Tuesday, August 21, 2012

ရခိုင္ျပည္နယ္အဓိကရုဏ္း ဦးသိန္းစိန္၏အင္တာဗ်ဴးအေပၚသံုးသပ္ခ်က္ အပိုင္း (၂) ေအာင္ထူး(ေရွ႔ေန)

0 comments

ရခိုင္ျပည္နယ္အဓိကရုဏ္း ဦးသိန္းစိန္၏အင္တာဗ်ဴးအေပၚသံုးသပ္ခ်က္ အပိုင္း (၂)
အဓိကရုဏ္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စစ္အစိုးရ၏မူ၀ါဒသည္ အဘယ္နည္း။

သမတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈနွင့္လူ့႔အခြင့္အေရး ဟူေသာ စကားလံုးမ်ားကိုသာ အႀကိမ္မ်ားစြာ ထပ္ခါတလဲလဲသံုး၍ ေျပာလာေနၿပီျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ မူလကထဲက ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္စစ္အစိုးရမွာ သေဘာထား သို႔မဟုတ္ မူ၀ါဒ ရွိသလား။ လံုး၀မရွိခဲ့ဟု ေျပာရပါမည္။

အဓိကရုဏ္းစျဖစ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍  ၾသဂုတ္လ (၁၅)ရက္ေန႔ အင္တာဗ်ဴးေပၚထြက္လာသည့္အခ်ိန္အထိ နွစ္လေက်ာ္မွ်ကာလအတြင္း အျပန္အလွန္သတ္ျဖတ္မႈၾကီးမ်ား ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ္လည္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ နွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံတို႔မွ ခ်ည္းကပ္သင့္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္္က ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအား ယခုကဲ့သို႔ ေလးေလးနက္နက္ တိတိက်က် ေျဖာင့္ဖ်ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲ ေျပာဆိုလာပါသနည္း။ အဓိကရုဏ္းတြင္ စစ္အစိုးရ၏ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းၾကီးမ်ားက ရက္စြဲနွင့္တကြတိတိက်က်ေထာက္ျပလာျပီးေနာက္ပိုင္း နိုင္ငံတကာ၏ ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူမႈကို အမွန္တကယ္ ခံလာရနိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ရိပ္စားမိလာေသာေၾကာင့္သာ ေျပာင္းလဲေျပာဆိုလာျခင္းျဖစ္သည္။

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအဓိကရုဏ္းသည္ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးပဋိပကၡမဟုတ္ဟု ဦးသိန္းစိန္ကျငင္းသြားခဲ့သည္ နွင့္ဆက္စပ္ကာ ဦးသန္းလြင္ထြန္းက ေအာက္ပါတိုင္းေမးျမန္းခဲ့သည္။

"လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡမဟုတ္ဘူးဆိုေပမယ့္ တဘက္နဲ႔တဘက္ ေရရွည္မုန္းတီးမႈေတြရွိတာေတာ့ ျငင္းလို႔မရတဲ့ကိစၥပါ။ ေဒသထဲမွာ အတူေနထိုင္လာၾကတဲ့အခါက်ေတာ့ မုန္းတီးမႈေတြသည့္ထက္ပိုျပီး ပ်ံ႕ပြားမလာေအာင္ နွစ္ဘက္အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္နိုင္ေအာင္ ဘယ္လို စီမံခ်က္ေတြ ေျဖရွင္းမႈေတြ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္သြားဘို႔ရွိပါသလဲ။

ဤေမးခြန္းအား ေမးျဖစ္ ေျဖျဖစ္သည့္ အေျခအေနမည္သိ႔့ေရာက္သြားေၾကာင္းေတာ့ ေမးသူ ေျဖသူ နွစ္ဦးသာ သိပါမည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း ေနေစျပီး တတိယနိုင္ငံသို႔ ပို႔ေပးမည္ဆိုပါက ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံုးအား အစိုးရကကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္ကကမာၻသိေၾကျငာထားခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ယခု ဤသည္ကို အေကာင္အထည္ မေဖၚေတာ့ဘူးလား။ စစ္အစိုးရ သေဘာထားေျပာင္းသြားျပီလား။ ေျပာင္းသြားလွ်င္လည္း ေျပာင္းသြားျပီဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻသိေၾကျငာရန္လိုပါသည္။ 

