Saturday, July 14, 2012

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တစ္ဦးတည္းေသာသူရဘြဲ႔ရရွိသူ အမ်ိဳးသမီးသူရဲေကာင္း ထား၀ယ္သူ သူရမခ်စ္ပို (ေအာင္ဆန္းေက်ာ္)

0 comments
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တစ္ဦးတည္းေသာ သူရဘြဲ႔ရရွိသူ အမ်ိဳးသမီးသူရဲေကာင္း ထား၀ယ္သူ သူရမခ်စ္ပို (ေအာင္ဆန္းေက်ာ္)
(ယူတာက) http://www.ex-absdf.net/2012/07/blog-post_9995.html
၁၉၅၀ျပည့္ႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ"သူရ"ဘဲြ႔ ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ခဲ့သူ အမ်ဳိးတစ္ဦးရွိခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ဦးတည္းေသာအမ်ဳိးသမီး "သူရ"ဘဲြ႔ရွင္ျဖစ္ပါသည္။
၄င္းမွာ ထား၀ယ္သူ "သူရ မခ်စ္ပုိ" ျဖစ္ပါသည္။

မခ်စ္ပုိကုိ ၁၉၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ထား၀ယ္ၿမိဳ့တြင္ေမြးဖြား၍ ထား၀ယ္ၿမိဳ့တြင္ပင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ပါသည္။ မခ်စ္ပုိသည္ အသက္(၂၀)အရြယ္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ BE တပ္ထဲ၀င္သြားေသာေမာင္ျဖစ္သူအား ရွာေဖြရန္ ထား၀ယ္မွျပင္ဦးလြင္သုိ႔ တစ္ဦးတည္းထြက္ခြာသြားခဲ့ၿပီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ့ရွိ ဦးၾကြယ္ ေဒၚပုတုိ႔၏ ေမြးစား သမီးကဲ့သုိ႔ခ်စ္ျခင္းကုိရရွိကာ ၄င္းအိမ္တြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္ျဖစ္သြားေလ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဦၾကြယ္ေဒၚပုတုိ႔ႏွင့္ရင္းႏွီးသူ BE တပ္မွ တပ္ၾကပ္ လွေမာင္ႏွင့္ လူငယ္သဘာ၀ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ကာ အိမ္ေထာင္က်သြားေလေတာ့သည္။

မခ်စ္ပုိ BE တပ္မွစစ္သည္ျဖင့္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးေနာက္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ KNDO တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ေမၿမိဳ့(ယခုျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ့)အား အလစ္အငိုက္ စီးနင္းသိမ္းပိုက္လိုက္ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္ကေမၿမိဳ့တြင္ ဗုိလ္မႉးထင္ေပၚႏွင့္ဗုိလ္ႀကီးဘျဖဴဦးစီးေသာ အမွတ္ () BEတပ္ခဲြႏွင့္ အမွတ္()BE တပ္ခဲြတုိ႔သည္ ရရာလက္နက္ခဲယမ္းမ်ားသိမ္းဆည္းကာ လားရိႉဘက္သို႔ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ဆုတ္ခြာသြားေသာတပ္မ်ားသည္ လားရိႉးတြင္ျပန္လည္စုဖြဲ႔ကာ ေမၿမိဳ့သို႔ ျပန္လည္ခ်ီတက္ခဲ့ၾကေလသည္။

ေမၿမိဳ့ ေရခ်မ္းအိုးရြာဘက္တြင္တိမ္းေရွာင္ေနၾကေသာ BE တပ္မွ အရာရွိစစ္သည္မ်ားႏွင့္ က်န္တပ္ေပါင္းစုံမွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားလည္း BE တပ္တြင္ လာေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ၾကေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တပ္ေပါင္းစုအင္အားျဖင့္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ BE တပ္ကုန္း (ယခု ေမၿမိဳ့ အင္ဂ်င္နီယာတပ္) ေနရာကို ျပန္လည္သိမ္းပုိက္ရရွိခဲ့ၿပီး လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကိုပါ ရရွိလိုက္ေလသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၿမိဳ့တြင္းတုိက္ပဲြအျဖစ္ ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ေသာတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္လည္း ေမၿမိဳ့-လားရိႉးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၿမိဳ့မရုပ္ရွင္ရုံထိ သိမ္းပိုက္လိုက္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။

