Sunday, October 21, 2012

ဦးဝင္းတင္နဲ႔ ဧရာဝတီလူေတြ႔ေမးျမန္းခန္း

0 comments
ဦးဝင္းတင္နဲ႔ ဧရာဝတီလူေတြ႔ေမးျမန္းခန္းေအာက္တုိဘာလ ၁၄ရက္ေန႔ မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္း ပေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ျပည္လံုးကြ်တ္ ပါတီညီလာခံက သမၼတဦးသိန္းစိန္ကုိ ပါတီဥကၠဌအျဖစ္ ျပန္ လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊ မရိွ အျငင္းပြားမႈမ်ားဖစ္ေပၚေနသည္။ ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သည့္ ဦး၀င္းတင္၏သေဘာထားကို ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ လင္းသန္႔က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါသည္။
ေမး ။     ။ ဦး၀င္းတင္ ခင္ဗ်ား၊ အခု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ ျပည္လံုးကြ်တ္ညီလာခံက ပါတီဥကၠဌအျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္တာကို ဖြဲ႔စည္းပံုဆုိင္ရာအျငင္းပြားမႈေတြ ၾကားေနရပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိ အျမင္ရွိပါလဲခင္ဗ်ား။
ေျဖ ။     ။ ဒီကိစၥက သူမ်ားပါတီကိစၥျဖစ္ေနေတာ့ သိပ္ေတာ့မေျပာခ်င္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ ပါတီႀကီးတခုျဖစ္တဲ့ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီက ညီလာခံေတြဘာေတြက်င္းပႏုိင္တယ္ဆုိတာကို က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့၀မ္းသာပါတယ္၊ ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ဒါက ပါတီခ်င္းအေနနဲ႔ သူက ႏုိင္ငံမွာ အာဏာရတဲ့ပါတီကိုး။ ေနာက္တခုကလည္း သမၼတလုိပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ပါတီရဲ့ဥကၠဌတာ၀န္ေပးတ့ဲအခါက်ေတာ့ သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ ၀မ္းသာေၾကာင္းစကားေတာင္မွ ေျပာစရာအေၾကာင္းရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒီလုိ မေျပာႏုိင္ဘူး။
ေမး ။     ။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဦး၀င္းတင္တုိ႔အေနနဲ႔ ၀မ္းသာစကားေျပာစရာရွိၿပီး ဘာျဖစ္လုိ႔မေျပာႏိုင္ရတာပါလဲ။
ေျဖ ။     ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ အေျခခံ ဥပေဒကိစၥကပတ္သက္ေနတယ္။ သာမန္အားျဖင့္ဆုိရင္ အေျခခံဥပေဒအရက သမၼတတုိ႔ဘာတုိ႔ျဖစ္လာရင္ သမၼတဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတာ၀န္ေတြနဲ႔မပတ္သက္ရဘူး။ ႏုိ္င္ငံေရးပါတီလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရွိဘူးဆုိတာပါတယ္။ သမၼတဟာ ပါတီတခုရဲ့ဥကၠဌဆုိရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီနဲ႔မပတ္သက္ရဘူးဆုိတာနဲ႔ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီးကင္းလုိ႔ရမလဲ။ ဥကၠဌေတာင္ျဖစ္ေနၿပီး ပါတီနဲ႔မပတ္သက္ရဘူးဆုိတာ ေျပာလုိ႔မရဘူး။ ေနာက္တခုက ပါတီဥကၠဌကေနၿပီး မိန္႔မိန္႔ႀကီးထုိင္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေတြဘာေတြ ေျပာေနရမယ္၊ ပါတီမ်က္ႏွာစာမွာ ပါတီဥကၠဌႀကီးအျဖစ္နဲ႔ရွိေနမယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီနဲ႔မပတ္သက္ပါဘူးလုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္သြားေျပာမလဲ။ ဒါက တခုေပါ့။ ဒါက ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥ။
