေၾကာင္းပန္မလွည့္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရးကို လမ္းေပၚအေရာက္မခံႏိုင္ပဲ စစ္လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာပဲ ပိုးေမြးသလိုေမြးရမယ္ဆိုတဲ့အျမင္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားမႈေတြ အေထာက္အပ့ံအင္အားဖစ္လာေအာင္ ကိုယ့္အခြင့္အေရးကိုသိ ကိုယ့္အခြင့္အေရးကိုေတာင္းဆို ကိုယ့္အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ civil society ျဖစ္ထြန္းေရးဆိုတဲ့အျမင္ဟာ ၀ိေရဓိျဖစ္ေနတာဟာ ဥပမာေကာင္းပဲ။

လက္သည္ကေတာ့ ဒီ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္သတ္မွတ္မႈေၾကာင့္ပဲ။ ႏိုင္ငံေရးဟာလည္း citizen ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံသားမ်ားအ၀န္းအ၀ိုင္းမွာမ႐ိွေတာ့ပဲ စိတ္ကူးယဥ္ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းက အာဏာအသြင္ ထင္ျမင္ေစေတာ့တယ္။

ပုဂၢလိကအခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ဖို႔အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို ႏိုင္ငံသားထံကခြဲထုတ္ျပစ္တ့ဲႏိုင္ငံေတာ္ကို ေခ်မႈန္းၿပီးတဲ့အခါ civil society ဆိုတာ တမင္ဖန္တီးယူရမယ့္ စိတ္ကူးစံတန္ဖိုးမ်ားနဲ႔ ရည္ညႊန္းအပ္ရာ အိုင္ဒီး(လ္)အဖြဲ႔အစည္းႀကီးမဟုတ္ေၾကာင္း သိျမင္လာႏိုင္မယ္။ ႏိုင္ငံသားအစုအေ၀းႀကီးဟာ အျပဳခံ အေစာင့္ေ႐ွာက္ခံ တစ္ဆင့္နိမ့္ သီးျခားအတန္းအစားမဟုတ္ပဲ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အဟုတ္႐ိွ တကယ္႐ိွေနတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ အေဆာက္အဦပဲ၊ ႏိုင္ငံေရးတည္႐ိွရာ အရပ္ပဲ။ ႏိုင္ငံေရးဟာ ႏိုင္ငံသားေတြအခ်င္းခ်င္းၾကားက ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ့ျပဳမူမႈ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ့လိုအင္ကိုပဲရည္ညႊန္းျခင္းကလြဲၿပီး တျခားမဟုတ္၊ ႏိုင္ငံေရးကို ေကာင္းကင္ဘံုမပို႔ပဲ ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္းၾကား တိုက္႐ိုက္ဆက္ဆံမႈကိုသာ ႏိုင္ငံေရးအစစ္လို႔ သတ္မွတ္ရမယ္။
အခြင့္တူညီမွ်မႈကို လူအခ်င္းခ်င္း တိက္႐ိုက္ဆက္ဆံျခင္းအၾကားမွာသာ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ လုပ္ဖို႔ပဲ။

ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားခြဲျခားမႈအျမင္ civil society အစား လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးဆိုတဲ့ တကယ့္အႏွစ္သာရ႐ိွတဲ့ေ၀ါဟာရကိုအသားေပးဖို႔ရာ ထိုက္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးလို႔ေတာ့ ေႂကြးေၾကာ္ပါရဲ႔၊ တကယ္လုပ္ေတာ့ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ထြန္းမႈဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ကိုဗဟိုျပဳေၾကာင္းရယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးကို လႊတ္ေတာ္အျပင္မွာပါလိုက္အကာအကြယ္ေပးတဲ့ စစ္ကြၽန္၀ါဒျဖန္႔ ျဖစ္မေနဖို႔လည္းလိုတယ္။ ႐ွစ္ေလးလံုးဟာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ႏိုင္ငံေရးနဲ႔အခြဲျခားခံရမႈကို ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့တဲ့၊ ႏိုင္ငံေရးကို ႏိုင္ငံသားမ်ားကပန္လည္သိမ္းပိုက္ဖို႔အားထုတ္ခဲ့ျခင္းရဲ႔ အထင္႐ွားဆံုးသာဓကပဲမို႔ ႐ွစ္ေလးလံုးႏွစ္ပတ္လည္ သမယမွာ ႐ွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓာတ္ကို ႏွလံုးသြင္းၾကျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံသား အလႊာခြဲျခားျခင္းလမ္းမွားကို သတိမူၾကပါလို႔ ေခတ္ေမာင္းက တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment