Monday, July 9, 2012

အာ႐ွ-ပစဖိတ္ေဒသအတြင္း အေမရိကန္ရဲ႔စစ္ေရးဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာေျခလွမ္းမ်ား
 (လင္းေအးထင္)

0 comments

အာ႐ွ-ပစဖိတ္ေဒသအတြင္း အေမရိကန္ရဲ႔ စစ္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျခလွမ္းမ်ား
 (လင္းေအးထင္)ေခတ္ေမာင္းအတဲြ-


အာ႐ွ-ပစဖိတ္ေဒသအတြင္း စစ္ေရးဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေျခလွမ္းေတြကိုရိပ္စားမိႏိုင္ဖို႔ဆို (၂၀၀၂) ခုႏွစ္က စတင္လို႔ စကၤာပူႏိုင္ငံမွာႏွစ္စဥ္လုပ္လာခဲ့တဲ့ ႐ွန္ဂရီလာဒိုင္ယာေလာ့ဂ္အမည္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားအၾကား လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာစကားေျပာပြဲေတြ အတြင္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႔သေဘာထားအာေဘာ္မ်ားကို အာ႐ံုစိုက္သင့္တယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲေတြကို International Institute for Strategic Studies (IISS) လို႔ေခၚတဲ့ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ ႏိုင္ငံေရး-စစ္ေရးပဋိပကၡမူ၀ါဒမ်ားအေပၚ သုေတသနလုပ္တဲ့ think tank အဖြဲ႔က ဦးေဆာင္က်င္းပေပးတာျဖစ္ေပမယ့္၊ တက္ေရာက္သူႏိုင္ငံမ်ားဟာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးဌာနအဆင့္အရာ႐ိွမ်ားကိုေစလႊတ္ၿပီး ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေစတာ ျဖစ္တယ္။

 IISS က ေမြးထုတ္ထားတဲ့ေဆြးေႏြးပြဲေတြဆိုေတာ့ အေမရိကန္နဲ႔ၿဗိတိန္တို႔ဦးေဆာင္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လႈပ္႐ွားမႈေတြထဲကတစ္ခုလို႔ နားလည္ႏိုင္တယ္။ IISS ဆိုတာ စစ္ေအးေခတ္ကာလ အႏုျမဴအပါအ၀င္ လက္နက္အင္အားအၿပိဳင္ခ်ဲ႔ထြင္မႈအေပၚထိန္းခ်ဴပ္ဖို႔ရာဆိုၿပီး စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ အေနာက္အုပ္စုရဲ႔ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာအႀကံေပးသုခမိန္အဖြဲ႔။ ၿဗိတိန္မွာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီလိမိတက္အေနနဲ႔ေရာ၊ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ခ်ရတီ (Charity) အလႈ႐ွင္အဖြဲ႔အေနနဲ႔ပါ ရပ္တည္အေျခစိုက္ထားတယ္။ အစိုးရမ်ားအၾကား လံုၿခံဳေရးနဲ႔စစ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးဖို႔ရာ အေ႐ွ႔ေတာင္အာ႐ွေဒသ ဗမာျပည္အပါအ၀င္ အာ႐ွ-ပစဖိတ္ေဒသႀကီးအတြက္ စကၤာပူ႐ွန္ဂရီလာဟိုတယ္မွာ၊ ပါး႐ွန္းပင္လယ္ေကြ႔ေဒသအတြက္ ဘာရိန္းမွာ Manama Dialogue အမည္တြင္တဲ့စကားေျပာပြဲေတြကို က်င္းပေပးေနတယ္။

