Thursday, August 16, 2012

ႏိုင္ငံေရးမွာ အမွားအမွန္မ႐ိွဘူးတဲ့လား (လင္းထင္)

0 comments

ႏိုင္ငံေရးမွာ အမွားအမွန္မ႐ိွဘူးတဲ့လား
(လင္းထင္) 
ဗမာျပည္ဟာ စစ္မိစၦာတရားရဲ့အေမွာင္ရိပ္ေအာက္ က်ေနသ၍ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးမွာ ေကာင္းျမတ္ျခင္းနဲ႔ ဆိုးယုတ္ျခင္းဟာ အလင္းနဲ႔အေမွာင္ကြဲျပားျခားနား ဘိသကဲ့ ထင္းထင္းႀကီးကြဲတယ္။ ေထြျပားဖို႔ရာ မီးခိုးေရာင္နယ္ မ႐ိွ။ အာဏာ-၃ရပ္လံုးကို စစ္တပ္က လက္မလႊတ္ေသးဘူးလား။ ဒါဆို ဘာမွ ေယာင္အမေနနဲ႔...ႏိုင္ငံေရးမွာ အမွားအမွန္ ႐ိွတယ္။ ႏိုင္ငံေရးထဲ စစ္တပ္လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ခ်ယ္လွယ္မႈ တရား၀င္ရယူထားတဲ့ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္မယ္ဆိုၿပီးေႂကြးေက်ာ္တာကိုက မွားတဲ့ႏိုင္ငံေရး ယုတ္ညံ့တဲ့ႏိုင္ငံေရးကိုတြန္းလွန္ဖို႔မဟုတ္လား... မွန္တဲ့ႏိုင္ငံေရး စင္ၾကယ္တဲ့ႏိုင္ငံေရးကိုထူေထာင္ဖို႔မဟုတ္လား။ ႏိုင္ငံေရးမွာ အမွားအမွန္မ႐ိွဘူးလို႔ ဘာေျပာတာတုန္း.... စကားေတြ မညီမညြတ္ဖစ္ရတယ္။ စကားလံုးေတြဟာ အသံသက္သက္ကိုသာမက အဓိပၸါယ္ကိုပါ တပါတည္းေဆာင္ၾကဥ္းသမို႔၊ စကားေတြ မညီမညြတ္ဖစ္ရၿပီဆို အဓိပၸါယ္မညီမညြတ္ ျဖစ္တဲ့သေဘာ၊ ကိုင္စြဲရာမူ၀ါဒ အဘိဓမၼာ မညီမညြတ္ဖစ္တဲ့သေဘာ၊ 
ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ဖစ္တဲ့သေဘာ သက္ေရာက္တယ္။ 
ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ေလာကီေၾကာင္းဖစ္သမို႔ ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ကင္းကင္း နိစၥထာ၀ရသေဘာေဆာင္တဲ့ ပရမတၲသစၥာသဖြယ္ မၿမဲႏိုင္၊ စံတန္ဖိုးတို႔ ေ႐ြ႔ေလ်ာေျပာင္းလဲရၿမဲဆိုေပဦး၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ေလာကီေၾကာင္းဖစ္သမို႔ပဲ ႏိႈင္းရသေဘာနဲ႔ ပိုမွန္ ပိုေကာင္း ပိုျမတ္တဲ့ႏိႈင္းရအမွန္ေတြ တည္႐ိွျဖစ္တည္တာကို ျငင္းပယ္လို႔မရ။
ႏိုင္ငံေရးမွာ အမွားအမွန္႐ိွတယ္။ 
လူေတြအခ်င္းခ်င္း တစ္စုတစ္ဖြဲ႔က တစ္စုတစ္ဖြဲ႔ကို သက္ဦးဆံပိုင္ အအုပ္အခ်ဴပ္မခံေတာ့တာ ပိုမွန္တဲ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္တယ္။ 
လူေတြအခ်င္းခ်င္း တစ္စုတစ္ဖြဲ႔က တစ္စုတစ္ဖြဲ႔ကို ဆင္၊ ျမင္း၊ ကြၽဲ၊ ႏြားသဖြယ္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္တဲ့ကြၽန္စံနစ္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၾကတာ ပိုမွန္တဲ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္တယ္။ 
ဒီလိုပဲ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးမွာ စစ္ဗီဇကို အျမစ္ကလွန္သုတ္သင္ရမွာ ပိုမွန္တဲ့ႏိုင္ငံေရး။ 
ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခြင့္ကို တရား၀င္ျပဳဖို႔၊ လိင္တူလက္ထပ္ခြင့္ေပးဖို႔၊ အေ႐ွ႔ေတာင္အာ႐ွမွာ 
တစ္ခုတည္းေသာေငြေၾကးထား႐ိွဖို႔ အစ႐ိွတဲ့ ကိစၥျခင္းရာမ်ိဳးမ်ားမွသာ ျငင္းခံုေဆြးေႏြး ၾကားက်အလုပ္ျဖစ္မယ့္ မ္းကိုေ႐ြး၊ အျဖဴအမည္းေရာေထြးမယ့္ မီးခိုးေရာင္ႏိုင္ငံေရး.... 