ရခိုင္လူထုထံမွ နိုင္ငံေရးအရေထာက္ခံမႈရေစရန္ ဦးသိန္းစိန္က အထက္ပါကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ျပီးေနာက္ ေၾကျငာခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိေၾကာင္း နိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အေစာပိုင္းကထဲက ေထာက္ျပခ်က္မ်ားနွင့္ ဦးသိန္းစိန္၏ဤေၾကျငာခ်က္ကိုဆက္စပ္ၾကည့္လွ်င္ စစ္အစိုးရသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား (ဦးသိန္းစိန္၏ စကားလံုးအရ ဘဂၤါလီမ်ားအား) လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ျပတ္ျပတ္သားသားေမာင္းနွင္ထုတ္ေရးမူ၀ါဒ Exclusion Policy ကို အဓိကရုဏ္း၏အစကထဲကပင္ က်င့္သံုးေဖၚေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းသံုးသပ္နိုင္သည္။  ယင္းအတြက္ မေကာင္းသည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေနျဖင့္ လူမ်ိဳးေရးအရ နွိမ့္ခ်တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊  အျပန္အလွန္ သတ္ျဖတ္မႈၾကီးမ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရတြင္ လံုး၀ပင္တာ၀န္ရွိသည္။

ယခုမူ ဦးသိန္းစိန္၏ရုပ္သြင္ကို အင္တာဗ်ဴးတြင္ေတြ႕ျမင္လိုက္ရေသာအခါ ၄င္း၏ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ အုပ္စုၾကီးနွစ္ခုအလယ္တြင္ေနျပီး ျငိမ္သက္ျငိမ္းခ်မ္းမႈရွိေအာင္ပင္ တိုင္းျပည္ကိုထိမ္းသိမ္းေနသည့္ သေဘာ မွင္ေသေသ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္။

ယင္းသို႕ျဖစ္ျခင္းမွန္ကန္လွ်င္ အမွန္တရားေဖၚထုတ္နိုင္ေရးအတြက္ နိုင္ငံတကာက လာေရာက္စစ္ေဆးမည္ဆိုသည္ကို ဦးသိန္းစိန္ အဘယ္ေၾကာင့္လက္မခံနိုင္ပါသနည္း။ ဦးသိန္းစိန္ ရည္ညႊန္းသည့္လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မီရွင္ လြတ္လပ္မႈရွိသည္ဆိုသည္မွာ လံုး၀ပင္လြဲမွားေနသည္။ လူအခြင့္အေရးေကာ္မီရွင္ဟူသည္မွာ သမတရံုးအဖြဲ႔ အစိပ္အပိုင္းတခုကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။ သူၾကီးလုပ္သူကိုယ္တိုင္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္းစြပ္စြဲခံရသည့္အမႈတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွာ သူၾကီးတူ အဆင့္ေလာက္သာရွိေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ပါျပီ။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တြင္ မည္သည့္အခြင့္အာဏာမွ်မရွိသလို သမတကိုယ္တိုင္က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈမွန္သမွ်ကိုလည္း မည္သည့္အခါမွ် ေဖၚထုတ္မည္ မဟုတ္ပါ။

ပို၍ဆိုးသည္မွာ ဦးသိန္းစိန္၏ေၾကျငာခ်က္ထြက္လာခဲ့ျပီးေနာက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္း၌ လံုး၀ပင္ နွစ္ျခမ္းကြဲသြားခဲ့သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူ (သို႕မဟုတ္) ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္ဆိုသူမ်ားကို ရခုိင္ျပည္နယ္မွအျပီးအပိုင္ ေမာင္းထုတ္လိုက္ျခင္းသည္ ျပသနာ၏အေျဖျဖစ္သည္ဟူ၍ ရခိုင္လူထုအမ်ားစုၾကီး၏စိတ္တြင္ စြဲထင္သြားေစသည္။ ယင္းသိ႔႕ေမာင္းထုတ္ျခင္းမွာ တရားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္လာေစခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္တာ၀န္ရွိသူမွာ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္စစ္အစိုးရ တဖြဲ႔လံုးျဖစ္သည္။ ယင္းကို ပထမရွင္းျပသင့္သည္။ ဗြီအိုေအနွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း၌ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဤသည္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သို႔မွ်ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္းမရွိပါ။