 တ႐ုတ္အေနနဲ႔ ေဒသတြင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ဆိုကာ ႐ွန္ဂရီလာေဆြးေႏြးပြဲေတြအတြင္း စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအဆင့္ျမင့္အရာ႐ိွေတြကိုေစလႊတ္ခဲ့တာမွာ မႏွစ္ ၂၀၁၁ ဂြၽန္ မွာေတာ့ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Liang Guanglie ကိုယ္တိုင္ ပထမဆံုး ၀န္ႀကီးအဆင့္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ခဲ့တယ္။ ႐ွန္ဂရီလာကို တ႐ုတ္ရဲ႔ထိပ္တန္းအဆင့္ ရာထူးႀကီးကိုယ္စားလွယ္ေတြေစလႊတ္ျခင္းဟာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ရာ တ႐ုတ္အေနနဲ႔ အင္မတန္လိုလားစိတ္ထက္သန္မႈ႐ိွေၾကာင္းျပသျခင္းအားျဖင့္ အင္မတန္အကဲဆတ္ရန္လိုတတ္တယ္လို႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားက အစဥ္အဆက္႐ႈျမင္ျခင္းခံရတတ္တဲ့ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ရဲ့ပံုရိပ္ကို ေပ်ာ့ေျပာင္းေစကာ၊ ေဒသတြင္း သံတမန္ေရးရာတင္းမာမႈေတြကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး IISS ကလည္း ႐ႉျမင္တယ္။

 ဒီႏွစ္ ဂြၽန္မွာေတာ့ တ႐ုတ္က ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး မလႊတ္ျပန္ပါဘူး၊ ဘာအေျခအေနေတြမ်ား ႐ွန္ဂရီလာအႀကိဳ ထူးကဲေျပာင္းလဲေနခဲ့သလဲ။ တ႐ုတ္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႔ ၂၀၁၀ မူ၀ါဒေရးရာလမ္းညႊန္ စကၠဴျဖဴစာတမ္းမွာလည္း ႐ွန္ဂရီလာဒိုင္ယာေလာ့ဂ္ေတြကို ထိပ္တန္းကိုယ္စားလွယ္ေတြေစလႊတ္ျခင္းဟာ ေဒသတြင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းလုပ္ရပ္အျဖစ္ အတိအလင္းထည့္သြင္းေရးသားထားတာပဲ။

 တကယ္ေတာ့ ထား႐ိွမယ့္မူ၀ါဒေရးရာသေဘာထားေတြကို ဖြင့္ထုတ္ေၾကညာျခင္းအားျဖင့္ အာ႐ွ-ပစဖိတ္ေဒသအတြင္း စစ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ လတ္တေလာ ေသြးတိုးစမ္းလာတာ အေမရိကန္ပဲ။ အရင္ႏွစ္ ၂၀၁၁ ႏို၀င္ဘာကတည္းက အာ႐ွတိုက္နဲ႔စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးရာမူ၀ါဒေတြကို ျပန္လည္ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညိႇမယ္လို႔ ေလသံစပစ္လာတာမွာ တ႐ုတ္ကလည္း သူတို႔ရဲ႔အာ႐ွတိုက္အတြင္း တိုးျမင့္လာတဲ့ၾသဇာကို အေမရိကန္က ဘရိတ္အုပ္ဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့တိုက္႐ိုက္စိန္ေခၚမႈႏွယ္ မွတ္ယူခဲ့တယ္။

 အခုဂြၽန္ ဒီႏွစ္႐ွန္ဂရီလာေဆြးေႏြးပြဲမွာ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Leon Panetta က တ႐ုတ္ရဲ႔စိုးရိမ္မႈ စြပ္စြဲမႈေတြကိုပယ္ခ်ၿပီး၊ အာ႐ွတိုက္မွာ အေမရိကန္ရဲ႔ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာပါ၀င္ပတ္သက္မႈ မူ၀ါဒေတြ ျပင္ဆင္တာတိုးခ်ဲ႔တာမွန္သမွ် တိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးႀကီးထြားလာတဲ့တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ျဖစ္ ဟန္ခ်က္ညီအပ္စပ္ဖို႔သာပဲလို႔ တ႐ုတ္အေပၚ ရန္ဘက္သဖြယ္မယူဆတဲ့သေဘာ ေ႐ႊျပည္ေအးတရား ေဟာခဲ့တယ္။ လက္ေတြ႔မွာ ဘာေတြ စလုပ္ေနႏွင့္ၿပီးသလဲ။ ဒီႏွစ္ဧၿပီလကတည္းက ၾသစေၾထးလ်ားေျမာက္ပိုင္းမွာ မရိန္းတပ္ေတြ ေနရာခ်ခဲ့တယ္၊ ကမ္း႐ိုးတန္းသြားစစ္သေဘၤာအေျခစိုက္စခန္းတည္ဖို႔ စကၤာပူနဲ႔သေဘာတူညီမႈရၿပီးေၾကာင္း အခုဂြၽန္ (၂) ရက္မွာ စကၤာပူေရာက္ေနတဲ့ Leon Panetta က ေၾကညာတယ္။ တစ္ခါတည္းပဲ ေလယာဥ္တင္စစ္သေဘၤာ (၆) စင္းအပါအ၀င္ အေမရိကန္ရဲ႔တိုက္ေရယာဥ္ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို အာ႐ွတိုက္မွာ ၂၀၂၀ မတိုင္မီွ အၿပီးေနရာခ်မယ္လို႔ ဖြင့္ဟတယ္။ 

