Wednesday, August 8, 2012

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ဒီမိုကေရစီပါတီမ်ား (ေအာင္သာ-ပီသံုးလံုး)

0 comments

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ဒီမိုကေရစီပါတီမ်ား (ေအာင္သာ-ပီသံုးလံုး) ကမၻာ့ကုလသမဂၢအတြင္းဝန္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဘူးထ႐ို႔စ္ဘူးထ႐ို႔စ္ဂါလီက Globalisation ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ စတင္သံုးစဲြခဲ့ တာျဖစ္ေၾကာင္း ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားေပၚမွာ ေတြ႔သိခဲ့ ပါတယ္။ ၂ဝ ရာစုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွာ ကမၻာ့ထူးျခားျဖစ္ စဥ္ႀကီး ခု ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ပထမျဖစ္စဥ္ကေတာ့ ကမၻာ့အရင္းရွင္စနစ္ဟာ Traditional Capitalism (အျဖစ္ကေန) Modern Capitalism အျဖစ္သို႔ကူးေျပာင္းဝင္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယျဖစ္စဥ္ ကေတာ့ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ့မ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ အေရွ႔ဥေရာပဆုိရွယ္လစ္စနစ္ႏိုင္ငံ မ်ား ၿပိဳကဲြသြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီစနစ္ဟာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္အေပၚအႏိုင္ရခဲ့ၿပီလို႔ ေရးလာေျပာလာခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ ဂ်ပန္ကျပား၊ ဖူကူယားမားက သမုိင္းနိဂုံးခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီလို႔ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္ေျပာလာပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားဟာလည္း ပြက္ေလာ႐ိုက္ေနပါတယ္။ နီယိုကြန္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေသာမစ္ဖ႐ိုက္မင္းကေတာ့ Globalisation= Capitalisation =Marketi sation=Democratisan = Americanisation ပါပဲလို႔ ေျပာင္ေျပာင္ပဲေျပာပါ တယ္။ အေမရိကန္ပုံစံအရင္းရွင္လမ္းေၾကာင္းကိုလုိက္ၾကလို႔ ေဆာ္ၾသခဲ့တာပါ။ဒီ Americanisation ဆိုတာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့ Global Agitation ကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတိုးတိုက္ျခင္း ဆိုတာပါပဲ။ ဒီ အယူအဆရဲ့ကိုယ္စားလွယ္ကေတာ့ ဟန္တင္တန္ပါ။ Globalisation ေခတ္မွာ လူမ်ား၊ ကုန္စည္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ အရင္းမ်ား ကမၻာပတ္ေနၾကတာေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈခ်င္း ထိစပ္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးမ်ားအၾကား ထိစပ္ျခင္းမ်ားဟာ အေၾကာင္းအခ်က္၊ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင့္ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္ထြန္းလာသလို ရန္ဘက္ဆက္ဆံေရးမ်ားလည္း ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား (ေနာက္မွာ) စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ လူမ်ဳိးေရး ျပႆနာမ်ားအက်ံဳးဝင္လာခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္သမၼတ ေဂ်ာ့ခ်္ဒဗလ်ဴဘုရွ္ကမိစၧာဝင္႐ိုးတန္းႏုိင္ငံမ်ားဆုိတာကို အႀကီးအက်ယ္လႈံ႔ေဆာ္ၿပီး အီရတ္စစ္ပဲြ၊ အာဖဂန္စစ္ပဲြမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့ပါတယ္။ (အခုတေလာ) အီရန္စစ္ပဲြ၊ ေျမာက္ကိုရီးယားစစ္ပဲြ မ်ားဆင္ႏႊဲဖို႔၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းေကာင္းမ်ားရဖို႔ ႀကံဖန္ေနပါတယ္။ အာေဘာ္ ဖန္တီးေနပါတယ္။ အာရပ္ေႏြဦးမွာ၊ ဒီမုိကေရစီလႈိင္းလံုးမ်ားဖန္တီးၿပီး အေစာင့္အေရွာက္ခံႏိုင္ငံမ်ား (Protectorate State) ေဖာ္ထုတ္ေပးေနပါတယ္။ Failed State ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားလို႔ အာေဘာ္ဖန္တီးၿပီး