Thursday, July 19, 2012

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ့တင္သံ အပိုင္း -၁၁ (မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ)

0 comments

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ့တင္သံ အပိုင္း -၁၁ (မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ) ဇူလိုင္ ၁၉  ရက္ ၂၀၁၂ ေန႔က အာရ္အက္ဖ္ေအမွ ထုတ္လႊင့္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
ေသာတရွင္မ်ားခင္ဗ်ား…
အရင္တပတ္ကတင္ျပခဲ့တာမွာ တတိုင္းျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေရးကိစၥကို (၃)ပါတီဗဟိုအဆင့္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေျပာဆိုေနၾကရင္း (၃)ပါတီနဲ႔တင္မက မဒညတအေနနဲ႔ပါ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ဗကပ)ထံ အေၾကာင္းၾကားဖို႔ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူခဲ့တယ္ဆိုတာအထိတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ (၃)ပါတီနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီတို႔ေဆြးေႏြးေနရာကေန ဗကပတို႔ မဒညတတို႔ပါ ပါလာၿပီဆိုေတာ့ အဲဒီအေၾကာင္းေတြပါ အဆက္အစပ္နဲ႔တင္ျပမွ ျဖစ္စဥ္တခုလံုးကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿခံဳငံုမိဖို႔ပိုလြယ္ကူလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ (၃)ပါတီနဲ႔အစိုးရေဆြးေႏြးတာနဲ႔တဆက္တစပ္ထည္းျဖစ္ေနတဲ့ ဗကပနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီၾကားက ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈေတြကိုလည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁ဝ) ရက္ေန႔မွာ ဗကပကေနေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကို (အစိုးရနဲ႔လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲ၍ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပည္လည္တည္ေဆာက္ရန္)ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔စာတေစာင္ေပးပို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့ဖူးတာရွိပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ ၆၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၁)ရက္မွာ အစိုးရဘက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိတ္ေခၚခ်က္ ထြက္လာပါတယ္။ ဒီ့ေနာက္ေတာ့ ဗကပက အစိုးရရဲ႔ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းခ်က္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အခ်က္ (၆)ခ်က္ပါဝင္တဲ့ သေဘာထားကို ျပန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ စာက ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၂)ရက္ေန႔၊ ဗကပ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ သခင္သန္းထြန္းအမည္နဲ႔ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသို႔… လို႔ လိပ္မူထားတာေတြ႔ရပါတယ္။

စာပါသေဘာေတြကို ခ်ဳပ္ၿပီးတင္ျပရမယ္ဆိုရင္ေတာ့…အခ်က္ (၁) ကေန (၃) အထိမွာ.. ဒီဖိတ္ေခၚခ်က္ဟာ  ၆၃ ဧၿပီ (၁ဝ)ရက္ေန႔ ဗကပရဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ျပန္ၾကားတာလို႔ယူဆတဲဲ့အေၾကာင္း၊ ဗမာျပည္ရဲ႔ျပႆနာအရပ္ရပ္ကိုေျဖရွင္းဖို႔ အဓိကေသာ့ခ်က္ဟာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့နည္းနဲ႔စစ္ကိုရပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတည္ေဆာက္ဖို႔သာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ ဒါကိုလည္း ဗကပက အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပေနတာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္နဲ႔မွမလံုေလာက္ရင္ဆိုတာဟာ မသင့္ေတာ္တဲ့အေၾကာင္း၊ ဒီလိုလက္နက္ခ်ခိုင္းတဲ့နည္းနဲ႔ စစ္ကိုရပ္လို႔မရ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္လို႔မရဆိုတာကို အစိုးရဘက္ကအသိအမွတ္ျပဳလာတာလို႔ျမင္တဲ့အေၾကာင္း၊ ဖိတ္ေခၚခ်က္မွာပါတဲ့ ႀကိဳတင္စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မထားရဆိုတာကိုလည္း လြတ္ၿငိမ္းခြင့္အေပၚအေျခခံၿပီးေဆြးေႏြးမယ္လို႔ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူးလို႔ ယူဆသလို၊ စစ္ရပ္စဲၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တန္းတူရည္တူလြတ္လြတ္လပ္လပ္ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ အစိုးရဘက္ကဆႏၵျပဳတာလို႔ ယူဆတဲ့အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

