Tuesday, August 21, 2012

ရခိုင္ျပည္နယ္အဓိကရုဏ္း ဦးသိန္းစိန္၏အင္တာဗ်ဴးအေပၚသံုးသပ္ခ်က္ အပိုင္း(၃) ေအာင္ထူး(ေရွ႔ေန)

0 comments

ရခိုင္ျပည္နယ္အဓိကရုဏ္း ဦးသိန္းစိန္၏အင္တာဗ်ဴးအေပၚသံုးသပ္ခ်က္ အပိုင္း(၃) ေအာင္ထူး(ေရွ႔ေန) ယခုအခ်ိန္၌ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဟူေသာစကားလံုးမ်ားကို ထပ္ခါ ထပ္ခါကိုးကားသံုးစြဲလာၿပီျဖစ္ေသာ သမတဦးသိန္းစိန္နွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ ေနာက္ထပ္ ျမန္မာဆိုရိုးစကားတခုကို သတိရမိပါသည္။ "ပါးစပ္က ဘုရား ဘုရား လက္က ကိုးရိုးကားယားဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဤဆိုရိုးစကားက အေျပာနွင့္အလုပ္ညီဘို႔လိုေၾကာင္း ေထာက္ျပထားျခင္းပင္။ ရခိုင္အဓိကရုဏ္းကို ဤဆိုရိုးစကားနွင့္ခ်ိန္ထိုးပါမည္။

ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရသည္ ဘုရား ဘုရားဟူ၍ပင္ ေရွ႔ကေန၍ေျပာသြားခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ လက္ကကိုးရုိး ကားယား အရင္လုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွ ပါးစပ္က ဘုရား ဘုရား တျခင္းသာျဖစ္သည္။ သာဓက တခုကိုေျပာပါမည္။ ယခုၾသဂုတ္ (၁၅) ရက္ေန႔အင္တာဗ်ဴးတြင္ ဦးသိန္းစိန္က ရခိုင္တိုင္းရင္းသားပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ေတြ႔ၿပီးေျပာဆိုေၾကာင္း၊ ရခိုင္လူထုကို ၄င္းက စကားဆယ္ခြန္းဆယ့္ငါးခြန္းေျပာတာထက္ ခင္ဗ်ားတို႔တခြန္းေျပာတာထိေရာက္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။ အတိအက်အားျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္က ရခိုင္တိုင္းရင္းသားပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအား "ခင္ဗ်ားတို႔က၀င္ၿပီး အျမင္မွန္ရလာေအာင္ ေျပာင္းလဲလာေအာင္ ေျပာေပးပါေတာင္းခံေနၿပီျဖစ္သည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ အဓိကရုဏ္းႀကီးအတြင္း၌ အျမင္မွားခဲ့သူမွာမည္သူနည္း။ ရခိုင္လူထုဖစ္သည္ဟု ဦးသိန္းစိန္က ဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ် ရခိုင္လူထုအေပၚအျပစ္ပံုခ်ရန္ လမ္းခင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္လူထုအျမင္မွားေနသည္ဟုုဆိုပါလွ်င္ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္စစ္အစိုးရသည္ အေစာပိုင္းကာလမ်ားကထဲက ယခုကဲ့သို႔ ဘာေၾကာင့္ ရွင္းျပဘို႔မႀကိဳးစားခဲ့သနည္း။ မိမိ အစိုးရကိုယ္တိုင္၏တာ၀န္ရွိမႈကို၀န္မခံဘဲ နိုင္ငံတကာဖိအားမ်ား သက္ေရာက္လာနိုင္သည့္ အေျခအေနေရာက္လာမွ ရခိုင္လူထုကအျမင္မွားၿပီး ျပစ္မႈႀကီးမ်ားကို က်ဴးလြန္ေနသေယာင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေျပာဆိုလာပါသနည္း။

ယခုမွသာ ရခိုင္လူထုအေပၚ အျပစ္ပံုခ်ဘို႔ႀကိဳးစားေနေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရသည္ အဓိကရုဏ္း စျဖစ္ခါစတြင္ ျပႆနာတရားခံအျဖစ္လက္ညွိဳးထိုးခံခဲ့ရသူမွာ (ရိုဟင္ဂ်ာ) မြတ္ဆလင္မ်ားျဖစ္သည္။ သာဓက တခုျပပါမည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဇြန္လ () ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာ၏ စာမ်က္နွာ (၂၀) ကို ၾကည့္ပါ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္းေတာမိဳ့မ်ား၌ ဆူပူသူ အင္အား ၁၀၀၀ ေက်ာ္က အၾကမ္းဘက္မႈမ်ားကို မည္သို႔က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း သတင္းအျဖစ္ေဖၚျပထားျပီး အဆိုပါစာမ်က္နွာတခုတည္းမွာပင္ ယင္းသတင္းနွင့္ကပ္လွ်က္ ေအာက္၌ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အစၥလမ္သာသနာေရးအဖြဲ႔ႀကီးေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားလႊာနွစ္ေစာင္ကို တြဲထည့္ေပးထားသည္။ ယင္းပန္ၾကားလႊာမ်ားတြင္ နိုင္ငံတ၀ွမ္းေနထုိင္ၾကေသာ အစၥလမ္သာသနာ၀င္မ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အစၥလမ္သာသနာေရးအဖြဲ႔ႀကီးကထုတ္ျပန္ေသာ အထူးေမတၱာရပ္ခံခ်က္နွင့္အညီ ေနထိုင္ၾကရန္လိုေၾကာင္း ပါရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ သတင္းစာ၏အဆိုပါစာမ်က္နွာ၌ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ သံဃာ့နာယကအဖြဲ႔ႀကီးကထုတ္ျပန္ေသာ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ မပါရွိပါ။ ဤသည္မွာ စစ္အစိုးရကဦးေဆာင္၍ သတင္းပညာအရ လုပ္ႀကံထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ ဆူပူအၾကမ္းဘက္သူမ်ားသည္ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားသာျဖစ္သည္ဟု သတင္းစာဖတ္သူအားလံုး ထင္ေယာင္မွားျဖစ္ေစရန္ လုပ္ႀကံထားျခင္းျဖစ္သည္။  

ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္စစ္အစိုးရ၏ တာ၀န္ရွိမႈေအာက္တြင္ အဓိကရုဏ္းႀကီးအတြင္း အသက္စြန္႔လႊတ္သြားခဲ့ရသူ လူထု အေရအတြက္ကို မည္သူမွ် အတိအက်မေျပာနိုင္။ ဘ၀နစ္နာပ်က္စီးဆံုးရွံဳးခဲ့ရသူ အနည္းဆံုးေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္အနက္ ဒုကၡသည္စခန္းမွေန၍ ျပန္စရာေနအိမ္ပင္မရွိေတာ့သူ ဦးေရမွာလည္းမ်ားလွစြာသည္။ အဓိကရုဏ္းကီး၏ရိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေရွ႕ခရီးဘယ္လိုဆက္၍ ဘာေတြလုပ္ကိုင္စားေသာက္ရမည္မသိေတာ့သူဦးေရမွာ သိန္း တခ်ိဳ႔ခ်ီရွိမည္ဟု မွန္းရသည္။

အဆိုးဆံုးမွာ ဦးသိန္းစိန္က ယခုအခ်ိန္အထိ စစ္အစိုးရ၏တိက်ေသာမူ၀ါဒကို မေၾကျငာေသးျခင္းပင္။ ရခို္င္ျပည္နယ္အတြင္း၌ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္ဦးေရ အနည္းဆံုးရွစ္သိန္းေက်ာ္ကို တကယ္ဘဲ ဆက္လက္ ေမာင္းထုတ္သြားမွာလား။ ေမာင္းထုတ္သြားမည္ဆိုပါက လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈ၊ လံုၿခံဳမႈကိုရရွိေစျပီး နုိင္ငံတကာ၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ မည္သိ႔့ေဖၚေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေဆာင္ရြက္မႈေအာင္ျမင္ေစရန္ ေဒသခံလူထုက မည္သို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သင့္ေၾကာင္း၊ ယင္းအစီအစဥ္ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ အိမ္နီးျခင္းဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၏အကူအညီနွင့္ နိုင္ငံတကာ၏အကူအညီတို႔ကို မည္သို႔ရွာေဖြသြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တျပည္လံုးလူထုအား ဦးသိန္းစိန္၏ စစ္အစိုးရက အတိအက်ရွင္းျပရန္လိုသည္။

