Thursday, August 16, 2012

အာဏာဟာေသနတ္ေျပာင္းကထြက္တယ္ (ရဟိုင္းသူ)

0 comments

အာဏာဟာေသနတ္ေျပာင္းကထြက္တယ္ (ရဟိုင္းသူ)
(ျပည္သူ႔အာဏာ(အမွတ္ ၃၄)ကေန ကူးယူေဖာ္ျပတယ္လို႔ဆိုထားပါတယ္)
မာ့စ္ဝါဒကို ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ေသာအခါ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္သူတို႔ အသုံးအမ်ားဆုံးနည္းမွာ စကားလုံးတို႔ကိုအဓိပၸါယ္တလြဲဖြင့္ဆိုၿပီး သိကၡာခ်ေသာနည္းျဖစ္သည္။ မာ့စ္ဝါဒီတို႔ မေျပာေသာစကား၊ မေျပာေသာအဓိပၸါယ္ကို ေျပာသေယာင္လုပ္ၿပီး၊ ထိုသို႔ ေျပာသည္မွာ မေကာင္းဟု မေတာ္မတရားစြပ္စြဲေျပာဆိုေသာ နည္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ သာဓကအေျမာက္ အမ်ားရွိသည္။ ယင္းတို႔အနက္တခုကို ယခု ေျပာခ်င္ပါသည္။

”အာဏာဟာေသနတ္ေျပာင္းကထြက္တယ္ဆိုေသာစကားကို လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မႀကိဳက္ၾက။ ဆိုလိုရင္းအမွန္ကိုနားမလည္ဘဲ တလြဲအဓိပၸါယ္ေကာက္ၿပီး မႀကိဳက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တလြဲအဓိပၸါယ္ေကာက္ၾကျခင္းမွာလည္း တလြဲအဓိပၸါယ္ဖြင့္ၿပီး မဟုတ္မတရားသိကၡာခ်သူေတြ ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

”အာဏာဟာေသနတ္ေျပာင္းကထြက္တယ္”ဆိုေသာစကားကို ေမာ္စီတုန္းက အာဏာရွင္မို႔ေျပာသည္ဟု စြပ္စြဲၾကသည္။ ျပည္သူေတြကို ေသနတ္ႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္၊ ေသနတ္ႏွင့္ဖိႏွိပ္ရမည္ဟု ေမာ္စီတုန္း ကေျပာသလိုလို ထင္ၾကသည္။ ထိုစကား မမွန္ပါ။ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သည္။ သမိုင္းတေလ်ာက္တြင္ ျပည္သူကို တန္ဖိုးထားျခင္း၊ ျပည္သူကိုဦးထိပ္တင္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔အာဏာထူေထာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းအလုပ္တို႔ကို ပါတီမူဝါဒအျဖစ္ႏွင့္ ယုံယုံၾကည္ၾကည္စြဲစြဲၿမဲၿမဲလိုက္နာၿပီး လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကသူမ်ားတြင္ သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆုံးပါတီမ်ားမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားသာျဖစ္သည္။ ကမၻာ့သမိုင္းတေလ်ာက္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားေလာက္ ဘယ္သူေတြမွ ျပည္သူလူထုအတြက္ အနစ္နာမခံၾကဖူးပါ။