ေမး ။     ။ အေျခခံ ဥပေဒ အခန္း ၃၊ ပုုဒ္မ ၆၄ မွာ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ ပါတီကႏုတ္ထြက္စရာ မလုိဘူး၊ ပါတီဥကၠဌ မလုပ္ရဘူးလုိ႔မပါဘူးဆုိေတာ့ ဘယ္လုိအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သမၼတက ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ကင္းရွင္းရမယ္ဆုိတာပါလဲ။
ေျဖ ။     ။ အဲဒီေတာ့ အခုေတာ့ သူတုိ႔ကေျပာတာက သမၼတႀကီးဟာ ဥကၠဌရာထူးကိုယူတဲ့ေနရာမွာ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ သမၼတဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီဥကၠဌ မလုပ္ရဘူးလုိ႔မပါတဲ့အတြက္ ဥကၠဌေရြးတယ္။ ဆုိေတာ့ ဥကၠဌမလုပ္ရဘူးလုိ႔ မပါဘူးဆုိေပမယ့္လုိ႔ ဥကၠဌလုပ္တမ္းလား။ ပါတီတခုရဲ့ဥကၠဌျဖစ္လာမွေတာ့ ပါတီရဲ့ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ကင္းရွင္းပါ့မလားဆုိတာ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီးေတာ့ ေျပာမလဲ။ ေနာက္တခ်က္က ဘာလဲဆုိေတာ့ အေျခခံဥပေဒထဲမွာပါတဲ့ဟာက တျခားပုဒ္မတခုမွာဆုိရင္ ၀န္ထမ္းေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ကင္းရွင္းရမယ္လုိ႔ပါတယ္။ သမၼတဆုိတဲ့လူဟာ ႏုိ္င္ငံ့၀န္ထမ္းထဲမွာ အႀကီးဆံုး၀န္ထမ္းပဲ။ ထိပ္ဆံုး နံပတ္ ၁ ၀န္ထမ္း။ အႀကီးဆံုး၀န္ထမ္းလုပ္တဲ့သူက ႏုိ္င္ငံေရး၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီနဲ႔ကင္းရွင္းရမယ္ဆုိတဲ့စကားနဲ႔က်ေတာ့ ၿငိမေနဘူးလား။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔မကင္းရွင္းလုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီရဲ့ဥကၠဌျဖစ္ေနၿပီ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီဥကၠဌ ယူတယ္၊ အဲဒါကို ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ကင္းရွင္းတယ္ေျပာလုိ႔က ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ။
ေမး ။     ။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ကင္းရွင္းရမယ္ဆုိတာတဲ့အခ်က္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ပိုၿပီးက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဥပမာေတြနဲ႔ ေျပာျပလုိ႔ ရပါလားခင္ဗ်ာ။
ေျဖ ။     ။ အခု အျပင္မွာဆုိရင္ ဥပမာ ၀န္ထမ္းေလးေတြ၊ အရပ္သားေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြ အကုန္လံုးကို သူတုိ႔ေတြမွာ အစုိးရဌာနနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တခုခုလုပ္ေတာ့မယ္ဆုိတာနဲ႔တၿပိဳင္တည္း ႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းရမယ္ဆုိတဲ့ခံ၀န္ခ်က္ႀကီးကရွိသလုိ လက္မွတ္ထုိးထားရသလုိ၊ က်မ္းက်ိန္ထားရသလုိ။ ဥပမာ က်ေနာ့္ရဲ့အေတြ႔အႀကံဳအရေျပာမယ္ဆုိရင္ ဦး၀င္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္းဆုိတာကို ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ကင္းရွင္းရမယ္ဆုိၿပီး ေျပာတယ္။ က်ေနာ္က ႏိုင္ငံေရးနဲ႔မကင္းရွင္းႏုိင္ဘူး ေျပာလုိက္တယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔လုပ္ေနတာဆုိတာကိုက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေထာက္ပံ့ေရးဆုိ လုပ္တဲ့ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဖာင္ေဒးရွင္းဆုိကတည္းက ဘယ္လုိမွမကင္းရွင္းႏုိင္ဘူးေလ။ ေနာက္ ဦး၀င္းတင္ဆုိတဲ့လူ ကိုယ္တုိင္က ပါတီမွာႏုိင္ငံေရးလုပ္ေနတဲ့ လူတေယာက္ေလ။  ဒါေၾကာင့္ ဒီမွာ က်ဳပ္က ဒီေဘာင္ထဲကလုပ္ေနတဲ့သူျဖစ္လုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္ႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းလုိ႔ရမွာလဲ။ ဘယ္လုိမွ မကင္းရွင္းႏိုင္ဘူး။ ခင္ဗ်ားတုိ႔  အေရးယူခ်င္လည္းယူ၊ လုပ္ခ်င္တာလုပ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့လက္မခံႏိုင္ဘူး ျပန္ေျပာတာပဲ။ ဆုိလုိတာက တႏိုင္လံုးမွာ အခု အလုပ္ေလွ်ာက္တဲ့သူတုိင္း ႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းရမယ္ဆုိတာႀကီးက ပါေနတယ္။ ဆုိလိုတာက ႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းေၾကာင္းက သာမန္ အရပ္သူအရပ္သားေတာင္မွ အစုိးရနဲ႔ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းေလးတခုကိုလုပ္မယ္ဆုိတာနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းရမည္ဆုိတဲ့ပုဒ္မႀကီးက တခါတည္း လာၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ သမၼတ လုပ္တဲ့သူက ပါတီတခုရဲ႕ ဥကၠဌ လုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး ကင္းရွင္းရမည္ဆုိတာနဲ႔ မၿငိဘူးလား။ သူက ၀န္ထမ္းပဲေလ။ သမၼတဆုိတာ ႏိုင္ငံရဲ့အႀကီးဆံုး နံပတ္ ၁ ၀န္ထမ္းႀကီးတေယာက္ဟာ ပါတီတခုရဲ့ဥကၠဌျဖစ္မွေတာ့ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ကင္းရွင္းပါ့မလား။ အဲလုိေတြဆုိရင္ အေျခခံဥပေဒကို ဘယ္လုိသံုးသပ္မလဲ။ အခုျဖစ္တဲ့ကိစၥကိုၾကည့္မယ္ဆုိလို႔ရွိရင္ ဦးသိန္းစိန္ကိစၥမွာ သူတုိ႔က အေျခခံဥပေဒကို လက္တလံုးျခားလုပ္တာ။ ခုနကေျပာသလုိ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔ ဘာတုိ႔ ပါတီဥကၠဌေတြဘာေတြ ျဖစ္လာတုိ႔ကႀကိဳဆုိခ်င္ပါတယ္။ ၀မ္းသာတယ္လို႔ေတာင္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ ပါတီႀကီးတခု ညီလာခံလုပ္တယ္ဆုိတာ ေကာင္းပါတယ္။
ေမး ။     ။ ဒါဆုိရင္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီအေနနဲ႔က ဒါေတြကိုသိလ်က္သားနဲ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လူထုၾကားေရပန္းစားေနမႈကို ပါတီအေနနဲ႔လုိအပ္လို႔ ေရြးခ်ယ္တယ္ဆိုရင္ေရာ ဘယ္လိုထင္ပါလဲ။
ေျဖ ။     ။ သုိ႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္ဆုိတဲ့၊ သူတုိ႔အထင္ေပါ့၊ လူႀကိဳက္မ်ားေနတယ္ဆုိတဲ့ လူတေယာက္၊ အဲဒီ လူတေယာက္ရဲ့နာမည္ကိုသံုးခ်င္တာနဲ႔ ဦးသိန္းစိန္ကို ပါတီဥကၠဌေရြးခ်ယ္ခန္႔တယ္ဆုိတာကေတာ့ အဲလုိ ခန္႔ဖုိ႔အတြက္ အေျခခံဥပေဒကို လက္တလံုးျခားလွည့္တာေတာ့ မလုပ္သင့္ဘူးလုိ႔ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ေျပာခ်င္တယ္။
ေမး ။     ။ အာဏာရပါတီႀကီးအေနနဲ႔ ဒီလုိဆုိ အေျခခံဥပေဒကို မလိုက္နာသလုိျဖစ္တယ္ဆုိရင္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာေျပာခ်င္ပါလဲ။