အင္ဂ်င္နီယာတပ္မွဦးေဆာင္ကာ ေမၿမိဳ့ကိုျပန္လည္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၂၄) ရက္ ေန႔အား BE တပ္ဖဲြ႔ေခၚ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႔ေန႔အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေလသည္။

ထုိသုိ႔ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၄ ရက္တြင္ စခန္းမ်ားရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ၿမိဳ့တြင္းတုိက္ပဲြမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ၿပီး တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္ ေျခကုတ္စခန္းမ်ားကိုအားျပဳကာ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားေစလႊတ္၍ အျပန္အလွန္သတင္းေထာက္လွမ္း တုိက္ခုိက္ေနၾကေလသည္။ ၿမိဳ့ေပၚတြင္လည္း ေလ့က်င့္မႈမရွိေသာအရပ္သားမ်ားသည္ပင္ ရရာလက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး တပ္ႏွင့္ပူးေပါင္းတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ခက္ခဲေသာကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ရန္သူ႔သတင္းေထာက္လွမ္းရရွိေရးပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ထုိစဥ္က BEDT ကုန္းမွထြက္လုိက္သည္ႏွင့္ ရန္သူသည္ ေယာကၤ်ားမွန္သမွ်အား ဖမ္းဆီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိၿပီး မိန္းမမ်ားမွာ ေစ်းေရာင္းျခင္း ႏြားေက်ာင္းျခင္းမ်ားျဖင့္ ၀င္ထြက္လွ်က္ ရွိေလသည္။

BE တပ္ဦးစီးေသာ တပ္ေပါင္းစုအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ သတင္းေထာက္လွမ္းရရွိေရး အတြက္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္တာ၀န္ယူလုိက္သူမွာ ထား၀ယ္သူေလး "မခ်စ္ပုိ"ပင္ျဖစ္ပါသည္။

မခ်စ္ပိုသည္ ထား၀ယ္သူျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စကားေျပာလွ်င္အသံ၀ဲၿပီး အသားမျဖဴမညိဳ၊ မ်က္ႏွာေလးေထာင့္ စပ္စပ္၊ အရပ္ ငါးေပသုံးလက္မခန္႔ရွိသည္။ စကားေျပာလွ်င္ ခပ္ျပတ္ျပတ္ေျပာတတ္သျဖင့္ လုပ္စရာရွိလွ်င္ ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္မည့္သေဘာကို ေဆာင္ေလသည္။

မခ်စ္ပို၏ေယာက္်ားျဖစ္သူ တပ္ၾကပ္လွေမာင္အပါအ၀င္ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ေလ့က်င့္ေရးတပ္ကုန္းတြင္ရင္ဆိုင္ထားစဥ္ တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္ၾကရာမွ တပ္ၾကပ္လွေမာင္အား ေသနတ္မွန္ကာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေလသည္။

မခ်စ္ပုိသည္ ဓါးတုိတစ္လက္ႏွင့္လက္ပစ္ဗံုးတုိ႔ယူေဆာင္ၿပီး ခေမာက္ေဆာင္းကာ၊ တုတ္တစ္ေခ်ာင္း၊ လြယ္အိပ္တစ္လံုးတုိ႔ျဖင့္ ႏြားေက်ာင္းသမ ပံုသ႑ာန္ျဖင့္ DKDO တပ္မ်ား တပ္စြဲထားေသာ ေမၿမိဳ့ ေလ့က်င့္ေရးတပ္ကုန္း၊ ေဆးတပ္ကုန္းမ်ားဘက္သို႔ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္၀င္ေရာက္ကာ ရန္သူ၏လက္နက္ႀကီးမ်ား ထားရွိရာေနရာ၊ ကြပ္ကဲေရးရံုးတည္ေနရာႏွင့္ အျခားေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေလသည္။ ရန္သူသည္ ႏြားတစ္အုပ္ႏွင့္ မခ်စ္ပုိအား ႏြားေက်ာင္းေနသည္ဟုသာ ထင္ေနခဲ့ေလသည္။

