Saturday, August 4, 2012

၁၉၀၈ ခုနွစ္ မတရားသင္းဥပေဒဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းခ်က္ေတြဟာ တရားမွ်တမွဳရွိရဲ့လား။ ေအာင္ထူး (ဗဟိုတရားရံုးေရွ႔ေန)

0 comments

၁၉၀၈ ခုနွစ္ မတရားသင္းဥပေဒဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းခ်က္ေတြဟာ တရားမွ်တမွဳရွိရဲ့လား။ ေအာင္ထူး (ဗဟိုတရားရံုးေရွ႔ေ)
ေရွ႔နႀကီးတဦးလဲျဖစ္၊ စစ္အစိုးရတည္ေထာင္ထားတဲ့လႊတ္ေတာ္ရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္တဦးလဲျဖစ္တဲ့ ဦးသိန္းညြန္႔က ၁၉၀၈ ခုနွစ္ မတရားအသင္းဥပေဒကို ဘာေၾကာင့္ဖ်က္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း ဇူလုိင္လ ၁၇ ရက္ေန႔ညက ဘီဘီစီကေန အခ်က္သံုးခ်က္နဲ႔ရွင္းျပသြားပါတယ္။ ဥပေဒသမားတဦးက ထၿပီးရွင္းျပလိုက္တယ္ဆိုေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ့ ဆယ္စုနွစ္ငါးစုေက်ာ္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္မွာ ဥပေဒသံုးသပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေ၀းကြာေအာင္လုပ္ထားခံခဲ့ရတဲ့လူထုအေနနဲ႔ ဟုတ္နိုးနိုးနဲငိုင္သြားနိုင္ ပါတယ္။ တခ်က္ျခင္းစီကိုသံုးသပ္ျပပါမယ္။

() ၁၉၀၈ ခုနွစ္ မတရားအသင္းဥပေဒဟာ ကိုလိုနီေခတ္တုန္းက ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္မွဳကို ျဖိဳခြဲဘို႔ အသင္းအဖြဲ႔ေတြမလုပ္နိုင္ေအာင္ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ဥပေဒ ျဖစ္ပါသတဲ့။

လြဲလိုက္ေလ ဦးသိန္းညြန္႔ရယ္လို႔ေျပာရမလိုပါဘဲ။ အဲသည္ မတရားအသင္းဥပေဒတည္ရွိေနစဥ္မွာဘဲ လြတ္လပ္ေရးကိဳးပမ္းမွဳသမိုင္းမွာထင္ရွားခဲ့တဲ့ ၀ိုင္အမ္ဘီေအ၊ ဂ်ီစီဘီေအ၊ တိုဗမာအစည္းအရံုးအပါအ၀င္ အသင္းအဖြဲ႔ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ေက်င္းသားသမဂၢေတြဖြဲစည္းခြင့္ လွဳပ္ရွားခြင့္ရခဲ့တာပါ။ ၁၉၄၈ ခုနွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ၁၉၆၂ ခုနွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့အခ်ိန္အထိလည္း အဲသည္ ဥပေဒေအာက္မွာဘဲ အသင္းအဖြဲ႔ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္းလွဳပ္ရွားခြင့္ရခဲ့တာပါ။ ၁၉၀၈ခုနွစ္ မတရားအသင္းဥပေဒရဲ့ ပင္ကိုယ္သေဘာက ျပသနာမရွိပါဘူး။ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္တက္လာျပီးတဲ့ေနာက္ အဲသည္ဥပေဒကို မတရားအသံုးခ်ခဲ့တာက ျပသနာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒျပသနာမဟုတ္။ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးျပႆနာလို႔ ေျပာရမွာျဖစ္တယ္။

() အသင္းအဖြဲမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒရွိေနၿပီ။ မတရားအသင္းဥပေဒ မလိုေတာ့ဘူးတဲ့။

ဥပေဒသမားတဦးျဖစ္တဲ့ ဦးသိန္းညြန္႔အေနနဲ႔ စစ္အစိုးရျပဌာန္းထားတဲ့မတရားဥပေဒဘက္ကရပ္တာေတာ့ မသင့္ေတာ္ဘူးလို ့ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာပါရေစ။ "၁၉၀၈ ခုနွစ္ မတရားအသင္းဥပေဒ"နဲ႔ "၁၉၈၈ ခုနွစ္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ" နွစ္ခုတို႕ရဲ႕ အနွစ္သာရေတြကိုနိုင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ၁၉၀၈ ခုနွစ္ မတရားအသင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅ ()(က) မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျပဌာန္းထားပါတယ္။
မတရားအသင္းဆိုသည္မွာ "အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားနွင့္ခိမ္းေျခာက္မွဳမ်ားကိုက်ဴးလြန္ရန္ကူညီအားေပးေသာအဖြဲ႔အစည္း သိုတည္းမဟုတ္ ထိုကဲ့သို႔ျပဳမူမွဳမ်ားကိုက်ဴးလြန္ေလ့ရွိေသာအဖြဲ႔၀င္မ်ားပါ၀င္ေသာ အသင္းျဖစ္သည္" ။