႐ွန္ဂရီလာေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေတာ့ အဲဒီ့ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဟာ စကၤာပူကေန ဗီယက္နမ္ဆိပ္ကမ္း Cam Ranh Bay ကို သြားျပန္တယ္။ အဲဒီ့ဆိပ္ကမ္းဟာ ဗီယက္နမ္စစ္တုန္းက အေတာ္ႀကီးမားတဲ့အေမရိကန္စစ္အေျခစိုက္စခန္း။ အခုလည္း ပဲန္တဂြန္က ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္းျဖတ္သန္းမယ့္အေမရိကန္ေရတပ္သေဘၤာေတြ ရပ္နားႏိုင္တဲ့ၾကားစခန္းအျဖစ္ အသံုးျပဳလိုတယ္။ ဒီလို အေမရိကန္ရဲ႔ေျခလွမ္းေတြကို တ႐ုတ္က သူတို႔အေပၚ ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈအေနနဲ႔မွတ္ယူတာ ဘယ္ဆန္းပါ့မလဲ။

 အေမရိကန္ဟာ အီရတ္ကေနလည္း ခြာခဲ့အၿပီး၊ အာဖဂန္စစ္အ႐ိွန္လည္း ေသသေလာက္ျဖစ္ေနၿပီးတဲ့အခုအခ်ိန္မွာ counter-insurgency campaigns လို႔ေခၚတဲ့ ျပည္တြင္းသူပုန္အဆင့္ႏိွမ္ေရးကိုအဓိကထားရတဲ့ က်န္ခဲ့တဲ့ (၁၀) စုႏွစ္အတြင္း စစ္ေရးလိုအပ္ခ်က္ကေန၊ ေနာက္ရင္ဆိုင္ရမယ့္ရန္သူဟာ နည္းပညာအဆင့္ျမင့္ဗ်ဴဟာေျမာက္ရန္သူအျဖစ္ ပဲန္တဂြန္က တင္ႀကိဳသေဘာထားလာတယ္။ အဲဒီ့ ေနာက္ရန္သူဟာ တ႐ုတ္လို႔နာမည္တပ္ မေျပာေပသိ၊ နည္းပညာအဆင့္ျမင့္ဗ်ဴဟာေျမာက္တဲ့စစ္အင္အားကို အ႐ိွန္အဟုန္အေကာင္းဆံုးတိုးခ်ဲ႔ေနႏိုင္တာကေတာ့ တ႐ုတ္ပါပဲ။ ဘာဗ်ဴဟာေျမာက္တာလဲဆို anti-access/area denial (A2/AD) လုပ္ႏိုင္စြမ္း ဗ်ဴဟာပါပဲ။ Anti-access ဆိုတာ တစ္ဖက္ကရန္သူ႔အင္အား ကိုယ္ထိန္းခ်ဴပ္ရာဂြင္ထဲ၀င္ေရာက္မလာေအာင္ ဟန္႔တားႏိုင္စြမ္း၊ area denial ဆိုတာ ကိုယ့္ဂြင္ထဲ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ရင္လည္း ရန္သူလႈပ္႐ွားႏိုင္မႈနယ္ပယ္ က်ဥ္းႏိုင္သမွ်က်ဥ္းေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဒီလို A2/AD စစ္ေရးဗ်ဴဟာေျမာက္ဖို႔ရာ လိုအပ္တဲ့ဖ်က္သေဘၤာ၊ ဒံုးက်ည္၊ ဗံုးႀကဲတိုက္ေလယာဥ္၊ ေတာ္ပီဒိုတပ္ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားလို အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားအေပၚ ေငြပံုေအာသံုးတိုးခ်ဲ႔ေနႏိုင္သူမမ်ားလွတဲ့ႏိုင္ငံေတြထဲမွာမွ တ႐ုတ္က ဗိုလ္စြဲေနေတာ့ နည္းပညာအဆင့္ျမင့္ဗ်ဴဟာေျမာက္ရန္သူလို႔ဆိုရင္ ဆိုခဲ့သလိုပဲ၊ တ႐ုတ္လို႔နာမည္တပ္ေျပာစရာ မလို၊ တ႐ုတ္ကို အဓိကထားသည့္ႏွယ္ နားလည္ၾကရတယ္။