မခ်စ္ပိုသည္ ႏြားေက်ာင္းရင္းျဖင့္ ရန္သူလက္နက္ႀကီးပစ္ကူေနရာမ်ား၊ စက္ေသနတ္ႀကီးမ်ားခ်ထားသည့္ေနရာမ်ားအား တပ္ဖဲြ႔ထံ သတင္းျပန္လည္ပုိ႔ေပးႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ရန္သူအဖြဲ႔ငယ္သုံးေလးဦးခန္႔ျဖင့္ဆံုေတြ႔စဥ္ အခြင့္သာပါက လက္ပစ္ဗုံးျဖင့္တုိက္ခိုက္လာခဲ့ရာ ရန္သူတပ္ဖဲြ႔မ်ား အေတာ္ပင္အထိနာခဲ့ေလသည္။

စစ္ဆင္ေရးတြင္က်င္လည္လာေသာ မခ်စ္ပုိသည္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ခ်က္အား အားမလုိအားမရျဖစ္ကာ ထမီအစား ေဘာင္းဘီ၀တ္လုိေၾကာင္း ေနရာတုိင္းသံုးမရေသာလက္ပစ္ဗံုးအစား ေသနတ္တတ္ဆင္ေပးရန္ႏွင့္ ေန႔ခင္းဘက္တြင္ ေထာက္လွမ္းရရွိခဲ့ေသာေနရာမ်ားအား ညဘက္တြင္ တပ္ဖဲြ႔ႏွင့္တူလုိက္ပါ တုိက္ခုိက္လုိေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ေလသည္။

မခ်စ္ပို၏တင္ျပခ်က္အား ဗိုလ္ႀကီးဘျဖဴမွသေဘာတူကာ ရုိင္ဖယ္ျဖင့္အဆင္မေျပႏုိင္သျဖင့္ မခ်စ္ပုိအားေျခာက္လုံးျပဴး ထုတ္ေပးလိုက္သည္။ မခ်စ္ပုိသည္ ေန႔ခင္းဘက္တြင္ သတင္းေထာက္လွမ္း၍ ညဘက္တြင္ ညတိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ ဆင္ႏႊဲၾကေလသည္။ မခ်စ္ပုိပါ၀င္ေသာတပ္ဖဲြ႔၏ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ KNDO အဖဲြ႔မ်ားမွာ မ်ားစြာအထိနာခဲ့ေလသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေထာက္ပံ့ေရးကုန္းသုိ႔၀င္စီးေသာညတြင္ကား မခ်စ္ပိုကိုထိမွန္ေလေတာ့သည္။ ေန႔ခင္းဘက္က မခ်စ္ပို ၀င္ေရာက္ေထာက္လွမ္းရရွိခဲ့သည့္လက္နက္ႀကီးေနရာအား တပ္ဖြဲ႔မွ ေနာက္ပိုင္းမွ ေမာ္တာျဖင့္ ဦးႏွိမ္ပစ္ခတ္ထားၿပီး မခ်စ္ပိုပါ၀င္ေသာအဖြဲ႔က ရန္သူ၏ခံစစ္စည္းထဲသို႔ အတင္းထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္သြားၾကေလသည္။ ရန္သူမ်ားေခါင္းမေထာင္ႏုိင္ေအာင္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ စစ္သည္မ်ားက လွံစြပ္ျဖင့္တက္ထိုးရန္ျပင္ဆင္ၾကေလရာ မခ်စ္ပိုက လက္မခံပဲ လက္ပစ္ဗံုးျဖင့္ပစ္မည္ဟုဆုိကာ လွိမ့္၍ခ်ဥ္းကပ္သြားေလသည္။ မခ်စ္ပိုအပစ္မခံရေစရန္ စစ္သည္မ်ားက ကာပစ္ပစ္ေပးရင္း ေယာင္ျပလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကေလသည္။ ရန္သူ႔ေသနတ္သံမ်ား ရပ္စဲသြားခဲ့ျပန္ေလသည္။ မခ်စ္ပိုကား ထပ္မံ လက္စြမ္းျပခဲ့ျပန္ေလသည္။