တဆက္ထဲမွာပဲ ေၾကညာခ်က္မွာပါတဲ့ (ႀကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ဆိုတာ ေဆြးေႏြးပြဲနယ္နမိတ္ေဘာင္ကို အေသတုတ္ခ်ည္ က်ဥ္းေျမာင္းရာေရာက္ေစသည္) လို႔ဆိုထားတာဟာလည္း အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္မႈထိန္းသိမ္းေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္လည္းဒီမိုကေရစီက်၊ လူထုရဲ႔ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြကိုလည္းေပး၊ ဒီမိုကေရစီပါတီေတြရဲ႔ တရားဝင္တည္ရွိခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္လည္းရရွိ၊ လူမ်ိဳးစုအားလံုးတန္းတူရည္တူ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးဆိုတဲ့အေျခခံမူေတြကိုသာမကပဲ အျခားေဆြးေႏြးဘက္ေတြကတင္ျပတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ေတြကိုပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ အစိုးရဘက္ကဆႏၵျပဳတာလို႔ယူဆတဲ့အေၾကာင္း၊ ဖိတ္ေခၚခ်က္မွာပါသလို (အျမတ္ထြက္မွဟုသေဘာမထားပဲ လယ္သမားအလုပ္သမား လုပ္သားျပည္သူတို႔၏အက်ိဳးကို အာရံုစိုက္လုပ္ကိုင္သြားဖို႔) ဆိုတာကိုလည္း အစိုးရက္ဘက္က ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္လက္နက္ခ်ခိုင္းတဲ့ အျမတ္ထုတ္တဲ့နည္းပရိယာယ္ကိုမက်င့္သံုးဟု ဆိုလိုရာေရာက္တဲ့အျပင္ တစ္ျပည္လံုးအတြက္ တကယ္အက်ိဳးရွိေစမယ့္ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြကိုပဲ ေလးေလးနက္နက္ၫိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး ေျဖရွင္းဖို႔ဆႏၵျပဳတာလို႔ယူဆတဲ့အေၾကာင္း၊ ခုလိုဖိတ္ေခၚမႈဟာ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းနဲ႔တကြျပည္သူတရပ္လံုးရဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို အတိုင္းအတာတခုအထိ တစံုတရာလိုက္ေလ်ာလာတာလို႔ျမင္တဲ့အေၾကာင္းေတြ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အခ်က္(၂)ေအာက္မွာပဲ တဆက္တည္းေဖာ္ျပထားတာကေတာ့..အစိုးရရဲ႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္မွာ မရွင္းလင္းတဲ့အခ်က္တခ်ိဳနဲ႔ ဗကပနဲ႔အျမင္ကြဲျပားေနတဲ့အခ်က္တခ်ိဳ႔ပါေနေပမယ့္ အခုကမ္းလွမ္းခ်က္ဟာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးနည္းလမ္းကို သံုးလာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဗကပက ႀကိဳဆိုပါတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အခ်က္(၃)မွာေတာ့.. ေဆြးေႏြးဖို႔သေဘာတူတာမွန္ေပမယ့္ ဖိတ္ေခၚခ်က္ထဲမွာရွိေနတဲ့ မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို အရင္ဆံုးရွင္းလင္းေပးေစလိုတဲ့အေၾကာင္း ေျပာထားပါတယ္။ ဒါမွလည္း အစည္းအေဝးတြင္စဥ္းစားရမည့္အေျခခံမ်ား ႀကိဳတင္ၫွိႏိႈင္းသတ္မွတ္ေပးေရးအတြက္ လြယ္ကူပါလိမ့္မယ္လို႔ဆိုထားပါတယ္။ အဲသလို အေျခခံမ်ားၫွိႏိႈင္းသတ္မွတ္ၿပီးေဆြးေႏြးမွသာ ေဆြးေႏြးပြဲထေျမာက္ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေဖာ္ျပထားၿပီးမွ အစိုးရဘက္က ရွင္းလင္းေပးရမယ့္အခ်က္ေတြနဲ႔ သူတို႔ဘက္ကျမင္တဲ့ အစည္းအေဝးအေျခခံမ်ားသတ္မွတ္ေရးအတြက္ အႀကံေပးခ်က္ေတြကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားတာေတြ႔ရပါတယ္။

ေသာတရွင္မ်ားခင္ဗ်ား....
အခုခ်ိန္ထိက်ေနာ္တို႔ျမင္ခဲ့ရတာမွာ အစိုးရနဲ႔ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြၾကားမွာ သံသယေတြအထိုက္အေလွ်ာက္ရွိေနၾကတာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လည္း မေဆြးေႏြးခင္၊ ေဆြးေႏြးေနစဥ္နဲ႔ေဆြးေႏြးအၿပီးမွာ ရွိေနရမယ့္အခင္းအက်င္းစတာေတြကို အေလးအနက္ေထာက္ျပေျပာဆို ျပင္ဆင္ေနၾကတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရဘက္ကလည္း ဆိုရွယ္လစ္တို႔၊ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီတို႔၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ဆိုတဲ့စကားလံုးေတြလိႈင္လိႈင္ေျပာၿပီး စစ္အာဏာကိုစတင္တည္ေဆာက္ ခ်ိန္ျဖစ္ေနသလို ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးရဲ႔ေရခ်ိန္ကလည္း အဆမတန္ ျမင့္တက္ေနပါတယ္။ လူထုလႈပ္ရွားမႈအရွိန္အဟုန္ကိုေလွ်ာ့ခ်ပစ္ဖို႔ဆိုတဲ့ အစိုးရရဲ႔ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္ထဲမွာ လူထုေရာ ဆန္႔က်င္ဘက္အင္အားစုေတြပါ လည္ထြက္မသြားေရးအတြက္ တတိယအင္အားစုလို႔ဆိုရမယ့္ အဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း အျပင္းအထန္ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။
ေနာက္တပတ္ဆက္ပါဦးမယ္။
က်ေနာ္မ်ိဳးျမင့္ပါခင္ဗ်ား။

0 comments:

Post a Comment