ေျဖ ။     ။ အေျခခံဥပေဒဟာ အမွန္ေျပာရရင္ က်ေနာ္တို႔ကလည္း အေျခခံဥပေဒကို လက္ခံတဲ့သူေတြမဟုတ္ဘူး။ ဒီအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ရမယ္၊ ေျပာင္းရမယ္၊ ျဖဳတ္ရမယ္၊ ဖ်က္ရမယ္ဆုိတဲ့ဟာကို က်ေနာ္တုိ႔က သေဘာထားရွိတဲ့သူေတြအေနနဲ႔က အေျခခံဥပေဒကို သူတုိ႔ဟာသူတုိ႔ လက္တလံုးျခားလွည့္ရံုတင္မဟုတ္ဘူး။  မီးရႈိ႔ပစ္ပစ္ တုိ႔ကေတာ့ သေဘာတူပါတယ္။ ကိစၥမရွိဘူး။ သုိ႔ေသာ္ တုိင္းျပည္ကို အေျခခံဥပေဒနဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္လို႔ေျပာတယ္ဆုိရင္ေတာ့ သမၼတတုိ႔ဘာတုိ႔လုပ္တဲ့ အာဏာရပါတီအဖြဲ႔အစည္းကေနၿပီးေတာ့ ဒီအေျခခံဥပေဒကို လက္တလံုးျခားေတာ့ အခုလို လွည့္ၿပီးေတာ့မလုပ္သင့္ဘူးလုိ႔ ဒါပါပဲ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာ။ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ အေျခခံဥပေဒကို လက္တလံုးျခားလွည့္လုပ္တာကိုေတာ့ မလုပ္သင့္ဘူးလုိ႔ေျပာခ်င္တယ္။ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ အတိအလင္း ပုဒ္မေတြတတ္ၿပီးပါတဲ့ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ကင္းရွင္းရမယ္ဆုိတာကို ေျပာင္ႀကီးခ်ိဳးေဖာက္လာတာမ်ိဳး က်ေနာ္တုိ႔က လက္မခံဘူး။ မေျပာမျဖစ္လုိ႔ေျပာရတာ။ သမၼတအခန္းဆုိင္ရာ အေျခခံဥပေဒအရဆုိရင္ေတာ့ လက္တလံုးစာ လြတ္ေနေသးတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ပါတီတခုရဲ့ဥကၠဌတခုလုိ႔ မပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး ပါတီကထြက္ရမယ္ဆုိတာ မပါဘူး။ ဒီေတာ့ လက္တလံုးျခား လြတ္သြားတယ္။ အေျခခံ ဥပေဒထဲမွာပါတဲ့ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြဟာ ပါတီႏုိင္ငံေရးနဲ႔ကင္းရွင္းရမယ္ဆုိတာက်ေတာ့ ဘယ္လုိလုပ္ ေျပာမလဲ။ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းလုိ႔ပဲ ယူဆတယ္။ သူတုိ႔ကေတာ့ ေျပာမွာေပါ့။ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း မဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းဆုိတာ အစုိးရက ခန္႔တာ။ သူကိုယ္တုိင္က သမၼတလုိ႔ေျပာမယ္။ အဲဒါကို အယံုအၾကည္မရွိဘူး။ ဒီလုိ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးကို လက္မခံဘူး။ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းဆိုတာ ႏုိင္ငံရဲ႕အခေၾကးေငြကိုယူၿပီးေတာ့ တာ၀န္တခုကိုသတ္မွတ္ၿပီးေတာ့လုပ္ရတဲ့သူေတြမွန္သမွ် ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းပဲ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနရတဲ့သူ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းပဲ။ သူဟာ ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ျငင္းလုိ႔မရဘူး။ ဦးေရႊမန္း ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမဟုတ္ဘူးဆုိ ေျပာမယ္ဆုိေျပာလို႔ရေသးတယ္။
ေမး ။     ။ တခ်ိဳ႔ သံုးသပ္သူေတြအဆုိအရ ဦးသိန္းစိန္ကိုပါတီဥကၠဌ ျပန္တင္ေျမွာက္လုိက္ျခင္းဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အႀကိဳ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီရဲ့ ျပင္ဆင္မႈပဲလို႔ဆုိၾကတယ္။ ဒါဆုိရင္ လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့လူႀကိဳက္မ်ားမႈနဲ႔ဆုိေတာ့ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာေရာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီအေနနဲ႔ အႏိုင္ရႏိုင္ေျခရွိပါသလား။