လူ႔အဖြဲအစည္းတခုလံုး လူထုတရပ္လံုးရဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳ (မတရားအသင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ အရ အဂၤလိပ္ဘာသာ နဲ႔ Public Peace ) ကို အၾကမ္းဘက္မွဳနဲဲၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ အယ္လ္ကိုင္းဒါးလို အဖြဲ႔အစည္းေတြေပၚလာရင္ သည္လိုဥပေဒရွိမွသာ အေရးယူလိုရမွာျဖစ္တယ္။
အထက္ပါ ၁၉၀၈ ခုနွစ္ မတရားအသင္းဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္နဲ႔ ေအာက္ပါ ၁၉၈၈ ခုနွစ္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ () ပုဒ္မခြဲ ()ကို ၾကည့္ပါ။
နိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားရွိ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ နိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယား လည္ပတ္မွႈကိုထိခိုက္ေစရန္ သိုမဟုတ္ ရပ္တန္သြားေစရန္အားထုတ္ေသာ၊ လံႈ႔ေဆာ္ေသာ၊ တိုက္တြန္းေသာ၊ အားေပးေသာ၊ ကူညီေသာ၊ ျပဳလုပ္ေသာအသင္းအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းျခင္းမျပဳလုပ္ရန္၊ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္လွ်င္လည္း လွဳပ္ရွားျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ ဆက္လက္တည္ရွိခြင့္မရွိေစရန္ တားျမစ္သည္။

တခြန္းထဲနဲခ်ဳပ္ၿပီးေျပာရရင္ အစိုးရကိုဆန္႔က်င္တဲ့အသင္းဟာ အဲသည္ ဥပေဒနဲညိသြားၿပီ။ ဦးသိန္းညြန္က စစ္အစိုးရသက္ဆိုးရွည္ေစမယ့္ဥပေဒမ်ိဳးကိုေတာ့ေထာက္ခံၿပီး လူထုႀကီးတရပ္လံုးငိမ္းခ်မ္းဘိုအတြက္ အၾကမ္းဘက္အဖြဲအစည္းေတြကိုအေရးယူလိုရတဲ့ ၁၉၀၈ ခုနွစ္ မတရားအသင္းဥပေဒကိုေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ေနသလဲ။