စင္စစ္အာဏာဟာေသနတ္ေျပာင္းကထြက္တယ္ဟု ဥကၠဌေမာ္စီတုန္းေျပာခဲ့ျခင္းမွာ သူျဖစ္ခ်င္ေသာအရာကို ေျပာခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အာဏာေသနတ္ေျပာင္းကထြက္ျခင္းသည္ ေကာင္းသည္၊ မွန္သည္၊ ျဖစ္ထိုက္သည္ဟု ထိုအဆိုဘက္ကေနေရွ႔ေနလိုက္ေထာက္ခံၿပီး ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းလည္းမဟုတ္ပါ။ သူေျပာသည္မွာ ျဖစ္ေနေသာအရာကိုေျပာျခင္းသာျဖစ္သည္။ အရွိတရား၊ ပကတိတရားကိုသာ ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။ လူမွာ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းရွိတယ္၊ ႏြားမွာေျခေလးေခ်ာင္းရွိတယ္၊ ေရမွာ ေအာက္ဆီဂ်င္နဲ႔ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ဓါတ္ပါတယ္၊ အႏုျမဴဗုံးေပါက္ကြဲရင္ လူေပါင္းမ်ားစြာေသေၾကေစႏိုင္တယ္ဆိုသည့္စကားတို႔ႏွင့္ အလားသ႑န္တူေသာအမွန္တရားတခုကို ေျပာလိုက္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာအမွန္တရားမ်ဳိးသည္ ခင္ဗ်ားတို႔ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ သူ႔ဖာသာမွန္ေနေသာ အမွန္တရားမ်ဳိးျဖစ္သည္။ လူတို႔၏ႀကိဳက္ျခင္း၊ ႀကိဳက္ျခင္း၊ လိုျခင္း၊ မလိုျခင္းဟူေသာ ဆႏၵစြဲတို႔ႏွင့္ကင္းလြတ္ၿပီး သူ႔ဖာသာသီးျခား မွန္ကန္ေနေသာ အမွန္တရားျဖစ္သည္။ Objective Truth ျဖစ္သည္။ အႏုျမဴဗုံးေပါက္ကြဲရင္ လူေပါင္းမ်ားစြာေသႏိုင္တယ္ဟုေျပာေသာသူကို အႏုျမဴဗုံးအသုံးျပဳၿပီး လူသတ္ခ်င္စိတ္ေပါက္ေနေသာသူဟု စြပ္စြဲလ်ွင္မမွန္သလို၊အာဏာဟာေသနတ္ေျပာင္းကထြက္တယ္”ဟုေျပာေသာသူကို ေမာ္စီတုန္းဟာ အာဏာရွင္မို႔ ျပည္သူကိုေသနတ္ႏွင့္ဖိႏွိပ္ခ်င္လို႔ေျပာတာပဲဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းမွာလည္း မမွန္ကန္ႏိုင္ပါ။

တကယ္ေတာ့ အာဏာဟာေသနတ္ေျပာင္းကထြက္တယ္ဆိုေသာစကားသည္ အာဏာရွင္တို႔၏စကားဟု ထင္မွတ္ေကာက္ယူေနၾကသူမ်ားသည္ ေမာ္စီတုန္း၏စာေပမ်ားကိုမဖတ္ဖူးဘဲ ေျပာေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အလြန္ပင္ထင္ရွားပါသည္။ ေမာ္စီတုန္း၏စာေပမ်ားကိုဖတ္ရွဳဖူးလ်င္ ေမာ္စီတုန္းသည္ ျပည္သူလူထုကို ဘယ္ေလာက္အားထားယုံၾကည္ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာသိျမင္ႏို္င္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုကိုစည္းရုံးၿပီး ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏြဲႏိုင္ရန္ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ပြဲႀကီးကို ဘယ္လို စီစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။ ေမာ္စီတုန္း၏ေျပာက္က်ားစစ္သေဘာတရားမ်ားကိုဖတ္ဖူးလ်င္ ေမာ္စီတုန္းသည္ ေျပာက္က်ားစစ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာမ်ားကို ျပည္သူကိုအေျခခံေရးသားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိႏိုင္ပါသည္။ ေမာ္စီတုန္း၏ ေျပာက္က်ားစစ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ စစ္ႏွင့္ပတ္သက္သူတိုင္း မျဖစ္မေနေလ့လာၾကရေသာ စစ္ေရးသိပၸံက်မ္းေတြျဖစ္သည္ကို စစ္ပညာေလ့လာသူတိုင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူတိုင္း သိရွိၾကပါသည္။ ထိုစစ္ေရးသိပၸံက်မ္းတို႔သည္ စစ္တိုက္မည့္သူမ်ားအတြက္သာ အသုံးဝင္သည္မဟုတ္ဘဲ ေသနဂၤဗ်ဴဟာခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရေသာကိစၥတိုင္းအတြက္ အသုံးဝင္ေသာ က်မ္းမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္ႏွင့္၊ ရန္သူႏွင့္သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ အၿပိဳင္ႀကဲၾကရမည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာပိုင္းကိုေလ့လာလိုသူတိုင္းအတြက္ မျဖစ္မေနေလ့လာအပ္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သမိုင္းကိုမေလ့လာလ်င္ ”အ” တတ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားမ်ားကို မေလ့လာလ်ွင္၊ စာမဖတ္လ်ွင္လည္း တုံးတတ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင္းေျပာလိုလ်င္၊ ႏိုင္ငံေရးမွာဝင္ေရာက္ပတ္သက္ လိုလ်ွင္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားစာေပမ်ားကို ဖတ္ရွဳေလ့လာဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ ”အာဏာဟာေသနတ္ေျပာင္းကထြက္တယ္”ဆိုေသာစကားကိုေဝဖန္လိုလ်င္ သင္သည္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္အေနျဖင့္ ေမာ္စီတုန္းေရးသားေသာ စစ္ႏွင့္ေသနဂၤဗ်ဴဟာျပႆနာစာတမ္းကို ဖတ္ဖူးရပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အာဏာဟာေသနတ္ေျပာင္းကထြက္တယ္ဆိုေသာစကားကို ေမာ္စီတုန္းက ထိုစာတမ္းတြင္ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုစာတမ္းတြင္ ေမာ္စီတုန္းေရးခဲ့သည္မွာႏိုင္ငံေရးအာဏာဟာ ေသနတ္ေျပာင္းထဲက ထြက္လာတာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အမွန္တရားကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္တိုင္း နားလည္ထားရမယ္ဟုေရးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပါတီဝင္ေတြကို ဦးေဆာင္ညႊန္ျပသင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေဆာင္းပါးထဲမွာပင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားဟာ ပုဂၢလိက(အက်ဳိး)အတြက္ စစ္အာဏာ မလုရ။ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မလုရ။ က်န္းကိုေထာင္ကို ဘယ္ေတာ့မွ အတုမယူရ။ ဒါေပမယ့္ ပါတီအတြက္နဲ႔ ျပည္သူတို႔အတြက္ စစ္အာဏာလုရမယ္ဟု အတိအလင္းေရးသားခဲ့ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္မွာ 
They must fight for military power for the people ဟု အတိအလင္းေရးထားပါသည္။ ထိုီစာသားကိုၾကည့္လ်င္ ဥကၠဌေမာ္သည္ အာဏာသည္ေသနတ္ေျပာင္းကထြက္သည္ဆိုသည့္ အရွိတရားကိုေထာက္ျပခဲ့ၿပီး ျပည္သူေတြအတြက္ ေသနတ္ေျပာင္းကိုလုယူရန္လိုေၾကာင္း ညႊန္ၾကားခဲ့သည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ႏိုင္ပါသည္။

