Tuesday, October 23, 2012

ဘာတီးလင့္တ္နာ(Bertil Innter)ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး-အပိုင္း(၁)

0 comments
၀မုိးေတြ႔ေမးသည္။ အစိုးရအတြက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔ေတြလက္နက္ခ်ၿပီး အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ့လက္ေအာက္ ကို ၀င္ေရာက္ဖို႔ပဲ။ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုေတြအတြက္ကေတာ့ သူတို႔ရဲ့ျပည္နယ္ရရွိဖို႔...(ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းအမွတ္()တြင္ပါရွိေသာ အင္တာဗ်ဴးကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ယခုလေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း စဥ္၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈပေပ်ာက္ေရး စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ျမန္မာ့အေရးကၽြမ္းက်င္သူ ဘာတီးလင့္တ္နာ (Bertil Lintner) ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါသည္။
         လင့္တ္နာသည္ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေရးသားခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အာရွေဒသ၏ ၾသဇာတိကၠမႀကီးမားခဲ့ေသာ Far Eastern Economic Review ပင္တိုင္ေဆာင္းပါးရွင္လည္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွ ၈၇ အထိ သူ၏ ရွမ္းတုိင္းရင္းသူဇနီးသည္ႏွင့္အတူ ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ အိႏိၵယဘက္မွ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္နယ္ေျမတြင္ေနထိုင္ကာ တိုင္းရင္းသားအေရး ေလ့လာျပဳစုေနသူျဖစ္သည္။ ဆြီဒင္လူမ်ိဳး သတင္းစာဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ လင့္တ္နာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စာအုပ္ရွစ္အုပ္ထက္မနည္း ေရးသားခဲ့ၿပီး ၎၏ ေနာက္ဆံုးထုတ္စာအုပ္မ်ားမွာ Aung San Suu Kyi and Burma's Struggle for Democracy ျဖစ္ပါသည္။ မၾကာေသးမီက ၎အား ျမန္မာအစိုးရက အမည္မည္းစာရင္းမွပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာမရရွိေသးဟုဆိုပါသည္။ (ယခုအင္တာဗ်ဴးကို ပံုႏွိပ္ေနခ်ိန္တြင္ ဘာတီးလင့္တ္နာဗီဇာရရွိ ခဲ့သျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔လာေရာက္ခဲ့သည္။)
         ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသူ ေ၀မိုးသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္အေျခစိုက္ ဧရာ၀တီသတင္းဌာနတြင္ သတင္းေထာက္ အျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အလြတ္တန္းသတင္းစာဆရာအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသူျဖစ္ကာ လင့္တ္နာအား ေမလ ဒုတိယပတ္အတြင္းက ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ့တြင္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

MAWKUN:         မန္မာျပည္က တုုိင္းရင္းသားျပႆနာေတြဟာ အင္မတန္႐ႈပ္ေထြးၿပီး ကုုိင္တြယ္ရခက္ခဲပါတယ္။ အျမင္ေတြလည္း  ေတာ္ေတာ္ေလးကြဲျပားပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘာေျပာခ်င္ပါသလဲ။