ေျဖ ။     ။ ဘယ္ႏိုင္မလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ဒါေတြက ေျပာလုိက္ရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးေျပာစရာေတြ ျဖစ္မယ္။ ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးမွာ လူထုက ပါတီတခုကိုမုန္းၿပီဆုိရင္ အာဏာရတဲ့ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ပါတီတခုကိ ျငင္းပယ္လုိက္ၿပီဆုိရင္ အဲဒီပါတီဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေခါင္းမေထာင္ေတာ့ဘူးလို႔ က်ေနာ္တို႔ကယံုတယ္။  ဂ်ီစီဘီေအေခတ္ကဆုိလည္း ဦးလွေဖတုိ႔၊ ေဒါက္တာ ဘေမာ္တုိ႔ ၊ တုိ႔ဗမာ အစည္းအရံုး သည္ပင္လ်င္ လူထုက ေနာက္က်တဲ့အခါက်ေတာ့ သူဟာ က်န္ခဲ့ၿပီလုိ႔တြက္တဲ့အခါ၊ ျငင္းလုိက္တဲ့အခါ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးက ျပန္ထူေထာင္တဲ့အခါမွာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီ၊ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲကို သူေခါင္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဒီတုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးဦးေဆာင္လုပ္ခဲ့တာ၊ အဲဒီ ပါတီ ျပန္ဖြဲ႔စည္းတဲ့အခါမွာ ဖြဲ႔လုိ႔မရေတာ့ဘူး။ လူထုက ျငင္းၿပီဆုိရင္ မရေတာ့ဘူး။ အလားတူပဲ ဦးႏုလက္ထက္တုန္းကလည္း ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတုိ႔ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ဦးႏုကေနၿပီးေတာ့ ပါတီကို ဖဆပလဆုိတဲ့ ေခြးေသေကာင္ပုပ္ လည္ပင္းဆြဲစရာမလုိဘူးသံုးၿပီးေတာ့ ခြာခဲ့တယ္။ ဘာျဖစ္လု႔ိ ခြာခဲ့လည္းဆုိေတာ့ တကယ္လည္း ေခြးေသေကာင္ပုပ္ျဖစ္ၿပီဆုိတာ သိၿပီ။ လူထုကလည္း မလုိခ်င္ေတာ့ဘူးဆုိတာသိတယ္။ သိတဲ့အခါက်ေတာ့ ပထစဆုိၿပီး ဖြဲ႔တယ္။ ပထစအေနနဲ႔ ၁၉၆၀ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္တဲ့အခါ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဘာေတြ ၀င္တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဦးႏုက ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္း ဟိုပါတီကို လံုး၀ လူထုက မေထာက္ခံေတာ့ဘူး။ ဆုိတာက ဟုိ ပါတီက နည္းနည္းေနာေနာ အာဏာရပါတီႀကီးလား၊ လြတ္လပ္ေရးသမုိင္းမွာ အင္မတန္ႀကီးက်ယ္တဲ့အခန္းက႑ကေန ပါ၀င္ခဲ့တာပဲ။ အဲဒါေတာင္မွ လူထုက ျငင္းလုိက္ရင္မရေတာ့ဘူး။ ေနာက္ မဆလကိုၾကည့္၊ မဆလဆုိတဲ့ ပါတီႀကီးဟာ ၁၉၈၈ ၊ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ ဦးေန၀င္းရဲ႕ တပ္မေတာ္ဟာ ေသနတ္ေထာင္မပစ္ဘူးဆုိတဲ့မိန္႔ခြန္း ေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဦးေန၀င္းကသိၿပီ၊ အဲေတာ့ ဦးေန၀င္းလည္းပါတီကို ငါ မလုပ္ေတာ့ဘူးဆုိၿပီး လက္ေျမွာက္လုိက္ေတာ့တာပဲ။ အဲလို လက္ေျမွာက္တဲ့အခါမွာ ပါတီဟာ ဘယ္လုိမွ ျပန္ နာလန္မထူေတာ့ဘူး။ ျမန္မာ့သမုိင္းမွာအႀကီးဆံုးလုိ႔ေျပာႏိုင္တဲ့ပါတီ မဆလႀကီးဟာ တခါတည္း ၿပိဳဆင္းသြားတာပဲ။
ေမး ။     ။ ဆုိလုိတာက ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီကို လူထုက ျငင္းဆုိထားတယ္ ဆုိလိုတာလား ခင္ဗ်ာ။