သာဓကအားျဖင့္ လူတဦးက အျခားတဦးအား "ထမင္းစားျပီးျပီလားဟု ပထမ ေမးျပီးမွဘာဟင္းနဲ႔ စားခဲ့လဲ" ဟုေမးေလ့ရွိပါသည္။ ပထမေမးခြန္းကိုမေမးဘဲ ဒုတိယေမးခြန္းကို တန္းျပီးေမးပါက ေမးျမန္းခံရသူ သည္ ထမင္းစားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေမးျမန္းသူကၾကိဳတင္သိထားနွင့္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္သည္။ ပထမေမးခြန္းကိုေက်ာ္ျပီး ဒုတိယေမးခြန္းကိုေမးျခင္းအားျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္၏အစိုးရတြင္ နွစ္ဘက္အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူ၀ါဒရွိေနျပီဟု ေမးသူဦးသန္းလြင္ထြန္းက ၾကိဳတင္သိေန ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါမည္။ ထူးျခားသည္မွာ ေျဖၾကားသည့္ ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္ကလည္း မိမိတို႔နုိင္ငံတြင္းသိုတရားမ၀င္ခိုး၀င္ေနသည့္ဘဂၤါလီမ်ားအား မူရင္းနိုင္ငံသို႔ျပန္ပို႔မည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ လက္ခံမည့္ တတိယနိုင္ငံမ်ားသိုသြားနိုင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုးအား ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တခြန္းမွ် မဟေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေမးခြန္းအား သမတဦးသိန္းစိန္က "ေရရွည္ ေျဖရွင္းသြားရမွာပါ။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားပါတီအၾကီးအကဲ ေတြနဲ႔ေတြ႔ပါတယ္။ ကမာၻၾကီးက က်ဥ္းေျမာင္းသြားပီ။ ရြာၾကီးတရြာလို ျဖစ္ေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုက သူ႔လူမ်ိဳး ကိုယ့္လူမ်ိဳး သူ႔ဘာသာ ကိုယ့္ဘာသာ ခြဲျခားလိုမရဘူး။ လူသားဆိုတဲ့ အျမင္နဲ႔ျမင္ပါ။ လူသားဆိုတဲ့ အျမင္နဲ႔ျမင္ရမယ္။ ကမာၻမွာလဲ လူ႔အခြင့္အေရးကိုေရွ႔တန္းတင္ျပီး ေျပာလာၾကတယ္။ လူသားဆိုတဲ့ အျမင္နဲ႔ျမင္ပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးကိုမထိခိုက္ေအာင္လုပ္ဘို႔ လိုပါတယ္ဟု ေျဖသြားခဲ့သည္။

စာေရးသူတိုကေလးဘ၀က တခုခုကို နွစ္ျခိဳက္သေဘာက်မိလွ်င္ ေနာက္ေျပာင္ေျပာၾကသည့္စကားလံုး တခုရွိသည္။ "ဒီထက္ေကာင္းတာေတာင္ ဒီေလာက္ မေကာင္းဘူးကြ" ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဦးသိန္းစိန္ထက္ေကာင္းေအာင္ မည္သူမွ်ရွင္းျပနိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ဦးသိန္းစိန္ထက္ေကာင္းေအာင္ရွင္းျပဦးေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ေလာက္ မေကာင္းမွာ ေသခ်ာပါသည္။ မွန္ပါသလား။ စဥ္းစားၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

(အပိုင္း ကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္)

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)

0 comments:

Post a Comment