()  ၁၉၀၈ ခုနွစ္ မတရားအသင္းဥပေဒဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မွဳကို အဟန္အတားျဖစ္ေစပါသတဲ့။
ဒီ အခ်က္မွာေတာ့ ဦးသိန္းညြန္ဟာ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္တဲ့စစ္အစိုးရသစ္က ဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္ေနတာကို သိပါရက္နဲ႔ထုတ္မေျပာတဲ့အျပင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ၀င္ကာလိုက္တာျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းေခတ္ကစလို န၀တ နအဖ အလယ္ အခုလက္ရွိ အစိုးရအထိ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ဟာ ၁၉၀၈ ခုနွစ္ မတရားအသင္းဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖါက္လာတာၾကာျပီ။ သူတို႔က မတရားအသင္းေၾကျငာထားတဲ့ အသင္းအဖြဲ႔ေတြကို ေတြမယ္ဆက္ဆံမယ္ စကားေျပာမယ္။ သူတိုခိုင္းတာလုပ္မယ့္အဖြဲေတြဆိုရင္ ေငြေၾကး၊ ရုပ္၀တၱဳပစၥည္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ အားလံုးေပးမယ္။ အာဏာပိုင္ေတြကသည္လို ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္တာေတြကိုေတာ့ ၁၉၀၈ ခုနွစ္ မတရားအသင္းဥပေဒနဲအေရးမယူဘူး။
န၀တ ေခတ္မွာဆိုရင္ ၁၉၈၉ ခုနွစ္ကစလို႔ အဲသည္ဥပေဒကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းခ်ိဳးေဖါက္ျပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတြ လုပ္လာတာၾကာျပီ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ထားတဲ့အသင္းေတြကိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ တရား၀င္အသင္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္မေပးဘူး။ လူထုကေန အဲသည္ အသင္းအဖြဲ႔ေတြကို ထမင္းထုပ္ကေလးေပးမယ္၊ လမ္းျပတာေလး လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေထာင္ဒဏ္ သံုးနွစ္၊ ငါးနွစ္ စသျဖင့္ခ်တယ္။ အဲသည္ ဥပေဒနဲ႔ေထာင္ခ်ခံထားရလို႔ အခုထက္ထိ ေထာင္က မထြက္နုိင္ေသးတဲ့လူထုေတြ 
ရွိေသးတယ္လို႔ၾကားရတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရးလုပ္ေနပါၿပီဆိုၿပီး အခု ဦးေအာင္မင္းက ဟုိအဖြဲ႔နဲ႔ေတြ႔၊ ေဆြးေႏြး၊ သည္အဖြဲကိုကူညီ စတာေတြလုပ္ေနတာ ဟာ ၁၉၀၈ ခုနွစ္ မတရားအသင္းဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖါက္ေနတာဘဲ။ ဒါကို စစ္အာဏာပိုင္ေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ေတြကိုယ္တိုင္ သိတယ္။ သိသိႀကီးနဲ႔လုပ္ေနၾကတယ္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးက ဘယ္မွာလဲ။  သူတုိ႔လုပ္ခ်င္တာ ဆက္လုပ္နိုင္ေရးမွာ ၁၉၀၈ ခုနွစ္ မတရားအသင္းဥပေဒက အဟန္႔အတားျဖစ္လာၿပီဆိုတာ သတိျပဳမိလာၾကတယ္။ တရား၀င္ေတြ႔ခြင့္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရေအာင္လဲ တဖက္ကအဖြဲ႔အစည္းေတြကို တရား၀င္အဖြဲ႔ေတြဖစ္လာေအာင္ လုပ္မေပးဘူး။
ဥပေဒသမားႀကီးျဖစ္တဲ့ ဦးသိန္းညြန္႔ဒါကို ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ သိရင္ ဥပေဒသမားပီသစြာဦးေအာင္မင္းနဲ႔အစိုးရအဖြဲ႔တာ၀န္ရွိသူတြဟာ ၁၉၀၈ ခုနွစ္ မတရားအသင္းဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖါက္ေနၿပီရယ္လို႔ သတၱိရွိရွိ ဘာျဖစ္လိုမေျပာတာလဲ။ ဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္သူေတြကိုေတာ့ အေရးယူဘိုမႀကိဳးစားဘဲနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အယ္လ္ကိုင္းဒါးလို အၾကမ္းဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြအႏၱရယ္က ကာကြယ္ေပးမယ့္ ဥပေဒမိ်ဳးကိုေတာ့ဖ်က္သိမ္းဘို ့ဘာေၾကာင့္ ဥပေဒစတန္႔ ထြင္တာလဲ။
ဦးသိန္းညြန္႔အေနနဲ႔ တကယ္ဘဲ မတရားတဲ့ဥပေဒေတြရုပ္သိမ္းဘို႔ စတင္ႀကိဳးစားျပခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၄ မွာပါတဲ့နိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး”  ဆိုတဲ့ စကားလံုးရယ္၊ အျပစ္မရွိတဲ့နိုင္ငံသားေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ေတြက သံသယရွိရံုနဲတရားရံုးတင္စရာမလိုဘဲ ေထာင္ထဲမွာ ငါးနွစ္အထိခ်ဳပ္ထားနုိင္တဲ့ ၁၉၇၅ ခုနွစ္ "နုိင္ငံေတာ္အားေနွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးသူမ်ားအႏၱရယ္မွကာကြယ္သည့္ဥပေဒ"ရယ္တို႔ကို လံုး၀ ပ်က္သြားေအာင္ကိဳးစားျပလိုက္စမ္းပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ပါတယ္။  
ေအာင္ထူး
ဇူလိုင္လ (၁၈) ၂၀၁၂ ခုနွစ္
(ယူတာကဒီေနရာကပါ) http://www.facebook.com/notes/aung-htoo/၁၉၀၈-ခုနွစ္-မတရားသင္းဥပေဒ-ဆိုင္ရာ-ရွင္းလင္းခ်က္ေတြဟာ-တရားမွ်တမွဳရွိရဲ႕လား-ေအာင္ထ/486612924702098

0 comments:

Post a Comment