အာဏာဟာေသနတ္ေျပာင္းကထြက္တယ္ဟု သူေျပာျခင္းသည္ အာဏာကိုတကယ္ပိုင္ဆိုင္ထိန္းခ်ဳပ္သူမွာ ေသနတ္ကိုင္ထားသူသာျဖစ္သင့္သည္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္မဟုတ္ပါ။ မဟုတ္ရုံသာမက အာဏာကို ျပည္သူကပိုင္ဆိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏို္င္ရန္၊ အလုပ္သမား၊  လယ္သမားလူတန္းစားက ပိုင္ဆိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏို္င္ရန္၊ ဥကၠဌေမာ္သည္ သူ႔ဘဝတေလွ်ာက္လုံး ျမဳပ္ႏွံအလုပ္လုပ္သြားသူျဖစ္သည္။ သူ႔လက္ေရြးစင္က်မ္းမ်ားကို ဖတ္ၾကည့္လ်င္ ျပည္သူ႔အာဏာအတြက္အေလးအနက္ထားၿပီး ေတာက္ေလ်ာက္စူးစိုက္ေရးသားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ သူ၏ နာမည္ေက်ာ္ ဒီမိုကေရစီသစ္က်မ္းကိုဖတ္ၾကည့္လ်င္လည္း သူ႔သေဘာကို နားလည္ ႏိုင္ပါသည္။ ”အာဏာဟာေသနတ္ေျပာင္းကထြက္တယ္”ဆိုသည္မွာ အာဏာကိုေသနတ္ေျပာင္းထဲမွ ထုတ္လုပ္သည္္ (produce  လုပ္သည္) ဟုသာ ဆိုခ်င္တာျဖစ္ပါသည္္။ အဂၤလိပ္လိုဘာသာျပန္မူမွာ Political power grows out of the barrel of a gun. ဟုေရးထားသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္မူကို www.marxists.org တြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ (Selected Works, Volume II ထဲက Problems of War and Strategy) ဗမာ ဘာသာျပန္ကိုေတာ့ www.marxistsburma.weebly.com တြင္ ဖတ္ႏိုင္သည္။ (အတြဲ ပထမအုပ္ထဲက စစ္နဲ႔ေသနဂၤဗ်ဴဟာျပႆနာမ်ားစာတမ္း)  