ေျဖ ။     ။ အလားတူပဲ ႀကံ့ဖြ႔ံကလည္း ဒီကေန႔ တုိင္းျပည္က လက္မခံေတာ့ဘူး။ ဒါကိုသူတုိ႔ နားလည္ရမယ္။ ၂၀၁၀ မွာလည္း လူထုက လက္မခံဘူး။ လက္မခံေပမယ့္လို႔ လူထုက ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ခဲ့လုိ႔ ဒီအတုိင္းပဲ အသာေလးမ်က္ေစ့မိွတ္ ေနလိုက္တယ္။ လူထုက မဲမေပးတဲ့အခါက်ေတာ့ မဲခုိးၾကတယ္ေပါ့။ ႀကိဳတင္မဲတုိ႔ဘာတို႔ မေတာ္မတရားေတြလုပ္ၿပီး အႏိုင္ယူခ်လုိက္တယ္။ အခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရာက္တဲ့အခါ လူထုကျငင္းၿပီးေတာ့ လူထုက ဒီ ပါတီကိုမလုိခ်င္တဲ့အတြက္ ဘယ္လုိရႈံးခဲ့လဲဆုိတာ သိသာေနတာပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔ NLD ပါတီဟာ ဖ်က္သိမ္းခံထားရ ၿပီးေတာ့ ပါတီကို မရွိေတာ့တဲ့ပံုျဖစ္ေနရာကေနၿပီးေတာ့ တလပိုင္း ၅ ရက္ေန႔မွာစၿပီးေတာ့ ျပန္ဖြဲ႔ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ပါတီဟာ ၃ လေလာက္အတြင္းမွာ ခ်က္ျခင္း တခဲနက္ႏိုင္တယ္ဆုိတာဟာ ဘာကိုျပသလဲဆုိေတာ့ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကို လူထုကျငင္းပယ္လုိက္ၿပီ ဆုိတာ ျပတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အျမင္ကေတာ့ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကုိ လူထုက ျငင္းပစ္လုိက္ၿပီ။ အဲလုိ ျငင္းတဲ့ဟာကို ေရနစ္တဲ့သူ ေကာက္႐ုိးမွ်င္ေလး တမွ်င္ေတြ႔လုိ႔ လွမ္းဆြဲတဲ့ဟာမ်ိဳး၊ ဦးသိန္းစိန္ကို ပါတီဥကၠဌ မတင္ရင္ သူတုိ႔ မရေတာ့ဘူးထင္ၿပီး လုပ္ခဲ့တာ။ ဦးသိန္းစိန္ကို တင္ၿပီးလုပ္လုိ႔လည္း မရေတာ့ပါဘူး။ ဦးသိန္းစိန္ ကယ္လုိ႔လည္း မရပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ဒီကေန႔ျဖစ္ေနတဲ့ လူႀကိဳက္မ်ားမႈဆုိတာ ေဆးၿမီးတုိလုိပဲ။
ေမး ။     ။ ဒီေနရာမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ တက္လာၿပီး ဆက္တုိက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကိုလိုက္ေလ်ာၿပီးလုပ္ခဲ့လုိ႔ လူထုက သူ႔ကို ေထာက္ခံၾကတာေတြ႔ရတယ္။ အခု ေနာက္ဆံုး အစၥလမ္ႏို္င္ငံမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ရံုး (OIC)  စုိက္မယ့္ကိစၥေတာင္ ခ်က္ခ်င္း မလုပ္ေတာ့ဘူး ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအေပၚမွာေရာ ဘယ္လုိ ေျပာခ်င္ပါလဲ။
ေျဖ ။     ။ OIC လိုဟာမ်ိဳး ဟာကလည္း ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ သူတုိ႔ သေဘာတူထားၿပီးသား။ သူတုိ႔ သေဘာတူခဲ့တဲ့ဟာ။ လူထုက ကန္႔ကြက္မယ္ဆုိတာ သိတယ္။ သေဘာတူတယ္ဆုိတာ လုပ္တယ္၊ ၿပီးတဲ့အခါက် ဦးသိန္းစိန္က လူထုဆႏၵနဲ႔မကိုက္ညီလုိ႔ ဖ်က္ပစ္တယ္ဆုိတာ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့အခန္းက႑ကို ျမွင့္တဲ့အကြက္ေတြ၊ ဒီ အကြက္ေတြက။ OIC ကိစၥဟာ သူတုိ႔ သိတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ တမင္ကို OIC ရံုးဖြင့္ဖုိ႔ ဘာတုိ႔ သေဘာတူလုိက္ ၿပီးေတာ့ လုပ္တာ။ ၀န္ႀကီးတေယာက္ သေဘာတူလက္မွတ္ထုိးလိုက္တယ္ဆုိတာ အစိုးရအဖြဲ႔ကသိလုိ႔သာ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔သေဘာတူရတာ ေပၚလစီ။ ဒီေလာက္ႀကီး တုိင္းျပည္မွာဝ႐ုန္းသုန္းကားျဖစ္ေနတဲ့ဟာႀကီးကို ၀န္ႀကီးဌာနတခုက ထုိးခ်င္တိုင္းထုိးလုိ႔ရမလား၊ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔ သေဘာတူၿပီးသားဟာ၊ ဒါေပမယ့္လို႔ အဲလုိလုပ္ၿပီးမွ လူထုကန္႔ကြက္လာလုိ႔ရွိရင္ ျပန္ရုပ္သိမ္းမယ္ဆုိတာ၊ သူတုိ႔စိတ္ထဲမွာ Plot (အကြက္ခ်ထားတဲ့အစီအစဥ္) ရွိၿပီးသား။