LINTNER:         ဟုတ္ပါတယ္။ မတူကဲြျပားတဲ့အျမင္ေတြ ရိွေနပါတယ္။ သေဘာတူညီလက္ခံမႈလည္း မရိွၾကပါဘူး။ အဲဒီအထဲက တစ္ခုကဘာလဲဆိုရင္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားအုပ္စုေတြက ၁၉၆၂ ခုနွစ္မတိုင္မီကာလရဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီကို ျပန္သြားခ်င္ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစနစ္မွာ တိုင္းနယ္ျပည္နယ္ေတြ ကိုုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေတြရိွၾကတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ  လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ေနာက္ ဖက္ဒရယ္မူကိုက်င့္သံုးခဲ့တယ္။ ၁၉၆၂ ခုနွစ္အထိေပါ့။ အဲဒီေနာက္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့စနစ္ျဖစ္လာတယ္။ ဖက္ဒရယ္ေပ်ာက္သြားတယ္။ ဒီႏွစ္ပုုိင္းေတြထဲမွာ စစ္တပ္ဟာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ (အမ်ဳိးသား) ညီလာခံတစ္ခုလုပ္ခဲ့တယ္။ ဖက္ဒရယ္ကုုိ လက္မခံဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒၿပီးတဲ့ေနာက္မွာလည္း အမ်ားစုုသေဘာတူညီမႈေတြမရ ရိွခဲ့ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လူနည္းစုလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြက ဒီအေျခခံဥပေဒကုုိလက္မခံခဲ့ၾကဘူးေလ။ ဥပမာကခ်င္ျပည္နယ္ကို ၾကည့္ပါ။ အပစ္အခတ္ရပ္ခဲ့တာ ၁၇ နွစ္ၾကာခဲ့တယ္။ ဘယ္သူမွ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ လိုက္ေလ်ာမႈေတြြ၊ အခြင့္အေရးေတြ မရခဲ့ၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲတာ ပ်က္ျပယ္သြားတယ္။ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔လည္း ဒီသေဘာမ်ဳိးပါပဲ။ ဒါက ျပႆနာျဖစ္ေနရတဲ့ ႐ႈေထာင့္တစ္ခုေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက အယူအဆအမ်ဳိးမ်ဳိးကဲြျပား ေနတာပါပဲ။ ပါ၀င္တဲ့သူေတြကလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကဲြျပားတယ္။ ေတြးေခၚပံုေတြ မတူၾကဘူး။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္စားျပဳေတြက ကြဲျပားတယ္။ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားေတြကို လက္ခံဖို႔ေနရာမွာ ကြဲျပားေနၾကတယ္။
         ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕တုုိ႔၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုုံးတုု႔ိဟာ သူတုုိ႔တုုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုုအေရးကုုိ သူတုုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမွာလုုပ္ေနၾကသလုုိ  စစ္တပ္ကလဲ သူတုုိ႔ပုုံစံနဲ႔သူတို႔ေျဖရွင္းဖုုိ႔လုုပ္ေနတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေဒသဆုုိင္ရာ ျပည္နယ္နဲ႔တုုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကုုိ တုုိင္းရင္းသားေတြခန္႔လုိက္တာပါပဲ။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ေကအုုိင္ေအနဲ႔မပတ္သက္တဲ ကခ်င္တစ္ေယာက္ကုုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔သလုုိေပ့ါ။ ဒီလုုိနဲ႔ အာဏာကုုိ တရား၀င္ေအာင္တည္ေဆာက္တယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႔ရဲ့ဦးတည္ခ်က္ေတြ ကုုိလည္း ပ်က္ျပယ္ေစမယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိအေနအထားက ဒီလူေတြ (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ) အားလုုံးဟာ အေပၚကခ်ဳပ္ကုုိင္မႈေတြေအာက္မွာပဲ အလုုပ္ လုုပ္ေနၾကရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

MAWKUN:         ကခ်င္နဲ႔ပတ္သက္တာေတြ ခင္ဗ်ားေရးသားခဲ့တယ္။ ေက်ာက္စိမ္းေျမဆိုတဲ့စာအုပ္လည္း ထုတ္ခဲ့တယ္။ ကခ်င္အေရးကို ခင္ဗ်ားဘယ္လိုျမင္လဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အစိုးရက အခုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီသစ္ဖြဲ႔ ထားတယ္။ ဒါက ကခ်င္ကိုရည္ရြယ္တာမ်ဳိးလို႔ယူဆတယ္။