ခ်ဥ္းကပ္မ်ဥ္းမွျပန္အထြက္တြင္ မခ်စ္ပိုကို လွိမ့္ေမွာက္ၿပီး ဆုတ္ခဲ့ရန္ေျပာေသာ္လည္း ရန္သူအား အထင္ေသးမိကာ မတ္တတ္ျပန္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရန္သူ႔ေသနတ္သံတစ္ခ်က္ထြက္ေပၚလာၿပီး မခ်စ္ပို ဗိုက္ကိုလက္ႏွင့္ဖိကာ လဲက်သြားခဲ့ရေလသည္။
မခ်စ္ပိုကား သတၱိေကာင္းလွေပသည္။ ဒဏ္ရာရသည့္တိုင္ ညည္းညဴျခင္းမရွိ၊ ဗိုက္ကိုအ၀တ္ျဖင့္ပတ္ၿပီး ဖိထားေလသည္။ ရဲေဘာ္မ်ားမခ်စ္ပိုကိုေပြ႔ကာ ၿမိဳ့ထဲဘက္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေမၿမိဳ့ နယူးေဆးတိုက္မွဆရာ၀န္ ေဒါက္တာဘရွင္ေရာက္ရွိလာၿပီး မခ်စ္ပိုအား ကားျဖင့္တင္ကာ ေဆးတိုက္တြင္ ညတြင္းခ်င္း ခြဲစိတ္ကုသေပးေလသည္။

ထိုသုိ႔ ခဲြစိတ္ကုသၿပီးေသာအခ်ိန္တြင္ KNDO အဖြဲ႔မ်ားက မသကၤာသျဖင့္ေဆးတိုက္သုိ႔လာေရာက္ စစ္ေဆးၾကေၾကာင္း ေဒါက္တာဘရွင္က မင္ေသေသျဖင့္ ေဟာက္လႊတ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္သြားၾကေၾကာင္း သိရွိရေလသည္။

ထုိအခ်ိန္က ေခတ္အေျခအေနအရ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ေအာက္လင္းမီးမရွိျခင္းေၾကာင့္ မခ်စ္ပို၏ ဒဏ္ရာကိုဖေယာင္းတိုင္မီးျဖင့္ပင္ ခြဲစိတ္ကုသေပးခဲ့ေၾကာင္း ဒဏ္ရာအား ၁၅ ခ်က္ခန္႔ ခ်ဳပ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ မခ်စ္ပိုသည္ ထိုေဆးတိုက္မွာပင္ တစ္ပတ္ခန္႔ပုန္းေအာင္းကာ ေဆးကုသခံေနခဲ့ရေၾကာင္း အနာမက်က္ေသးမီ မခ်စ္ပိုကျပန္ခ်င္လွၿပီဆိုကာ ေမြးစားဖခင္ဦးၾကြယ္၏ေနအိမ္သုိ႔ ျပန္ခဲ့ေလသည္။

KNDO အဖဲြ႔မွ ဗုိလ္အဆင့္ရွိေသာ ေစာဘစံဆိုသူမွာ ထုံးဘိုရပ္ထဲမွ မခ်စ္ပုဆိုသူအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း။ မခ်စ္ပုႏွင့္ေစာဘစံ၏ယုတ္မာမႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္ထဲမွ တျခားမိန္းကေလးမ်ားမွာလည္း ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း။

ေစာဘစံ၏အေမွ်ာင္မယားမခ်စ္ပု၏ လက္ေထာက္ခ်မႈေၾကာင့္ ေစာဘစံအဖဲြ႔သည္ မခ်စ္ပုိအား သိရွိသြားေလေတာ့သည္။ မခ်စ္ပို၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားေစာင့္ၾကည့္ကာ ေဆးတိုက္မွဆင္းၿပီး ဦးၾကြယ္၏အိမ္တြင္ ပုန္းခိုေနထိုင္ေနေသာမခ်စ္ပိုအား ေစာဘစံေခါင္းေဆာင္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ေလးငါးဦးခန္႔ျဖင့္ မခ်စ္ပုိအား လာေရာက္ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ၾကေလေတာ့သည္။