အမွန္လားအမွားလား တစ္ဘက္တည္းကိုေျပာလို႔မရတဲ့ ႏိုင္ငံေရး။ 
စစ္အာဏာ႐ွင္ကိုလက္သင့္မခံ၊ လက္ေ၀ခံမလုပ္ရမွာကေတာ့ အမွားအမွန္ကြဲျပားထင္႐ွားေလတဲ့ ေကာင္းျမတ္ေလေသာႏိုင္ငံေရး။

ဘာလဲဟဲ့ ရင္ၾကားေစ့ေရး.....အိုင္ဒေယာ္ေလာ္ဂ်ီဆိုကတည္းက ႐ုပ္သေဘာမေဆာင္ ျဒပ္မဲ့ေလတဲ့ စိတၲဇ။ အိုင္ဒီယာေတြ၊ အမွန္အမွားခြဲျခား စံႏႈန္းသတ္မွတ္ေလတဲ့က်င့္၀တ္ေတြ၊ ဥပေဒေတြ၊ ဘာသာေရးေတြအကုန္ စိတၲဇခ်ည္းပဲ။ ဘယ္သူ႔စိတၲဇလည္းဆို မညီမွ်တဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းက အုပ္စိုးသူလူတန္းစားရဲ့စိတၲဇ။ ဒီစိတၲဇထဲ သင္ပုန္းေခ်ေရးဟာလည္း အဓိပၸါယ္ေယာင္၀ါးစြာ ဖြင့္ဆိုျခင္းလြဲမွားစြာနဲ႔ ပံုအပ်က္ဆံုးစိတၲဇပဲ။ ကိုယ့္ႏြားကိုယ္ န(ႏြား)ခိုးဂိုဏ္းဆီကပန္ေ႐ြးရတဲ့ပြဲ နယ္ခံပုလိပ္ဌာနာမွာက်င္းပၿပီး 
ဂါတ္ပိုင္ႀကီးကႏွစ္သီးစားကာ အမႈရယ္လို႔မ႐ိွေစတဲ့ပံုမ်ိဳး၊ အာဏာ႐ွင္စံနစ္မွသည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းရမယ္လို႔ အမွတ္မွားၾကပံုရတယ္။ Reconciliation ဆိုၾကတဲ့ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတာ အဆင့္ဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္ process ျဖစ္တယ္။ ဘာ လုပ္ငန္းစဥ္လဲဆို အမွန္သစၥာကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီး တရားျဖင့္ ညီညြတ္ျခင္းအျဖစ္သို႔ ေဆာင္ၾကဥ္းရတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္။ သိန္းစိန္ကလည္း သိန္းစိန္ယံုၾကည္ရာတန္ဖိုးကိုင္စြဲလို႔၊ ေဒၚစုကလည္း ေဒၚစုယံုၾကည္ရာတန္ဖိုးကိုင္စြဲလို႔ မတူတာေတြ ေဘးဖယ္၊ အတူတြဲအလုပ္လုပ္ၾကမယ္ဆိုတဲ့ စိတၲဇအိုင္ဒီေယာ္ေလာ္ဂ်ီကို reconciliation ေခၚတာ မဟုတ္ဘူး။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း မညီမမွ်ျဖစ္ေစ လူနဲ႔လူအခ်င္းခ်င္းၾကား ကြဲျပားေစ ခြဲျခားေနတဲ့အရင္းခံျပႆနာကို အျမစ္လွန္ ခုတ္ထြင္ သုတ္သင္ဖယ္႐ွားျခင္းကသာ reconciliation ေပါ့။ လူမည္းကိုႏိွမ္တာလည္း