 အဲဒီ့ A2/AD ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈကိုေခ်မႈန္းဖို႔ရာ ပဲန္တဂြန္က Joint Operational Access Concept (JOAC) ဆိုၿပီး ဦးတည္ေနပါတယ္။ စစ္ေအးေခတ္ ဆိုဗီယက္နဲ႔ရင္ဆိုင္ဖို႔ရာ ေလတပ္ ေရတပ္ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးနည္းနာဗ်ဴဟာ AirSea Battle ကို မြမ္းမံထား တာပါပဲ။ JOAC အရ အေမရိကန္ရဲ႔ ဒီႏွစ္အပိုင္းအျခားမွာ ထူးကဲသိသာစြာျပင္ဆင္လာတဲ့ စစ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာေျခလွမ္းမ်ားဟာ အာ႐ွ-ပစဖိတ္ေဒသအတြင္းရည္စူးေၾကာင္း ႐ွန္ဂရီလာဒိုင္ယာေလာ့ဂ္မွာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္ထုတ္ေဖာ္တဲ့ေနာက္ အာ႐ွ-ပစဖိတ္ေဒသတလႊား အထူးသျဖင့္ အေ႐ွ႔ေတာင္အာ႐ွတစ္ခြင္မွာ အေမရိကန္နဲ႔တ႐ုတ္တို႔ရဲ႔ စီးပြားေရးစားက်က္လုမႈ၊ အင္အားၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ ၾသဇာတည္ေထာင္မႈတို႔ဟာ အ႐ိွန္အျမင့္ဆံုးကိုေရာက္လာၿပီလို႔ တြက္ဆႏိုင္ပါတယ္။

 အေမရိကန္နဲ႔တ႐ုတ္ဟာ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းေတာ့ ကုန္သြယ္ဖက္စီးပြားဖက္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေနၾကတာကို ဌာေနေဒသတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံငယ္မ်ား သတိခ်ပ္စရာပါ။ အေမရိကန္နဲ႔တ႐ုတ္တို႔ရဲ႔ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအ႐ိွန္ဟာ အဲဒီ့ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံငယ္မ်ားရဲ႔ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရးမ်ားအေပၚ မလြဲမေသြသက္ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ အာ႐ွ-ပစဖိတ္ေဒသအတြင္း Gold Cobra ေခၚတဲ့ အေမရိကန္ဦးေဆာင္တဲ့ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမွာ ဗမာစစ္တပ္ ၀င္ပါခ်င္ေၾကာင္း ဒီႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ ထိုင္းကတဆင့္ပူဆာခဲ့တာကို အခုဂြၽန္လဆန္း ႐ွန္ဂရီလာဒိုင္ယာေလာ့ဂ္မွာပဲ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးက ဗမာစစ္တပ္ကို မီးစိမ္းျပတယ္။ လူၾကားေကာင္းေအာင္ လူ႔အခြင့္အေရး ဒီမိုကေရစီေရး ဆက္ၿပီးေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္ဖို႔တိုက္တြန္းျခင္း သကာအုပ္ထားေပသိ၊ လိုရင္းကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးရဲ႔လက္ေအာက္ခံမဟုတ္႐ံုမက ႏိုင္ငံေရးကိုခ်ယ္လွယ္ႀကိဳးကိုင္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ဗမာစစ္တပ္အေပၚ အေမရိကန္က စစ္ေရးမဟာမိတ္အျဖစ္ လက္တြဲႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့အေျခအေနပါပဲ။


လင္းေအးထင္


Ref:

Military strategy: The China syndrome
Military diplomacy: Not so warm and fuzzy
The Economist June 9th-15th 2012

0 comments:

Post a Comment