LINTNER:         ဒါဟာ (လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ) တစ္ဖဲြ႔ခ်င္းလိုက္သေဘာမ်ဳိးပါပဲ။ ေအာက္ေျခမွာေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေျပာႏုိင္တယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာလည္း ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုုိင္းနဲ႔ လုုပ္ေနတာရွိတယ္။ ကခ်င္ကိစၥမွာေတာ့ ၾကည့္ရမယ့္႐ႈေထာင့္ေတြကမ်ားတယ္။ အရင္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတယ္ဆိုေပမဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ေန႔စဥ္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္ဘက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္လိုတဲ့ ဆႏၵမရွိဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အစိုးရနဲ႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပံုက တျခားသူေတြနဲ႔မတူဘူး။ အစိုးရအတြက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ လက္နက္ခ်ၿပီး အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ့လက္ေအာက္ကို၀င္ေရာက္ဖို႔ပဲ။ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုေတြအတြက္ကေတာ့ သူတို႔ရဲ့ျပည္နယ္ရရွိဖို႔၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရဖို႔ တိုက္ပြဲ၀င္လာခဲ့တာ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီေနၿပီ။  ဒါေၾကာင့္ အေျခခံက်က်  ဘံုသေဘာတူညီမႈ မရႏိုင္ၾကဘူး။
         ဒါေၾကာင့္ အေျခအေနက ပိုခက္ခဲတယ္။ ပိုခက္ခဲႏိုင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုုပ္ၾကတဲ့အဖြဲ႔ေတြအမ်ားအျပား ပါ၀င္ေနမႈေၾကာင့္ပါပဲ။ လူတိုင္းက ျမန္မာျပည္ကိုသြားၿပီး ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းခ်င္ၾကတယ္။ သူတို႔က အပစ္အခတ္ရပ္စဲဖို႔ကိစၥကလြဲရင္ ဘာမွမသိဘူး။ သိပ္မၾကာေသးခင္က ေနာ္ေ၀အစုုိးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပုုံေငြဆုုိတာ တည္ေထာင္တယ္။ အဲဒီမွာ NGOs ေတြကပါလာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဆုုိျပဳလႊာေတြကုုိ တင္ၾကတယ္။ သူတုုိရဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အယူအဆအသစ္ကုုိ လာေရာင္းၾကတယ္။ ဒီလုုိ အေျခအေနအရ သူတုိ႔ကုုိ ကၽြန္ေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုုန္သည္ေတြလုုိ႔ေခၚခ်င္တယ္။ သူတို႔လုုပ္ေနပုုံေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုိ႔ခဏေလာက္ေအာ္ၿပီး ထြက္သြားမယ့္လူေတြပါပဲ။ တကယ္တမ္းမွာ ျမန္မာျပည္သူေတြ တကယ္ႀကံဳေတြ႔ခံစားေနရတာေတြကုုိ သိပ္ထည့္တြက္ပုုံမရပါဘူး။
         ဥပမာအားျဖင့္ ေနာ္ေ၀ရဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဆုုိျပဳလႊာကုုိ ေလ့လာႏုုိင္ပါတယ္။ ဒီအဆုုိျပဳလႊာဟာ တုုိင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေလာက္ပဲအဓိကထားေနတဲ့ သေဘာျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီထဲမွာ ေျမျမႇဳပ္မုုိင္းဖ်က္ သိမ္းဖုုိ႔ဆုုိတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါတယ္။ ဒါဟာ တုုိင္းရင္းသားလူနည္းစုုအဖြဲ႔ေတြရဲ့ ခံစစ္ေၾကာင္းကုုိျဖဳတ္တဲ့ သေဘာေလာက္ပဲျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုုပ္မျဖစ္နုုိင္ပါဘူး။ ဒီလိုႏုုိင္ငံျခား NGO ေတြနဲ ့အစုုိးရေတြဟာ၊ ဥပမာအားျဖင့္ ေနာ္ေ၀ရဲ့ဟာေပါ့။ အလုုပ္ မျဖစ္ပါဘူး။ သူတုုိ႔က တုုိင္းရင္းသားျပႆနာႀကီးထြားေပါက္ကြဲ ထြက္လာတဲ့ဟာကို သေဘာမေပါက္ၾကဘူး။
         ဘာေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး စစ္ျဖစ္ေနရတာလဲဆိုတာ သူတို႔လံုး၀နားမလည္ၾကဘူး။ သူတိုု႔ရဲ့အေျဖရွာမႈက စာရြက္ေပၚမွာ အျမင္လွဖုုိ႔ပဲရွိေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ ဒါဟာ ပိုဆိုးတယ္လို႔ျမင္တယ္။ အဲဒီမွာ အေတြ႔အႀကဳံမရွိတဲ့ အႀကံေပးေတြ၊ စာေရးဆရာေတြ၊ ေစ့စပ္ေရးမွဴးေတြပါ၀င္ပတ္သက္ေနတယ္။ သူတုုိ႔ ဘာေတြလုုပ္၊ ဘာေတြေျပာေန တယ္ဆုုိတာ ဘယ္သူေတြနဲ ့စကားေျပာေနတယ္ဆုုိတာ နားမလည္ႏုုိင္သေလာက္ပါပဲ။

MAWKUN:         ဒါဆိုခင္ဗ်ားက ေနာ္ေ၀ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဆိုတင္သြင္းတဲ့အဖြဲ႔မ်ိဳးကို ရည္ညႊန္းခ်င္တာေပါ့။ သူတို႔က အဲဒီလိုပံုစံမ်ိဳးကို ပိုၿပီးေတာ့ေျပာၾကတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းကို နည္းနည္းထပ္ၿပီး ရွင္းျပေပးပါဦး။ ၿပီးေတာ့ခင္ဗ်ားရဲ့ ႐ႈျမင္ခ်က္ကဘယ္လိုရွိသလဲ။