ေမး ။     ။ ဘာပဲေျပာေျပာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစုက အခုလုိ သမၼတဦးသိန္စိန္က ျပည္သူ႔ဆႏၵကုိနားလည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးတယ္ဆုိေတာ့ ဒါေတြဟာ ႏုိ္င္ငံအတြက္ေကာင္းတဲ့လကၡဏာပဲမုိ႔လား။
ေျဖ ။     ။ အကယ္လုိ႔ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လူရာ၀င္ သူရာ၀င္ လူႀကိဳက္မ်ားမႈကို သူတုိ႔ရခ်င္တယ္ဆုိရင္ အခု လုပ္ႏိုင္စရာတခု ေလာေလာ လတ္လတ္ရွိတာကုိလုပ္လုိက္ပါလုိ႔ က်ေနာ္တို႔က ေျပာခ်င္တယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆုိေတာ့ လက္ပန္းေတာင္းလုိဟာမ်ိဳးဟာ ျမစ္ဆံုလို ျပည္သူတရပ္လံုးကေနၿပီးေတာ့ အကုန္လံုးဆန္႔က်င္ေနၾကၿပီ။ ျပည္သူလူထုကကန္႔ကြက္ေနၿပီဆုိတဲ့ အခါက်ေတာ့ ျမစ္ဆံုလုပ္သလိုပဲ၊ လက္ပန္းေတာင္းကို လုပ္ပါ။ လက္ပန္ေတာင္းက်တဲ့အခါက်ေတာ့ ျမစ္ဆံုလိုေတာင္ ရပ္မထားပါနဲ႔၊ ဖ်က္ပစ္လုိက္ပါ။ တခါတည္း ဖ်က္သိမ္းပစ္လုိက္ပါ။ လက္ပံေတာင္းလုိဟာမ်ိဳးဟာ လူထုကလည္း လက္မခံေတာ့ဘူး။ ျပည္သူကလည္း လက္မခံဘူး။ တကယ္လည္း လက္ခံႏို္္င္စရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ရႈ႔ေထာင့္ကပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ စီးပြားေရးရႈ႔ေထာင့္ကပဲၾကည့့္ၾကည့္ သယံဇာတဘက္ကပဲၾကည့္ၾကည့္ ႏို႔မဟုတ္လည္း လူထုရဲ့ဒုကၡသုကၡေရာက္မႈကုိပဲၾကည့္ၾကည့္ အကုန္လံုးက လက္ခံႏိုင္တဲ့အေနအထား မ်ိဳးမရွိဘူး။ လက္ပန္းေတာင္းကိစၥကုိ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ရပ္စဲပါတယ္လို႔လုပ္လုိက္ေတာင္မွ ျမစ္ဆံုတုန္းကလုိ လူႀကိဳက္မ်ားမႈမ်ိဳးမရေတာ့ဘူးဆုိတာကို သူနားလည္ဖုိ႔ေကာင္းတယ္။ အနည္းဆံုး သူနားမလည္ဘူးဆုိလည္း သူ႔ေအာက္ကလူေတြက နားလည္ဖုိ႔ ေကာင္းတယ္။
ေမး ။     ။ ဟုတ္ကဲ့။ ဒါဆုိ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီကို ဘဘက လူထုက ျငင္းလုိက္တဲ့ပါတီလို႔ဆိုတယ္။ ဒါဆုိရင္ ဒီပါတီရဲ့အနာဂတ္၊ ဒီပါတီရဲ႕သမုိင္း ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲ ခင္ဗ်ာ။
ေျဖ ။     ။ ျမန္မာရာဇ၀င္မွာ ေျပာရရင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီလုိ႔အမည္ခံထားတာ ဒီေလာက္ဆုိး၀ါးတဲ့ပါတီ မရွိေသးဘူး။ ပါတီေတြညံ့ဖ်င္းတာ ေတြရွိမယ္။ ပါတီေတြေဖာက္ျပန္တာေတြ ရွိမယ္။ ပါတီေတြ ျပည္သူကိုအက်ိဳးမျပဳတာေတြ ရွိေကာင္းရွိမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီပါတီေလာက္ဆုိးတာ ျမန္မာ့သမုိင္းမွာေတာ့ မရွိဘူး။ ဒီပါတီေလာက္ ကလိန္ကလယ္လုပ္တာလည္း ျမန္မာ့သမုိင္းမွာလည္း မရွိဘူး။ ေနာက္ၿပီး လူထုကေန “No” ဆုိၿပီး အျငင္းခံရတဲ့ပါတီေတြထဲ ဒီေလာက္ အျငင္းခံရတဲ့ လူထုေခါင္းခါခံရတဲ့ပါတီ မရွိဘူး။ အဲလုိပါတီမ်ိဳးက ဘယ္လမ္းစဥ္လုိက္မလဲ။ မဆလ လမ္းစဥ္ပဲ လုိက္ရေတာ့မွာေပါ့။ မဆလၿပိဳသလုိပဲ ၿပိဳသြားရမွာပဲ။ သုိ႔မဟုတ္လည္း မဆလရပ္စဲသလုိ ဖ်က္သိမ္းသလုိ ဖ်က္သိမ္းရမွာပဲ။ လူထုရ့ေခါင္းခါခ်က္ကို ဦးသိန္းစိန္ဆုိတဲ့ေကာက္ရုိးမွ်င္ဆြဲ႐ံုနဲ႔ေတာ့ မရဘူး။
ေမး ။     ။ ဒါဆုိ ၂၀၁၅ မွာ NLD ပါတီအေနနဲ႔ေရာ ဘယ္လုိျပင္ဆင္ထားလဲ။ အာဏာလက္ထဲရလာခဲ့ရင္ ဘာေတြ ဘယ္လုိလုပ္ကိုင္သြားဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိလဲ။