အာဏာဟာေသနတ္ေျပာင္းကထြက္တယ္ဆိုေသာစကားကို မႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူေတြကို ေမးခ်င္ပါသည္။ အာဏာသည္ ေသနတ္ေျပာင္းကမထြက္လ်င္ ဘယ္ကမ်ားထြက္ပါသနည္း။ ဤေဆာင္းပါးကုိခဏရပ္ၿပီး သင္ကိုယ္တိုင္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ယေန႔ ကမၻာေပၚတြင္တည္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာတို႔တြင္ ေနာက္မွေသနတ္ႏွင့္စစ္တပ္ႏွင့္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ေပးမထားေသာအာဏာ” ဘယ္မွာ ရွိပါသနည္း။ ဂ်ပန္တြင္ အၿမဲတန္းစစ္တပ္မရွိဘဲ အၾကာႀကီးရပ္တည္ခဲ့သည္ဟု သင္က ဆိုခ်င္ဆိုေပလိမ့္မည္။ ဂ်ပန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ျပည္သူတို႔အေပၚက်င့္သုံးႏိုင္ရန္ လက္နက္ကိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔ရွိသည္။ ဂ်ပန္၏ ႏိုင္ငံေရးအာဏာတည္ၿမဲေအာင္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးထားေသာ တကယ့္ေသနတ္ေျပာင္းမွာ အေမရိကန္ေသနတ္ေျပာင္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္စစ္တပ္က ဂ်ပန္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခ်ဳပ္ခ်ယ္ ထားသလို၊ တျခားၿပိဳင္ဘက္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာတို႔၏အႏၱရာယ္မွလည္း ကာကြယ္ထားသည္။ ယေန႔ ကမၻာေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ၿပီးခဲ့ေသာအတိတ္ကာလကမၻာတြင္လည္းေကာင္း စစ္တပ္ျဖင့္၊ ေသနတ္ျဖင့္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳမထားေသာ အာဏာဟူ၍တခါမွ်မရွိခဲ့ဖူးေခ်။ စကားကပ္သပ္ေျပာလိုပါမူ အာဏာသည္ေသနတ္ေျပာင္းထြက္လာသည္မဟုတ္ဘဲ၊ ဓါးကစီးလာေသာအခ်ိန္မ်ဳိး ရွိခဲ့ဖူးပါသည္ဟု ဆိုလ်င္မူကားမွန္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ အေနာ္ရထာတို႔၊ ကူဗလုိုင္ခန္၊ ဂ်င္ဂစ္ခန္တို႔၏အာဏာသည္ ဓါးႏွင့္ျမားတို႔ကေန စီးထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သေဘာတရားမွာအတူတူသာျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္လက္နက္ႏွင့္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳမထားေသာအာဏာဟူ၍ကား တခါမွ် မေပၚဖူးပါေသးေခ်။

၎အျပင္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာမရွိဘဲ၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ၏ေထာက္ခံခ်က္မရဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာမွ် ထိထိေရာက္ေရာက္လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္၍မရႏိုင္ပါ။ ကုန္ကုန္ေျပာရလ်င္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာက သေဘာမတူပါက ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ အခမဲ့ ပရဟိတေဆးခန္းတခန္းကိုမွ် လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တည္ေထာင္၍မရေၾကာင္းကို ဗမာျပည္၏လက္ေတြ႔အေျခအေနမ်ားက သင္ခန္းစာေပး သင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရွိလ်င္၊ ပညာေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္၊ က်န္းမာေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္၊ ယဥ္ေက်းမႈကိုလည္း တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္၊ စီးပြားေရးကိုလည္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကိုအလြဲသုံးစားျပဳၿပီး သားစဥ္ေျမးဆက္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေရးကိုပင္ စစ္အာဏာရွင္တို႔လုပ္ေနၾကသည္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကိုအလြဲသုံးစားျပဳၿပီး စစ္အာဏာရွင္တို႔ကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ ေသေဖာ္ေသဖက္စီးပြားေရးအခြင့္ထူးခံမ်ားေမြးထုတ္ေပးၿပီး အုပ္စုဂိုဏ္းဂဏဖြဲ႔ေန သည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ရပါေသးသည္။