Protectorate State  ႏိုင္ငံမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ဟန္တင္တန္က အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားက သဏၭာန္စံုနဲ႔ဗိုလ္က်လႊမ္း မိုးတာ၊ အေစာင့္အေရွာက္ခံႏုိင္ငံအျဖစ္ပံုသဏၭာန္ေျပာင္းတာကို ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတုိးတိုက္မိျခင္းလို႔ ေၾကာ္ျငာေမာင္းခတ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႕အစည္းဟာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတုိးတိုက္မိျခင္း၊ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၊ သမုိင္းနိဂုံးခ်ဳပ္ျခင္းစတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေလာက္နီးပါး ဆူဆူညံညံ ျဖစ္လိုက္ပါေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပညာတတ္အထက္လႊာ လူမႈအစုေလးတစ္ခုအတြင္းမွာ ဒီလိုျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ျမန္မာ့လူဦးေရရဲ့ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ရိွတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသားလူထုႀကီးကေတာ့ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ကေန ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ေက်ာ္အတြင္းမွာ မနက္တစ္နပ္၊ ညတစ္နပ္အတြက္႐ုန္း ကန္ရတဲ့ လူမႈဘဝကေတာ့ ေနၿမဲပါပဲ။  ႐ုန္းကန္ေနၾကရဆဲပါပဲ။ ယဥ္ေက်းမႈခ်င္း တုိးတိုက္ေနမိသလား။ သမုိင္းနိဂုံးခ်ဳပ္သြားၿပီလား။ မခ်ဳပ္ေသးဘူးလား။ အေမရိကန္ ေနဗီဆီးလ္က ဘင္လာဒင္ကို ဘယ္လိုေျခရာခံ မိသြားတာလဲဆုိတာမ်ဳိးေတြကို တစ္ေန႔တာလုပ္ခအနည္းအမ်ားေလာက္ စိတ္ဝင္စားၾကမွာ မဟုတ္တာေသခ်ာပါတယ္။ ေဒၚစုရဲ့ ဇြန္လ ဥေရာပအလည္အပတ္ခရီးစဥ္မွာ ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားက ကဲကဲလႈပ္ ႀကိဳဆုိၾကတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကမၻာ့အာေဘာ္ပိုင္းက ဘာမ်ားမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ၾကပါသလဲဆုိတာထက္ ရန္ကုန္ဆင္ေျခဖုံးမွာ ဘာေၾကာင့္မ်ား ဘတ္စ္ကားပိုက်ပ္လာသလဲဆုိတာကိုသာ စိတ္ဝင္စားၾကမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာလူထုႀကီးထဲမွာ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းကေတာ့ အာဏာနဲ႔ဥစၥာရိွသူမ်ားျဖစ္မွာပါ။ ေနာက္ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ကေတာ့ မရိွမရွားသူမ်ား ျဖစ္ပါမယ္။ လက္လႈပ္မွပါးစပ္လႈပ္ရမယ့္သူမ်ားက လူဦးေရရဲ့ ၆ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း အသာေလးျဖစ္မွာပါ။ 
ဒီကေန႔ ထြက္ေပၚေနတဲ့ ဒိမိုကေရစီပါတီဆုိတာမ်ားဟာ ဘယ္လူတန္းစားမ်ားနဲ႔လူမႈအစုမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ ထားၾကတာပါလဲ။ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ ဘယ္လိုသေဘာထားေပၚလစီမ်ဳိးမ်ား ခ်မွတ္ထားၾကပါသလဲ။ ခ်မွတ္ထားတာေရာ ရိွပါသလား။ လူမ်ဳိးစုတုိင္းရင္းသားအမ်ဳိးသားမ်ားက ေတာင္းဆုိတင္ျပထားတဲ့ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးျပႆနာဆုိတာကိုေရာ လက္ခံထားၾကပါသလား။ "ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျပႆနာ"ရဲ့ ေရွး႐ႈခ်က္ကဘာပါလဲ။ စာေရးစာခ်ီမ်ားအပါအဝင္ အလုပ္သမားမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႔ လူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္၊ စာေပနဲ႔အႏုပညာသည္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဘဝလံုၿခံဳမႈရိွေရး၊ စာေပနဲ႔အႏုပညာ မ်ဳိးစံု ေခတ္မီေရးနဲ႔ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စဥ္းစားခ်မွတ္ထားတဲ့ေပၚ လစီသေဘာထားမ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြဲ ထားၾကပါသလား။ ဒီ လူထုလူတန္းစားေရးရာႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကို (လႊတ္ေတာ္ တြင္း) မွာ ခ်ျပအေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရိွၾကပါသလား။ (မရိွရင္) ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမွာပါလဲ။
 