သိုမဟုတ္ ယင္း ပထမမူ၀ါဒကို တရား၀င္ရုပ္သိမ္းၿပီး နွစ္ဦးနွစ္ဘက္ငိမ္းခ်မ္းစြာအတူတကြ ဆက္လက္ေနထိုင္ေရးကို ေဖၚေဆာင္မည္လား။ ဒုတိယမူ၀ါဒသိ႔ ့ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမည္ဆိုပါက ယခု ဦးသိန္းစိန္အင္တာဗ်ဴးတြင္ေျပာခဲ့သကဲ့သို႔ လြယ္လြယ္ေျပာ၍ မရနိုင္ပါ။ ဘ၀နစ္နာပ်က္စီးဆံုးရွံဳးခဲ့သူ လူထုႀကီးတရပ္လံုး ထမင္းစားဘို႔၊ ေနစရာရဘို႔အတြက္ ဟိုက သည္က ေတာင္းခံေပးရံု၊ လံုၿခံဳေရးအရ စစ္တပ္၏ေသနတ္ေျပာင္းေအာက္တြင္ ဒူးေထာက္ ခိုလံႈေနခြင့္ရရံုနွင့္ လံုး၀ မလံုေလာက္ပါ။

() အဓိကရုဏ္းႀကီးနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ အမွန္အတိုင္း ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ဆိုသည္ကို လူထုႀကီးေရာ နိုင္ငံတကာပါ အတိအက်သိခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဘိုလိုသည္။ ကုလသမဂၢမွဦးေဆာင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တရပ္အား လြတ္လပ္စြာစံုစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ေပးဘို႔ လိုသည္။

() ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေလွ်ာက္သြားလွ်က္ရွိၾကသည္။ ထိုသူမ်ားအား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားကလည္း ေန႔စဥ္ေတြ႕ျမင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူလူထု၏ စိတ္အစဥ္တြင္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရမည္ မဟုတ္။ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ထပ္မံက်ဴးလြန္ခံရလိမ့္မည္ဟူေသာ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမ်ားရွိေနမည္ ဧကန္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တကယ္တမ္းတည္ေဆာက္မည္ဟုသက္ေသျပလိုလွ်င္ ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားဘဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူမွန္သမွ်ကို ေဖၚထုတ္အေရးယူရန္ လိုသည္။

() အမွန္တရားမ်ားေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား အေရးယူစစ္ေဆးစီရင္ေနသည့္ တခ်ိန္တည္းတြင္ နွစ္ဘက္ျပန္လည္သင့္ျမတ္ၾကေရးအတြက္ အေျခခံလူထုမ်ားအတြင္း ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား၊ ညွိနိုင္းမႈမ်ား၊ တဘက္၏နစ္နာခ်က္ကို အျခားတဘက္မွၾကားသိေစျခင္းမ်ား စီစဥ္ေပးဘို႔လိုသည္။ ယင္းသို႔ျဖင့္ ကိုယ္ျခင္းစာနာစိတ္မ်ား၊ အျပန္အလွန္ကူညီလိုမႈမ်ား၊ ေမတၱာတရားမ်ား ပြားမ်ားခြင့္ရလာေအာင္ စီစဥ္ေပးရန္လိုပါမည္။

() ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တရားစီရင္ေရးအပါအ၀င္ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားမ်ားအား လြတ္လပ္၊ ဘက္မလိုက္၊ ထက္ျမက္ အားေကာင္းလာေအာင္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္း၊ ေလ့က်င့္တည္ေဆာက္ဘိုလိုသည္။ ဤသည္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Institutional Reform ဟု ေခၚသည္။
 အဓိကရုဏ္းႀကီးနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီအား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေခၚယူသတိေပးသည္မွာ မွန္သလား။

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီနွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေဆြးေႏြးပြဲ မွတ္တမ္းတခု ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ဤမွတ္တမ္းသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္အေတာ္ပင္က်ယ္ျပန္႕စြာ ပ်ံ႕နွံ႔လွ်က္ရွိသည္။ ဤမွတ္တမ္းသည္လည္းေကာင္း၊ မွတ္တမ္းတြင္ေဖၚျပေရးသားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အစစ္အမွန္မဟုတ္ မွားယြင္းေနသည္ဟုဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နွင့္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ နွစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတရပ္ေခၚယူကာ အေသးစိပ္ရွင္းျပရန္တာ၀န္ရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းမွတ္တမ္းတြင္ေရးသားထားခ်က္မ်ားသည္ မတရားမႈမ်ားကိုဖံုးကြယ္ထားသလားဟူ၍ အမ်ားျပည္သူက မွတ္ယူနိုင္စရာအေၾကာင္း ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါမွတ္တမ္းအရ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ () ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ဥကၠဌအျဖစ္တာ၀န္ယူသည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီအား အစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ မျဖစ္မေနတက္ေရာက္ရန္ဟူေသာ စကားလံုးကိုသံုး၍ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္းနွင့္တြ႔ရသည္။