မခ်စ္ပိုသည္ ထြက္ေျပးရန္မႀကိဳးစား ဓားတိုတစ္ေခ်ာင္းကုိ၀ွက္ယူကာ လိုက္ပါသြားေလသည္။ ထုိရက္မ်ားတြင္ေမၿမိဳ့ရွိ BE တပ္မ်ားမွာ မႏၱေလးသို႔ ဆင့္ေခၚျခင္းခံရသျဖင့္ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားၾကေလရာ တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ား၏ဇနီးႏွင့္ သားသမီးမ်ားကို ၾကည့္ရႉေစာင့္ေရွာက္ထားႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့သျဖင့္ မိသားစု၀င္မ်ားမွာ ဟိုသည္ပုန္းေအာင္း၍ ေနခဲ့ၾကရရွာသည္။

မခ်စ္ပိုမွာလည္း ဒဏ္ရာမေပ်ာက္ကင္းေသးသျဖင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ရာမွ အဖမ္းခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္ေလသည္။ KNDO အဖဲြ႔မ်ားသည္ သာမန္စစ္သည္မိသားစု၀င္မ်ားကို စိတ္မ၀င္စားျခင္းမရွိဘဲ ၄င္းတုိ႔အား နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္တုိက္ခုိက္ကာ ဒုကၡေပးခဲ့ေသာမခ်စ္ပိုကိုသာ သဲႀကီးမဲႀကီး လိုက္ရွာေနခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေလသည္။ မခ်စ္ပိုကို ေစာဘစံက သူ၏အေျမွာင္မယားမခ်စ္ပု၏အိမ္သို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေလသည္။

ထုိအခ်ိန္က မခ်စ္ပုိတြင္ အံပြားရွိျခင္းေၾကာင့္ ဓား၊ ေသနတ္ၿပီးကာ သူမကိုယ္တိုင္သာမက ေနာက္ကလိုက္ပါၾကသူမ်ားသည္လည္း က်ည္ဆန္ထိမွန္ျခင္းမရွိဟု ယံုၾကည္ေနၾကသည္။

ေစာဘစံ၏မယား မခ်စ္ပု၏အိမ္သုိ႔ေရာက္သည္ႏွင့္ မခ်စ္ပိုကိုဖမ္းခ်ဳပ္ကာသူမ၏ အံသြားမ်ားကို ဓားျဖင့္ ကလန္႔ထုတ္ၾကေလသည္။ မခ်စ္ပိုသည္ အံသြားအပို (အံပြား) ပါသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ မခ်စ္ပုိသည္ ၀ွက္ယူလာေသာဓါးတုိျဖင့္ သြားႏႈတ္ေနသူအားထုိးေလရာ ႏွစ္ဦး ဓါးထုိးခံရကာ ေသဆံုးေလေတာ့သည္။

မခ်စ္ပုိ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ေစာဘစံသည္ မခံရပ္ႏိုင္ျဖစ္ကား ေသနတ္ဆြဲ၍ မခ်စ္ပုိအား တရစပ္ပစ္ခတ္ေလရာ မခ်စ္ပုိမွာ လဲက်သြားေလေတာ့သည္။ မခ်စ္ပိုသည္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရေနေသာ္လည္း အတန္ၾကာသည္အထိ ေသဆံုးျခင္းမရွိသျဖင့္အသက္ျပင္းသည္ဟု ေျပာစမွတ္ျပဳၾကေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေစာဘစံသည္ မခ်စ္ပို၏အေလာင္းအား ေရတြင္းထဲသို႔ ပစ္ခ်လုိက္ေလသည္။ အေပၚမွ အုတ္ခဲက်ိဳးမ်ား၊ ပန္းအိုးကြဲမ်ား ပစ္ခ်ထားလုိက္ေလသည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးသူရဲေကာင္း မခ်စ္ပိုသည္ ( --၄၉ ) ရက္ေန႔၊ အသက္ (၄၂) ႏွစ္ အရြယ္တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့ရရွာေလသည္။

