Thursday, July 5, 2012

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ့တင္သံ အပိုင္း(၉) (မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ)

0 comments

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ့တင္သံ အပိုင္း(၉) (မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ)ဇူလိုင္ ၅ ရက္ ၂၀၁၂ ေန႔က အာရ္အက္ဖ္ေအမွထုတ္လႊင့္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
ေသာတရွင္မ်ားခင္ဗ်ား..
၆၃ ဇူလိုင္ (၃၁) ရက္ေန႔မွာ(၃) ပါတီၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ရဲ႔ တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ ထြက္လာၿပီး ၾသဂုတ္လ (၇) ရက္ေန႔ မွာေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ျပန္ၾကားခဲ့ရာမွာ -  နံပတ္တစ္ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္တဲ့ “ပဏာမေဆြးေႏြးပြဲၿပီးခ်ိန္မွ ထပ္မံ၍ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးၿပီးဆံုးခ်ိန္အထိ တျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲ ထားရန္” ဆိုတဲ့အေပၚ မွာ “ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီနဲ႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခ်ိန္အတြင္း (၃) ပါတီအေနနဲ႔ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္တာဝန္ယူႏိုင္တဲ့ေဒသေတြမွာပဲ အပစ္အခတ္ရပ္ထားရင္လံုေလာက္ၿပီလို႔ယူဆေၾကာင္းေျပာၿပီး တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတာင္းဆိုခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။
နံပတ္ႏွစ္ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္တဲ့ “အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခ်င္းအတြင္းမွာေရာ (၃) ပါတီၾကားမွာေရာ၊ အျခားပါတီမ်ားႏွင့္ေရာ၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီနဲ႔ေရာၫွိႏိႈင္းေရးအတြက္ လံုေလာက္သည့္အခ်ိန္ရရွိေရးႏွင့္ သြားလာဆက္သြယ္ေခၚယူေရးမ်ားအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက လိုအပ္ေသာလံုၿခံဳမႈ၊ ကူညီမႈေပးရန္” ဆိုတာကိုေတာ့ “ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံုကြဲျပားေနၿပီး သီးျခားစီျဖစ္ေနၾက ေၾကာင္း၊ အသြင္အျပင္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မတူတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကားမွာ ၫိႈႏိႈင္းဖို႔မလြယ္ကူတဲ့အေၾကာင္း၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိုၾကန္႔ၾကာေစၿပီး အခ်ိန္ကုန္ရံုပဲရွိမယ့္အေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္ အခုလာဆက္သြယ္တဲ့ ဒီ(၃)ပါတီနဲ႔ပဲ တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးမယ့္အေၾကာင္းေျပာၿပီး ဒုတိယအခ်က္ကိုလည္း အစိုးရကပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။
နံပတ္သံုးေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္တဲ့ “ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီနဲ႔ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္မွ အျပန္အလွန္တင္ျပခ်က္မ်ားအျပည့္အစံုကိုအသံလႊင့္ေပးရန္ႏွင့္ သတင္းစာကြန္ဖရင့္ျပဳလုပ္ရွင္းလင္းခြင့္၊ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ အျပည့္အစံုေရးသားခြင့္မ်ားရရွိေစရန္” ဆိုတာကိုေတာ့ “ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္ေသာအခါ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီၾကသည့္အတိုင္း တိုင္းျပည္သို႔ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္သြားရန္နဲ႔ အကယ္၍ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးမေအာင္ျမင္၍ ေဆြးေႏြးပြဲရပ္စဲရသည့္အခါ ေတာတြင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကိုယ့္ေနရာကိုယ္မျပန္ခင္ ၎တို႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲအေပၚသေဘာထားေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခြင့္ျပဳမည္” ဆိုၿပီး ေတာင္းဆိုတင္ျပခ်က္ ၃ ခုစလံုးကိုအၿပီးသတ္ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီ ျပန္ၾကားခ်က္ကို ၆၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၇)ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေစာျမင့္က လက္မွတ္ထိုးထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေသာတရွင္မ်ားခင္ဗ်ား…
ဗဟိုဗဟိုခ်င္းအဆင့္တူၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖို႔ရာ (၃) ပါတီပဏာမကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီတို႔ရဲ႔ အျပန္အလွန္ေတာင္းဆိုၫိႈႏိႈင္းၾကတာေတြကိုၿခံဳၿပီးၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ (၃) ပါတီဘက္က ေတာင္းဆိုတင္ျပခ်က္ေတြကို တခ်ိဳ႔ေနရာေတြမွာ လိုက္ေလ်ာသေယာင္ထင္ရေပမယ့္ ေသေသခ်ာခ်ာျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ေတာ့ အားလံုးကိုတစ္ဘက္သတ္ အျပတ္ပယ္ခ်ခဲ့တယ္ဆိုတာ ျမင္သာတဲ့ကိစၥျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒီ့ေနာက္ေတာ့ ၆၃ ခု ၾသဂုတ္ (၂၈) ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ “ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီရဲ႔ျပန္ၾကားခ်က္အေပၚ ဗဟိုေကာ္မတီမွေလ့လာေဆြးေႏြးေနၾကာင္း” ေခါင္းစည္းစာနဲ႔ အခ်က္သံုးခ်က္ပါျပန္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ကို ေကအင္န္ယူပါတီက မန္းဘဇန္၊  မြန္ျပည္သစ္ပါတီကႏိုင္ဘလြင္နဲ႔ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီက ေမာ္ရယ္တို႔ လက္မွတ္ထိုးၿပီးထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီမွာပါတဲ့အခ်က္ (၃)ခ်က္အနက္ တစ္အခ်က္က..(၃)ပါတီပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာပါတီ႒ာနခ်ဳပ္ေတြဆီ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ျပန္ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
ႏွစ္တခ်က္က… ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥဟာ အထူးအေရးႀကီးတဲ့ျပႆနာလို႔ ရႉျမင္တဲ့အတြက္
(၃)ပါတီက ဗဟိုေကာ္မတီေတြ အေလးအနက ၫိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့အေၾကာင္း၊ အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာမွာျဖစ္လို႔ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဘက္က သံသယကင္းကင္းနဲ႔သည္းခံေစာင့္ဆိုင္း ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံတဲ့အေၾကာင္း၊ အခု ေဆြးေႏြးၫိႈႏိႈင္းေနတာေတြနဲ႔ (၃) ပါတီ ဗဟိုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔က ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီနဲ႔ေဆြးေႏြးဖို႔ အျမန္ဆံုးႀကိဳးစားလာေရာက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း
သံုးအခ်က္ကေတာ့..(၃) ပါတီဗဟိုေကာ္မတီေတြေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္အတြင္း ၾသဂုတ္လ (၂ဝ) ရက္ေန႔မွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနတာကို အၿပီးအပိုင္ဖ်က္သိမ္းလိုက္တဲ့အေၾကာင္း ေရဒီယိုကေနေၾကညာသြားတာကိုၾကားရေပမယ့္ အက်ိဳးအေၾကာင္းမသိရေသးတဲ့အတြက္ ဘာမွ ေဆြးေႏြးေဝဘန္တာမလုပ္လိုေသးတဲ့အေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ရတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ေျပာထားသလို “အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးရပ္စဲလိုက္ရေစကာမူ က်န္ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ရိုးသားစြာကမ္းလွမ္းေဆာင္ရြက္ပါက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္” လို႔ဆိုထားတာဟာ က်န္ရွိေသးတဲ့ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးနဲ႔အက်ံဳးဝင္ၿပီး ေလ့လာစဥ္းစားစရာလို႔ထင္ျမင္တဲ့အေၾကာင္း၊ ဒါ့နဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီရဲ႔သေဘာထားအျပည့္အစံုကို (၃) ပါတီထံသို႔ တနည္းနည္းနဲ႔ အေၾကာင္းျပန္ေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံထားတာေတြ႔ရပါတယ္။

ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုပဲ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဘက္ကလည္း အေၾကာင္းျပန္ေပးခဲ့တာရွိပါတယ္။ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ခဲ့ရေပမဲ့ လက္ရွိေျပာလက္စ (၃) ပါတီနဲ႔မသက္ဆိုင္တဲ့အေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးလက္စကို ဆက္လုပ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၆၃ ခု စက္တင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။  ဒီ အျပန္အလွန္ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြၾကည့္ရင္ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ခဲ့တာအေပၚမွာ (၃) ပါတီအတြင္း စိုးရိမ္မႈတစ္ခ်ိဳ႔ရွိေနေပမဲ့ ေဆြးေႏြးေရးဆက္လုပ္သြားလိုတဲ့ဆႏၵကိုျမင္ရမွာျဖစ္သလို အစိုးရဘက္ကလည္း ဆက္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့သေဘာထားနဲ႔ ျပန္ၾကားခဲ့တာကိုလည္း ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေသာတရွင္မ်ားခင္မ်ား… အဲဒီအခ်ိန္က ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအတြင္းမွာလည္း ေစာဟန္တာသာေမႊးဦးေဆာင္တဲ့(ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလို႔ေခၚတဲ့ KRC ဆိုတာရွိေနခဲ့သလို မန္းဘဇန္ဦးေဆာင္တဲ့ ေကအင္န္ယူပါတီလည္းရွိေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခု (၃)ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေျပာတဲ့ (မဒညတ) လို႔ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစုမွာေတာ့ KRC မပါပဲ၊ ေကအင္န္ယူပါတီ၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ခ်င္းဦးစီးအဖြဲ႔၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔ ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီတို႔သာ ပါဝင္တာျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္တပတ္ဆက္ပါဦးမယ္။
က်ေနာ္ မ်ိဳးျမင့္ပါခင္ဗ်ား။
မ်ိဳးျမင့္

0 comments:

Post a Comment