၁။ ေဒါက္တာေအးေမာင္ (ဥကၠဌ)
၂။ ဦးအံုးတင္           (ဒုဥကၠဌ)
၃။ ဦးဘရွိန္             (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္)
၄။ ဦးေဖသန္း           (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္)
၅။ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္  (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္)

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးက နိဂံုးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ------------------ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလွမင္းတင္ျပေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ ရခိုင္အေရးအခင္းအေပၚ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို အက်ယ္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဘဲ "ဆက္မလုပ္ၾကရန္ လုပ္ရင္ေတာ့ အေရးယူမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတြင္ေရးသားထားခဲ့သည္။

ရခိုင္အေရးအခင္းအတြင္း နွစ္ဘက္အျပန္အလွန္သတ္ျဖတ္မႈႀကီးမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း မည္သူမွ် အျငင္းမပြားပါ။ ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္က၀န္ခံခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူဦးေရမွာ တရာထက္ေတာ့မပိုေၾကာင္းနွင့္ မီးရွိဳ႕ၾကသည့္အတြက္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ၾကသူဦးေရမွာ အဆမတန္မ်ားျပားေၾကာင္း ဆိုသြားခဲဲ့သည္။

ဤသတင္းမ်ား လွိဳင္လွိဳင္ႀကီးထြက္ေပၚေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီအား အစည္းအေ၀းေခၚယူျပီး "ဆက္မလုပ္ၾကရန္ လုပ္ရင္ေတာ့ အေရးယူမည္ဟု သတိေပးခံလိုက္ရျခင္းမွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ၏ နိုင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာကို မ်ားစြာထိခုိက္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပစ္မႈႀကီးမ်ားက်ဴးလြန္ရာ၌ အဓိကဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီျဖစ္သည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အတိအက်စြပ္စြဲလိုက္သည့္ သေဘာေဆာင္သည္။ အဆိုပါမွတ္တမ္းသည္ စစ္မွန္သည္ဆိုပါက ေပါ့ေပါ့မထားသင့္ပါ။  ရခိုင္သမိုင္းတခု၏အစိပ္အပိုင္း ျဖစ္သြားပါၿပီ။

မစစ္မွန္ေသာ မွတ္တမ္းျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုးရွင္းလင္းဘို႔လိုပါမည္။ စစ္မွန္ေသာမွတ္တမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း "ဆက္မလုပ္ၾကရန္ လုပ္ရင္ေတာ့ အေရးယူမည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကသတိေပးျခင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အဓိက႐ုဏ္းအတြင္းျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ သတ္ျဖတ္၊ မီးရွိဳ႕မႈႀကီးမ်ားနွင့္ လံုး၀ပတ္သက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ အျခားမည္သည့္ကိစၥရပ္အတြက္ ေကာ္မရွင္ကေခၚယူသတိေပးျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီအေနျဖင့္ လူထုတရပ္လံုးအားေျခေျချမစ္ျမစ္ ရွင္းျပဘိုလိုပါမည္။

ထို႔အျပင္ ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းဖစ္ပြားခဲ့ေသာျပစ္မႈႀကီးမ်ားအား ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီကဘဲ အဓိကဦးေဆာင္က်ဴးလြန္ေနသေယာင္ေယာင္ သေဘာသက္ေရာက္ေစသည့္မွတ္တမ္းကို ေရးသားသူ၊ အမ်ားသိေအာင္ထုတ္ျပန္သူ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား ပါတီက ဥပေဒေၾကာင္းအရ အတိအက်ျပန္လည္ တရားစြဲဆိုသြားသင့္ပါသည္။

(အပိုင္း ကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါရန္)

0 comments:

Post a Comment