ေျဖ ။     ။ အခု NLD အေနနဲ႔ေျပာေနတာက ျပည္သူကတာ၀န္ေပးရင္ သမၼတတုိ႔ဘာတုိ႔လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ဟာကို ေျပာရတဲ့အေၾကာင္းက ဘာလဲဆုိေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲတခုကိုေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီ။ က်ေနာ္တို႔က တရား၀င္ပါတီ ျပန္ၿပီးေတာ့ျဖစ္လာၿပီ။ လႊတ္ေတာ္ထဲကို ေရာက္ေနၿပီဆုိတဲ့အခ်က္နဲ႔သာ သမၼတတာ၀န္ေပးရင္လုပ္ရမွာပဲဆုိတာ ေျပာတာပဲရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔က အာဏာကိစၥကုိ က်ေနာ္တုိ႔ မစဥ္းစားဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔အခုလုပ္ေနတာက ဒီမုိကေရစီအတြက္လုပ္ေနတာ၊ လုပ္စရာရွိတာ လုပ္ေနတယ္။ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာခ်င္တာေျပာရံုနဲ႔ ကုိယ့္ဟာကိုစိတ္ထဲမွန္းလို႔မရဘူးဆိုတာ က်ေနာ္တို႔သိတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတဲ့ အလြန္နာက်ည္းစက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့အေတြ႔အႀကံဳမ်ိဳးကို က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ၿပီးၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ အဲဒီေလာက္ထိ ျပင္းထန္တဲ့အေတြ႔အႀကံဳမ်ိဳးရွိတဲ့ အာဏာအပ္ေရးျငင္းပယ္ခံခဲ့ရတယ္။ ျပည္သူလူထုက တခဲနက္ေထာက္ခံ ခဲ့တဲ့ၾကားထဲက အျငင္းခံခဲ့ရတာ။ အဲဒီလို အေတြ႔အႀကံဳမ်ိဳးရွိရဲ့သားနဲ႔ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က အာဏာကိုလႊဲေျပာင္းေပးပါ့မလား..မလႊဲေျပာင္းေပးဘူးလားဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႔ အခုထိမစဥ္းစားဘူး။ အေရးႀကီးတာ ဘာလုပ္မလဲ၊ လူထုကိုခ်ဥ္းကပ္မယ္။ လူထုက က်ေနာ္တုိ႔ကိုတာ၀န္ေပးမယ္ဆုိရင္ လုပ္မယ္။ ဒါေလာက္ပဲ စဥ္းစားတယ္။ လူထုက သမၼတေပးၿပီဆုိရင္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးဆုိတာဟာ ႀကီးႀကီးမားမား ၁၉၉၀ လုိ သူတုိ႔လုပ္လုိ႔မရဘူးလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒီလုိပဲသေဘာထားတယ္။ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးတုိ႔ဘာတို႔ဆုိတာ ဒီအခ်ိန္မွာေျပာလုိ႔ရွိရင္ က်ေနာ္တုိ႔က အာဏာကိစၥပဲလုပ္ေနတယ္ထင္မယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အခုလုပ္ေနတာက အာဏာကိစၥလုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီမုိကေရလူ႔ေဘာင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ ျမန္မာျပည္ဟာ ဒီမုိကေရစီႏို္င္ငံႀကီးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတာ။ အဲဒါက အဓိကပဲ။ က်န္တဲ့ဟာကေတာ့ သူ႔ဟာသူ ေပၚလာတဲ့ဟာကို ေပၚလာသလုိရင္ဆုိင္ရမွာပဲ။ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔လည္း  က်ေနာ္တုိ႔မွာ အေတြ႔အႀကံဳေတြရွိတယ္။ ဘယ္ေလာက္ ခက္ခဲမယ္ဆုိတာလည္း က်ေနာ္တို႔ခန္႔မွန္းထားၿပီးသားရွိတယ္။ အဲဒီအတုိင္းပဲ အခက္အခဲေတြကို ဘယ္လုိေက်ာ္လႊားသြားၾကမလဲဆုိတာေတာ့ အခ်ိန္တန္ရင္စဥ္းစားတတ္လာမယ္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔ အဲဒီလုိပဲျမင္တယ္။ အခုေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ ဒီလိုကိစၥေတြ ေျပာလည္းမေျပာခ်င္ဘူး။ စဥ္းလည္း မစဥ္းစားခ်င္ဘူး။ အဲဒီလုိပဲေျပာရမွာပဲ။     ။

0 comments:

Post a Comment