LINTNER:         သူတို႔က အခ်ိန္ျဖဳန္းတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို ထူေထာင္လိုက္တာပဲ။ လူတိုင္းဆီကေငြကို ေတာင္းခံေနတယ္။ ကုလသမဂၢအရာရွိ အားလံုးကိုေခၚမယ္။ ၂၀၀၇ မွာ ႏွင္ထုတ္ခံရတဲ့ ခ်ားလ္စ္ပတ္ထရီ (Charles Petrie) (၂၀၀၃ ကေန ႏွင္ထုတ္မခံရမီအခ်ိန္ထိ ျမန္္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလဌာေနကိုယ္စားလွယ္လုပ္သြားသူ) ဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ဘာျဖစ္ေနသလဲဆိုတာကို ေတာ္ေတာ့္ကိုမျမင္တတ္လြန္းတဲ့သူျဖစ္တယ္။ သူေျပာဖူးတာ တစ္ခုရွိတယ္။ သူက သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈဟာ အဓိပၸာယ္မရွိဘူး။ အေရးမႀကီးဘူး။ လက္မခံႏုိင္ဘူးလို႔ဆိုတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာျပည္ကလူ ေတြရဲ့ ေနထိုင္မႈဘ၀ဟာ အလြန္ဆိုးရြားလာေနၿပီျဖစ္လို႔၊ တခ်ဳိ႕လူေတြဟာ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပ ၾကတာလို႔ သူေျပာလိုက္တာမွာ သူမွားသြားတယ္ေပါ့ဗ်ာ။
         သူက ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းကို ဘာမွမသိတဲ့သူပါ။ သူ လုပ္ခဲ့တာက ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတစ္မ်ဳိးထက္ မပိုပါဘူး။ ဒါမ်ိဳးေတြကလည္း လုပ္ခဲ့ၾကၿပီးပါၿပီ။ သူတုုိ႔ေတြက ျမန္မာျပည္ဟာ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုုိင္မႈကိုဦးစားေပးတဲ့ ပုုံစံမ်ိဳး သြားမလား၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုကိုသြားမလားဆိုတာကုုိပဲ ထပ္ေဆြးေႏြးေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုုိအဆုုိျပဳလႊႊာေတြ ဟာ အဓိကျပႆနာျဖစ္တဲ့  ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုုိေတာင္ ရည္ၫႊန္းေျပာတာမရွိပါဘူး။ ဒါဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခခံဥပေဒကိုအေၾကာင္းျပၿပီး စစ္တပ္က တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႔ေတြကုုိ အင္အားသုုံးလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
         ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ သူတို႔ရဲ႕အဆိုျပဳလႊာဟာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့အုပ္စုေတြကို လက္နက္ခ်ဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတာထက္ သိပ္မပိုလွပါဘူး။ ဒါက အစိုးရကလုိခ်င္ေနတာနဲ႔တစ္ထပ္တည္းက်ေနတာေပါ့။ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြ ေနာက္ခံေတြကုုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုုိရင္ ၁၉၆၂ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္းက လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ စခဲ့ပါတယ္။
         ၁၉၆၃၊ ၁၉၆၄ ကာလေတြကေပါ့။ ကခ်င္နဲ႔အစုုိးရၾကားက စကားေျပာမႈကေတာ့ ၁၉၈၀ မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ေကအိုင္အိုဥကၠ႒ ဘရန္ဆုုိင္း ရန္ကုန္အထိသြားၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းနဲ႔ေတြ႔တယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲေတြကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးခဲ့တာပါ။ တ႐ုတ္အစိုးရက ျမန္မာျပည္အေရးမွာ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံထက္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ေဆြးေႏြးၫိႇႏိႈင္းပြဲက မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ အျမင္ကြဲျပားမႈေတြ ေၾကာင့္ မၫႇိႏိႈင္းႏုုိင္ခဲ့လုုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတာ့ တစ္ဖက္က ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ႏိုင္ငံအေနနဲ႔သြားခ်င္တယ္။ တစ္ဖက္က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုအေနနဲ႔ သြားခ်င္တယ္။  ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႔ကို တပ္႐ုုတ္သိမ္းလိုက္ၿပီး  အိမ္ျပန္ၾကဖို႔ပဲ ေျပာေနၾကတယ္။ ဒါက ပိုဆိုးသြားပါတယ္။ ဘာမွ မထူးျခားဘူး။ ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ေတြက ေငြေတြ အမ်ားႀကီးရလိုက္ ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလို  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္လာတယ္။

MAWKUN:         အစိုးရဘက္က ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ေနာ္ေ၀အဖြဲ႔က ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုက္တက္မႈစီမံကိန္းေတြ အဲဒီေဒသမွာ လုပ္ေပးဖို႔ေျပာေနၾကတယ္။ တိုးတက္မႈေတြရိွလာရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ျမင္ၾကတယ္။ ခင္ဗ်ားအျမင္ေရာ ဘယ္လိုလဲ။

LINTNER:         အဲဒီလို မဟုုတ္ဘူးဗ်၊ သူတို႔တိုက္ပြဲ၀င္ေနတာ ေနာက္ထပ္ေက်ာင္းေတြ ေဆး႐ံုေတြ၊ လမ္းေတြ ရလာဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ရဲ့ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ေတာင္းေနၾကတာပါ။ တံတားေတြ၊ လမ္းေတြေဆာက္ျပလည္း ထူးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလူေတြက  သူတို႔မွာ သီးျခားကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသားတစ္ခုရိွပါတယ္ဆိုတာကို သိတယ္။ ဒါကို လိုခ်င္တယ္။ သူတို႔ရဲ့ရပုုိင္ခြင့္ေတြ သီးျခားအမွတ္အသား ကိုယ္ပိုင္၀ိေသသရွိေနတာကို  အသိအမွတ္ျပဳေစခ်င္တယ္။
         ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၾကည့္ၾကမယ္။ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တမႈ၊ လြတ္လပ္မႈရွိတယ္။ NLD က ေနရာအမ်ားစုမွာ ေအာင္ပြဲခံခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲ့အမတ္ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရွမ္းအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အမတ္ေနရာအမ်ားအျပားရတယ္။ ရခုုိင္မွာဆုုိရင္လဲ ရခုုိင္ပါတီေတြ အႏုုိင္ရခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ သူတို႔မွာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရမယ့္ သီးျခားကိုယ္ပိုင္၀ိေသသရွိတယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရတယ္။ ျမန္မာျပည္ တုိင္းရင္းသားညီၫြတ္မႈရရွိေရး ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေဟာင္းႀကီး ထပ္ၿပီးထင္ဟပ္ ျပေနတယ္။
         ေက်ာင္းေတြ ထပ္ေဆာက္မယ္ဆုုိရင္လည္း ျမန္မာစာေတြကုုိပဲ တုုိင္းရင္းသားနယ္ေတြမွာသင္ခုုိင္းတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘယ္ကိုမွဦးတည္ႏုုိင္မွာ မဟုုတ္ပါဘူး။  ေဒသအတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ပါလို႔အႀကံေပးရတာ အလြန္လြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူေတြရဲ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရဖုုိ႔ဆုုိတဲ့ယုုံၾကည္ခ်က္ကေတာ့ သီးျခားအေၾကာင္းတစ္ခုုပါ။ အေရွ႔တီေမာကို ဥပမာအျဖစ္ ၾကည့္လိုက္ပါ။ အေရွ႔တီေမာဟာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွာ လြတ္လပ္ေရးေတာင္းတယ္။ ေပၚတူဂီကိုလိုနီေအာက္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ရာနဲ႔ခ်ီၿပီးေနခဲ့ရတယ္။ ကိုလိုနီစနစ္က သူတို႔ကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့တယ္။
         ေနာက္ႏွစ္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွာ အင္ဒိုနီးရွားက အေရွ႔တီေမာကို သိမ္းယူခဲ့တယ္။ အေရွ႔တီေမာမွာ အဲဒီအခ်ိန္က စာမတတ္သူ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ၂၅ ႏွစ္အတြင္းမွာ စာမတတ္ေျမာက္သူ အေတာ္နည္း သြားတယ္။ ေက်ာင္းေတြ၊ လမ္းေတြ၊ ေဆး႐ံုေတြအမ်ားႀကီးကို ေဆာက္ေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အေရွ႔တီေမာရဲ့ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက လြတ္လပ္ေရးကိုေတာင္းဆိုေနဆဲပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေတြရွိလာ႐ံုနဲ႔ လူေတြရဲ့စိတ္ကို မေျပာင္းလဲႏိုင္ဘူးဆိုတာေတြ႕ရတယ္။