မခ်စ္ပိုက်ဆုံးေသာေန႔ရက္တြင္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားက မႏၱေလးၿမိဳ့အား ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ေသာေန႔ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မခ်စ္ပုိေသဆံုးၿပီး ()ရက္ခန္႔အၾကာတြင္ တပ္မ်ား ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး မခ်စ္ပို၏အေလာင္းအား ျပန္လည္ဆယ္ယူၾကေလသည္။
(၁၆--၄၉) ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ မႏၱေလး-ေမၿမိဳ့ကားလမ္းအား စစ္ေဆးရန္ရာက္ရွိလာေသာ ဗိုလ္မႉးၾကင္ႏွင့္စစ္သည္မ်ားသည္ မခ်စ္ပို၏အေလာင္းကို စစ္အခမ္းအနားျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာသၿဂၤိဳလ္ခဲ့ၾကသည္။ မခ်စ္ပုိအတြက္အမိန္႔စာအား ဦးထြန္းအုံကဖတ္ၾကားေၾကာင္း သိရွိရေလသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အသက္ကုိပဓာနမထားပဲ သူရသတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာျဖင့္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ ရဲ့၀ံ့စြန္႔စားစြာတုိက္ပဲြ၀င္ခဲ့ေသာ "မခ်စ္ပုိ"အား ၁၉၅၀ျပည့္ႏွစ္၊ လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ "သူရ"ဘဲြ႔တံဆိပ္အား ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ခဲ့ေလသည္။
ေမၿမိဳ့ရွိ မခ်စ္ပို၏အုတ္ဂူေလးကို အစဥ္အဆက္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကေလသည္.၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေမၿမိဳ့ အင္ဂ်င္နီယာတပ္၌ ဗိုလ္မႉးတင္ေမာင္ (သိပၸံမႉးတင္) တပ္မႉးျဖစ္ေသာအခါ အုတ္ဂူေလးကို ျပန္လည္မြမ္းမံခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရေလသည္။
အမိေျမကိုခ်စ္ေသာအာဇာနည္အမ်ိဳးသမီးသူရမခ်စ္ပို အုတ္ဂူျဖဴျဖဴေလးသည္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ့ ထုံးဘိုရပ္တြင္ ယေန႔တုိင္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ မသိနားမလည္ၾကသူအခ်ိဳ႔က အုတ္ဂူသခ်ၤိဳင္းမွာ ၿမိဳ့ထဲေရာက္ေနသျဖင့္ ေရႊ႔ပစ္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေနၾကပါသည္။

"သူရ မခ်စ္ပို" အုတ္ဂူသည္ သခၤ်ိဳင္းမဟုတ္ပါ။ ေမၿမိ့ဳ(ျပင္ဦးလြင္)ကိုခ်စ္ေသာ၊ ေမၿမိဳ့တိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏စိတ္ဓါတ္ကုိျပဆုိေနေသာ၊ ဂုဏ္ေရာင္ကုိထြန္းလင္းေစေသာ စံအိမ္ေလးတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။
"သူရ မခ်စ္ပို"သည္ ရုပ္ခႏၶာေသဆံုးသြားေသာ္လည္း စြမ္းရည္သတၱိမေသဆံုးေသးေသာ ထာ၀ရရွင္သန္ေနမည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ အုတ္ဂူစံအိမ္ေလးထဲတြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူနားလည္မိပါသည္။
အမိေျမကိုခ်စ္ေသာ သားေကာင္းသမီးေကာင္းမ်ားအေၾကာင္းေျပာဆုိရာတြင္ မခ်စ္ပိုက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အေၾကာင္းကုိ အသံမဲ့ ၀င္ေရာက္ေျပာဆုိေနဦးမည္.... ထာ၀ရေျပာျပေနဦးမည္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳရင္း.........
( အၿပံဳးပန္းေစ်းခင္းအား ျပန္လည္မွီျငမ္းပါသည္....)

0 comments:

Post a Comment