ကမၻာေပၚမွာရိွရိွသမွ် ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ့ Social Basis မ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္လိုက္ရင္ လူမႈအေျခခံ () မ်ဳိးရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရပါမယ္။ 
(ပထမ) ပါတီအမ်ဳိးအစားကလူဆိုတာကိုအေျခခံတဲ့ပါတီမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အမ်ဳိးအစားပါတီမ်ားကို လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီပါတီမ်ားလို႔ မွတ္ယူၾကပါတယ္။ ဒီအမ်ဳိးအစားပါတီမ်ားဟာ ကမၻာေပၚက အာဏာရ ပါတီႀကီးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ 
(ဒုတိယ) အမ်ဳိးအစားပါတီမ်ားကေတာ့ လူတန္းစားကိုအေျခခံတဲ့ပါတီမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပါတီေတြက မာ့က္စ္ဝါဒကိုယံုၾကည္ကိုင္စဲြတဲ့ တ႐ုတ္၊ အင္ဒိုခ်ဳိင္းနားႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ က်ဴးဘား၊ ဗင္နီဇဲြလားစတဲ့ႏုိင္ငံမ်ားက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ 
(တတိယ) အမ်ဳိးအစားပါတီမ်ားကလူမ်ဳိးကုိ အေျခခံထားတဲ့ပါတီမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရိွတဲ့ မြန္၊ ကရင္၊ ကယား၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရခုိင္စတဲ့ပါတီမ်ားဟာ လူမ်ဳိးေရးကိုအေျခခံထားတဲ့ပါတီမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၆၂/၈၈ က (မဆလ ပါတီ) ၁၉၈၈/၂ဝ၁၂ (တစည ပါတီ) အခု-ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ စတဲ့ပါတီမ်ားဟာ စစ္တပ္နဲ႔စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းမ်ား၊ စစ္တပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို အေျချပဳထားတဲ့ပါတီမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။၁၉၄၈/၆၂ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတည္ရိွေနတဲ့ကာလလို႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီစဥ္က (၄၈/၅၈) အတြင္းမွာ ဖဆပလအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (အာဏာရပါတီ) ရိွပါတယ္။ (၅၈) ေနာက္မွာ ဖဆပလ (သန္႔ရွင္း) နဲ႔ (တည္ၿမဲ) ရိွပါတယ္။
 အတုိက္အခံပါတီအျဖစ္ (၁၉၅၈/၆ဝ) မွာ အလုပ္သမားပါတီ (ဝိဓူရ) သခင္ခ်စ္ေမာင္ရိွပါတယ္။ (၁၉၆ဝ/၆၄) မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအလုပ္သမားညီညြတ္ေရးပါတီတုိ႔ ရိွခဲ့ပါတယ္။ အျခားဒီမုိကေရစီပါတီငယ္မ်ားနဲ႔ လူထုလူတန္းစားအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔လူငယ္၊ ေက်ာင္းသား အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႔မ်ား ရိွခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၆၂ နဲ႔ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကာလဟာ လမ္းစဥ္ပါတီစနစ္နဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကာလပါပဲ။
လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီစနစ္ရဲ့အေျခခံက 
() အသင္းအပင္း လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ဖဲြ႔စည္းခြင့္ရိွရပါမယ္။
() သေဘာထားအျမင္မ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရိွရပါမယ္။
() လြတ္လပ္စြာဆႏၵျပခြင့္၊ သပိတ္ေမွာက္ခြင့္၊ သပိတ္တားခြင့္မ်ားရိွရပါမယ္။
 ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္မ်ားဟာ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီစနစ္ရဲ့အရင္းခံမူႀကီးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကေရစီရဲ့သက္တမ္းဟာ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္က စရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၆၄ ႏွစ္ရိွပါၿပီ။ အဂၤလန္၊ အေမရိကန္နဲ႔ ျပင္သစ္ကို တည္ရင္၊ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီစနစ္ဟာ ႏွစ္ ေပါင္း-၃၂ဝ ေက်ာ္ပါၿပီ။ ျမန္မာ့လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကေရစီသက္တမ္းဟာ အင္မတန္ႏုပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးေခတ္မွာ ပါတီစံုစနစ္ကိုယ္စားျပဳတဲ့ဖဲြ႔စည္းပံု ဥပေဒက ၁၄ ႏွစ္၊ တစ္ပါတီစနစ္ဖဲြ႔စည္းပံုက ၂၆ ႏွစ္ ၾကာပါတယ္။ အဲဒါ ၇၄ ဖဲြ႔စည္းပံုကာလပါ။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုကလည္း ေမးခြန္းမ်ားထြက္ေနတဲ့ဖဲြ႔စည္းပုံပါ။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုရဲ့အာမခံခ်က္ရိွတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ () ႀကိမ္ (၁၉၄၇၊ ၅၆၊ ၆ဝ) ပဲရိွခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မွာက်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြကေတာ့ အာဏာလႊဲဖို႔ ပ်က္ကြက္တာေၾကာင့္ လူထုဆႏၵကိုျငင္းပယ္ရာေရာက္ပါတယ္။ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုနဲ႔အညီက်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြကေတာ့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီနဲ႔အစုိးရကုိ ႏုိင္ငံေရးအရသိဒၶိတင္တဲ့ပဲြလို႔ မွတ္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၂ ဧၿပီလ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တုိင္နဲ႔ ဒီ/ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၃ ေယာက္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္း အေရာက္ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ (ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ) ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီနဲ႔ အစိုးရကို ႏုိင္ငံေရးအရ ဒုတိယအႀကိမ္သိဒၶိတင္ခြင့္ရခဲ့တာလို႔ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားက မွတ္ယူၾကပါ တယ္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိတာဟာ တကယ္က နယ္အက်ယ္ႀကီးပါ။ (ပထမျပႆနာက) ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာပါ။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးျပႆနာပါ။ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႔နဲ႔ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ဗုိလ္မ်ဳိးထြတ္က ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုပါ ပါဝင္ေစသင့္တယ္။ (ဗကပ) ဟာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပဲြ၊ အဂၤလိပ္-ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရးတုိက္ပဲြမ်ားမွာ အေရးႀကီးတဲ့ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႔အစည္းနဲ႔ေခါင္းေဆာင္မႈအင္အားစုႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ပါဝင္ခဲ့တယ္လို႔ ဗိုလ္မ်ဳိးထြတ္ကေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ 
(ဒုတိယကေတာ့) လူမ်ဳိးစုအမ်ဳိးသားျပည္သူမ်ားရဲ့ စစ္မွန္ၿပီးလက္ေတြ႔က်တဲ့ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးျပႆနာ ကို ေျဖရွင္းရပါမယ္။ နယ္ေျမတည္ရိွခြင့္၊ လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားတည္ရိွခြင့္နဲ႔ (သူတုိ႔ရဲ႕) အမ်ဳိးသားအဖဲြ႔အစည္း မ်ားတည္ရိွခြင့္ဆုိတာဟာ တုိင္းရင္းသားအမ်ဳိးသားျပည္သူမ်ားအတြက္ စစ္မွန္တဲ့အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးျပႆနာ၊ ဒီမုိကေရစီျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။ (ဒီေနရာမွာ) လူတစ္မ်ဳိးတစ္ႏုိင္ငံဝါဒ (Tribal Nationalism) နဲ႔ (Big Burman Chauvinism) ဗမာဓနရွင္ လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒ (အစြန္းတရား ႏွစ္ပါး)ကို ဖယ္ရွားရပါမယ္။ ဒီ အေတြးအေခၚ ရပ္ဟာ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးျပႆနာ အခုိင္အမာျဖစ္ထြန္းေရးကို(တစ္သက္လံုးတားဆီးေနတဲ့ အစြန္းတရား (ႏွစ္ပါး) ျဖစ္ပါတယ္) ဒီ အစြန္းတရား ႏွစ္ပါးကို မုခ်ဖယ္ရွားပစ္ရပါမယ္။ ဒါမွသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို အမွန္တကယ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(တတိယအခ်က္) ကေတာ့ အေဝးေရာက္ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ အက်ဳိးအေၾကာင္းရိွရိွျဖင့္ အမိေျမျပန္လာခြင့္ရေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအစိုးရအေနနဲ႔ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းၿပီး လက္ေတြ႔က်တဲ့ အမိေျမျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေရးလုပ္ငန္းေပၚလစီတစ္ရပ္ ခ်မွတ္ထုတ္ျပန္သင့္တယ္လို႔ ယူဆၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ (ဒီကိစၥဟာ) အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးျပႆနာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မူလက (ဖတပလ) (၁၉၄၄) ဖဆပလ (၁၉၄၆)ဟာ သူ႔သမုိင္းတာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးေခတ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရးတာဝန္မ်ားကို မထမ္းေဆာင္ႏုိင္တာေၾကာင့္ ၁၉၅၈ မွာ အာဏာရ ဖဆပလ ၿပိဳကဲြသြားခဲ့ရပါတယ္။ ၆၂ မွာ စစ္တပ္က အာဏာသမ္းတာခံလိုက္ရၿပီး သန္႔ရွင္း/တည္ၿမဲ ဖဆပလမ်ားရဲ့ႏိုင္ငံေရးသက္တမ္း ကုန္ဆံုးသြားခဲ့ရပါတယ္။ လမ္းစဥ္ပါတီဟာလည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပံုအတြင္းၿပိဳက်သြားၿပီး အခု တစညပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ဥပေဒတြင္း မာ့က္စ္ဝါဒပါတီ ျဖစ္တဲ့ မလညပနဲ႔ပမညတဟာလည္း နိ႒ိတံသြားပါတယ္။ သမုိင္းေခတ္ရဲ့တာဝန္ကိုေက်ပြန္စြာမထမ္း ေဆာင္ႏုိင္ရင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီျဖစ္ျဖစ္၊ ဒီ/ခ်ဳပ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ (ဖဆပလနဲ႔ မဆလပဲ ျဖစ္ျဖစ္) သမုိင္းရဲ့ျငင္းပယ္မႈကို မုခ်ရင္ဆုိင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၉ မွာ ပါတီ ၂ဝဝ ေက်ာ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရပါတယ္။ အခုလည္း ဓနရွင္ေပါက္စ ပညာတတ္မ်ားကိုယ္စားျပဳတဲ့ပါတီမ်ဳိးစံုေပၚ ထြက္လာၾကျပန္ပါၿပီ။ အားလံုးကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကြးေၾကာ္သံ မ်ားကိုေတာ့ ကိုင္စဲြထားၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ (ထူးျခားတဲ့ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္မလာဘူး) ဆုိရင္ ဒီ ဒီမုိကေရစီပါတီမ်ားဟာ ရင့္က်က္ဖို႔၊ လူထုမ်ားကုိ (အမွန္တကယ္) ကိုယ္စားျပဳနုိင္ဖို႔ (အနည္းဆုံး) ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုေလာက္ (မုခ်) ျဖတ္သန္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္မွာ 
() အမာခံေခါင္းေဆာင္မႈ အဖဲြ႔အစည္းမရိွရင္(Hard-core leadership-body မရိွရင္ 
() ေခတ္အေျခအေနနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားမရိွရင္ 
() ဘံုတူညီမႈမ်ားရိွတဲ့ပါတီမ်ားကိုယ္စားျပဳတဲ့ Basic-and Popular Front တစ္ခု မရိွ ရင္ 
() လူထုလူတန္းစားအဖဲြ႔အစည္းမ်ား (အလုပ္သမား/လယ္သမား/ အမ်ဳိးသမီး/ လူငယ္နဲ႔ေက်ာင္းသား အဖဲြ႔အစည္းမ်ား/သမဂၢမ်ား) မရိွဘူးဆုိရင္ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔အခက္အခဲမ်ားရိွေနမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိႈးေဆာ္ခ်င္ပါတယ္။ ဖဆပလအဖဲြ႔ခ်ဳပ္နဲ႔လမ္းစဥ္ပါတီႀကီးမ်ားၿပိဳကဲြသြားခဲ့ရတာဟာ အေကာင္းဆံုးသမိုင္းသင္ခန္းစာျဖစ္ပါတယ္။ 
ေအာင္သာ (ပီသံုးလံုး) ဇူလိုင္ ၇၊ ၂ဝ၁၂    
(ယူတာကဒီေနရာကပါ)http://popularmyanmar.com/mpaper/?p=47457

0 comments:

Post a Comment