MAWKUN:         တုုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့အစုုိးရရဲ့ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ကို အေရးယူၿပီးတဲ့ ေနာက္ပုုိင္းမွာ တိက်တဲ့လူဆိုၿပီးမရွိခဲ့ဘူး။ ေနာက္ပိုင္း ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ကို တာ၀န္ေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူလည္း တုုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ညႇိႏိႈင္းမႈမလုုပ္ႏုုိင္ခဲ့ဘူး။ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတျဖစ္ၿပီးေနာက္ပုုိင္း ဦးေအာင္ေသာင္း၊ ဦးေအာင္မင္း အစရွိတဲ့သူေတြကို တာ၀န္ေပးခဲ့တယ္။ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လိုသံုးသပ္မိလဲ။

LINTNER:         ဒီလို အဖြဲ႔ခြဲထားတဲ့ သူတို႔ရဲ့ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္က ဘာလဲဆိုတာၾကည့္လုိက္ပါ။ ဦးေအာင္ေသာင္း ဒါမွမဟုုတ္ ဦးေအာင္မင္းတုုိ႔က တာ၀န္ယူတာအေရးမႀကီးပါဘူး။ အစိုုိးရဘက္က ေစ့စပ္ေရးမွဴးေတြ ရည္မွန္းခ်က္က ဗဟုုိအစိုးရရဲ့ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ကို အားလံုးေရာက္လာဖို႔ပဲ။ အဲဒီရဲ့ အဓိပၸာယ္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ေတြကို အၿပီးသတ္ေခ်မႈန္းတဲ့ သေဘာပါပဲ။ အစိုးရကနည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ၿပိဳင္ဘက္ေတြကို ရွင္းႏုိင္တယ္။ ေဆြးေႏြးလိုက္၊ တိုက္လိုက္။ တိုက္လိုက္၊ ေဆြးေႏြးလိုက္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဦးေအာင္မင္းျဖစ္ျဖစ္၊ ဦးေအာင္ေသာင္းျဖစ္ျဖစ္ တုုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ အေျခခံဥပေဒကို အတူတူေျပာင္းၾကရေအာင္လို႔ေျပာမယ့္ပံု မေတြ႔ရေသးပါဘူး။
         သူတို႔စိတ္ထဲမွာ ျပည္နယ္အစိုးရသစ္ဟာ ျပည္နယ္လူထုကို ကုိယ္စားျပဳေနၿပီ။ တစ္ဖက္မွာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြကို ဖယ္ထုတ္ထားမယ္။ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုေတြကိုေခ်ဖ်က္ပစ္ရမယ္။ တစ္ဖက္မွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြက ဒါကုုိ လက္မခံၾကဘူး။ ဒီလုုိ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ဘံုသေဘာတူညီမႈ မရႏုိင္ဘူးေပါ့။

MAWKUN:         ဒါဆိုုိ ခင္ဗ်ားဆိုလိုခ်င္တာက အစိုးရက  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားပြဲေတြလုုပ္ၿပီး အခ်ိန္၀ယ္ေနတယ္လုုိ႔ ေျပာခ်င္တာလား။

LINTNER:         ဟုုတ္ပါတယ္။ အခုုျဖစ္ေနတာက ေသနတ္မုုိးထားတဲ့စကား၀ိုင္းလိုျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ရဲ့တာ၀န္က လက္နက္ကိုင္အုပ္စုေတြကိုအဆံုးသတ္ၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ အစိုးရကေျပာတဲ့ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း၀င္လာဖုုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးထားတဲ့  ျပည္နယ္အစိုးရေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရက ႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းပံုေျဖရွင္းနည္းေတြကို ယုုံယံုၾကည္ၾကည္ မလုုပ္ေသးဘူးလို႔ ဆိုရမယ္။

MAWKUN:         မၾကာေသးခင္က ဦးေအာင္မင္း ေနာ္ေ၀၊ ဆြစ္ဇာလန္တို႔ကို သြားတယ္။ သူတို႔ျပန္လာေတာ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီသစ္တစ္ခုဖြဲ႔တယ္။ ဒါဟာ ေနာ္ေ၀ဖိအားလို႔ ေျပာႏိုင္မလား။