ဥကၠဌေမာ္က သူ႔စာတမ္းထဲတြင္က်ေနာ္တို႔ရဲ့မူဟာ ပါတီက ေသနတ္ကိုဦးစီးဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ေသနတ္က ပါတီကိုဦးစီးတာမ်ဳိးကိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွခြင့္မျပဳႏိုင္ဘူးဟု ေရးသားခဲ့ပါသည္။ဒါေပမယ့္ ေသနတ္ရွိရင္ ေကဒါေတြ၊ ေက်ာင္းေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြ၊ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြကို ဖန္တီးႏိုင္ေသးတယ္ဟုလည္း သူတို႔၏ ယင္အန္းအေတြ႔အႀကံဳကို ေထာက္ျပေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။မာ့စ္ဝါဒႏိုင္ငံေတာ္ သေဘာတရားအျမင္နဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စစ္တပ္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာထဲက အဓိကအစိတ္အပိုင္းျဖစ္တယ္ဟုလည္း ေရးသားခဲ့ပါသည္။

စစ္ဘုရင္ေတြဟာ စစ္တပ္ရွိမွအာဏာရွိမယ္ဆုိတဲ့မူကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ထားၾကတယ္ဟုလည္း ေထာက္ျပပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္အင္အားရွိမွ၊ တိုင္းျပည္အင္အားရွိမည္ဟု စစ္အာဏာရွင္တို႔က ေၾကြးေၾကာ္လႈ႔ံေဆာ္ေနျခင္းသည္လည္း အာဏာ၏သေဘာကို စစ္အာဏာရွင္တို႔က ေကာင္းေကာင္းနားလည္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ သူတို႔ အာဏာတည္ၿမဲဖို႔ ျဖစ္သည္။ တကယ့္အတြင္းသေဘာအႏွစ္သာရမွာ တပ္မေတာ္အင္အားရွိမွ စစ္အာဏာရွင္ေတြအင္အားရွိမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းသာျဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီသမားအမ်ားစုမွာမူ အာဏာ၏သေဘာသဘာဝကို နားမလည္ၾက။ အာဏာဟူသည္ ေသနတ္ေျပာင္းကထြက္သည္ဟူေသာ အေျခခံသိပၸံနည္းက်အေတြးအေခၚကို သေဘာမေပါက္ၾက။ သေဘာမေပါက္ရုံသာမက ရြံစရာ၊ မုန္းစရာ၊ ေၾကာက္စရာစကားဟုပင္ ထင္သူကထင္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႔ ဒီမိုကေရစီသမားတို႔က အာဏာရွင္ေတြကိုစည္းရုံးသိမ္းသြင္းေျပာဆိုလ်င္ နားလည္လာလိမ့္မည္ဟု စိတ္ကူးယဥ္ၾကသည္။ အာဏာရွင္တို႔လည္း တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္ၾကသည္၊ သူတို႔ နားမလည္သေဘာမေပါက္လို႔သာ မိုက္ေနၾကသည္ဟု ထင္ေနၾကသည္။ မိမိတို႔အသိဥာဏ္ႏံုနဲ႔သည္္ကို မိမိဖာသာမရိပ္စားမိဘဲ အာဏာရွင္ေတြကို ပညာေပးမွျဖစ္မည္ဟုစိတ္ႀကီးဝင္သူက ဝင္ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ကိုဖ်က္ၿပီး စစ္ဗုိလ္ႀကီးမ်ားကို ယဥ္ပါးလာေအာင္လိမၼာလာေအာင္ တရားေရေအးတိုက္ေကြ်းဖို႔ႀကိဳးစားၾကရန္ တိုက္တြန္းသူကတုိက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ေသာ အေတြးအေခၚမွားမ်ား၊ အာဏာ၏သေဘာတရားကိုနားမလည္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳႏုနယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးမွာ ၾကာသင့္သည္ထက္ၾကာခဲ့ရပါသည္။

တကယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ ျပည္သူ႔အာဏာေခတ္ကိုတည္ေထာင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုလ်င္ ျပည္သူ႔အာဏာကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးမည့္ ေသနတ္ရွိဖို႔မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္။ အာဏာဟူသည္ ေရွးေခတ္ကေရာ ယခုေခတ္တြင္ပါ၊ ေသနတ္ေျပာင္းကသာထြက္ပါသည္။ တျခားဘယ္ကမွ် မထြက္ပါ။ ထိုအခ်က္ကိုနားမလည္ေသးသမွ်မွာ လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ေဝးေနဦးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။.....။ျပည္သူ႔အာဏာ အမွတ္(၃၄)မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
ရဟိုင္းသူ။ 
http://www.facebook.com/notes/yahine-thu/အာဏာဟာ-ေသနတ္ေျပာင္းကထြက္တယ္/231186333671490

0 comments:

Post a Comment