မွန္တယ္၊ မႏိွမ္တာလည္း မွန္တယ္ဆိုၿပီး အစားထိုးစဥ္းစားၾကည့္ပါ့လား... အဲ့လိုေျပာတဲ့သူ အ႐ူးေပါ့။ ဒီအ၀ိုင္းအ၀န္း အဖြဲ႔အစည္းမွာ လူမည္းအခြဲျခားခံေနရတယ္ေဟ့... မကြဲျပားေအာင္လုပ္မွဆိုကာ တရားကိုယ္တရား ထင္႐ွားေအာင္ပဳမူေဆာင္ၾကဥ္းမွသာ reconciliation လို႔ ေခၚတာေပါ့။ အမွန္သစၥာကိုေဖာ္ေဆာင္ၿပီး (ဒီေနရာမွာ အမွန္သစၥာ Truth ဆိုတာ Metaphysical ကိစၥခ်င္းရာမ်ားကို မဆိုလို၊ တကသအေဆာက္အဦး ဗံုးခြဲခံရတယ္..၈၈-မွာ လူသတ္ခံရတယ္.... ဒီပဲယင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆိုတာ ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ truth ကို ဆိုလိုတယ္) စကားျပန္ေကာက္ရရင္ အမွန္သစၥာကိုေဖာ္ေဆာင္ၿပီး တရားမွ်တျခင္း Justice ဆီသို႔အေရာက္လွမ္းမွသာ ကြဲေနတဲ့ ဟေနတဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ရင္ၾကားေစ့ႏိုင္ေတာ့မေပါ့။ ဗမာျပည္မွာ လူေတြအၾကား ဘယ္အရာက ခြဲျခားကြဲျပားေနေစတာလဲ... ေျမႀကီး႐ွင္ အရင္း႐ွင္ ပေဒသရာဇ္နယ္ခ်ဲ႔စစ္အာဏာ႐ွင္... ဒီစ႐ိုက္အကုန္ထင္႐ွားတဲ့ စစ္အုပ္စုေပါ့။ ရင္ၾကားေစ့ခ်င္သလား... ဒီစံနစ္နဲ႔ ဒီစံနစ္ကို ကိုယ္စားျပဳေနတဲ့အုပ္စုကို လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲက ပယ္ႏႈတ္ဆြဲထုတ္႐ံုမွအပ ဒီ့ျပင့္နည္းမ႐ိွ။

ဘာလဲဟဲ့ တစ္မတ္သား...... တင္းျပည့္စစ္စံနစ္ကို တစ္မတ္သား တစ္မတ္သားနဲ႔အဟုတ္မွတ္ၿပီး ေယာင္တိေယာင္ေတာင္ ပါးစပ္အရသာခံလိုက္ေျပာမိရင္ ေတာ္႐ံုေပါ့ေလ်ာ့မႈ မဟုတ္ဘူး။ ဖ်င္းတဲ့အဆင့္ထိေရာက္တယ္။ စစ္အရင္း႐ွင္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီေက်ာ႐ိုးအေပၚ မဆလနဲ႔ ၇၄-ဖြဲ႔စည္းပံုဟာ ေႁမြေရခြံေလာက္ အဆင္တန္ဆာသဖြယ္ စြပ္ထားခဲ့ၿပီး... စစ္စံနစ္ စစ္သနစ္ တင္က်န္႐ွင္သန္ဖို႔ရာမွာေတာ့ မေန႔က လမ္းစဥ္ပါတီဦးေဆာင္ေနပါသည္လို႔ေအာ္ရင္းသားက ဒီကေန႔ စစ္တပ္နဲ႔မဆလ ဘာမွမဆိုင္ရယ္လို႔ လုပ္ခဲ့တယ္။ အခု