LINTNER:         မဟုတ္ဘူးဗ်။ ဒါက ကစားပြဲတစ္ခု၊ လွည့္ကြက္တစ္ခုပါပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေျပာင္းခ်င္ ေျပာင္းမယ္။ သူတိုရဲhအဆံုးစြန္ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ေျပာင္းလဲမွာစြန္႔လြႊတ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု ေတြကိုေခ်မႈန္းၿပီး သူတို႔ရဲဲ့ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ကို ဆြဲသြင္းဖို႔ပါပဲ။

MAWKUN:         ႏုုိင္ငံတကာ၊ ဥပမာ-ေနာ္ေ၀တုုိ႔ရဲ့ပါ၀င္ပတ္သက္မႈေတြေရာ ဘာထပ္ေျပာခ်င္ေသးလဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏုုိင္မလား။

LINTNER: ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘယ္လိုရႏိုင္မလဲဗ်ာ။ အခုအထိ အေျခခံျပႆနာရပ္ေတြကို ထည့္ၿပီးမေဆြးေႏြးေသးဘူး။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ရွိရမယ့္အစား ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ကို ပထမအဆင့္မွာ ဆက္ထားေနေသးတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရွိေနတယ္လို႔ယံုၾကည္တာဟာ ႐ူးႏွမ္းတဲ့ကိစၥပဲ။ တကယ့္အမွန္က အဲဒီလိုမဟုတ္ ပါဘူး။ အစိုးရက အလြန္ကုိသိမ္ေမြ႔တဲ့ကစားနည္းတစ္မ်ဳိးကို ကစားေနတာပါ။ ေလးနက္တဲ့ တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေနၿပီလို႔ ႏိုင္ငံျခားသားေတြယံုၾကည္ေအာင္ လုပ္ျပေနၾကတာပါ။ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုေတြကေတာ့ သူတို႔ကို ဖိအားေပးလႈပ္ရွားေနတာပဲလို႔သိၾကတယ္။

MAWKUN:         ဒါဆို တစ္ခုေမးခ်င္တာက SSA- South (ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေတာင္ပိုင္း) တုုိ႔၊ KNU တို႔က အခုတေလာ ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ သေဘာတူလက္မွတ္ထုုိးဖုုိ႔ စုုိင္းျပင္းေနၾကတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ သူတို႔မွာ ဘာ အက်ပ္အတည္းေတြရွိလုုိ႔လဲ။

LINTNER:         သူတုုိ႔က စကား၀ိုင္းေတြကေန ႏိုင္ငံေရးအရအေျဖထြက္မယ္လုုိ႔ ယံုၾကည္ေနပုံရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုုဆုုိရင္ သူတုုိ႔ ကခ်င္ျပႆနာကုုိ ေလ့လာသင့္တယ္။ ကခ်င္ေတြဟာ ဒီလုုိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတြကေန ႏိုင္ငံေရးအရအေျဖရွာလို႔ရမယ္ဆုုိတဲ့ယုုံၾကည္ခ်က္နဲ႔လုပ္ခဲ့တာ ၁၇ ႏွစ္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဘာမွ မရခဲ့ဘူး။ အစိုးရက သူတို႔လုုိခ်င္တာေတြကုုိသာ လိုသလိုဆံုးျဖတ္သြားခဲ့တယ္။  ဦးေအာင္မင္းက ေျပာဆိုဆက္ဆံလို႔ေကာင္း တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူနဲ႔စကားေျပာရင္ အဆင္ေျပတာေလာက္နဲ႔ ငါတို႔တုုိင္းရင္းသားေတြရဲ့ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြရမယ္လုုိ႔ ဆံုးျဖတ္လို႔မရပါဘူး။ ဘာလုုိ႔လဲဆုုိေတာ့ ဦးေအာင္မင္းစတဲ့ အစိုးရေစ့စပ္ေရးမွဴးေတြဟာ ဖက္ဒရယ္ ပည္ေထာင္စုအယူအဆထက္စာရင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုုိလုုိက္နာရသူေတြျဖစ္တယ္။ တုုိင္းရင္းသားေတြရဲ့လူမ်ဳိးစု အခြင့္အေရးေတြကုုိ အာမမခံႏိုင္ပါဘူး။

(သူရိန္၀င္းဘာသာျပန္သည္။)

အပိုင္း() ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

0 comments:

Post a Comment