လႊတ္ေတာ္မ်ားနဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကေရာ စစ္ေႁမြဆိုးရဲ့အေရခြံအသစ္ မဟုတ္လား... အႏွစ္အသားက ရာႏႈန္းျပည့္ စစ္ယႏၲယား။ စစ္၀တ္စစ္စားနဲ႔ကို လႊတ္ေတာ္ထဲအစိတ္သားထိုင္မကြာ... က်န္တာ စစ္တပ္ပါတီရဲ့ေဘာင္းဘီခြၽတ္ေတြမ်ားမ်ား၊ အိမ္ျဖည့္ hand-picked နည္းနည္းပါးပါးဆိုတာကို ဖြဲ႔စည္းပံုေလးဘာေလးနဲ႔ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ၁၅-ႏွစ္ဆြဲထားတာ႐ိွလာျခင္းက မဆလဗဟိုေကာ္မတီထဲမွာမွ ကာခ်ဴပ္ ဒုခ်ဴပ္ေလာက္ကလြဲ အားလံုးနီးပါး ေတာင္႐ွည္လဲထားတာနဲ႔ယွဥ္ရင္ ဘာေတြမ်ား ထူးကဲေကာင္းမြန္သြားတာလဲ... ျပႆနာအရင္းခံက ဒီအေရခြံဖြဲ႔စည္းပံု ဒီအေရခြံလႊတ္ေတာ္ မဟုတ္ဘူး။ hand-picked ဘ၀ အနစ္ခံအေရာက္ခံလို႔ စစ္အရင္း႐ွင္အင္စတီက်ဴး႐ွင္းႀကီးနဲ႔ ကမၻာ့အရင္း႐ွင္အင္စတီက်ဴး႐ွင္းေတြအၾကား ေ႐ႊလမ္းေငြလမ္းေဖာက္ေပးျခင္းကို စစ္အာဏာ႐ွင္စံနစ္ အျမစ္ထြင္ပယ္႐ွားျခင္းလုပ္ရပ္အျဖစ္ ဘယ္လို လက္ခံရမလဲ။
လူေတြ ငတ္ေန မြဲေန ပညာမဲ့ အက်င့္မဲ့ တိုင္းျပည္မဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ လံုၿခံဳမႈ ၁၀-စုႏွစ္မ်ားစြာမဲ့ ျဖစ္ေနရတဲ့ ဗမာျပည္ရဲ့ျပႆနာဟာ စစ္အာဏာ႐ွင္စံနစ္အျမစ္တြယ္ေသြးစုပ္ ဂုတ္ကိုခြတုတ္ထားတဲ့ပႆနာျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ အႏၲိမပန္းတိုင္ဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲက တစ္မတ္သား ေမာင္းထုတ္ရမွာတို႔... ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ႏိုင္ရမွာတို႔လို အေရခြံအေပၚပႆနာလုပ္ေနရမွာ လံုးလံုးမဟုတ္။
လာမွန္တ့ဲခဲအေပၚ ခြီးခြီခြားခြား မလုပ္ပဲ... ျမားလာရာေနာက္သာ ေျခရာေကာက္တတ္ေသာ ပညာႀကီးရဲရင့္သူမ်ား အလို႐ိွပါတယ္။

ကြၽဲႏွစ္ေကာင္အၾကားက ေျမဇာပင္အယူအဆ.....ဘုရင္ ၿမိဳ့တည္ရင္၊ ဘုရားတည္ရင္၊ စစ္တိုက္ရင္အဆင့္ခံရတဲ့ ပေဒသရာဇ္ကြၽန္ဘ၀ကမွ ေျမဇာပင္။ အရင္း႐ွင္တိုင္းျပည္အခ်င္းခ်င္း တိုက္႐ိုက္စစ္၊ ပေရာက္ဇီစစ္(Proxy War)ခင္းၾကတဲ့အခါ ၾကားထဲက ခါးတင္မက တစ္ကိုယ္လံုး... ႏွစ္ခါမက အႀကိမ္ႀကိမ္နာရတဲ့ငထြားနဲ႔မိေအးလို တတိယလူမ်ားကမွ ေျမဇာပင္။ 
အဲ့သည္လို တတိယလူေျမဇာပင္ဘ၀မ်ိဳးက လြတ္ခ်င္ကြၽတ္ခ်င္သမို႔ လူေတြ အစဥ္တစိုက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္႐ွား ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္ခြင့္႐ိွလာေအာင္ လုပ္လာခဲ့ၾကတာ။ လူေတြ ႏိုင္ငံေရးထဲတိုက္႐ိုက္စြက္ဖက္ ပါ၀င္ပတ္သက္လာခဲ့ၾကတာ။ ၈၈မွာ လူေတြအံုႂကြ မဆလကိုဖဳတ္ခ်ခဲ့တာ လူေတြအားလံုးရဲ့ႏိုင္ငံေရးေပါ့။
အာဏာကိုဖတ္လမ္းနည္းနဲ႔လိုခ်င္တဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ လက္၀ဲ-လကၤ်ာအင္အားစုမ်ားရဲ့ ေသြးထိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ပ်က္လုခမန္းမၿငိမ္မသက္ျဖစ္ၿပီး လူအမ်ားေျမဇာပင္ဘ၀ေရာက္ရတယ္ဆိုတာ ဘယ္သူကဖြင့္ဆိုတဲ့သမိုင္းအဓိပၸာယ္လဲ။ 
၅၈၊ ၆၂မွာ အာဏာသိမ္းကတည္းက စစ္တပ္ရဲ့အေျခခံအေၾကာင္းျပခ်က္ ကယ္တင္႐ွင္မိုးက်ေ႐ႊကိုယ္၀ါဒ မဟုတ္လား။ ဗမာႏိုင္ငံေရးဟာ စစ္တပ္က စြက္ဖက္ထိန္းေက်ာင္းေပးရမယ့္ အဆင့္အတန္းအေျခအေနပဲ႐ိွေသးတယ္ဆိုတာ အခုခ်ိန္ထိေအာင္ စစ္တပ္ကကိုင္ဆြဲတဲ့ အေျခခံ၀ါဒမဟုတ္လား။ ဗမာျပည္ရဲ့ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ဖိႏိွပ္မႈအေပၚ ပံုသ႑ာန္ေပါင္းစံုနဲ႔ ခုခံစစ္ဆင္ႏႊဲေနတဲ့လူအမ်ားရဲ့လႈပ္႐ွား႐ုန္းကန္မႈကအပ အျခားအရာ မဟုတ္ဘူး။ စစ္တပ္နဲ႔အဲန္အယ္လ္ဒီ အဆင္မေျပမႈကို ႏိုင္ငံေရးေခၚတာမဟုတ္ဘူး။ လူအမ်ားဟာ ၾကားထဲကေျမဇာပင္ တတိယလူေတြမဟုတ္ဘူး။ ၾကားထဲကေျမဇာပင္စိတ္ထားမေဖ်ာက္ႏိုင္ပဲ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးေရး လႈပ္႐ွား႐ုန္းကန္မႈမွာ တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္မစြက္ဖက္ရင္ျဖင့္ စစ္လက္၀ါးႀကီးအုပ္၀ါဒရဲ့ဖိႏွိပ္မႈေအာက္ ျပားျပား၀ပ္ေနရဦးမွာပဲ။
(ယူတာကဒီေနရာက) http://www.facebook.com/linayehtin/posts/3415835445393

0 comments:

Post a Comment